Podręcznik użytkownika sieci Web Frigidaire Fget2765kfa

Podręcznik użytkownika sieci Web Frigidaire Fget2765kfa to kompleksowe narzędzie do zarządzania urządzeniami wchodzącymi w skład sieci Frigidaire. Umożliwia wykonywanie czynności takich jak monitorowanie i sterowanie temperaturą, ustawianie harmonogramów i kontrolowanie ogólnego działania systemu. Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i użytkowania systemu, w tym instrukcje dotyczące połączenia urządzenia z siecią i konfigurowania opcji bezpieczeństwa i ustawień. Podręcznik użytkownika również opisuje najczęściej występujące problemy i wyjaśnia, jak je rozwiązać.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sieci Web Frigidaire Fget2765kfa

Sieci komputerowe. Kwalifikacja INF. 02. Podręcznik. Część 3 - w Księgarni WSiP

 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF. 02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych).

W publikacji omówiono tematy związane z lokalnymi sieciami komputerowymi, w tym: zasady bezpieczeństwa w sieci, rodzaje, budowę i funkcje urządzeń sieciowych oraz ich dokumentację techniczną, rodzaje topologii sieciowych i środowisk sieciowych, komunikację w sieci, modele warstwowe sieci, protokoły warstw łącza danych i sieci transportowej.

Szczegółowo opisane zostały zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych: rodzaje materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy sieci, dobór materiałów i urządzeń sieciowych, struktura dokumentacji projektowej, projektowanie okablowania strukturalnego, sporządzanie harmonogramu prac wykonawczych i ich kosztorysowanie. Podręcznik przedstawia zasady modernizacji i rekonfiguracji lokalnych sieci komputerowych, a także ich konfiguracji i obsługi. Szczególnie przydatne są treści dotyczące metody dostępu do sieci, uzyskiwania dostępu do internetu, konfigurowania urządzeń sieciowych i sieci bezprzewodowych oraz konfiguracji sprzętowej zapory sieciowej. Publikacja zawiera osobny dział poświęcony diagnostyce i naprawie lokalnych sieci komputerowych, w którym scharakteryzowane zostały rodzaje awarii sieciowych, procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych oraz sposoby naprawy okablowania strukturalnego. Dużo uwagi poświęcono także usługom oferowanym przez sieciowe systemy operacyjne, tj. współpracy systemu Windows z serwerem sieci lokalnej, typom sieci komputerowych, korzystaniu z usług sieciowych, transferowi plików, bezpiecznemu kopiowaniu plików, a także sieci peer-to-peer, grupom roboczym i udostępnianiu folderów w grupie roboczej.

Naukę ułatwia zawarty w książce bogaty materiał ilustracyjny prezentujący omawiane zagadnienia oraz podział tematyczny na działy edukacyjne wskazany w podstawie programowej. Wyróżnienia kolorystyczne kluczowych pojęć, rysunki, zdjęcia i zrzuty ekranowe ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionej wiedzy teoretycznej.

Wprowadzone kody QR pozwalają na skorzystanie z dodatkowych materiałów, np. kodów źródłowych podawanych w przykładach.

Rok wydania:2022Liczba stron:360Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:1613P1EAN-13:9788302203718ISBN:

Paczka

Waga0. 549 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

01/05/2015
(A)
Pobierz
(4. 05MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

12/02/2015
(0)
Pobierz
(1. 29MB)

Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci

02/03/2015
(0)
Widok
(-)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

03/04/2015
(0)
Pobierz
(0. 56MB)

Podręcznik szybkiej obsługi

Pobierz
(2. 93MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Widok
(-)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

10/05/2012
(0)

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

13/06/2017
(10)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
(Angielski)

14/10/2016
(C)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Powiązane łącza

Ustawienia sieciowe można wyświetlić i skonfigurować we wbudowanym serwerze internetowym, programie HP Utility lub na panelu sterowania.

W tym celu w oknie wbudowanego serwera internetowego wybierz kartę Instalacja, a następnie opcję Sieć.

W programie HP Utility w systemie Windows wybierz kartę Ustawienia, a następnie opcję Ustawienia sieciowe. W systemie Mac OS X wybierz opcje Konfiguracja > Ustawienia sieciowe.

Możliwe są następujące ustawienia:

 • Metoda konfiguracji protokołu IP: Określa sposób ustawienia adresu IP; dostępne są opcje BOOTP, DHCP, Automatyczny adres IP lub Ręcznie.

 • Nazwa hosta: Określa nazwę IP urządzenia. Nazwa może zawierać maksymalnie 32 znaki ASCII.

  Adres IP: Określa adres IP drukarki. Zduplikowane adresy IP w sieci TCP/IP uniemożliwiają komunikację.

  Uwaga:

  Upewnij się, że połączenie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej jest prawidłowe. Jeśli wartości w tych trzech polach będą niespójne, nie będzie można w ogóle połączyć się z drukarką, aż do rozwiązania tego problemu na panelu przednim.

  Po zmianie bieżącego adresu IP i kliknięciu przycisku Zastosuj przeglądarka utraci bieżące połączenie z drukarką, ponieważ będzie ona korzystała ze starego adresu. Aby połączyć się ponownie, użyj w przeglądarce nowego adresu IP.

  Maska podsieci: Określa maskę podsieci. Ustala ona bity identyfikujące sieć oraz bity jednoznacznie identyfikujące węzeł w sieci.

  Domyślna brama: Określa adres IP routera lub komputera, który jest używany do łączenia z innymi sieciami lub podsieciami. Jeśli żaden z nich nie istnieje, należy użyć adresu IP komputera lub adresu IP drukarki.

  Nazwa domeny: Określa nazwę domeny DNS, w której znajduje się drukarka (np. support. hp. com).

  Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta: nie jest to w pełni kwalifikowana nazwa domeny, taka jak printer1. com.

  Limit czasu przestoju: Określa czas, w którym bezczynne połączenie może pozostawać otwarte, gdy komputer zdalny czeka na drukarkę. Wartością domyślną jest 280 sekund. W przypadku ustawienia wartości 0 limit czasu zostaje wyłączony a połączenie pozostaje otwarte przez czas nieokreślony.

  Domyślny adres IP: Określa adres IP używany wówczas, gdy drukarka nie będzie mogła uzyskać adresu IP z sieci podczas włączania lub podczas ponownej konfiguracji obsługi protokołu BOOTP lub DHCP.

  Wysyłaj żądania DHCP: Określa, czy żądania DHCP są okresowo przesyłane po automatycznym przypisaniu domyślnego adresu IP lub adresu starszego typu.

Aby skonfigurować te same ustawienia sieciowe za pomocą panelu sterowania, naciśnij kolejno opcje , , a następnie Łączność >Połączenia sieciowe > Gigabit Ethernet > Modyfikuj konfigurację.

W menu Łączność > Połączenia sieciowe > Zaawansowane są dostępne różne inne opcje.

Limit czasu we/wy: Określa czas, w którym bezczynne połączenie może pozostawać otwarte, gdy drukarka czeka na komputer zdalny. Wartością domyślną jest 30 sekund.

Zezwalaj na SNMP: Służy do określenia, czy protokół SNMP jest dozwolony.

Wbudowany serwer internetowy > Zezwalaj na używanie wbudowanego serwera internetowego: Określa, czy wbudowany serwer internetowy będzie włączony.

Usługi sieci Web > Program HP Utility: Umożliwia wyświetlenie ustawień oprogramowania HP Utility.

Usługi sieci Web > Zarządzanie kolorami i papierem: Umożliwia wyświetlenie ustawień zarządzania kolorami i papierem.

Przywróć ustawienia fabryczne: Przywracanie początkowych domyślnych wartości ustawień sieciowych.

Podręcznik użytkownika sieci Web Frigidaire Fget2765kfa

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sieci Web Frigidaire Fget2765kfa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sieci Web Frigidaire Fget2765kfa