Wskazówka dotycząca instalacji Cisco Small Business Spa2102

Instalacja Cisco Small Business Spa2102 jest prosta i można ją wykonać samodzielnie w kilku prostych krokach. Przede wszystkim, należy podłączyć urządzenie do routera i do gniazdka telefonicznego. Następnie należy przeprowadzić konfigurację poprzez przeglądarkę internetową, aby ustawić adres IP i inne ustawienia. Możesz również skonfigurować usługi VoIP za pomocą panelu administracyjnego. Po skonfigurowaniu urządzenia można przetestować połączenia, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Cisco Small Business Spa2102

Cisco SPA112 - instrukcja konfiguracji bramki VoIP - FCN. plPrzejdź do menu nawigacjiPrzejdź do treści aktualnej strony

Aby bramka VoIP prawidłowo działała w FCN należy ją podłączyć i skonfigurować.

 1. Podłącz urządzenie
 2. Ustal adres IP bramki
 3. Skonfiguruj bramkę w przeglądarce www
 4. Wprowadź ustawienia portu dla konta FCN
 5. Skonfiguruj opcję wysyłania faxów

1. Podłącz urządzenie

2. Ustal adres IP bramki

 • Na klawiaturze telefonu wciśnij 4 gwiazdki: ****
 • Po usłyszeniu w słuchawce telefonu głosu „Konfiguracji Menu” wciśnij 110#
 • W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np. 192. 168. 0. 101)

3. Skonfiguruj bramkę w przeglądarce www

 • Uruchom dowolną przeglądarkę internetową
 • W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP, których otrzymałaś/-eś (np. 101) i naciśnij ENTER
 • Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracyjnego Twojej bramki VoIP

  4. Wprowadź ustawienia portu dla konta FCN

  Zakładka Voice > Line 1 /2 (na bramkce PHONE 1 /2):

  wartość dla FCN

  Prawidłowe ustawienia portu dla konta VoIP

  parametr

  NAT Keep Alive Enable:yesProxy:sip. fcn. pl lub sip. freeconet. plOut Bound proxy:Use Out Bound proxy:RegisterRegister expires:60Use DNS SRV:DNS SRV Auto Prefix:User ID:login konta FCNPassword:hasło VoIP FCNPrefered codec:G729a (opcjonalnie)

  * UWAGA! WFCN występują 2 hasła:

 • hasło do panelu
 • hasło VoIP.
 • Do konfiguracji urządzeń oraz programów należy użyć tego drugiego – hasła VoIP. Hasło dostępne jest w Panelu Użytkownika FCN w zakładce Konfiguracja >> Użytkownik >> Zmień hasło VoIP.

  Zapisz wprowadzone ustawienia przyciskiem „Submit”.

  Po kilkunastu sekundach bramka pobierze wszystkie ustawienia i będzie gotowa do działania w FCN!

  5. Skonfiguruj opcję wysyłania faxów

 • Wgraj firmware
 • UWAGA! Jeśli chcesz korzystać z możliwości wysyłki faksów, a posiadasz wersję firmware’u 1. 2 lub starszą, zaktualizuj ją do wersji dostępnej tutaj

  Ustaw kodek: t38

  Jeśli Twoja bramka zarejestruje się poprawnie do platformy zadzwoń testowo na numer FCN sprawdzający stan Twojego konta. W tym celu wybierz numer 901 na klawiaturze swojego telefonu.

  Opublikowane: 2 grudnia 2014

  1 Wskazówka dotycząca dokumentacji 2 Opis urządzenia h Wskazówka! Przydatne informacje i wskazówki. • Symbol sygnalizujący konieczność działania 1. 3 Ważność instrukcji Niniejsza <strong>instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> ważna jest wyłącznie dla kotłów z następującymi numerami art. : Oznaczenie typu Numer artykułu <strong>VKS</strong> INT 196 0010005700 <strong>VKS</strong> INT 246 0010005701 <strong>VKS</strong> INT 306 0010005702 <strong>VKS</strong> INT 356 0010005703 Tab. 1. 1 Oznaczenia typów i numery artykułów Numer artykułu urządzenia jest wskazany na tabliczce znamionowej. 2 Opis urządzenia 2. 1 Tabliczka znamionowa W wypadku urządzeń <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> tabliczka znamionowa jest umieszczona nad komorą niskiego ciśnienia. Jest widoczna po zdejmowaniu górnej pokrywy okładzinowej. 2. 2 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową kotły spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw rady: – Dyrektywa 90/396/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o dostosowaniu przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie <strong>instalacji</strong> gazowych" (Dyrektywa o Instalacjach Gazowych) – Dyrektywa 92/42/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o skuteczności nowego kotła grzejnego do ciepłej wody, napełnionym paliwem gazowym lub ciekłym" (Dyrektywa o Skuteczności) – Dyrektywa 73/23/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o urządzeniach elektrycznych dla zastosowania w ramach znanych napięć granicznych" (Dyrektywa o Niskich Napięciach) – Dyrektywa 89/336/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o Zgodności Elektromagnetycznej" Urządzenia są zgodne z opisanymi w zaświadczeniu wzorów konstrukcyjnych UE wzorami budowy. PIN: CE-0085BL0481 Urządzenia są zgodne z następującymi normami: – EN 483 – EN 625 – EN 677 – EN 50165 – EN 55014 – EN 60335-1 – EN 60529 – EN 61000-3-2 – EN 61000-3-3 Stosując oznakowanie CE jako producent kotła zaświadczamy, że spełnione zostały wymogi bezpieczeństwa zgodnie z § 2, 7. GSGV i że seryjnie wytwarzane urządzenie jest zgodne ze sprawdzonym wzorem konstrukcyjnym. 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i zgodnie z uznanymi powszechnie przepisami bezpieczeństwa. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania mogą jednak powstać zagrożenia dla zdrowia i życia Użytkownika lub osób trzecich, wzgl. może dojść do uszkodzenia kotła lub wystąpienia innych szkód rzeczowych. Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocioł grzejny <strong>Vaillant</strong> <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> może być instalowany i eksploatowany tylko razem z osprzętem, wskazanym w załączanej Instrukcji montażu LAZ (patrz rozdział "Dokumenty dodatkowe"). Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) cierpiące na zaburzenia psychiczne, czuciowe lub zmysłowe albo nie mające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo udzielającej instrukcji stosownie użytkowania urządzenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania jako źródło ciepła w zamkniętych instalacjach gorącej wodycentralnego ogrzewania. Inne lub wykraczające poza ten zakres stosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent lub dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i <strong>instalacji</strong> oraz warunków przeprowadzania przeglądów i konserwacji. a Uwaga! Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Kotły grzewcze muszą zostać zainstalowane przez autoryzowanego instalatora, odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i dyrektyw. 4 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00

  Opis urządzenia 2 2. 4 Budowa <strong>VKS</strong> Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są stosowane jako źródło ciepła w instalacjach gorącej wody-centralnego ogrzewania przy podłączeniu do zasobnika zewnętrznego dla centralnej termy gorącej wody. Mogą być one stosowane zarówno w instalacjach nowych, jak i już istniejących modernizowanych, w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w zakładach przemysłowych. Kocioł typu <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> jest kotłem wartości opałowej i opcjonalnie może być stosowany razem z regulatorem calorMATIC. Dla centralnej termy gorącej wody jest potrzebne podłączenie do zasobnika zewnętrznego. 5 Wyposażenie – Pompa obwodu kotła (z regulowaną prędkością obrotową), sprzęgło hydrauliczne, pompa obwodu grzejnego (trzystopniowa)*, naczynie rozszerzalnościowe*, automatyczny zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa 3 bar, syfon dla wody kondensacyjnej * tylko w wypadku <strong>VKS</strong> – Wbudowany kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej – Palnik gazowy z mieszalnikiem i wentylatorem, o niskiej emisji szkodliwych substancji – Elektroniczne dostrajanie mocy do obciążenia niepełnego – Listwa sterownicza kotła z systemem ProE, tj. z kodowanymi, kolorowymi wtyczkami do łatwego łączenia z elektrycznymi podzespołami <strong>instalacji</strong> – Wbudowane przyrządy pomiarowe, sterownicze i regulacyjne: wewnętrzny regulator temperatury kotła, przełącznik WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY, ogranicznik przegrzewu, wyświetlacz dla diagnozy i usunięcia zakłóceń – Pole montażowe dla modułowego regulatora ogrzewania <strong>Vaillant</strong> calorMATIC – Kocioł przystosowany jest do podłączenia układu powietrzno-spalinowego marki <strong>Vaillant</strong> (wyposażenie dodatkowe) Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00 5

  Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

  Zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" z dniem 30 kwietnia 2022 r. zakończył się okres przejściowy.

  Od 1 maja 2022 r. w celu potwierdzenia zgodności konieczne jest okazanie certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w dokumencie "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", potwierdzającego zgodność z wymaganiami następujących dokumentów:

  Jeżeli rozważasz przyłączenie mikroinstalacji

  Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat mikroinstalacji.

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).
  2. Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  • Procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego, czy spełniasz wymogi definicji prosumenta, prosumenta zbiorowego, lub też nie spełniasz wyżej opisanych definicji. Wybierz wariant, który dotyczy Ciebie i zapoznaj się ze szczegółami:

   Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

   Jeżeli chcesz przyłączyć mikroinstalację – znajdź uprawnionego instalatora, który zagwarantuje Ci, że mikroinstalacja będzie poprawnie zamontowana i będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 

   Instalator musi posiadać kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:
   certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
   ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 
   uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

   Krok 2: Montaż mikroinstalacji

   Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

   Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

   Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji

   dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) – muszą to być dane odbiorcy końcowego, na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa,
   dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, 
   dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego źródła energii, liczba, moc i typ poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej),
   oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

   Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:

   schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji,
   jeżeli modelu Twojego inwertera nie ma na wykazie certyfikowanych urządzeń, dostępnym na stronie www. pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow do zgłoszenia dodatkowo dołącz:
   parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych, certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawdzanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.
   załącznik ZM-M Dane magazynu energii elektrycznej przyłączonego w mikroinstalacji - jeżeli planujesz montaż magazynu energii elektrycznej wraz z mikroinstalacją.

   Krok 1: Znajdź uprawnionego instalatora

   Krok 2: Montaż mikroinstalacji

   Wybrany przez Ciebie uprawniony instalator zamontuje Twoją mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w oparciu o poniższe akty prawne:

   Tutaj możesz pobrać:
   Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów
   w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec
   Zbiór wymagań technicznych mikroinstalacje 
   Wymogi Ogólnego StosowaniaInstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S. A.

   Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem energii elektrycznej, w Twojej instalacji wewnętrznej. Pomiędzy licznikiem a mikroinstalacją obowiązkowo musi być zabudowany łącznik, który umożliwi odłączenie mikroinstalacji spod napięcia. Zabudowa mikroinstalacji musi być wykonana w taki sposób, żeby możliwa była obsługa lub wymiana licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym.

   Krok 3: Zgłoś mikroinstalację

   Gdy zainstalujesz mikroinstalację powiadom nas o tym. Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 

   Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji:

   dane identyfikacyjne i teleadresowe zgłaszającego (m. in. imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) – muszą to być dane odbiorcy końcowego na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
   Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:
   jeżeli modelu Twojego inwertera nie ma w wykazie certyfikowanych urządzeń, dostępnym na stronie www. pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-ceryfikatow do zgłoszenia dodatkowo dołącz:
   parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształnikowych, certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym,
   umowę na zakup energii elektrycznej sprzedawcy.

   Krok 1: Uzyskaj wymagane zgody

   Jeśli chcesz przyłączyć mikroinstalację musisz uzyskać formalną zgodę na wykorzystanie dachu lub innej części wspólnej nieruchomości na potrzeby montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

   Krok 2: Znajdź uprawnionego instalatora

   Instalator musi posiadać kwalifikacje, które pozwalają mu na montaż źródeł wytwórczych:

   certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub

   Krok 3: Podpisanie umowy pomiędzy prosumentami zbiorowymi

   W przypadku gdy więcej niż jeden prosument zbiorowy wytwarza energię w instalacji odnawialnego źródła energii, prosumenci zbiorowi zawierają między sobą umowę w której określają (art. 4a ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii):

   przysługujący poszczególnym prosumentom zbiorowym udział wyrażony w procentach w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii oraz maksymalną moc zainstalowaną odpowiadającą temu udziałowi, tytuł prawny przysługujący prosumentem zbiorowym do instalacji odnawialnego źródła energii, reprezentanta prosumentów, zasady zarządzania instalacją odnawialnego źródła energii oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację oraz remonty instalacji odnawialnego źródła energii, położenie (adres) oraz dane techniczne instalacji odnawialnego źródła energii, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, położenie (adres) oraz dane identyfikacyjne punktów poboru energii elektrycznej (kod PPE) poszczególnych prosumentów zbiorowych energii odnawialnej.

   Krok 5: Zgłoszenie mikroinstalacji przez reprezentanta prosumenta(ów) zbiorowego(ych)

   Powiadom nas o montażu instalacji na 30 dni przed planowanym przyłączeniem mikroinstalacji.

   Jakie dane potrzebujesz do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji:

   dane identyfikacyjne i teleadresowe odbiorcy końcowego, na którego zawarta jest Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
   oświadczenie instalatora mikroinstalacji,
   dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, Pesel, NIP) i nr PPE podmiotów ubiegających się o podłączenie mikroinstalacji jako prosument zbiorowy.

   Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dołącz:

   schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji,
   certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.
   załącznik ZM-M Dane magazynu energii elektrycznej przyłączonego w mikroinstalacji - jeżeli planujesz montaż magazynu energii elektrycznej wraz z mikroinstalacją, załącznik ZM-O Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania prosumenta(ów) zbiorowego(ych) energii odnawialnej.

   Jak zgłosić przyłączanie mikroinstalacji

   1. Wypełniony i zeskanowany druk ZM wraz z załącznikami możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja. pl
   2. Wypełniony druk ZM wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
   przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S. A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

   Krok 7: Zabudowa urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla źródła energii odnawialnej

   Gdy pozytywnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie, zabudujemy na nasz koszt urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe, które będzie mierzyć energię pobraną z sieci i energię oddaną do sieci. Na zabudowę urządzenia mamy 30 dni od daty wpływu do nas Twojego kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

  Mikroinstalacje - Działanie w sieci elektroenergetycznej

  Z roku na rok przyłączamy do naszej sieci dystrybucyjnej rekordowe liczby nowych mikroinstalacji. W sumie do naszej sieci przyłączyliśmy już ponad 375 tys. mikroinstalacji. Tak duży przyrost przyłączonych mikroinstalacji powoduje, że musimy stale czuwać nad utrzymaniem stabilnej pracy naszej sieci.

 • Tematy omówione podczas webinarium:

  Przyłączenia mikroinstalacji na terenie działania TAURON Dystrybucja w latach 2020-2021Rozwój OZE na obszarze TAURON Dystrybucja
  Wymagania dla modułów wytwarzania energii typu A
  Wpływ mikroinstalacji PV na pracę sieci
  Badania możliwości regulacyjnych inwerterów PV
  Wpływ niepoprawnie skonfigurowanego inwertera PV na sieć
  Odpowiedzialność cywilna odbiorców za zmiany parametrów inwerterów powyżej dopuszczalnych
  Proces reklamacyjny
  Pobierz prezentację z webinarium

  Duże nasycenie mikroinstalacji okresowo wpływa na stabilność napięcia w naszej sieci. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy prosumenci wprowadzają do naszej sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy na bieżąco zużywają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów rośnie i prowadzi do wyłączenia mikroinstalacji. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej.
  Prosumenci, mogą ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne (autokonsumpcja). Autokonsumpcja prosumentów wzrośnie, jeżeli urządzenia w domach będą pracowały w czasie, gdy mikroinstalacja produkuje najwięcej energii. Zasada autokonsumpcji zawarta jest też w definicji prosumenta, którą określa prawo [1]. Zgodnie z nią prosument to właśnie osoba, która produkuje energię na potrzeby własne.


  Wyłączanie się mikroinstalacji nie oznacza, że nasza sieć, lub sama mikroinstalacja, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie mikroinstalacji.
  Mikroinstalacja wyłącza się w momencie, kiedy napięcie w instalacji prosumenta jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. W ten sposób mikroinstalacja chroni przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w domu.
  Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa [2]. Zgodnie z nimi wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego czyli:
  dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,
  dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V.  

  Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, można skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator. Powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej ustawienia są zgodne z prawem europejskim [3] oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego [4]. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną.
  Może ją uruchomić w jednym z trzech trybów:sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U) jako tryb podstawowy,
  sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny,
  cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0, 9ind do cos φ = 0, 9poj, jako tryb dodatkowy.
  Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech trybów nie zmniejszy liczbę wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien sprawdzić możliwość ustawienia trybu pracy:zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U))

  Mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki temu napięcie w instalacji Prosumenta nie będzie rosnąć, amikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy mikroinstalacji. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1, 08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalacje.


  Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Nasza sieć nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Gdy mikroinstalacje prosumentów produkują duże nadwyżki energii, dochodzi do zjawisk, które mogą powodować wyłączanie się ich mikroinstalacji. Niestety, żaden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) nie ma na nie wpływu. Jednak sami prosumenci mogą ograniczyć negatywne zjawiska, związane z nadprodukcją energii w ich mikroinstalacjach. Mogą to zrobić, jeśli zagospodarują energię, którą wytworzą, lub ją zmagazynują w przydomowych magazynach energii. Dzięki przydomowym magazynom energii praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w naszej sieci. Prosumenci, którzy zainstalują u siebie przydomowe magazyny energii zwiększą swoją niezależność energetyczną. Wzrośnie też bezpieczeństwo dostaw energii do ich domów w razie awarii naszej sieci. Im więcej prosumentów zagospodaruje i zmagazynuje lokalnie energię z mikroinstalacji, tym bardziej stabilnie mikroinstalacje będą współpracować z naszą siecią. Dzięki temu idea lokalnych źródeł energii (energetyka rozproszona) będzie mogła wciąż się rozwijać.

  Chcemy poprawić warunki pracy mikroinstalacji, które przyłączamy do naszej sieci. Dlatego intensywnie monitorujemy pracę naszej sieci. Wykorzystujemy analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu. Na tej podstawie wykonujemy liczne analizy techniczne. Dzięki analizom możemy ocenić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów naszej sieci. Informacje te wykorzystujemy żeby zaplanować inwestycje, które poprawią współpracę naszej sieci z mikroinstalacjami. Na podstawie analiz podejmujemy również działania eksploatacyjne (doraźne). Polegają one m. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych oraz ogólnej poprawie stanu technicznego połączeń prądowych w naszej sieci.
  Konsekwentnie wdrażamy systemy inteligentnego opomiarowania naszej sieci (liczniki, transmisja, system akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych). Budujemy więc sieć w standardzie „smart grid”. Współpracujemy też z ośrodkami naukowymi, które pomagają nam symulować wpływ energetyki rozproszonej na naszą sieć w przyszłości. Na podstawie wyników symulacji wspólnie rozwijamy projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym wypracujemy optymalne kierunki rozwoju naszej sieci.

  Reprezentantem prosumentów zbiorowych może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną na podstawie umowy między prosumentami zbiorowymi do reprezentowania prosumentów zbiorowych, w szczególności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zarządcą budynku wielolokalowego, organami administracyjnymi.

  Tak, prosumentem zbiorowym może być także jedna osoba, która odbiera energię z instalacji przyłączonej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w punkcie poboru energii znajdującym się w tej instalacji.

  Nie, reprezentant prosumentów ma zgłosić w imieniu wszystkich prosumentów zbiorowych przyłączenie mikroinstalacji lub małej instalacji, a na 30 dni przed rozpoczęciem wytwarzania przekazać Zgłoszenie Prosumentów Zbiorowych, wraz z udziałem% w wytwarzaniu energii oraz udziałem w maksymalnej mocy zainstalowanej instalacji wytwórczej.

  Podstawy prawne

  [1] Ustawa z 20. 02. 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami).
  [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4. 05. 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. 2007 nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami).
  [3] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14. 04. 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), (Dz. UE, L 112 
  z 27. ) oraz Wymogi ogólnego stosowania, które wynikają z tego rozporządzenia.
  [4] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.

 • Wskazówka dotycząca instalacji Cisco Small Business Spa2102

  Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Cisco Small Business Spa2102

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Cisco Small Business Spa2102