Szczegółowa specyfikacja Aeg Bse578370m

Szczegółowa specyfikacja Aeg BSE578370M to model pralki ładowanej od góry. Pralka jest wyposażona w wiele funkcji, w tym funkcję szybkiego prania, która pozwala pranie wykonać w mniej niż pół godziny. Pralka ma również funkcję Aqua Control, która zapobiega tworzeniu się zacieków i zmniejsza zużycie wody. Pralka ma również opcję programowania czasowego, która pozwala ustawić czas prania w celu dostosowania go do twojego harmonogramu. Pralka jest również wyposażona w funkcję łatwego czyszczenia, która ułatwia czyszczenie bębna i zapobiega tworzeniu się zacieków. Pralka ma też funkcję zabezpieczającą przed przepełnieniem, która zapobiega uszkodzeniom pralki w wyniku przepełnienia.

Ostatnia aktualizacja: Szczegółowa specyfikacja Aeg Bse578370m

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANESPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 30 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 7 BUDOWA SZYBU WINDY ORAZ ZADASZENIA NAD TARASEM W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Krapkowice, działka 97, k. m. 10 SPECYFIKACJE

Z KONSTRUKCJE DREWNIANEZ 01. 02 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 35 1. 1. PRZEDMIOT ST... 2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ

Kod 45422000-1 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. WSTĘP 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STB-01-08 KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261100-5) WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE PODOBNE ROBOTY (Kod CPV 45261000-4) 1 SPIS

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS ZAWARTOŚCI 1. PRZEDMIOT ST 1. ZAKRES STOSOWANIE ST 1. ZAKRES ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261100-5) Rawicz 2006 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-6 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. 114 1. Przedmiot SST... Zakres stosowania SST... Określenia podstawowe... 114

Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POŁĄCZONA Z REMONTEM SCHODÓW TERENOWYCH DREWNIANO-ZIEMNYCH WEJŚCIOWYCH NA GÓRĘ ZAMKOWĄ" INWESTOR: GMINA JELENIEWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MSPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Kod ROBOTY CIESIELSKIESZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-10 Kod 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE Kluczbork kwiecień 2007 1 SPIS TREŚCI 1. 3 1. Przedmiot ST... Zakres

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0. 0. 01 D - 0. 01 1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

5. WYKONANIE ROBÓT... D-08. 01 Obrzeża chodnikowe str. 1 z 6 Spis treści: 1. 2 1. PRZEDMIOT SST... 2 1.. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT... 2

Materiały do pobrania od Sievert Polska

MATERIAŁY DO POBRANIA

POBIERZ

Dostosowywanie przepisów prawa obowiązującego w naszym kraju do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej zaowocowało między innymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) w art. 31 ust 1 podano: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Prawidłowo wykonane specyfikacje techniczne stanowią opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia:

 • standardu wykonania robót,
 • sposobu wykonania robót,
 • właściwości materiałów,
 • oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Specyfikacje techniczne mają umożliwić oferentom przygotowanie prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą w pełni odpowiadały wymaganiom zamawiającego. Specyfikacje techniczne ułatwiają inspektorom nadzoru inwestorskiego egzekwowanie prawidłowego wykonania robót budowlanych. Powinny również ograniczyć ilość sporów między wykonawcą, a inspektorem nadzoru.

Specyfikacje techniczne dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane powinny składać się z dwóch części:

 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - część ogólna
 • szczegółowych specyfikacji technicznych ( w skrócie SST)
 • Ustawodawca zaleca, aby specyfikacje techniczne były opracowywane przez jednostkę, która sporządziła dokumentację techniczną. Nakłada to na projektanta wiele dodatkowych obowiązków. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów firma quick-mix sp. o. opracowała zbiór SST na wybrane rodzaje robót budowlanych zarówno dla obiektów nowych jak i remontowanych.

  Aktualności

  Bądź na bieżąco

  Marka tubag firmy Sievert na XX EKIR 2022

  W dniach 26-28. 10. 2022 w Krakowie odbył się XX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej. Organizatorem wydarzenia jest kwartalnik Renowacje i Zabytki, a jego Partnerami są Prezydent Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

  Zobacz więcej

  Szczegółowa specyfikacja Aeg Bse578370m

  Bezpośredni link do pobrania Szczegółowa specyfikacja Aeg Bse578370m

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szczegółowa specyfikacja Aeg Bse578370m