Podręcznik użytkownika i opis techniczny Hitachi C1424r

Podręcznik użytkownika i opis techniczny Hitachi C1424r to dwa dokumenty, które użytkownicy mogą wykorzystać do poznania szczegółów dotyczących funkcji i działania witryny Hitachi C1424r. Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i aktualizacji witryny. Opis techniczny zawiera szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji systemu, łączy, przewodów i portów. Oba te dokumenty są dostępne w formacie PDF i dostarczają potrzebnych użytkownikom informacji w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i opis techniczny Hitachi C1424r

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL

2 Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW i MFC-295CN (zaznacz numer modelu) Numer seryjny: 1 Data zakupu: Miejsce zakupu: 1 Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia. Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z paragonem (fakturą), jako potwierdzenie dokonania zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy roszczeń gwarancyjnych Brother Industries, Ltd.

3 Informacje o zgodności produktu oraz nota dotycząca opracowania i publikacji NINIEJSZY SPRZĘT JEST PRZEZNACZONY DO PRACY Z ANALOGOWĄ LINIĄ DWUPRZEWODOWĄ PSTN Z ODPOWIEDNIM ZŁĄCZEM. INFORMACJE O ZGODNOŚCI Firma Brother informuje, że produkt może nie działać poprawnie w krajach innych niż kraj zakupu i nie daje żadnej gwarancji w przypadku używania produktu w publicznych liniach telekomunikacyjnych w innym kraju. Nota dotycząca opracowania i publikacji Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu. Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne wyrobu podlegają zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i dokumentacji zawartych w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji. i

4 Deklaracja zgodności EC ii

5 Deklaracja zgodności EC Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japonia Zakład produkcyjny Brother Industries (Shenzhen) Ltd. G, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park, Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen,, Gung Dong, Chiny Niniejszym oświadcza, że: Opis produktu Nazwa modelu: Faks: MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-295CN są zgodne z postanowieniami dyrektywy R i TTE (1999/5/EC) i z następującymi normami: Zastosowane normy: Zharmonizowane: Bezpieczeństwo EN: 2006 EMC EN55022: A1: 2007 Klasa B EN55024: A1: A2: 2003 EN: 2006 EN: A1: A2: 2005 Radio EN V1. 8. 1 EN V1. 3. 2 EN V1. 7. 1 * Radio dotyczy tylko modeli MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW. Rok pierwszego przyznania znaku CE: 2009 Przyznany przez: Brother Industries, Ltd. Data: 18 maja 2009 Miejscowość: Nagoya, Japonia iii

6 Spis Treści Sekcja I Ogólne 1 Informacje ogólne 2 Korzystanie z dokumentacji... 2 Symbole i konwencje użyte w dokumentacji... 2 Uzyskiwanie dostępu do Instrukcja oprogramowania Oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci... 3 Przeglądanie dokumentacji... 3 Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows)... 5 Przegląd panelu sterowania Ładowanie papieru i dokumentów 9 Ładowanie papieru i innych nośników... 9 Ładowanie kopert i kart pocztowych... 11 Wyciąganie małych wydruków z urządzenia... 13 Obszar wydruku... 14 Akceptowany papier i inne nośniki... 15 Zalecane nośniki... 15 Przechowywanie i używanie nośników... 15 Wybór prawidłowego nośnika... 17 Ładowanie dokumentów... 19 Korzystanie z ADF (tylko MFC-295CN)... 19 Korzystanie z szyby skanera... 20 Obszar skanowania Ustawienia ogólne 22 Przycisk Wł. /Wył Wyłączanie urządzenia... 22 Włączanie urządzenia... 22 Tryb zegara... 22 Ustawienia papieru... 23 Rodzaj papieru... 23 Rozmiar papieru (format)... 23 Ustawienia głośności... 23 Głośność dzwonienia... 23 Głośność sygnalizatora... 23 Głośność głośnika... 24 Automatyczna zmiana zegara na czas letni lub zimowy... 24 Wyświetlacz LCD... 25 Kontrast wyświetlacza LCD... 25 Tryb uśpienia... 25 iv

7 4 Funkcje bezpieczeństwa 26 Blokada TX... 26 Ustawianie i zmienianie hasła blokady TX... 26 Włączanie i wyłączanie blokady TX... 27 Sekcja II Faks 5 Wysyłanie faksu 30 Wchodzenie do trybu faksu... 30 Faksowanie z ADF (tylko MFC-295CN)... 30 Faksowanie z szyby skanera... 30 Faksowanie dokumentów w rozmiarze Letter z szyby skanera... 31 Transmisja faksu kolorowego... 31 Anulowanie wysyłanego faksu... 31 Rozsyłanie (tylko czarno-białe)... 31 Anulowanie rozsyłania w trakcie operacji... 32 Dodatkowe operacje wysyłania... 32 Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień... 32 Kontrast... 33 Zmiana rozdzielczości faksu... 33 Podwójny dostęp (tylko czarno-białe)... 34 Transmisja w czasie rzeczywistym... 34 Tryb zagraniczny... 35 Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących... 35 Ręczne wysyłanie faksu... 36 Komunikat Brak pamięci Odbieranie faksu 37 Tryby odbierania... 37 Wybieranie trybu odbioru... 37 Korzystanie z trybów odbierania... 38 Tylko faks... 38 Faks/Telefon... 38 Ręczny... 38 Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)... 38 Ustawienia trybu odbioru... 39 Opóźnienie dzwonienia... 39 Czas dzwonka F/T (tylko w trybie faks/telefon)... 39 Wykrywanie faksu... 40 Dodatkowe opcje odbioru... 40 Drukowanie pomniejszonego faksu przychodzącego... 40 Odbiór po wyczerpaniu papieru... 40 v

8 7 Telefon i urządzenia zewnętrzne 41 Operacje głosowe... 41 Tonowo lub impulsowo... 41 Tryb Faks/Tel... 41 Usługi telefoniczne... 41 Ustawianie rodzaju linii telefonicznej... 41 Podłączanie zewnętrznego TAD (telefonicznego automatu zgłoszeniowego)... 42 Połączenia... 43 Nagrywanie wiadomości (OGM) na zewnętrzny TAD... 43 Połączenia wieloliniowe (PBX)... 43 Telefony zewnętrzne i wewnętrzne... 44 Podłączanie zewnętrznego lub wewnętrznego telefonu... 44 Operacje z telefonów wewnętrznych... 44 Używanie telefonu bezprzewodowego... 45 Używanie zdalnych kodów Wybieranie oraz zachowywanie numerów 46 Jak nawiązywać połączenie... 46 Ręczne wybieranie... 46 Szybkie wybieranie... 46 Szukanie... 46 Ponowne wybieranie numeru faksu... 46 Zachowywanie numerów... 47 Zachowywanie pauzy... 47 Zapisywanie numerów szybkiego wybierania... 47 Zmiana numerów szybkiego wybierania... 48 Ustawianie grup do rozsyłania... 48 Łączenie numerów szybkiego wybierania Drukowanie raportów 50 Raporty faksów... 50 Raport weryfikacji transmisji... 50 Dziennik faksów (raport działania)... 51 Raporty... 51 Jak drukować raporty... 51 vi

9 Sekcja III Kopiowanie 10 Tworzenie kopii 54 Jak kopiować... 54 Wejście do trybu kopiowania... 54 Tworzenie pojedynczej kopii... 54 Tworzenie wielu kopii... 54 Kończenie kopiowania... 54 Opcje kopiowania... 55 Zmiana prędkości i jakości kopiowania... 56 Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu... 57 Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)... 58 Sortowanie kopii przy pomocy ADF (tylko czarno-białe) (tylko MFC-295CN)... 59 Regulacja jasności i kontrastu... 60 Opcje papieru... 60 Sekcja IV Drukowanie bezpośrednie 11 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub z napędu USB Flash 64 Operacje PhotoCapture Center... 64 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub z napędu USB Flash bez komputera... 64 Skanowanie na kartę pamięci lub na napęd USB Flash bez komputera... 64 Korzystanie z funkcji PhotoCapture Center z komputera... 64 Używanie kart pamięci lub napędu USB Flash... 64 Karty pamięci, napęd USB Flash i struktura folderów... 65 Jak rozpocząć pracę... 66 Jak drukować z karty pamięci lub z napędu USB Flash... 67 Drukowanie indeksu (miniatury)... 67 Drukowanie zdjęć... 68 Drukowanie DPOF... 69 Ustawienia drukowania PhotoCapture Center... 70 Prędkośćdrukowania i jakość... 70 Opcje papieru... 70 Regulacja jasności i kontrastu... 71 Przycinanie... 71 Drukowanie bez marginesu... 71 Drukowanie daty... 72 Skanowanie do karty pamięci lub napędu USB Flash... 72 Zmiana jakości obrazu... 73 Zmiana formatu pliku czarno-białego... 73 Zmiana formatu pliku kolorowego... 73 Komunikaty błędów... 74 vii

10 12 Drukowanie zdjęć z aparatu (tylko MFC-295CN) 75 Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge... 75 Wymagania PictBridge... 75 Konfigurowanie aparatu cyfrowego... 75 Drukowanie obrazów... 76 Drukowanie DPOF... 76 Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)... 77 Drukowanie obrazów... 77 Komunikaty błędów... 78 Sekcja V Oprogramowanie 13 Funkcje oprogramowania i sieci 80 Sekcja VI Załączniki A Bezpieczeństwo i zgodność z prawem 82 Wybór miejsca... 82 W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia... 83 Ważne środki ostrożności... 88 WAŻNE - Dla Twojego bezpieczeństwa... 89 Podłączenie LAN (tylko MFC-295CN)... 89 Zakłócenia radiowe... 89 Dyrektywa UE 2002/96/WE oraz norma EN Deklaracja zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR... 90 Prawne ograniczenia kopiowania... 91 Znaki towarowe... 92 viii

11 B Usuwanie niesprawności i rutynowa obsługa konserwacyjna 93 Usuwanie niesprawności... 93 Jeżeli masz problemy z urządzeniem... 93 Wykrywanie sygnału wybierania Zakłócenia na linii telefonicznej Komunikaty błędów i konserwacji Transfer faksów lub raportu dziennika faksów Zacięcie dokumentu (tylko MFC-295CN) Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru Rutynowa obsługa konserwacyjna Wymiana wkładów atramentowych Czyszczenie obudowy urządzenia Czyszczenie szyby skanera Czyszczenie wałka drukarki Czyszczenie wałków papieru Czyszczenie głowicy drukującej Kontrola jakości wydruku Sprawdzanie wyrównania drukowania Sprawdzanie poziomu atramentu Informacje o urządzeniu Sprawdzanie numeru seryjnego Funkcje resetowania Jak zresetować urządzenie Pakowanie i transport urządzenia C Menu oraz funkcje 123 Programowanie na wyświetlaczu Tabela menu Przechowywanie danych w pamięci Przyciski menu Tabela menu Wprowadzanie tekstu ix

12 D Specyfikacje 137 Ogólne Nośniki do drukowania Faks Kopiowanie PhotoCapture Center PictBridge (tylko MFC-295CN) Skaner Drukarka Interfejsy Wymagania komputera Materiały eksploatacyjne Sieć (LAN) Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą jednego przycisku (MFC-253CW/255CW/257CW) E Indeks 152 x

13 Sekcja I Ogólne I Informacje ogólne 2 Ładowanie papieru i dokumentów 9 Ustawienia ogólne 22 Funkcje bezpieczeństwa 26

14 1 Informacje ogólne 1 Korzystanie z dokumentacji 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Brother! Przeczytanie dokumentacji pozwoli na optymalne korzystanie z urządzenia. Symbole i konwencje użyte w dokumentacji 1 W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje. Wytłuszczenie Kursywa Courier New Druk wytłuszczony wskazuje określone przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera. Tekst pisany kursywą uwydatnia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu. Czcionką Courier New pokazane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia mówią, co należy robić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń fizycznych. UWAGA Przestrogi określają procedury, do których należy się stosować, aby zapobiec możliwym, lekkim obrażeniom. WAŻNE Słowo WAŻNE określa procedury, do których należy się stosować, aby zapobiec możliwym problemom z urządzeniem lub uszkodzeniom innych przedmiotów. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Ikony Gorąca powierzchnia ostrzegają przed dotknięciem gorących elementów urządzenia. Uwagi mówią, jak należy reagować na sytuację, która może wystąpić, lub określają wskazówki dotyczące przebiegu bieżącej operacji z innymi funkcjami. 2

15 Informacje ogólne Uzyskiwanie dostępu do Instrukcja oprogramowania Oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci 1 Niniejszy podręcznik użytkownika nie zawiera wszystkich informacji o urządzeniu, np. informacji dotyczących korzystania z zaawansowanych funkcji drukarki, skanera, faksu komputerowego i sieci. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych operacji należy przeczytać Instrukcja oprogramowania oraz Instrukcja obsługi dla sieci, które można znaleźć na płycie CD-ROM. Przeglądanie dokumentacji 1 Przeglądanie dokumentacji (Windows) 1 Aby wyświetlić dokumentację, w menu Start wskaż polecenie Brother, MFC-XXXX (gdzie XXXX to nazwa modelu) z grupy programów, a następnie wybierz Podręczniki użytkownika w formacie HTML. Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, dokumentację można znaleźć postępując wg poniższych instrukcji: a Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM. Informacja Jeżeli ekran Brother nie pokaże się automatycznie, przejdź do Mój komputer (Komputer), kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie start. exe. b Gdy na ekranie pojawią się nazwy modeli, kliknij nazwę posiadanego modelu. c Gdy na ekranie pojawią się języki, kliknij swój język. Pojawi się menu główne CD-ROM. Informacja Jeśli okno nie pojawia się, użyj programu Windows Explorer, aby uruchomić program start. exe katalogu źródłowego Brother CD-ROM. d Kliknij Dokumentacja. e Wybierz dokumentację, którą chcesz przeczytać. Dokumenty w formacie HTML: Podręcznik użytkownika, Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci w formacie HTML. Ten format jest zalecany do przeglądania na komputerze. Dokumenty w formacie PDF: Podręcznik użytkownika dla operacji niezależnych, Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci w formacie PDF. Ten format jest zalecany do wydruku podręczników. Kliknij, aby przejść do Centrum rozwiązań Brother, gdzie można przeglądać i pobierać dokumenty PDF. (Wymagany jest dostęp do Internetu i program do odczytu plików PDF). 1 3

16 Rozdział 1 Jak znaleźć instrukcje Skanowania 1 Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w sposób następujący: Instrukcja oprogramowania Skanowanie (Windows 2000 Professional/ Windows XP i Windows Vista) ControlCenter3 (Windows 2000 Professional/ Windows XP i Windows Vista) Skanowanie sieciowe (Windows 2000 Professional/ Windows XP i Windows Vista) ScanSoft PaperPort 11SE z Instrukcjami dla programów OCR Kompletny ScanSoft PaperPort 11SE z instrukcjami dla programów OCR można wyświetlić z zakładki Pomoc w aplikacji ScanSoft PaperPort 11SE. Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieci (MFC-253CW/255CW/257CW) 1 Twoje urządzenie zostało podłączone do sieci bezprzewodowej lub kablowej. Instrukcje konfiguracji podstawowej znajdują się w Podręcznik szybkiej obsługi. Jeżeli Twój punkt dostępu lub routerobsługuje SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS, wykonaj czynności zawarte w Podręcznik szybkiej obsługi. Więcej informacji na temat konfiguracji sieci znajduje się w Instrukcji obsługi dla sieci. Wyświetlanie dokumentacji (Macintosh) 1 a Włącz komputer Macintosh. Pojawi się następujące okno. b Kliknij dwukrotnie ikonę Documentation. c Kliknij dwukrotnie folder języka. d Kliknij dwukrotnie top. html, aby wyświetlić Podręcznik użytkownika, Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci w formacie HTML. Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania Instrukcja obsługi dla sieci 4

17 Informacje ogólne Jak znaleźć instrukcje Skanowania 1 Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w sposób następujący: Instrukcja oprogramowania Skanowanie (Mac OS X x) ControlCenter2 (Mac OS X x) Skanowanie sieciowe (Mac OS X x) Podręcznik Użytkowania Presto! PageManager Instrukcje skanowania bezpośrednio z aplikacji Presto! PageManager. Komplet Podręczników Użytkownika Presto! PageManager można wyświetlić z poziomu zakładki Pomoc w aplikacji Presto! PageManager. Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows) 1 Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, takie jak pomoc techniczna przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM Brother. Kliknij pozycję Pomoc techniczna Brother w menu głównym. Wyświetlony zostanie poniższy ekran: Aby przejść do strony internetowej producenta ( kliknij Strona Domowa firmy Brother. Aby przejść do najnowszych wiadomości i informacji o produktach ( kliknij Brother Solutions Center. Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother ( kliknij Materiały eksploatacyjne. Aby przejść do witryny Brother CreativeCenter ( w celu pobrania BEZPŁATNYCH projektów fotograficznych i plików przeznaczonych do wydruku, kliknij Brother CreativeCenter. Aby powrócić do menu głównego, kliknij Wstecz lub, jeśli zakończyłeś, kliknij Zakończ. 1 5

18 Rozdział 1 Przegląd panelu sterowania 1 MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW i MFC-295CN mają ten sam układ przycisków na panelu sterowania Informacja Większość ilustracji w Podręczniku użytkownika pokazuje model MFC-295CN. 1 Klawisze faksu i telefonu: Powtórz wybieranie/pauza Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer. Wstawia również pauzę przy programowaniu numerów szybkiego wybierania. Tel. /R Ten klawisz jest również używany do rozmowy telefonicznej po podniesieniu zewnętrznej słuchawki w czasie dzwonienia F/T (szybki podwójny dzwonek). Możesz również używać tego przycisku, aby uzyskać dostęp do linii zewnętrznej lub przekierować połączenie na inny numer wewnętrzny, gdy jest on podłączony do PBX. 2 Klawiatura wybierania Używaj tych przycisków do wybierania numerów telefonu lub faksu oraz jako klawiatury do wprowadzania informacji do urządzenia. Klawisz # umożliwia czasowe przełączenie trybu wybierania podczas połączenia telefonicznego z impulsowego na tonowe. 3 Przyciski trybu: Faks Umożliwiają dostęp do trybu faksu. Skanuj Umożliwia dostęp do trybu skanowania. Kopiuj Umożliwia dostęp do trybu kopiowania. Photo Capture Umożliwia dostęp do trybu PhotoCapture Center. 6

19 Informacje ogólne Przyciski menu: Menu Umożliwia dostęp do głównego menu, aby zaprogramować urządzenie. Szybkie wybieranie klawisz Umożliwia zapisywanie, przeglądanie i wybieranie numerów z pamięci. Przyciski głośności d c Gdy urządzenie nie pracuje, możesz naciskać te klawisze, aby wyregulować głośność dzwonka. d Naciśnij, aby przewinąć do poprzedniej pozycji menu. a lub b Naciskaj, aby przewijać menu i opcje. Wyczyść/Cofnij Naciśnij, aby usunąć znaki lub powrócić do poprzedniego poziomu menu. OK Umożliwia wybór ustawień Przyciski startu: Start Kolor Umożliwia rozpoczęcie wysyłania faksów lub wykonywanie kopii w pełnym kolorze. Umożliwia również skanowanie (w kolorze lub czarno-białe, w zależności od ustawień skanowania w oprogramowaniu ControlCenter). Start Mono Umożliwia wysyłanie faksów lub wykonywanie kopii w czerni i bieli. 6 Stop/Zakończ Zatrzymuje operację lub wychodzi z menu. 7 Opcje kopiowania Umożliwia tymczasową zmianę ustawień kopiowania w trybie kopiowania. 7

20 Rozdział 1 8 LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) Wyświetla na wyświetlaczu LCD komunikaty pomocne w konfiguracji i użytkowaniu urządzenia. 9 Wł. /Wył. Można włączyć i wyłączyć urządzenie. Jeśli wyłączysz urządzenie, będzie ono czyściło okresowo głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby zachować jakość wydruku, przedłużyć żywotność głowicy drukującej i zapewnić najlepszą ekonomię wkładów z tuszem, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania. 10 Rozdzielczość faksu Umożliwia tymczasową zmianę rozdzielczości podczas wysyłania faksu. 8

21 2 Ładowanie papieru i dokumentów 2 Ładowanie papieru i innych nośników 2 a Jeżeli klapa podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij wspornik papieru. Wyciągnij wałek papieru z urządzenia. c Dwiema rękami naciśnij i przesuń boczne prowadnice papieru (1) i prowadnicę długości papieru (2) tak, aby dostosować ją do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy trójkątne oznaczenia (3) na prowadnicach bocznych papieru (1) i prowadnicy długości papieru (2) są zrównane z oznaczeniem rozmiaru używanego papieru. 2 1 b Podnieś pokrywę tacy wyjściowej papieru (1)

22 Rozdział 2 Informacja W przypadku papieru formatu Legal naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania prowadnicy (1) po wysunięciu przedniej części tacy papieru. e Delikatnie włóż papier do tacki podajnika stroną drukowaną w dół i górnym brzegiem do przodu. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku. 1 d Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu. WAŻNE Uważaj, by nie wsuwać papieru zbyt daleko, gdyż może on unieść się na tylnej części podajnika i powodować problemy z podawaniem papieru. f Delikatnie ustaw boczne prowadnice papieru (1), aby dopasować papier, posługując się obiema dłońmi. Upewnij się, że boczne prowadnice papieru dotykają brzegów papieru. 1 WAŻNE Zawsze sprawdzaj, czy papier nie zwija się. 10

23 Ładowanie papieru i dokumentów g Zamknij pokrywę tacy wyjściowej papieru. Ładowanie kopert i kart pocztowych 2 Koperty 2 Należy używać kopert o wadze od 80 do 95 g/m 2. Niektóre koperty wymagają ustawienia w aplikacji parametrów marginesów. Przed przystąpieniem do drukowania większej ilości kopert wykonaj wydruk testowy. 2 h Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia. WAŻNE NIE używać następujących typów kopert, gdyż może to spowodować problemy z pobieraniem: O budowie umożliwiającej zwiększenie pojemności. Wytłaczanych (z wypukłym napisem). Z zapięciami. Z nadrukiem od wewnątrz. i Przytrzymując tacę papieru pociągnij podporę (), dopóki nie kliknie, a następnie odegnij klapkę podpory papieru (). Z klejem 2 Podwójne skrzydełko 2 2 Czasem możesz mieć problemy z pobieraniem papieru spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem klapki używanej koperty. 1 WAŻNE NIE używaj klapki podpory papieru dla papieru formatu Legal. 11

24 Rozdział 2 Ładowanie kopert i kart pocztowych 2 a Przed włożeniem należy nacisnąć rogi i brzegi kopert lub kart pocztowych, aby je maksymalnie spłaszczyć. WAŻNE Jeśli koperty lub karty pocztowe są pobierane po dwie, należy umieszczać je na tacy pojedynczo. b Umieść koperty lub karty pocztowe na tacy, kierując stronę przeznaczoną do druku w dół, a krótszą krawędź do przodu, jak pokazano na ilustracji. Dwiema rękami delikatnie wciśnij iprzesuń boczne prowadnice papieru (1) i prowadnicę długości papieru (2) w taki sposób, aby dopasować je do rozmiaru kopert lub kart pocztowych

25 Ładowanie papieru i dokumentów Jeżeli podczas drukowania na kopertach z klapką na krótkiej krawędzi występują problemy, spróbuj wykonać poniższe czynności: 2 a Otwórz klapkę koperty. b Umieść kopertę na tacy, stroną przeznaczoną do druku skierowaną wdół i klapką ustawioną w sposób przedstawiony na ilustracji. 2 c Dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji. Wyciąganie małych wydruków z urządzenia 2 Gdy urządzenie wyrzuca papier małego formatu na tacę wyjściową papieru, możesz nie być w stanie go chwycić. Upewnij się, że drukowanie zostało zakończone, a następnie wyciągnij całkowicie tacę z urządzenia. 13

26 Rozdział 2 Obszar wydruku 2 Rozmiar obszaru drukowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Liczby poniżej przedstawiają obszary niezadrukowane na papierze ciętym i kopertach. Na zacieniowanym obszarze przyciętego arkusza papieru urządzenie może drukować tylko wówczas, gdy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez marginesów. (Patrz Drukowanie dla Windows lub Drukowanie i faksowanie dla Macintosh w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM). Arkusze cięte Koperty Góra (1) Dół (2) Lewa (3) Prawa (4) Arkusze cięte 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Koperty 12 mm 24 mm 3 mm 3 mm Informacja Funkcja drukowania bez marginesów nie jest dostępna dla kopert. 14

27 Ładowanie papieru i dokumentów Akceptowany papier i inne nośniki 2 Na jakość druku może wpływać rodzaj papieru używanego w urządzeniu. Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla wybranych ustawień, należy zawsze ustawić Rodzaj Papieru na rodzaj papieru znajdujący się w urządzeniu. W urządzeniu można używać zwykły papier, papier do drukarek (powlekany), papier z połyskiem, folie i koperty. Przed kupnem większej partii zalecamy sprawdzenie danego rodzaju papieru. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać papieru firmy Brother. Przy druku na papierze do drukarek atramentowych (papierze powlekanym), foliach i papierze fotograficznym, pamiętaj, aby wybrać prawidłowy nośnik w zakładce Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki lub w ustawieniach rodzaju papieru. (Patrz Rodzaj papieru na stronie 23). Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother, na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz może się znajdować dla tego celu w opakowaniu papieru. Gdy używamy folii lub papieru fotograficznego, należy wyjmować na bieżąco każdy z arkuszy, aby zapobiec zatorom papieru lub rozmazywaniu atramentu. Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku zaraz po wydrukowaniu; może ona być jeszcze wilgotna i zostawiać plamy na palcach. Zalecane nośniki 2 Do osiągnięcia najlepszej jakości wydruku zalecamy używanie papieru Brother. (Patrz tabela poniżej). Jeśli papier Brother nie jest dostępny, zalecamy przetestowanie różnych rodzajów papieru przed zakupieniem dużych ilości. Jeśli drukujesz na foliach, zalecamy stosowanie folii 3M Folia. Papier Brother Rodzaj papieru Zwykły A4 Błyszczący fotograficzny A4 Do drukarek atramentowych A4 (Mat) Błyszczący papier fotograficzny cm Artykuł BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP Przechowywanie i używanie nośników 2 Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Powinien on leżeć płasko i z dala od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz gorąca. Należy unikać dotykania błyszczącej strony papieru fotograficznego. Papier należy umieścić stroną błyszczącą w dół. Należy unikać dotykania folii z obu stron, ponieważ łatwo absorbują one wodę i pot, co może spowodować obniżenie jakości. Materiały zaprojektowane dla laserowych drukarek/kopiarek mogą plamić kolejny dokument. Należy używać tylko materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych. 2 15

28 Rozdział 2 WAŻNE NIE należy używać następujących rodzajów papieru: Uszkodzonego, zwijającego się, sfałdowanego, o nietypowych kształtach Zwinięcie 2 mm lub większe może spowodować zacięcie papieru O silnym połysku lub fakturze Nie dającego się ułożyć w równy stos Drobnoziarnistego Pojemność pokrywy tacy wyjściowej papieru 2 Do 50 kartek papieru 80 g/m 2 lub papieru A4 (20 lb). Folie lub papier fotograficzny należy odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć rozmazywania. 16

29 Ładowanie papieru i dokumentów Wybór prawidłowego nośnika 2 Typ i rozmiar papieru dla każdej operacji 2 Rodzaj papieru Rozmiar papieru (format) Użycie Faksowanie Kopiowanie Odbitki fotograficzne Arkusze cięte Letter 215, 9 279, 4 mm Tak Tak Tak Tak A mm Tak Tak Tak Tak Legal 215, 9 355, 6 mm Tak Tak Tak Executive mm Tak JIS B mm Tak A mm Tak Tak A mm Tak Karty Fotografie cm Tak Tak Tak Fotografie 2L cm Tak Tak Karta Indeksu mm Tak Karta pocztowa mm Tak Karta pocztowa mm Tak (Podwójna) Koperty C5 Koperta mm Tak Koperta DL mm Tak COM mm Tak Monarch mm Tak Koperta JE mm Tak Folie Letter 215, 9 279 mm Tak Tak A mm Tak Tak Legal 215, 9 355, 6 mm Tak Tak A mm Tak Tak Drukarka 2 17

30 Rozdział 2 Ciężar, grubość i ilość papieru 2 Rodzaj papieru Ciężar Grubość Ilość arkuszy Arkusze cięte Papier zwykły 64 do 120 g/m 2 0, 08 do 0, 15 mm Papier do drukarek 64 do 200 g/m 2 0, 08 do 0, 25 mm 20 atramentowych Papier błyszczący Do 220 g/m 2 Do 0, 25 mm 20 2 Karty Karta fotograficzna Do 220 g/m 2 Do 0, 25 mm 20 2 Karta Indeksu Do 120 g/m 2 Do 0, 15 mm 30 Karta pocztowa Do 200 g/m 2 Do 0, 25 mm 30 Koperty 75 do 95 g/m 2 Do 0, 52 mm 10 Folie Do 100 arkuszy papieru 80 g/m 2. Papier BP g/m 2 (69 lb) jest specjalnie przeznaczony do drukarek atramentowych firmy Brother. 18

31 Ładowanie papieru i dokumentów Ładowanie dokumentów 2 Z ADF (automatycznego podajnika dokumentów) oraz z szyby skanera można faksować, kopiować i skanować. Korzystanie z ADF (tylko MFC-295CN) 2 Podajnik ADF może pomieścić do 15 stron i podawać każdy arkusz indywidualnie. Używaj standardowego papieru o gramaturze 80 g/m 2 i zawsze przekartkuj strony przed włożeniem ich do podajnika ADF. Zalecane środowisko 2 Temperatura: od 20 do 30 C Wilgotność: od 50 do 70% Papier: 80 g/m 2 Obsługiwane rozmiary dokumentów 2 Długość: 148 do 355, 6 mm Szerokość: 148 do 215, 9 mm Ciężar: 64 do 90 g/m 2 Jak ładować dokumenty 2 WAŻNE NIE pociągaj dokumentu podczas jego podawania. NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą. NIE używaj kartonu, papieru gazetowego lub tkaniny. Sprawdź czy dokumenty, na których zastosowano korektor w płynie są całkiem suche. a Rozłóż klapkę podtrzymującą wyjście dokumentów podajnika ADF (1). b Dobrze przekartkuj strony. c Wyreguluj prowadnice papieru (2) dopasowując je do szerokości dokumentów. d Upewnij się, że wkładasz dokumenty do ADF stroną zapisaną do dołu, górną krawędzią do przodu, aż wyświetlacz LCD pokaże Adf gotowy i poczujesz, że dotykają rolkę podającą WAŻNE NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Jeśli to zrobisz, ADF może się zaciąć. 19

32 Rozdział 2 Korzystanie z szyby skanera 2 Można wykorzystywać szybę skanera do faksowania, kopiowania lub skanowania stron książki lub pojedynczych stron. Obsługiwane rozmiary dokumentów 2 Długość: Szerokość: Ciężar: Do 297 mm Do 215, 9 mm Do 2 kg Jak ładować dokumenty 2 Informacja Aby móc korzystać z szyby skanera, podajnik ADF musi być pusty. a Podnieś pokrywę dokumentu. b Korzystając ze wskaźników dokumentu po lewej stronie i u góry, połóż dokument stroną do skopiowania w dół w lewym górnym rogu szyby skanera. c Zamknij pokrywę dokumentu. WAŻNE Jeśli skanujesz książkę lub gruby dokument NIGDY nie zatrzaskuj pokrywy ani jej nie przyciskaj. 20

Najlepsze instrukcje obsługi do smartfonów Xiaomi

 • 1

  Xiaomi Redmi Note 7 - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 7. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do podstawowych...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 14 092

  Pobierz »

 • 2

  Xiaomi Redmi Note 8 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Podręcznik użytkowania w języku polskim pozwala zapoznać się ze...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 11 534

  Pobierz »

 • 3

  Xiaomi Redmi Note 8T - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Redmi Note 8T. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do podstawowych informacji...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 8 874

  Pobierz »

 • 4

  Xiaomi Redmi 5A - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi 5A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 5A, smartfona dual sim z ekranem 5 cala, którego...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 8 155

  Pobierz »

 • 5

  Xiaomi Redmi Note 9 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Uniwersalny manual po polsku zapewnia dostęp do...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 7 563

  Pobierz »

 • 6

  Xiaomi Redmi 6 - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi 6.

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 5 033

  Pobierz »

 • 7

  Xiaomi Redmi Note 5A - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi Note 5A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi Note 5A, budżetowego smartfona dual sim z ekranem...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 4 772

  Pobierz »

 • 8

  Xiaomi Mi 9 - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9.

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 4 767

  Pobierz »

 • 9

  Xiaomi Redmi 4A - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi 4A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 4A (sprawdź najniższą cenę), smartfona dual sim z...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 4 534

  Pobierz »

 • 10

  Xiaomi Mi A1 - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Mi A1 instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi A1, smartfona dual sim z ekranem IPS 5, 5 cala Full HD....

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 3 528

  Pobierz »

 • 11

  Xiaomi Mi 9T - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9T. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do ogólnych informacji...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 2 982

  Pobierz »

 • 12

  POCO X3 NFC - instrukcja obsługi (Manual)

  POCO X3 NFC - instrukcja obsługi w formacie PDF to plik, który możemy pobrać za darmo. Manual do smartfona Xiaomi pozwoli nam...

  manual - instrukcja obsługi, Instrukcje, Instrukcja obsługi

  Liczba pobrań: 2 667

  Pobierz »

 • 13

  Xiaomi Mi Note 10 - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi Note 10.

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 2 398

  Pobierz »

 • 14

  Xiaomi Redmi Note 10 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi Note 10 Pro - instrukcja obsługi to dokument, który musi mieć każdy użytkownik tego modelu smartfona. Plik zawiera...

  manual - instrukcja obsługi, dodatkowe funkcje w smartfonie

  Liczba pobrań: 1 912

  Pobierz »

 • 15

  Xiaomi Mi 5s Plus - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Mi 5s Plus instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi 5s Plus, smartfona z ekranem 5, 7 cala. Elektroniczna...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 1 828

  Pobierz »

 • 16

  Xiaomi Mi 9T Pro - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo manual do smartfon Xiaomi Mi 9T Pro. Instrukcja obsługi pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi funkcjami...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 1 397

  Pobierz »

 • 17

  Xiaomi Mi 10 – instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Mi 10. Darmowa instrukcja obsługi do Xiaomi Mi 10 w języku polskim pozwala...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 1 350

  Pobierz »

 • 18

  Xiaomi Redmi Note 10 5G - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi Note 10 5G - instrukcja obsługi to plik w formie PDF do pobrania za darmo, który pozwoli nam zapoznać się ze...

  manual - instrukcja obsługi, manual do Xiaomi

  Liczba pobrań: 1 348

  Pobierz »

 • 19

  Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo uniwersalny podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. Manual po polsku zapewnia dostęp do...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 1 250

  Pobierz »

 • 20

  Xiaomi Mi 9 SE - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9 SE. pl/ksiazki/instrukcje/smartfony/xiaomi/manual-do-xiaomi-mi-a3" title="Xiaomi Mi A3 - instrukcja obsługi (Manual)">

  21

  Xiaomi Mi A3 - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz w pełni za darmo instrukcję obsługi do smartfona Xiaomi Mi A3. Manual po polsku zapewnia dostęp do podstawowych...

  manual - instrukcja obsługi

  Liczba pobrań: 1 090

  Pobierz »

 • 22

  Xiaomi Mi Max - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Mi Max instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi Max, smartfona dual sim z ekranem 6, 44 cala.

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 889

  Pobierz »

 • 23

  Xiaomi Mi Air Purifier 2 - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Mi Air Purifier 2 (SM-A310F) instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi Air Purifier 2 (SM-A310F),...

  manual - instrukcja obsługi

  Liczba pobrań: 877

  Pobierz »

 • 24

  Xiaomi Mi 9 Lite - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Mi 9 Lite.

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 806

  Pobierz »

 • 25

  Xiaomi Redmi Note 9S - instrukcja obsługi (Manual)

  Pobierz za darmo uniwersalny podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9S.

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

  Liczba pobrań: 440

  Pobierz »

 • 26

  POCO F2 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

  POCO F2 Pro - instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania za darmo to wszystkie informacje o telefonie Xiaomi w jednym...

  Instrukcja obsługi, Instrukcja

  Liczba pobrań: 309

  Pobierz »

 • 27

  Xiaomi Redmi 2 - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi 2 instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 2 (model 2014817, 2014818 i 2014817), smartfona dual...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 268

  Pobierz »

 • 28

  Xiaomi Redmi 3s Prime - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Redmi 3s Prime instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 3s Prime, smartfona dual sim z ekranem IPS 5, 0...

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 134

  Pobierz »

 • 29

  Xiaomi Mi 4i - instrukcja obsługi (Manual)

  Xiaomi Mi 4i instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi 4i (model 2015015), smartfona z ekranem IPS 5, 0 cala....

  smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

  Liczba pobrań: 71

  Pobierz »

W dziale instrukcje obsługi Xiaomi znajdziemy i pobierzemy za darmo podręczniki użytkownika określane mianem manuale do smartfonów, oczyszczaczy powietrza chińskiej marki Xiaomi, której produkty nad Wisłą są na tyle popularne, że 24 marca 2018 roku w Krakowie otworzono salon firmowy. Warto przy okazji zaznaczyć, że smartfony Xiaomi można często kupić w przystępnej cenie w marketach Biedronki.

Instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika

Czym zajmują się technical writerzy? Tworzą m. in. instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika (ang. user guides, user manuals). A czym zajmują się instrukcje obsługi? I czym właściwie są?

Wikipedia ma odpowiedź i na to pytanie – według tej definicji są to dokumenty mające na celu ułatwić ludziom używanie różnego rodzaju produktów lub rozwiązań (systemów). Można je spotkać w różnych dziedzinach życia i przemysłu – instrukcje obsługi samochodu, pralki, komputera, oprogramowania, zabawek… Tak, tak, to są właśnie te wszystkie dokumenty których prawdziwy fachowiec nigdy nie czyta;).

Tego typu dokumentacja może mieć różnych adresatów – administratorów systemu, wdrożeniowców, użytkowników końcowych… Powoduje to, że tworzymy dla nich różne typy podręczników, na przykład:

 • Podręczniki instalacji (installation guides) – opisujące proces instalacji i aktualizacji (upgrade’u),
 • Podręczniki administracji (administration guides) – dla zarządzających systemem,
 • Podręczniki wdrożenia lub konfiguracji (implementation/configuration guides) – dla wdrożeniowców odpowiedzialnych za przygotowanie i skonfigurowanie systemu do realizacji konkretnych działań (dla konkretnego klienta),
 • Jaktosy (how-to guides) – pokazujące jak użyć produktu w konkretnym celu,
 • Szybkostarty (quick start guides) – opisujące w jaki sposób rozpocząć pracę z urządzeniem (systemem),
 • Inne.

Jak widać, znalezienie polskich odpowiedników dla niektórych typów dokumentacji jest dość trudne – liczymy tutaj na Wasze sugestie i podpowiedzi.

Jak wygląda tego typu dokumentacja z punktu widzenia użytkownika? Zazwyczaj jest to książka – ze stroną tytułową, spisem treści, skorowidzem (index), podzielona na rozdziały wypełnione tekstem, rysunkami i tabelami. Dostarczamy ją w formie papierowej, lub elektronicznej (np. plik PDF). Więcej informacji na temat tego co powinno się znaleźć w instrukcji użytkownika znajdziecie między innymi tutaj.

A w tym miejscu świetny przykład jak nie robić instrukcji obsługi:).


Podręcznik użytkownika i opis techniczny Hitachi C1424r

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i opis techniczny Hitachi C1424r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i opis techniczny Hitachi C1424r