Przyciski pilota Instrukcja obsługi Bosch Cmg778n 1

Pilot Bosch Cmg778n 1 jest przyciskowym pilotem wielofunkcyjnym przeznaczonym do sterowania różnymi urządzeniami. Pilot wyposażony jest w przyciski, które umożliwiają łatwe i intuicyjne korzystanie z urządzenia. Pilot jest dostępny w różnych kolorach i rozmiarach, aby spełnić wymagania i potrzeby różnych użytkowników. Przyciski na pilocie obsługują różne funkcje, takie jak: włączanie i wyłączanie urządzenia, regulacja głośności, ustawianie poziomu jasności, zmiana kanału, a nawet programowanie ustawień systemu. Przyciski są wygodne w użyciu i można je ustawić w dowolnym położeniu. Pilot zapewnia pełną kontrolę nad systemem i ułatwia obsługę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Przyciski pilota Instrukcja obsługi Bosch Cmg778n 1

Instrukcje obs�ugi i tabele kod�w do pilota uniwersalnego

Wi�kszo�� urz�dze� w naszym domy obs�ugiwana jest przez pilot zdalnegosterowania. Do wydawania polece� i regulacji wykorzystuje si� zdaln�komunikacj� za po�rednictwem fal radiowych lub podczerwonych. Aby urz�dzeniate mog�y prawid�owo odr�nia� przychodz�ce do nich sygna�y, ka�dyproducent stosuje do swoich modeli inny spos�b kodowania sygna�u. Taka r�norodno��powoduje jednak pewne utrudnienia dla w�a�cicieli sprz�tu.

Pilot nara�ony jest na wiele uszkodze� mechanicznych: upadek, zalanie wod�,wycieranie si� warstwy grafitu w cz�sto u�ywanych przyciskach. Aby zaoszcz�dzi�oryginalne piloty i upro�ci� obs�ug� domowych urz�dze� audio-wideo mo�nadokupi� taniego pilota uniwersalnego, kt�ry przejmie funkcje kilku posiadanychpilot�w.

W sprzeda�y dost�pnych jest wiele r�nych modeli pilot�w uniwersalnych,r�nych producent�w, kt�re w wi�kszym lub mniejszym stopniu zast�puj�piloty oryginalne. Aby pilot taki m�g� obs�ugiwa� nasze domowe urz�dzeniatrzeba go najpierw zaprogramowa�. Polega to na wpisaniu do pami�cipilota specjalnego kodu dost�pnego w tabeli kod�w, b�d�cego informacj� dlapilota uniwersalnego kt�ry model ma na�ladowa�.

Bez posiadania instrukcji obs�ugi i tabeli kod�w, pilot jest zazwyczaj bezu�yteczny,dlatego przedstawiam na tej stronie instrukcje do najpopularniejszych na naszymrynku pilot�w.

Typowy spos�b programowania popularnych pilot�w uniwersalnych:

Sterownik bezprzewodowy

Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGIKLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

CR035-RGKonstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

PILOT ZDALNEGO STEROWANIAPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTAINSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII... 5 PRACA AUTOMATYCZNA... 6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI... 7 FUNKCJA OSUSZANIA... 7

Sterownik bezprzewodowyBosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2, 6-2 IBW RAC 3, 5-2

Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. pl/109799030-Podrecznik-uzytkownika. html">Podręcznik użytkownikaKLIMATYZATORY TYPU SPLIT Podręcznik użytkownika Seria Blanc Cały typoszereg ISTOTNA UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu lub obsługi nowego klimatyzatora, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Zachowaj

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTAKLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1FINSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Opis jednostki wewnętrznejOpis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKAINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OM-G17-0107-McQuay Nr seryjny: R08019029996 Data: STYCZEŃ 2007 MODE Przed uruchomieniem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją w okresie eksploatacji 2007 McQuay

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Wyłącznik czasowy GAO EMT757INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09CINSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C Klimatyzator przenośny 1. DANE TECHNICZNE MODEL AMC 09Aa Moc Chłodzenia 2, 5kW Napięcie zasilania 230V Częstotliwość 50Hz Maksymalny pobór prądu 4, 6 A Maksymalny pobór mocy 1100

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIAINSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www. coco-technology. com/register. pl/14154338-Instrukcja-obslugi-diagnostyka. html">Instrukcja obsługi DiagnostykaInstrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3. 0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Budzik radiowy EurochronINSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

意大利文. Instrukcja pilota意大利文 Instrukcja pilota Dziękujemy za zakup klimatyzatora. Proszę uważnie przeczytać instrukcje przed użyciem tego urządzenia i zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Instrukcja pilota (

Sterownik czasowy. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Instrukcja instalacjiWstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

PROGRAMATOR TYGODNIOWYPROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... pl/133801733-Full-dc-inverter-systems. html">FULL DC INVERTER SYSTEMSFULL DC INVERTER SYSTEMS INSTRUKCJA OBSŁUGI KJR-29B K L I M A T Y Z A T O R Y K O M E R C Y J N E S D V 4 Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zegar ścienny cyfrowy DCFINSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓWINSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA... 5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... pl/13974957-Pilot-zdalnego-sterowania-z-lcd. html">Pilot zdalnego sterowania z LCDINSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Pilot przewodowy SWC-02Pilot przewodowy SWC-02 1 A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych 1. W Unii Europejskiej Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Instrukcja zdalnego sterowaniaInstrukcja zdalnego sterowania ODDYCHAJ SWOBODNIE Menu pomocy Wł. / Wył. Oddzielne sterowanie przepływami powietrza Tryb przewietrzania Tryb nocny Przełączanie trybów pracy IWł. «Mini dogrzewanie»

Instrukcja obsługi PLnstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5. 1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Wyświetlacz funkcyjny C6Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

INFRAZON LATAJĄCY SPODEKINFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Pytania i odpowiedzi o uniwersalnego pilota wracają jak bumerang. Sam miałem dylemat czy kupić i co kupić?wybór padł na Oskara Pro, czego nie żałuję:)... dla tych którzy chcą bliżej się zapoznać z jego możliwościamipolecam instrukcję.

Instrukcja obsługi
pilota uniwersalnego

1. INFORMACJE OGÓLNE.............................................................. 2
2. OBSŁUGA PILOTA........................................................................ 4
2. 1 Wprowadzanie kodu....................................................................... 2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami........................................... 5
2. 3 Wyszukiwanie kodu........................................................................ 6
2. 3. 1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów......... 2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota........................................ 4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia............. 8
2. 5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia........................... 9
2. 6 Funkcja uczenia.............................................................................. 7 Funkcja przenoszenia przycisków.............................................. 13
2. 8 Kasowanie pojedynczych nauczonych
lub przeniesionych przycisków................................................... 16
2. 9 Kasowanie wszystkich nauczonych
lub przeniesionych przycisków dla danego urządzenia........... 10 Powrót do ustawień fabrycznych................................................ 17

3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU................................... 18
4. DANE TECHNICZNE................................................................... 19
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI.................................. 20
6. SPIS KODÓW................................................................................. 21

1

1. INFORMACJE OGÓLNE
Rysunek pilota z opisem grup przycisków

3
2

1. Przycisk SHIFT.
2. Dioda sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem
POWER.

5

4

3. Dioda nadawcza
(wewnątrz pilota).

4. Przyciski wyboru

6
obsługiwanego urządzenia
(TV, DVD, SAT, AUX,
DVB, VCR).

5. Przyciski u ywane
w procedurach programowania (DVD, SAT).

6. Przycisk REC u ywany
do nagrywania
VCR, DVD, AUDIO, DVR.

Niniejsza instrukcja dotyczy
wyłącznie pilotów z numerem
seryjnym,, AZ8xxxxx". *
*Numer seryjny pilota znajduje
się na dnie zasobnika baterii.

2

:

Pilot uniwersalny
o

mo e obsługiwać równocześnie do 10 ró nych urządzeń audio-video,
np. TV, VCR, DVD, SAT, DVB, AUDIO,

w pamięci zawiera kody do ponad 100 tysięcy oryginalnych pilotów i urządzeń,

posiada funkcję,, uczenia się" rozkazów z pilotów oryginalnych,

pozwala na zmianę układu przycisków,

po wyjęciu baterii,, pamięta" wprowadzone kody.

Wskazówki
Przed u yciem pilota zapoznaj się z instrukcją obsługi
Do pilota załó dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA) 1, 5V zgodnie
z opisem znajdującym się na dnie pojemnika baterii.
Zu ytych baterii nie wyrzucaj razem z innymi odpadami domowymi.
Oddaj je do punktu zbiórki.
Nowo zakupiony pilot wymaga wprowadzenia odpowiednich kodów dla
posiadanych urządzeń. Sposoby wprowadzania kodów opisane są
w rozdziale,, Obsługa pilota" na str. 4. Spis kodów znajduje się na stronie 21
instrukcji.
Aby wywołać funkcje przycisków oznaczone na pilocie kolorem zielonym,
naciśnij przycisk
i trzymając go naciśnij wybrany przycisk. W Spisie
kodów funkcje te przedstawione są w wierszu SHIFT.
Przyciski wyboru urządzeń
Masz do dyspozycji 10 przycisków wyboru urządzeń:
,

,
+

,
,

,
+

,
,

+

,

+

*) Przyciski DVB i VCR są niedostępne w procedurze uczenia (rozdz. 2. 6 str. 9)
i przenoszenia przycisków (rozdz. 7 str. 13).

3

2. OBSŁUGA PILOTA
Wyszukaj w Spisie kodów (od str. 21) markę oraz typ pilota oryginalnego i odczytaj
odpowiadający mu 4-cyfrowy kod (np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów - 1073). Je eli w Spisie kodów nie znalazłeś
szukanego typu pilota, spróbuj funkcji,, wyszukiwania kodu" (pkt. 3 str. 6).
Dioda świecąca u yta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).

2. 1

Wprowadzanie kodu

Przykład wprowadzenia kodu 1073 (TV Sony, pilot oryginalny RM610).
Naciśnij
przycisk
wyboru
urządzenia, na którym chcesz
wpisać kod np.
; dioda
mignie ( więcej & gt; & gt; A)).

Naciśnij jednocześnie przyciski
i trzymaj
a dioda mignie 3 razy.

Naciśnij pierwszą
kodu; dioda mignie.

cyfrę

Naciśnij drugą cyfrę kodu;
dioda mignie.

Naciśnij trzecią cyfrę kodu;
A)

Kody mo esz wpisywać na przyciskach
w połączeniu z

na przyciskach

Wpisując kod np. na przycisku
i trzymając go wcisnąć

Naciśnij czwartą cyfrę kodu;
dioda mignie; przyjęcie całego
4-cyfrowego kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

.

,
,

+

,
,

,
,

,

,

.

nale y nacisnąć przycisk

oraz

Je eli po jednoczesnym naciśnięciu przycisków
dioda miga szybko
a do ich puszczenia, oznacza to, e baterie pilota są zu yte i nie mo na
przeprowadzić procedury programowania.
W takim przypadku wymień baterie na nowe.
Maksymalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisków
w procedurze wprowadzania kodu wynosi 30 sekund. Przekroczenie tego czasu
lub błędne wprowadzenie kodu (np. wprowadzenie nieistniejącego numeru,
niewłaściwa kolejność czynności) sygnalizowane jest szybkim miganiem diody
przez 10 sekund.
W takim przypadku rozpocznij wprowadzanie kodu od początku.
Zanotuj wprowadzone kody na ostatniej stronie instrukcji.
Wprowadzenie nowego numeru kodu na wybranym przycisku wyboru urządzenia
powoduje zastąpienie kodu poprzednio wprowadzonego. 2

Przełączanie pomiędzy urządzeniami

Do pilota mo esz wprowadzić kody do 10 ró nych urządzeń. W danej chwili pilot
obsługuje to urządzenie (np. telewizor), które zostało wybrane przyciskiem wyboru
urządzenia (patrz rysunek poni ej).

2. 3

Wyszukiwanie kodu

2. 1

Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów

Je eli nie znasz typu pilota oryginalnego wykonaj następujące czynności:
1.

Poszukaj w Spisie kodów markę urządzenia. Na początku listy dla danej marki
umieszczone są zbiorcze zestawienia kodów dla ró nych rodzajów urządzeń, np. dla
TV, VCR, SAT.

Wprowadzaj kolejno kody odpowiadające Twojemu urządzeniu (rozdział 2. 1 str. 4).

3.

Po wprowadzeniu kolejnego kodu sprawdź czy pilot poprawnie steruje urządzeniem.

W przypadku, gdy powy szy sposób nie przyniesie zadowalającego efektu, zastosuj
procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota. 2

Przeszukiwanie bazy kodów pilota

Procedura przeszukiwania bazy kodów pilota pozwala na szukanie właściwego kodu dla
posiadanego urządzenia wśród wszystkich kodów w bazie pilota. Pilot, podczas
przeszukiwania bazy, wysyła kolejno dla ka dego kodu rozkaz wyłączenia urządzenia.

Uruchom urządzenie
którym chcesz sterować.

i trzymaj a
dioda mignie 3 razy.

Naciśnij przycisk wyboru
;
urządzenia np.
Naciśnij
;
Dla danego typu urządzenia wprowadź 4-cyfrowy kod początkowy, od
którego zaczniesz przeszukiwanie:
Dla TV
Dla VCR / DVD
Dla SAT / DVB
Dla AUDIO
Dla innych urządzeń

6

1000
2000
3000
4000
5000

Przyciskaj impulsowo
,
dopóki urządzenie nie wyłączy
się, po ka dym naciśnięciu
dioda mignie
( więcej & gt; & gt; B), & gt; & gt; C)).

W przypadku, gdy urządzenie zostanie wyłączone, włącz je ponownie włącznikiem w ciągu
30 sek.

Sprawdź poprawność działania podstawowych
funkcji pilota (np. regulację głośności, przyciski
numeryczne).
Nie mo esz w tym momencie sprawdzać
działania
przycisków
biorących
udział
w przeszukiwaniu:
,
,
,

Gdy pilot realizuje tylko część potrzebnych funkcji, mo esz kontynuować
przeszukiwanie bazy naciskając
.
Mo esz przejść do poprzednich kodów
naciskając
.
Mo esz
równie
odczytać numer aktualnie ustawionego
kodu aby go zanotować ( więcej & gt; & gt; D)).

Gdy pilot poprawnie steruje urządzeniem naciśnij
; dioda mignie 3 razy, a znaleziony kod
zostanie zapamiętany.

B)

Brak świecenia diody przy naciskaniu
grupy urządzeń.

C)

Przeszukiwanie mo na zakończyć przez zatwierdzenie
lub przerwać
odczekując 30 sekund (przerwanie zostanie zasygnalizowane miganiem diody).

D)

Odczyt numeru kodu podczas przeszukiwania: naciśnij przycisk
,
a następnie zliczaj mignięcia diody (dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłu ej)
przycisk

ilość mignięć
ilość mignięć

oznacza wyczerpanie kodów danej

- cyfra tysięcy
- cyfra setek
- cyfra dziesiątek
- cyfra jedności

Cyfry kodu mo esz odczytywać dowolną ilość razy naciskając

,
,
,
Wciśnięcie innego przycisku spowoduje powrót do procedury przeszukiwania.

Przyciski u ywane przy przeszukiwaniu:
-

przeszukuje bazę kodów,, w górę",
przeszukuje bazę kodów,, w dół",
przycisk do zatwierdzania znalezionego kodu,
przycisk do rozpoczęcia odczytu aktualnego kodu.

Zanotuj numery odczytanych kodów aby wybrać z nich kod, który realizował
poprawnie największą ilość funkcji.

7

Szybkie przeszukiwanie
Aby przyspieszyć przeszukiwanie bazy kodów zamiast impulsowego przyciskania
(punkt
) przytrzymaj wciśnięty przycisk
a do momentu wyłączenia się
urządzenia. Metoda ta jest zalecana dla doświadczonych u ytkowników, gdy w tym
przypadku istnieje mo liwość,, przeskoczenia" właściwego kodu. Do,, przeskoczonego"
kodu mo esz wrócić naciskając
.
Kontynuacja wyszukiwania od dowolnie wybranego kodu
Aby nie powtarzać wyszukiwania dla wcześniej sprawdzonych kodów, mo esz
kontynuować wyszukiwanie od dowolnego numeru kodu. W tym celu uruchom procedurę
przeszukiwania bazy kodów pilota, a w punkcie
wprowadź wybrany przez Ciebie kod
początkowy.

W znalezieniu właściwego kodu mo e Ci równie
internetowa dostępna na stronie www. elmak. pl

2. 4

pomóc wyszukiwarka

Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia

Naciśnij jednocześnie
przyciski
i trzymaj a dioda mignie 3 razy.

Naciśnij przycisk
.
Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze tysięcy.

Naciśnij przycisk
liczbę mignięć,
ona cyfrze setek.

Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze dziesiątek.

8

Wybierz przycisk wyboru
), któurządzenia (np.
rego kod chcesz odczytać;
Policz liczbę mignięć, odpowiada
ona
cyfrze
jedności. Policz
odpowiada

Aby wyjść z procedury
naciśnij dowolny przycisk
oprócz
,
,
,
. Dioda miga przez
około 3 sek.

Dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłu ej.
Podczas procedury mo esz wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając
ponownie przyciski
,
,
,
. 5

Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia

Je eli nie chcesz ju u ywać zaprogramowanego wcześniej urządzenia (np. pod przycis), mo esz skasować kod dla tego urządzenia. Przycisk wyboru urządzenia dla
kiem
którego skasowałeś kod (tutaj
) stanie się nieaktywny.

3 razy. 6

urządzenia
(np.
),
którego kod
chcesz skasować; dioda mignie.

Wciśnij
ponownie
ten sam
około 5 sek.,
skasowanie kodu zostanie potwierdzone 3-krotnym mignięciem diody po puszczeniu przycisku.

Funkcja uczenia

mo esz nauczyć rozkazów dowolnego pilota oryginalnego.
Pilota
W odró nieniu od innych pilotów uczących się,
pozwala nauczyć w ramach
jednego urządzenia (np. TV) rozkazy z ró nych pilotów oryginalnych.
Z funkcji,, uczenia" zaleca się skorzystać w następujących przypadkach:
gdy w Spisie kodów nie znajdziesz typu szukanego pilota oryginalnego lub sprzętu
(np. gdy kupiłeś nowy sprzęt),

gdy chcesz sterować kilkoma urządzeniami bez konieczności przełączania ich
przyciskami wyboru urządzenia,

gdy chcesz zmodyfikować układ przycisków według własnych upodobań.

9

Przygotowanie do procedury uczenia:
1. Sprawdź czy pilot oryginalny poprawnie steruje sprzętem. Zaplanuj sobie rozmieszczenie funkcji na klawiaturze.
3. Przed przystąpieniem do procedury uczenia zapoznaj się z jej opisem przedstawionym
poni ej.
W zale ności od potrzeb wykonuj następujące czynności:
Gdy chesz stworzyć zupełnie nowy
układ przycisków na pilocie.
(np. uczenie nowego pilota)

lub

Gdy chcesz zmodyfikować
istniejący układ przycisków. na wprowadzonym kodzie dla
DVD nauczyć funkcji głośności
telewizora)

jednocześnie
i trzymaj a dioda
mignie 3 razy.

wyboru urządzenia
(np.
) pod
którym chcesz
umieścić nowy układ
przycisków;
( więcej & gt; & gt; F)).

umieścić zmodyfikowany układ
Wprowadź kod 5000,
wprowadzanie
kolejnych cyfr
potwierdzane jest
mignięciem diody
( więcej & gt; & gt; E)).

Wprowadź kolejno
cyfry kodu który
chcesz
zmodyfikować,
mignięciem diody.

Przyjęcie kodu sygnalizowane jest
3-krotnym mignięciem diody.

E)

10

W kodzie 5000 aden z przycisków nie ma przyporządkowanej funkcji.

Procedura uczenia

wyboru
;
pod którym
2 razy
chcesz uczyć
i zacznie
świecić z
(ten sam którego u yłeś
widoczną pulsacją. Masz 100
podczas przygotowania);
sek. aby rozpocząć punkt.
dioda mignie ( więcej & gt; & gt; F)).

Umieść piloty na równej powierzchni (stół, biurko), aby były zwrócone do siebie bezpośrednio
diodami nadawczymi, w odległości około 5 cm. Unikaj miejsc mocno oświetlonych.

Naciśnij na pilocie
przycisk który ma być
nauczony. Po naciśnięciu
dioda będzie świecić ciągle
( więcej & gt; & gt; G)).
Teraz masz 30 sek. na
naciśnięcie przycisku na
pilocie oryginalnym.

Powtarzaj czynności
i
a do
z punktów
nauczenia ądanej ilości
przycisków.

Naciśnij i trzymaj przycisk
pilota oryginalnego a dioda
świecąca w pilocie
zgaśnie.
Nauczenie przycisku potwierdzane jest trzykrotnym mignięciem diody ( więcej & gt; & gt; H)).
Jeśli dioda zgaśnie tylko na chwilę po czym
znowu świeci ciągle, naciśnij ponownie ten sam
przycisk pilota oryginalnego ( więcej & gt; & gt; I)).

Aby wyjść z procedury
uczenia naciśnij przycisk
; dioda miga szybko
przez około 7 sek. Przyciski
nauczone zostają
automatycznie zapamiętane
.
po punkcie

11

F)

Funkcja uczenia dostępna jest tylko pod następującymi przyciskami wyboru
urządzenia:
,
,
,
,
,
,
+
+

,

. Łącznie masz do dyspozycji 8,, klawiatur" po: 2 razy 42 przyciski.

G)

W przypadku, gdy wcześniej nauczyłeś lub przeniosłeś du ą liczbę przycisków, czas
oczekiwania na zaświecenie diody mo e się wydłu yć do kilkunastu sekund.

H)

Błąd uczenia sygnalizowany jest szybkim miganiem diody przez 3 sekundy.

I)

W przypadku problemów z uczeniem funkcji z pilota oryginalnego mo esz spróbować
,, uczenia przez nagrywanie kodu". W tym celu w punkcie
procedury uczenia naciśnij
, który ma być nauczony - dioda
i trzymaj przez 3 sekundy przycisk pilota
wówczas mignie 2 razy i zacznie świecić ciągle. W tym wypadku przycisk pilota
oryginalnego (patrz punkt) naciskaj tak, jak podczas normalnej obsługi urządzenia,
gdy funkcja przycisku jest,, nagrywana" łącznie z czasem naciśnięcia.
Przyciski nauczone są pamiętane równie po wyjęciu baterii.
Dla przycisków nauczonych dioda sygnalizacyjna świeci tak długo, jak długo
wciśnięty jest dany przycisk. Dzięki temu rozró nisz przyciski nauczone od
przycisków z bazy kodów, dla których dioda gaśnie po jednej sekundzie.
Przyciski do uczenia (patrz punkt
.

) mo esz wybierać równie z przyciskiem

Mo esz wielokrotnie wchodzić w procedurę uczenia, nie powoduje to utraty
wcześniej nauczonych przycisków.
Przyciski nauczone mo esz kasować:

o
pojedynczo (rozdział 2. 8 str. 16)
dla całego urządzenia (rozdział 2. 9 str. 16)
poprzez powrót do ustawień fabrycznych pilota (rozdział 2. 10 str. 17)

Skasowanie numeru kodu dla urządzenia (rozdział 2. 5 str. 9) nie powoduje utraty
nauczonych przycisków.
Wprowadzenie nowego numeru kodu dla danego przycisku wyboru urządzenia
(rozdział 2. 4) nie powoduje utraty nauczonych przycisków.
Na tym samym przycisku wyboru urządzenia mo esz jednocześnie u ywać funkcji
uczenia i przenoszenia przycisków.

12

2. 7

Funkcja przenoszenia przycisków

Pilot posiada funkcję przenoszenia przycisków. Jest to udogodnienie dla u ytkownika, który
ju pewien czas posługuje się pilotem i chce dokonać zmian układu przycisków pod kątem
własnych upodobań - na przykład chce obsługiwać telewizor oraz DVD bez konieczności
przełączania przyciskami wyboru urządzenia w pilocie
.
W odró nieniu od funkcji uczenia, podczas przenoszenia przycisków nie potrzebujesz pilota
oryginalnego. Będziesz jedynie korzystać ze Spisu kodów.
Funkcja przenoszenia przycisków pozwala na:

rozmieszczenie przycisków na pilocie według własnych upodobań,
obsługę kilku urządzeń bez konieczności przełączania przyciskami wyboru urządzenia.

Przygotowanie do procedury przenoszenia przycisków:
Zanotuj numery kodów ze Spisu kodów dla poszczególnych urządzeń, których
przyciski będziesz przenosił.

Zaplanuj sobie rozmieszczenie funkcji na klawiaturze.

Przed przystąpieniem do procedury przenoszenia zapoznaj się z jej przebiegiem.
W zale ności od potrzeb postępuj następująco:

Gdy chcesz stworzyć zupełnie nowy
układ przycisków na pilocie
(np. umieścić na klawiaturze tylko
wybrane funkcje).

Gdy chcesz zmodyfikować istniejący
układ przycisków
DVD przenieść funkcje
głośności telewizora).

(np.
) pod którym
chcesz umieścić nowy
układ przycisków,
( więcej & gt; & gt; K)).

układ przycisków;
13

Wprowadź kod 5000,
( więcej & gt; & gt; J)).

J)

chcesz zmodyfikować,
mignięciem diody.
Procedura przenoszenia przycisków

i trzymaj a dioda mignie
Naciśnij przycisk
;
dioda mignie 2 razy.

Wprowadź 4-cyfrowy kod
urządzenia, z którego zostaną
pobrane przyciski. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry dioda
zacznie świecić z widoczną
pulsacją ( więcej & gt; & gt; L)).

Naciśnij przycisk, w którego
miejsce chcesz przenieść
funkcję. Dioda świeci ciągle
( więcej & gt; & gt; M), & gt; & gt; N)).

Naciśnij przycisk, którego
funkcję chcesz przenieść na
uprzednio wybrane miejsce.
Dioda zacznie świecić
z widoczną pulsacją
( więcej & gt; & gt; O)).

przeniesienia ądanej ilości
14

Naciśnij przycisk wyboru
urządzenia, którego układ
przycisków będzie
modyfikowany (ten sam
którego u yłeś podczas
przygotowania); dioda mignie
przenoszenia przycisków
naciśnij przycisk
; dioda
miga szybko przez około
7 sek. Przyciski przeniesione
zostają automatycznie
zapamiętane.

K)

Funkcja przenoszenia przycisków dostępna jest tylko pod następującymi przyciskami
wyboru urządzenia:
,
,
,
,
,
,
+

.

L)

Mo esz wielokrotnie wchodzić w procedurę przenoszenia przycisków za ka dym
razem wybierając ten sam lub inny kod. Przyciski przeniesione przy poprzednich
wejściach w procedurę są pamiętane. Dzięki temu mo esz połączyć funkcję kilku
urządzeń na jednej klawiaturze.

M)

Jeśli nie wykonasz kolejnej czynności w ciągu 30 sekund, pilot wyjdzie z procedury
a wszystkie wcześniej przeniesione przyciski zostaną zapamiętane.

N)

O)

Jeśli nie wykonasz kolejnej czynności w ciągu 100 sekund, pilot wyjdzie z procedury
a wszystkie wcześniej przeniesione przyciski zostaną zapamiętane.
Przyciski przeniesione są pamiętane równie po wyjęciu baterii.
Dla przycisków przeniesionych dioda sygnalizacyjna świeci tak długo jak długo
Mo esz wielokrotnie wchodzić w procedurę przenoszenia przycisków,
nie powoduje to utraty wcześniej przeniesionych przycisków.
Dla danego przycisku wyboru urządzenia mo esz przenosić przyciski z kilku
ró nych kodów poprzez wielokrotne wejście w procedurę przenoszenia przycisków.
Przeniesione przyciski mo esz kasować:

wszystkie dla wybranego urządzenia, np. TV (rozdział 2. 16)
Wprowadzenie nowego numeru kodu lub jego skasowanie dla danego przycisku
wyboru urządzenia nie powoduje utraty przeniesionych przycisków.
uczenia i przenoszenia przycisków.
Mo esz zablokować funkcję dowolnego przycisku pilota (np. aby zabezpieczyć
telewizor przed przypadkowym rozstrojeniem). W tym celu w punkcie
procedury
przenoszenia przycisków wprowadź kod 5000. W tym kodzie aden z przycisków
nie ma przyporządkowanej funkcji.

15

2. 8

Kasowanie
przycisków

pojedynczych

nauczonych

przeniesionych

urządzenia ( np. TV), którego
przyciski chcesz skasować;
dioda mignie 2 razy
i zacznie świecić
z widoczną pulsacją.

Naciśnij i trzymaj przez 3 sek.
nauczony lub przeniesiony
przycisk który chcesz
skasować. Skasowanie
przycisku potwierdzone jest
dwukrotnym mignięciem diody,
po czym dioda zacznie świecić
Powtarzaj czynności z punktu
skasowania ądanej liczby przycisków. 9

Aby wyjść z procedury
; dioda
7 sek.

Kasowanie wszystkich nauczonych lub przeniesionych przycisków
dla danego urządzenia
Naciśnij przyciski
Naciśnij przycisk wyboru
),
urządzenia (np.
którego przyciski
nauczone lub przeniesione
mają być skasowane;
około 5 sekund,
skasowanie przycisków
zostanie potwierdzone
3-krotnym mignięciem diody
po puszczeniu przycisku
( więcej & gt; & gt; P)).

P)
16

W przypadku gdy wcześniej nauczyłeś lub przeniosłeś du ą liczbę przycisków, czas
oczekiwania na potwierdzenie skasowania mo e wydłu yć się do kilku minut. 10 Powrót do ustawień fabrycznych
Powrót do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie:

wszystkich wprowadzonych kodów,
wszystkich nauczonych i przeniesionych przycisków.

skasowanie wszystkich kodów zostanie potwierdzone
4-krotnym mignięciem diody
po puszczeniu przycisku.

Opis oznaczeń
- odczytanie kodu ze Spisu kodów (np. kod 1073)
- jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków
przez co najmniej 4 sekundy

,

,

- naciśnięcie przycisków wyboru rodzaju
obsługiwanego sprzętu

,

,....,

- naciśnięcie przycisków numerycznych
- ręczne włączenie DVD
- wyłączenie się DVD
- naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
z równoczesnym naciśnięciem przycisku
- szybkie miganie diody świecącej
- trzykrotne mignięcie diody świecącej

3x
- dioda świeci dłu ej (około 1 sekundy)
przez co najmniej 5 sekund
- świecenie diody z widoczną pulsacją
- ciągłe świecenie diody
- kolejne naciśnięcia przycisku
(ka de zakończone mignięciem diody)

......
1x

17

3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU
Objawy

Czynności sprawdzające

brak reakcji diody świecącej na
naciskanie jakichkolwiek przycisków

-
sprawdź, czy prawidłowo zało yłeś baterie
wyjmij baterie i ponownie je włó po upływie 10 sekund
wymień baterie na nowe

po jednoczesnym naciśnięciu

sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni przycisk wyboru
sprawdź, czy wprowadziłeś kod dla urządzenia, które
chcesz obsługiwać (rozdział 2. 4 str. 8)
sprawdź, czy urządzenia reagują na pilota oryginalnego

miga a do ich puszczenia

dioda

urządzenie nie reaguje na pilota,
pomimo
sygnalizacji
diody
świecącej w pilocie

sprawdź w Spisie kodów układ odwzorowań funkcji
pilota oryginalnego na pilocie
przeprowadź procedurę przeszukiwania bazy kodów
pilota w celu znalezienia kodu pozwalającego na
realizację wszystkich funkcji (rozdział 2. 2 str. 6)

nie realizuje
pilot
wszystkich funkcji pilota oryginalnego

pilot wyłączył urządzenie w czasie przeszukiwania, ale przycisk
,, POWER" oraz inne nie działają

nastąpiło przeskoczenie numeru właściwego kodu,
włącz ponownie urządzenie a do,, przeskoczonego"
kodu wróć naciskając

,, zagubiłeś się" w procedurach
programowania

powróć do ustawień fabrycznych
(rozdział 2. 17)

podczas odczytu kodu dla danego urządzenia nie zdą yłeś
policzyć mignięć diody

w procedurze odczytu wprowadzonego kodu mo esz
wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając
,
,
,
(rozdział
ponownie przyciski
2. 8)

przyciski nauczone nie działają
poprawnie

zmniejsz odległość pomiędzy pilotami podczas uczenia
unikaj silnych źródeł światła podczas uczenia
spróbuj,, uczenia przez nagrywanie kodu" (patrz punkt I
str. 12)
kod niemo liwy do nauczenia

po wprowadzeniu nowego kodu
urządzenia, niektóre przyciski nie
działają poprawnie

dioda świecąca ciągle miga

- wyjmij baterie z pilota i dostarcz go do naprawy do
serwisu firmy ELMAK

18

jeśli przyciski te były wcześniej uczone lub przenoszone
nale y je skasować. W przypadku tych przycisków dioda
sygnalizacyjna świeci tak długo, jak długo wciśnięty jest
dany przycisk

4. DANE TECHNICZNE
1. Znamionowe napięcie pracy

3, 0V (2 baterie alkaliczne AAA/LR03 1, 5V)

2. Pobór prądu w stanie nadawania

typ. 25mA *)

3. Zasięg działania pilota

5m dla TV Nokia przy kodzie 1110
15m dla TV Philips przy kodzie 1041

4. Typowy czas działania pilota
przy zało onych nowych bateriach
i przy średnim czasie nadawania
100sek. /dobę

18 miesięcy *)

5. Zakres temp. pracy

od 0 do 35 ° C

6. Wymiary zewnętrzne w mm

211x54x25

7. Masa pilota (bez baterii)

106g

8. Ilość urządzeń mo liwych
do zaprogramowania jednocześnie
9. Ilość mo liwych do nauczenia przycisków

10 - w tym 8 z mo liwością uczenia
i przenoszenia przycisków
672

*) mierzone przy naciskaniu klawisza,, 1" przy wprowadzonym kodzie 1041 (RC -5 Philips)

Wszystkie dane techniczne zawarte w tej instrukcji mają charakter informacyjny i producent
zastrzega sobie prawo do zmian bez osobistego powiadomienia.

Wszelkie prawa autorskie i producenta zastrze one.
ELMAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
oraz ulepszeń produktu opisanego w instrukcji bez
uprzedzenia.

Producent:
ELMAK Sp. z o. o.
35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4
tel. /fax: (0 prefix 17) 854-98-14
tel.
(0 prefix 17) 850-45-90, 850-45-91
http:// www. pl
e-mail: elmak@elmak. pl

(C) Copyright 2008 ELMAK Sp. i Corel Corporation

19

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
WPROWADZENIE KODU
np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów - 1073:

Str. 4
PRZESZUKIWANIE BAZY KODÓW PILOTA
np. dla DVD:

Str. 6
ODCZYT WPROWADZONEGO KODU
np. DVD (kod - 2072):

Str. 8
KASOWANIE KODU SAT

Str. 9
NAUCZENIE PRZYCISKU Z PILOTA ORYGINALNEGO
Nauczenie przycisku
pilota
funkcji przycisku

z pilota oryginalnego marki Sony:

PRZENOSZENIE PRZYCISKÓW
Przeniesienie funkcji przycisków
dla DVD:
,

,

dla telewizora marki Philips o kodzie 1041 odpowiednio na przyciski,, krzy a"

Str. 13
KASOWANIE NAUCZONEGO PRZYCISKU

DLA TV

Str. 16
KASOWANIE WSZYSTKICH NAUCZONYCH I PRZENIESIONYCH PRZYCISKÓW DLA DVD

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Str. 17

20

Przyciski pilota Instrukcja obsługi Bosch Cmg778n 1

Bezpośredni link do pobrania Przyciski pilota Instrukcja obsługi Bosch Cmg778n 1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przyciski pilota Instrukcja obsługi Bosch Cmg778n 1