Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag

Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag jest bardzo prosta. Przede wszystkim musisz połączyć kartę z komputerem. Następnie musisz otworzyć program do edycji ustawień karty sieciowej. Możesz to zrobić, otwierając Panel sterowania systemu Windows, wybierając opcję „Ustawienia sieciowe” i wybierając „Karty sieciowe”. Znajdziesz tam swoją kartę Ge 30m06aag i będziesz mógł edytować jej ustawienia. Możesz również skorzystać z aplikacji do edycji ustawień karty sieciowej, która jest dostępna bezpłatnie w Internecie. Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag jest łatwa i może być wykonana szybko, jeśli masz odpowiednią wiedzę.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag

Ustawienia kart

Podobnie jak limit, w Moim ING w szczegółach Twojej karty, możesz też zmieniać inne ustawienia. Możliwości ustawień zależą od typu karty, którą posiadasz.

Co możesz:

 • Ustawić limit transakcyjny dodatkowej karty kredytowej.
 • Zmienić PIN do karty.
 • Włączyć i wyłączyć płatności zbliżeniowe.
  Pamiętaj, że przy wyłączonej zbliżeniowości, nie zapłacisz zbliżeniowo kartą w telefonie, Apple Pay ani Google Pay.

Chcesz zwiększyć limit kredytowy swojej karty kredytowej?
Dowiedz się jak to zrobić

Blokowanie i zastrzeganie kart

Skradziono Ci kartę lub gdzieś się zgubiła? Reaguj. Kartę możesz zastrzec lub czasowo zablokować.

Jeśli zastrzeżesz kartę, nie możesz jej więcej używać, nawet jeśli się odnajdzie. Jeśli zablokujesz kartę czasowo, masz 30 dni na jej odblokowanie. Po tym czasie zamkniemy kartę.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak zmieniać rozmiar tekstu, tło pulpitu, rozmiar ikon, wygaszacz ekranu oraz inne ustawienia pulpitu lub ekranuw systemie Windows 11.

Zmiana rozmiaru tekstu, jasności wyświetlacza i rozdzielczości ekranu

Rozmiar tekstu i okien pulpitu można dopasować do własnych preferencji. Oprócz innych ustawień ekranu można również dostosowaćrozdzielczość ekranu.

Uwaga:

Podczas normalnego procesu instalacji systemu Windows program sprawdza kartę graficzną oraz ekran w celu optymalizacji rozmiarui rozdzielczości ekranu pod kątem tej karty.

 1. W systemie Windows prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie, a następnie wybrać polecenie Ustawienia ekranu.

 2. Aby zmienić orientację wyświetlacza z poziomej na pionową lub odwrotnie, wybierz opcję z menu rozwijanego Orientacja wyświetlacza, a następnie kliknij polecenie Zachowaj zmiany lub Przywróć.

  Aby zmienić rozmiar tekstu i aplikacji, wybierz żądany rozmiar z menu rozwijanego Skala w obszarze Skala i układ. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Aby dostosować jasność, kliknij i przeciągnij pasek suwaka w obszarze Jasność i kolor. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Aby zmniejszyć ilość niebieskiego światła wyświetlanego przez ekran, włącz opcję Wyświetlanie nocne.

 3. Aby zaplanować oświetlenie nocne, kliknij strzałkę po prawej stronie przełącznika Oświetlenie nocne, a następnie włącz opcję Zaplanuj oświetlenie nocne.

  Aby zmienić rozdzielczość ekranu, wybierz rozdzielczość z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zachowaj zmiany lub Przywróć.

  Uwaga:

  HP zaleca w większości przypadków korzystanie z rozdzielczości natywnej monitora, która jest oznaczona jako Zalecana.

  Jeśli posiadasz więcej niż jeden monitor, kliknij monitor, który chcesz dostosować, a następnie powtórz te kroki, aby zmienićrozdzielczość. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem.

Zmiana tła pulpitu Windows

Możesz spersonalizować wzór lub obraz w tle ekranu startowego.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.

  Aby zmienić obraz wyświetlany w tle, kliknij przycisk Tło.

  Wybierz obraz lub pokaz slajdów albo kliknij Przeglądaj, aby wybrać własny obraz lub pokaz slajdów.

  Aby zmienić sposób wyświetlania obrazu w tle, wybierz z menu rozwijanego opcję Dopasuj, Rozciągnij, Kafelek, Wyśrodkuj lub Łączony. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Dostosowanie ikon pulpitu

  Istnieje możliwość zmiany ustawień, aby dostosować wygląd ikon, wyświetlić ukryte ikony pulpitu i dodać nowe foldery lub skrótyna pulpicie.

  Zmiana rozmiaru ikon pulpitu

  Rozmiar ikon na pulpicie systemu Windows można zmienić.

  Aby zmienić wielkość ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu, wybierz polecenie Widok, potem kliknij jedną z opcji Duże ikony, Średnie ikony lub Małe ikony.

  Uwaga:

  Rozmiar wszystkich ikon można szybko zmienić, klikając pulpit, a następnie naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie obracając kółkiem myszy.

  Zmiana nazwy ikony na pulpicie

  Można zmienić nazwę ikony na pulpicie.

   Kliknij prawym przyciskiem ikonę, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij ikonę Zmień nazwę.

   Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

   Wyświetlanie brakujących ikon na pulpicie

   Jeśli na pulpicie brakuje wszystkich ikon, można je przywrócić, wykonując tę czynność.

   Jeśli brakuje wszystkich ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu, kliknij polecenie Widok, a następnie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pokaż ikony pulpitu.

   Tworzenie nowego folderu

   Aby utworzyć nowy folder, który będzie wyświetlany na pulpicie, wykonaj następujące czynności.

    Aby utworzyć nowy folder na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pulpicie, z menu podręcznego wybierzpolecenie Nowy, a następnie Folder.

    Wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

    Tworzenie nowego skrótu na pulpicie

    Aby utworzyć nowy skrót na pulpicie, przeciągnij i upuść aplikacje z menu Start na pulpit.

    Można też prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce na pulpicie i wybrać polecenie Nowy, a następnie Skrót. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć skrót.

    Zmiana wyglądu okien i tekstu funkcji systemu Windows

    Wygląd systemu Windows można spersonalizować, wybierając kolory tekstu, tła tekstu, ramki okna i wiele innych elementów. Zmienićmożna również czcionkę i rozmiar tekstu różnych funkcji systemu Windows, jak elementów menu.

     Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie i wybierz polecenie.

     W oknie Ekran blokady można wybrać jedną z następujących opcji z menu rozwijanego:

      W centrum uwagi Windows: Wyświetla codzienne obrazy firmy Microsoft oraz wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows.Obraz: Umożliwia wybranie z folderu na komputerze zdjęcia, które ma być używane jako tło.Pokaz slajdów: Wyświetla kolejno wszystkie obrazy w folderze. Zawiera także inne opcje, które można dostosować dla pokazu slajdów.

     Dodatkowe ustawienia ekranu

     Otwórz właściwości karty wideo lub zaawansowane ustawienia wyświetlania, aby wyświetlić tryb pulpitu, ustawić częstotliwośćodświeżania lub zarządzać kolorem oraz innymi ustawieniami zaawansowanymi.

      Prawym przyciskiem myszy kliknij pulpit, a następnie wybierz Ustawienia ekranu. Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane wyświetlanie.

      W oknie Zaawansowane wyświetlanie wybierz wyświetlacz, aby sprawdzić bieżące ustawienia. Aby zmienić ustawienia wyświetlania dla innego wyświetlacza, kliknijwyświetlacz lub wybierz go z menu rozwijanego.

      Zmień wygaszacz ekranu

      W systemie Windows dostępne są liczne wygaszacze ekranu.

       W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień wygaszacz ekranu. Wyświetla się okno Ustawienia wygaszacza ekranu.

       Z menu wybierz żądany wygaszacz ekranu.

       Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).

       Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz wygląda na ekranie komputera. Przesuń wskaźnik myszy po zakończeniu podglądu wygaszacza ekranu.

       Wpisz wartość minutową w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.

       Uwaga:

       Upewnij się, że czas oczekiwania wygaszacza ekranu jest krótszy od czasu oczekiwania przed przejściem komputera w stan uśpienia.

       Aby po wznowieniu sesji wymagane było podanie danych logowania, zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran logowania.

       Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Ustawienia wygaszacza ekranu.

       Rozwiązywanie problemów z wygaszaczem ekranu

       Jeżeli wygaszacz ekranu nie uruchamia się po upływie wybranego czasu, problem może dotyczyć działania niektórych urządzeń.Użyj ustawień dostępnych w narzędziu Menedżer urządzeń, aby zapobiec zakłócaniu działania wygaszacza ekranu przez te urządzeniasprzętowe.

        Kliknij ikonę Wyszukaj, a następnie wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwania.

        Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

        Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które może zakłócać wygaszacz ekranu, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę tego urządzenia,aby otworzyć okno Właściwości.

        Niektóre urządzenia często zakłócające wygaszacz ekranu to myszy optyczne (Mysz i inne urządzenia wskazujące), „zawsze włączone” połączenie sieciowe (Karty sieciowe) a także urządzenia audio High Definition (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).

        Kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie w polu Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.

        Uwaga:

        Jeżeli zostanie wyłączona możliwość wznawiania pracy komputera za pomocą myszy, pracę komputera można wznowić za pomocą klawiszaSpacja na klawiaturze.

        Kliknij przycisk OK, zamknij otwarte okna i ponownie uruchom komputer.

        Odłącz wszystkie zbędne urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, skanery i napędy USB.

        Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie jedna mysz, monitor i klawiatura.

        Jeżeli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną było jedno z podłączonych urządzeń. Podłącz jedno z tychurządzeń i sprawdź, czy problem znowu wystąpi. Podłączaj kolejne urządzenia, aż znajdziesz to, które powoduje problem.

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować jedną z nich jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych, a drugą jako domyślną do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.

Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Ustawianie domyślnej karty SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub obsługi połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń pomiędzy kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń pomiędzy dwoma kartami SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora sieci komórkowej. Szczegółowych informacji na ten temat udziela operator.

 1. Wybierz kolejno .

 2. Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik.

  Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM jest włączone, gdy oba przełączniki są aktywowane.

Inteligentne przełączanie transmisji danych

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można włączyć funkcję inteligentnego przełączania pomiędzy kartami SIM do obsługi transmisji danych. Urządzenie będzie automatycznie przełączać kartę SIM do obsługi komórkowej transmisji danych, zapewniając wyższy komfort korzystania z Internetu.

Wybierz kolejno , a następnie włącz opcję Przełączaj transmisję danych podczas rozmowy.

Karty SIM muszą być wydane przez dwóch różnych operatorów.

Dziękujemy za opinię.

Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag

Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Ge 30m06aag