Ustawianie ręczne Cisco Sns 3595 Series

Ustawianie ręczne Cisco SNS 3595 Series jest procesem konfigurowania i ustawiania routera, aby działał zgodnie z Twoimi wymaganiami. Aby skonfigurować router, musisz wybrać odpowiedni protokół, wprowadzić właściwe ustawienia sieciowe i skonfigurować interfejsy, aby router działał prawidłowo. Router może być również skonfigurowany za pomocą zdalnego dostępu, w którym możesz wykonać te same czynności zdalnie. Konfiguracja routera Cisco SNS 3595 Series może być skomplikowana, ale z zastosowaniem właściwych narzędzi i wiedzy, możesz skonfigurować swój router bez żadnych problemów.

Ostatnia aktualizacja: Ustawianie ręczne Cisco Sns 3595 Series

Opublikowano dnia 2017-08-28

Sytuacja

Kanały muszą zostać (ponownie) zainstalowane w następujących sytuacjach:

• Podczas pierwszej instalacji telewizora

• Gdy brakuje jednego lub więcej kanałów

• Przy zmianie dostawcy usług lub typu sygnału

Lista kontrolna

Upewnij się, że:

• Telewizor odbiera sygnał analogowy DVB-C/T (bez dekodera)

• Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone

Odpowiedź

Aby zainstalować kanały telewizyjne bezpośrednio w telewizorze, wykonaj następujące czynności:

• Naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

• [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja kanałów naziemnych/kablowych] (Antenna/cable installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels) > [Rozpocznij teraz] (Start now) > [Ponownie zainstaluj wszystkie kanały] (Reinstall all channels) > [Wybierz kraj] (Select the country)

• Wybierz opcję Naziemne lub Kablowe i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Wybierz dostawcę usług telewizji kablowej i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów

lub:

Wybierz opcję [Ustawienia] (Settings), aby ręcznie dostosować wyszukiwanie kanałów (opcjonalnie)

1. Ręcznie dostosuj ustawienia wyszukiwania zgodnie z preferencjami

Uwaga: Jeśli wymagane jest dostosowanie wyszukiwania kanałów, skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych ustawień.

[Skanowanie częstotliwości] (Frequency scan) > Przykład: Wybierz opcję [Pełne skanowanie] (Full scan), jeśli podczas standardowego wyszukiwania kanałów nie udało się znaleźć jednego lub więcej kanałów.

[Wielkość kroku częstotliwości] (Frequency step size)

[Tryb częstotliwości sieci] (Network frequency mode)

[Częstotliwość sieci] (Network frequency)

[Wolne/kodowane] (Free/scrambled)

[Resetuj] (Reset)

2. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów

Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk WSTECZ (BACK) na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Wyszukaj listę kanałów dostawcy usług

Aby zainstalować wstępnie zdefiniowaną listę kanałów, wybierz lokalnego dostawcę usług z listy i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

Uwaga: Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora i częstotliwości sieci. Te dane różnią się w zależności od dostawcy usług i regionu. Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych danych.

Ręczne wyszukiwanie kanału

Aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne, wybierz opcję [Test odbioru sygnału cyfrowego] (Digital reception test) i naciśnij przycisk „OK”.

Naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić parametry częstotliwości. Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli opcja „Wyszukaj” (Search) jest podświetlona, naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Uwaga: Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania opcji.

W niniejszym poradniku zaprezentujemy podstawową konfigurację urządzeń Cisco RV260 (router) i Cisco SG250X-24 (przełącznik). Na tej podstawie zapewnimy dostęp do usługi Internet naszym Klientom. Całą konfigurację wykonamy w oparciu o poniższy schemat topologii sieci: dwie podsieci w dwóch VLANach (10 i 20) oraz prosta konfiguracja routera Cisco.

Konfiguracja routera Cisco

W pierwszej kolejności zaczniemy od konfiguracji naszego routera Cisco RV260 VPN. Istnieją dwa sposoby konfiguracji: poprzez port CONSOLE, za pomocą specjalnego kabla RS232-RJ45 lub poprzez interfejs www. Router, który będziemy konfigurować, jest przeznaczony dla małych i średnich firm (nie ma połączeń SSH i TELNET), w związku z tym konfigurację wykonamy przy pomocy interfejsu WWW.
Po podłączeniu do urządzenia, nasz system operacyjny otrzyma automatycznie adres IP. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres https://192. 168. 1. 1 i od razu przechodzimy do strony startowej Cisco, gdzie dokonujemy wstępnej konfiguracji:

Konfigurujemy ustawienie portu WAN, zgodnie z naszym połączeniem do Internetu.

Trzeba również pamiętać, aby ustawić dokładny czas, zgodny z nasza strefą czasową oraz ustawić synchronizację za pomocą protokołu NTP. Ustawienie dokładnego czasu pomoże w przyszłości w rozwiązywaniu problemów.

I na sam koniec ostatnia pozycja w naszym kreatorze ustawień, dotyczy hasła dostępowego do urządzenia. Należy ustawić złożone hasło (minimum 8 znaków, z dużą i mała literą, a także cyfry i znaki)

Ostatnim punktem podstawowej konfiguracji naszego routera jest ustawienie nazwy, która pomoże w identyfikowaniu naszego urządzenia.

Zaawansowana konfiguracja routera Cisco

Wstępna konfiguracja już za nami. W związku z tym przejdźmy do bardziej zaawansowanych ustawień. Zgodnie z naszym założeniem naszą sieć podzielimy na dwie fizyczne podsieci VLAN, a dodatkowo zabezpieczymy nasz router:

  • Room1 (adresacja: 192. 10. 0/24 VLAN tag: 10)
  • Room2 (adresacja: 192. 20. 0/24 VLAN tag: 20)
  • Devices (adresacja: 10. 0/24 VLAN tag: 100)

Ponadto ustawiliśmy opcję Device Management na Disabled we wszystkich sieciach VLAN, za wyjątkiem VLAN 100. Będzie to służyć jako ochrona sprzętu przed intruzami. Ponadto dla określonych portów, zdefiniujemy konkretne sieci VLAN. Dla pierwszego portu LAN definiujemy VLAN 10, 20, 100, natomiast dla piątego portu LAN - VLAN 100 Untagged (inne sieci VLAN na tym porcie są wyłączone). Dodatkowo dla względów bezpieczeństwa wyłączymy wszystkie nieużywane porty.

Konfiguracja przełącznika Cisco SG250X-24

Mamy już skonfigurowany router RV260, więc teraz zajmiemy się konfiguracją przełącznika Cisco SG250X-24 Z uwagi na fakt, że router został skonfigurowany poprzez interfejs WWW, to nasz przełącznik skonfigurujemy w podobny sposób.
192. 254 to domyślny adres switcha Cisco SG250X24. Po zalogowaniu na urządzenie (standardowy login i hasło), tworzymy nowego użytkownika i hasło. Hasło tworzymy oczywiście z uwzględnieniem wszystkich standardów bezpieczeństwa (duże i małe litery, cyfry oraz symbole, co najmniej 8 znaków).

Następnie korzystamy z kreatora wstępnej konfiguracji sprzętu.

I podobnie jak w przypadku konfiguracji routera, ustawiamy dokładny czas oraz synchronizację poprzez protokół NTP. NA tym etapie kończymy podstawową konfigurację sprzętu.

Konfiguracja sieci VLAN na przełączniku

W pierwszej kolejności tworzymy nasze podsieci: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100

Po utworzeniu sieci VLAN, musimy przypisać odpowiednie porty. W naszym przypadku porty GE1 - GE12 dedykowane są dla Room1 i będą w sieci VLAN10. Natomiast porty GE13 - GE24 przeznaczone są dla Room2, VLAN20

Nie możemy oczywiście zapomnieć o porcie TRUNK, w naszym przypadku port XG1. Port będzie służył do wymiany pomiędzy sieciami VLAN i naszym routerem Cisco RV260

Oczywiście, abyśmy mogli w przyszłości uzyskać dostęp do naszego przełącznika poprzez nasz VLAN do zarządzania (VLAN 100), musimy nadać adres IP na VLAN100 (10. 2)

Sprawdzenie konfiguracji

Zakończyliśmy już konfigurację zarówno naszego routera, jak również przełącznika. Więc najwyższa pora na sprawdzenie naszej konfiguracji.

  • Łącząc się do portu GE3, powinniśmy uzyskać adres z sieci VLAN10 (192. 0/24)
  • Natomiast podłączając się portu GE14, powinniśmy uzyskać adres IP z sieci VLAN20 (192. 0/24)

Jak widać na zamieszczanych grafikach, nasza konfiguracja jest poprawna, a urządzenia dostają poprawne adresy IP względem podłączenia do odpowiednich portów. I na tym kończymy nasz poradnik o podstawowej konfiguracji urządzeń

Ustawianie ręczne Cisco Sns 3595 Series

Bezpośredni link do pobrania Ustawianie ręczne Cisco Sns 3595 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawianie ręczne Cisco Sns 3595 Series