Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6

Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6 zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z tego urządzenia. Zawiera również przydatne informacje dotyczące prawidłowej konfiguracji funkcji, w tym wybór temperatury, ustawienie przechowywania produktów żywnościowych i postępowanie w przypadku awarii. Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6 zawiera również kompletne instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6

Podręczniki użytkownika, instrukcje i przewodniki dotyczące produktów Frigidaire.

Szukaj

FRIGIDAIRE GRMC2273C Multi-Door Refrigerator Before You Start Set up your refrigerator Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Choose a place near a grounded electrical outlet, allowing for clearances for ease of installation, proper circulation, and plumbing and electrical connections. Before operating for the first time After you remove all …

Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE GRMC2273C Multi-Door Refrigerator User Guide”

FRIGIDAIRE GRMC2273BF Multi-Door Refrigerator Before you start Set up your refrigerator Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. plus/frigidaire/grmc2273bf-multi-door-refrigerator-manual">Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE GRMC2273BF Multi-Door Refrigerator User Guide”

FRIGIDAIRE FPHT2097SS Top Freezer Refrigerator Before you start Set up your refrigerator Remove the tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Before operating for the first time After you …

Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE FPHT2097SS Top Freezer Refrigerator User Guide”

FRIGIDAIRE PCWM3080AF Professional 30 Inch Microwave Combination Oven BEFORE YOU START Set up your oven Remove all packaging material and tape. Make sure your turntable, and microwave and oven racks are in place prior to operating. Check out your Use & Care Manual for tips to help care for your single wall oven / microwave …

Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE PCWM3080AF Professional 30 Inch Microwave Combination Oven User Guide”

FRIGIDAIRE GCWS2767AF 27 Inch Single Electric Wall Oven Introduction Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together. This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GCWS2767AF 27-calowy pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny — instrukcja obsługi”

Instrukcja obsługi płyty elektrycznej FRIGIDAIRE FFEC3025US Usuń opakowanie Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę. Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania i konserwacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące pielęgnacji płyty kuchennej. Użyj środka do czyszczenia płyt kuchennych Nałóż na płytę krem ​​do czyszczenia płyt ceramicznych i wypoleruj czystym ręcznikiem papierowym, aby zapobiec zadrapaniom. Dopasuj naczynia…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FFEC3025US Podręcznik użytkownika płyty elektrycznej”

FRIGIDAIRE GCCE3049AS Płyta elektryczna PRZED URUCHOMIENIEM Usuń opakowanie Usuń wszystkie materiały opakowania i taśmę. Mecz …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GCCE3049AS Podręcznik użytkownika płyty elektrycznej”

FRIGIDAIRE 30-calowy samoczyszczący pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny ELEKTRYCZNY PIEKARNIK ŚCIENNY INSTRUKCJE INSTALACJI INSTALACJA I SERWIS MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA. WAŻNE: ZACHOWAJ DO UŻYTKU LOKALNEGO INSPEKTORA ELEKTRYCZNEGO. PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. OSTRZEŻENIE: DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA: Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE 30-calowy samoczyszczący pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny — instrukcja obsługi”

FRIGIDAIRE FCWD3027AS Piekarnik elektryczny z podwójnymi ściankami PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustawianie piekarnika Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na swoim miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania i konserwacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące pielęgnacji piekarnika ściennego. Ustaw swój zegar To proste! …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FCWD3027AS Przewodnik użytkownika elektrycznego piekarnika z podwójnymi ściankami”

INSTRUKCJA INSTALACJI AUTOMATYCZNEJ KOMPUTERKI DO LODU A23224101 Automatyczna kostkarka do lodu Instalację zestawu kostkarki do lodu zaleca się powierzyć autoryzowanemu serwisantowi. OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, należy odłączyć lodówkę od zasilania elektrycznego przed podłączeniem do niej przewodu doprowadzającego wodę. Podłącz kostkarkę do…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE A23224101 Instrukcja obsługi automatycznej kostkarki do lodu”

GRFG2353AF Instrukcja instalacji 3-drzwiowej lodówki z francuskimi drzwiami* dla 3-drzwiowej lodówki z francuskimi drzwiami * Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji. NIE USUWAJ tej etykiety, dopóki lodówka nie zostanie wypoziomowana. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi poziomowania lodówki. OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować śmierć lub poważne …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GRFG2353AF 3-drzwiowa lodówka z francuskimi drzwiami Instrukcja obsługi”

FRIGIDAIRE GCWD3067 Elektryczny piekarnik o podwójnych ścianach PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustaw piekarnik Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. Zapoznaj się z instrukcją obsługi i konserwacji, aby uzyskać wskazówki, jak dbać o piekarnik ścienny. Ustaw swój zegar To proste! …

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika elektrycznego piekarnika o podwójnych ścianach FRIGIDAIRE GCWD3067”

FRIGIDAIRE Gallery 30-calowy, odporny na rozmazywanie, elektryczny piekarnik ścienny ze stali nierdzewnej PRZED ROZPOCZĘCIEM Skonfiguruj piekarnik Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. Ustawić …

Kontynuuj czytanie „Galeria FRIGIDAIRE 30-calowy, odporny na zabrudzenia elektryczny piekarnik ścienny ze stali nierdzewnej”

FRIGIDIAIRE FCWS3027 30-calowy pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny ze stali nierdzewnej PRZED ROZPOCZĘCIEM Konfiguracja piekarnika Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. Ustaw swój …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDIAIRE FCWS3027 30-calowa instrukcja obsługi pojedynczego elektrycznego piekarnika ściennego ze stali nierdzewnej”

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustaw piekarnik Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty są na swoich miejscach przed uruchomieniem piekarnika. Ustaw swój zegar To…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDIAIRE 27-calowy biały pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny z instrukcją obsługi wentylatora”

FRIGIDAIRE FCWM3027 Instrukcja obsługi 30-calowej kuchenki elektrycznej do zabudowy ze stali nierdzewnej PRZED ROZPOCZĘCIEM Konfiguracja piekarnika Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmy oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na swoim miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. plus/pl/Frigidaire/fcwm3027-30-calowa-stal-nierdzewna-wbudowana-w-elektryczn%C4%85-instrukcj%C4%99-kuchenki-mikrofalowej">Kontynuuj czytanie „FRIGIDIAIRE FCWM3027 30-calowa instrukcja obsługi wbudowanej kuchenki elektrycznej ze stali nierdzewnej”

FRIGIDAIRE FFHT1621TS Instrukcja obsługi lodówki WSTĘP Witamy w naszej rodzinie Dziękujemy za sprowadzenie Frigidaire do domu! Twój zakup jest dla nas początkiem długiej współpracy. Niniejsza instrukcja jest Twoim źródłem informacji na temat użytkowania i pielęgnacji Twojego produktu. Przeczytaj ją przed użyciem urządzenia. Miej go pod ręką na szybkie…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi lodówki FRIGIDAIRE FFHT1621TS”

808595718 Galeria 30-calowa płyta indukcyjna z przednim sterowaniem z funkcją Air Fry Podręcznik użytkownika ROZPOCZĘCIE PRACY Z TWOJĄ KOLEKCJĄ FRIGIDIIRE GALERIA ZAKRES INDUKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustaw piekarnik Przed uruchomieniem kuchenki upewnij się, że ruszty piekarnika są na swoim miejscu. Sprawdź swój Przewodnik użytkowania i konserwacji. Ustaw swój zegar To proste! Naciśnij, wprowadź …

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE 808595718 Galeria 30-calowy przedni zakres sterowania indukcyjnego z instrukcją obsługi Air Fry”

ROZPOCZĘCIE PRACY Z LODÓWKĄ FRIGIDAIRE SIDE-BY-SIDE PRZED ROZPOCZĘCIEM Przed uruchomieniem lodówki Przed włączeniem lodówki usuń taśmę i pozostałości kleju z powierzchni. Wybierz miejsce, które znajduje się w pobliżu uziemionego gniazdka elektrycznego, z zachowaniem odstępów ułatwiających instalację, prawidłowy obieg oraz połączenia hydrauliczne i elektryczne. Po usunięciu wszystkich…

Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FRSS2323AS 22. 3 Cu Ft Instrukcja obsługi lodówki side-by-side”

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM ŚCIENNYM FRIGIDIIRE GALERIA PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustaw piekarnik Przed uruchomieniem piekarnika upewnij się, że ruszty są na swoich miejscach. Ustaw swój zegar To proste! Naciśnij, wprowadź czas za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij OK/START. Przed gotowaniem dla …

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi 2765-calowego pojedynczego elektrycznego piekarnika ściennego FRIGIDAIRE FGEW27PF”

Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:

Celem lekcji jest doskonalenie sprawności słuchania, mówienia i pisania korespondencji handlowej.

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna zwroty związane z korespondencją handlową (reklamacje, pisma formalne),

 • zna pisownię, wymowę i znaczenie nowych wyrażeń,

 • wie, jak napisać reklamację i inne pisma handlowe,

 • zna formę pism formalnych.

b) Umiejętności

Uczeń

 • potrafi posługiwać się wyrażeniami właściwymi korespondencji handlowej podczas lekcji, egzaminu maturalnego lub zawodowego oraz w rzeczywistej sytuacji życiowej,

 • ćwiczy sprawność mówienia,

 • wykorzystuje posiadany zasób słów i wyrażeń do wypowiedzi w sytuacji korespondowania na tematy handlowe,

 • potrafi słuchać ze zrozumieniem,

 • wykonuje ćwiczenia związane z tematem (tłumaczenie i wyjaśnianie nowych zwrotów, wymowa nowych słów, pisanie pism handlowych),

 • czyta korespondencję handlową,

 • formułuje wypowiedzi, pytania,

 • planuje swoją wypowiedź pisemną,

 • analizuje formę korespondencji handlowej,

 • dobiera i grupuje informacje, układając je w spójną całość.

c) Postawy

Uczeń:

 • harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,

 • nie obawia się prezentować swoich wiadomości na forum klasy.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: podejście komunikacyjne, pytania‑odpowiedzi, audiolingwalna, pogadanka

Forma: praca w parach, zespole i indywidualna

3. Środki dydaktyczne

Przykładowa korespondencja handlowa (reklamacje), podręcznik uzupełniający

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel podaje temat i ogólny cel lekcji: „Omówicie schemat reklamacji, a potem będziecie pisać reklamację i odpowiedź na nią”. Sprawdza, czy uczniowie przygotowali pracę domową i ocenia ją plusami lub minusami.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel rozdaje uczniom przykładowe reklamacje. Uczniowie czytają i omawiają ich treść.

 2. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące schematu reklamacji i zapisuje go na tablicy, a uczniowie w zeszytach.

 3. Uczniowie piszą swoje reklamacje. Nauczyciel pomaga im w pracy, odpowiadając na pytania oraz na bieżąco sprawdzając postępy pracy uczniów.

 4. Uczniowie czytają napisane samodzielnie reklamacje na głos.

 5. Uczniowie zamieniają się reklamacjami i odpowiadają na nie pisemnie. Nauczyciel podchodzi do każdego ucznia i pomaga w pracy.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel ocenia aktywność wszystkich uczniów plusami i minusami. Zadaje też pracę domową. Przypomina o konieczności nauczenia się poznanych dziś wiadomości.

5. Bibliografia

 1. Brough S., Abegg B., Bedford M., Jak pisać po angielsku?, Langenscheidt, Warszawa 2004.

 2. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.

6. Załączniki

Zadanie domowe.

Naucz się poznanych dzisiaj wiadomości.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Należy jak najwięcej informacji wydobyć od uczniów, zadając im konkretne pytania. Trzeba też wcześniej przygotować przykłady reklamacji i przynieść je na lekcję. Po lekcji uczeń powinien znać następujące informacje zwroty związane z korespondencją handlową np. complaint, defect, buy, shop, warranty, return, product, refund, purchase, receipt, faulty, repair, replace.

RjqbV8ym0vNZS
RRCIZe8zF1eEH

Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik uzupełniający Frigidaire Fghb2869le6