Szybkie uruchomienie Ge Jbp2

Ge Jbp2 to specjalnie opracowany system operacyjny, który oferuje szybkie uruchamianie i wydajność. Jego zaletą jest zoptymalizowany czas ładowania i wsparcie dla wielu różnych urządzeń, w tym komputerów PC, laptopów, tabletów i smartfonów. Głównym celem tego systemu jest zapewnienie użytkownikom szybkiego dostępu do swojej aplikacji i danych. System wykorzystuje technologię szybkiego startu, która pozwala na uruchomienie aplikacji i usług znacznie szybciej niż w przypadku innych systemów operacyjnych. Ponadto system oferuje szybki dostęp do aplikacji, które są zainstalowane na tym samym urządzeniu. Ge Jbp2 pozwala również na szybkie przesyłanie danych między różnymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownik może szybko dostarczyć potrzebne informacje do usług i aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Szybkie uruchomienie Ge Jbp2

FAQ

Windows 8 - wprowadzenie do Szybkiego Uruchomienia

[Szybkie uruchomienie] w Windows 8 jest podobne do [Trybu uśpienia].

Poniżej znajduje się opis różnic.

[Tryb uśpienia]: Zapis wszystkich danych, łącznie z uruchomionymi programami. Kiedy system uruchamia się z Trybu uśpienia, uruchomi się z ostatnimi ustawieniami użytkownika.

[Szybkie uruchomienie]: Zapisywane są jedynie informacje uruchamiania systemu. Kiedy użytkownik wciśnie przycisk uruchamiania komputera, nastąpi uruchomienie systemu do domyślnych ustawień użytkownika. 

[Szybkie uruchomienie] może spowodować poniższe zachowania.

 • Wciśnięcie F2 podczas uruchamiania komputera. nie spowoduje wejścia do ustawień BIOS.
 • Wciśnięcie F9 podczas uruchamiania komputera, nie przywróci systemu do ustawień fabrycznych.
Te dwie akcje będą działać tylko przy pełnym wyłączeniu systemu.

Ponieważ założenia [Szybkiego uruchomienia] są podobne do [Trybu uśpienia], oznacza to, że system nie wyłączy się całkowicie. Z tego powodu powyższe dwie akcje nie będą działać.

Są dwie opcje aby obejść powyższe ograniczenia. 

A. Proszę zapoznać się z - Jak wejść do ustawień BIOS w moim notebooku?

B. Proszę zastosować się do poniższych kroków aby włączyć/wyłączyć [Szybkie uruchomienie]

1. Kliknij

2. Kliknij "Opcje zasilania"

3. Kliknij "Wybierz działanie przycisków zasilnia"

4. Kliknij "Zmień ustawienia które są obecnie niedostępne"

5. Odznacz "Włącz szybkie uruchamianie"

6. Zapisz ustawienia w celu wyłączenia [Szybkiego uruchamiania].

KategoriaUstawienie/ Użytkowanie WindowsTypProduct Knowledge

Czy informacja okazała się przydatna?

YesNo

 • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
 • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
 • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

Szybk ie uruch omienie

1. 2. Procedura szybkiego uruchomienia

Krok Działanie Patrz rozdział Strona

1 Zidentyfikuj typ obudowy, modelu i dane znamionowe przemiennika częstotliwości na podstawie kodu modelu na etykiecie. W szczególności:

- Sprawdź, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem wejściowym urządzenia.

- Sprawdź, czy znamionowy prąd wyjściowy odpowiada lub przewyższa wartość prądu znamionowego podłączanego silnika.

- Sprawdź, czy typ obudowy jest odpowiedni dla zamierzonego miejsca montażu.

2. 1. Identyfikacja przemiennika częstotliwości na podstawie Kodu modelu

2. 3. Dane umieszczone na tabliczce znamionowej 2. 4. Kody modeli - urządzenia w obudowie IP20 2. 5. Kody modeli - urządzenia w obudowie IP55 2. 6. Kody modeli – IP66 Wersja bez przełączników 2. 7. Kody modeli – IP66 Wersja z przełącznikami 3. Informacje ogólne 2 Odpakuj i sprawdź przemiennik częstotliwości.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia niezwłocznie poinformuj dostawcę oraz firmę transportową.

3 Upewnij się, że proponowane miejsce montażu spełnia wymogi dotyczące temperatury otoczenia oraz warunków środowiskowych.

10. Środowisko 72

4 Zamontuj przemiennik częstotliwości w odpowiedniej szafie elektrycznej (modele w obudowie IP20), zapewniającej wymaganą ilość powietrza chłodzącego.

Zamontuj napęd na ścianie lub maszynie (IP55 i IP66).

3. Informacje ogólne 3. Przed montażem

3. Wymiary mechaniczne oraz waga 3. Instalacja w szafie sterowniczej (Modele w obudowie IP20)

3. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP20) 3. 8. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP55) 3. 9. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP66)

12 5 Dobierz odpowiednie przewody zasilające

oraz silnikowe, zgodnie z lokalnymi przepisami lub kodeksami, mając na uwadze maksymalne dopuszczalne średnice. Znamionowe dane elektryczne 72

6 Dla sieci zasilającej typu IT, lub każdego innego źródła zasilania, w którym napięcie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem uziemiającym może przekraczać napięcie międzyfazowe (np.

nieuziemione źródła zasilania), należy odłączyć filtr EMC przed podłączeniem zasilania. Procedura odłączania wewnętrznego filtra EMC

oraz warystora 77

7 Sprawdź przewody zasilające oraz silnikowe pod kątem uszkodzeń i zwarć.

8 Ułóż przewody zgodnie z wymogami.

9 Upewnij się, że dany silnik przeznaczony jest do pracy z przemiennikami częstotliwości. Zwróć uwagę na wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta lub dostawcę.

4. Podłączanie silnika

8. Parametry grupy 4 - zaawansowane sterowanie silnikiem

23 53

10 Sprawdź sposób podłączenia uzwojeń silnika w skrzynce zaciskowej (trójkąt lub gwiazda), jeżeli ma to zastosowanie. Skrzynka zaciskowa silnika 23

11 Upewnij się, że zapewniona jest właściwa ochrona

przewodów elektrycznych w torze linii zasilającej. Dobór bezpieczników/ wyłącznika

nadprądowego 22

12 Podłącz przewody zasilające oraz upewnij się, że

podłączony jest przewód ochronny PE. Schemat połączeń 20

13 Podłącz przewody sterujące, zgodnie

z wymaganiami danej aplikacji. 10. Podłączanie zacisków sterowania 26 14 Dokładnie sprawdź instalację oraz okablowanie.

15 Skonfiguruj przemiennik częstotliwości. Zmiana parametrów 6. Parametry

34

37

2

Informacje ogólne oraz dane znamionowe 2. Informacje ogólne oraz dane znamionowe

2. Identyfikacja przemiennika częstotliwości na podstawie Kodu modelu

Numer modelu każdego napędu OPTIDRVIE P2 utworzony jest zgodnie z następującym systemem:

ODP - 2 - 2 4 400 - 3 K F 4 2 - M N

Rodzina produktu Lakierowane płytki PCB

N: Miejscowe pokrycie standardowe

Generacja Wyświetlacz

M: wyświetlacz tekstowy TFTRozmiar obudowy

Napięcie zasilania2: 230 V4: 400 V5: 525 V6: 600 V

Obudowa2: IP20

N: IP55 bez przełącznikówA: IP66 Outdoor bez przełącznikówB: IP66 Outdoor z przełącznikamiMoc znamionowa

Liczba faz zasilających Czoper hamulca

4: Wbudowany tranzystor hamowaniaJednostka mocy znamionowej

K: moc znamionowa w kW

H: moc znamionowa w KM Filtr EMC

0: Brak filtra

F: Wbudowany filtr klasy C1

2. Lokalizacja tabliczki znamionowej produktu

Wszystkie modele Optidrive P2 posiadają tabliczkę znamionową umieszczoną jak pokazano na rysunku poniżej:

Modele w obudowie IP20 Modele w obudowie IP55 Modele IP66

Po prawej stronie, patrząc od przodu. Po prawej stronie, patrząc od przodu.

Na górnej powierzchni.

Informacje ogólne oraz dane znamionowe

2. Dane umieszczone na tabliczce znamionowej

Tabliczka znamionowa umieszczona na produkcie zawiera następujące informacje.

Klucz1

Kod Modelu

2

Rodzaj obudowy oraz stopień ochrony IP

3

Wersja oprogramowania systemowego

4

Numer seryjny

5

Napięcie zasilania

6

Maksymalny, ciągły prąd

wyjściowy

2. Kody modeli - urządzenia w obudowie IP20

Wymiary mechaniczne oraz informacje montażowe znajdują się w sekcji 3. Modele w obudowie IP20 na stronie 13.

Dane techniczne znajduje się w sekcji 10. Znamionowe dane elektryczne na stronie 72.

200 - 240 V ±10% - zasilanie jednofazowe

Modele kW kW Modele KM KM Prąd wyjściowy

(A) Rozmiar

obudowy

ODP-2-22075-1KF42-MN 0. 75 ODP-2-22010-1HF42-MN 1 4. 3 2

ODP-2-22150-1KF42-MN 1. 5 ODP-2-22020-1HF42-MN 2 7 2

ODP-2-22220-1KF42-MN 2. 2 ODP-2-22030-1HF42-MN 3 10. 5 2

200 - 240 V ±10% - zasilanie trójfazowe

ODP-2-22075-3KF42-MN 0. 75 ODP-2-22010-3HF42-MN 1 4. 3 2

ODP-2-22150-3KF42-MN 1. 5 ODP-2-22020-3HF42-MN 2 7 2

ODP-2-22220-3KF42-MN 2. 2 ODP-2-22030-3HF42-MN 3 10. 5 2

ODP-2-32040-3KF42-MN 4 ODP-2-32050-3HF42-MN 5 18 3

ODP-2-32055-3KF42-MN 5. 5 ODP-2-32075-3HF42-MN 7. 5 24 3

ODP-2-42075-3KF42-MN 7. 5 ODP-2-42100-3HF42-MN 10 30 4

ODP-2-42110-3KF42-MN 11 ODP-2-42150-3HF42-MN 15 46 4

ODP-2-52150-3KF42-MN 15 ODP-2-52020-3HF42-MN 20 61 5

ODP-2-52185-3KF42-MN 18. 5 ODP-2-52025-3HF42-MN 25 72 5

ODP-2-62022-3KF42-MN 22 ODP-2-62030-3HF42-MN 30 90 6A

ODP-2-62030-3KF42-MN 30 ODP-2-62040-3HF42-MN 40 110 6A

ODP-2-62037-3KF42-MN 37 ODP-2-62050-3HF42-MN 50 150 6B

ODP-2-62045-3KF42-MN 45 ODP-2-62060-3HF42-MN 60 180 6B

ODP-2-62055-3KF42-MN 55 ODP-2-62075-3HF42-MN 75 202 6B

2

5 1

6

4 3

380-480 V ±10% - zasilanie trójfazowe

ODP-2-24075-3KF42-MN 0. 75 ODP-2-24010-3HF42-MN 1 2. 2 2

ODP-2-24150-3KF42-MN 1. 5 ODP-2-24020-3HF42-MN 2 4. 1 2

ODP-2-24220-3KF42-MN 2. 2 ODP-2-24030-3HF42-MN 3 5. 8 2

ODP-2-24400-3KF42-MN 4 ODP-2-24050-3HF42-MN 5 9. 5 2

ODP-2-34055-3KF42-MN 5. 5 ODP-2-34075-3HF42-MN 7. 5 14 3

ODP-2-34075-3KF42-MN 7. 5 ODP-2-34100-3HF42-MN 10 18 3

ODP-2-34110-3KF42-MN 11 ODP-2-34150-3HF42-MN 15 24 3

ODP-2-44150-3KF42-MN 15 ODP-2-44200-3HF42-MN 20 30 4

ODP-2-44185-3KF42-MN 18. 5 ODP-2-44250-3HF42-MN 25 39 4

ODP-2-44220-3KF42-MN 22 ODP-2-44300-3HF42-MN 30 46 4

ODP-2-54300-3KF42-MN 30 ODP-2-54040-3HF42-MN 40 61 5

ODP-2-54370-3KF42-MN 37 ODP-2-54050-3HF42-MN 50 72 5

ODP-2-64045-3KF42-MN 45 ODP-2-64060-3HF42-MN 60 90 6A

ODP-2-64055-3KF42-MN 55 ODP-2-64075-3HF42-MN 75 110 6A

ODP-2-64075-3KF42-MN 75 ODP-2-64100-3HF42-MN 100 150 6B

ODP-2-64090-3KF42-MN 90 ODP-2-64150-3HF42-MN 150 180 6B

ODP-2-64110-3KF42-MN 110 ODP-2-64175-3HF42-MN 175 202 6B

ODP-2-84200-3KF42-TN 200 ODP-2-84300-3HF42-TN 300 370 8

ODP-2-84250-3KF42-TN 250 ODP-2-84400-3HF42-TN 400 450 8

500-600 V ±10% - zasilanie trójfazowe

ODP-2-26075-3K042-MN 0. 75 ODP-2-26010-3H042-MN 1 2. 1 2

ODP-2-26150-3K042-MN 1. 5 ODP-2-26020-3H042-MN 2 3. 1 2

ODP-2-26220-3K042-MN 2. 2 ODP-2-26030-3H042-MN 3 4. 1 2

ODP-2-26400-3K042-MN 4 ODP-2-26050-3H042-MN 5 6. 5 2

ODP-2-26550-3K042-MN 5. 5 ODP-2-26075-3H042-MN 7. 5 9 2

ODP-2-36075-3K042-MN 7. 5 ODP-2-36100-3H042-MN 10 12 3

ODP-2-36110-3K042-MN 11 ODP-2-36150-3H042-MN 15 17 3

ODP-2-36150-3K042-MN 15 ODP-2-36200-3H042-MN 20 22 3

ODP-2-46185-3K042-MN 18. 5 ODP-2-46250-3H042-MN 25 28 4

ODP-2-46220-3K042-MN 22 ODP-2-46300-3H042-MN 30 34 4

ODP-2-46300-3K042-MN 30 ODP-2-46400-3H042-MN 40 43 4

ODP-2-56370-3K042-MN 37 ODP-2-56050-3H042-MN 50 54 5

ODP-2-56045-3K042-MN 45 ODP-2-56060-3H042-MN 60 65 5

ODP-2-66055-3K042-MN 55 ODP-2-66075-3H042-MN 75 78 6A

ODP-2-66075-3K042-MN 75 ODP-2-66100-3H042-MN 100 105 6A

ODP-2-66090-3K042-MN 90 ODP-2-66125-3H042-MN 125 130 6B

ODP-2-66110-3K042-MN 110 ODP-2-66150-3H042-MN 150 150 6B

2. Kody modeli - urządzenia w obudowie IP55

Wymiary mechaniczne oraz informacje montażowe znajdują się w sekcji 3. Modele w obudowie IP55 na stronie 14.

200-240 V ±10% - zasilanie trójfazowe

ODP-2-42055-3KF4N-MN 5. 5 ODP-2-42075-3HF4N-MN 7. 5 24 4

ODP-2-42075-3KF4N-MN 7. 5 ODP-2-42100-3HF4N-MN 10 30 4

ODP-2-42110-3KF4N-MN 11 ODP-2-42150-3HF4N-MN 15 46 4

ODP-2-52150-3KF4N-MN 15 ODP-2-52020-3HF4N-MN 20 61 5

ODP-2-52185-3KF4N-MN 18. 5 ODP-2-52025-3HF4N-MN 25 72 5

ODP-2-62022-3KF4N-MN 22 ODP-2-62030-3HF4N-MN 30 90 6

ODP-2-62030-3KF4N-MN 30 ODP-2-62040-3HF4N-MN 40 110 6

ODP-2-62037-3KF4N-MN 37 ODP-2-62050-3HF4N-MN 50 150 6

ODP-2-62045-3KF4N-MN 45 ODP-2-62060-3HF4N-MN 60 180 6

ODP-2-72055-3KF4N-MN 55 ODP-2-72075-3HF4N-MN 75 202 7

ODP-2-72075-3KF4N-MN 75 ODP-2-72100-3HF4N-MN 100 248 7

ODP-2-44110-3KF4N-MN 11 ODP-2-44150-3HF4N-MN 15 24 4

ODP-2-44150-3KF4N-MN 15 ODP-2-44200-3HF4N-MN 20 30 4

ODP-2-44185-3KF4N-MN 18. 5 ODP-2-44250-3HF4N-MN 25 39 4

ODP-2-44220-3KF4N-MN 22 ODP-2-44300-3HF4N-MN 30 46 4

ODP-2-54300-3KF4N-MN 30 ODP-2-54040-3HF4N-MN 40 61 5

ODP-2-54370-3KF4N-MN 37 ODP-2-54050-3HF4N-MN 50 72 5

ODP-2-64045-3KF4N-MN 45 ODP-2-64060-3HF4N-MN 60 90 6

ODP-2-64055-3KF4N-MN 55 ODP-2-64075-3HF4N-MN 75 110 6

ODP-2-64075-3KF4N-MN 75 ODP-2-64100-3HF4N-MN 100 150 6

ODP-2-64090-3KF4N-MN 90 ODP-2-64150-3HF4N-MN 150 180 6

ODP-2-74110-3KF4N-MN 110 ODP-2-74175-3HF4N-MN 175 202 7

ODP-2-74132-3KF4N-MN 132 ODP-2-74200-3HF4N-MN 200 240 7

ODP-2-74160-3KF4N-MN 160 ODP-2-74250-3HF4N-MN 250 302 7

480-525V ±10% - zasilanie trójfazowe

ODP-2-75132-3K04N-MN 132 175 185 7

ODP-2-75150-3K04N-MN 150 200 205 7

ODP-2-75185-3K04N-MN 185 250 255 7

ODP-2-75200-3K04N-MN 200 270 275 7

ODP-2-46150-3K04N-MN 15 ODP-2-46200-3H04N-MN 20 22 4

ODP-2-46185-3K04N-MN 18. 5 ODP-2-46250-3H04N-MN 25 28 4

ODP-2-46220-3K04N-MN 22 ODP-2-46300-3H04N-MN 30 34 4

ODP-2-46300-3K04N-MN 30 ODP-2-46400-3H04N-MN 40 43 4

ODP-2-56370-3K04N-MN 37 ODP-2-56050-3H04N-MN 50 54 5

ODP-2-56450-3K04N-MN 45 ODP-2-56060-3H04N-MN 60 65 5

ODP-2-66055-3K04N-MN 55 ODP-2-66075-3H04N-MN 75 78 6

ODP-2-66075-3K04N-MN 75 ODP-2-66100-3H04N-MN 100 105 6

ODP-2-66090-3K04N-MN 90 ODP-2-66125-3H04N-MN 125 130 6

ODP-2-66110-3K04N-MN 110 ODP-2-66150-3H04N-MN 150 150 6

2. Kody modeli – IP66 Wersja bez przełączników

Wymiary mechaniczne oraz informacje montażowe znajdują się w sekcji 3. Modele w obudowie IP66 na stronie 15.

200-240 V ±10% - zasilanie jednofazowe

ODP-2-22075-1KF4A-MN 1 ODP-2-22010-1HF4A-MN 1 4. 3 2

ODP-2-22150-1KF4A-MN 2 ODP-2-22020-1HF4A-MN 2 7 2

ODP-2-22220-1KF4A-MN 3 ODP-2-22030-1HF4A-MN 3 10. 5 2

ODP-2-22075-3KF4A-MN 0. 75 ODP-2-22010-3HF4A-MN 1 4. 3 2

ODP-2-22150-3KF4A-MN 1. 5 ODP-2-22020-3HF4A-MN 2 7 2

ODP-2-22220-3KF4A-MN 2. 2 ODP-2-22030-3HF4A-MN 3 10. 5 2

ODP-2-32040-3KF4A-MN 4 ODP-2-32050-3HF4A-MN 5 18 3

ODP-2-32055-3KF4A-MN 5. 5 ODP-2-32075-3HF4A-MN 7. 5 24 3

ODP-2-42075-3KF4A-MN 7. 5 ODP-2-42100-3HF4A-MN 10 30 4

ODP-2-42110-3KF4A-MN 11 ODP-2-42150-3HF4A-MN 15 46 4

ODP-2-24075-3KF4A-MN 0. 75 ODP-2-24010-3HF4A-MN 1 2. 2 2

ODP-2-24150-3KF4A-MN 1. 5 ODP-2-24020-3HF4A-MN 2 4. 1 2

ODP-2-24220-3KF4A-MN 2. 2 ODP-2-24030-3HF4A-MN 3 5. 8 2

ODP-2-24400-3KF4A-MN 4 ODP-2-24050-3HF4A-MN 5 9. 5 2

ODP-2-34055-3KF4A-MN 5. 5 ODP-2-34075-3HF4A-MN 7. 5 14 3

ODP-2-34075-3KF4A-MN 7. 5 ODP-2-34100-3HF4A-MN 10 18 3

ODP-2-34110-3KF4A-MN 11 ODP-2-34150-3HF4A-MN 15 24 3

ODP-2-44150-3KF4A-MN 15 ODP-2-44200-3HF4A-MN 20 30 4

ODP-2-44185-3KF4A-MN 18. 5 ODP-2-44250-3HF4A-MN 25 39 4

ODP-2-44220-3KF4A-MN 22 ODP-2-44300-3HF4A-MN 30 46 4

ODP-2-26075-3K04A-MN 0. 75 ODP-2-26010-3H04A-MN 1 2. 1 2

ODP-2-26150-3K04A-MN 1. 5 ODP-2-26020-3H04A-MN 2 3. 1 2

ODP-2-26220-3K04A-MN 2. 2 ODP-2-26030-3H04A-MN 3 4. 1 2

ODP-2-26400-3K04A-MN 4 ODP-2-26050-3H04A-MN 5 6. 5 2

ODP-2-26550-3K04A-MN 5. 5 ODP-2-26075-3H04A-MN 7. 5 9 2

ODP-2-36075-3K04A-MN 7. 5 ODP-2-36100-3H04A-MN 10 12 3

ODP-2-36110-3K04A-MN 11 ODP-2-36150-3H04A-MN 15 17 3

ODP-2-36150-3K04A-MN 15 ODP-2-36200-3H04A-MN 20 22 3

ODP-2-46185-3KF4A-MN 18. 5 ODP-2-46250-3HF4A-MN 25 28 4

ODP-2-46220-3KF4A-MN 22 ODP-2-46300-3HF4A-MN 30 34 4

ODP-2-46300-3KF4A-MN 30 ODP-2-46400-3HF4A-MN 40 43 4

2. Kody modeli – IP66 Wersja z przełącznikami

ODP-2-22075-1KF4B-MN 1 ODP-2-22010-1HF4B-MN 1 4. 3 2

ODP-2-22150-1KF4B-MN 2 ODP-2-22020-1HF4B-MN 2 7 2

ODP-2-22220-1KF4B-MN 3 ODP-2-22030-1HF4B-MN 3 10. 5 2

ODP-2-22075-3KF4B-MN 0. 75 ODP-2-22010-3HF4B-MN 1 4. 3 2

ODP-2-22150-3KF4B-MN 1. 5 ODP-2-22020-3HF4B-MN 2 7 2

ODP-2-22220-3KF4B-MN 2. 2 ODP-2-22030-3HF4B-MN 3 10. 5 2

ODP-2-32040-3KF4B-MN 4 ODP-2-32050-3HF4B-MN 5 18 3

ODP-2-32055-3KF4B-MN 5. 5 ODP-2-32075-3HF4B-MN 7. 5 24 3

ODP-2-42075-3KF4B-MN 7. 5 ODP-2-42100-3HF4B-MN 10 30 4

ODP-2-42110-3KF4B-MN 11 ODP-2-42150-3HF4B-MN 15 46 4

ODP-2-24075-3KF4B-MN 0. 75 ODP-2-24010-3HF4B-MN 1 2. 2 2

ODP-2-24150-3KF4B-MN 1. 5 ODP-2-24020-3HF4B-MN 2 4. 1 2

ODP-2-24220-3KF4B-MN 2. 2 ODP-2-24030-3HF4B-MN 3 5. 8 2

ODP-2-24400-3KF4B-MN 4 ODP-2-24050-3HF4B-MN 5 9. 5 2

ODP-2-34055-3KF4B-MN 5. 5 ODP-2-34075-3HF4B-MN 7. 5 14 3

ODP-2-34075-3KF4B-MN 7. 5 ODP-2-34100-3HF4B-MN 10 18 3

ODP-2-34110-3KF4B-MN 11 ODP-2-34150-3HF4B-MN 15 24 3

ODP-2-44150-3KF4B-MN 15 ODP-2-44200-3HF4B-MN 20 30 4

ODP-2-44185-3KF4B-MN 18. 5 ODP-2-44250-3HF4B-MN 25 39 4

ODP-2-44220-3KF4B-MN 22 ODP-2-44300-3HF4B-MN 30 46 4

ODP-2-26075-3K04B-MN 0. 75 ODP-2-26010-3H04B-MN 1 2. 1 2

ODP-2-26150-3K04B-MN 1. 5 ODP-2-26020-3H04B-MN 2 3. 1 2

ODP-2-26220-3K04B-MN 2. 2 ODP-2-26030-3H04B-MN 3 4. 1 2

ODP-2-26400-3K04B-MN 4 ODP-2-26050-3H04B-MN 5 6. 5 2

ODP-2-26550-3K04B-MN 5. 5 ODP-2-26075-3H04B-MN 7. 5 9 2

ODP-2-36075-3K04B-MN 7. 5 ODP-2-36100-3H04B-MN 10 12 3

ODP-2-36110-3K04B-MN 11 ODP-2-36150-3H04B-MN 15 17 3

ODP-2-36150-3K04B-MN 15 ODP-2-36200-3H04B-MN 20 22 3

ODP-2-46185-3KF4B-MN 18. 5 ODP-2-46250-3HF4B-MN 25 28 4

ODP-2-46220-3KF4B-MN 22 ODP-2-46300-3HF4B-MN 30 34 4

ODP-2-46300-3KF4B-MN 30 ODP-2-46400-3HF4B-MN 40 43 4

3

Montaż mech aniczny

3. Montaż mechaniczny

3. Informacje ogólne

 Przemiennik częstotliwości Optidrive należy montować tylko w pozycji pionowej, na płaskiej, niepalnej i pozbawionej wibracji powierzchni, przy użyciu fabrycznych otworów montażowych lub uchwytów szyny DIN (tylko modele o rozmiarze obudowy 2).

 Nie montować materiałów łatwopalnych w pobliżu napędu Optidrive.

 W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza chłodzącego wokół urządzenia, należy zachować minimalne odstępy podane w sekcji 3. Instalacja w szafie sterowniczej (Modele w obudowie IP20) na stronie 16, 3. Instalacja mechaniczna

(Modele w obudowie IP55) na stronie 17 oraz 3. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP66) na stronie 18.

 Upewnij się, że zakres temperatur otoczenia nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych dla Optidrive podanych w sekcji

10. Środowisko na stronie 72.

 Należy zapewnić czyste, wolne od wilgoci oraz pyłów powietrze do chłodzenia przemiennika częstotliwości, które będzie w stanie zapewnić wymagane chłodzenie urządzenia.

3. Przed montażem

 Rozpakuj i sprawdź urządzenie. Poinformuj firmę transportową oraz lokalnego dystrybutora o ewentualnych uszkodzeniach.

 Sprawdź tabliczkę znamionową przemiennika częstotliwości, aby mieć pewność, że urządzenie jest odpowiedniego typu i posiada parametry zasilania odpowiednie do danego zastosowania.

 W celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń, przemiennik częstotliwości Optidrive należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do czasu montażu. Miejsce przechowywania powinno być czyste i suche. Dopuszczalny zakres temperatury w miejscu przechowywania wynosi od –40°C do +60°C. Instalacja zgodna z wymogami UL

W przypadku instalacji zgodnej z wymogami UL należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 Aktualną listę produktów zgodnych z wymaganiami UL można znaleźć w wykazie NMMS. E226333

Urządzenie może działać w zakresie temperatur otoczenia określonym w sekcji 10.

 Modele IP20 należy montować w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 1.

 Modele IP55 można montować w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2.

 Modele IP66 można montować w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 4.

 Do wszystkich połączeń szynowych i uziemiających należy używać zacisków oczkowych z aprobatą UL.

Dodatkowe informacje na temat instalacji zgodnej z UL można znaleźć w rozdziale 10. Dodatkowe informacje dotyczące

instalacji zgodnej z wymogami UL na stronie 75.

3. Instalacja urządzenia przechowywanego w magazynie

Jeżeli przemiennik częstotliwości był długo magazynowany lub jego zasilanie było przez dłuższy czas wyłączone, konieczne jest zreformowanie kondensatorów obwodu pośredniego zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku napędów, które nie były podłączone do głównego źródła zasilania przez okres dłuższy niż 2 lata, wymagane jest zastosowanie obniżonego napięcia zasilającego przez określony czas i stopniowe jego podnoszenie przed uruchomieniem napędu. Poziom tego napięcia wyrażony jako wartość napięcia znamionowego napędu oraz niezbędne przedziały czasowe, przez które należy je podawać, pokazano w poniższej tabeli. Po zakończeniu procedury napęd może działać normalnie.

Do 1 roku 100% Nie dotyczy

1 – 2 lata 100% 1 godz. Nie dotyczy

2 – 3 lata 25% 30 min. 50% 30 min. 75% 30 min. 100% 30 min.

Powyżej 3 lat 25% 2 godz. 50% 2 godz. 75% 2 godz. 100% 2 godz.

3. Wymiary mechaniczne oraz waga

3. Modele w obudowie IP20

Rozmiar obudowy

A B C D E Waga

mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale kg Funty

2 221 8. 70 110 4. 33 185 7. 28 209 8. 23 63 2. 48 1. 8 4. 0

3 261 10. 28 131 5. 16 205 8. 07 247 9. 72 80 3. 15 3. 5 7. 7

4 418 16. 46 172 6. 77 240 9. 45 400 15. 75 125 4. 92 9. 2 20. 3

5 486 19. 13 233 9. 17 260 10. 24 460 18. 11 175 6. 89 18. 1 39. 9

6A 614 24. 17 286 11. 25 320 12. 59 588 23. 14 200 7. 87 32 70. 5

6B 726 28. 58 330 13 320 12. 59 692 27. 24 225 8. 85 43 94. 8

8 995 39. 17 480 18. 89 477 18. 77 942 37. 08 432 17 130 286. 6

Śruby mocujące Moment dokręcenia

obudowy Metryczne UNF Rozmiar

obudowy Wymagany moment

2 M4 #8 Zaciski sterownicze Wszystkie 0. 5 Nm 4. 5 lb-in

3 M4 #8

Zaciski mocy

2 & 3 1 Nm 9 lb-in

4 M8 5/16 4 2 Nm 18 lb-in

5 M8 5/16 5 4 Nm 35. 5 lb-in

6A M8 5/16 6A 12 Nm 9 lb-ft

6B M10 3/8 6B 15 Nm 11 lb-ft

8 M12 7/16 8 57 Nm 42 lb-ft

UWAGA

*Rama obudowy IP20 o rozmiarze 4 może utrudniać obrót (dokręcenie) nakrętki lub śruby sześciokątnej. Zaleca się stosowanie śrub

z okrągłym łbem do montażu tego urządzenia.

3. Modele w obudowie IP55

B C E

D

4 450 17. 72 171 6. 73 252 9. 92 428 16. 85 110 4. 33 11. 5 25. 4

5 540 21. 26 235 9. 25 270 10. 63 520 20. 47 175 6. 89 23 50. 7

6 865 34. 06 330 12. 99 332 13. 07 840 33. 07 200 7. 87 55 121. 2

7 1280 50. 39 330 12. 99 358 14. 09 1255 49. 40 200 7. 87 89 196. 2

4 M8 5/16 Zaciski sterownicze Wszystkie 0. 5 lb-in

5 M8 5/16

4 2 Nm 18 lb-in

6 M10 3/8 5 4 Nm 35. 5 lb-in

7 M10 3/8 6 15 Nm 11 lb-ft

7 15 Nm 11 lb-ft

3. Modele w obudowie IP66

CF

A B C D E F Waga

mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale kg Funty

2 257 10. 12 188 7. 40 182 7. 16 200 7. 87 178 7. 00 172 6. 77 4. 8 10. 6

3 310 12. 20 211 8. 31 235 9. 25 252 9. 92 197 7. 75 225 8. 86 7. 7 16. 8

4 360 14. 17 240 9. 45 271 10. 67 300 11. 81 227 8. 94 260 10. 24 9. 5 20. 9

Measurement C is only valid for the version with the disconnect.

Wszystkie M4 #8 Zaciski sterownicze 2, 3 & 4 0. 5 lb-in

Zaciski mocy 2 & 3 0. 8 Nm 7 lb-in

4 2 Nm 19 lb-in

3. Instalacja w szafie sterowniczej (Modele w obudowie IP20)

 Modele w obudowie IP20 nadają się do stosowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia kategorii 1, zgodnie z IEC-664-1.

W środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i powyżej przemienniki należy montować w odpowiedniej szafce sterowniczej z wystarczającym stopniem ochrony, aby wokół przemiennika zapewnić stopień zanieczyszczenia 1.

 Obudowy powinny być wykonane z materiału przewodzącego ciepło.

 Należy zapewnić minimalne wymagane odstępy, gwarantujące swobodny przepływ powietrza wokół montowanego przemiennika, jak pokazano poniżej.

 W przypadku zastosowania obudów wentylowanych, otwory te muszą być rozmieszczone poniżej i powyżej przemiennika, w celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza. Powietrze musi być doprowadzane poniżej przemiennika i wyprowadzane na zewnątrz powyżej przemiennika.

 W środowisku, w którym warunki tego wymagają, obudowa musi być zaprojektowana tak, aby chronić urządzenie Optidrive przed dostępem pyłów, agresywnych gazów i cieczy, przewodzących substancji zanieczyszczających (takich jak kondensacja, pył węglowy czy opiłki metali) oraz aerozoli lub wody tryskającej z dowolnego kierunku.

 W przypadku eksploatacji w otoczeniu o dużej wilgotności, wysokim stężeniu soli lub chemikaliów należy zastosować odpowiednio szczelną obudowę (bez otworów wentylacyjnych).

Konstrukcja i układ obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby pozostawiały odpowiednie ścieżki wentylacyjne oraz odstępy, które umożliwią cyrkulację powietrza przez radiator przemiennika. Firma Invertek Drives zaleca następujące minimalne odstępy dla przemienników częstotliwości montowanych w niewentylowanych metalowych obudowach:

Drive Size

Powyżej i poniżejX Y

Po bokach Z

Pomiędzy Rekomendowany przepływ powietrza

mm cale mm cale mm cale m3/min CFM

2 75 2. 95 10 0. 39 46 1. 81 0. 3 11

3 100 3. 94 10 0. 39 52 2. 05 0. 9 31

4 200 7. 87 25 0. 98 70 2. 76 1. 7 62

5 200 7. 76 2. 9 104

6A 200 7. 76

6B 200 7. 76

8 350 11. 81 50 3. 94 412 16. 22 20 705

Wymiar Z zakłada, że napędy są montowane bezpośrednio jeden obok drugiego.

Typowe straty ciepła napędu wynoszą 3% obciążenia roboczego.

Powyżej podano tylko wytyczne, a temperatura otoczenia w trakcie pracy MUSI być stale utrzymywana w podanym przedziale. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP20)

 Modele w obudowie IP20 przeznaczone są do montażu w szafie sterowniczej.

 W przypadku montażu za pomocą śrub:

o Używając napędu jako szablonu lub na podstawie wymiarów podanych powyżej należy zaznaczyć punkty montażowe.

o Należy upewnić się, że po wywierceniu otworów montażowych opiłki wytworzone podczas wiercenia nie przedostały się do urządzenia.

o Odpowiednimi śrubami mocującymi przymocować napęd do płyty montażowej.

o Ustawić napęd i dokładnie dokręć śruby mocujące.

 W przypadku montażu na szynie DIN (dotyczy tylko modeli o rozmiarze obudowy 2):

o W pierwszej kolejności, w tylnej części napędu należy zlokalizować uchwyt do montażu na szynie DIN.

o Docisnąć dół napędu na szynę DIN, dopóki dolny zaczep nie zatrzaśnie się na szynie DIN.

o W razie potrzeby, w celu stabilnego montażu napędu na szynie DIN, należy za pomocą odpowiedniego śrubokręta płaskiego odciągnąć w dół plastikowy zaczep mocujący oraz docisnąć dół napędu do szyny, na której ma być zapięty.

o Aby zdemontować napęd z szyny DIN, należy odciągnąć w dół plastikowy zaczep mocujący za pomocą odpowiedniego śrubokręta oraz odczepić dół napędu od szyny, na której był zapięty. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP55)

 Przed montażem napędu należy upewnić się, czy wybrane miejsce instalacji spełnia warunki środowiskowe dla urządzenia przedstawione w rozdziale 10.

 Napęd musi być zamontowany pionowo na odpowiedniej, płaskiej powierzchni.

 Należy zapewnić minimalne odstępy montażowe wskazane w poniższej tabeli.

 Miejsce montażu i wybrane mocowania muszą utrzymać ciężar napędu.

 Modele IP55 nie muszą być montowane wewnątrz elektrycznych szaf sterowniczych, jednak w razie potrzeby jest to dozwolone.

 Używając napędu jako szablonu lub korzystając z poniższych danych, zaznacz lokalizację otworów wymagających wiercenia.

 Odpowiednie dławnice kablowe są wymagane do utrzymania stopnia ochrony napędu. Rozmiary dławnic należy dobrać na podstawie liczby i średnicy wymaganych kabli przyłączeniowych. Przemiennik częstotliwości dostarczany jest z gładką, nieprzewierconą płytą montażową dławików kablowych, dzięki czemu możliwe jest wykonanie otworów zgodnie z potrzebami.

Płytę montażową dławików kablowych należy zdemontować z przemiennika częstotliwości przed rozpoczęciem wiercenia.

Rozmiar obudowy X Powyżej i poniżej Y Po bokach

mm cale mm cale

4 200 7. 87 10 0. 39

5 200 7. 39

6 200 7. 39

7 200 7. 39

Straty ciepła przemiennika częstotliwości wynoszą standardowo około 3% jego obciążenia roboczego. Instalacja mechaniczna (Modele w obudowie IP66)

 Używając napędu jako szablonu lub wymiarów podanych poniżej należy zaznaczyć wymagane punkty wiercenia. Otwory pod dławnice dla kabli zasilających i silnikowych są wstępnie uformowane w obudowie napędu. Zalecane rozmiary dławików pokazano powyżej.

Otwory pod dławnice kabli sterujących należy w razie potrzeby wykonać samodzielnie.

X Powyżej i poniżej Rozmiar dławnicy kablowej

mm cale Rozmiar

obudowy Kable

zasilania Kable

silnikowe Kable sterownicze

2 & 3 200 7. 87 2 & 3 PG21 (M25) PG21 (M25) PG13. 5 (M20)

Alternatywne metryczne rozmiary dławnic kablowych podano w nawiasach. Zdejmowanie osłony zacisków

3. Modele w obudowie o rozmiarze 2 i 3

Zdejmowanie osłony zacisków

Używając odpowiedniego płaskiego śrubokręta, należy obrócić wskazane śruby mocujące, dopóki rowek nie znajdzie się w pozycji pionowej. Modele w obudowie

o rozmiarze 4 3. Modele w obudowie

o rozmiarze 5 3. Modele w obudowie o rozmiarze 6 i 7

3. 11. Rutynowa konserwacja

Przemiennik częstotliwości powinien być poddawany czynnościom konserwacyjnym zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pozwoli to utrzymać odpowiednie warunki pracy instalacji. Należy przy tym pamiętać, aby:

Temperatura otoczenia mieściła się w dopuszczalnym zakresie temperatury podanym w rozdziale 10.

 Wentylatory radiatora (jeżeli zamontowane) swobodnie obracały się i były wolne od pyłu.

 Obudowa, w której zainstalowany jest przemiennik była wolna od pyłu i wilgoci. Ponadto wentylatory i filtry powietrza powinny być sprawdzane pod kątem prawidłowego przepływu powietrza.

Należy również przeprowadzać kontrole wszystkich połączeń elektrycznych, upewniając się, że zaciski śrubowe są prawidłowo dokręcone, a przewody zasilające nie mają oznak uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą.

4

Instalacja elektr yczna

4. Instalacja elektryczna

4. Schemat połączeń

Wszystkie przyłącza są oznaczone bezpośrednio na produkcie. W modelach w obudowie IP20 o rozmiarze 2 - 4 zaciski zasilania wejściowego zlokalizowane są na górze obudowy, natomiast wyjściowe zaciski silnika oraz rezystora hamowania dynamicznego zlokalizowane są na dole obudowy. Wszystkie inne modele posiadają zaciski mocy zlokalizowane na dole obudowy.

4. Instalacja elektryczna

L1/L L2/N L3L1/L L2/N L3

Źródło zasilania (1- lub 3-fazowe)

U V WODP-2

PE

BRDC

+

DC+

DC-PEVI WIUI

M

DC

-Podłączanie przewodów zasilającychWięcej informacji w rozdziale 4. na stronie 22

Podłączanie przewodu ochronnego PEWięcej informacji w rozdziale 4. na stronie 21

Rozłącznik/ wyłącznik zasilaniaNależy zapewnić co najmniej 30 sekund przerwy pomiędzy kolejnymi załączeniami!

Bezpieczniki/ wyłącznik nadprądowyWięcej informacji w rozdziale 4. na stronie 22

Zewnętrzny dławik sieciowyWięcej informacji w rozdziale 4. na stronie 23UWAGA Dławik sieciowy musi być zainstalowany

z modelami w obudowie IP20 o rozmiarze 8!

Zewnętrzny filtr EMC (opcja)Więcej informacji w rozdziale 4. 13. na stronie 28

Zewnętrzny filtr wyjściowy (opcja)

 dławik wyjściowy

 filtr dU/dt

 filtr sinusoidalny

Rezystor hamowania z termicznymzabezpieczeniem przeciążeniowymWięcej informacji w rozdziale 4. na stronie 24

Zasilanie napięciem DC lub ze wspólnej szyny DCWięcej informacji w rozdziale 4. na stronie 23

Ekranowany kabel silnikowy z przewodemochronnym PE

Więcej informacji w rozdziale 4. na stronie 23

UWAGA Urządzenia w szczelnych obudowach nie mogą być zasilane bezpośrednio z szynoprzewodów!

4. Instalacja elektryczna - modele IP66 (NEMA 4X) z przełącznikami

ODP-2 IP66 (NEMA 4X) Wersja z przełącznikami

DC BR+

DC

Wbudowany rozłącznik izolacyjny

Należy zapewnić co najmniej 30 sekund

4. Podłączanie przewodu ochronnego PE

4. Wskazówki dotyczące uziemienia

Zacisk uziemiający każdego przemiennika częstotliwości Optidrive powinien być podłączony BEZPOŚREDNIO do zbiorczej szyny uziemiającej w miejscu montażu (za pośrednictwem filtra, jeżeli jest zainstalowany). Połączenia uziemiające przemienników częstotliwości Optidrive nie powinny tworzyć pętli oraz nie powinny łączyć szeregowo kilku urządzeń. Impedancja pętli

uziemiającej musi odpowiadać właściwym przepisom bezpieczeństwa. Zacisk uziemiający przemiennika Optidrive powinien być podłączony do uziemienia układu. Impedancja uziemienia powinna odpowiadać wymogom krajowych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa i/ lub norm, dotyczących elektryczności.

W celu spełnienia wymogów UL, dotyczących wszystkich połączeń uziemienia, należy stosować dopuszczone przez normę UL zaciskane, pierścieniowe końcówki kablowe.

Ciągłość wszystkich połączeń uziemiających powinna być poddawana okresowej kontroli. Przewód ochronny PE

Powierzchnia przekroju ochronnego przewodu uziemiającego musi być równa co najmniej powierzchni przekroju przewodu zasilania wejściowego. Uziemienie silnika

Napędzany silnik musi być uziemiony w miejscu jego posadowienia. Dodatkowo uziemienie silnika musi być podłączone do jednego z zacisków uziemiających przemiennika. Monitoring doziemienia

Jak we wszystkich przemiennikach częstotliwości, może wystąpić upływ prądu do ziemi. Urządzenie Optidrive zostało

zaprojektowane tak, aby generować możliwie minimalny prądu upływu, spełniając przy tym wszelkie światowe normy. Na wartość natężenia tego prądu wpływ mają: długość oraz typ kabli silnikowych, efektywna częstotliwość kluczowania, zastosowane połączenia uziemiające i rodzaj zainstalowanego filtra RFI. Jeżeli wymagane jest użycie wyłącznika różnicowoprądowego z zabezpieczeniem nadprądowym (ELCB), zastosowanie mają następujące warunki:

 Należy użyć wyłącznika klasy B.

 Jedno urządzenie powinno zabezpieczać tylko jeden przemiennik częstotliwości Optidrive.

 Wyłącznik musi być dostosowany do ochrony urządzeń ze składową stałą w prądzie upływu.

 Urządzenie nie powinno być wrażliwe na prąd upływu wysokiej częstotliwości. Uziemienie ekranu

Zacisk uziemienia bezpieczeństwa zapewnia punkt uziemienia dla ekranu kabla silnikowego. Ekran kabla silnikowego podłączony do tego zacisku (po stronie przetwornicy częstotliwości) powinien być również podłączony do ramy silnika na drugim końcu przewodu. W celu podłączenia ekranu do zacisku uziemienia bezpieczeństwa, użyj odpowiednich końcówek lub obejm dociskowych do ekranów. Dodatkowe informacje dostępne są w sekcji 4. Instalacja zgodna z wymogami EMC na stronie 28.

4. Podłączanie zasilania

UWAGA Dla urządzeń IP20 o rozmiarze obudowy 8 istotna jest prawidłowa kolejność podłączonych przewodów zasilających, tzn. L1 - L1, L2 - L2, L3 - L3. Błędna kolejność podłączonych faz zasilania wygeneruje błąd “Ph-Seq".

Należy zapewnić przynajmniej 30 sekund przerwy przed każdym ponownym włączeniem zasilania!

4. Przeznaczenie

Przemienniki częstotliwości Optidrive P2 zaprojektowano do pracy w jednofazowych lub symetrycznych trójfazowych układach zasilania w zależności od modelu. We wszystkich urządzeniach zasilanych z sieci typu IT lub każdego innego źródła zasilania, w którym napięcie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem uziemiającym może przekraczać napięcie międzyfazowe (np. nieuziemione źródła zasilania), należy odłączyć filtr EMC oraz warystor przed podłączeniem zasilania. Więcej informacji znajduje się w sekcji 10. Procedura odłączania

wewnętrznego filtra EMC oraz warystora na stronie 77.

Dla modeli zasilanych trójfazowo, maksymalny dopuszczalny zakres różnicy napięcia pomiędzy fazami wynosi 3%. Wybór przewodów

 Przewody zasilania jednofazowego należy podłączyć do zacisków L1/ L oraz L2/ N.

 W układach zasilania DC przewody zasilające należy podłączyć do zacisków L1/ L oraz L2/ N.

 Przewody zasilania trójfazowego należy podłączyć do zacisków L1, L2 oraz L3. Kolejność faz nie jest istotna. Podłączenie przewodu neutralnego nie jest wymagane.

W celu montażu zgodnego z wymogami CE i C-Tick dotyczącymi EMC, zapoznaj się z sekcją 4. Instalacja zgodna z wymogami

EMC na stronie 28.

 Zgodnie z IEC61800-5-1 wymagany jest montaż na stałej konstrukcji, z odpowiednim urządzeniem odłączającym,

zainstalowanym pomiędzy urządzeniem Optidrive a źródłem zasilania AC. Urządzenie odłączające musi być zgodne z lokalnym kodeksem/ przepisami bezpieczeństwa (np. w Europie: EN60204-1, Bezpieczeństwo maszyn).

 Przekrój kabli powinien być zgodny z wymogami lokalnych przepisów i kodeksów. Maksymalne średnice podano w sekcji

10.

4. Dobór bezpieczników/ wyłącznika nadprądowego

 Odpowiednie bezpieczniki zapewniające ochronę przewodów zasilających powinny być zainstalowane w torze zasilania zgodnie z danymi w sekcji 10.

 Bezpieczniki muszą być zgodne z obowiązującymi lokalnymi normami lub przepisami. Zasadniczo, odpowiednie są bezpieczniki typu gG (IEC 60269) lub bezpieczniki UL typu J (wyjątek: bezpieczniki Eaton Bussman serii FWP muszą być zastosowane z modelami w obudowie IP20 o rozmiarze 6A oraz 6B), jednakże w niektórych przypadkach mogą być wymagane bezpieczniki typu aR. Czas zadziałania bezpieczników nie może przekraczać 0, 5 sekundy.

 Jeśli lokalne przepisy na to pozwalają, zamiast bezpieczników można użyć odpowiednio dobranych wyłączników nadprądowych (MCB) typu B, pod warunkiem, że ich zdolność wyłączania jest wystarczająca do danej instalacji.

 Maksymalny, dopuszczalny prąd zwarciowy na zaciskach zasilających urządzenia Optidrive zgodnie z IEC60439-1 wynosi 100kA.

 Przemiennik częstotliwości Optidrive P2 zapewnia ochronę przed przeciążeniem termicznym oraz zwarciowym dla podłączonego silnika oraz przewodów silnikowych. Opcjonalny dławik wejściowy

Opcjonalny dławik wejściowy zalecany jest do zainstalowania w torze zasilania napędu, jeżeli występuje dowolny z następujących warunków:

 Impedancja źródła zasilania jest niska lub prąd zwarciowy/ upływowy jest wysoki.

UWAGA W przypadku modeli IP20 o rozmiarze obudowy 8 poziom prądu wejściowego będzie się różnić w zależności od impedancji zasilania. Zainstalowany musi być co najmniej 1% dławik sieciowy. Zainstalowanie 4% dławika sieciowego pomaga dodatkowo zminimalizować zniekształcenia harmoniczne prądu oraz poziom prądu całkowitego. Dostępne są dławiki liniowe 1% i 4%.

 Występują zapady napięcia lub krótkie przerwy w zasilaniu.

 Asymetria napięcia zasilania przekracza 3% (zasilanie trójfazowe).

 Zasilanie przemiennika częstotliwości odbywa się z szyny zbiorczej poprzez system szczotek (typowe dla suwnic).

We wszystkich innych instalacjach dławik wejściowy jest zalecany w celu zapewnienia ochrony przemiennika częstotliwości przed zaburzeniami sieci zasilającej.

4. Zasilanie napędów 3-fazowych ze źródła 1-fazowego

Specjalna funkcja przemiennika Optidrive P2 umożliwia wszystkim modelom zaprojektowanym do pracy z zasilaniem 3-fazowym na pracę z zasilaniem 1-fazowym o odpowiednim napięciu znamionowym, zapewniając do 50% nominalnej wydajności prądowej.

Przykładowo, model o numerze ODP-2-64450-3KA4N można uruchomić za pomocą zasilania 1-fazowego o napięciu 380 – 480 V przy ograniczeniu maksymalnego prądu wyjściowego z 90 A do 45 A.

Zasilanie należy podłączyć do zacisków L1 i L2 falownika. Zasilanie DC oraz wspólna szyna DC

Modele Optidrive P2 posiadają zaciski do bezpośredniego połączenia z szyną DC dla aplikacji, które tego wymagają. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania zacisków szyny DC, skontaktuj się z lokalnym partnerem handlowym Invertek Drives. Podłączanie silnika

 W odróżnieniu od zasilania silnika bezpośrednio z sieci, przemiennik częstotliwości generuje szybkozmienne napięcie wyjściowe (PWM) podawane na silnik. Dla silników zaprojektowanych do pracy z przemiennikami częstotliwości nie jest wymagane wykonanie dodatkowych pomiarów. Jednak w sytuacji, gdy jakość izolacji nie jest znana, należy skontaktować się z producentem silnika, gdyż pomiary prewencyjne mogą okazać się konieczne.

 Silnik powinien być podłączony do zacisków U, V i W urządzenia Optidrive przy użyciu odpowiednich kabli 3- lub 4-żyłowych.

W przypadku zastosowania kabla 3-żyłowego z ekranem jako przewodem uziemiającym, powierzchnia przekroju ekranu musi być równa co najmniej powierzchni przekroju przewodów fazowych, jeśli są one wykonane z tego samego materiału. W przypadku zastosowania kabla 4-żyłowego, powierzchnia przekroju przewodu ekranowego musi być równa co najmniej powierzchni przekroju przewodów fazowych, a przewód ekranowy i przewody fazowe muszą być wykonane z tego samego materiału.

 Nie należy instalować automatycznych rozłączników pomiędzy wyjściem napędu a silnikiem. Otwieranie i zamykanie styków w tym obwodzie, podczas pracy napędu, nieuchronnie skraca żywotność urządzenia i może spowodować awarię produktu.

Jeżeli konieczne jest umieszczenie izolatora między przemiennikiem częstotliwości a silnikiem w celu spełnienia lokalnych przepisów, urządzenie nie może być aktywowane podczas pracy napędu.

 Zgodność z europejską dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej wymaga użycia odpowiedniego kabla z ekranem. Zalecenia minimalne to ekranowany kabel z oplotem lub skrętka z ekranem zakrywającym co najmniej 85%

powierzchni kabla, o niskiej impedancji, z przeznaczeniem do sygnałów o wysokiej częstotliwości. Ogólnie dopuszcza się także instalację w odpowiedniej rurce stalowej lub miedzianej.

Uziemienie silnika musi być podłączone do jednego z zacisków uziemiających napędu Optidrive, aby zapewnić ścieżkę o niskiej impedancji dla składowej stałej prądu upływu, powracającego do napędu. W praktyce najlepiej to osiągnąć za pomocą kabla

z odpowiednim ekranem, który zapewnia ścieżkę o niskiej impedancji dla sygnałów HF oraz zapewniając prawidłowe uziemienie przewodu silnikowego na obu jego końcach. Więcej informacji znajduje się w sekcji 4. Skrzynka zaciskowa silnika

Większość standardowych silników elektrycznych może pracować na zasilaniu dwunapięciowym. Jest to wyszczególnione na tabliczce znamionowej silnika. Napięcie pracy można wybrać poprzez połączenie uzwojeń silnika w GWIAZDĘ lub TRÓJKĄT.

Połączenie w GWIAZDĘ daje zawsze wyższe napięcie.

Napięcie zasilania Napięcia na tabliczce znamionowej silnika Połączenie zacisków uzwojeń silnika

230 230 / 400

Trójkąt

400 / 460 400 / 690 ∆

575 575 / 1000

400 230 / 400

Gwiazda

575 330 / 575 ⅄

4. Opcjonalny rezystor hamujący

Przemienniki częstotliwości Optidrive P2 standardowo wyposażone są w wewnętrzny tranzystor hamowania. Rezystor hamowania należy podłączyć do zacisków DC+ i BR napędu.

Fabrycznie dostęp do tych zacisków jest zasłonięty. W celu uzyskania dostępu do tych zacisków należy wyłamać zaślepki zabezpieczające. Modele w obudowie IP20 4. Modele w obudowie IP55 oraz IP66 Obudowy 2, 3, 4 oraz 5

Należy wyłamać plastikową zaślepkę na spodzie obudowy jak pokazano poniżej.

Obudowa 6a/ 6b

Należy wyjąć plastikową osłonę jak pokazano poniżej.

EMC EMC VAR

AC DC

Wszystkie rozmiary obudów

L1L2/N L3 EMC U VW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18I0I0I I0I0I

Tranzystor hamowania włącza się za pomocą parametru P1-05 (więcej informacji można znaleźć w sekcji 6. Parametry podstawowe na stronie 35).

Przemiennik częstotliwości posiada programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem rezystora hamowania. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony rezystora hamującego, należy ustawić wymagane parametry:

 Ustawić parametr P1-14 = 201

 W parametrze P6-19 podać rezystancję rezystora hamowania (w ohmach)

 W parametrze P6-20 podać moc rezystora hamowania (kW) Rezystor hamowania z zabezpieczeniem termicznym

L1/LK1

ODP-2

DC+

K1 - Stycznik główny

Zabezpieczenie termiczne/

Rezystora hamowania z zabezpieczeniem termicznym

BRL2/N L3

Dlx+ 24 V DC

Opcjonalny schemat połączeń

Zdecydowanie zaleca się stosowanie stycznika głównego w torze zasilania napędu oraz stosowanie rezystorów hamowania wyposażonych w zabezpieczenie termiczne.

Stycznik powinien być wysterowany w taki sposób, by rozłączyć (przerwać) tor zasilania w sytuacji przegrzania rezystora hamującego. W innym przypadku, gdyby nastąpiło zwarcie tranzystora hamulca z powodu awarii, przemiennik częstotliwości nie będzie w stanie odłączyć zasilania.

Zaleca się również podłączenie sygnału przeciążenia termicznego rezystora do wejścia cyfrowego napędu skonfigurowanego jako Błąd zewnętrzny (E-trip).

Poziom napięcia na tych zaciskach może przekroczyć 800 V DC.

Napięcie może być obecne nawet po odłączeniu zasilania.

Aby rozładować kondensatory, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tych zaciskach, należy odczekać co najmniej 10 minut po wyłączeniu zasilania.

4. Podłączanie zacisków sterowania

 Sygnały analogowe należy podłączać za pomocą przewodów ekranowanych. Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów ze skrętki dwużyłowej.

 Kable zasilające i silnikowe oraz przewody sterujące powinny być prowadzone osobno, a także nie mogą być prowadzone równolegle.

 Sygnały o różnym poziomie napięć, np. 24 V DC i 230 V AC nie powinny być podłączane tym samym kablem.

 Maksymalny moment dokręcenia wynosi 0. 5 Nm.

 Rozmiar przewodów: 0. 05 – 2. 5 mm

2

/ 30 – 12 AWG. Schemat połączeń sygnałów sterujących

+_ 2 (Dl 1)

* Linie przerywane pokazują połączenia dla wejść analogowych, pracujących w trybie wejść cyfrowych.

** Opcjonalny zewnętrzny zasilacz 24 V DC

13 (STO-)

lub wejście zewnętrznego zasilacza +24 V DC 4. 1 26

2

DI 1 Wejście cyfrowe DI1 (Zezwolenie na pracę/ Start) STOP START 4. 2 26

3

DI 2 Wejście cyfrowe DI2 Do przodu Do tyłu 4. 2 26

4

DI 3 Wejście cyfrowe DI3 Referencja P1-12 Prędkości stałe 4. 2 26

5

+10 V DC Wyjście zasilacza +10 V DC Zasilacz +10 V DC (10 mA)

6

AI 1/DI 4 Wejście analogowe AI1/ Wejście cyfrowe DI4 Referencja prędkości (0-10 V) 4. 3 26

7

0 V/COM 0 V/ Masa 0 V DC – Masa sygnałów cyfrowych i analogowych

8

AO 1 Wyjście analogowe AO1 Prędkość silnika (0-10 V) 4. 4 26

9

0 V/COM 0 V/ Masa 0 V DC – Masa sygnałów cyfrowych i analogowych

10

AI 2/DI 5 Wejście analogowe AI2/ Wejście cyfrowe DI5 Prędkość zadana P2-01 Prędkość zadana P2-02 4. 3 26

11

AO2 Wyjście analogowe AO2 Prąd silnika (0-10 V) 4. 4 26

12

STO+ Wejście STO - zacisk + 24 V DC

InHibit Zezwolenie na pracę 4. 14 29

13

STO- Wejście STO - zacisk wspólny 0 V

14

RL1-COM Styk wspólny przekaźnika RL1-C 4. 5 26

15

RL1-NO Styk zwierny przekaźnika RL1 – NO Napęd zdrowy Błąd 4. 5 26

16

RL1-NC Styk rozwierny przekaźnika RL1-NC Błąd Napęd zdrowy 4. 5 26

17

RL2-A Styk wspólny przekaźnika RL2-C

Napęd zatrzymany Napęd pracuje 4. 5 26

18

RL2-B Styk wspólny przekaźnika RL2-C 4. 5 26

UWAGA Wyjścia analogowe: 0 – 10 V/ 4 – 20 mA (max 20 mA)

Wejście Safe Torque Off: Stan wysoki wejścia = 18-30 V DC ( Więcej informacji w sekcji 4. 14. Safe Torque Off - bezpieczne

wyłączenie momentu obrotowego)

4. Podłączanie zacisków sterowania

Przykładowe schematy połączeń znajdują się w sekcji 7. Przykładowe schematy połączeń na stronie 43.

4. Wejście/ Wyjście zasilacza +24 V DC

Jeżeli przemiennik częstotliwości jest zasilony napięciem sieciowym, zacisk 1 zapewnia wyjście +24 V DC o maksymalnym obciążeniu 100 mA. Napięcie to można wykorzystać do aktywacji wejść cyfrowych lub zasilania czujników.

Gdy napięcie zasilające przemiennik częstotliwości jest odłączone, karta sterująca napędu może być zasilana z zewnętrznego zasilacza + 24 V DC. W takiej sytuacji wszystkie funkcje wejść i wyjść sterujących oraz porty komunikacyjne pozostają aktywne, jednak nie ma możliwości uruchomienia silnika. Umożliwia to bezpieczne testowanie i uruchomienie systemu sterowania. Prąd pobierany przez napęd w takiej sytuacji wynosi do 100 mA. Wejścia cyfrowe

Dostępnych jest do pięciu wejść cyfrowych. Funkcje poszczególnych wejść definiują parametry P1-12 i P1-13. Szczegółowy opis tych parametrów znajduje się w sekcji 7. Funkcje wejść i wyjść sterowniczych na stronie 40. Wejścia analogowe

Dostępne są dwa wejścia analogowe, które, w razie potrzeby, mogą być użyte jako wejścia cyfrowe. Rodzaj sygnału ustawiany jest w parametrze:

 P2-30 dla wejścia analogowego AI1.

 P2-33 dla wejścia analogowego AI2.

Parametry te opisane są bardziej szczegółowo w sekcji 8. Parametry grupy 2 - parametry rozszerzone na stronie 47.

Funkcje wejścia analogowego (takie jak np. wartość zadana prędkości czy sygnał sprzężenia zwrotnego regulatora PID) definiowane są przez parametry P1-12 oraz P1-13. Funkcje te oraz dostępne opcje opisane są w sekcji 7.

Podłączenie potencjometru – AI1 Sygnał analogowy - napięciowy lub prądowy

+24 V DC DI 1 DI 2 DI 3 +10 V DC AI 1 0 V / COM AO 1 0 V / COM DI 5 AO 2 STO+ STO- +24 V DC DI 1 DI 2 DI 3 +10 V DC AI 1 0 V / COM AO 1 0 V / COM DI 5 AO 2 STO+ STO-

STO-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0-10 V10-0 V-10-10 V0/4-20 mA20-4 mA

+ V/A

-2-przewodowy przetwornik zasilany z pętli 3-przewodowy przetwornik

0/4-20 mA

+

24 V DCSensor

-0/4-20 mA

-4. Wyjścia analogowe

Dostępne są dwa wyjścia analogowe, które mogą pracować w trybie 0–10 V (maksymalne obciążenie 20 mA), 0–20 mA, 4–20 mA lub jako wyjścia cyfrowego + 24 V DC, 20 mA. Parametry, które ustawiają funkcję i formatu są następujące.

Wyjście analogowe Funkcja ustawiona w Format ustawiony w

Wyjście analogowe AO1 P2-11 P2-12

Wyjście analogowe AO2 P2-13 P2-14

4. Wyjścia przekaźnikowe

Dostępne są dwa wyjścia przekaźnikowe, które dedykowane są do przełączania zewnętrznych obciążeń rezystancyjnych do 6 A przy 230 V AC lub 30 V DC. Wyjście przekaźnikowe RL1 posiada zarówno styk normalnie otwarty, jak i normalnie zamknięty.

Wyjście przekaźnikowe RL2 posiada tylko styk normalnie otwarty.

Wyjścia przekaźnikowe można skonfigurować za pomocą parametrów P2-15 i P2-18, które opisano w sekcji 8. Parametry grupy

2 - parametry rozszerzone na stronie 47.

4. Modele IP66 z przełącznikami - schemat połączeń

Przemiennik częstotliwości Optidrive P2 w obudowie IP66 Outdoor może być opcjonalnie wyposażony w zintegrowany rozłącznik izolacyjny, trójpozycyjny przełącznik sterowania i potencjometr. Umożliwia to obsługę napędu bezpośrednio z przedniego panelu obudowy, zapewniając takie opcje wyboru sterowania jak Ręczne/ Automatyczne lub Zdalne/ Lokalne itp.

Zintegrowany przełącznik w modelach IP66 Outdoor działa równolegle z wejściami cyfrowymi jako DI1 (zacisk T2) oraz DI2 (zacisk T3). Domyślnie zintegrowany przełącznik jest włączony.

Schemat połączeń przełącznika trójpozycyjnego i potencjometru

W lewo Na środku W prawo

DI1 DI2 DI1 DI2 DI1 DI2

1 1 0 0 1 0 Lc-Off

0 0 0 0 0 0 Lc-On

0 1 0 0 1 0 Altern

+24 V DC DI 1 DI 2 DI 3 +10 V DC AI 1 0 V / COM

1 2 3 4 5 6 7

4. Wyłączanie wbudowanych przełączników

Istnieje możliwość dezaktywacji przełącznika sterującego w następujący sposób:

1) Upewnij się, że napęd jest zatrzymany (wyświetlacz pokazuje "Stop").

2) Włącz dostęp do parametrów zaawansowanych ustawiając odpowiednią wartość w parametrze P1-14 (domyślnie 201).

3) Przejdź w dół do parametru P0-01 (wyświetlacz pokaże P0-01).

4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "STOP" przez ponad 1sek, wyświetlacz pokaże:

IP66 Switch Setup 2: Pos >>DI1, Pos<<DI2 1: Switch disabled

0: Pos >>DI1, Pos <<DI1&2

5) Używając klawiszy "W górę" lub "W dół" wybierze odpowiednie ustawienie:

0: Pos >>DI1, Pos <<DI1&2 oznacza, że przełączniki są włączone.

1: Switch disabled oznacza, że przełączniki są wyłączone/ nieaktywne.

2: Pos >>DI1, Pos<<DI2 oznacza, że nie jest możliwe włączenie obrotów wstecznych za pomocą przełącznikac (można je włączyć poprzez podanie sygnału na zacisk wejścia cyfrowego DI1).

6) Naciśnij przycisk "STOP" aby wyjść. 12. Ochrona silnika przed przeciążeniem termicznym

4. Wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym silnika

Przemiennik częstotliwości posiada wbudowaną funkcję ochrony silnika przed przeciążeniem termicznym. Generuje ona alarm

“I. t-trP”, wyzwalany po dostarczeniu do silnika (przez odpowiednio długi czas) prądu większego od znamionowego, ustawionego w parametrze P-08 (np. 150% prądu znamionowego silnika przez 60 sekund). Podłączanie termistora silnika

Jeżeli używany jest termistor silnika, należy go podłączyć jak na poniższym schemacie:

Podłączanie termistora silnika Dodatkowe informacje

+24 V DC DI 1 DI 2 DI 3 +10 V DC AI 1 0 V / COM AO 1 0 V / COM AI 2 AO 2 STO+ STO-

STO- Kompatybilny termistor: typ PTC, próg wyzwalania 2. 5 kΩ.

 Ustaw parametr P1-13 definiujący funkcję wejścia cyfrowego DI5/AI2 jako E-Trip (Zewnętrzny Alarm), np. P1-13 = 6. Więcej informacji w sekcji 7. Konfiguracja

wejść cyfrowych - parametr P1 - 13 (MAKRA) na stronie 42.

 Wybierz funkcję Termistora silnika dla wejścia analogowe AI2 w parametrze P2-33.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Instalacja zgodna z wymogami EMC

4. Zalecenia montażowe dla instalacji zgodnej z wymogami EMC

Kable sterowniczei zaciśnięty ze wszystkichstron (360°) do uziemionej,

metalowej płyty lub szynyPE. Wszystkie inne metodymocowania, gwarantującedookólny kontakt z ekranem

(360°) są dopuszczalne.

Kable silnikoweEkranowany przewód 3 fazowy+ uziemienie. Ekran powinien byćutrzymany na całej długości kabla.

4. Zalecane rodzaje kabli w zależności od klasy EMC

Liczba faz

 Dane w nawiasach pokazują dopuszczalną długość kabla przy zastosowaniu dodatkowego, zewnętrznego filtra EMC.

 Napędy zasilane napięciem 500 - 600 V nie są wyposażone w wewnętrzny filtr EMC i są przeznaczone wyłącznie do użytku w środowisku kategorii drugiej.

Ogólne

1

Zgodność z kategorią C1 tylko dla emisji przewodzonych.

Kabel zasilający

2

Kabel ekranowany przeznaczony do montażu stałego, znamionowany na napięcie sieci zasilającej. Ekranowany kabel pleciony lub skręcany, w którym ekran zajmuje co najmniej 85% powierzchni kabla, o niskiej impedancji dla sygnałów wysokiej częstotliwości. Dopuszczalny jest również montaż standardowego kabla w odpowiedniej stalowej lub miedzianej rurce - należy upewnić się, że metalowa rurka jest odpowiednio uziemiona.

3

Kabel przeznaczony do montażu stałego, znamionowany na napięcie sieci zasilającej z koncentrycznym drutem ochronnym.

Dopuszczalny jest również montaż standardowego kabla w odpowiedniej rurze stalowej lub miedzianej.

4

Kabel przeznaczony do montażu stałego, znamionowany na napięcie sieci zasilającej. Kabel ekranowany nie jest konieczny.

Kable silnikowe

5

Kabel ekranowany przeznaczony do montażu stałego, znamionowany na napięcie sieci zasilające. Ekranowany kabel pleciony lub skręcony, w którym ekran zajmuje co najmniej 85% powierzchni kabla, o niskiej impedancji dla sygnałów wysokiej częstotliwości.

6

Ekran kabla powinien być uziemiony po stronie silnika za pomocą dławnicy kablowej EMC, umożliwiającej połączenie z korpusem silnika na możliwie największej powierzchni. Ekran musi być również uziemiony po stronie napędu tak blisko zacisków wyjściowych napędu, jak to w praktyce możliwe. Jeżeli napędy są zamontowane bezpośrednio na metalowej płycie montażowej, ekran kabla może być uziemiony bezpośrednio do tej płyty za pomocą odpowiedniego zacisku EMC lub dławnicy EMC zamontowanej jak najbliżej napędu. Zacisk uziemienia napędu musi być również podłączony bezpośrednio do tego punktu za pomocą

odpowiedniego kabla, który zapewnia niską impedancję dla prądów o wysokiej częstotliwości. W przypadku przemienników IP55 i IP66, należy podłączyć ekran kabla silnika do płyty montażowej dławnic kablowych lub wewnętrznego zacisku uziemienia.

7

Kabel przeznaczony do montażu stałego, znamionowany na napięcie sieci zasilającej z koncentrycznym drutem ochronnym.

Przewód sterowniczy

8

Kabel ekranowany z ekranem o niskiej impedancji. Skrętka dwużyłowa zalecana jest dla sygnałów analogowych. Podłączanie przewodów w urządzenia ze szczelną obudową

IP55 IP66

L1 L2 L3 +DC BR -DC U V W

Dla najlepszej ochrony stosujdławnice kablowe EMCo stopniu ochrony IP66 (lub

wyższym) uziemione doobudowy napędu.

U V W

4. Safe Torque Off - bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego

Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego w dalszej części niniejszego rozdziału określana będzie skrótem „STO”. Zakres odpowiedzialności

Główny projektant/ wykonawca systemu odpowiada za zdefiniowanie wymagań kompletnego „Systemu bezpieczeństwa”, w którym zainstalowany będzie falownik; co więcej, projektant systemu odpowiada za wykonanie oceny ryzyka dla całego systemu oraz spełnienie wszystkich wymagań Systemu bezpieczeństwa, a także pełną weryfikację jego funkcjonowania. Weryfikacja ta musi obejmować badania potwierdzające działanie funkcji „STO” przed rozruchem falownika.

Projektant systemu powinien określić potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z systemem poprzez przeprowadzenie dokładnej analizy i oceny ryzyka. Jej rezultat powinien określać potencjalne zagrożenia, a także pozwalać ustalić poziom ryzyka i określić potrzeby w zakresie jego redukcji. Funkcja „STO” powinna zostać poddana ocenie, aby ustalić, że można dzięki niej w odpowiednim zakresie spełnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Co zapewnia funkcja STO?

Celem funkcji „STO“ jest zapewnienie metody zabezpieczenia przemiennika częstotliwości przed wytwarzaniem momentu obrotowego w silniku w przypadku braku sygnału wejściowego na zaciskach „STO” (zacisk 12 w odniesieniu do zacisku 13), a to z kolei pozwala na włączenie napędu w kompletny system bezpieczeństwa, w którym należy spełnić wymagania w zakresie „STO“.

1

Funkcja „STO“ pozwala zazwyczaj eliminować potrzebę stosowania styczników elektromechanicznych z kontrolą krzyżową styków pomocniczych, jak jest to standardowo wymagane, aby zapewnić funkcje bezpieczeństwa.

2

Przemiennik częstotliwości standardowo posiada wbudowaną funkcję „STO“. Jest ona zgodna z definicją „Bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego” według normy IEC 61800-5-2:2007.

Funkcja „STO“ odpowiada także niekontrolowanemu zatrzymaniu zgodnemu z kategorią 0 (wyłączenie awaryjne) według normy IEC 60204-1. Oznacza to, że silnik zostaje zatrzymany po aktywacji funkcji „STO” (wybieg silnika). Tę metodę zatrzymywania należy potwierdzić pod kątem zgodności z systemem, w którym pracuje silnik.

Funkcja „STO“ jest uznawana za bezpieczną w razie awarii, nawet jeśli sygnału „STO“ nie ma, a w obszarze falownika wystąpiła pojedyncza awaria. Falownik spełnia to wymaganie poprzez zapewnienie zgodności z następującymi standardami bezpieczeństwa:

(Poziom Nienaruszalności SIL Bezpieczeństwa)

PFHD

(Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)

(Udział uszkodzeń SFF bezpiecznych%)

Przewidywana żywotność

EN 61800-5-2 2 1. 23E-09 1/h (0. 12% of SIL 2) 50 20 Yrs

(Poziom Zapewnienia PL Nienaruszalności)

CCF (%)

(Uszkodzenie spowodowane

wspólną przyczyną) MTTFd Kategoria

EN ISO 13849-1 PL d 1 4525a 3

SILCL

EN 62061 SILCL 2

UWAGA Wartości osiągnięte powyżej mogą być zagrożone, jeśli napęd zostanie zainstalowany poza limitami środowiskowymi wyszczególnionymi w sekcji 10. Środowisko. Czego nie zapewnia STO?

Przed przystąpieniem do pracy przy przemienniku częstotliwości należy odłączyć i ODIZOLOWAĆ jego zasilanie.

Funkcja „STO” nie zapobiega obecności wysokiego napięcia na zaciskach mocy przemiennika częstotliwości.

1

UWAGA Funkcja „STO” nie zapobiega przed nieoczekiwanym ponownym uruchomieniem falownika. Tak szybko, jak tylko na zaciskach wejścia „STO” pojawi się odpowiedni poziom napięcia, możliwe jest (w zależności od nastawy parametrów) automatyczne ponowne wystartowanie silnika. W związku z tym, funkcja ta nie powinna być używana do przeprowadzania krótkoterminowych, nieelektrycznych operacji na maszynie (np. przeglądów czy prac konserwacyjnych).

2

UWAGA W niektórych aplikacjach mogą być wymagane dodatkowe środki zapobiegawcze, w celu spełnienia wymogów systemu bezpieczeństwa. Funkcja „STO” nie hamuje silnika. Jeśli wymagane jest hamowanie silnika, należy zastosować przekaźnik bezpieczeństwa ze zwłoką czasową i/ lub mechaniczny układ hamulcowy lub podobną metodę.

Należy przeanalizować wymaganą funkcję bezpieczeństwa podczas hamowania. Hamowanie silnika przez przemiennik częstotliwości nie może być traktowane jako metoda bezpieczna w razie uszkodzenia (ang. fail-safe method).

W przypadku używania silników z magnesami trwałymi oraz (w mało prawdopodobnej) sytuacji rozległych uszkodzeń stopnia mocy przemiennika częstotliwości, silnik mógłby obrócić wał silnikowy o kąt 180/P stopni (gdzie P oznacza liczbę par biegunów silnika). Działanie funkcji "STO"

Jeśli na styki wejść „STO” podane jest odpowiednie napięcie, wówczas funkcja „STO” jest w stanie czuwania; jeżeli przemiennik częstotliwości dostanie sygnał START/ komendę uruchomienia (zgodnie z wybranym źródłem sterowania ustawionym w parametrze P1-13), wówczas napęd uruchomi się i będzie pracować normalnie.

Jeśli na zaciskach wejść „STO” brak jest wymaganego napięcia, wówczas funkcja „STO” jest aktywna i powoduje zatrzymanie przemiennika częstotliwości (wybieg silnika), a sam napęd przechodzi w tryb „Safe Torque Off”.

Aby wyłączyć w przemienniku częstotliwości tryb „Safe Torque Off”, należy zresetować wszystkie błędy o usterce i ponownie doprowadzić zasilanie do wejścia „STO” falownika. Sprawdzanie stanu funkcji "STO"

Istnieje wiele sposobów monitorowania stanu wejścia „STO”. Poniżej znajdują się szczegóły:

Wyświetlacz przemiennika częstotliwości

Podczas normalnej pracy napędu (podane napięcie zasilające) i przy braku potencjału na zaciskach „STO” przemiennika częstotliwości (funkcja „STO” aktywna), urządzenie będzie wyświetlać komunikat „InHibit”.

UWAGA Jeżeli przemiennik częstotliwości jest w stanie wyłączenia awaryjnego (aktywny błąd), wówczas wyświetlony zostanie kod błędu zamiast komunikatu „InHibit”.

Wyjście przekaźnikowe

 Wyjście przekaźnikowe RL1: ustawienie parametru P2-15 = 13, spowoduje otwarcie przekaźnika, jeżeli funkcja „STO” zostanie aktywowana.

 Wyjście przekaźnikowe RL2: ustawienie parametru P2-18 = 13, spowoduje otwarcie przekaźnika, jeżeli funkcja „STO” zostanie aktywowana.

Alarm związany z funkcją "STO"

Kod błędu Kod błędu Opis Działanie

“Sto-F” 29 Wykryto usterkę w przynajmniej jednym

z wewnętrznych kanałów obwodów "STO" Skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem Handlowym firmy Invertek Drives 4. Czas reakcji funkcji "STO"

Całkowity czas reakcji to czas od momentu wystąpienia zdarzenia związanego z bezpieczeństwem komponentów (suma) do odpowiedzi systemu i przejścia w stan bezpieczny (kategoria zatrzymania 0 wg normy IEC 60204-1).

 Czas reakcji, liczony od momentu zdjęcia potencjału z zacisków „STO” do przejścia obwodów wyjściowych przemiennika częstotliwości w stan, kiedy napędzany silnik przestanie generować moment obrotowy (funkcja „STO” aktywna) wynosi mniej niż 1 ms.

 Czas reakcji od momentu zdjęcia potencjału z zacisków „STO” do przejścia funkcji „STO” w stanu monitoringu wynosi mniej niż 20 ms.

 Czas reakcji od momentu wykrycia usterki w obwodzie „STO” do wyświetlenia przez urządzenie usterki na wyświetlaczu/

zasygnalizowania błędu przez wyjście cyfrowe falownika wynosi mniej niż 20 ms. Instalacja elektryczna obwodów "STO"

Okablowanie funkcji „STO” powinno być zabezpieczone przed przypadkowymi zwarciami i manipulacjami, które mogłyby doprowadzić do błędu sygnału wejściowego „STO”. Dodatkowe wskazówki zawarto na schematach poniżej.

W połączeniu z podanymi poniżej wskazówkami dotyczącymi wykonania instalacji elektrycznej dla obwodu „STO", należy przestrzegać także informacji zawartych w rozdziale 4. Zalecenia montażowe dla instalacji zgodnej z wymogami EMC na

stronie 28.

Przemiennik częstotliwości powinien być podłączony zgodnie z ilustracją poniżej; źródło sygnału 24 V DC przyłożonego do wejścia

„STO” może pochodzić z wbudowanego w napędzie źródła napięcia 24 V DC lub z zewnętrznego zasilacza 24 V DC. Dopuszczalne schematy połączeń elektrycznych dla obwodu "STO"

Zewnętrzny zasilacz 24 V DC Wbudowany zasilacz 24 V DC

- Skrętka dwużyłowa

+24V DCZewnętrzny

zasilacz24 V DC

Przekaźnikbezpieczeństwa

Kable powinny być zabezpieczone przed

zwarciami zgodnie z informacją powyżej

UWAGA Maksymalna długość kabla pomiędzy źródłem napięcia a zaciskami przemiennika częstotliwości nie powinna przekraczać 25 metrów. Specyfikacja techniczna zewnętrznego zasilacza

Napięcie znamionowe

24 V DC

Stan logiczny wysoki STO

18 - 30 V DC (Funkcja STO w trybie czuwania)

Pobór prądu (maksymalny)

100 mA

4. Specyfikacja techniczna przekaźnika bezpieczeństwa

Przekaźnik bezpieczeństwa powinien być dobrany w taki sposób, aby co najmniej spełniał te same normy bezpieczeństwa, które spełnia przemiennik częstotliwości.

Wymagania standardowe

SIL2 lub PLd SC3 lub wyższe (ze stykami o wymuszonym rozwieraniu)

Liczba styków wyjściowych

2 niezależne

Znamionowe napięcie przełączania

30 V DC

Prąd łączeniowy

100 mA

4. Włączanie funkcji "STO"

Funkcja „STO” w przemienniku częstotliwości jest aktywna zawsze, niezależnie od trybu pracy czy zmiany ustawień parametrów przez użytkownika. Testowanie funkcji "STO"

Przed uruchomieniem systemu należy zawsze sprawdzić funkcję „STO” pod kątem jej prawidłowego działania. Test powinien obejmować poniższe elementy:

 Przy zatrzymanym silniku i przy podanej komendzie STOP dla napędu (zgodnie z wybranym źródłem sterowania wybranym w parametrze P1-13):

o Odłącz napięcie podawane na wejście „STO” (napęd wyświetli komunikat „InHibit”).

o Wydaj polecenie uruchomienia silnika/ komendę START (zgodnie z wybranym źródłem sterowania wybranym w parametrze P1-13) i sprawdź, czy napęd ciągle wyświetla komunikat „Inhibit” oraz czy przebieg pracy odpowiada opisowi z sekcji

4. Działanie funkcji "STO" i sekcji 4. Sprawdzanie stanu funkcji "STO".

 Przy normalnie pracującym silniku (zasilanym z przemiennika częstotliwości):

o Sprawdź, czy napęd wyświetla komunikat „Inhibit” oraz czy silnik się zatrzymał, a przebieg pracy odpowiada opisowi z sekcji

4. Konserwacja obwodu "STO"

Funkcję „STO” należy włączyć w harmonogram przeglądów okresowych i konserwacji systemów sterowania, dzięki czemu będzie ona regularnie sprawdzana pod kątem integralności (przynajmniej raz w roku). Oprócz tego, funkcję tę należy sprawdzać pod względem integralności po wszelkich modyfikacjach systemu zabezpieczeń i pracach konserwacyjnych. W przypadku zauważenia komunikatu o usterce falownika, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale 11. Lista alarmów na stronie 78.

5

Ob sługa za pomocą klawiatur y

5. Obsługa za pomocą klawiatury

Z poziomu wbudowanej klawiatury i wyświetlacza można konfigurować przemiennik częstotliwości oraz monitorować jego pracę.

5. Układ i funkcje klawiatury oraz wyświetlacza

Klawiatura zapewnia dostęp do parametrów urządzenia oraz pozwala na sterowanie pracą przemiennika częstotliwości, jeśli w P1-12 wybrany jest tryb sterowania z klawiatury.

Modele w obudowie IP20, IP55 i IP66 z wyświetlaczem TFT

Główny wyświetlany parametr

Wskazuje, który z wybieralnych parametrów jest obecnie pokazywany na wyświetlaczu głównym, np. prędkość silnika, prąd silnika itp.

Stan pracy

Wyświetla kluczowe informacje

dotyczące obsługi w czasie rzeczywistym, np.

prąd wyjściowy i moc wyjściową.

Przycisk szybkiej pomocy Zapewnia dostęp do krótkich opisów, dotyczących wyświetlanych informacji Przycisk F1

Przycisk funkcyjny, który może być zaprogramowany w bloku funkcyjnym wewnętrznego sterownika PLC.

Przycisk START

W trybie ręcznym służy do uruchamiania napędu.

Przycisk Stop/ Reset Służy to resetowania alarmów.

W trybie ręcznym służy do zatrzymania napędu.

P2 01 Adres urządzenia

Adres magistrali szeregowej ustawiony w parametrze P5-01.

Przycisk Nawigacji

Klawisz ten służy do wyświetlania informacji o pracy urządzenia w czasie rzeczywistym, umożliwia również dostęp oraz wyjście z trybu edycji parametrów, a także zapisuje wprowadzone zmiany ustawień.

Przycisk F2

W górę

Klawisz ten służy do zwiększania prędkości w czasie rzeczywistym lub do zwiększenia wartości parametru w trybie edycji parametrów.

W dół

Klawisz ten służy do zmniejszenia prędkości w czasie rzeczywistym lub do zmniejszenia wartości parametru w trybie edycji parametrów.

STOP

37kW 400V 3Ph

F1 F2

5. Wybór języka na wyświetlaczu TFT

P2 01 Wybierz język Wybierz język

STOP

Español Deutsch

English

wybierz język. Naciśnij klawiszNAWIGACJA w celuzatwierdzenia wyboru.

5. Wyświetlacz

wyjściowa Moc wyjściowa Prędkość obrotowa silnikaP2 01 P2 01 Output Frequency 01 Motor Current 01 Motor Power 01 Motor Speed 01

INHIBIT STOP 23. 7Hz 15. 3A 6. 9kW 718rpm

15kW 400V 3Ph 15kW 400V 3Ph 15. 9kW 6. 9kW 23. 7Hz 23. 3A 23. 3A

Napęd zablokowany (Inhibit). Przerwany jest obwód wejścia „STO”.

Więcej informacji znajduje się w sekcji 4. Dopuszczalne pokaże prąd silnikaw amperach.

Naciśnij klawiszNAWIGACJA(< 1 sek. ).

Wyświetlaczpokaże moc silnikaw kilowatach.

Jeżeli P-10 > 0,naciśnięcie klawisza(< 1 sek. ) spowodujewyświetlenie prędkościsilnika w obr. /min

5. Informacje dodatkowe pokazywane na wyświetlaczu

Trwa pomiar

Auto-tuning Ext 24V

OL

23. 7Hz

SF

23. 7Hz

ML

23. 7Hz 23. 7Hz

External 24V mode 15. 9kW 15. 9kW 15. 9kW

Trwa pomiar parametrów silnika. znajduje się w opisie parametru P4-02 w sekcji 8. Parametry grupy

Stop P1-01 P1-08 30. 0A



P1-08 Stop

15kW 400V 3Ph 50. 0Hz 30. 0A P1-08 30. 0 3. 0 30. 0A 15kW 400V 3Ph

Naciśnij i przytrzymaj

5. Resetowanie parametrów do ustawień fabrycznych lub domyślnych ustawień użytkownika

Przemiennik częstotliwości Optidrive P2 zapewnia funkcję, umożliwiającą użytkownikowi zdefiniowanie własnego domyślnego zestawu parametrów. Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów, można zapisać je jako domyślne nastawy użytkownika, ustawiając parametr P6-29 = 1. W razie potrzeby domyślne nastawy użytkownika można skasować, ustawiając parametr P6-29 = 2.

W celu przywrócenia domyślnych nastaw użytkownika dla wszystkich parametrów z pamięci napędu, stosuje się następującą procedurę.

Reset do ustawień fabrycznych: Reset do nastaw użytkownika:

P2 01 P2 01 P2 01 P2 01 P2 01 P2 01

Stop P-Def Stop Stop U-Def Stop

15kW 400V 3Ph 50. 0Hz 15kW 400V 3Ph P1-08 30. 0A 15kW 400V 3Ph

Przemiennik częstotliwości Optidrive P2 posiada wiele zabezpieczeń, chroniących zarówno napęd, jak i silnik przed przypadkowym uszkodzeniem. Jeżeli którakolwiek z tych funkcji ochronnych zostanie aktywowana, napęd wyłączy się i wyświetli alarm. Kody błędów oraz lista alarmów znajdują się w sekcji 11.

Gdy napęd przejdzie w tryb alarmu, po zbadaniu i usunięciu jego przyczyny, użytkownik może zresetować napęd, stosując jeden z następujących sposobów:

 Naciśnij klawisz STOP na klawiaturze.

 Całkowicie wyłącz przemiennik częstotliwości, a następnie włącz go ponownie.

 Jeżeli P1-13> 0, zdejmij sygnał napięciowy z wejścia cyfrowego DI1, a następnie aktywuj je ponownie.

 Jeżeli P1-12 = 4, napęd można zresetować przez interfejs komunikacyjny.

 Jeśli P1-12 = 6, napęd można zresetować przez magistralę CAN. Skróty klawiszowe

W celu przyspieszenia wyboru i zmiany parametrów podczas korzystania z klawiatury można skorzystać z poniższych skrótów klawiszowych.

5. Wybór grupy parametrów

Gdy włączony jest dostęp do rozszerzonych lub zaawansowanych parametrów (patrz rozdział 8. Parametry rozszerzone na stronie

47), widoczne są dodatkowe grupy parametrów i można je szybko wybrać następującą metodą.

Maximum frequency/Speed limit Preset frequency/Speed 1

P1-01 P2-01

50. 0Hz 5. 0Hz

W menu wyboru parametrów naciśnijjednocześnie klawisze NAWIGACJAi W górę lub NAWIGACJA i W dół.

Zostanie wybrana następna lubpoprzednia grupa parametrów.

5. Wybór najniższego parametru w grupie

Motor rated current Maximum frequency/Speed limit

P1-08 P1-01

9. 5A 50. 0Hz

W menu wyboru parametrównaciśnij jednocześnie klawiszeW górę i W dół.

Zostanie wybrany następnynajniższy dostępny parametrw wybranej grupie parametrów.

5. Ustawienie parametru na wartość minimalną

Maximum frequency/Speed limit Maximum frequency/Speed limit

1500 rpm 0 rpm

P1-01 7500 rpm 0 rpm P1-01 7500 rpm 0 rpm

Podczas edycji wartościparametru naciśnij jednocześnieklawisze W górę i W dół.

Parametr zostanie ustawiony nanajniższą możliwą wartość.

5. Dostosowywanie poszczególnych cyfr (przesuwanie kursora)

Podczas edycji wartości parametrów i wprowadzania dużych zmian, np. ustawiając prędkość znamionową silnika od 0 do 1500 obr. /min, poprzez przesunięcie kursora można wybrać bezpośrednio konkretną cyfrę do zmiany, stosując następującą metodę.

Extended menu access Extended menu access Extended menu access Extended menu access Extended menu access Extended menu access

0 _0 _0 100 100 100

P1-14 30 000 0 P1-14 30 000 0 P1-14 30 000 0 P1-14 30 000 0 P1-14 30 000 0 P1-14 30 000 0

Podczas edycjiwartości parametrunaciśnij jednocześnieklawisze STOPi NAWIGACJA.

Kursor przesunie sięo jedną cyfrę w lewo.

Ponowne naciśnięcieklawiszy spowodujeprzesunięcie kolejnejcyfry w lewo.

Wartość

poszczególnych cyfrmożna regulować zapomocą strzałek.

Dostosuj wartość za

pomocą strzałek. Kiedy kursor osiągnienajwyższą dostępnącyfrę, naciśnięcieklawiszy STOPi NAWIGACJAspowoduje powrótkursora do cyfryjedności (skrajnejprawej).NAWIGACJA, abypowrócić do menuwyboru parametrów.

6

Parametr y

6. Parametry

6. Przegląd zestawu parametrów

Zestaw parametrów przemiennika częstotliwości Optidrive P2 obejmuje 10 następujących grup:

 Grupa 0 — Informacje o stanie urządzenia - tylko do odczytu

 Grupa 1 — Parametry podstawowe

 Grupa 2 — Parametry rozszerzone

 Grupa 3 — Ustawienia regulatora PID

 Grupa 4 — Ustawienia dotyczące sterowania silnika

 Grupa 5 — Komunikacja

 Grupa 6 — Ustawienia zaawansowane

 Grupa 7 — Zaawansowane ustawienia sterowania silnika

 Grupa 8 — Parametry aplikacyjne

 Grupa 9 — Zaawansowane ustawienia funkcji I/O

Jeżeli przemiennik częstotliwości Optidrive został przywrócony do ustawień fabrycznych lub posiada fabryczne nastawy, możliwy jest dostęp tylko do parametrów grupy 1. Aby uzyskać dostęp do parametrów z grup wyższego poziomu, w parametrze P1-14 trzeba ustawić wartość kodu dostępu zgodnie z poniższą zasadą.

P1-14 = P2-40 (wartość domyślna = 101). Przy tym ustawieniu można uzyskać dostęp do Grup parametrów 1–5 oraz pierwszych 50 parametrów w Grupie 0.

P1-14 = P6-30 (wartość domyślna = 201). Przy tym ustawieniu wszystkie parametry są dostępne:

6. Grupa 1 - Parametry podstawowe

Grupa parametrów podstawowych pozwala użytkownikowi na:

 Podanie informacje odczytanych z tabliczki znamionowej silnika o P1-07 = Napięcie znamionowe silnika

o P1-08 = Prąd znamionowy silnika

o P1-09 = Częstotliwość znamionowa silnika o P1-10 = Prędkość znamionowa silnika (opcjonalnie)

 Zdefiniować wartości graniczne prędkości silnika o P1-01 = Maksymalna częstotliwość lub prędkość o P1-02 = Minimalna częstotliwość lub prędkość

 Ustawić czasy przyśpieszania i hamowania (rampy w górę i w dół) używane podczas uruchamiania i zatrzymywania silnika lub zmiany jego prędkości

o P1-03 = Czas przyśpieszenia o P1-04 = Czas hamowania

 Wybierz źródło sterowania dla napędu i określ, jakie funkcje są przypisane do zacisków wejść sterowniczych przemiennika częstotliwości.

o P1-12 Wybiera źródło sterowania

o P1-13 Przypisuje funkcje do wejść cyfrowych

W wielu przypadkach, niniejsze parametry zapewniają wystarczającą funkcjonalność, umożliwiającą użytkownikowi wykonanie

szybkiej parametryzacji i uruchomienia w prostych aplikacjach. Parametry te opisano bardziej szczegółowo poniżej.

Par. Opis Minimum Maksimum Domyślnie Jednostka

P1-01 Częstotliwość/ prędkość maksymalna P1-02 500. 0 50. 0 (60. 0) Hz / Rpm

Maksymalna częstotliwość wyjściowa lub ograniczenie prędkości silnika - Hz lub obr. /min.

Jeśli P1-10> 0, wartość wprowadzona/ wyświetlona jest w obr/ min.

P1-02 Częstotliwość/ prędkość minimalna 0. 0 P1-01 0. 0 Hz / Rpm

Minimalna częstotliwość wyjściowa lub ograniczenie prędkości silnika - Hz lub obr. / min.

Jeśli P1-10> 0, wartość wprowadzona/ wyświetlona jest w obr. / min.

P1-03 Czas przyśpieszania Patrz niżej 5. 0 / 10. 0 Sekundy

Czas rampy przyspieszenia od 0 do prędkości znamionowej (P1-09) w sekundach.

Rozmiar obudowy 2-3: Domyślne ustawienie 5, 0 sekund, rozdzielczość 0, 01 sekundy, maksimum 600, 0 sekund.

Rozmiar obudowy 4-7: Domyślne ustawienie 10, 0 sekund, rozdzielczość 0, 1 sekundy, maksymalnie 6000 sekund.

P1-04 Czas hamowania Patrz niżej 5. 0 Sekundy

Czas rampy hamowania od prędkości znamionowej (P1-09) do pełnego zatrzymania w sekundach. Jeżeli wartość ustawionazostanie na 0, wówczas przemiennik częstotliwości zatrzyma silnik wybiegiem.

P1-05 Tryb zatrzymania 0 4 0

-0 Stop po rampie Kiedy sygnał zezwolenia na pracę (startu) zostanie usunięty, przemiennik częstotliwościzatrzyma silnik w sposób kontrolowany, zmniejszając jego prędkość po rampie, przez czasustawiony w P1-04, jak opisano powyżej. W trybie tym tranzystor hamulca jest wyłączony(w modelach, w których czoper hamulca jest dostępny).

1 Wybieg silnika Kiedy sygnał zezwolenia na pracę (startu) zostanie usunięty, wyjście napędu jestnatychmiast wyłączane, a silnik zostaje puszczony wolno i zatrzyma się wybiegiem.

W sytuacji, gdy z powodu dużej inercji (bezwładności) obciążenia wał silnika możenadal się obracać, a w systemie istnieje ryzyko ponownego startu obracającego sięsilnika, należy włączyć funkcję lotnego startu (P2-26). W trybie tym tranzystor hamulca jestwyłączony (w modelach, w których czoper hamulca jest dostępny).

2 Stop po rampie, aktywny czoper hamulca

Kiedy sygnał zezwolenia na pracę (startu) zostanie usunięty, przemiennik częstotliwościustawiony w P1-04, jak opisano powyżej. W trybie tym tranzystor hamulca jest aktywny

3 Wybieg silnika, aktywny

czoper hamulca Kiedy sygnał zezwolenia na pracę (startu) zostanie usunięty, wyjście napędu jestaktywny (w modelach, w których czoper hamulca jest dostępny).

4 Hamowanie

strumieniem AC Jak w opcji 0, ale dodatkowo stosuje się hamowanie prądem przemiennym w celuzwiększenia dostępnego momentu hamowania.

P1-06 Optymalizator zużycia energii 0 1 0

-0 Wyłączony

1 Włączony Po włączeniu funkcja optymalizacji energii próbuje zmniejszyć całkowitą energięzużywaną przez przemiennik częstotliwości oraz silnik podczas pracy ze stałą prędkościąz niskim obciążeniem. Napięcie wyjściowe podawane na silnik jest zmniejszane.

Optymalizator energii jest przeznaczony do zastosowań, w których napęd możepracować przez pewien czasu ze stałą prędkością i niewielkim obciążeniem silnika,zarówno w aplikacjach ze stałym, jak i zmiennym momentem obrotowym.

P1-07 Napięcie znamionowe silnika/ Napięcie

BackEMF przy prędkości znamionowej (kE) Zależne od urządzenia V

Dla silników indukcyjnych (IM) parametr ten powinien być ustawiony na wartość znamionową napięcia silnika (V). Dla silnikówprądu przemiennego z magnesami trwałymi (PM) lub bezszczotkowych silników prądu stałego (BLDC), parametr ten powinien byćustawiony na wartość siły przeciwelektromotorycznej (Back EMF, back electromotive force) przy prędkości znamionowej.

P1-08 Prąd znamionowy silnika Zależne od urządzenia A

Parametr ten powinien być ustawiony na wartość prądu znamionowego silnika.

P1-09 Częstotliwość znamionowa silnika 10 500 50 (60) Hz

Parametr ten powinien być ustawiony na wartość częstotliwości znamionowej silnika.

P1-10 Prędkość znamionowa silnika 0 30000 0 RPM

Parametr ten może być opcjonalnie ustawiony na wartość znamionowej prędkości obrotowej silnika.

W przypadku pozostawienia domyślnej wartości 0, wszystkie parametry związane z prędkością będą wyświetlane w hercach(Hz), a kompensacja poślizgu silnika (tzn. utrzymywanie prędkości obrotowej silnika na stałym poziomie, niezależnie od

przyłożonego do wału obciążenia) będzie wyłączona. Wprowadzenie prędkości obrotowej, odczytanej z tabliczki znamionowejsilnika włączy funkcję kompensacji poślizgu, a prędkość silnika będzie teraz wyświetlana w obr. / min. Dodatkowo, wszystkieparametry związane z prędkością, takie jak np. prędkość minimalna i maksymalna, stałe prędkości itd. będą również wyświetlanew obr. / min.

UWAGA Jeżeli do przemiennika częstotliwości podpięty jest enkoder sprzężenia zwrotnego (poprzez opcjonalną kartę), wartość tego parametru musi być ustawiona zgodnie z informacją podaną na tabliczce znamionowej silnika.

P1-11 Wzmocnienie momentu dla niskich

częstotliwości (Boost) 0. 0 Zależne od urządzenia %

Wzmocnienie momentu obrotowego stosuje się w celu zwiększenia przyłożonego napięcia silnika (a przez to również prądu)przy niskich częstotliwościach/ prędkościach. Może to poprawić pracę silnika z niską prędkością oraz generowany momentrozruchowy. Zwiększenie poziomu wzmocnienia ma wpływ na wzrost natężenia prądu silnika przy niskiej prędkości, co możespowodować wzrost jego temperatury – w konsekwencji może się okazać konieczne zastosowanie układu wymuszonegochłodzenia silnika (zewnętrznego wentylatora).

Możliwe jest również ustawienie automatyczne (AUTO), dzięki któremu przemiennik częstotliwości Optidrive automatyczniedobierze wartość nastawy na podstawie parametrów silnika zmierzonych podczas procedury pomiaru parametrów silnika.

P1-12 Główne źródło sterowania 0 6 0

-0 Zaciski sterownicze Napęd kontrolowany jest bezpośrednio poprzez sygnały przyłożone do zacisków sterowania.

1 Jednokierunkowe

sterowanie z klawiatury Napęd można uruchomić tylko w jednym kierunku, za pomocą wbudowanej lub zdalnejklawiatury.

2 Dwukierunkowe

sterowanie z klawiatury Napęd można uruchomić w obydwu kierunkach, za pomocą wbudowanej lub zdalnejklawiatury. Zmiana kierunku obrotów silnika następuje po naciśnięciu przycisku START.

3 Regulator PID Prędkość wyjściowa kontrolowana jest przez wewnętrzny regulator PID.

4 Magistral

komunikacyjna Sterowanie przez Modbus RTU, jeśli nie podłączono dodatkowej karty komunikacyjnej.

W przeciwnym razie sterowanie odbywa się poprzez podłączony moduł komunikacyjny.

5 Praca nadążna (Slave

mode) Sterowanie z urządzenia Master (przemiennik częstotliwości Invertek, pracujący jakourządzenie nadrzędne). Napęd podrzędny (Slave) naśladuje pracę urządzenianadrzędnego (Master). Urządzenie podrzędne musi mieć adres większy niż 1.

6 Magistrala CANopen Sterowanie poprzez magistralę CANopen

P1-13 Funkcje wejść cyfrowych 0 21 1

-Określa funkcję wejść cyfrowych w zależności od nastawy trybu sterowania w P1-12. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznaćsię z sekcją 7. Wybór źródła sterowania.

P1-14 Dostęp do menu rozszerzonego 0 30000 0

-Kontrola dostępu do parametrów. Obowiązują następujące ustawienia:

P1-14 = P2-40 = 101: Zapewnia dostęp do parametrów rozszerzonych z grup 0 – 5

P1-14 = P6-30 = 201: Zapewnia dostęp do wszystkich grup parametrów (przeznaczone tylko dla doświadczonych użytkowników,sposób użycia nie został opisany w tej Instrukcji obsługi)

7. Funkcje wejść i wyjść sterowniczych

W przypadku standardowych aplikacji i zastosowań, podstawowe sterowanie przemiennikiem częstotliwości i funkcjami wszystkich zacisków wejściowych przemiennika można skonfigurować za pomocą tylko dwóch parametrów: P1-12 i P1-13. P1-12 służy do zdefiniowania źródła wszystkich poleceń sterujących i podstawowego źródła prędkości zadanej. P1-13 następnie umożliwia szybkie zdefiniowanie funkcji wejść analogowych i cyfrowych zgodnie z tabelą wyboru.

7. Wybór źródła sterowania

7. Funkcja parametru P1-12

P1-12 służy do wyboru głównego źródła sterowania przemiennika częstotliwości oraz głównego źródła prędkości zadanej zgodnie z poniższą tabelą:

analogowe AI1 Wszystkie sygnały sterujące są podawane na zaciski sterujące.

Funkcje są określone przez wybrane Makro w P1-13.

1 Sterowanie

Klawiatura Jeżeli wybrany jest tryb sterowania z klawiatury, domyślna obsługanapędu wymaga użycia przycisków Start i Stop na klawiaturze dosterowania napędem. Można to zmienić za pomocą P2-37, abyumożliwić uruchomienie napędu bezpośrednio z wejścia cyfrowego2 Sterowanie DI1.

3 Regulator PID Zaciski wejść

sterowniczych Wyjście regulatoraPID

Funkcje START i STOP sterowane są poprzez wejścia cyfrowe.

Częstotliwość wyjściowa jest regulowana poprzez wyjścieregulatora PID.

4 Magistralakomunikacyjna/

Modbus RTU Modbus RTU Magistrala

komunikacyjna/

Modbus RTU

Sterowanie pracą napędu odbywa się za pomocą dodatkowegomodułu komunikacyjnego, zamontowanego w gnieździe opcjinapędu. Jeśli nie zainstalowano żadnego modułu opcjonalnego,sterowanie odbywa się poprzez magistralę szeregową ModbusRTU.

Wejście cyfrowe DI1 musi być zawsze aktywne, by umożliwić pracę.

5 Praca nadążna

(Slave mode). Napęd Master Z napędu Master

Optidrive P2 posiada wbudowaną funkcję pracy w trybie nadążnymMaster/ Slave. Pierwszy napęd działa jako Master, a połączonez nim napędy Slave będą naśladować jego pracę: start, stop orazczęstotliwością wyjściową, z możliwością jej skalowania.

6 CANopen Magistrala

Sterowanie pracą napędu odbywa się za pośrednictwem magistraliCANopen.

7. Przegląd funkcji

Optidrive P2 wykorzystuje funkcje makr, aby uprościć konfigurację wejść analogowych i cyfrowych. Istnieją dwa kluczowe parametry, które określają funkcje wejściowe i zachowanie napędu:

 P1-12 - Wybiera główne źródło sterowania przemiennika częstotliwości i określa, w jaki sposób regulowana jest częstotliwość wyjściowa przemiennika.

 P1-13 - Przypisuje funkcję do wejść analogowych i cyfrowych zgodnie z wybranym makrem.

W celu dalszego dostosowania ustawień, dodatkowe parametry mogą mieć zastosowanie, np.

 P2-30 - Służy do wyboru formatu sygnału analogowego, który ma być podłączony do wejścia analogowego AI1, np. 0–10 V, 4–20 mA.

 P2-33 - Służy do wyboru formatu sygnału analogowego, który ma być podłączony do wejścia analogowego AI2, np.

 P2-36 - Określa, czy napęd powinien automatycznie uruchomić się po włączeniu zasilania, jeśli aktywne jest wejście sygnały zezwolenia (Enable).

 P2-37 - Po wybraniu trybu sterowania z klawiatury, parametr ten określa, z jaką częstotliwością wyjściową/ prędkością napęd powinien uruchomić się po wydaniu zezwolenia na pracę, a także, czy należy nacisnąć klawisz startu klawiatury, czy też samo wejście cyfrowe powinno uruchomić napęd.

Diagramy obok prezentują przegląd funkcji przypisanych do każdego zacisku, w zależności od wybranego makra oraz uproszczony schemat połączeń dla każdego z nich.

7

Funk cje wejść i wyjść ster owniczy ch

7. Przewodnik po funkcjach używanych w makrach

Funkcja Wyjaśnienie

STOP

Wejście zatrzaskowe. Otwórz obwód, by zatrzymać napęd.

START

Wejście zatrzaskowe. Zamknij obwód, by uruchomić napęd. Będzie on pracował tak długo, jak długo sygnałbędzie przyłożony do wejścia.

FWDP

Wejście zatrzaskowe. Wybiera kierunek obrotów silnika Do przodu.

REVQ

Wejście zatrzaskowe. Wybiera kierunek obrotów silnika Do tyłu.

RUN FWDP

Wejście zatrzaskowe. Zamknij obwód w celu uruchomienia napędu w kierunku Do przodu, otwórz obwód, byzatrzymać.

RUN REVQ

Wejście zatrzaskowe. Zamknij obwód w celu uruchomienia napędu w kierunku Do tyłu, otwórz obwód, by

ZEZWOLENIE

Sprzętowe wejście zezwolenia (Enable).

W trybie sterowania z klawiatury, P2-37 określa, czy przemiennik uruchamia silnik od razu, czy też na klawiaturzenależy wcisnąć przycisk Start.

W innych trybach wejście to musi być zamknięte (obecny sygnał zezwolenia) przed wysyłaniem komendy STARTpoprzez magistralę komunikacyjną.

START

Normalnie otwarte, wyzwalany zboczem narastającym. Zamknij chwilowo, by wystartować napęd (musi byćobecny sygnał normalnie zamkniętego wejścia STOP).

^- START -^

Jednoczesne, chwilowe podanie sygnału na oba wejścia wystartuje napęd (musi być obecny sygnał normalniezamkniętego wejścia STOP).

STOP

Normalnie zamknięte, wyzwalane zboczem opadającym. Chwilowo otwórz, by zatrzymać napęd.

STARTFWDP

Normalnie otwarte, wyzwalane zboczem narastającym. Zamknij chwilowo, by wystartować napęd w kierunkuDo przodu (musi być obecny sygnał normalnie zamkniętego wejścia STOP).

STARTREVQ

Normalnie otwarte, wyzwalane zboczem narastającym. Zamknij chwilowo, by wystartować napęd w kierunku

Jak włączyć nowo dodaną funkcję w Microsoft Edge, która pozwala zmusić przeglądarkę do uruchamiania szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Opcja, która wzmacnia procesy w tle używane przez Edge do uruchamiania. 

Związane z: Jak robić zrzuty ekranu w Microsoft Edge.

Jeśli chodzi o nowe funkcje i zmiany w przeglądarkach internetowych, wydaje się, że w końcu osiągnęliśmy optymalną wydajność i nasycenie funkcji. Minęło dużo czasu od wprowadzenia nowości w przeglądarce internetowej, która naprawdę zrobiła na nas dobre wrażenie. Wydaje się, że większość aktualizacji i funkcji, które zostały wydane ostatnio, dotyczyły tylko błędów i problemów z bezpieczeństwem.

Jedna z najnowszych funkcji, która pojawiła się w Microsoft Edge, nazywa się Startup Boost i ma na celu skrócenie czasu uruchamiania Edge. Zmiana spowoduje skierowanie większej ilości zasobów systemowych do procesów w tle, które uruchamiają Microsoft Edge. Dokładny sposób, w jaki jest to osiągane, nie jest dokładnie znany, ale ma na celu znaczne skrócenie czasu uruchamiania. 

Jak zmusić Microsoft Edge do szybszego uruchamiania w systemie Windows 10? Włącz funkcję Startup Boost dla Microsoft Edge. 

Aby przyspieszyć uruchamianie przeglądarki Microsoft Edge w systemie Windows 10, musisz wykonać następujące czynności:

 1. Najpierw otwórz Microsoft Edge
 2. Sprawdź dostępność aktualizacji, przechodząc do sekcji Informacje i czekając na automatyczne sprawdzenie.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz Ustawienia > System
 5. Przy opcji Ulepszanie uruchamiania ustaw przełącznik na włączony

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków Edge powinien teoretycznie szybciej uruchamiać się na twoim komputerze. Jednak trudno powiedzieć, czy zauważysz dużą różnicę. Jeśli używasz starszego urządzenia, możesz zauważyć pewne ulepszenia, ale w przypadku większości nowoczesnych urządzeń z 8gb pamięci RAM lub więcej, możesz nie zauważyć pożądanego przyrostu prędkości w początkowej fazie rozruchu.

Jak wyłączyć funkcję Startup Boost w Edge?

Aby wyłączyć ulepszenie uruchamiania w Microsoft Edge, musisz wykonać następujące czynności:

 • Przy opcji Ulepszanie uruchamiania ustaw przełącznik na wyłączony
 • Ponieważ ta funkcja została dopiero co udostępniona, być może trzeba będzie poczekać, aż znajdzie się w stabilnej wersji Microsoft Edge. Na razie jest dostępna tylko dla wersji Canary i Dev Microsoft Edge. W każdym razie, to kończy ten przewodnik, mam nadzieję, że uznasz tę funkcję za godną przetestowania.

  adsense

  Szybkie uruchomienie Ge Jbp2

  Bezpośredni link do pobrania Szybkie uruchomienie Ge Jbp2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szybkie uruchomienie Ge Jbp2