Podręcznik wdrażania i obsługi Dewalt Dw138 220

Dewalt Dw138 220 to potężny podręcznik wdrażania i obsługi, który oferuje użytkownikom szeroką gamę funkcji i narzędzi niezbędnych do szybkiego i skutecznego wdrażania i obsługi narzędzia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji narzędzia, w tym możliwości wyboru sprzętu, konfiguracji, ustawień i opcji. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji narzędzia, które pozwalają użytkownikom zachować jego wydajność i funkcjonalność. Ponadto, podręcznik oferuje wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania narzędzia, a także przydatne porady dotyczące wykorzystania narzędzia w najlepszy sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania i obsługi Dewalt Dw138 220

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

19/02/2015
(0)
Pobierz
(6. 48MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Pobierz
(2. 64MB)

Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci

20/08/2013
(0)
Widok
(-)

UWAGA - informacja o bezpieczeństwie sieci: domyślna zmiana hasła logowania

19/02/2018
(0)
Pobierz
(0. 45MB)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

28/08/2013
(0)

Podręcznik szybkiej obsługi

19/08/2013
(0)
Pobierz
(5. 17MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Przewodnik AirPrint

26/09/2013
(0)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

10/05/2012
(0)
Pobierz
(1. 05MB)

Przewodnik Usług Internetowych

09/05/2014
(A)
Pobierz
(3. 95MB)

Podręcznik Wi-Fi Direct™

24/09/2013
(0)

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)

Załącznik

Informacje o licencji Open Source
(Angielski)

20/03/2015
(05)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

14/10/2016
(8)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
(Angielski)

05/09/2016
(C)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Powiązane łącza

Systemy iOS, iPadOS i macOS obsługują wiele metod filtrowania zawartości, takich jak ograniczenia, globalne serwery proxy dla protokołu HTTP, filtrowanie DNS, serwery proxy DNS oraz zaawansowane filtrowanie zawartości.

Globalny serwer proxy z kontrolą TLS/SSL

Urządzenia Apple obsługują konfigurację globalnego serwera proxy HTTP. Globalny serwer proxy HTTP kieruje większość ruchu sieciowego (Wi-Fi lub komórkowego) z urządzenia przez podany serwer proxy lub przy użyciu podanego ustawienia. Funkcja ta jest zwykle używana przez firmy oraz przez organizacje edukacyjne należące do sektora szkolnictwa podstawowego i średniego w celu filtrowania materiałów internetowych na urządzeniach należących do organizacji i używanych we wdrożeniu „jeden do jednego”, w którym użytkownicy mogą zabierać swoje urządzenia do domu. Pozwala ona na filtrowanie urządzeń zarówno w szkole, jak i w domu. Używanie globalnego serwera proxy HTTP możliwe jest tylko na nadzorowanych urządzeniach iOS, iPadOS i tvOS.

Niektóre aplikacje, takie jak FaceTime, nie używają połączeń HTTP, więc ich ruch sieciowy nie może być przesyłany przez serwery proxy HTTP i jest on transmitowany z pominięciem globalnego serwera proxy HTTP. Aplikacjami nie używającymi połączeń HTTP można zarządzać przy użyciu zaawansowanego filtrowania zawartości.

Obsługa urządzeń przez funkcję ograniczeń dotyczących witryn

Urządzenia Apple pozwalają na ograniczanie dostępu do określonych witryn przy użyciu Safari oraz aplikacji innych firm. Funkcja ta używana jest w organizacjach mających podstawowe lub ograniczone potrzeby w zakresie filtrowania zawartości. Organizacje ze złożonymi lub narzuconymi prawnie wymogami dotyczącymi filtrowania zawartości powinny używać działających globalnie serwerów proxy HTTP lub zaawansowanych opcji filtrowania zawartości.

Ograniczenia dotyczące witryn można skonfigurować w preferencjach funkcji Czas przed ekranem. Rozwiązanie MDM również pozwala na konfigurowanie ograniczeń dotyczących witryn. Istnieje możliwość dopuszczania wszystkich witryn, ograniczania dostępu do witryn przeznaczonych tylko dla osób dorosłych lub do podanych witryn, a także ograniczanie możliwości zachowywania nazw użytkowników i haseł w określonych witrynach:

  • Wszystkie witryny: Zawartość sieci nie jest filtrowana.

  • Ograniczaj materiały dla dorosłych: Automatycznie ogranicza dostęp do wielu witryn przeznaczonych tylko dla osób dorosłych.

  • Tylko określone witryny: Ogranicza dostęp do określonych witryn, których listę można modyfikować.

  • Domeny autowypełniania haseł w Safari: Gdy ta sekcja pakietu danych domen jest skonfigurowana, nazwy użytkownika i hasła są zachowywane tylko dla witryn znajdujących się na liście adresów URL.

Filtrowanie zawartości w sieciach komórkowych

Urządzenia poświadczone poza siecią szkolną mogą wymagać dostosowania strategii filtrowania treści. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Wdrażanie iPada z połączeniem komórkowym.

Wtyczki do zaawansowanego filtrowania zawartości

Urządzenia iPad obsługują wtyczki pozwalające na zaawansowane filtrowanie zawartości stron oraz ruchu przez określone gniazda sieciowe. Wtyczki te działają lokalnie i mogą dokonywać decyzji dotyczących filtrowania na urządzeniu, używając sieci, systemu opartego o chmurę lub kombinacji obu tych sposobów. Rozwiązanie MDM może skonfigurować tę funkcję. Skontaktuj się z dostawcą rozwiązania używanego do filtrowania oraz dostawcą rozwiązania MDM, aby dowiedzieć się, czy obsługują oni zaawansowane filtrowanie zawartości.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Numer części: E67809-08

Copyright © 2011, 2020, Oracle i/lub jej spółki powiązane.

Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja dostarczane są w ramach umowy licencyjnej zawierającej ograniczenia w zakresie ich używania i ujawniania, a także chronione przez prawa do własności intelektualnej. O ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w umowie licencyjnej lub dozwolone prawem, użytkownikowi nie przysługuje prawo do użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przekładu, nadawania, modyfikowania, licencjonowania, przesyłania, dystrybuowania, prezentowania, odtwarzania, publikowania ani wystawiania jakiejkolwiek części, w jakiejkolwiek postaci, przy użyciu jakichkolwiek środków. Odtwarzanie (ang. Reverse engineering), dezasemblacja (ang. Disassembly) oraz dekompilacja (ang. Decompilation) oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem takiego zakresu, który jest dozwolony przez prawo do zapewnienia współpracy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie gwarantuje się, że nie zawierają błędów. W wypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o pisemny kontakt.

Jeśli oprogramowanie lub związana z nim dokumentacja są dostarczane Rządowi USA lub komukolwiek, kto uzyskuje licencję w imieniu Rządu USA, to ma zastosowanie następujące oświadczenie:

U. S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U. Government’s use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U. Government.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy są tworzone w celu ogólnego zastosowania w różnorodnych programach służących do zarządzania danymi. Nie są one tworzone ani przeznaczone do użytku w celach z natury niebezpiecznych, w tym w zastosowaniach mogących stwarzać ryzyko spowodowania obrażeń. Jeżeli ktokolwiek używa niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego w takich celach, to jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, sporządzanie kopii zapasowych oraz wszystkie działania zapewniające bezpieczeństwo ich zastosowania. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego do niebezpiecznych celów.

Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Intel i Intel Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation. Wszystkie znaki towarowe SPARC podlegają umowie licencyjnej i są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki SPARC International, Inc. AMD, Epyc i logo AMD są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Advanced Micro Devices. UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym licencjonowanym przez The Open Group.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy i związana z nimi dokumentacja mogą umożliwiać dostęp lub zawierać informacje dotyczące treści, produktów i usług będących własnością innych firm. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za te informacje, nie potwierdzają ich i nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek gwarancje stron trzecich, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, jakie może ponieść licencjobiorca w wyniku posiadania dostępu lub korzystania z treści, produktów lub usług innych firm, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle.

Podręcznik wdrażania i obsługi Dewalt Dw138 220

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania i obsługi Dewalt Dw138 220

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania i obsługi Dewalt Dw138 220