Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Electrolux Eoc5651wox

Podręcznik użytkownika Electrolux Eoc5651wox zawiera wszystkie informacje i instrukcje dotyczące użytkowania, konserwacji i eksploatacji tego modelu urządzenia. Zawiera też ważne informacje na temat bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Electrolux Eoc5651wox

Załóż profil zaufany

Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu.Pomożemy ci wybrać, w jaki sposób go założyć.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Wskaż jedną z opcji:

Mam dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) i czytnik NFCMam kwalifikowany podpis elektronicznyChcę złożyć wniosek online i potwierdzić w rozmowie wideo z urzędnikiemChcę złożyć wniosek online i potwierdzić w punkcie potwierdzającym

Profil zaufany (PZ) jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym.

Informacje:

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz konto w systemie banku (w tym banku spółdzielczego) lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego).

ZAŁOŻ PROFIL ZAUFANY 

  Rozwiń tekst

  Czym jest profil zaufany

  Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

  Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

  W portalu Gov. pl również korzystamy z profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:

 • swoje punkty karne,
 • swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • czy twój dowód jest unieważniony,
 • swoje dane w rejestrze PESEL.
 • swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent. pl – więcej informacji o IKP znajdziesz pod tym linkiem.

Kto może założyć

Każdy, kto ma numer PESEL, oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Co musisz zrobić

Załóż profil zaufany za pomocą internetowego konta bankowego

Konto bankowe można wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu. pl/dt/registerByXidp">Sprawdź, czy założysz profil zaufany przy wykorzystaniu konta bankowego w twoim banku spółdzielczym.

Profil zaufany możesz także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.

Jak to zrobić:

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.

Dlaczego warto

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) – na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.
 • Jak długo ważny jest profil zaufany

  3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

  Podstawa prawna

  Często powtarzające się pytania dotyczące uzyskiwania profilu zaufanego

  Czy można potwierdzić profil zaufany dla osoby ubezwłasnowolnionej?

  Nie można, ponieważ profil zaufany mogą mieć wyłącznie osoby mające zdolność do czynności prawnych. Profil zaufany zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadanie publiczne, to środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c. 

  Czy można potwierdzić i obsługiwać profil zaufany dla osoby trzeciej np. obłożnie chorej albo wykluczonej cyfrowo?

  Profil zaufany można potwierdzić tylko dla siebie. Nie ma możliwości, potwierdzenia profilu zaufanego dla osoby trzeciej przez opiekuna prawnego tej osoby lub osobę upoważnioną notarialnie.
  Każdy, kto chce mieć profil zaufany, powinien mieć możliwość nie tylko jego uzyskania, ale następnie także posługiwania się nim później w taki sposób, że nie utraci nad nim kontroli. W przeciwnym przypadku systemy teleinformatyczne odnotowałyby, że daną czynność wykonała osoba, która nie mogła lub nie potrafiła jej zrobić. Dlatego też przepisy 20c z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne wymagają, aby osoba ubiegająca się o profil zaufamy albo potwierdziła swoją tożsamość dokumentem tożsamości okazanym osobie upoważnionej do potwierdzenia profilu zaufanego, albo samodzielnie potwierdziła profil przez Internet w taki sposób, że niezawodnie będzie wiadomo, że było to działanie tej osoby. Dodatkowo przepisy §9 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego  wymagają od osoby osiadającej ważny profil zaufany zapewnienia poufności danych aby nie było możliwe użycie profilu zaufanego przez osoby trzecie, 

  Czy można potwierdzić profil zaufany dla dziecka?

  Tak, każda osoba która ukończyła 13 lat i ma nadany nr PESEL, może potwierdzić profil zaufany. Aby było to możliwe w punkcie potwierdzającym, osoba taka musi posiadać ważny dokument tożsamości, (dowód osobisty, paszport). Legitymacja szkolna nie jest dokumentem tożsamości.

  Co mam zrobić gdy chcę odbierać zdalnie e-receptę dla pozostającej pod moją opieką osoby obłożnie chorej? Dlaczego nie mogę dostać smsa z kodem na swój telefon lub adres email?

  Taka możliwość nie musi wymagać posiadania przez tę osobę profilu zaufanego. Trwają prace nad rozwiązaniami, które to umożliwią, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo danych osobowych podopiecznych.

  Często powtarzające się pytania dotyczące używania profilu zaufanego

  Mam profil zaufany, ale nie mogę się nim nigdzie zalogować np. do systemu BDO (Bazy Danych Odpadowych), do Internetowego Konta Pacjenta, do PUE ZUS

  Najczęściej przyczyną braku możliwości zalogowania się jest brak aktywnego profilu zaufanego. Czy mamy aktywny profil zaufany, możemy łatwo sprawdzić, logując się na stronie przeznaczonej do zarządzania profilem zaufanym do tak zwanego konta profilu zaufanego. Konto ma każdy posiadacz profilu zaufanego – także ten kto potwierdził profil zaufany za pośrednictwem banku. Proszę wejść na stronę profilu zaufanego i spróbować się zalogować. Jeżeli mamy aktywny profil zaufany, to uda się zalogować i zostanie wyświetlona informacja o profilu zaufanym. 

  Jeżeli mamy tylko konto profilu zaufanego, ale nie mamy aktywnego profilu zostanie wyświetlony komunikat „Aby korzystać z profilu zaufanego – złóż wniosek lub użyj e-dowodu". Oznacza to, że nie mamy aktywnego profilu zaufanego i co za tym idzie, nie możemy z niego korzystać.

  Czasem zdarza się, że mamy profil zaufany, który działa w większości usług, a w jednej usłudze – nie. W takim przypadku należy skontaktować się dostawcą tej usługi.

  Nie mam profilu zaufanego, a na mój telefon komórkowy przyszedł sms od PZePUAP. Dlaczego?

  Zdarza się, że do osoby, która nigdy nie zakładała konta na ePUAP ani nie potwierdzała profilu zaufanego, przyjdzie sms o treści: „Kod autoryzacyjny nr... z dnia... Chciałbyś mieć informacje o swoim zdrowiu w jednym miejscu? Zaloguj sie na pacjent. pl za pomocą PZ". W takim przypadku nie ma powodu do niepokoju. Przyczyną jest omyłkowo podany numer telefonu przy zakładaniu konta na ePUAP albo w trakcie rejestracji w systemie profilu zaufanego. Wiadomość sms jest wysyłana właśnie po to, aby potwierdzić, że osoba zakładająca konto nie pomyliła się i faktycznie dysponuje podanym numerem telefonu. Jeżeli nie dysponuje, to nie przepisze kodu, konto nie zostanie założone i co za tym idzie, podane dane w ogóle nie zostaną zapisane w systemie.

  Mam profil zaufany i nie unieważniałem go, a otrzymałem pocztą elektroniczną wiadomość o jego unieważnieniu. Dlaczego?

  Jeżeli osoba posiadająca już profil zaufany powiązała go ze swoim kontem w banku, to operacja taka powoduje unieważnienie starego i potwierdzenie nowego profilu zaufanego, dla którego od nowa biegnie trzyletni okres ważności. W takim przypadku system wysyła pocztą elektroniczną informację o unieważnieniu profilu zaufanego oraz informację o utworzeniu nowego profilu zaufanego (odpowiednio na adresy powiązane ze starym i nowym profilem zaufanym). Informacja jest wysyłana bez względu na to, w jaki sposób był potwierdzony unieważniany profil zaufany (czy w punkcie potwierdzającym, czy za pośrednictwem konta w innym banku).

  W przypadku gdy jesteśmy pewni, że nie powiązaliśmy profilu zaufanego ze swoim kontem bankowym ani nie unieważnialiśmy go w inny sposób, ani nie upłynął 3-letni termin ważności profilu zaufanego, należy niezwłocznie sprawdzić, czy możemy się zalogować na stronie profilu zaufanego https://pz. pl/ (odpowiednio loginem i hasłem lub przez bank). Jeżeli możemy się zalogować i widzimy swój profil zaufany, to znaczy, że ktoś omyłkowo przypisał nasz adres poczty elektronicznej do swojego profilu zaufanego (zrobił literówkę w adresie) i właśnie unieważnił swój profil. W takim przypadku nie musimy nic robić.
  Jeżeli nie możemy się zalogować, to należy:
  1) wykonać zrzut ekranu z błędem, 
  2) pilnie skontaktować się z centrum pomocy Użytkowników Profilu Zaufanego w Centralnym Ośrodku Informatyki https://pz. pl/pz/contact i stosować się do uzyskanych wskazówek,
  3) jeżeli mamy taką możliwość - ponownie potwierdzić profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej, lub
  4) udać się do punktu potwierdzającego celem wyjaśnienia sytuacji.


  Nie mogę zalogować się, używając adresu poczty elektronicznej zamiast identyfikatora użytkownika. Dlaczego?

  System profilu zaufanego pozwala zalogować się adresem poczty elektronicznej tylko w przypadku, gdy adres ten jest przyporządkowany do jednego i tylko jednego konta założonego w tym systemie. Jeżeli tak nie jest, należy się logować, podając identyfikator użytkownika podany przy rejestracji w systemie profilu zaufanego.
  Często zdarza się, że użytkownicy zakładają kilka kont, podając ten sam adres poczty elektronicznej, nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład ktoś pomylił się w nazwisku podczas wypełniania formularza rejestracji, co spowodowało brak możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym. W takim przypadku zaleca się zalogowanie się do posiadanego już konta i następnie złożenie nowego wniosku o profil zaufany z wykorzytsaniem tego konta. System pozwala na powtórną rejestrację, co spowoduje utworzenie kolejnego konta.
  Kolejne konto jest tworzone w systemie także wtedy, gdy ktoś złożył wniosek o profil zaufany, wypełniając formularz online na stronie https://pz. pl/pz/register, a następnie zrezygnował w wizyty w punkcie potwierdzającym i potwierdził profil zaufany przez bank.
  Można łatwo zweryfikować/przypomnieć, jakie identyfikatory mają konta, które zostały przyporządkowane do adresu naszej poczty elektronicznej. W tym celu na stronie https://pz. pl/pz/pages/userIndex należy wybrać opcję „Nie pamiętam nazwy użytkownika". Po podaniu naszego adresu poczty elektronicznej otrzymamy na ten adres listę identyfikatorów profilu zaufanego. Jeżeli wszystkie te identyfikatory faktycznie zostały podane przez nas, tylko nie pamiętamy hasła, to można to hasło odzyskać przez użycie na stronie https://pz. pl/pz/pages/userIndex opcji „Nie pamiętam hasła"

  Rzadko zdarza się, że ktoś potwierdzając profil zaufany, poda przez pomyłkę niepoprawny adres poczty elektronicznej i przypadkiem poda w ten sposób adres kogoś innego. To także może spowodować, że osoba, która dotąd logowała sią adresem poczty elektronicznej, nie może go już użyć w tym celu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla osoby, której adres przez pomyłkę wpisano, ale może być dla niej niewygodne, a nawet uciążliwe (nie można się zalogować, mogą się pojawiać wysyłane pocztą elektroniczną komunikaty systemowe przeznaczone dla innej osoby). Z kolei osoba, która niepoprawnie wpisała adres, nie może w pełni zarządzać swoim profilem zaufanym. W takim przypadku sugeruje się skorzystanie z opcji „Nie pamiętam nazwy użytkownika" i po zweryfikowaniu w ten sposób, jaki identyfikator został omyłkowo powiązany z naszym adresem poczty elektronicznej, poinformować o tym centrum pomocy Użytkowników Profilu Zaufanego w Centralnym Ośrodku Informatyki https://pz. pl/pz/contact. Centrum pomocy skontaktuje się z osobą, która podała niepoprawny (nie swój) adres poczty elektronicznej celem umożliwienia jej zmiany tego adresu na poprawny.

  Ostatnia aktualizacja: 25. 10. 2022 14:32

  Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

  Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz nowy dowód osobisty z warstwą elektoniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera. 

  Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć.

  Załóż profil zaufany za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

  Jeżeli masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną na stronie wyboru sposobu uzyskania profilu zaufanego wybierz opcję e-dowód i postępuj dalej jak w podanej tam instrukcji.

  UWAGA! Ta opcja wymaga posiadania oprócz nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną także czytnika umożliwiającego połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) oraz zainstalowanego wcześniej  oprogramowania e-dowodu.

  UWAGA!  Każdy kto zarejestrował konto na stronie profilu zaufanego, ale nie potwierdził profiu zaufanego (zapomniał lub nie zdążył odwiedzić punktu potwierdzjącego, nie udało mu się podpisać wniosku podpisem kwalifikowanym, nie udało się potwierdzić profilu dowodem osobistym) nie musi się na nowo rejestrować. Może po zalogowaniu się identyfikatorem użytkownika i hasłem, które podał przy rejestracji:

 • złożyć kolejny wniosek o profil zaufany i podpisać go kwalifkowanym podpisem elektronicznym (opcja „złóż nowy wniosek"),
 • potwierdzić profil zaufany e-dowodem osobistym.
 • Każdy, kto chce mieć profil zaufany, powinien mieć możliwość nie tylko jego uzyskania, ale następnie także posługiwania się nim później w taki sposób, że nie utraci nad nim kontroli. Dodatkowo przepisy §9 wymagają od osoby osiadającej ważny profil zaufany zapewnienia poufności danych aby nie było możliwe użycie profilu zaufanego przez osoby trzecie, 

  Najczęściej przyczyną braku możliwości zalogowania się jest brak aktywnego profilu zaufanego. pl/">https://pz. pl/ i spróbować się zalogować. Jeżeli mamy aktywny profil zaufany, to uda się zalogować i zostanie wyświetlona informacja o profilu zaufanym. 

  Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz kwalifikowany podpis elektroniczny,

  Założ profil zaufany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

  Uwaga! Ta opcja wymaga zaistalowanej wcześniej aplikacji Podpis Kwalifikowany. Upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację Podpis Kwalifikowany. Jeśli nie – pobierz ją: kliknij kafelek Certyfikat kwalifikowany na stronie logowania do profilu zaufanego.

 • Wejdź na stronę profilu zaufanego.
 • Kliknij Zarejestruj się.
 • Wypełnij formularz (zapamiętaj identyfikator użytkownika i hasło) 
 • Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
 • Wyświetli się kolejny komunikat, który potwierdzi, że twój wniosek o profil zaufany został pomyślnie złożony. Pojawią się 2 opcje do wyboru: Wyświetl listę punktów potwierdzających oraz Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanymKoniecznie wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym.
 • Uruchom aplikację Podpis Kwalifikowany.
 • Kliknij Rozpocznij proces podpisu.
 • Kliknij Przejdź do podpisu (okienko Krok 4 w aplikacji). Poczekaj, aż pojawi się możliwość wyboru/wskazania certyfikatu kwalifikowanego (Krok 5).
 • Kliknij Podpisz dokument (Krok 6).
 • W nowym oknie wprowadź PIN.
 • Potwierdź wykonanie kroków w aplikacji Podpis Kwalifikowany (Krok 7).
 • Wrócisz do przeglądarki internetowej. Kliknij Potwierdź wykonanie kroków. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego wymagają od osoby osiadającej ważny profil zaufany zapewnienia poufności danych aby nie było możliwe użycie profilu zaufanego przez osoby trzecie, 

  Dzięki PZ załatwisz sprawy urzędowe przez internet. Jeśli chcesz go uzyskać bez wychodzenia z domu, ale nie możesz założyć go za pomocą internetowego konta bankowego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, możesz założyć profil zaufany i potwierdzić go w rozmowie wideo z urzędnikiem. 

  ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY

  Każdy, kto spełnia 4 warunki:

 • ma numer PESEL,
 • miał lub ma polski dowód osobisty,
 • ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • ma ważny dowód osobisty lub paszport.
 • Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13. roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

  Co musisz przygotować do złożenia wniosku

 • Nazwę użytkownika i hasło. Ustalasz je samodzielnie. Pamiętaj, że nazwy użytkownika nie możesz później zmienić – ustalasz ją raz na zawsze.
 • Nazwa użytkownika może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.
 • Hasło musi mieć minimum 8 znaków, w tym 1 dużą literę, 1 małą literę oraz 1 cyfrę lub 1 znak specjalny.
 • Dane do kontaktu: adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
 • Na podany adres e-mail będziesz dostawać powiadomienia o statusie swoich spraw i wysłanych wnioskach,
 • Na podany numer telefonu będziesz dostawać jednorazowe kody SMS, za pomocą których potwierdzisz logowanie do usługi czy podpisanie dokumentu.
 • Telefon komórkowy, którego numer podajesz we wniosku.
 • Przygotuj dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować do złożenia wniosku.
 • Kliknij przycisk Załóż profil zaufany.
 • Ustal dane do logowania: nazwę użytkownika i hasło. 
 • Podaj swoje dane, w tym numer telefonu do otrzymywania kodów autoryzacyjnych oraz adres e-mail. 
 • Wybierz aplikację do rozmowy wideo z urzędnikiem. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować do rozmowy z urzędnikiem.
 • Wybierz dzień i godzinę, w których możesz odbyć tę rozmowę.
 • Sprawdź wszystkie dane na podsumowaniu wniosku.
 • Potwierdź wysłanie wniosku. Na numer telefonu (podany w formularzu wniosku) dostaniesz kod autoryzacyjny. Wpisz go w odpowiednie pole i kliknij DALEJ.
 • Na adres e-mail (podany w formularzu wniosku) dostaniesz 3 wiadomości:
 • potwierdzenie założenia konta w serwisie profil zaufany,
 • potwierdzenie wysłania wniosku. Znajdziesz w nim również numer wniosku, który będzie ci potrzebny, aby rozpocząć rozmowę z urzędnikiem. Nikomu nie podawaj tego numeru! Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak przebiega rozmowa z urzędnikiem.
 • zaproszenie na rozmowę wideo podczas której potwierdzisz swój PZ.
  Wiadomość zawiera:
 • czas i datę rozmowy,
 • odnośnik do spotkania w aplikacji MS Teams,
 • informacje dotyczące korzystania z aplikacji MS Teams oraz
 • informacje o tym jak należy się przygotować do rozmowy z osobą potwierdzającą i jaki będzie przebieg tej rozmowy.
 • Ustalonego dnia, o wybranej godzinie kliknij w link przysłany w zaproszeniu i czekaj na połączenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak przebiega rozmowa z urzędnikiem.
 • Gdzie wysyłasz wniosek

  Wniosek adresowany jest automatycznie. Nie musisz wskazywać adresata. Odbierze go urzędnik upoważniony do potwierdzania profilu zaufanego.

  Ile zapłacisz

  Usługa jest bezpłatna.

  Ile będziesz czekać

  Jeśli rozmowa z urzędnikiem przebiegnie pomyślnie i dane zawarte w okazanym dokumencie tożsamości zostaną poprawnie zweryfikowane, twój profil zaufany zostanie potwierdzony od razu.

  Co musisz przygotować do rozmowy z urzędnikiem

 • Numer wniosku – dostaniesz go w e-mailu z potwierdzeniem wysłania wniosku (nie podawaj tego numeru urzędnikowi, to urzędnik ma ci podać ten numer w rozmowie telefonicznej, a ty sprawdzisz, czy numer się zgadza),
 • Ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Uwaga!  Paszportu może użyć tylko osoba, która ma lub miała polski dowód osobisty. Urzędnik musi porównać osobę, którą widzi, ze zdjęciem z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • Urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon. Może to być tablet, telefon, komputer stacjonarny lub laptop. Na tym urządzeniu musi działać aplikacja do rozmowy wideo, tj. Microsoft Teams (dostępna za darmo).
 • Jak przebiega rozmowa z urzędnikiem

 • Przygotuj się do rozmowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować do rozmowy z urzędnikiem.  Ustalonego dnia, o wybranej godzinie kliknij w link przysłany pocztą elektroniczną w zaproszeniu na potwierdzenie tymczasowego Profilu Zaufanego i czekaj na połączenie.
 • Urzędnik, z którym się połączysz, jest upoważniony do potwierdzania profilu zaufanego. Przedstawi ci się i – w celu weryfikacji – poda numer twojego wniosku o profil zaufany. To numer, który system wysłał ci automatycznie zaraz po złożeniu wniosku. Znajdziesz go też w wiadomości poczty elektronicznej odebranej od nadawcy profil zaufany z adresu powiadomienia@pz. pl
 • Urzędnik, który poprowadzi rozmowę, poprosi cię o przedstawienie się, złożenie oświadczeń dotyczących używania profilu zaufanego i okazanie dowodu tożsamości. Może też poprosić cię o wykonanie gestu, który ułatwi wykrycie działania oprogramowania celowo zakłócającego transmisję.
 • Spotkanie będzie nagrywane, a nagranie będzie przechowywane przez 6 lat. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, twój profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia profilu dostaniesz na swój adres e-mail.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm. ) - art. 20 cb,

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. 1194 z późn. ).

  Wniosek o profil zaufany możesz złożyć online, a następnie potwierdzić go osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym 

  Każdy, kto spełnia 3 warunki:

  Co musisz przygotować

 • Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 • Kliknij przycisk Załóż profil zaufany - znajdziesz się na stronie profilu zaufanego.
 • Kliknij Zarejestruj się. Wybierz Wniosek online.
 • Wypełnij formularz. Podaj swoje dane, w tym numer telefonu do otrzymywania kodów autoryzacyjnych oraz adres e-mail. Zapamiętaj swoje dane do logowania. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 • Potwierdź kodem SMS poprawne wypełnienie wniosku. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
 • Idź do wybranego punktu potwierdzającego - szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie potwierdzisz profil zaufany - i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Weź ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport. Jeśli w danym punkcie potwierdzającym jest to wymagane, umów się na wizytę.
 • Jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni, nie musisz rejestrować się ponownie. Możesz złożyć kolejny wniosek gdy zalogujesz się na swoje konto profilu zaufanegoDo logowania użyj swoją nazwą użytkownika i hasło, i ponownie złóż wniosek.
 • Gdzie potwierdzisz profil zaufany

  W dowolnym punkcie potwierdzającym – również za granicą. 

  Sprawdź adres najbliższego punktu potwierdzającego:

 • Wejdź w wyszukiwarkę punktów potwierdzających na stronie profilu zaufanego.
 • Kliknij przycisk Filtr po prawej stronie.
 • W polu Miejscowość wpisz nazwę miasta.
 • Kliknij przycisk Filtruj.
 • Wyświetli ci się lista wszystkich punktów potwierdzających w twoim mieście.
 • Jeżeli wyszukiwarka nie pokazała punktów potwierdzających, wypełnij inne pole – możesz na przykład wpisać nazwę swojego województwa lub w polu Nazwa wpisać nazwę konkretnego urzędu (jeżeli ją znasz).

  Profil zaufany będzie gotowy do użycia natychmiast po jego potwierdzeniu.

  Ile zapłacisz

  3 lata.

  Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

  {"register":{"columns":[]}}

  W czym możemy pomóc? Wybierz temat.

  Informacje o firmie

  Electrolux Poland Sp. z o. o.
  NIP 521-008-43-88
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
  Numer KRS: 0000029692
  wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500, 00 ZŁ

  Siedziba firmy
  ul. Karolkowa 30
  01-207 Warszawa

  Infolinia
  tel. : 801 444 800*; 22 749 61 00*
  pon. -pt. 8:00-18:00 (w dni robocze)

  *Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.

  Serwis, instalacja i części zamienne
  Kup części zamienne i akcesoria
  Dbamy o środowisko, dbamy o Twoją wygodę. Teraz do zgłoszenia urządzenia do serwisu nie jest Ci potrzebna karta gwarancyjna – wystarczy dowód zakupu
  Ekoprojekt – rejestracja
  Temat dotyczy procesu rejestracji w oparciu o dyrektywy Ecodesign UE i odnosi się tylko do wybranych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak zmywarki, pralki, pralko-suszarki i urządzenia chłodnicze.

  Polityka gwarancyjna

  Od 01. 01. 2023 roku zmieniły się warunki gwarancji. Poniżej zostały zamieszczone pełne warunki gwarancji dla poszczególnych produktów:

  URZĄDZENIA MOBILNE
  Jeśli wraz z telefonem lub tabletem otrzymałeś Qucik Start Guide(QSG) pełne warunki gwarancji możesz pobrać tutaj:
  PEŁNE WARUNKI GWARANCJI DLA SMARFONÓW ORAZ TABLETÓW POSIADAJĄCYCH QUICK START GUIDE
  Jeśli wraz z produktem otrzymałeś kartę gwarancyjną pełne warunki gwarancji możesz pobrać tutaj:
  PEŁNE WARUNKI GWARANCJI DLA SMARTFONÓW, TABLETÓW ORAZ AKCESORIÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ GWARANCYJNĄ

  Jeśli zakupiłeś produkt do 31 grudnia 2022 oraz posiadasz skrócone warunki gwarancji w Quick Start Guide pobierz pełne warunki gwarancji tutaj

  AUDIO VIDEO ORAZ URZĄDZENIA AGD
  Plik do pobrania: WARUNKI GWARANCJI DLA PRODUKTÓW AUDIO VIDEO ORAZ URZĄDZEŃ AGD

  Co obejmuje gwarancja

  URZĄDZENIA MOBILNE

  • Okres gwarancji24 Miesiące/cy
  • Informacje ogólne

   Okres gwarancji na akcesoria wchodzące w skład zestawu wynosi 24 miesiące
   Okres gwarancji na akumulatory wchodzące w skład zestawu wynosi 24 miesiące

  Okres gwarancji na akumulatory wynosi 24 miesiące

  Smartwatche i opaski sportowe
  Typ

  Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Galaxy Fit, Gear Fit, Gear S3, Gear Sport
  Informacje ogólne

  Naprawa w serwisie zewnętrznym

  Naprawa w serwisie zewnętrznym

  Pozostałe urządzenia Wearables12 Miesiące/cy

  Gear VR, Gear 360, Gear IconX3 Miesiące/cy

  Flip Cover, Flip Wallet, LED Flip Wallet, S View Cover, S View Cover Stand, S View Wallet, Clear View Cover, Protective Cover, Clear Cover, Kids Protective Cover, Kids Grip Cover, Book Cover, Slim standing Cover (EF-MF936CBEGWW)

  Obsługa gwarancyjna akcesoriów do telefonów i tabletów firmy Samsung, realizowana jest w punkcie sprzedaży, w którym nastąpił zakup produktu, z wyjątkiem akcesoriów będących wyposażeniem zestawu urządzenia mobilnego.
  12 Miesiące/cy

  Wymienna bateria, Battery Pack6 Miesiące/cy

  Ładowarka sieciowa, Ładowarka samochodowa, Kabel do przesyłu danych, Kabel zasilający

  Ładowarka bezprzewodowa (Pad), Ładowarka bezprzewodowa (Stand), Uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym, Zestaw akcesoriów ładujących

  Słuchawki przewodowe douszne, Zestaw słuchawkowy BT mono

  Obsługa gwarancyjna akcesoriów do telefonów i tabletów firmy Samsung, realizowana jest w punkcie sprzedaży, w którym nastąpił zakup produktu, z wyjątkiem akcesoriów będących wyposażeniem zestawu urządzenia mobilnego

  Pen (wchodzący w skład zestawu), Pen (uniwersalny)

  Obsługa gwarancyjna akcesoriów do telefonów i tabletów firmy Samsung, realizowana jest w punkcie sprzedaży, w którym nastąpił zakup produktu, z wyjątkiem akcesoriów będących wyposażeniem zestawu urządzenia mobilnego.

  Klawiatura Bluetooth, Etui z klawiaturą

  Folia ochronna / szkło ochronne, Pasek, Zestaw

  Adapter multi, HDMI, Adapter USB

  AUDIO - VIDEO

  36 Miesiące/cy

  Dla telewizorów hotelowych z datą zakupu do dnia 31 lipca 2018 włącznie, okres gwarancji wynosi 24m. Telewizory hotelowe zakupione po 1 sierpnia 2018 włącznie objęte są 36m gwarancji.

  Dla sprzętu zakupionego po 01. 03. 2014 oraz wyprodukowanego po 01. 2013 okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Na sprzęty nie spełniające tego warunku obowiązuje 12 miesięczny okres gwarancji liczony od daty zakupu, zgodnie z tym co zostało zakomunikowane Klientowi w chwili nabycia urządzenia
  Produkty

  tym mikrowieża, soundbar, bezprzewodowe systemy audio

  Monitor LCD / LED dla Biznesu
  36 Miesiące/cy

  Dotyczy modeli:
  LS32D85KT; LS27H650F; LS27E45KB; LS24H650G; LS24E65UD; LS24E65UX; LS24E65KB; LS24E45KB; LS24E45KM; LS24E45UF; LS24H650F; LS24E65UP; LS24E45UD; LS24E20KB; LS22E45KB; LS22E45KM; LS22E45UD; LS22E20KB; LS22E65UD; LS22E45UF; LC49J890D; LC43J890D; LC34H890W; LC27H800F; LS27H850Q; LS24H850Q; LU32H850U; LU28E85KR; LS19C45KM; LS19E20KB; LS19E45KB; LS19E45KM; LS22C20KB; LS22C45KM; LS22E20KN; LS23C65KK; LS23C65UD; LS23E45KB; LS23E65KK; LS23E65UD; LS24E65KC; LS27D85KT; LS27E45UD; LS27E65KC; LS27E65UD; LS27E65UX; LU24E85KR; LU32E85KR; LF24T400F; LS24R650F; LS27R650F; LF27T850Q; LF22T370FWRXEN; LF22T372FWRXEN; LF22T374FWRXEN; LF22T450FQRXEN; LF22T450FQRXXE; LF24T370FWRXEN; LF24T372FWRXEN; LF24T374FWRXEN; LF24T400FHRXEN; LF24T450FQRXEN; LF24T450FQRXXE; LF24T450FZUXEN; LF24T450GYUXEN; LF24T452FQRXEN; LF24T650FYRXEN; LS24A400UJUXEN; LS24A400VEUXEN; LS24A406VEUXEN; LS24A600NWUXEN; LS24A600UCUXEN; LS24A60PUCUXEN; LS24E65KBWW/EN; LS24E65UDWY/EN; LS24E65UXWY/EN; LS24E65UXWZ/XE; LS24R650FDUXEN; LS24R652FDUXEN; LF27T370FWRXEN; LF27T372FWRXEN; LF27T374FWRXEN; LF27T450FQRXEN; LF27T450FQRXXE; LF27T450FZUXEN; LF27T452FQRXEN; LF27T850QWRXEN; LS27A400UJUXEN; LS27A600NWUXEN; LS27A600UUUXEN; LS27A60PUUUXEN; LS27A800NMUXEN; LS27A800UJUXEN; LS27A800UNUXEN; LS27A80PUJUXEN; LS27R650FDUXEN; LS27R652FDUXEN; LS32A600NWUXEN; LS32A600UUUXEN; LS32A60PUUUXEN; LS32A800NMUXEN; LC34H890WGRXEN; LC34H892WGRXEN; LS34A650UXUXEN; LC49J890DKRXEN; LF32TU870VRXEN; LS49A950UIUXEN

  Dla monitorów z datą zakupu do dnia 31 marca 2016 włącznie, okres gwarancji wynosi 36m. Monitory zakupione po 1 kwietnia 2016 włącznie objęte są 24m gwarancji.

  Monitory wielkoformatowe (LFD)

  Dotyczy modeli:
  LH10DBDPLBC

  Dla sprzętu zakupionego po 01. Na sprzęty nie spełniające tego warunku obowiązuje 12 miesięczny okres gwarancji liczony od daty zakupu, zgodnie z tym co zostało zakomunikowane Klientowi w chwili nabycia urządzenia

  URZĄDZENIA AGD

  20-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie kompresora i obowiązuje dla wybranych modeli urządzeń. Przyznawana jest wyłącznie na urządzenia zakupione po 1 lipca 2022 r. Dla urządzeń zakupionych przed 1 lipca 2022 r. przysługuje 10-letnia gwarancja na kompresor.

  20-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie silnika i obowiązuje dla wybranych modeli urządzeń. przysługuje 10-letnia gwarancja na silnik.

  5 lat gwarancji dla ceramicznej powłoki komory w kuchence mikrofalowej (od 3 do 5 roku gwarancja obejmuje wyłącznie część).

  Odkurzacz
  (VC20F70HNAR/GE)
  5 LataInformacja ogólna

  5 lat gwarancji dla mechanizmu poruszającego się po dnie zmywarki Water wall (od 3 do 5 roku gwarancja obejmuje wyłącznie część).

  5 lat gwarancji na sprężarkę.
  Istnieje możliwość odpłatnego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy.

  SPRZĘT KOMPUTEROWY

  Notebooki
  (NP900X3A-A01PL)

  NOŚNIKI PAMIĘCI

  W związku z przejęciem dywizji HDD Samsung przez firmę Seagate Technology, wszelkie zobowiązania gwarancyjne w stosunku do Klientów Samsung są realizowane tylko przez firmę Seagate Technology.
  Klientów indywidualnych prosimy o zwrot uszkodzonych dysków u sprzedawcy lub bezpośrednio za pośrednictwem strony Seagate

  Link

   http://www. com/pl/pl/support/warranty-and-replacements/#2

   W przypadku problemów z rejestracją produktu za pośrednictwem powyższej strony prosimy o kontakt z darmową infolinią firmy Seagate 00 800 4732 4283, lub poprzez stronę

   Pojemność: 512 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 600 TBW
   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 1200 TBW

   Zwrot tylko za pośrednictwem sprzedawcy.
   Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu lub do dnia, w którym łączna liczba bajtów zapisanych na dysku SSD przekroczyła limit żywotności dysku (ang. Total Bytes Written, TBW) ewentualnie określony w udostępnionym przez SAMSUNG oprogramowaniu Magician. Zastosowanie ma okres krótszy.

   Pojemność: 250 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 150 TBW
   Pojemność: 512 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 300 TBW
   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 600 TBW
   Pojemność: 2 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 1200 TBW

   Pojemność: 512 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 400 TBW
   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 800 TBW
   Pojemność: 2 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 1 200 TBW

   Informacje ogólne
   Zwrot tylko za pośrednictwem sprzedawcy.
   Okres gwarancji

   Pojemność: 250 GB Okres gwarancji: 3 Lata lub 100 TBW
   Pojemność: 500 GB Okres gwarancji: 3 Lata lub 200 TBW
   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 3 Lata lub 400 TBW

   Zwrot tylko za pośrednictwem sprzedawcy.

   Pojemność: 256 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 200 TBW
   Pojemność: 512 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 400 TBW

   Pojemność: 256 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 300 TBW
   Pojemność: 512 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 600 TBW
   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 1 200 TBW
   Pojemność: 2 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 2 400 TBW
   Pojemność: 4 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 4 800 TBW

   Pojemność: 250 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 150 TBW
   Pojemność: 500 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 300 TBW
   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 600 TBW
   Pojemność: 2 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 1 200 TBW
   Pojemność: 4 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 2 400 TBW

   Pojemność: 128 GB / 256 GB Okres gwarancji: 10 lat lub 150 TBW
   Pojemność: 512 GB / 1 TB Okres gwarancji: 10 lat lub 300 TBW
   Pojemność: 2 TB Okres gwarancji: 10 lat lub 450 TBW
   Pojemność: 4 TB Okres gwarancji: 10 lat lub 600 TBW

   Pojemność: 120 GB / 250 GB Okres gwarancji: 5 lat lub 75 TBW
   Pojemność: 512 GB / 1 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 150 TBW
   Pojemność: 2 TB /4 TB Okres gwarancji: 5 lat lub 300 TBW

   Pojemność: 120 GB
   Okres gwarancji: 3 lat lub 75 TBW

   Pojemność: 128 GB / 256 GB / 512 GB
   Okres gwarancji: 5 lat ( 75 TBW dla aplikacji klasy enterprise)
   3 lataPojemność

   120 GB / 250 GB / 500 GB / 750 GB / 1TB3 lata

   64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB

   Pojemność: 120 GB Okres gwarancji: 3 Lata lub 35 TBW
   Pojemność: 250 GB Okres gwarancji: 3 Lata lub 70 TBW
   Pojemność: 500 GB Okres gwarancji: 3 Lata lub 100 TBW

   Pojemność: 1 TB Okres gwarancji: 3 lata lub 360 TBW
   Pojemność: 2 TB Okres gwarancji: 3 lata lub 720 TBW
   Pojemność: 4 TB Okres gwarancji: 3 lata lub 1440 TBW

   250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB

   SD / mSD / PenDrive
   (Standard, Basic)
   5 lat

   Zwrot tylko za pośrednictwem sprzedawcy.
   Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu.

   SD / mSD
   (EVO, EVO Plus, EVO Select)
   10 lat

   SD / mSD
   (PRO, PRO Plus, PRO Select)

   SD / mSD
   PRO Endurance (128GB)

   SD / mSD
   PRO Endurance (64GB)

   SD / mSD
   PRO Endurance (32GB)
   2 lata

 • Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Electrolux Eoc5651wox

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Electrolux Eoc5651wox

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Electrolux Eoc5651wox