Skrócony podręcznik użytkownika Beko 40 90 Cc N

Skrócony podręcznik użytkownika Beko 40 90 Cc N to instrukcja dla użytkowników, która zawiera wszystkie podstawowe informacje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do wykonania wszystkich czynności związanych z urządzeniem Beko 40 90 Cc N. Zawiera również obszerną listę zalecanych czynności konserwacyjnych i wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyjaśnia również zasady i zalecenia dotyczące używania i konserwacji urządzenia Beko 40 90 Cc N. Podręcznik jest dostępny w wielu językach i można go pobrać z oficjalnej strony internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Skrócony podręcznik użytkownika Beko 40 90 Cc N

Udziel prawidłowej odpowiedzi na proste pytanie „Skrócony podręcznik”. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy. Jako odpowiedź trzeba podać hasło (dokładnie jeden wyraz). Dzięki Twojej odpowiedzi na poniższe pytanie, rozbudujemy słownik haseł do krzyżówek. Dziękujemy za udzielenie poprawnej odpowiedzi!


Skrócony podręcznik, to:

Losuj kolejne pytanie

Inne pytania na które możesz udzielić odpowiedzi

» Domena dżokera

» Po mezolicie

» Praca farmera

» Element koronny drzewa

» Trunek pełen prawdy

» Polubowne postępowanie rozjemcze

» Miejscowość koło kielc

» Składnik chałwy

» Skala barwtrunek pełen prawdy

» Diabelski w luna parku

» Wiele wiele kilogramów

» Szarak pod miedzią

» Kiełbik jako przynęta

» Kiełbik jako przynęta do łowienia ryb drapieżnych

» Kiełbaski wieprzowe

» Ograrnia furiata

» Butle na trunki

» Czarny turmalin

» Licha w chatynce

» Cezary od żeromskiego

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Tatol75 27 Jun 2014 10:10 5718 0

Lock | New topic

 • #1Level 10  

  #1

  Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9640 (język polski)

  Attachments:

  • 9640_qrg_pl. pdfDownload(1. 02 MB) Punkty: 0. 82 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Landline Phone Service Phones, Faxes Instructions AVAYA IP Office, 9640, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

1 Lexmark Prevail Pro700 Series Skrócony podręcznik Maj

2 Ważna informacja na temat recyklingu nabojów drukujących! Prosimy o przeczytanie przed otwarciem pudełka z zakupionymi nabojami drukującymi Firma Lexmark poważnie traktuje zobowiązania do ochrony środowiska oraz zachęca swoich klientów do udziału w łatwym, darmowym programie zwrotu pustych nabojów drukujących w celu ich ponownego wykorzystania. Zwrot nabojów zapewnia ich prawidłowe ponowne wykorzystanie bez zwiększania ilości odpadów. Przejdź do Postępuj według instrukcji, aby zamówić torebki zwrotne z opłaconą z góry opłatą pocztową. Torebki zostają zwykle przesłane w ciągu 7 10 dni. Włóż pusty nabój lub naboje marki Lexmark do torebki zwrotnej i zamknij ją. Jeśli wysyłasz naboje jednobarwne, sugerujemy wysyłanie co najmniej dwóch jednocześnie, aby jak najbardziej zwiększyć zyski dla środowiska. Prześlij torebkę pocztą do partnera recyklingowego firmy Lexmark. Torebka jest zaadresowana. Odwiedź witrynę w celu uzyskania dalszych informacji na temat recyklingu. Naboje drukujące firmy Lexmark są zawsze wykonane z nowych części, które mogą zawierać surowce pochodzące z recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku zwrotów gwarancyjnych prosimy zadzwonić pod numer Niniejsza opatentowana drukarka jest licencjonowana i przeznaczona do współdziałania wyłącznie z oryginalnymi nabojami drukującymi firmy Lexmark przez cały okres jej eksploatacji. Wyrażasz zgodę na: (1) stosowanie z tą drukarką wyłącznie oryginalnych nabojów drukujących firmy Lexmark oprócz sytuacji wymienionych poniżej oraz (2) przekazanie niniejszej licencji/umowy każdemu następnemu użytkownikowi tej drukarki. Opatentowane naboje drukujące firmy Lexmark oraz ich zawartość są licencjonowane pod warunkiem, że zostaną użyte tylko raz. Po użyciu licencja na użycie nabojów i ich zawartości wygasa i zgadzasz się na odesłanie ich do firmy Lexmark w celu recyklingu. Zamienne naboje drukujące sprzedawane są z wyłączeniem niniejszych warunków za pośrednictwem witryny i mogą zostać ponownie uzupełnione przez użytkownika lub osoby trzecie jako jedyne zamienniki do użycia z licencjonowaną drukarką. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia. Nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności. Należy używać wyłącznie zasilacza i kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub autoryzowanego przez producenta.

3 Do podłączania tego produktu do publicznej sieci telefonicznej należy używać wyłącznie przewodów telefonicznych (RJ-11) o rozmiarze AWG 26 lub większym dostarczonych z produktem. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Nie należy przecinać, skręcać, zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zgniatanie. Nie należy ściskać przewodu zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. Jeśli wystąpi któraś z tych okoliczności, powstanie ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem oznak takich problemów. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Nie należy korzystać z funkcji faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub telefonu) podczas burzy.

4 Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Informacje na temat drukarki... 7 Znajdowanie informacji o drukarce... 7 Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko naturalne... 7 Modele drukarek... 9 Funkcje drukarki... 9 Opis części drukarki... 10 Korzystanie z panelu sterowania drukarki... 12 Korzystanie z kart pamięci i dysków flash... 15 Zamawianie i wymiana materiałów eksploatacyjnych... 17 Zamawianie nabojów z atramentem... 17 Wymiana nabojów drukujących... 18 Konserwacja nabojów z atramentem... 19 Korzystanie z oprogramowania drukarki... 21 Minimalne wymagania systemowe... 21 Instalowanie oprogramowania drukarki... 21 Korzystanie z oprogramowania drukarki dla systemu Windows... 22 Korzystanie z oprogramowania drukarki w systemie Macintosh... 24 Drukowanie... 26 Drukowanie dokumentu... 26 Automatyczne drukowanie na obu stronach papieru (dupleks)... 26 Drukowanie fotografii przy użyciu panelu sterowania drukarki... 28 Drukowanie dokumentów z karty pamięci lub dysku flash (tylko system Windows)... 28 Anulowanie zadań drukowania... 29 Kopiowanie... 31 Wskazówki dotyczące kopiowania... 31 Wykonywanie kopii... 31 Kopiowanie fotografii... 32 Automatyczne wykonywanie kopii dwustronnej... 32 Anulowanie zadania kopiowania... 32 Spis treści 4

5 Skanowanie... 33 Wskazówki dotyczące skanowania... 33 Skanowanie do komputera lokalnego lub sieciowego... 33 Skanowanie na dysk flash lub kartę pamięci... 34 Skanowanie bezpośrednio do wiadomości przy użyciu oprogramowania drukarki... 35 Skanowanie do pliku PDF... 36 Anulowanie zadań skanowania... 36 Rozwiązywanie problemów... 37 Informacje... 44 Informacje dotyczące wydania... 44 Spis treści 5

6 6

7 Informacje na temat drukarki Znajdowanie informacji o drukarce Skrócony podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat wykonywania typowych zadań, takich jak drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Dostępne są także informacje na temat rozwiązywania typowych problemów z konfiguracją drukarki. Dodatkowe informacje na temat drukarki można znaleźć w następujących rozdziałach: Czego szukasz? Instrukcje dotyczące wstępnej konfiguracji Dodatkowe informacje na temat konfigurowania i instrukcje dotyczące użytkowania drukarki Pomoc oprogramowania drukarki Najnowsze informacje dodatkowe, aktualizacje, dział pomocy technicznej online i pomoc techniczna przez telefon Znajdziesz to w tym miejscu Broszura instalacyjna Kreator konfiguracji sprzętu 1 Kompleksowy Podręcznik użytkownika instalowany automatycznie wraz z oprogramowaniem drukarki. 1 Po zainstalowaniu urządzenia Podręcznik użytkownika jest dostępny w folderze programu drukarki: Użytkownicy systemu Windows 1 Kliknij przycisk lub Start. 2 Kliknij polecenie Wszystkie programy lub Programy, a następnie wybierz folder programu drukarki z listy. 3 Wybierz opcję Wyświetl Podręcznik użytkownika. Użytkownicy komputerów Macintosh 1 Kliknij dwukrotnie folder drukarki na pulpicie programu Finder. 2 Kliknij dwukrotnie opcję Podręcznik użytkownika. Pomoc do oprogramowania instalowana automatycznie wraz z oprogramowaniem drukarki. 1 Kliknij menu Pomoc w oprogramowaniu drukarki lub dowolnej aplikacji. Pomoc techniczna w witrynie internetowej firmy Lexmark support. lexmark. com 1 Na dysku CD z oprogramowaniem instalacyjnym i w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko naturalne Dbamy o ochronę środowiska i stale usprawniamy nasze drukarki, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko naturalne. Wybierając określone ustawienia lub zadania drukarki, można jeszcze bardziej zmniejszyć jej wpływ na środowisko naturalne. Informacje na temat drukarki 7

8 Oszczędzanie energii Włącz tryb Eco-Mode. Ta funkcja powoduje zmniejszenie jasności ekranu i przejście do trybu oszczędzania energii po 10 minutach bezczynności. Wybierz najmniejszy limit czasu oszczędzania energii. Funkcja oszczędzania energii powoduje przełączenie drukarki w tryb gotowości o minimalnym poborze energii po pozostawaniu drukarki w stanie bezczynności przez określony czas (limit czasu oszczędzania energii). Udostępnij drukarkę. Drukarki bezprzewodowe/sieciowe pozwalają na udostępnianie jednej drukarki wielu komputerom i przez to przyczyniają się do oszczędzania energii i innych zasobów. Oszczędzanie papieru Włącz tryb Eco-Mode. W wybranych modelach drukarek funkcja ta powoduje automatyczne włączenie drukowania dwustronnego (dupleks) dla zadań kopiowania i faksowania oraz zadań drukowania w systemie Windows. Drukuj na jednej stronie papieru kilka obrazów stron. Funkcja Liczba stron na arkusz umożliwia drukowanie kilku stron na jednym arkuszu. Można drukować do 8 obrazów stron na jednym arkuszu papieru. Drukowanie dwustronne. Drukowanie dwustronne pozwala na drukowanie ręcznie lub automatycznie (w zależności od modelu drukarki) na obu stronach papieru. Przeglądaj zadania drukowania przed drukowaniem. Używaj funkcji podglądu znajdującej się na paskach narzędzi, w oknie drukowania lub podglądu drukowania, albo na wyświetlaczu drukarki (zależnie od modelu drukarki). Skanuj i zapisuj. W celu uniknięcia drukowania wielu kopii można skanować dokumenty i fotografie, a następnie zapisywać je w programie komputerowym, aplikacji lub na dysku flash do dalszej prezentacji. Używaj papieru ekologicznego. Oszczędność atramentu Używaj trybu szybkiego wydruku lub trybu roboczego. Te tryby mogą być używane do drukowania dokumentów przy mniejszym od zwykłego zużyciu atramentu i doskonale nadają się do drukowania dokumentów zawierających w większości tekst. Używaj nabojów o wysokiej wydajności. Atramenty w nabojach o wysokiej wydajności pozwalają na drukowanie większej liczby stron przy użyciu mniejszej liczby naboi. Czyść głowice drukujące. Przed wymianą i recyklingiem nabojów drukujących spróbuj użyć funkcji Wyczyść głowicę drukującą i Dokładnie wyczyść głowicę drukującą. Te funkcje służą do czyszczenia dysz głowicy drukującej w celu poprawienia jakości wydruków. Recykling Zwracaj naboje drukujące do ponownego użycia lub recyklingu za pośrednictwem Programu zbierania zużytych nabojów drukujących firmy Lexmark. Aby zwrócić nabój drukujący, przejdź do witryny Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zamówić torebkę zwrotną z opłatą pocztową uiszczoną z góry. Oddaj do recyklingu opakowanie produktu. Oddaj starą drukarkę do recyklingu zamiast ją wyrzucać. Używaj ponownie papieru z odrzuconych zadań drukowania. Informacje na temat drukarki 8

9 Aby zapoznać się z raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju środowiskowego firmy Lexmark, zobacz Modele drukarek Dysk CD z oprogramowaniem instalacyjnym dołączony do drukarki jest przeznaczony do następujących modeli drukarek: Lexmark Pro705 Lexmark Pro706 Lexmark Pro703 Funkcje drukarki Drukarka jest wyposażona we wszystkie funkcje ułatwiające wykonywanie zadań związanych z drukowaniem i obsługą fotografii oraz zarządzanie nimi: Sieć bezprzewodowa. Drukowanie i skanowanie z dowolnego miejsca w domu lub w biurze za pośrednictwem bezpiecznej sieci bezprzewodowej, a także udostępnianie drukarki wielu komputerom. Drukowanie. Drukowanie wysokiej jakości dokumentów i plików PDF na komputerze, na dysku flash USB lub na urządzeniu Bluetooth. Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić czas i chronić środowisko. Kopiowanie. Kopiowanie dokumentów i fotografii za pomocą jednego naciśnięcia przycisku, kopiowanie czarno-białe i w kolorze bez użycia komputera. Skanowanie. Łatwe skanowanie grubych książek, raportów i innych wielostronicowych dokumentów dzięki płaskiemu skanerowi o wysokiej rozdzielczości i automatycznemu podajnikowi dokumentów. Faksowanie. Faksowanie wielostronicowych, czarno-białych i kolorowych dokumentów z prędkością transmisji 33, 6 Kb/s. Do innych funkcji faksu należą baza 99 numerów szybkiego wybierania, automatyczne oddzwanianie, blokowanie niepożądanych faksów i identyfikator nadawcy. Drukowanie fotografii. Drukowanie zdjęć bezpośrednio z kart pamięci, aparatów cyfrowych z obsługą standardu PictBridge oraz dysków flash USB. Wybieranie zdjęć do wydrukowania przy użyciu arkusza próbnego w celu drukowania bez komputera. Tryb Eco-Mode. Włączenie trybu Eco-Mode pozwala zaoszczędzić energię i papier. W tym trybie wyświetlacz drukarki jest automatycznie przyciemniany, drukarka przechodzi w tryb oszczędzania energii po 10 minutach nieaktywności, a dokumenty drukowane są na obu stronach arkuszy papieru podczas wykonywania zadań związanych z kopiowaniem, faksowaniem i drukowaniem w systemie Windows. Informacje na temat drukarki 9

10 Opis części drukarki Element Umożliwia 1 Pokrywa skanera Dostęp do szyby skanera. 2 Szyba skanera Skanowanie i kopiowanie fotografii oraz dokumentów. 3 Automatyczny podajnik dokumentów Skanowanie, kopiowanie lub wysyłanie faksem dokumentów wielostronicowych w formacie Letter, Legal i A4. 4 Taca automatycznego podajnika dokumentów Podawanie oryginalnych dokumentów do automatycznego podajnika dokumentów. Zalecany w przypadku skanowania, kopiowania lub wysyłania faksem dokumentów wielostronicowych. Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować pocztówek, fotografii, niewielkich przedmiotów ani cienkich nośników, takich jak wycinki prasowe. Obiekty tego typu należy umieszczać na szybie skanera. 5 Prowadnica papieru automatycznego podajnika dokumentów 6 Taca na wydruki automatycznego podajnika dokumentów Utrzymywanie papieru prosto podczas jego podawania do automatycznego podajnika dokumentów. Przytrzymywanie dokumentów wysuwanych z automatycznego podajnika dokumentów. 7 Wskaźnik Wi-Fi Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej. 8 Gniazdo kart pamięci Wkładanie kart pamięci. 9 Port PictBridge i USB Podłączanie do drukarki aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge, adaptera Bluetooth USB lub pamięci flash. 10 Panel sterowania drukarki Obsługę drukarki. 11 Zasobnik na papier Załadowanie papieru. Informacje na temat drukarki 10

11 Element Umożliwia 12 Taca na wydruki Przytrzymywanie papieru wysuwanego z urządzenia. Element Umożliwia 1 Moduł skanera Dostęp do nabojów z atramentem. 2 Głowica drukująca Instalowanie, wymiana lub usuwanie nabojów z atramentem. 3 Port Ethernet Podłączenie drukarki do komputera, sieci lokalnej, zewnętrznego modemu DSL lub modemu kablowego. 4 Port USB Podłączanie drukarki do komputera przy użyciu kabla USB. Ostrzeżenie istnieje możliwość uszkodzenia: Portu USB można dotykać tylko podczas podłączania lub odłączania kabla USB lub kabla instalacyjnego. 5 Port LINE W celu wysyłania i odbierania faksów drukarkę należy podłączyć do aktywnej linii telefonicznej (za pośrednictwem standardowego gniazda ściennego, filtru DSL lub adaptera VoIP). 6 Port EXT Podłączanie dodatkowych urządzeń (telefonu lub automatycznej sekretarki) do drukarki i linii telefonicznej. Użyj tego portu, jeśli nie posiadasz linii dedykowanej faksu przeznaczonej dla drukarki i jeśli ta metoda połączenia jest obsługiwana w twoim kraju lub regionie. Uwaga: W celu uzyskania dostępu do portu należy wyjąć zaślepkę. 7 Gniazdo zasilania Podłączenie drukarki do źródła zasilania przy użyciu przewodu zasilającego. 8 Moduł drukowania dwustronnego Drukowanie na obu stronach arkusza papieru. Usuwanie zaciętego papieru. Informacje na temat drukarki 11

12 Korzystanie z panelu sterowania drukarki Poniżej przedstawiono elementy panelu sterowania drukarki: Przytrzymanie Umożliwia 1 Zasilanie Włączenie i wyłączenie drukarki. Przełączenie do trybu oszczędzania energii. Uwaga: Gdy drukarka jest włączona, naciśnij przycisk, aby włączyć tryb oszczędzania energii. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby wyłączyć drukarkę. 2 Kopiuj Uzyskanie dostępu do menu kopiowania i korzystanie z funkcji kopiowania. 3 Skanuj Uzyskanie dostępu do menu skanowania i korzystanie z funkcji skanowania dokumentów. 4 Faks Dostęp do menu faksowania i korzystanie z funkcji wysyłania faksów. 5 Fotografia Uzyskanie dostępu do menu fotografii i drukowanie fotografii. 6 Wstecz Powrót do poprzedniego ekranu. Opuszczenie poziomu menu i przejście do poziomu wyższego. 7 Wybierz Wybieranie opcji menu. Zapisanie ustawień. Podawanie i wysuwanie papieru. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby podać lub wysunąć papier z drukarki. Informacje na temat drukarki 12

13 Przytrzymanie Umożliwia 8 Przyciski strzałek Przejdź do wyświetlanego na ekranie elementu menu lub podmenu. 9 Wyświetlacz Uwaga: W trybie oszczędzania energii wyświetlacz jest wyłączony. Wyświetl: Stan drukarki Komunikaty Menu 10 Ustawienia Dostęp do menu ustawień drukarki i możliwość ich zmiany. Uwaga: Po naciśnięciu tego przycisku lampki przycisków Kopiuj, Skanuj, Faksuj i Fotografia są zgaszone. Przytrzymanie Umożliwia 1 Książka adresowa Dostęp do numerów faksów znajdujących się na zapisanej liście. 2 Ponów/Pauza W trybie faksowania: Wstawienie trzysekundowej pauzy w wybieranym numerze faksu, aby poczekać na udostępnienie linii zewnętrznej lub połączyć się za pośrednictwem automatycznego systemu zgłoszeniowego. Pauzę można wprowadzić tylko po rozpoczęciu wybierania numeru. Wyświetlenie ostatnio wybranego numeru. Naciskanie przycisków strzałki w lewo lub w prawo pozwala wyświetlić pięć wybranych ostatnio numerów. 3 Sygnał wybierania Ręczne wprowadzanie numeru telefonu za pomocą klawiatury przed wysłaniem faksu. 4 Kolorowy/Czarny Przełączenie do trybu kolorowego lub czarno-białego. 5 Start Rozpoczynanie zadania w zależności od wybranego trybu. Informacje na temat drukarki 13

14 Przytrzymanie Umożliwia 6 Druk dwustronny/tryb Eco-Mode Aktywowanie druku dwustronnego: Drukowanie na obu stronach papieru (dupleks). Aktywowanie trybu Eco-Mode: Drukowanie na obu stronach papieru (dupleks). Przejście w tryb oszczędzania energii, gdy drukarka nie jest używana przez 10 minut. Ustawienie małej jasności ekranu. 7 Anuluj Anulowanie wykonywanego zadania drukowania, kopiowania, skanowania lub faksowania. Cofnięcie z menu Kopiuj, Skanuj, Faksuj, Fotografia lub Wydruk pliku na najwyższy poziom menu. Opuszczenie poziomu menu Ustawienia i przejście do nadrzędnego poziomu poprzedniego trybu. Wyczyszczenie bieżącego ustawienia lub komunikatów o błędach i przywrócenie ustawień domyślnych. 8 Klawiatura W trybie kopiowania lub w trybie fotograficznym: Wprowadzenie liczby kopii lub wydruków do wykonania. W trybie faksowania: Wprowadzenie numerów faksów. Przechodzenie między opcjami automatycznych systemów zgłoszeniowych. Wybieranie liter podczas tworzenia listy numerów szybkiego wybierania. Wpisywanie liczb podczas wprowadzania lub modyfikowania daty i godziny pokazywanej na wyświetlaczu. Informacje na temat drukarki 14

15 Korzystanie z kart pamięci i dysków flash Używanie karty pamięci lub dysku flash z drukarką Karty pamięci i dyski flash to urządzenia pamięci masowej często używane w aparatach i komputerach. Kartę pamięci albo dysk flash można wyjąć z aparatu lub komputera i włożyć bezpośrednio do drukarki. 1 Włóż kartę pamięci do gniazda lub dysk flash do portu USB. Wkładanie karty pamięci Wkładanie dysku flash Uwagi: Włóż kartę pamięci z etykietą producenta skierowaną w prawą stronę. Upewnij się, że wszystkie symbole strzałek na karcie pamięci są skierowane w stronę drukarki. Jeśli to niezbędne, podłącz kartę pamięci do dostarczonego adaptera. Upewnij się, że włożona karta pamięci jest obsługiwana przez drukarkę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane karty pamięci i typy plików na stronie 16. Uwagi: W przypadku dysków flash używany jest ten sam port, do którego podłącza się kabel aparatu zgodnego ze standardem PictBridge. Jeśli dysk flash nie pasuje do portu, może być konieczne użycie adaptera. Ostrzeżenie istnieje możliwość uszkodzenia: W trakcie drukowania, przeprowadzania odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie należy dotykać żadnych kabli, kart sieciowych, złączy, urządzeń pamięci masowej ani drukarki w pokazanych obszarach. Może to spowodować utratę danych. 2 Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Wykryto kartę pamięci lub Wykryto nośnik pamięci. Informacje na temat drukarki 15

16 Uwagi: Jeśli nośnik pamięci masowej nie zostanie rozpoznany przez drukarkę, wyjmij go i włóż ponownie. Jeśli dysk flash lub aparat cyfrowy w trybie pamięci masowej zostaną podłączone do portu USB, gdy karta pamięci znajduje się w gnieździe, zostanie wyświetlony monit o wybranie nośnika pamięci. Obsługiwane karty pamięci i typy plików Karta pamięci Secure Digital (SD) Secure Digital High Capacity (SDHC) Micro Secure Digital (z adapterem) (Micro SD) Mini Secure Digital (z adapterem) (Mini SD) MultiMedia Card (MMC) Reduced Size MultiMedia Card (z adapterem) (RS- MMC) MultiMedia Card Mobile (z adapterem) (MMCmobile) Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (z adapterem) Memory Stick PRO Duo (z adapterem) xd Picture Card xd-picture Card (typ H) xd-picture Card (typ M) Typ pliku Dokumenty:. doc (Microsoft Word). xls (Microsoft Excel). ppt (Microsoft PowerPoint). pdf (Adobe Portable Document Format). rtf (Rich Text Format). docx (Microsoft Word Open Document Format). xlsx (Microsoft Excel Open Document Format). pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format). wpd (WordPerfect) Obrazy: JPEG TIFF Informacje na temat drukarki 16

17 Zamawianie i wymiana materiałów eksploatacyjnych Zamawianie nabojów z atramentem Wartości wydajności naboju (w stronach) są dostępne w witrynie Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy używać wyłącznie nabojów z atramentem firmy Lexmark. Modele Lexmark Pro700 Series Element Nabój objęty programem zwrotu 1 Nabój zwykły 2 Nabój czarny A Nabój czarny o wysokiej wydajności 100XL 100XLA Nabój żółty A Nabój żółty o wysokiej wydajności 100XL 100XLA Nabój turkusowy A Nabój turkusowy o wysokiej wydajności 100XL 100XLA Nabój karmazynowy A Nabój karmazynowy o wysokiej wydajności 100XL 100XLA 1 Licencja tylko do jednokrotnego użytku. Po zużyciu należy zwrócić nabój do firmy Lexmark w celu ponownego przygotowania do sprzedaży, napełnienia lub recyklingu. 2 Nabój dostępny tylko w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem Zamawianie i wymiana materiałów eksploatacyjnych 17

18 Wymiana nabojów drukujących Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz nowe naboje drukujące. Naboje drukujące należy zainstalować natychmiast po wyjęciu poprzednich nabojów, ponieważ atrament pozostający w dyszach głowicy drukującej może wyschnąć. 1 Włącz drukarkę. 2 Otwórz drukarkę. Uwaga: Głowica drukująca przesunie się do pozycji umożliwiającej instalację naboju. 3 Naciśnij występ zwalniający, a następnie wyjmij zużyty nabój lub naboje z atramentem. 4 Zainstaluj wszystkie naboje drukujące. Nabój czarny instaluj dwiema rękami. Uwaga: W celu ochrony nowego atramentu przed działaniem powietrza zainstaluj naboje z atramentem natychmiast po usunięciu osłon. 5 Zamknij drukarkę. Zamawianie i wymiana materiałów eksploatacyjnych 18

19 Konserwacja nabojów z atramentem Oprócz zadań, które może wykonać użytkownik, drukarka co tydzień wykonuje automatyczny cykl konserwacji, jeśli jest podłączona do gniazda elektrycznego. Na krótko wychodzi z trybu oszczędzania energii lub na chwilę włącza zasilanie, jeśli było wyłączone. Kalibrowanie głowicy drukującej Jeśli znaki lub linie na wydrukowanym obrazie wyglądają na poszarpane lub faliste, konieczne może być przeprowadzenie kalibracji głowicy drukującej. Korzystanie z panelu sterowania drukarki 1 Załaduj zwykły papier. 2 Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk. 3 Naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Przegląd, a następnie naciśnij przycisk. 4 Naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Skalibruj drukarkę, a następnie naciśnij przycisk. Zostanie wydrukowana strona kalibracji. Uwaga: Nie wyjmuj strony kalibracji przed zakończeniem drukowania. Korzystanie z oprogramowania drukarki Użytkownicy systemu Windows 1 Załaduj zwykły papier. 2 Kliknij przycisk lub Start. 3 Kliknij polecenie Wszystkie programy lub Programy, a następnie wybierz folder programu drukarki z listy. 4 Kliknij opcję Strona główna drukarki. 5 Wybierz drukarkę z listy rozwijanej drukarek. 6 Na karcie Przegląd kliknij opcję Skalibruj naboje. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Użytkownicy komputerów Macintosh 1 Załaduj zwykły papier. 2 Kliknij dwukrotnie folder drukarki na pulpicie programu Finder. 3 Wybierz z listy pozycję Printer Utility (Narzędzie drukarki). 4 Na karcie Maintenance (Przegląd) w oknie dialogowym Printer Utility (Narzędzie drukarki) kliknij przycisk Print Alignment Page (Strona kalibracji druku). 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Zamawianie i wymiana materiałów eksploatacyjnych 19

20 Jeśli kalibrację nabojów przeprowadzono w celu poprawy jakości wydruku, należy ponownie wydrukować dokument. Jeśli jakość wydruku nie uległa poprawie, należy wyczyścić dysze głowicy drukującej. Czyszczenie dysz głowicy drukującej Słaba jakość wydruków jest czasami spowodowana zatkaniem dysz głowicy drukującej. Wyczyść dysze głowicy drukującej, aby polepszyć jakość wydruków. Uwagi: Czyszczenie dysz głowicy drukującej powoduje zużycie atramentu, zatem należy wykonywać tę operację tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Czyszczenie dokładne powoduje zużycie większej ilości atramentu, więc najpierw należy użyć opcji Wyczyść głow. druk., aby zaoszczędzić atrament. Jeśli poziomy atramentu są zbyt niskie, przed czyszczeniem dysz głowicy drukującej należy wymienić naboje drukujące. Korzystanie z panelu sterowania drukarki 1 Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk. 2 Naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Przegląd, a następnie naciśnij przycisk. 3 Naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Wyczyść głow. druk. lub Wyczyść dokł. głow. druk., a następnie naciśnij przycisk. Zostanie wydrukowana strona czyszczenia. Korzystanie z oprogramowania drukarki Użytkownicy systemu Windows 1 Kliknij przycisk lub Start. 3 Kliknij opcję Strona główna drukarki. 4 Na karcie Przegląd wybierz opcję Wyczyść naboje. 2 Wybierz z listy pozycję Printer Utility (Narzędzie drukarki). 3 Na karcie Maintenance (Przegląd) wybierz opcję Clean Print Nozzles (Wyczyść dysze drukujące). Zamawianie i wymiana materiałów eksploatacyjnych 20

21 Korzystanie z oprogramowania drukarki Minimalne wymagania systemowe Oprogramowanie drukarki wymaga maksymalnie 500 MB wolnego miejsca na dysku. Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 7 (tylko wersja z sieci Web) Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2000 (z dodatkiem SP4 lub nowszym) Macintosh PowerPC OS X w wersji lub nowszej Macintosh Intel OS X w wersji lub nowszej Linux Ubuntu 8. 04 LTS i 8. 10 (tylko wersja z sieci Web) Linux OpenSUSE 11. 0 i 11. 1 (tylko wersja z sieci Web) Linux Fedora 10 (tylko wersja z sieci Web) Instalowanie oprogramowania drukarki Uwaga: Jeśli oprogramowanie drukarki zostało uprzednio zainstalowane na tym komputerze, ale trzeba je przeinstalować, należy najpierw odinstalować bieżącą wersję oprogramowania. Użytkownicy systemu Windows 1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. 2 Włóż instalacyjny dysk CD-ROM z oprogramowaniem. Jeśli ekran powitalny nie zostanie wyświetlony po minucie, uruchom ręcznie dysk CD: a Kliknij przycisk lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom. b W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz ścieżkę D:\setup. exe, gdzie D oznacza literę napędu CD-ROM lub DVD-ROM komputera. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie powitalnym. Użytkownicy komputerów Macintosh 1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Jeśli ekran instalacji nie zostanie wyświetlony po minucie, kliknij ikonę CD na pulpicie. 3 Kliknij dwukrotnie przycisk Instaluj. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym instalacji. Korzystanie z oprogramowania drukarki 21

22 Korzystanie z sieci Web 1 Przejdź do witryny sieci Web firmy Lexmark pod adresem 2 W menu Drivers & Downloads (Sterowniki i pobrane pliki) kliknij przycisk Driver Finder (Wyszukiwarka sterowników). 3 Wybierz drukarkę, a następnie wybierz system operacyjny. 4 Pobierz sterownik i zainstaluj oprogramowanie drukarki. Korzystanie z oprogramowania drukarki dla systemu Windows Oprogramowanie zainstalowane podczas instalacji drukarki Podczas konfigurowania drukarki przy użyciu instalacyjnego dysku CD z oprogramowaniem zainstalowane zostało całe niezbędne oprogramowanie. Do zainstalowania mogły zostać wybrane pewne dodatkowe programy. W poniższej tabeli przedstawiono różne programy oraz ich możliwości. Jeśli te dodatkowe programy nie zostały zainstalowane podczas instalacji początkowej, włóż ponownie instalacyjny dysk CD, uruchom oprogramowanie instalacyjne, a następnie wybierz opcję Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie na ekranie Oprogramowanie już zainstalowane. Oprogramowanie drukarki Element Strona główna drukarki Lexmark TM (nazywana Stroną główną drukarki) Lexmark Fast Pics (nazywane Fast Pics) Umożliwia Uruchamianie aplikacji lub programów. Dostęp do Oprogramowania do obsługi faksów. Skanowanie lub wysyłanie pocztą elektroniczną fotografii lub dokumentu. Edytowanie zeskanowanych dokumentów. Skanowanie dokumentów do formatu PDF. Dostosowywanie ustawień drukarki. Zamawianie materiałów eksploatacyjnych. Konserwowanie nabojów z atramentem. Drukowanie strony testowej. Zarejestrowanie drukarki. Uzyskanie pomocy technicznej. Edytowanie, przesyłanie i drukowanie fotografii i dokumentów oraz zarządzanie nimi. Korzystanie z oprogramowania drukarki 22

23 Element Pasek narzędzi Lexmark (nazywany Paskiem narzędzi) Narzędzia Lexmark dla pakietu Office (nazywane Narzędziami dla pakietu Office) Oprogramowanie firmy Lexmark do obsługi faksów (nazywane Oprogramowaniem do obsługi faksów) Abbyy Sprint, program OCR Narzędzie instalacji bezprzewodowego serwera druku Lexmark (nazywane Narzędziem instalacji bezprzewodowego serwera druku) Centrum obsługi urządzenia Lexmark (nazywane Centrum obsługi urządzenia) Umożliwia Drukowanie czarno-białych lub czysto tekstowych stron internetowych w celu zaoszczędzenia atramentu. Ustalanie harmonogramu automatycznego drukowania stron internetowych. Dostęp do narzędzia Picnik i edytowanie fotografii online. Drukowanie, skanowanie lub konwertowanie plików lokalnych z systemu Windows. Dostęp do ulubionych ustawień w pakiecie Microsoft Office Wysłanie faksu. Odbieranie faksu w drukarkach typu trzy w jednym. Dodawanie, edytowanie lub usuwanie kontaktów we wbudowanej książce telefonicznej. Uzyskiwanie dostępu do Narzędzia firmy Lexmark do konfiguracji faksu w drukarkach typu cztery w jednym. Narzędzie konfiguracji faksu służy do ustawiania numerów szybkiego wybierania i wybierania grupowego, ustawiania dzwonienia i odpowiadania oraz drukowania historii faksów i raportów stanu. Skanowanie dokumentu i przetworzenie go na tekst, który można edytować w programie do edycji tekstu. Instalowanie drukarki bezprzewodowej w sieci bezprzewodowej. Zmiana ustawień komunikacji bezprzewodowej drukarki. Uwaga: Ten program jest instalowany automatycznie z oprogramowaniem drukarki, jeśli obsługuje ona komunikację bezprzewodową. Rozwiązywanie problemów z drukarką. Dostęp do funkcji przeglądu drukarki. Uwagi: Ten program jest instalowany automatycznie z oprogramowaniem drukarki. Zależnie od modelu drukarki może się pojawić monit o zainstalowanie tego programu z Internetu. Korzystanie z oprogramowania drukarki 23

24 Element Preferencje drukowania Umożliwia Po wybraniu opcji Plik Drukuj przy otwartym dokumencie i późniejszym kliknięciu przycisku Właściwości zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje drukowania. Umożliwia ono wybranie opcji dotyczących zadania drukowania w następującym zakresie: Określenie liczby kopii do wydrukowania. Drukowanie kopii dwustronnych. Wybieranie rodzaju papieru Dodawanie znaku wodnego. Poprawianie jakości obrazów. Uwaga: Narzędzie Preferencje drukowania jest instalowane automatycznie z oprogramowaniem drukarki. Uwaga: Niektóre z tych programów lub ich funkcji mogą być niedostępne w zestawie z drukarką, zależnie od możliwości nabytej drukarki. Korzystanie z oprogramowania drukarki w systemie Macintosh Oprogramowanie zainstalowane podczas instalacji drukarki Oprogramowanie obecne w systemie operacyjnym komputerów Macintosh Element Okno dialogowe Drukowanie Okno dialogowe Printer Services (Usługi drukarki) (niedostępne w systemie Mac OS X w wersji 10. 5 lub nowszej) Umożliwia Dostosowanie ustawień drukarki i zaplanowanie zadań drukowania. Uzyskanie dostępu do programu narzędziowego drukarki. Rozwiązywanie problemów. Zamawianie atramentu lub materiałów eksploatacyjnych. Kontaktowanie się z firmą Lexmark. Sprawdzenie zainstalowanej na komputerze wersji oprogramowania drukarki. Oprogramowanie drukarki Podczas instalacji oprogramowania drukarki instalowane są również aplikacje. Są one zapisane w folderze drukarki, który po instalacji wyświetlany jest na pulpicie programu Finder. 1 Kliknij dwukrotnie folder drukarki na pulpicie programu Finder. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji, z której chcesz skorzystać. Korzystanie z oprogramowania drukarki 24

25 Element Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark (nazywane Centrum urządzenia wielofunkcyjnego) Narzędzie konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark (nazywane Narzędziem konfiguracji AIO) Czytnik kart sieciowych Lexmark (nazywany Czytnikiem kart sieciowych) Narzędzie Lexmark Printer Utility (nazywane Narzędziem Printer Utility) Asystent konfiguracji bezprzewodowej Lexmark (nazywany Asystentem konfiguracji bezprzewodowej) Umożliwia Skanowanie fotografii i dokumentów. Dostosowanie ustawień zadania skanowania. Dostosowywanie ustawień dla zadania faksowania. Utwórz i edytuj listę kontaktów. Przeglądanie zawartości urządzenia pamięci włożonego do drukarki sieciowej. Przenoszenie fotografii i dokumentów PDF z nośnika pamięci do komputera za pośrednictwem sieci. Pomoc dotycząca instalowania naboju. Wydrukuj stronę testową. Drukowanie strony kalibracji. Czyszczenie dysz głowicy drukującej. Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej. Uwaga: Aplikacje te mogą nie być dostarczane razem z drukarką; zależą one od opcji nabytej drukarki. Korzystanie z oprogramowania drukarki 25

26 Drukowanie Drukowanie dokumentu 1 Załaduj papier do drukarki. 2 Wysyłanie zadania drukowania: Użytkownicy systemu Windows a Przy otwartym dokumencie kliknij kolejno polecenia: Plik Print (Wydruk pliku). b Kliknij polecenie Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. c Wybierz jakość druku, liczbę kopii do wydrukowania, typ używanego papieru oraz sposób drukowania stron. d Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe oprogramowania drukarki. e Kliknij przycisk OK lub Drukuj. Użytkownicy komputerów Macintosh a Gdy dokument jest otwarty, wybierz kolejno menu Plik > Drukuj. b Z menu podręcznego Drukarka wybierz drukarkę. c W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania. d Z podręcznego menu drukowania wybierz jakość druku, liczbę kopii do wydrukowania, typ używanego papieru oraz sposób drukowania stron. e Kliknij polecenie Print (Drukuj). Automatyczne drukowanie na obu stronach papieru (dupleks) Moduł automatycznego drukowania dwustronnego, dostępny tylko w wybranych modelach drukarek, obsługuje papier w rozmiarach Letter i A4. Jeśli w zakupionej drukarce nie ma modułu automatycznego drukowania dwustronnego lub konieczne jest drukowanie dwustronne z użyciem innych rozmiarów papieru, należy zapoznać się z instrukcjami ręcznego drukowania po obu stronach papieru (dwustronnego). Użytkownicy systemu Windows 1 Przy otwartym dokumencie kliknij kolejno polecenia: Plik Print (Wydruk pliku). 2 Kliknij polecenie Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. 3 Kliknij kartę Zaawansowane. 4 W obszarze Drukowanie dwustronne wybierz z menu rozwijanego opcję Włączone. Uwaga: Aby korzystać z ustawień określonych w drukarce, wybierz opcję Użyj ustawień drukarki. Drukowanie 26

27 5 Wybierz albo opcję Odwracanie wzdłuż bocznej krawędzi, albo Odwracanie wzdłuż górnej krawędzi. Najczęściej używana jest opcja Odwracanie wzdłuż bocznej krawędzi. 6 Wybierz opcję Przedłuż czas schnięcia, a następnie wprowadź ustawienie. W regionach o wysokiej wilgotności należy wybrać ustawienie Rozszerzony. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe oprogramowania drukarki. 8 Kliknij przycisk OK lub Drukuj. Uwaga: Aby wrócić do drukowania jednostronnego, należy wrócić do karty Zaawansowane. W obszarze Drukowanie dwustronne wybierz z menu rozwijanego opcję Wyłączone. Użytkownicy komputerów Macintosh 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz kolejno menu Plik > Drukuj. 2 Z menu podręcznego Drukarka wybierz drukarkę. 3 Z menu podręcznego opcji drukowania wybierz opcję Layout (Układ). 4 Z menu Two-Sided (Druk dwustronny) wybierz opcję Long-edge binding (Oprawa wzdłuż długiej krawędzi) lub Short-edge binding (Oprawa wzdłuż krótkiej krawędzi). Po wybraniu opcji Long-edged binding (Oprawa wzdłuż długiej krawędzi) strony będą łączone wzdłuż długiej krawędzi (czyli lewej w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji poziomej). Uwaga: Oprawa wzdłuż długiej krawędzi jest niedostępna w systemie Mac OS X w wersji Pionowa Pozioma Po wybraniu opcji Short-edged binding (Oprawa wzdłuż krótkiej krawędzi) strony będą łączone wzdłuż krótkiej krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej). Pionowa Pozioma 5 Z menu podręcznego opcji drukowania wybierz zależnie od systemu operacyjnego pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania) lub Advanced Options (Opcje zaawansowane). 6 W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania. 7 Wybierz opcję Two-Sided Printing Dry Time (Czas schnięcia dla drukowania dwustronnego). 8 Kliknij opcję Print (Drukuj). Drukowanie 27

28 Drukowanie fotografii przy użyciu panelu sterowania drukarki 1 Załaduj papier fotograficzny. 3 Włóż kartę pamięci, dysk flash lub podłącz aparat cyfrowy z ustawionym trybem pamięci masowej. Jeśli pliki obrazów oraz pliki dokumentów są zapisane na nośniku pamięci, naciśnij przycisk, aby wybrać opcję Fotografie. 4 Użyj przycisków strzałek w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Drukuj fotografie, a następnie naciśnij przycisk. 5 Użyj przycisków strzałek w górę lub w dół, aby wybrać opcję drukowania fotografii, a następnie naciśnij przycisk. Uwaga: Możesz wybrać drukowanie wszystkich fotografii, fotografii z określonego zakresu dat, zaznaczonych fotografii według zakresu fotografii, fotografii zgodnie ze zdefiniowanymi szablonami rozmiarów zdjęć lub zaznaczonych fotografii z aparatu cyfrowego przy użyciu formatu DPOF (Digital Print Order Format). Opcja DPOF jest wyświetlana tylko wtedy, gdy na nośniku pamięci znajduje się prawidłowy plik DPOF. 6 Użyj przycisków strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać układ fotografii, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk. 7 Aby dostosować ustawienia drukowania: a Naciśnij ponownie przycisk. b Wybierz odpowiednie opcje przy użyciu przycisków strzałek. c Po wprowadzeniu ustawień użyj przycisków strzałek w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk. 8 Naciśnij przycisk Kolorowe/Czarno-białe, aby ustawić drukowanie kolorowe lub czarno-białe. Po wybraniu drukowania w kolorze lub w trybie czarno-białym przy wybranej opcji zaświeci lampka. 9 Naciśnij przycisk. Uwaga: W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy pozostawić wydruki do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed ich odłożeniem na stos, pokazywaniem lub składowaniem. Drukowanie dokumentów z karty pamięci lub dysku flash (tylko system Windows) Aby włączyć funkcję Drukuj plik: Drukarka musi być podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB lub sieci. Drukarka i komputer muszą być włączone. Karta pamięci lub dysk flash muszą zawierać pliki dokumentów, które są obsługiwane przez drukarkę. Na komputerze muszą być dostępne aplikacje, które obsługują typy plików znajdujących się na nośniku pamięci. Drukowanie 28

29 1 Włóż kartę pamięci lub dysk flash. Po wykryciu nośnika pamięci przez drukarkę na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wykryto kartę pamięci lub Wykryto nośnik pamięci. 2 Jeśli na nośniku pamięci są zapisane tylko pliki dokumentów, drukarka automatycznie przejdzie w tryb drukowania plików. Jeśli na nośniku pamięci znajdują się pliki dokumentów i obrazów, naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Dokumenty, a następnie naciśnij przycisk. 3 Wybierz dokument i wydrukuj go: Jeśli drukarka korzysta z połączenia USB a Użyj przycisków strzałek w górę lub w dół, aby wybrać nazwę pliku z dokumentem, który ma zostać wydrukowany. b Naciśnij przycisk, aby rozpocząć drukowanie dokumentu. Jeśli drukarka korzysta z połączenia bezprzewodowego (dotyczy tylko wybranych modeli) a Użyj przycisków strzałek w górę lub w dół, aby wybrać nazwę pliku z dokumentem, który ma zostać wydrukowany. b Naciśnij przycisk, a następnie poczekaj, aż drukarka połączy się z siecią komputerową lub zakończy wyszukiwanie w sieci dostępnych komputerów. c Po pojawieniu się monitu naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać nazwę komputera sieciowego, a następnie naciśnij przycisk, aby rozpocząć drukowanie dokumentu. Uwagi: Może zostać wyświetlony monit o podanie numeru PIN, jeśli komputer go wymaga. Wprowadź numer PIN przy użyciu klawiatury. Aby przypisać nazwę i numer PIN do komputera, zapoznaj się z Pomocą do oprogramowania drukarki przeznaczonego do danego systemu operacyjnego. Anulowanie zadań drukowania Aby anulować drukowanie za pomocą panelu sterowania drukarki, naciśnij przycisk drukowanie przy użyciu komputera, wykonaj następujące czynności:. Aby anulować Użytkownicy systemu Windows 1 Kliknij przycisk lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom. 2 W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz sterowanie drukarką. 3 Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty folder drukarki. 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz polecenie Otwórz. Drukowanie 29

30 5 Anuluj zadanie drukowania: Jeśli anulowane ma zostać tylko jedno konkretne zadanie, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Anuluj. Aby anulować wszystkie zadania drukowania w kolejce, kliknij kolejno opcje Drukarka Anuluj wszystkie dokumenty. Użytkownicy komputerów Macintosh 1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki w Doku. 2 W oknie dialogowym kolejki drukowania wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie kliknij opcję Delete (Usuń). Drukowanie 30

31 Kopiowanie Automatyczny podajnik dokumentów Szyba skanera Dla wielostronicowych dokumentów należy użyć automatycznego podajnika dokumentów. Uwaga: Automatyczny podajnik dokumentów jest dostępny jedynie dla wybranych modeli. Jeśli zakupiona drukarka nie jest wyposażona w automatyczny podajnik dokumentów, dokumenty lub zdjęcia należy umieszczać na szybie skanera. Szyby skanera należy także używać w przypadku kopiowania pojedynczych stron, niewielkich obiektów (takich jak pocztówki czy fotografie), folii, papieru fotograficznego lub obiektów o małej grubości (takich jak wycinki z gazet). Wskazówki dotyczące kopiowania W przypadku korzystania z automatycznego podajnika dokumentów ustawienie prowadnicy papieru automatycznego podajnika dokumentów należy dostosować do szerokości oryginalnego dokumentu. Używając szyby skanera, zamknij pokrywę skanera, aby uniknąć powstania ciemnych krawędzi na zeskanowanym obrazie. W automatycznym podajniku dokumentów nie należy umieszczać pocztówek, fotografii, niewielkich przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników, takich jak wycinki prasowe. Wykonywanie kopii 1 Ładowanie papieru. 2 Załaduj oryginalny dokument zadrukowaną stroną do góry do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść go zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera. 3 Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk. 4 Naciskając przycisk strzałki w lewo lub w prawo, wybierz liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk Kolorowy/Czarny, aby ustawić kopiowanie kolorowe lub czarno-białe. Po wybraniu drukowania w kolorze lub w trybie czarno-białym zaświeci lampka przy wybranej opcji. 5 Naciśnij przycisk. Kopiowanie 31

32 Kopiowanie fotografii 1 Załaduj papier fotograficzny. 2 Umieść fotografię na szybie skanera, obrazem skierowanym w dół. 4 Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Ponowny wydruk fotografii. 5 Naciskaj przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany rozmiar fotografii. 6 Naciśnij przycisk. Automatyczne wykonywanie kopii dwustronnej Moduł automatycznego drukowania dwustronnego, dostępny tylko w wybranych modelach drukarek, obsługuje papier w rozmiarach Letter i A4. Jeśli w zakupionej drukarce nie ma modułu automatycznego drukowania dwustronnego lub konieczne jest drukowanie dwustronne z użyciem innych rozmiarów papieru, należy zapoznać się z instrukcjami ręcznego drukowania dwustronnego. Uwaga: Nie można wykonywać kopii dwustronnych na kopertach, kartach ani papierze fotograficznym. 1 Ładowanie papieru. 4 Naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Kop. dwustr.. 5 Wybierz opcję drukowania dwustronnego, która odpowiada oryginalnemu dokumentowi: Jeśli kopiujesz dokument jednostronny, naciskaj przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przewinąć do opcji 1 na 2. Jeśli kopiujesz dokument dwustronny, naciskaj przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przewinąć do opcji 2 na 2. 6 Naciśnij przycisk, aby zapisać w pamięci drukarki pierwszą stronę dokumentu. 7 Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu. Anulowanie zadania kopiowania Aby anulować zadanie kopiowania, naciśnij przycisk. Skanowanie zostanie zatrzymane i w drukarce zostanie wyświetlone poprzednie menu. Kopiowanie 32

33 Skanowanie Automatyczny podajnik dokumentów Szyba skanera Dla wielostronicowych dokumentów należy użyć automatycznego podajnika dokumentów. Wskazówki dotyczące skanowania W przypadku korzystania z automatycznego podajnika dokumentów ustawienie prowadnicy papieru automatycznego podajnika dokumentów należy dostosować do szerokości oryginalnego dokumentu. Wybierz typ pliku PDF, jeśli chcesz zeskanować kilka stron i zapisać je w jednym pliku. Skanowanie do komputera lokalnego lub sieciowego 1 Załaduj oryginalny dokument zadrukowaną stroną do góry do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść go zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera. 3 Użyj przycisków strzałek w prawo lub w lewo, aby przewinąć do opcji USB lub nazwy komputera w sieci, a następnie naciśnij przycisk. Skanowanie 33

34 Komputer lokalny lub sieciowy to lokalizacja docelowa, do której zostaną przesłane zeskanowane dokumenty. 4 Zaczekaj, aż drukarka zakończy pobieranie listy aplikacji do obsługi skanowania dostępnych na wybranym komputerze. 5 Użyj przycisków strzałek w prawo lub w lewo, aby wybrać aplikację, a następnie naciśnij przycisk. 6 Przy użyciu przycisków strzałek wybierz rozdzielczość i rozmiar oryginalnego obrazu. Po każdym wybraniu opcji naciśnij przycisk. 7 Naciśnij przycisk, aby rozpocząć skanowanie. Skanowanie jest zakończone, gdy na komputerze docelowym zostanie uruchomiona aplikacja wybrana w punkcie 5, a zeskanowany dokument pojawi się w oknie aplikacji jako nowy plik. Skanowanie na dysk flash lub kartę pamięci Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zabezpieczenie dysku flash lub karty pamięci przed zapisem zostało wyłączone. 1 Załaduj oryginalny dokument zadrukowaną stroną do góry do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść go zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera. 3 Naciskaj przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przewinąć do opcji Nośnik pamięci. 4 Włóż dysk flash lub kartę pamięci i naciśnij przycisk. 5 Za pomocą przycisków strzałek wybierz jakość określaną przez rozdzielczość, typ wydruku, jaki ma zostać wykonany, oraz rozmiar oryginalnego obrazu. Uwaga: Wybierz typ pliku PDF, jeśli chcesz zeskanować kilka stron i zapisać je w jednym pliku. 6 Naciśnij przycisk, aby rozpocząć skanowanie. Skanowanie zostanie ukończone, gdy na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o zapisaniu zeskanowanych danych. Skanowanie 34

Skrócony podręcznik użytkownika Beko 40 90 Cc N

Bezpośredni link do pobrania Skrócony podręcznik użytkownika Beko 40 90 Cc N

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócony podręcznik użytkownika Beko 40 90 Cc N