Podręcznik zastosowań Bosch Shu 6800

Podręcznik zastosowań Bosch Shu 6800 to kompleksowy zestaw informacji na temat tej serii urządzeń. Zawiera on dokładne opisy, diagramy i instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy tych produktów. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w tych urządzeniach części i akcesoriów oraz kompatybilności z innymi urządzeniami. Dzięki Podręcznikowi zastosowań Bosch Shu 6800 użytkownicy mogą w pełni wykorzystać potencjał tej serii urządzeń, zapewniając optymalne ich działanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zastosowań Bosch Shu 6800

Przegląd urządzeń wizyjnych

Akcesoria do kamer — skrócony poradnik wyboru

Przykładowe narzędzie do analizy obrazu

Interaktywne portfolio rozwiązań do kontroli dostępu

Narzędzie do projektowania sieciowych systemów wizyjnych firmy Bosch

Kalkulator analizy obrazu i obiektywu

Narzędzie do projektowania systemów sygnalizacji pożaru

Wtyczka SSD systemu sygnalizacji pożaru

Building Information Modeling (BIM)

Przewodnik po projektowaniu systemów BVMS

Strefa pobierania Bosch Security and Safety Systems

Tu znajdziesz omówienie naszych mobilnych aplikacji, które można bezpłatnie pobrać.

Aplikacja DIVAR Mobile Viewer

Aplikacja Bosch Project Assistant

Aplikacja Loudspeaker Selection

Sterowanie systemem PLENA matrix

Zobacz nasze aplikacje na urządzenia mobilne

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika
(Angielski)

03/02/2016
(A)
Pobierz
(4. 13MB)

Podręcznik Użytkownika

18/02/2016
(0)
Pobierz
(1. 97MB)

Przewodniki Użytkownika Online (HTML)

04/10/2019
(B)
Widok
(-)

Przewodniki Użytkownika Online

Pobierz
(13. 38MB)

UWAGA - informacja o bezpieczeństwie sieci: domyślna zmiana hasła logowania

27/12/2019
(A)
Pobierz
(0. 46MB)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

22/03/2019
(B)

Podręcznik szybkiej obsługi

22/05/2020
(C)
Pobierz
(2. 72MB)

Przewodnik wymiany jednostki bębna

18/12/2015
(A)
Pobierz
(3. 54MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Przewodnik AirPrint

18/05/2020
(A)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

10/05/2012
(0)

Przewodnik Usług Internetowych

25/02/2016
(0)

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)

Mass Deployment Tool User's Guide

25/10/2022
(G)

Request Help User's Guide

20/04/2022
(A)

Order Supplies User's Guide

Remote Panel User's Guide

10/09/2021
(0)

Secure Print+ User's Guide

28/10/2021
(0)

Thin Print Client User's Guide
(Angielski)

03/10/2019
(0)

Barcode Print+ User's Guide

Barcode Utility User's Guide
(Angielski)

08/04/2022
(C)

BRAdmin Professional 4 User's Guide

14/07/2022
(A)

Przewodnik użytkownika BRAdmin Professional 4 dla Microsoft Azure

14/07/2022
(0)

Secure Print Advanced User's Guide
(Angielski)

26/04/2021
(0)
Widok
(-)

Załącznik

Informacje o licencji Open Source
(Angielski)

21/04/2020
(08)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

02/06/2022
(13)

Deklaracja zgodności (podajnik dolny - opcjonalny)

09/06/2021
(7)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
(Angielski)

25/09/2015
(A)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Powiązane łącza

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

DISHWASHER
Use and Care
Manual
LAVE-VAISSELLE LAVADORA DE PLATOS
Guide d’utilisation Manual de
et d’entretien uso y cuidado

 
 
 "

   
  ! 


 # ""
 
 
$ $ 
 

 
 
 
  $% 
  
 
HOUSEHOLD
USE ONLY
UTILISATION
DOMESTIQUE
SEULEMENT
SHV 6800, 4800, 4300
SHI 6800, 430

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

CONGRATULATIONS! *Note: The Bosch dishwasher referred to throughout this manual is manufactured by BSH Home Appliances Corp. www. boschappliances. com ENGLISH - 1 for selecting your dishwasher. You have joined the many consumers who demand quiet and exceptional performance from their dishwashers. This manual was written with your safety and convenience in mind and the information contained herein is very important. We, at BOSCH, highly recommend that you read this manual prior to using your dis

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
UNIQUE FEATURES UNIQUE FEATURES OF YOUR BOSCH DISHWASHER STAINLESS STEEL INTERIOR • Improves Drying Performance • Resists Staining/Odors • Lifetime Warranty (see details on last page of manual) TRIPLE FILTER SYSTEM • 100% of the Wash Water is Filtered Before it Touches Your Dishes • “Large Object Trap” Prevents Undesirable Objects from Damaging the Pump System IN LINE FLOW THROUGH WATER HEATER (BOSCH FlowThroughHeater™) • Temperatures in excess of 160°F kill harmful germs while dissolving hard t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS Important Safety Instructions............................................. 4 Dishwasher Components................................................... 5 Materials Chart................................................................. 6 Loading the Dishwasher............................................... 7-10 Rack Accessories............................................................ 11 Adding Detergent......................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING WARNING — When using your dishwasher, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following: 1. Bosch dishwashers are provided with two manuals; one, Installation Instruction Manual and one, Use and Care Manual. Read all instructions and understand before using the dishwasher. 2. Use the dishwasher only for its intended function. 3. Use only detergents or wetting agent
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
DISHWASHER COMPONENTS Figure 1, below, identifies the components of your dishwasher, and shows the page number(s) in this manual on which more information about the component is available. Familiarize yourself with the various parts of your dishwasher before you attempt to wash the first load of dishes. 1 8 10 9 5 6 3 2 7 4 Figure 1 Components: Page Number: 1. Door gasket Pg. 24 2. Detergent Dispenser Pg. 12 3. Filters (3) Pg. 23 4. Model and Serial Number Label Pg. 28 5. Lower Rack Pg. 8 6. Lo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
MATERIALS CHART Important: Before you wash anything in the dishwasher, check the materials chart shown below in Table 1. Some materials are not dishwasher-safe and should be hand-washed. Others require special loading considerations. Before washing any dishware or cookware, contact the manufacturer of the material to confirm that it is dishwasher-safe. Materials Chart MATERIAL DISHWASHER USE COMMENTS AND/OR SPECIAL INSTRUCTIONS ACRYLIC NOT Crazing may occur. RECOMMENDED ADHESIVE NOT I
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
AHAM DW-1 -12 Place Setting AHAM DW-1 -12 Place Setting AHAM DW-1 -10 Place Setting AHAM DW-1 -10 Place Setting LOADING THE DISHWASHER Standard Bottom Rack Pre-Load Preparation • Remove large particles of food from the dishes before food has a chance to dry, but rinsing is not necessary. Food soils will actually enhance the detergent’s performance. • Use the Rinse & Hold cycle if waiting an ex- tended period of time before washing. • Pre-soak and hand-scour pots and pans with Figure 2 burned-on
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
LOADING THE DISHWASHER Bottom Rack Loading the Bottom Rack Place large and/or heavily soiled items in the bot- tom rack of the dishwasher. Load heavily soiled pots and pans face down, as shown in Figure 6. For larger items, fold down the rear tines on the bottom rack. When in the down position, they can hold extra large utensils, such as serving spoons or large knives. Figure 6 Top Rack Loading the Top Rack The upper rack of the dishwasher has been designed with flexibility in mind. Glasses,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
LOADING THE DISHWASHER Standard Top Rack Adjustment The top rack height of the Bosch dishwashers is adjustable (in most models. ) There is an upper and lower position for the top rack which is used to accomodate items with different heights. Figure 9 How to Adjust the Top Rack 1. Pull out (empty) top rack to the point where it can be lifted upward. Pull the rack outward and up until rollers are completely free of channels. Reinsert the rack with the other set of roll- Figure 10 ers on the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
LOADING THE DISHWASHER Large Small Loading the Silverware Basket(s) All Bosch dishwashers have a large silverware bas- ket in the bottom rack. Those models with the TOP RACK ONLY feature have a an additional up- per small silverware basket. For personal safety and a top quality clean, place the silverware in the baskets: Figure 14 • so that they do not nest together. • place silverware with handles-down, but Below is an example of a silverware • place knives and other potentially danger- loading
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
RACK ACCESSORIES RACK ACCESSORIES Extra Silverware Rack Accessories Basket Some Bosch dishwasher models have optional This basket can be placed rack accessories. Please refer to the Dish- in a variety of positions in washer Features Chart on pg. 27 to see which the upper rack. accessories your particular model has. Fine Silver & Cutlery Tray Flexible Silverware Basket This flexible silverware basket is intended to be used in the lower rack. To position in the rack, the two slots A and B should
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
ADDING DETERGENT Selecting the Right Detergent For the best washing re- Use only dishwashing detergent in your Bosch dish- sults it is important to use the correct type and washer. It is highly recommended to use powder amount of detergent and detergent that DOES NOT contain a drying agent rinse agent. additive. Use of other types of detergents may re- sult in excessive suds. Concentrated detergents usually call for lower usage than standard detergents. Please refer to Table 2 for recommended d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
ADDING RINSE AGENT Rinse Agent TO ADJUST RINSE AGENT REGULATOR Rinse agent, or a rinse aid, is used to provide SETTING: optimum drying results and diminish water spot- ting. Always use a rinse agent with the Bosch 1. OPEN THE COVER OF THE RINSE AGENT dishwasher to insure proper drying results. It DISPENSER. rinses the dishware and also rinses the internal 2. TURN THE SETTING parts of the dishwasher. INDICATOR TO THE DESIRED SETTING. Figure 21 To Fill the Rinse Agent Reservoir: 1. Open the dishwas
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
BOSCH DISHWASHER CONTROLS "" SHV 4800  "" SHV 4300    !           SHV 6800  "#$      SHU 8800 ""   SHU 8810 ""   SHU 9910 ""   SHU 9920 SHU 9950  + ) $)  ! $ " '"( ) *  "# 
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
BOSCH DISHWASHER CONTROLS ""  "    !     #  SHU 6800& SHI 6800         ""    "     # SHU 5300      ""      "   SHU 4320 
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
CYCLE SELECTION CHARTS Cycle Selection Chart I Bosch Dishwashers for SHU9910, SHU9920, SHU8800, SHV4300 and SHV4800 Models  **  $%  $%   #        ')*     / . ' 1') *0 *$   '( '   +   
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
CYCLE SELECTION CHARTS Cycle Selection Chart II Bosch Dishwashers for SHU6800, SHI6800, SHV6800, SHU 9950, SHU4320, SHU3300 Models    ** $%  $%    #       ')*    /  '( . ' 1') *0 '( *$      
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
CYCLE SELECTION CHARTS Cycle Selection Chart III Bosch Dishwashers for SHU3030 and SHU3131 Models only  *#+ # *#+  #  (  # # #      #)            
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
SELECTING A WASH CYCLE Selecting a Wash Cycle Note: All indicator lights will The dishwasher will wash and dry the contents based remain illuminated until the on/ on cycle selection made. Refer to Tables 3, 4 and 5: off switch is pressed or the door Wash Cycle Selection Chart to select the most ap- is opened. propriate cycle for the wash load. Follow these steps to select a cycle and start the Various Model Types dishwasher: SHU/SHI Models: SHU/SHI 1. Close the dishwasher door, making sure 

Podręcznik zastosowań Bosch Shu 6800

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zastosowań Bosch Shu 6800

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zastosowań Bosch Shu 6800