Zarząd

Zarząd

  1. Marcin Narolski – prezes
  2. Paweł Syga – wiceprezes
  3. Sebastian Witkowski – sekretarz
  4. Tomasz Grabowski – skarbnik
  5. Ryszard Tobiasz
  6. Marek Dąbrowski

Informacja dotycząca płatności. Szanowni Państwo wpłat składek członkowskich dokonujemy na konto 62124010951111001072380829 w treści wpisujemy ” imię nazwisko członka (członków) klubu oraz miesiąc za jaki wpłacamy „.Wysokość składki to : 130 zł  rodzeństwo + 50zł ,najmłodsi 100 zł miesięcznie. Futsal- 100zł miesięczna składka.