Podręcznik użytkownika funkcji Caleffi Sepcoll 559121

Podręcznik użytkownika funkcji Caleffi Sepcoll 559121 to dokumentacja techniczna dotycząca rozwiązania sprzętowo-programowego, które umożliwia zarządzanie hydraulicznymi systemami ogrzewania i chłodzenia, w tym systemami przemysłowymi. Podręcznik jest kompatybilny z wersjami systemu Sepcoll 559122 i 559123. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, diagnostyki i naprawy systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowy opis funkcji systemu Sepcoll, w tym możliwość zdalnego zarządzania systemem i konfiguracji ustawień. Ponadto, podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące utrzymania systemu i zabezpieczania go przed możliwymi zagrożeniami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika funkcji Caleffi Sepcoll 559121

Rejestracja
  • News

559

Opis: 

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym do instalacji grzewczych i chłodniczych.
Wykonany ze stali, PN 6.
Z wstępnie uformowaną izolacją.
Przyłącze główne 1″ GW
Dwa przyłącza wyjściowe górne obiegów wtórnych 1 1/2″ z nakrętką.
Zakres temperatury pracy: 0÷100°C.
Ze wspornikami mocującymi.

Rozstaw otworów wylotowychPackPackage559320125 mm1-
Kod

1 Podręcznik użytkownika Easy Search Wprowadzenie Kopiarka Faks Print Scan Serwer dokumentów Web Image Monitor Uzupełnianie papieru i tonera Troubleshooting Aby uzyskać informacje, nie zawarte w tym podręczniku, odnieś się do plików HTML/PDF dostarczonych na płycie CD-ROM. Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne".

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tych podręczników... 7 Symbole użyte w tych podręcznikach... 7 Informacje dotyczące danego modelu... 8 Nazwy głównych funkcji Easy Search Wyszukiwanie według tego co chcesz robić Obniżanie kosztów własnych... 11 Używanie plików z zeskanowanymi dokumentami na komputerze Rejestracja miejsc docelowych... 13 Bardziej efektywne korzystanie z urządzenia Możliwe zastosowania urządzenia Dostosowywanie [Ekranu głównego] Kopiowanie z użyciem różnych funkcji Drukowanie danych z użyciem różnorodnych funkcji... 17 Wykorzystywanie zapisanych dokumentów... 17 Wysyłanie i odbieranie faksów bez używania papieru... 18 Wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet... 20 Wysyłanie i dobieranie faksów za pomocą urządzenia bez zainstalowanego modułu faksowego Używanie faksu i skanera w środowisku sieciowym Osadzanie informacji tekstowych w zeskanowanych plikach Zapobieganie ujawnianiu informacji (funkcje bezpieczeństwa)... 23 Centralne kontrolowanie warunków skanowania i dystrybucji... 24 Monitorowanie i ustawianie maszyny za pomocą komputera... 25 Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu Wprowadzenie Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów... 27 Przewodnik po komponentach (głównie Europa i Azja) Przewodnik po komponentach (głównie Ameryka Północna)... 30 Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia... 34 Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia... 34 Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego)

4 Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego)... 41 Zmiana języka wyświetlania... 43 Zmiana języka wyświetlania (podczas używania inteligentnego panelu operacyjnego)... 43 Jak korzystać z [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego) Korzystanie z [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego)... 50 Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego)... 51 Zapis często używanych funkcji... 55 Rejestrowanie funkcji w programie Włączanie/wyłączanie zasilania... 62 Włączanie głównego zasilania Wyłączanie głównego zasilania Logowanie do urządzenia Gdy wyświetlany jest ekran autoryzacji Autoryzacja kodu użytkownika Używanie panela operacyjnego... 64 Logowanie z użyciem panela operacyjnego... 64 Logowanie przy użyciu panelu operacyjnego (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Wylogowanie się przy użyciu panelu operacyjnego (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) Wylogowanie się przy użyciu panelu operacyjnego (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Umieszczanie oryginałów... 68 Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej (głównie Europa i Azja) Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej (głównie Ameryka Północna)... 69 Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów Kopiarka Procedury podstawowe... 71 Automat. zmiana skali... 73 Dwustronne kopiowanie... 75 Określanie orientacji oryginału i kopii

5 Kopiowanie łączone... 79 Łączenie jednostronne... 80 Łączenie dwustronne Kopiowanie z kasety 1 lub tacy ręcznej na papier o rozmiarze użytkownika... 84 Kopiowanie na koperty Sortowanie... 88 Zmiana liczby kompletów... 89 Zapisywanie danych na Serwerze dokumentów Faks Podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów (nadawanie z pamięci) Wysyłanie dokumentów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie z pamięci)... 95 Rejestrowanie odbiorcy faksu... 96 Usuwanie odbiorcy faksu... 97 Transmisja podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą (nadawanie natychmiastowe)... 99 Wysyłanie oryginałów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie natychmiastowe) Anulowanie nadawania Anulowanie nadawania przed przystąpieniem do skanowania oryginału Anulowanie nadawania podczas skanowania oryginału Anulowanie nadawania po skanowaniu oryginału Zapisanie dokumentu Zapisane dokumenty Ręczne drukowanie dziennika Print Szybka instalacja Wyświetlanie właściwości sterownika drukarki Standardowy sposób drukowania W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PCL Drukowanie po obu stronach arkuszy Podczas używania sterownika drukarki PCL Typy druku dwustronnego Łączenie kilku stron na jednej stronie Podczas używania sterownika drukarki PCL Typy drukowania łączonego

6 Drukowanie na kopertach Konfigurowanie ustawień koperty za pomocą panela operacyjnego Drukowanie na kopertach przy użyciu sterownika drukarki Zapisywanie i drukowanie przy użyciu serwera dokumentów Zapisywanie danych na serwerze dokumentów Zarządzanie dokumentami zapisanymi na serwerze dokumentów Scan Podstawowe czynności wykonywane podczas skanowania do folderu Tworzenie folderu udostępnionego na komputerze z systemem Windows/potwierdzanie danych komputera Rejestrowanie folderu SMB Usuwanie zarejestrowanego folderu SMB Ręczne wprowadzanie ścieżki do lokalizacji docelowej Podstawowe czynności wykonywane podczas wysyłania skanowanych plików pocztą elektroniczną Rejestrowanie odbiorcy wiadomości Usuwanie odbiorcy wiadomości Ręczne wprowadzanie adresu Podstawowe czynności wykonywane podczas zapisywania skanowanych plików Sprawdzanie zapisanego pliku wybranego z listy Określanie typu pliku Określenie ustawień skanowania Serwer dokumentów Zapisywanie danych Drukowanie zapisanych dokumentów Web Image Monitor Wyświetlanie strony głównej Uzupełnianie papieru i tonera Ładowanie papieru Uwagi dotyczące ładowania papieru Ładowanie papieru do kaset Ładowanie papieru do tacy ręcznej Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki

7 Ładowanie papieru do kasety dużej pojemności (LCT) Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego Zalecany papier Zalecane rozmiary i typy papieru Uzupełnianie tonera Wysyłanie faksów lub skanowanych dokumentów w razie braku tonera Sposób postępowania ze zużytym tonerem Troubleshooting Kiedy wyświetlana jest ikona stanu Podświetlony lub migający wskaźnik przycisku [Sprawdź stan] Kiedy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia Gdy wiele funkcji nie może być wywołanych jednocześnie Komunikaty wyświetlane podczas korzystania z funkcji kopiarki lub serwera dokumentów Komunikaty wyświetlane podczas korzystania z funkcji faksu Gdy występuje problem z ustawieniami sieciowymi Kiedy funkcja faksu zdalnego nie może być używana Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji drukarki Komunikaty drukowane w dziennikach lub raportach błędów w trakcie używania funkcji drukowania Komunikaty wyświetlane podczac używania funkcji skanera Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji skanera Komunikaty wyświetlane na ekranie komputera klienta Kiedy pojawi się inny komunikat Kiedy występuje problem ze skanowaniem lub przechowywaniem oryginałów Gdy ekran główny nie może być edytowany (podczas pracy ze standardowym panelem operacyjnym) Kiedy aktualizowana jest książka adresowa Kiedy dane nie mogą być wysłane ze względu na problem z odbiorcą Kiedy urządzenia nie można obsługiwać ze względu na problem z certyfikatem użytkownika Kiedy wystąpi problem z logowaniem Kiedy użytkownik nie ma uprawnień do wykonania operacji Kiedy nie można używać serwera LDAP

8 6 INDEKS

9 Jak korzystać z tych podręczników Symbole użyte w tych podręcznikach W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie w Ameryce Północnej) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Szczegóły na temat tego, który symbol jest odpowiedni dla używanego modelu, patrz str. 8 "Informacje dotyczące danego modelu". 7

10 Informacje dotyczące danego modelu Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę. CXV008 Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia. (głównie Europa i Azja) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A: KOD XXXX -20, -27, -29, -66, -67, V (głównie Ameryka Północna) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B: KOD XXXX V W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe. Jeśli urządzenie jest modelem dla Regionu A, a na etykiecie jest umieszczony KOD XXXX -20, -27, -66, -67, zobacz również " (głównie Europa)". Jeśli urządzenie to model dla regionu A, a na etykiecie jest umieszczony KOD XXXX -29, -69, zobacz również " (głównie Azja)". 8

11 Nazwy głównych funkcji W tym podręczniku główne funkcje urządzenia noszą następujące nazwy: Automatyczny podajnik dokumentów ADF Kaseta dużej pojemności LCT 9

12 10

13 1. Easy Search Możliwe jest wyszukiwanie procedury według tego co chce się zrobić. Wyszukiwanie według tego co chcesz robić Możliwe jest wyszukiwanie procedury według tego co chce się zrobić. Obniżanie kosztów własnych BRL059S Drukowanie dokumentów wielostronnych na obu stronach arkuszy (Kopia 2-stronna) Patrz Copy/ Document Server. Drukowanie dokumentów wielostronnych i odebranych faksów na jednym arkuszu (Łącz (kopiarka/faks)) Patrz Copy/ Document Server. Patrz Fax. Drukowanie odebranych faksów na obu stronach arkuszy (Drukowanie dwustronne) Patrz Fax. Konwersja odebranych faksów do formatów elektronicznych (Faks bez papieru) Patrz Fax. Wysyłanie plików z komputera bez drukowania (LAN-Fax) Patrz Fax. 11

14 1. Easy Search Sprawdzenie poziomu oszczędności papieru (ekran [Informacja]) Patrz Getting Started []. Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej Patrz Wprowadzenie. Patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu. Używanie plików z zeskanowanymi dokumentami na komputerze BQX138S Wysyłanie plików skanowania Patrz Scan. Wysyłanie adresu URL foldera, w którym zapisane są pliki skanowania Patrz Scan. Zapisywanie plików skanowania w folderze udostępnionym Patrz Scan. Zapisywanie plików skanowania na nośniku Patrz Skaner. Osadzanie informacji tekstowych w zeskanowanych plikach Patrz Scan. Konwersja przesłanych faksów do formatów elektronicznych i wysyłanie ich do komputera Patrz Scan. 12

15 Wyszukiwanie według tego co chcesz robić Zarządzanie i korzystanie z dokumentów w postaci elektronicznej (Serwer dokumentów) Patrz Copy/ Document Server. Rejestracja miejsc docelowych BRL060S Użycie panela operacyjnego do rejestrowania odbiorców w książce adresowej Patrz Fax. Patrz Scan. Użycie programu Web Image Monitor do rejestrowania odbiorców z komputera Patrz Fax. Pobieranie odbiorców zarejestrowanych w urządzeniu do listy odbiorców sterownika faksu sieciowego Patrz Fax. 13

16 1. Easy Search Bardziej efektywne korzystanie z urządzenia BQX139S Wprowadzanie i użycie często używanych ustawień (program) Patrz Convenient Functions. Wprowadzanie często używanych ustawień jako ustawień początkowych (Zarej. jako domyślne (Copier/Document Server/FAX/Scanner)) Patrz Użyteczne funkcje. Rejestrowanie często używanych ustawień drukowania w sterowniku drukarki Patrz Print. Zmiana początkowych ustawień sterownika drukarki na często używane ustawienia drukowania Patrz Print. Dodawanie skrótów do często używanych programów lub stron internetowych Patrz Użyteczne funkcje. Patrz Użyteczne funkcje. Zmiana kolejności ikon funkcji i skrótów Patrz Użyteczne funkcje. 14

17 Możliwe zastosowania urządzenia Możliwe zastosowania urządzenia Sekcja ta opisuje funkcje urządzenia. Dostosowywanie [Ekranu głównego] Na [Ekranie głównym] są wyświetlane ikony wszystkich funkcji. PL CUM001 Na [ekranie głównym] można dodać skróty do często używanych programów lub stron internetowych. Wywołanie tych programów lub stron odbywa się poprzez naciśnięcie ikony skrótu. Można wyświetlać tylko te ikony, które odpowiadają używanym funkcjom lub skrótom. Istnieje możliwość zmiany kolejności ikon funkcji i skrótów. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące funkcji dostępnych na[ekranie głównym], patrz Wprowadzenie [] []. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące personalizowania [Ekranu głównego], patrz Wprowadzenie [] []. 15

18 1. Easy Search Kopiowanie z użyciem różnych funkcji CJQ601 Na kopiach można drukować stemple. Stemple mogą zawierać numery w tle, skanowane obrazy, daty, numery stron oraz tekst. Kopiarka/serwer dokumentów. Kopiowany obraz można pomniejszyć lub powiększyć. Auto. zmiana skali funkcja, która pozwala na automatyczne wykrywanie oryginalnego rozmiaru. Pozwala również maszynie na wybór odpowiedniego współczynnika kopiowania, opartego na określonym rozmiarze papieru. Jeśli orientacja oryginału różni się od orientacji papieru, na który się kopiuje, urządzenie obraca oryginalny obraz o 90 stopni, aby dopasować go do kopiowanego papieru. Patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Funkcje kopiarki takie jak Dupleks, Łącz, Broszura i Magazyn umożliwiają oszczędzanie papieru poprzez drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu. Szczegółowe informacje na temat trybu dupleks, patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Szczegółowe informacje na temat kopiowania łączonego, patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Można kopiować na wielu typach papieru, np. na kopertach i foliach OHP. Za pomocą finiszera (opcjonalnego) kopie można sortować, zszywać i dziurkować. 16

19 Możliwe zastosowania urządzenia Drukowanie danych z użyciem różnorodnych funkcji CJQ614 To urządzenie obsługuje połączenia lokalne i sieciowe. Pliki PDF można wysyłać bezpośrednio do drukarki w celu wydruku, bez potrzeby otwierania ich w odpowiednim programie. Patrz Drukarka. Można wydrukować lub usunąć zapisane na dysku twardym urządzenia zadania drukowania, które wcześniej zostały przesłane z komputerów z użyciem sterownika drukarki. Można wybrać następujące typy zadań drukowania: Wydruk próbny, Wydruk bezpieczny, Druk z zatrzymaniem i Zapisany wydruk. Opcjonalny finiszer umożliwia sortowanie, zszywanie i dziurkowanie wydruków. Istnieje możliwość drukowania plików zapisanych na pamięci przenośnej i określenia warunków wydruku, takich jak jakość i rozmiar wydruku. Patrz Drukuj. Wykorzystywanie zapisanych dokumentów Zeskanowane dokumenty w formie plików przechowywać można w trybie kopiarki, faksu, drukarki lub skanera na twardym dysku urządzenia. Web Image Monitor umożliwia użycie komputera do wyszukiwania, wyświetlania, drukowania, usuwania i przesyłania przechowywanych plików za 17

20 1. Easy Search pośrednictwem sieci. Można również zmieniać ustawienia drukowania i drukować wiele dokumentów (Serwer dokumentów). CJQ603 Możliwe jest pobranie zapisanych dokumentów zeskanowanych w trybie skanera do komputera. Za pomocą programu File Format Converter (opcjonalnego) można pobierać dokumenty do komputera przechowywane w pamięci urządzenia w trybie kopiarki, serwera dokumentów lub drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania Serwera dokumentów, patrz Kopiarka/ serwer dokumentów. Aby uzyskać informacje szczegółowe o Serwerze dokuemntów pracującym w trybie kopiarki, patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Szczegółowe informacje na temat Serwer dokument. w trybie drukarki, patrz Print. Szczegółowe informacje na temat Serwera dokument. w trybie faksu, patrz Fax. w trybie skanera, patrz Scan. Wysyłanie i odbieranie faksów bez używania papieru Odbiór Możesz przechować i zapisać otrzymane dokumenty faksowe jako formaty elektroniczne na dysku twardym urządzenia bez ich drukowania. 18

21 Możliwe zastosowania urządzenia CJQ604 Program Web Image Monitor pozwala na sprawdzanie, drukowanie, usuwanie, odbiór i pobieranie dokumentów przez komputer (Przechowywanie odebranych dokumentów). Nadawanie Patrz Fax. Do urządzenia można wysłać faks z komputera poprzez sieć (Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN), skąd zostanie on przesłany dalej przez łącze telefoniczne (Faks sieciowy). CJQ605 Aby wysłać faks, należy wydrukować żądany dokument za pomocą aplikacji systemu Windows, wybrać faks sieciowy jako drukarkę, a następnie określić odbiorcę faksu. Można również sprawdzić dane wysyłanego obrazu. 19

22 1. Easy Search Szczegółowe informacje na temat ustawień urządzenia patrz Connecting the Machine/ System Settings. Szczegółowe informacje na temat obsługi faksów patrz, Faks. Wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet xxx@xxx. com xxx. xxx. xxx xxx@xxx. xxx CJQ606 Wysyłanie i odbieranie wiadomości IP-Fax Urządzenie umożliwia konwersję obrazów zeskanowanych dokumentów do formatu, wysyłanie oraz odbieranie takich danych przez Internet. Aby wysłać dokument, należy wybrać adres poczty elektronicznej zamiast numeru telefonu odbiorcy (transmisja (faksów internetowych i poczty). Patrz Faks. Urządzenie może odbierać wiadomości za pomocą funkcji Faks internet. lub z komputerów (odbieranie faksów internetowych oraz poczta do wydrukowania). Wiadomości przesyłane za pomocą funkcji Faks internet. mogą odbierać urządzenia obsługujące funkcję Faks internet. oraz komputery mające adres. Funkcja IP-Fax umożliwia bezpośrednie przekazywanie dokumentów (wysyłanie lub odbieranie) między dwoma faksami przez sieć TCP/IP. Aby wysłać dokument, należy zamiast numeru faksu określić adres IP lub nazwę hosta (nadawanie IP-Fax). 20

23 Możliwe zastosowania urządzenia Urządzenie to może odbierać dokumenty wysłane przez faks internetowy (odbiór IP-Fax). Za pomocą bramy VoIP urządzenie umożliwia wysyłanie faksów do urządzeń G3 podłączonych do publicznej sieci telefonicznej (PSTN). Szczegółowe informacje na temat ustawień urządzenia patrz Connecting the Machine/ System Settings. Wysyłanie i dobieranie faksów za pomocą urządzenia bez zainstalowanego modułu faksowego Istnieje możliwość wysyłania i odbierania faksów za pomocą innego urządzenia z funkcjami faksowania poprzez sieć(zdalny faks). CJQ612 Aby użyć funkcji zdalnego faksowania, należy zainstalować moduł połączeń faksowych w urządzeniu głównym i urządzeniu pomocniczym. Sposób wysyłania faksów jest identyczny jak w przypadku urządzenia z modułem faksowym. Po zakończeniu wykonywania zadania należy sprawdzić wyniki wyświetlone w historii wysyłania lub wydrukowane w raportach. Dokumenty odebrane przez urządzenie główne z funkcją faksu możesz przesyłać dalej do urządzenia pomocniczego. 21

24 1. Easy Search Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Faks. Używanie faksu i skanera w środowisku sieciowym CJQ607 Zeskanowane dokumenty można przesyłać do określonego odbiorcy za pomocą poczty elektronicznej (Przesyłanie zeskanowanych plików przez). Zeskanowane pliki można wysyłać bezpośrednio do folderów (Przesyłanie zeskanowanych plików za pomocą funkcji Skanowanie do folderu). Możliwe jest użycie tego urządzenia jako skanera dostarczającego dla oprogramowania dostarczającego ScanRouter *1 (sieciowy skaner dostarczający). Zeskanowane dokumenty mogą być zapisywane na serwerze lub wysyłane do folderu na komputerze pracującym w tej samej sieci. Patrz Skaner. Aby wysyłać zeskanowane pliki na komputer klienta, można skorzystać z usługi Web Services on Devices (WSD). *1 Oprogramowanie dostarczające ScanRouter nie jest już dostępne w sprzedaży. 22

25 Możliwe zastosowania urządzenia Osadzanie informacji tekstowych w zeskanowanych plikach Możesz wyodrębniać informcje tekstowe z zeskanowanego dokumentu i osadzać je w pliku bez użycia komputera. Jeżeli zeskanujesz dokument przy użyciu tej funkcji, osadzony tekst można będzie przeszukiwać przy użyciu funkcji wyszukiwania, albo kopiować do innego dokumentu. CUL003 Do korzystania z tej funkcji potrzebna jest jednostka rozpoznawania tekstu. Wybranym typem pliku może być [PDF], [PDF o wysokim stopniu kompresji] lub [PDF/A]. Funkcja ta umożliwia optyczne rozpoznawanie tekstu w różnych językach o zagęszczeniu do znaków na stronę. Zapobieganie ujawnianiu informacji (funkcje bezpieczeństwa) CJQ608 23

26 1. Easy Search Można chronić dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem i kopiowaniem bez zezwolenia. Można kontrolować korzystanie z urządzenia, jak również zapobiegać zmianie ustawień urządzenia bez autoryzacji. Definiując hasła, użytkownik może uniemożliwić nieupoważnionym osobom dostęp do urządzenia za pośrednictwem sieci. Można usuwać z dysku twardego zapisane tam dane lub szyfrować je, aby zmniejszyć ryzyko ujawniania informacji. Można ograniczyć wykorzystywanie funkcji dla każdego użytkownika. Patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Centralne kontrolowanie warunków skanowania i dystrybucji Możliwe jest korzystanie z funkcji systemu zarządzania skanowaniem rozproszonym (DSM) w systemie Windows Server 2008 R2/2012 w celu zarządzania lokalizacjami docelowymi i ustawieniami skanowania dla każdego użytkownika indywidualnego w grupie i w celu wykorzystania informacji podczas dystrybucji zeskanowanych danych. System ten można wykorzystywać także do centralnego zarządzania informacjami o osobach korzystających z funkcji sieciowych i funkcji skanera urządzenia. Kontrolowane są zarówno dostarczane pliki, jak i informacje o użytkowniku. A xxx@xxx. xxx 600 dpi 600 dpi A xxx@xxx. xxx CUL004 Aby korzystać z systemu zarządzania rozproszonym skanowaniem, trzeba ustawić i skonfigurować serwer systemu Windows. System ten obsługiwany jest przez Windows Server 2008 R2 lub późniejszy. 24

27 Możliwe zastosowania urządzenia Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak dostarczyć pliki przy użyciu systemu zarządzania skanowaniem rozproszonym, patrz Skaner. Monitorowanie i ustawianie maszyny za pomocą komputera Narzędzie Web Image Monitor umożliwia sprawdzenie stanu urządzenia i zmianę jego ustawień. CJQ609 Można sprawdzić, w której kasecie brak papieru, rejestrować informacje w książce adresowej, określić ustawienia sieciowe, konfigurować i zmieniać ustawienia systemowe, zarządzać zadaniami, drukować historię zadań oraz konfigurować ustawienia autoryzacji. Patrz pomoc programu Web Image Monitor. Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu Istnieje możliwość drukowania znaków zabezpieczających, które zapobiegają nieautoryzowanemu kopiowaniu. 25

28 1. Easy Search Kopiowanie zabronione Kopiowanie zabronione PL CUM003 Za pomocą funkcji kopiarki lub sterownika drukarki można włączyć szablon do drukowanego dokumentu. W przypadku kopiowania dokumentu na maszynę z modułem ochrony danych przed kopiowaniem, zabezpieczone strony zostaną wyszarzone w kopii. To może zmniejszyć ryzyko skopiowania informacji poufnych. Chronione faksy będą miały kolor szary przed ich wysłaniem lub zapisaniem. Jeśli dokument zabezpieczony za pomocą narzędzia do ochrony przed nieuprawnionym kopiowaniem jest kopiowany na urządzeniu wyposażonym w moduł ochrony dabych przed kopiowaniem, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy w celu powiadomienia użytkowników o próbie nieuprawnionego kopiowania. Jeśli dokument jest kopiowany na urządzeniu, w którym nie zainstalowano moduły ochrony danych przed kopiowaniem (Copy Data Security Unit), ukryty tekst staje się widoczny na kopii, wskazując, że kopia jest nieautoryzowana. Używając funkcji kopiarku lub sterownika drukarki, można umieścić tekst na drukowanym dokumencie w celu zapobiegania nieautoryzowanemu kopiowaniu. Jeśli dokument jest kopiowany, skanowany lub zapisywany na serwerze dokumentów przez kopiarkę lub drukarkę wielofunkcyjną, ukryty tekst staje się widoczny na kopii, co ma na celu zniechęcenie do dalszego nieautoryzowanego kopiowania. Szczegółowe informacje, patrz Pomoc sterownika drukarki i Podręcznik bezpieczeństwa. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji w trybie kopiarki, patrz Copy/ Document Server. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji w trybie drukarki, patrz Print. 26

29 2. Wprowadzenie Ten rozdział opisuje jak rozpocząć używanie tego urządzenia. Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów Przewodnik po komponentach (głównie Europa i Azja) Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Widok z przodu i z lewej strony CXV Pokrywa szyby ekspozycyjnej lub ADF (Ilustracja ta przedstawia ADF) Opuść pokrywę szyby ekspozycyjnej lub podajnik ADF na oryginały umieszczone na szybie ekspozycyjnej. Jeśli w podajniku ADF zostanie umieszczony stos oryginałów, podajnik będzie automatycznie podawał oryginały pojedynczo. 27

30 2. Wprowadzenie Za pomocą podajnika ADF skanowane są obydwie strony oryginału, jednak jedna strona w pojedynczym przebiegu. 2. Otwory wentylacyjne Zapobiegają przegrzaniu. 3. Główny przełącznik zasilania Działanie urządzenia jest możliwe po włączeniu głównego zasilania. W przeciwnym wypadku należy otworzyć pokrywę wyłącznika głównego i włączyć zasilanie. 4. Szyba ekspozycyjna Oryginały należy umieścić stroną do kopiowania skierowaną do dołu. 5. Panel operacyjny Patrz str. 38 "Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego)" i str. 41 "Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego)". 6. Taca wewnętrzna 1 Tutaj wyprowadzane są kopie, wydruki lub wiadomości faksowe. 7. Pokrywa przednia Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia. 8. Kasety na papier (Kasety 1 2) Tutaj załaduj papier. 9. Dolne kasety na papier Tutaj załaduj papier. 28

31 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów Widok z przodu i z lewej strony CXV Przedłużenie podajnika ADF Pociągnij za przedłużacz, aby podeprzeć duży papier. Prowadnice do papieru Po załadowaniu papieru do tacy ręcznej należy wyrównać położenie prowadnic do papieru. Przedłużenie Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4, 8 1 / 2 11 do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia. Taca ręczna Używana do kopiowania lub drukowania na foliach przezroczystych, naklejkach i papierze, którego nie można ładować do kaset na papier. 29

32 2. Wprowadzenie 6. Dźwignia kopert Dźwignię tę należy nacisnąć aby załadować koperty do kasety 1 lub tacy ręcznej. Dolna prawa pokrywa Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru. Prawa pokrywa Pokrywę tę należy otworzyć w celu usunięcia zablokowanego papieru lub użycia dźwigni kopert. Widok z tyłu i z lewej strony 1 CXV Otwory wentylacyjne Zapobiegają przegrzaniu. Przewodnik po komponentach (głównie Ameryka Północna) Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. 30

33 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów Widok z przodu i z lewej strony CXV ADF Podajnik ADF należy umieścić na oryginałach znajdujących się na szybie ekspozycyjnej. Za pomocą podajnika ADF skanowane są obydwie strony oryginału, jednak jedna strona w pojedynczym przebiegu. 31

34 2. Wprowadzenie 7. Widok z przodu i z lewej strony CXV Przedłużenie podajnika ADF Pociągnij za przedłużacz, aby podeprzeć duży papier. 32

35 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów 4. 33

36 2. Wprowadzenie Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia Opcje zewnętrzne (głównie Europa) CXV Pokrywa szyby ekspozycyjnej Opuść tę pokrywę na oryginały. ADF Tutaj włóż stos oryginałów. Będą one podawane automatycznie. Dolna kaseta na papier Mieści do 550 arkuszy papieru. Stolik na kółkach do dolnej kasety na papier W celu użycia dolnej kasety na papier podłącz podstawkę. 34

37 Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia 5. Dolne kasety na papier Składa się z dwóch kaset na papier. Mieści do arkuszy papieru. Każda kaseta mieści do 550 arkuszy. LCT Mieści do 2000 arkuszy papieru. Papier można załadować nawet, jeśli LCT jest w danej chwili w użyciu. Możliwe jest wyciągnięcie lewej połowy kasety podczas używania LCT. Taca wewnętrzna 2 Jeśli taca ta zostanie wybrana jako taca wyjściowa, będą na nią wyprowadzane kopie/wydruki i faksy stroną zadrukowaną do dołu. Zespół łącznika Przekazuje kopie do finiszera. Wewnętrzna taca przesuwna Sortuje i układa w stosy większe ilości papieru. 10. Finiszer wewnętrzny Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania. 11. Finiszer na 1000 arkuszy Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Składa się z następujących tac wyjściowych: Górna taca finiszera Taca przesuwna finiszera Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania. 12. Finiszer broszurujący Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Funkcja broszurowania pozwala na zszywanie wielu arkuszy pośrodku i składanie ich w formie broszur. Składa się z następujących tac wyjściowych: Górna taca finiszera Taca przesuwna finiszera Taca finiszera broszurującego Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania. 35

38 2. Wprowadzenie Opcje zewnętrzne (głównie Ameryka Północna) CXV Inteligentny panel obsługi Panel operacyjny zapewnia zaawansowaną funkcjonalność. Mikrotelefon Przy zainstalowanym module faksu używany jest jako słuchawka. Umożliwia użycie funkcji pracy głośnomówiącej oraz ręcznego wybierania numeru. Ponadto pozwala na użycie urządzenia jako telefonu. 36

39 Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia 7. 37

40 2. Wprowadzenie Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego) Ilustracja przedstawia panel operacyjny urządzenia z zainstalowanymi wszystkimi opcjami Połączenie Otrzymany faks PL CUV Przycisk [Home] Naciśnij, aby wyświetlić [Ekran główny]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 44 "Jak korzystać z [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego)". Przyciski funkcji Do przycisków funkcji nie zostały przypisane jako domyślne ustawienia fabryczne żadne funkcje. Można zarejestrować często używane funkcje, programy i strony internetowe. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Wprowadzenie. Wyświetlacz panela Wyświetla przyciski dla każdej funkcji, stan urządzenia lub komunikaty. Patrz Wprowadzenie. Przycisk [Resetowanie] Naciśnij, aby skasować aktualne ustawienia. 38

41 Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego) 5. Przycisk [Program] (tryb kopiarki, serwera dokument., faksu i skanera) Naciśnij ten przycisk, aby zarejestrować często stosowane ustawienia lub przywołać uprzednio zarejestrowane ustawienia. Patrz Convenient Functions. Naciśnij, aby zarejestrować wartości domyślne dla ekranu początkowego, gdy tryby są wyzerowane lub zresetowane, bądź bezpośrednio po włączeniu głównego włącznika zasilania. Przycisk [Przerwanie] Naciśnij, aby przerwać kopiowanie. Wskaźnik głównego zasilania Wskaźnik zasilania głównego zapala się po włączeniu głównego przełącznika zasilania. Przycisk [Oszczędzanie energii] Naciśnij przycisk, aby przełączyć na tryb uśpienia. Patrz Getting Started. W trybie uśpienia przycisk [Oszczędzanie energii] powoli miga. Przycisk [Logowanie/Wylogowanie] Naciśnij, aby się zalogować lub wylogować. Przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik] Narzędzia użytkownika Naciśnij aby zmienić ustawienia domyślne, które spełnią wymagania użytkownika. Patrz Connecting the Machine/ System Settings. Licznik Naciśnij, aby sprawdzić lub wydrukować wartość licznika. Patrz Maintenance and Specifications. Można z niego uzyskać informacje kontaktowe dotyczące zamawiania materiałów eksploatacyjnych lub zgłaszania awarii. Możesz także wydrukować te szczegóły. Przycisk [Ekran uproszczony] Naciśnij, aby przejść do ekranu uproszczonego. [](klawisz Enter) Naciśnij w celu potwierdzenia wprowadzonych wartości lub pozycji. 13. Przycisk [Start] Naciśnij aby rozpocząć kopiowanie, drukowanie, skanowanie lub wysyłanie. 14. Przycisk [Kopia próbna] Naciśnięcie przycisku powoduje wykonanie kopii lub wydruku pojedynczego zestawu w celu sprawdzenia jakości drukowania przed wykonaniem wielu zestawów. 15. Przycisk [Zatrzymaj] Naciśnij, aby zatrzymać bieżące zadanie kopiowania, skanowania, faksowania lub drukowania. 16. Przycisk [Kasuj] Naciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wprowadzonej liczby. 39

42 2. Wprowadzenie 17. Przyciski numeryczne Służą do wprowadzania liczby kopii, numerów faksu oraz ustawień wybranej funkcji. 18. Przycisk [Sprawdź stan] Naciśnij, aby sprawdzić stan systemu urządzenia, status każdej funkcji oraz bieżące zadania. Można również wyświetlić historie zadań oraz informacje o konserwacji urządzenia. 19. Kontrolka Dane (tryb faksu i drukarki) Miga, kiedy urządzenie otrzymuje zadania drukowania lub dokumenty LAN-Fax z komputera. Dalsze informacje zawierają poradniki Faks i Drukarka. 20. Wskaźnik połączenia, wskaźnik odbebrania faksu, wskaźnik pliku poufnego Wskaźnik połączenie Świeci się podczas przesyłania lub odbierania danych. Wskaźnik otrzymania faksu Świeci się, gdy są odbierane i zapisywane w pamięci faksu dane inne niż dane skrzynki osobistej lub pliku blokady pamięci. Wskaźnik plik poufny Świeci się, gdy odbierane są dane skrzynki osobistej. Miga, gdy odbierane są dane pliku blokady pamięci. 21. Lampka dostępu do nośnika Zapala się po włożeniu pamięci przenośnej do gniazda pamięci. 22. Gniazda na nośniki Używane do wkładania karty SD lub pamięci USB. 40

43 Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Przewodnik po nazwach i funkcjach panelu operacyjnego urządzenia (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) CXV Przycisk [Home] Naciśnij, aby wyświetlić [Ekran główny]. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz str. 50 "Korzystanie z [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego)". Wyświetlacz panela To wyświetlacz dotykowy zawierający ikony, przyciski, skróty i widżety, które umożliwiają nawigowanie po ekranach różnych funkcji i aplikacji oraz dostarczają informacji o stanie pracy i inne komunikaty. Gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, wskaźnik zasilania głównego powoli miga. W trybie wyłączenia jednostki nagrzewającej, wskaźnik zasilania głównego jest zapalony. 41

44 2. Wprowadzenie 4. Wskaźnik faksu Informuje o stanie funkcji faksu. Miga podczas wysyłania i odbierania danych. Świeci się, gdy faks odbierany jest za pomocą odbioru poufnego lub zastępczego. Przycisk [Menu] Wyświetla ekran menu, gdy włączone są Funkcje ekranu lub używane są aplikacje dostępne jedynie za pomocą inteligentnego panelu operacyjnego. Przycisk [Powrót] Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu podczas gdy Funkcje ekranu są włączone, albo używane są aplikacje dostępne jedynie za pomocą inteligentnego panelu operacyjnego. 42

45 Zmiana języka wyświetlania Zmiana języka wyświetlania Można zmienić język używany na wyświetlaczu. Język angielski jest ustawieniem domyślnym. 1. Wyświetl ekran ustawień początkowych. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. CXX005 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] () na ekranie Home Naciskaj przycisk języka dopóki nie wyświetli się język, który chcesz wybrać. Zamknij ekran ustawień początkowych. Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik] () w górnej prawej części ekranu. Zmiana języka wyświetlania (podczas używania inteligentnego panelu operacyjnego) 1. Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij [Zmień język] na Ekranie głównym Wybierz żądany język. Naciśnij przycisk [OK]. 43

46 2. Wprowadzenie Jak korzystać z [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) Na [Ekranie głównym] są wyświetlane ikony wszystkich funkcji. Na [ekranie głównym] można dodać skróty do często używanych programów lub stron internetowych. Ikony dodanych skrótów pojawiają się na [ekranie głównym]. Aby wyświetlić [ekran główny], należy nacisnąć przycisk [Ekran główny] PL CUV [Kopiarka] Naciśnij, aby wykonać kopie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o korzystaniu z funkcji kopiowania, patrz Copy/ Document Server. [Faks] Naciśnij, aby wysłać lub odebrać faksy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o korzystaniu z faksu, patrz Fax. [Skaner] Naciśnij, aby skanować oryginały i zapisać obrazy w postaci plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje o korzystaniu ze skanera, patrz Scaner. [Drukarka] Naciśnij, aby ustawić urządzenie jako drukarkę. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dokonywaniu ustawień funkcji drukowania, patrz Print. 44

47 Jak korzystać z [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) 5. Obraz ekranu głównego Na [ekranie głównym] można wyświetlić obraz, np. logo firmy. Aby zmienić obraz, patrz Convenient Functions. / Naciśnij, aby przełączyć strony, gdy ikony zajmują więcej niż jedną stronę. Ikona skrótu Na [ekranie głównym] można dodać skróty do programów lub stron internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie przypisywania skrótów, patrz str. 45 "Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego)". U dołu ikony skrótu pojawia się numer programu. [Zarządzanie książką adresową] Naciśnij, aby wyświetlić książkę adresową. Aby uzyskać informacje szczegółowe o korzystaniu z książki adresowej, patrz Podłączanie urządzenia/ ustawienia systemu. [Przeglądarka] Naciśnij, aby wyświetlać strony internetowe. Aby uzyskać informacje szczegółowe o korzystaniu z funkcji przeglądarki, patrz Convenient Functions. [Serwer dokumentów] Naciśnij, aby zapisać dokumenty na dysku twardym urządzenia lub je drukować. Aby uzyskać informacje szczegółowe o korzystaniu z funkcji Serwer dokumentów, patrz Kopiarka/serwer dokumentów Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego) Można dodawać skróty do programów zapisanych w trybie kopiarki, faksu lub skanera bądź stron internetowych zarejestrowanych na karcie Ulubione z użyciem funkcji przeglądarki. Można także przeglądać ikony funkcji i osadzonych aplikacji usuniętych z [Ekranu głównego]. Skróty do programów zapisanych w trybie Serwera dokumentów nie mogą być zarejestrowane na ekranie [Ekran główny]. Nazwy skrótów do 32 znaków mogą zostać wyświetlone na ekranie standardowym. Jeśli nazwa skrótu jest dłuższa niż 32 znaki, 32 znak jest zastępowany "... ". Tylko 30 znaków może być wyświetlonych na ekranie uproszczonym. Jeśli nazwa skrótu jest dłuższa niż 30 znaków, 30 znak jest zastępowany "... Aby uzyskać informacje szczegółowe o tworzeniu programu, patrz str. 55 "Rejestrowanie funkcji w programie". 45

48 2. Wprowadzenie Szczegółowe informacje na temat zapisywania stron sieci Web w Ulubione, patrz Convenient Functions. Skróty do stron internetowych zarejestrowanych na karcie Wspólne ulubione can mogą być rejestrowane na ekranie [głównym]. Gdy włączona jest autoryzacja użytkownika, skróty do stron internetowych zarejestrowane na karcie Ulubione przez użytkownika mogą być także zarejestrowane na ekranie [głównym] użytkownika. Szczegółowe informacje na temat procedury zapisywania skrótów przy użyciu ekranu [Program], patrz Convenient Functions. Można zarejestrować 72 ikony skrótów i funkcji. Po osiągnięciu tego limitu należy usunąć nieużywane ikony. Szczegółowe informacje patrz, Convenient Functions. Położenie ikon można zmieniać. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Convenient Functions. Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] za pomocą programu Web Image Monitor (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego). Uruchom program Web Image Monitor. Szczegółowe informacje patrz, Connecting the Machine/ System Settings. Zaloguj się do programu Web Image Monitor jako administrator. Więcej informacji, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Wskaż opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij przycisk [Zarządzanie ekranem głównym urządzenia]. Kliknij opcję [Edytuj ikony]. Wskaż opcję [ Ikona może być dodana. ] dla pozycji, która ma być dodana, a następnie kliknij przycisk [ Dodaj]. Wybierz ikonę funkcji lub skrótu, która ma być dodana. Kliknij czterokrotnie przycisk [OK]. Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] za pomocą funkcji Narzędzia użytkownika (podczas korzystania ze standardowego panelu operacyjnego). Niżej opisano sposób rejestracji skrótu na [ekranie głównym]. Zarejestruj program. 46

49 Jak korzystać z [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) 2. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. CXX Naciśnij przycisk [Edytuj ekran główny]. Nacisnij przycisk [Dodaj ikonę]. 47

50 2. Wprowadzenie 5. Naciśnij kartę [Program]. Upewnij się, że wybrano opcję [Program kopiarki]. Wybierz program, który ma być dodany. Określ położenie, w którym ma być wyświetlany przycisk [Puste]. 48

51 Jak korzystać z [Ekranu głównego] (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) 9. Naciśnij łącze uproszczonym. w prawym górnym rogu ekranu, aby sprawdzić położenie na ekranie 49

52 2. Wprowadzenie Korzystanie z [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Aby wyświetlić [Ekran główny], naciśnij przycisk [Home] na panelu operacyjnym. Do każdej funkcji przypisana jest jedna ikona, a ikony te są wyświetlane na [Ekranie głównym]. Na [Ekranie głównym] można dodać skróty do często używanych funkcji lub stron internetowych. Można na nim rejestrować także widżety, takie jak Zmień język widżetu. Nie należy stosować dużej siły podczas korzystania z ekranu, ponieważ może to go uszkodzić. Maksymalna dopuszczalna siła nacisku to ok. 30n (ok. 3 kgf). (N = Newton, kgf = kilogram siły. 1 kgf = 9. 8N. ) Ekran główny - [Home] - inteligentnego panelu operacyjnego składa się z pięciu ekranów - od 1 do 5. Ekran główny 3 jest ekranem domyślnym wyświetlanym w pierwszej kolejności po naciśnięciu przycisku [Home]. Aby przełączyć się między ekranami, przesuń swoim palcem w lewo lub w prawo po ekranie PL CXV Nazwa zalogowanego użytkownika Wyświetla nazwę użytkownika aktualnie zalogowanego do urządzenia. Nazwa użytkownika jest wyświetlana jedynie wówczas, gdy włączone jest uwierzytelnianie. [Logowanie]/[Wylogowanie] Przyciski te są wyświetlane, gdy włączone jest uwierzytelnianie użytkownika. Po naciśnięciu przycisku [Logowanie], wyświetlony zostanie ekran uwierzytelniania. Jeżeli zalogowałeś się już do urządzenia, wyświetlony zostanie przycisk [Wylogowanie]. Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij przycisk [Wylogowanie]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu logowania i wylogowania, patrz str. 64 "Logowanie do urządzenia". 50

53 Korzystanie z [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) 3. Tryb oszczędzania energii Naciśnij przycisk, aby przełączyć na tryb uśpienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybów, patrz Wprowadzenie. Obszar wyświetlania ikon Wyświetla ikony funkcji i aplikacji oraz widżety. Wyświetla ikony różne między pięcioma ekranami głównymi. Aby uzyskać informacje o ikonach na każdym ekranie, patrz Getting Started. [] Używając folderów możesz także dodawać skróty i aranżować ikony. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Convenient Functions [Home]. Ikona listy aplikacji Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji. Lista zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane na inteligentnym panelu operacyjnym. Do aplikacji na ekranie [Home] możesz tworzyć skróty. Ikony do przełączania między ekranami Naciśnij, aby przełączać się między pięcioma ekranami głównymi. Ikony wyświetlane są w dolnym prawym i lewym rogu ekranu, a liczba ikon wskazuje liczbę ekranów po każdej stronie względem ekranu bieżącego. Na przykład, kiedy wyświetlany jest ekran główny 3, wyświetlane są po dwie ikony zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Aby wyświetlić miniatury wszystkich pięciu ekranów głównych, przytrzymaj naciśnięty. Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Dodawanie skrótów do ekranu [Home] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Możesz dodawać skróty do funkcji urządzenia. Możesz wyświetlać ikony funkcji urządzenia i osadzonych aplikacji po usunięciu ich z ekranu[home]. Naciśnij przycisk [Ekran główny]. CZP Wybierz ekran, do którego chcesz dodać skrót. 51

54 2. Wprowadzenie 3. Naciśnij i przytrzymaj obszar na ekranie, w którym ikony nie mają być wyświetlane. Na ekranie [Dodaj do ekranu głównego] naciśnij [Skróty]. Naciśnij [Aplikacje] lub [Aplikacja urządzenia]. Naciśnij [Aplikacja urządzenia], aby wybrać tryb kopiarki, faksu lub inne aplikacje urządzenia. Naciśnij [Aplikacje], aby wybrać widżety, szybkie aplikacje lub inne aplikacje inteligentnego panelu operacyjnego. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać z listy. Dodawanie skrótów do zakładek na ekranie[home] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Możesz dodawać skróty do zakładek, które zostały dodane do ulubionych w Przeglądarce internetowej do ekranu [Ekran główny]. Naciśnij [Zakładki]. Wybierz zakładkę, którą chcesz dodać z listy. Dodawanie skrótów do programów do ekranu [Home] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Możesz dodawać skróty do programów zapisanych w trybie kopiarki, faksu lub skanera. Nawet jeżeli naciśniesz [Program na ekran Home] na ekranie [Program] każdej funkcji, skróty nie będą wyświetlane na ekranie [Ekran główny]. Wyświetl ekran funkcji, do którego chcesz dodać program. 52

55 Korzystanie z [Ekranu głównego] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) 2. Naciśnij przycisk [Wywołaj/Zarej. /Zmień program] znajdujący się po lewej stronie ekranu. Naciśnij przycisk [Aplikacja urządzenia]. Wybierz program, który chcesz dodać z listy. Dodawanie skrótów z ekranu listy aplikacji (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Możesz dodawać skróty aplikacji zainstalowanych na inteligentnym panelu operacyjnym, takie jak ikona Narzędzia użytkownika lub ikona Funkcje ekranu. Naciśnij. 53

56 2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz dodać do ekranu [Ekran główny]. Dodawanie widżetów do ekranu [Home] (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Możesz dodawać widżety do ekranu [Home], aby wyświetlić pozostałą ilość tonera lub zmienić język wyświetlacza. CZP Wybierz ekran, do którego chcesz dodać widżet. Naciśnij [Widżety] na ekranie [Dodaj do ekranu głównego]. Wybierz widżet, który chcesz dodać z listy. 54

57 Zapis często używanych funkcji Zapis często używanych funkcji Rejestrowanie funkcji w programie W zależności od funkcji różna jest liczba programów, które można zarejestrować. Kopiarka: 25 programów Serwer dokumentów: 25 programów Faks: 100 programów Skaner: 25 programów W programach można zarejestrować następujące ustawienia: Kopiarka: typ oryginału, nasycenie, Oryg. specjalny, kaseta na papier, Zapisz plik (za wyjątkiem opcji Nazwa użytkownika, Nazwa pliku i Hasło), Automat. zmiana skali, Utwórz margines, Obróbka końcowa, Okładka/Przekł., Edycja / Kolor, Dupl. /Łącz. /Seria, Zmiana skali, liczba kopii Serwer dokumentów (na początkowym ekranie drukowania dokumentu): Faks: Skaner: kopia 2-stronna góra do góry, kopia 2-stronna góra do dołu, Broszura, Magazyn, Obróbka końcowa, Okładka/Przekładka (z wyjątkiemkaseta na papier na główne stronywwyszczeg. / Rozdział), Edycja/Stempel, ilość wydruków Ustaw. skanowania, nasycenie, Typ podaw. oryg., Typ pliku, Zapisz plik (z wyjątkiem opcji Nazwa użytkownika, Nazwa pliku oraz Hasło), Podgląd, typ transmisji, odbiorcy (z wyjątkiem folderów docelowych), Wybierz lin., Funk. zaaw., nadawanie z pamięci/nadawanie bezpośrednie, Raport stanu kom., Tryb nadawania (z wyjątkiem opcji Temat) Ustaw. oryg., Send Nazwa/typ pliku wysył. (z wyjątkiem opcji Ustawienia ochrony i Nr pocz. ), Zapisz plik (z wyjątkiem opcji Nazwa użytkownika, Nazwa pliku oraz Hasło), Podgląd, Odbiorcy wybrani z książki adresowej, Tekst, Temat, Ochrona, Potwirdz. odbioru W tym rozdziale wyjaśniono sposób rejestracji funkcji w programie na przykładzie kopiarki. Wyświetl ekran początkowy kopiarki. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Ekran główny] z lewej górnej strony panelu operacyjnego i naciśnij ikonę [Kopiarkka] na ekranie [Ekran główny]. 55

58 2. Wprowadzenie PL CXX002 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Kopiarka] na Ekranie głównym Edytuj ustawienia kopiowania i zaznacz wszystkie funkcje, które chcesz zapisać w programie. Wyświetl ekran programu. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Program]. CXV045 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Wywołaj/Zarej. Naciśnij przycisk [Program]. 56

59 Zapis często używanych funkcji 5. Naciśnij numer programu, który ma zostać zarejestrowany. Podaj nazwę programu. Naciśnij przycisk [Wyjście]. Liczba znaków, które można wprowadzić w nazwie programu, różni się w zależności od funkcji: Kopiarka: 34 znaki Serwer dokumentów: 34 znaki Faks: 20 znaki Skaner: 34 znaki Gdy dany program jest ustawiony jako domyślny, po usunięciu lub zresetowaniu trybów i po włączeniu urządzenia jego ustawienia stają się ustawieniami domyślnymi, wyświetlanymi bez naciskania przycisku [Program]. Po opróżnieniu kasety na papier wskazanej w programie zostanie wybrana kaseta o najwyższym priorytecie przydzielonym z użyciem opcji[priorytet kaset na papier: kopiarka] lub [Priorytet kaset na papier: faks] na karcie [Ustaw. kaset na pap. ], o ile urządzenie zawiera kasety z papierem o tym samym rozmiarze. Szczegółowe informacje, patrz Connecting the Machine/ System Settings. Odbiorcy zarejestrowani w książce adresowej urządzenia mogą być rejestrowani do programu trybu skanera. Odbiorcy mogą być rejestrowani do programu trybu skanera tylko wówczas, gdy opcja [Uwzględnij odbiorców] została wybrana dla opcji [Ustawienia programu dla odbiorców] w części [Właściwości skanera]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz Scan. Foldery docelowe z kodami zabezpieczającymi nie mogą być rejestrowane do programu trybu skanera. Programy nie są usuwane przez wyłączenie zasilania ani przez naciśnięcie przycisku [Resetowanie], o ile zawartość nie została usunięta lub zarejestrowana na nowo. 57

60 2. Wprowadzenie Numery programów oznaczone symbolem mają już wykonane ustawienia. Programy można zarejestrować na ekranie [głównym] w celu ich łatwego wywoływania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Convenient Functions oraz str. Przykład programów Tryb kopiarki Nazwa programu Opis programu Efekt Kopiowanie ekologiczne Datowana kopia poufna Kopiowanie materiałów konferencyjnych Kopiowanie magazynów Kopia o ujednoliconym rozmiarze Kopiowanie ze stemplowaniem nazwy firmy Wskaż opcję [Łącz dwustr. ] dla pozycji [Dupl. /Seria]. W ustawieniu [Edycja / Stempel] wybierz opcję [POUFNE] dla pozycji [Predefiniow. stempel] i [Datownik]. Wskaż opcję [Łącz dwustr. /Seria] i [Zszywanie] dla pozycji [Obróbka końcowa]. Wskaż opcję [Magazyn] dla pozycji [Dupl. /Seria] i [Zszywanie: środek] dla pozycji [Obróbka końcowa]. Wskaż opcję [Różne rozmiary] dla pozycji [Oryg. specjalny] i [Automat. zmiana skali] na ekranie początkowym. Wskaż opcję [Stempel użytkownika] dla pozycji [Edycja / Stempel]. Umożliwia oszczędzanie papieru i tonera. Można zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dokumentów poprzez nadrukowanie na kopiach napisu POUFNE i daty. Umożliwia wydajne kopiowanie materiałów konferencyjnych. Pozwala oszczędzać toner. Możesz również wykonywać wydruki np. ulotek we własnym zakresie, zamiast zlecać druk firmom zewnętrznym. Obsługa wydruku jest ułatwiona poprzez umieszczanie różnej wielkości kopii na papierze o tym samym rozmiarze. Na kopiach rysunków warsztatowych lub architektonicznych można umieścić nazwę swojej firmy. W tym celu nazwę tę należy wcześniej zarejestrować w urządzeniu. 58

61 Zapis często używanych funkcji Nazwa programu Opis programu Efekt Kopiowanie w miniaturze Przechowywanie kopii: XXXX (zamień XXXX na nazwę folderu) Wskaż opcję [Łącz jednostr. Zdefiniuj folder w polu [Folder docelowy przechowywania] w opcji [Zapisz plik]. Można oszczędzać papier, kopiując do 8 stron dokumentów na jednej stronie arkusza. Można korzystać z folderów do organizowania zapisanych plików względem nazwy użytkownika lub przewidywanego użycia. Tryb skanera Nazwa programu Opis programu Efekt Łatwe skanowanie do formatu PDF Skanowanie z wysoką kompresją PDF Skanowanie z długoterminowy m przechowywaniem Skan o ujednoliconym rozmiarze Wybierz opcję [Pełnokolor. : Tekst / Foto] dla pozycji [Ustaw. skanowania]. W ustawieniu [Nazwa/typ pliku wysył. ] wybierz opcję [PDF] dla pozycji [Typ pliku] i wprowadź dane firmy, np. Oddział Londyn: raport dzienny w polu [Nazwa pliku]. Wybierz opcję [Pełnokolor. skanowania] i [Wysoka kompresja PDF] dla pozycji [Nazwa/typ pliku wysył. ]. Wybierz opcję [PDF/A] dla pozycji [Nazwa/typ pliku wysył. Dla opcji [Ustawienia skanowania] wybierz [Mieszane rozmiary oryginału] w polu [Rozmiar skanowania] oraz określ końcowy rozmiar zeskanowych danych w polu [Zmień skalę/powiększ] opcji [Edycja]. Umożliwia wydajne skanowanie dokumentów. Możesz skompresować rozmiar danych w zeskanowanych dokumentach, tak aby móc je wysłać i zapisać. Możesz łatwo Ujednolicanie rozmiarów można pominąć w wypadku ponownego wydruku skanowanych danych. 59

62 2. Wprowadzenie Nazwa programu Opis programu Efekt Skanowanie z podpisem cyfrowym Skanowanie z podziałem pliku Skanowanie w wysokiej rozdzielczości Pakietowe skanowanie dokumentów Skanuj do XXXX (za XXXX podstaw nazwę odbiorcy) Przechowywanie zeskanowanych plików: XXXX (zamień XXXX na nazwę folderu) Dla opcji [Typ/nazwa pliku wysłanego] wybierz [PDF] w polu [Typ pliku] oraz zdefiniuj [Podpis cyfrowy]. Wskaż opcję [Podziel] dla pozycji [Typ podaw. oryg. Określ ustawienia tak, aby skanowane dane były zapisywane w pliku TIFF. Ponadto wskaż wyższą rozdzielczość w opcji [Ustaw. Wybierz opcję [Pakiet] dla pozycji [Typ podaw. Z listy zarejestrowanej w książce adresowej urządzenia wybierz adres odbiorcy lub folder docelowy, po czym określ ustawienia skanowania. Do ważnego dokumentu, np. umowy, można dodać podpis cyfrowy. Pozwoli to na wykrycie fałszowania danych. Wielostronicowy oryginał można skanować jako jeden plik poprzez podzielenie go na części o określonej liczbie stron. W skanowanych dokumentach zostanie zachowany poziom szczegółowości oryginału, natomiast rozmiar danych może być dość duży. Można wielokrotnie skanować dużą liczbę oryginałów i przesłać je jako jedno zadanie. Jeżeli zarejestrujesz często wykorzystywanych odbiorców i ustawienia skanowana, podczas wysyłania zeskanowego pliku możesz pominąć procedury ich definiowania. Tryb faksu Nazwa programu Opis programu Efekt Faksowanie z powiadamianiem o wynikach nadawania Wybierz polecenie [Podgląd] na początkowym ekranie i wskaż opcję [Rezul. nadaw. ] dla pozycji [Ustaw. nadawania]. Można sprawdzić przed i po transmisji, czy ustawienia nadawania są poprawne. 60

63 Zapis często używanych funkcji Nazwa programu Opis programu Efekt Nadawanie faksów o wyznaczonej godzinie Nadawanie faksów według działów Wskaż opcję [Nadaw. opóźn. Wskaż opcję [Druk. nagł. faksu] dla pozycji [Ustaw. Faks można wysłać o określonej porze. Tego ustawienia można użyć w wypadku, gdy odbiorca określa numery do przekazania faksów według nadawców. W zależności od zainstalowanej opcji niektórych funkcji nie będzie można zarejestrować. Szczegółowe informacje, patrz Getting Started. Podane powyżej nazwy programów to tylko przykłady. Do programu można przypisać dowolną nazwę zgodnie z założonym celem. W zależności od rodzaju danych firmy lub typu dokumentu rejestrowanie programu może nie być zalecane. 61

64 2. Wprowadzenie Włączanie/wyłączanie zasilania Główny włącznik zasilania znajduje się z lewej strony urządzenia. Gdy przełącznik zasilania jest włączony, zasilanie główne zostanie włączone a wskaźnik zasilania głównego po prawej stronie panela operacyjnego będzie świecił. Gdy przełącznik zasilania jest wyłączony, zasilanie główne wyłączone, wskaźnik zasilania głównego po prawej stronie panela operacyjnego nie będzie się świecił. Kiedy to nastąpi, zasilanie urządzenia jest odłączone. W przypadku, gdy zainstalowany jest faks, wyłączenie tego przełącznika może doprowadzić do utraty plików faksu przechowywanych w pamięci. Z tego przełącznika należy korzystać jedynie w razie konieczności. Włączanie głównego zasilania 1. Upewnij się, że kabel zasilający jest dobrze podłączony do gniazda ściennego. Otwórz pokrywę przełącznika zasilania głównego i naciśnij główny przełącznik zasilania. Zapali się wskaźnik zasilania głównego. CXV006 Wyłączanie głównego zasilania Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wolno wyłączać zasilania, gdy urządzenie pracuje. 62

65 Włączanie/wyłączanie zasilania Nie przytrzymuj głównego przełącznika zasilania podczas wyłączania głównego zasilania. Spowoduje to wymuszenie wyłączenia zasilania urządzenia i może spowodować uszkodzenie dysku twardego, pamięci i spowodować zakłócenia. Wskaźnik zasilania głównego zgaśnie. Podczas wyłączania urządzenia zasilanie główne jest automatyczne wyłączane. Jeżeli ekran na panelu operacyjnym nie znika, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 63

66 2. Wprowadzenie Logowanie do urządzenia Gdy wyświetlany jest ekran autoryzacji Jeśli włączona jest opcja Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja serwera integracji, na wyświetlaczu pojawi sie ekran autoryzacji. Korzystanie z urządzenia możliwe jest tylko po wprowadzeniu swojego własnego Nazwa logowania użytkownika oraz Hasło logowania. Jeśli włączona jest opcja Autoryzacja kodu użytkownika, nie można korzystać z urządzenia do momentu wprowadzenia Kod użytkownika. Jeśli z urządzenia można korzystać, oznacza to, że użytkownik jest zalogowany. Po wyjściu z trybu roboczego użytkownik zostaje wylogowany. Po zalogowaniu się do urządzenia należy pamiętać o późniejszym wylogowaniu, aby zapobiec używaniu urządzenia bez autoryzacji. Nazwę logowania użytkownika, hasło logowania i kod użytkownika można uzyskać u administratora użytkowników. Szczegółowe informacje na temat autoryzacji użytkownika znajdują się w Podręczniku bezpieczeństwa. Kod użytkownika wprowadzany w obszarze Autoryzacja kodu użytkownika to wartość numeryczna zarejestrowana w książce adresowej jako Kod użytkownika. Autoryzacja kodu użytkownika Używanie panela operacyjnego Jeżeli funkcja autoryzacji kodu użytkownika jest aktywna, pojawi się ekran, na którym trzeba będzie podać kod użytkownika. Wprowadź kod użytkownika (maksymalnie 8 cyfr), a następnie naciśnij przycisk [OK]. Logowanie z użyciem panela operacyjnego Ta sekcja wyjaśnia sposób logowania się do urządzenia, gdy włączona jest opcja Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja serwera integracji. 64

67 Logowanie do urządzenia 1. Naciśnij [Logowanie]. Wprowadź nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wprowadź hasło użytkownika, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Gdy użytkownik jest zautoryzowany, wyświetlony zostanie ekran z funkcjami, z których może korzystać. Logowanie przy użyciu panelu operacyjnego (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Ta sekcja wyjaśnia sposób logowania się do urządzenia, gdy włączona jest opcja Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja serwera integracji. Naciśnij przycisk [Logowanie] znajdujący się w prawej górnej części ekranu. Naciśnij przycisk [Nazwa użytkow. Wprowadź Nazwę logowania użytkownika, a następnie naciśnij [Gotowe]. Naciśnij przycisk [Hasło]. 65

68 2. Wprowadź Hasło logowania, po czym naciśnij [Gotowe]. Wylogowanie się przy użyciu panelu operacyjnego (podczas korzystania ze standardowego panela operacyjnego) Sekcja ta wyjaśnia sposób wylogowania z urządzenia, gdy włączona jest opcja Autoryzacja Podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja Serwera Integracji. Aby zapobiec nieautoryzowanemu użytkowaniu urządzenia, należy zawsze wylogować się po zakończeniu korzystania z urządzenia. Naciśnij przycisk [Logowanie/Wylogowanie]. Naciśnij [Tak]. CXV044 Wylogowanie się przy użyciu panelu operacyjnego (podczas korzystania z inteligentnego panelu operacyjnego) Sekcja ta wyjaśnia sposób wylogowania z urządzenia, gdy włączona jest opcja Autoryzacja Podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja Serwera Integracji. 66

69 Logowanie do urządzenia 1. Naciśnij przycisk [Wylogowanie] znajdujący się w prawej górnej części ekranu. 67

70 2. Wprowadzenie Umieszczanie oryginałów Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej Europa i Azja) (głównie Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. W przeciwnym razie grozi to przycięciem rąk lub palców. Nie wolno podnosić modułu ADF na siłę. W przeciwnym razie pokrywa modułu ADF może się otworzyć lub ulec uszkodzeniu. Opuść pokrywę szyby ekspozycyjnej lub podajnik ADF. Pokrywę modułu ADF należy podnieść o więcej niż 30 stopni. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy podczas rozpoznawania rozmiaru oryginału. Połóż oryginał na szybie ekspozycyjnej w taki sposób, aby strona kopiowana była skierowana do dołu. Oryginał należy wyrównać do tylnego lewego narożnika. Rozpocznij od pierwszej strony przeznaczonej do skanowania. 1 CXV Znacznik pozycjonowania 3. 68

71 Umieszczanie oryginałów Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej Ameryka Północna) (głównie Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. Unieś podajnik ADF. Opuść ADF. Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów Należy uważać, aby nie zablokować czujnika lub nie włożyć nieprawidłowo oryginału. W przeciwnym razie urządzenie nie rozpozna prawidłowo rozmiaru oryginału lub wyświetli się komunikat o błędzie podawania papieru. Ponadto nie należy kłaść oryginałów lub innych przedmiotów na górnej pokrywie. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia drukarki. 69

72 2. Wprowadzenie 1 CSN Czujniki 1. Dostosuj prowadnicę do rozmiaru oryginału. Umieść równo ułożone oryginały w podajniku ADF stroną do kopiowania skierowaną do góry. Nie układaj papieru powyżej znaku ograniczającego. Pierwszą stronę należy położyć na górze. 1 2 CSN Znak ograniczający 2. Prowadnica oryginałów 70

73 3. Kopiarka W tym rozdziale opisano często używane funkcje kopiarki i sposób jej działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale znajdują się w Poradniku kopiarki/ serwera dokumentów na dołączonej płycie CD-ROM. Procedury podstawowe W celu wykonania kopii oryginały należy umieścić na szybie ekspozycyjnej lub w podajniku ADF. Układanie oryginału na szybie ekspozycyjnej należy rozpocząć od pierwszej strony. Przy wkładaniu oryginałów do podajnika ADF należy ułożyć je tak, aby pierwsza strona była na górze. (głównie Europa i Azja) Aby uzyskać szczegółowy opis sposobu umieszczania oryginału na szybie ekspozycyjnej, patrz str. 68 "Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej (głównie Europa i Azja)". (głównie Ameryka Północna) Aby uzyskać szczegółowy opis sposobu umieszczania oryginału na szybie ekspozycyjnej, patrz str. 69 "Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej (głównie Ameryka Północna)". Aby uzyskać szczegółowy opis sposobu umieszczania oryginału w podajniku ADF, patrz str. 69 "Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów". W przypadku kopiowania na papierze innym niż zwykły należy podać rodzaj papieru w opcji Narzędzia użytkownika zgodnie z gramaturą używanego papieru. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Ekran główny] z lewej górnej strony panela operacyjnego, po czym na ekranie [Ekran główny] naciśnij ikonę [Kopiarka]. PL CXX002 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego 71

74 3. Kopiarka Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Kopiarka] znajdującą się na Ekranie głównym Upewnij się, że zostały usunięte wszelkie wcześniejsze ustawienia. Jeśli znajdują się tam jeszcze poprzednie ustawienia, naciśnij przycisk [Resetowanie]. Umieść oryginały. Wprowadź wszelkie niezbędne ustawienia. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź liczbę kopii. Można ustawić maksymalnie 999 kopii. Naciśnij przycisk [Start]. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie ekspozycyjnej, po skanowaniu wszystkich stron należy nacisnąć klawisz []. Po umieszczeniu oryginałów w podajniku ADF niektóre funkcje, takie jak tryb Pakiet, mogą wymagać naciśnięcia klawisza []. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Po zakończeniu zadania kopiowania naciśnij przycisk [Resetowanie], aby skasować ustawienia. 72

75 Automat. zmiana skali Automat. zmiana skali Urządzenie automatycznie rozpoznaje rozmiar oryginału, a następnie wybiera odpowiedni współczynnik zmiany skali w oparciu o wybrany rozmiar papieru. CKN008 Wybór współczynnika zmiany skali po naciśnięciu przycisku [Automat. zmiana skali] powoduje, że funkcja [Automat. zmiana skali] zostanie skasowana, a obrazu nie można obracać automatycznie. Jest to przydatne przy kopiowaniu oryginałów różnych rozmiarów na papier tego samego rozmiaru. Jeśli orientacja oryginału różni się od papieru, na który jest wykonywana kopia, urządzenie obróci obraz oryginału o 90 stopni i dopasuje go do papieru do kopiowania (Kopiowanie z obrotem). Na przykład, aby zredukować oryginały A3 (11 17), aby dopasować je do rozmiaru papieru A4 (8 1 / 2 11), wybierz kasetę zawierającą papier A4 (8 1 / 2 11), a następnie naciśnij [Automat. zmiana skali]. Obraz zostanie automatycznie obrócony. Szczegółowe informacje na temat kopiowania z obrotem patrz, Copy/ Document Server. Z tą funkcją można używać oryginałów o następujących rozmiarach i orientacjach: (głównie Europa i Azja) Położenie oryginału Rozmiar i orientacja oryginału Szyba ekspozycyjna A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 13 ADF A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 11, 8 1 / 2 13 (głównie Ameryka Północna) Położenie oryginału Rozmiar i orientacja oryginału Szyba ekspozycyjna 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2 73

76 3. Kopiarka Położenie oryginału Rozmiar i orientacja oryginału ADF 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 10 14, 7 1 / / 2, A3, A4 1. Naciśnij przycisk [Automat. Wybierz rozmiar papieru. Umieść oryginały i naciśnij przycisk [Start]. 74

77 Dwustronne kopiowanie Dwustronne kopiowanie Funkcja ta służy do kopiowania dwóch 1-stronnie zadrukowanych kartek lub jednej 2-stronnie zadrukowanej kartki na dwustronnej kartce. Podczas kopiowania obraz jest przesuwany, co pozwala uzyskać margines na oprawę. CKN009 Istnieją dwa typy dupleksu: 1-stronne 2-stronnie Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 1-stronnie zadrukowanych kartek na jedną 2-stronnie zadrukowaną kartkę. 2-stronne 2-stronnie Ta funkcja służy do kopiowania jednej 2-stronnie zadrukowanej kartki na jedną 2-stronnie zadrukowaną kartkę. Ostateczny obraz kopii będzie się różnił w zależności do orientacji oryginału ( lub). Orientacja oryginału i wykonanych kopii W celu kopiowania na obu stronach arkusza należy wybrać orientację oryginału i kopii zgodnie z wymaganym wyglądem wydruku. Oryginał Umieszczanie oryginałów Orientacja oryginału Orientation Kopiarka Góra do góry Góra do dołu 75

78 3. Kopiarka Oryginał Umieszczanie oryginałów Orientacja oryginału Orientation Kopiarka Góra do góry Góra do dołu 1. Naciśnij przycisk [Dupl. Sprawdź, czy wybrana została funkcja [Dupleks]. Jeśli funkcja [Dupleks] nie została wybrana, naciśnij przycisk [Dupleks]. Wybierz opcję [1-stronne 2-stronnie] lub [2-stronne 2-stronnie] zgodnie z wymaganym wyglądem wydrukowanego dokumentu. Aby zmienić orientację oryginału lub kopii, należy nacisnąć przycisk [Orientacja]. Naciśnij przycisk [Oryg. specjalny]. 76

79 Dwustronne kopiowanie 7. Wybierz orientację oryginału i naciśnij przycisk [OK]. Określanie orientacji oryginału i kopii Wybierz orientację oryginałów i kopii, jeśli oryginał jest dwustronny lub jeśli chcesz kopiować na obu stronach. Góra do góry Góra do dołu CKN011 CKN Naciśnij przycisk [Orientacja]. 77

80 3. Kopiarka 2. Wybierz [Góra do góry] lub [Góra do dołu] dla [Oryginał:], jeśli oryginał jest dwustronny. Wybierz opcję [Góra do góry] lub [Góra do dołu] dla [Kopia:]. 78

81 Kopiowanie łączone Kopiowanie łączone Ten tryb może być użyty do automatycznego wyboru współczynnika powiększenia oraz kopiowania oryginałów na pojedynczy arkusz papieru. Wybierane są współczynniki zmiany skali z zakresu%. Jeśli orientacja oryginałów różni się od orientacji papieru, obraz zostanie automatycznie obrócony o 90 stopni, aby kopie zostały wykonane właściwie. Orientacja oryginału i położenie obrazu podczas wykonywania funkcji Łącz Położenie obrazu podczas wykonywania funkcji Łącz różni się w zależności od orientacji oryginału oraz liczby oryginałów do łączenia. Oryginały pionowe () Oryginały poziome () CKN015 Umieszczanie oryginałów (oryginały umieszczane w automatycznym podajniku dokumentów) Domyślna kolejność kopiowania podczas wykonywania funkcji Łącz to [Od lewej do prawej]. W przypadku kopiowania od prawej do lewej z użyciem podajnika ADF oryginały należy umieścić do góry nogami. Oryginały odczytywane od lewej do prawej strony CKN016 79

82 3. Kopiarka CKN010 Oryginały odczytywane od prawej do lewej strony CKN017 Łączenie jednostronne Łączenie kilku stron na jednej stronie arkusza. CKN014 Istnieje sześć typów łączenia jednostronnego. 2 oryginały zadrukowane jednostronnie Łącz jednostr. Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza. 4 oryginały zadrukowane jednostronnie Łącz jednostr. Ta funkcja służy do kopiowania czterech 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza. 8 oryginałów zadrukowanych jednostronnie Łącz jednostr. Ta funkcja służy do kopiowania ośmiu 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza. 80

83 Kopiowanie łączone 2 kartki zadrukowane dwustronnie Łącz jednostr. Ta funkcja służy do kopiowania jednego 2-stronnie zadrukowanego oryginału na jedną stronę arkusza. 4 kartki zadrukowane dwustronnie Łącz jednostr. Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza. 2 kartki zadrukowane dwustronnie Łącz jednostr. Ta funkcja służy do kopiowania czterech 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jedną stronę arkusza. Naciśnij przycisk [Łącz]. Wybierz opcję [Jednostr. ] lub [Dwustr. ] dla pozycji [Oryginał:]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Dwustr. ], można wybrać orientację. Naciśnij przycisk [Łącz jednostr. ] 5. Wybierz liczbę oryginałów do połączenia. 81

84 3. Kopiarka Łączenie dwustronne Ta funkcja służy do łączenia różnych stron oryginałów na dwóch stronach jednego arkusza. CKN074 Istnieje sześć typów łączenia dwustronnego. 4 oryginały zadrukowane jednostronnie Łącz dwustr. Ta funkcja służy do kopiowania czterech 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jednym arkuszu, po dwa na stronę. 8 oryginałów zadrukowanych jednostronnie Łącz dwustr. Ta funkcja służy do kopiowania ośmiu 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jeden arkusz, po cztery na stronę. 16 oryginałów zadrukowanych jednostronnie Łącz dwustr. Ta funkcja służy do kopiowania szesnastu 1-stronnie zadrukowanych oryginałów na jednym arkuszu, po osiem na stronę. 4 dwustronnie zadrukowane kartki Łącz dwustr. Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jednym arkuszu, po dwa na stronę. 8 dwustronnie zadrukowanych kartek Łącz dwustr. Ta funkcja służy do kopiowania czterech 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jednym arkuszu, po cztery na stronę. 2 dwustronnie zadrukowane kartki Łącz dwustr. Ta funkcja służy do kopiowania ośmiu 2-stronnie zadrukowanych oryginałów na jednym arkuszu, po osiem na stronę. 82

85 Kopiowanie łączone 1. Naciśnij przycisk [Łącz dwustr. Naciśnij przycisk [Orientacja]. Wybierz opcję [Góra do góry] lub [Góra do dołu] dla pozycji [Oryginał:] i/lub [Kopia:], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 83

86 3. Kopiarka Kopiowanie z kasety 1 lub tacy ręcznej na papier o rozmiarze użytkownika Z kasety 1 może być podawany papier o szerokości 148, 0 432, 0 mm (5, 83 17, 00 cali) i długości 100, 0-297, 0 mm (3, 94 11, 69 cali). Z tacy ręcznej może być podawany papier o szerokości 148, 0 600, 0 mm (5, 83 23, 62 cali) i długości 90, 0 305, 0 mm (3, 55 12, 00 cali). Należy jednak zauważyć, że ograniczenie zakresu długości w pionie i poziomie będzie różnić się w zależności od tego, czy zainstalowane są moduły opcjonalne. Gdy wydruki są dostarczane do wewnętrznej tacy przesuwającej, wewnętrznej kasety 1 lub tacy wewnętrznego finiszera: Długość w poziomie: 148, 0-600, 0 mm (5, 83-23, 62 cali), długość w pionie: 90, 0-305, 0 mm (3, 55-12, 00 cali) Gdy wydruki są dostarczane do tacy wewnętrznej 2: Długość w poziomie: mm (5, 83 18, 11 cali), długość w pionie: mm (3, 94 12 cali) Gdy wydruki są dostarczane do tacy finiszera broszur lub finiszera 1000-arkuszowego: Długość w poziomie: 148, 0-600, 0 mm (5, 83-23, 62 cali), długość w pionie: 90, 0-304, 8 mm (3, 55-12, 00 cali) Funkcji Dupleks nie można używać do papieru o rozmiarze użytkownika. Jeśli wskazano funkcję Dupleks, należy skasować to ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku [1-str. 2-str:G do G]. Przy załadunku papieru do kasety 1 i wykonywaniu kopii należy upewnić się, że zdefiniowany zostanie rozmiar papieru. Jeżeli rozmiar papieru nie zostanie zdefiniowany, może dojść do zacięcia papieru. Załaduj papier stroną przednią skierowaną do góry do kasety 1, albo stroną przednią skierowaną w dół do tacy ręcznej. Taca ręczna( z tacy ręcznej. ) jest wybierana automatycznie, więc nie trzeba dokonywać wyboru kopiowania Aby kopiować z kasety 1, wybierz opcję Kaseta Naciśnij przycisk []. Naciśnij przycisk [Rozmiar papieru]. Naciśnij przycisk [Rozmiar niestand. 84

87 Kopiowanie z kasety 1 lub tacy ręcznej na papier o rozmiarze użytkownika 5. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w poziomie, a następnie naciśnij przycisk []. Kaseta 1 Taca ręczna 6. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w pionie, a następnie naciśnij przycisk []. Naciśnij dwukrotnie przycisk [OK] 8. 85

88 3. Kopiarka Kopiowanie na koperty W tym rozdziale opisano sposób kopiowania na koperty o standardowych i niestandardowych rozmiarach. Umieść oryginał na szybie ekspozycyjnej i umieść kopertę w kasecie 1 lub na tacy ręcznej. Określ grubość papieru zgodnie z gramaturą kopert, na których jest wykonywany nadruk. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące stosunku między gramaturą papieru a jego grubością oraz rozmiarami kopert, których można użyć, patrz str. 159 "Zalecane rozmiary i typy papieru". Aby uzyskać szczegółowy opis posługiwania się kopertami, ich ładowanie oraz dopuszczalne rodzaje kopert, patrz str. 168 "Koperty". Funkcja Dupleks nie może być użyta do kopert. Aby kopiować na koperty o niestandardowym rozmiarze należy określić wymiary koperty. Określ długość koperty poziomo i pionowo. Kaseta 1 Taca ręczna 86

89 Kopiowanie na koperty CTA005: Poziomo: Pionowo W wymiarze poziomym należy uwzględnić całkowicie otwarte skrzydełka. Przed użyciem tej funkcji należy wybrać typ papieru [Koperta] w polu [Ustaw. ] pozycji Narzędzia użytkownika. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Podłączanie urządzenia/ ustawienia systemu. Załaduj koperty stroną czołową do góry do kasety 1 lub stroną czołową w dół na tacę ręczną. Określ rozmiar koperty, a następnie naciśnij dwa raz przycisk [OK]. 87

90 3. Kopiarka Sortowanie Kopie są układane w komplety w porządku sekwencyjnym. Funkcja Sort. Zobrotem nie obsługuje tacy ręcznej. Sortowanie/Sortowanie z przesunięciem Kopie są układane w komplety w porządku sekwencyjnym. Aby użyć funkcji Sortowanie z przesunięciem, należy zainstalować finiszer lub przesuwną kasetę wewnętrzną. Przy każdorazowym dostarczeniu kopii jednego zestawu lub zadania następna kopia jest przesuwana, oddzielając poszczególne zestawy lub zadania. CKN018 Sortowanie z przesunięciem Każdy kolejny zestaw jest obracany o 90 stopni () i podawany na tacę kopii. CKN019 Aby użyć funkcji Sort. Zobrotem, potrzebne są dwie kasety na papier z papierem tego samego rozmiaru i typu, ale w innej orientacji (). 88

91 Sortowanie 1. Naciśnij przycisk [Obróbka końcowa]. Wybierz opcję [Sortowanie] lub [Sort. z obr. ], a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk [OK]. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź liczbę kompletów kopii. Aby potwierdzić typ obróbki końcowej, należy nacisnąć przycisk [Kopia próbna]. Zmiana liczby kompletów Liczbę kompletów kopii można zmienić podczas kopiowania. Funkcji tej można używać tylko, gdy wybrano funkcję Sortowanie. Gdy jest wyświetlony jest komunikat "Kopiowanie... ", naciśnik przycisk [Zatrzymaj]. 89

92 3. Naciśnij przycisk [Kontynuuj]. Kopiowanie rozpoczyna się ponownie. 90

93 Zapisywanie danych na Serwerze dokumentów Zapisywanie danych na Serwerze dokumentów Serwer dokumentów umożliwia przechowywanie dokumentów skopiowanych na dysku twardym urządzenia. Dzięki temu można je wydrukować później po wprowadzeniu odpowiednich ustawień. Zapisane dokumenty można sprawdzić na ekranie Serwer dokumentów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Serwer dokumentów, patrz str. 141 "Zapisywanie danych". W zależności od posiadanego modelu funkcja ta może nie być dostępna. Naciśnij przycisk [Zapisz plik]. Wprowadź nazwę użytkownika, nazwę pliku i hasło, jeśli to konieczne. W razie potrzeby zdefiniuj folder, w którym przechowywane będą dokumenty. Wprowadź ustawienia skanowania oryginałów. Zachowanie zeskanowanych oryginałów w pamięci i wykonanie jednego zestawu kopii. Jeśli chcesz zapisać inny dokument, wykonaj to po zakończeniu kopiowania. 91

94 92 3. Kopiarka

95 4. Faks W tym rozdziale opisano często używane funkcje faksu i sposób jego działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale znajdują się w Poradniku faksu na załączonej płycie CD-ROM. Podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów (nadawanie z pamięci) W tym rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów z użyciem funkcji nadawania z pamięci. Można określić określić odbiorcę faksu, faksu IP-FAX, faksu internetowego, poczty elektronicznej lub podać folder docelowy. Jednocześnie można podać kilka rodzajów odbiorców. Po wysłaniu ważnego dokumentu zalecamy przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z odbiorcami w celu potwierdzenia odebrania wiadomości. W przypadku przerwy w zasilaniu (przy wyłączonym głównym wyłączniku zasilania) lub w przypadku odłączenia urządzenia od zasilania na około godzinę wszystkie dokumenty zapisane w pamięci zostaną skasowane. Po włączeniu głównego przełącznika zasilania, drukowany jest raport awarii zasilania, w którym sprawdzić można listę usuniętych plików. Patrz Troubleshooting. Wyświetl ekran początkowy faksu. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Ekran główny] z lewej górnej strony panela operacyjnego, po czym na ekranie [głównym] naciśnij ikonę [Faks]. PL CXX002 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Faks] na Ekranie głównym Sprawdź, czy na ekranie pojawił się komunikat Gotowe. 93

96 4. Faks 3. Upewnij się, czy nie świeci się[nad. natych. Umieść oryginał w automatycznym podajniku dokumentów (ADF). Określ ustawienia skanera, takie jak rozmiar skanowania i rozdzielczość. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia transmisji danych, takie jak "[Ustaw. nadawania]". Określ odbiorcę. Można bezpośrednio wprowadzić numer odbiorcy lub adres bądź wybrać go z książki adresowej poprzez naciśnięcie klawisza odbiorcy. W wypadku pomyłki należy nacisnąć przycisk [Kasuj], a następnie ponowić próbę. W przypadku wysyłania tego samego oryginału do kilku odbiorców (transmisja) należy podać kolejnego odbiorcę. 94

97 Podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów (nadawanie z pamięci) 9. W wypadku przesyłania dokumentów do odbiorców faksu internetowego lub poczty elektronicznej bądź włączenia funkcji Rezul. nad. należy podać nadawcę. Wysyłanie dokumentów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie z pamięci) 1. Umieścić pierwszą stronę oryginału na szybie ekspozycyjnej stroną zadrukowaną do dołu. Wybierz odpowiednie ustawienia skanowania. W przypadku wysyłania wielu oryginałów umieść następny oryginał na szybie ekspozycyjnej w przeciągu 60 sekund i powtórz kroki 4 i 5. Powtórz ten krok dla każdej strony. Naciśnij przycisk []. Urządzenie wybierze numer odbiorcy i rozpocznie nadawanie. 95

98 4. Faks Rejestrowanie odbiorcy faksu 1. Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] () na ekranie Home Naciśnij przycisk [Zarz. książką adresową]. Sprawdź, czy wybrano opcję [Zarejestruj/Zmień]. Naciśnij przycisk [Nowy program]. Naciśnij [Zmień] w opcji "Nazwa". Wyświetlone zostanie pole do wprowadzenia nazwy. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij [ Następny]. Naciśnij przycisk klasyfikacji, którą chcesz użyć pod pozycją "Wybierz indeks". Można wybrać następujące przyciski: [Często]: Dodawane do strony, która jest wyświetlana jako pierwsza. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] do [10]: Dodawane do listy elementów w wybranym indeksie. Można wybrać opcję [Często] i jeden dodatkowy przycisk w każdym indeksie. Naciśnij przycisk [Odb. faksu]. Naciśnij przycisk [Zmień] dla opcji Odbiorca faksu. 96

99 Podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów (nadawanie z pamięci) 11. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź numer faksu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Określ ustawienia opcjonalne, takie jak "Kod SUB", "Kod SEP" i "Tryb nadaw. międzynar. Usuwanie odbiorcy faksu Po usunięciu odbiorcy faksu nie będzie można wysyłać do niego wiadomości (np. do zarejestrowanej skrzynki osobistej). Przed usunięciem jakiegokolwiek odbiorcy faksu należy sprawdzić ustawienia funkcji faksu. 97

100 4. Faks 4. Wybierz nazwę odbiorcy faksu, którego chcesz usunąć. Naciśnij przycisk nazwy lub wprowadź zarejestrowany numer za pomocą przycisków numerycznych. Można wyszukiwać według zarejestrowanej nazwy, kodu użytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu lub odbiorcy IP-Fax. Naciśnij przycisk [Usuń wszystko], po czym naciśnij [OK] dla opcji "Odbiorca faksu". 98

101 Transmisja podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą (nadawanie natychmiastowe) Transmisja podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą (nadawanie natychmiastowe) Korzystając z funkcji nadawania natychmiastowego, można wysyłać dokumenty podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą. Można podać odbiorców faksu lub faksu IP-Fax. W przypadku określenia odbiorców faksu internetowego lub poczty elektronicznej bądź folderu docelowego, grupy czy wielu odbiorców tryb nadawania jest automatycznie przełączany na nadawanie z pamięci. 99

102 4. Naciśnij[Nad. Wysyłanie oryginałów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie natychmiastowe) 1. Umieść pierwszą stronę na szybie ekspozycyjnej stroną zadrukowaną do dołu. W przypadku wysyłania wielu oryginałów umieść następny oryginał na szybie ekspozycyjnej w przeciągu 10 sekund i powtórz kroki 4 i 5. 100

103 Transmisja podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą (nadawanie natychmiastowe) 7. 101

104 4. Faks Anulowanie nadawania Ta sekcja zawiera opis anulowania nadawania faksu. Anulowanie nadawania przed przystąpieniem do skanowania oryginału Aby anulować nadawanie przed naciśnięciem przycisku [Start], należy wykonać czynności opisane poniżej. Anuluj wysyłanie. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Resetowanie]. CXZ001 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Resetuj] w prawym górnym rogu ekranu. Anulowanie nadawania podczas skanowania oryginału Niżej opisane czynności prowadzą do anulowania skanowania oryginału lub nadawania podczas skanowania. W wypadku nadawania z pamięci do anulowania operacji należy użyć innej procedury. Patrz str. 103 "Anulowanie nadawania po skanowaniu oryginału". 102

105 Anulowanie nadawania 1. Naciśnij przycisk [Zatrzymaj]. CXX Naciśnij przycisk [Anuluj skanow. ] lub [Anuluj nadawanie]. W zależności od trybu transmisji i używanej funkcji wyświetlony zostanie przycisk [Anuluj skanow. Anulowanie nadawania po skanowaniu oryginału Aby anulować nadawanie po zeskanowaniu oryginału, należy wykonać czynności opisane poniżej. Nadawanie można anulować, gdy plik jest wysyłany, znajduje się w pamięci lub gdy jego przesyłanie się nie powiodło. Z pamięci zostaną usunięte wszystkie dane skanu. CXX006 Można również nacisnąć przycisk [Nad. /odb. -stan/druk. ], a następnie przycisk [Sprawdź/ Zatrzymaj nadawanie pliku]. Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia, naciśnij [Lis. plik. oczek. Wybierz dokument przeznaczony do anulowania. Jeżeli dany plik nie został wyświetlony, naciskaj przyciski [] i [], aby go odnaleźć. Do anulowania nadawania pliku zapisanego w pamięci należy posłużyć się kartą [Lista plików]. Naciśnij przycisk [Zatrzymaj nadawanie]. 103

106 4. Faks 5. Aby anulować następny dokument, powtórz czynności opisane w punktach Naciśnij przycisk [Wyjście]. Po naciśnięciu w punkcie 1 przycisku [Sprawdź/Zatrzymaj nadawanie pliku] w opcji [Nad. - stan/druk. ] naciśnij dwukrotnie przycisk [Wyjście]. 104

107 Zapisanie dokumentu Zapisanie dokumentu Dokumenty można jednocześnie zapisywać i wysyłać. Dokumenty można również tylko zapisać. Dla zapisanych dokumentów w razie potrzeby można ustawić następujące informacje: Nazwa użytkownika W razie potrzeby można włączyć tę funkcję, umożliwiającą sprawdzenie osób i działów zapisujących dokumenty w urządzeniu. Nazwę użytkownika wybiera się z książki adresowej lub wprowadza ręcznie. Nazwa pliku Hasło Można określić nazwę zapisanego dokumentu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, skanowanym dokumentom zostaną automatycznie przypisane nazwy, np. FAX0001 lub FAX0002. Funkcję tę można włączyć w celu zapobiegnięcia wysyłaniu wiadomości do nieokreślonych osób. Jako hasło należy podać liczbę składającą się z 4 8 cyfr. Informacje dotyczące pliku można zmienić po jego zapisaniu. Umieść oryginał i określ odpowiednie ustawienia skanowania. Wprowadź poprawną wartość ustawienia "[Orientacja oryginału]". Niewłaściwe ustawienie tej opcji powoduje nieprawidłowe wyświetlanie orientacji pionowej oryginału na podglądzie. Wybierz opcję [Wyślij i zapisz] lub [Tylko zapisz]. W przypadku wybrania opcji [Wyślij i zapisz] dokumenty są wysyłane po zapisaniu. W przypadku wybrania opcji [Tylko zapisz], dokumenty są tylko zapisywane. 105

108 4. W razie potrzeby należy wprowadzić nazwę użytkownika, nazwę pliku i hasło. Nazwa użytkownika Naciśnij przycisk [Nazwa użytkow. ], a następnie wybierz nazwę użytkownika. Aby wprowadzić nazwę niezarejestrowanego użytkownika, naciśnij przycisk [Ręczny wpis], a następnie wpisz nazwę. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij przycisk [OK]. Nazwa pliku Naciśnij przycisk [Nazwa pliku], wprowadź nazwę pliku, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Hasło Naciśnij przycisk [Hasło], wprowadź hasło za pomocą przycisków numerycznych, a następnie potwierdź przyciskiem [OK]. Ponownie wprowadź hasło w celu jego potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. W przypadku wybrania opcji [Wyślij i zapisz], określ odbiorcę. Zapisane dokumenty Urządzenie może wysyłać dokumenty zapisane na serwerze dokumentów za pomocą funkcji faksu. Dokumenty zapisane na serwerze dokumentów można wysyłać wielokrotnie, dopóki nie zostaną skasowane. Wybrane dokumenty wysyłane są z ustawieniami skanowania określonymi podczas ich zapisywania. Niedostępne są następujące tryby nadawania: Nadawanie natychmiastowe Równoległe nadawanie z pamięci Tryb głośnomówiący Ręczne wybieranie numeru 106

109 Zapisanie dokumentu 1. Naciśnij przycisk [Wybierz zapisany plik]. Wybierz dokumenty do wysłania. W przypadku wybrania wielu dokumentów są one wysyłane w kolejności wybierania. ], aby ułożyć dokumenty według zarejestrowanych nazw użytkowników. Naciśnij przycisk [Nazwa pliku], aby ułożyć dokumenty w porządku alfabetycznym. Naciśnij przycisk [Data], aby ułożyć dokumenty według zarejestrowanych dat. Naciśnij przycisk [Kolejka], aby wybrać kolejność wysyłania dokumentów. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat zapisanych dokumentów, naciśnij przycisk [Szczegóły]. Naciśnij przycisk miniatur, aby przełączyć ekran do trybu wyświetlania miniatur. W wypadku wybrania dokumentu z hasłem wprowadź hasło za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK]. Jeżeli chcesz dodać do zapisanych dokumentów nowe oryginały, a następnie wysłać wszystkie dokumenty jednocześnie, naciśnij przycisk [Oryginał Zapisany plik] lub [Zapisany plik Oryginał]. W przypadku naciśnięcia przycisku [Oryginał zapisany plik], urządzenie wysyła oryginały, a następnie zapisane pliki. W przypadku naciśnięcia przycisku [Zapisany plik oryginał], urządzenie wysyła zapisane pliki, a następnie oryginały. Aby do zapisanych dokumentów dodać oryginał, umieść go w urządzeniu, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia skanowania. Wybierz odbiorcę, a następnie naciśnij przycisk [Start]. 107

110 4. Faks Ręczne drukowanie dziennika Aby wydrukować dziennik ręcznie, wybierz metodę drukowania: [Wszystko], [Drukuj wg nr plików] lub [Drukuj wg użytkownika]. Wszystko Funkcja umożliwia drukowanie rezultatów komunikacji zgodnie z ich kolejnością. Drukuj wg nr plików Funkcja umożliwia drukowanie jedynie rezultatów połączeń określonych według numerów plików. Drukuj wg użytkownika Funkcja umożliwia drukowanie rezultatów nadawania według danego nadawcy. Naciśnij przycisk [Nad. Naciśnij przycisk [Drukuj dziennik]. Wybierz metodę drukowania. Jeśli w pkt 3 wybrano opcję [Drukuj wg nr plików], wprowadź czterocyfrowy numer pliku za pomocą klawiszy numerycznych. Jeśli w pkt 3 wybrano opcję [Drukuj wg użytkownika], wskaż użytkownika z listy i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij dwukrotnie przycisk [Wyjście]. 108

111 5. Print W tym rozdziale opisano często używane funkcje drukarki i sposób jej działania. Informacja nie zawarta w tym rozdziale znajduje się w Poradniku drukarki na dołączonej płycie CD-ROM. Szybka instalacja Sterowniki drukarki zainstalować można łatwo z płyty CD dołączonej do urządzenia. W przypadku użycia metody Szybkiej instalacji sterownik drukarki PCL 6 zostanie zainstalowny w środowisku sieciowym i ustawiony zostanie standardowy port TCP/IP. Do instalacji sterowników konieczne jest posiadanie uprawnień do zarządzania drukarkami. Zaloguj się jako członek grupy administratorów. Zakończ działanie wszystkich aplikacji. (Nie zamykaj poradnika). Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe [Autoodtwarzanie], należy kliknąć polecenie [Uruchom SETUP. EXE]. Jeżeli korzystasz z komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows 8 lub Windows Server 2012, gdy zostaną wyświetlone w prawym górnym rogu ekranu kliknij nazwę napędu i CD-ROM, poczym kliknij [Uruchom SETUP. Wybierz język interfejsu, a następnie kliknij [OK]. Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyświetlony zostanie tekst umowy licencyjnej na oprogramowanie. Po przeczytaniu umowy kliknij[akceptuję warunki umowy. ], a następnie przycisk[dalej]. Kliknij przycisk [Dalej]. Wybierz model urządzenia w oknie dialogowym [Wybierz drukarkę]. Kliknij [Zainstaluj]. Skonfiguruj odpowiednio kod użytkownika, domyślną drukarkę i drukarkę udostępnioną. Rozpocznie się proces instalacji. Jeżeli pojawi się okno [Kontrola konta użytkownika], kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj]. Kliknij przycisk [Zakończ]. Kiedy zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go jeszcze raz postępując zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. 109

112 5. Print 12. W pierwszym oknie dialogowym programu instalacyjnego, kliknij przycisk [Zakończ], a następnie wyjmij płytę CD. 110

113 Wyświetlanie właściwości sterownika drukarki Wyświetlanie właściwości sterownika drukarki W tej sekcji wyjaśniono, jak otwierać i konfigurować właściwości sterownika drukarki z menu [Urządzenia i drukarki]. Zmiana właściwości drukarki wymaga posiadania uprawnień do zarządzania drukarkami. Nie można zmieniać domyślnych ustawień drukarki dla poszczególnych użytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym właściwości drukarki odnoszą się do wszystkich użytkowników. W menu [Start], kliknij [Urządzenia i drukarki]. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki, która ma być używana. Kliknij pozycję [Właściwości drukarki]. 111

114 5. Print Standardowy sposób drukowania Ustawieniem domyślnym jest drukowanie dwustronne. Jeśli chcesz drukować tylko po jednej stronie, wybierz [Wyłączone] dla ustawień drukowania dwustronnego. Jeśli zadanie wydruku zostanie wysłane poprzez port USB 2. 0, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, po wykonaniu zadania może się pojawić komunikat o błędzie. W takim przypadku, sprawdź jeśli dokument został wydrukowany. W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PCL 6 1. Kliknij przycisk menu programu WordPad w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij polecenie [Drukuj]. Na liście [Wybierz drukarkę], wybierz drukarkę, która ma być używana. Kliknij [Właściwości]. Z listy Typ pracy: wybierz pozycję [Wydruk normalny]. Z listy Rozmiar dokumentu: wybierz rozmiar drukowanego oryginału. W polu Orientacja: wybierz jako orientację oryginału opcję [Pionowo] lub [Poziomo]. Z listy Kaseta na papier: wybierz kasetę zawierającą papier, na którym chcesz drukować. Po wybraniu opcji [Auto. wybór kasety] z listy Kaseta na papier: kaseta źródłowa jest wybierana automatycznie zgodnie z określonym rozmiarem i typem papieru. Z listy Paper Type wybierz typ papieru załadowanego do kasety na papier. Jeśli zamierzasz drukować wiele kopii, podaj liczbę zestawów w polu Kopie:. Kliknij przycisk [OK]. Uruchom drukowanie z aplikacji okna dialogoweg [Drukuj]. 112

115 Drukowanie po obu stronach arkuszy Drukowanie po obu stronach arkuszy Ta sekcja wyjaśnia jak drukować na obu stronach każdej strony przy użyciu sterownika drukarki. Można drukować dwustronnie na następujących rodzajach papieru: Zwykły(60 do 81 g/m2), Ekologiczny, Specjalny, Średni-gruby(82 do 105 g/m2), Cienki (52 do 59 g/m2), Kolorowe, Papier z nagłówkiem, P. z nadruk., Dziurkowany, Dokumentowy, Karty Podczas używania sterownika drukarki PCL 6 1. Kliknij kartę [Wyszczegól. ustaw. W polu "Menu:" kliknij ikonę [Edycja]. Wybierz ten sposób z listy "Dwustronny:" dla oprawiania wydruków. W razie potrzeby zmień inne ustawienia drukowania. Typy druku dwustronnego Można wybrać krawędź zszywania stron. Orientacja Otwieranie na lewo Otwieranie do góry Pionowo Poziomo 113

116 5. Print Łączenie kilku stron na jednej stronie Ta sekcja opisuje metody drukowania wielu stron na jednym arkuszu. Funkcja drukowania łączonego pozwala oszczędzić papier dzięki drukowaniu wielu arkuszy o zmniejszonym rozmiarze na jednym arkuszu. Podczas używania sterownika drukarki PCL 6 1. Wybierz wzór łączenia z listy "Układ:" a następnie określ metodę łączenia z listy "Kolejność stron:". Aby narysować obramowanie wokół każdej strony, zaznacz pole wyboru [Narysuj linie ramki]. Typy drukowania łączonego Funkcja ta umożliwia wydrukowanie 2, 4, 6, 9 lub 16 stron w pomniejszonym rozmiarze na jednym arkuszu oraz określenie sposobu uporządkowania stron przy łączeniu. Podczas łączenia 4 lub więcej stron na pojedynczym arkuszu papieru, dostępne są cztery wzory. Poniższe ilustracje przedstawiają przygład uporządkowania stron dla kombinacji dwui czterostronicowych. 2 strony na arkuszu Orientacja Z lewej do prawej/góra do dołu Z prawej do lewej/góra do dołu Pionowo 114

117 Łączenie kilku stron na jednej stronie Orientacja Z lewej do prawej/góra do dołu Z prawej do lewej/góra do dołu Poziomo 4 strony na arkuszu W prawo i w dół W dół i w prawo W lewo i w dół W dół i w lewo 115

118 5. Print Drukowanie na kopertach Skonfiguruj ustawienia papieru zarówno za pośrednictwem sterownika drukarki, jak i panela operacyjnego. Konfigurowanie ustawień koperty za pomocą panela operacyjnego 1. Włóż koperty do kasety na papier. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] () na ekranie Home Naciśnij przycisk [Ustaw. Wybierz rozmiar papieru dla kasety z papierem, do której włożone zostały koperty. Wybierz rozmiar koperty, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wybierz typ papieru dla kasety z papierem, do której włożone zostały koperty. Naciśnij [Koperta] w obszarze "Typ papieru", a następnie wybierz przeznaczoną pozycję w obszarze "Grubość papieru". Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego 116

119 Drukowanie na kopertach Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik] () w górnej prawej części ekranu. Drukowanie na kopertach przy użyciu sterownika drukarki W wypadku korzystania ze sterownika drukarki PCL 6 1. Z listy Rozmiar dokumentu: wybrać rozmiar koperty. Z listy Kaseta na papier: wybrać kasetę na papier do której załadowano koperty. Z listy Typ papieru: wybrać [Koperta]. 117

120 5. Print Zapisywanie i drukowanie przy użyciu serwera dokumentów Serwer dokumentów umożliwia zapisywanie dokumentów na dysku twardym urządzenia, oraz pozwala edytować i drukować je według potrzeby. Niektóre aplikacje, takie jak PageMaker, które używają własnych sterowników, nie obsługują tej funkcji. Nie przerywaj procesu przesyłania pliku podczas transferu danych do serwera dokumentów. Proces ten może nie zostać poprawnie przerwany. Jeżeli przypadkowo anulujesz zadanie wydruku, użyj panela operacyjnego urządzenia, aby usunąć przesłane dane. Aby uzyskać informacje szczegółowe o usuwaniu dokumentów zapisanych na serwerze dokumentów, patrz Copy/ Document Server lub Pomoc programu Web Image Monitor. W pamięci Serwera dokumentów można zapisać do 3000 plików. Nowe pliki nie mogą być zapisywane, jeśli zapisano już plików. Nawet gdy zapisanych jest mniej niż 3000 plików, nowe pliki nie mogą być zapisywane jeśli Liczba stron w dokumencie przekracza Łączna liczba zapisanych stron na urządzeniu i wysłanych danych osiągnęła poziom (może być ich mniej w zależności od drukowanych danych). Dysk twardy jest pełen. Dane utworzone na komputerze klienta możesz wysyłać na serwer dokumentów. Zapisywanie danych na serwerze dokumentów Jeżeli urządzenie nie jest używane jako serwer dokumentów, maksymalna liczba dokumentów, jaka może być przechowywana na serwerze, może być mniejsza niż liczba podana w danych technicznych. Z listy [Wybierz drukarkę] wybierz drukarkę, która ma być używana. Na liście "Typ pracy:" kliknij opcję [Serwer dokumentów]. Kliknij opcję [Szczegóły... Zgodnie z wymaganiami wprowadź identyfikator użytkownika, nazwę pliku, hasło i nazwę użytkownika. 118

121 Zapisywanie i drukowanie przy użyciu serwera dokumentów 7. W polu "Numer folderu:" określ numer folderu, w którym zapisać dokument. Jeżeli w polu "Numer folderu:" wpisana zostanie wartość "0", dokumenty zostaną zapisane w folderze udostępnionym. Jeżeli folder jest chroniony hasłem, wpisz hasło w polu "Hasło folderu:". Dokumenty zapisane na serwerze dokumentów można drukować za pomocą panela operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Copy/ Document Server. Zarządzanie dokumentami zapisanymi na serwerze dokumentów Jeżeli urządzenie to skonfigurowane jest jako drukarka sieciowa korzystająca z protokołu TCP/IP, można przeglądać i usuwać dokumenty zapisane na serwerze dokumentów urządzenia używając do tego aplikacji DeskTopBinder lub Web Image Monitor uruchomionej na komputerze klienckim podłączonym do sieci. Możliwe jest zdalne drukowanie i obsługa tego urządzenia bez otwierania panelu sterowania. 119

122 Print

123 6. Scan W tym rozdziale opisano często używane funkcje skanera i sposób jego działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale znajdują się w Poradniku skanera na dołączonej płycie CD-ROM. Podstawowe czynności wykonywane podczas skanowania do folderu Przed wykonaniem tych czynności należy zapoznać się z sekcją Przygotowanie do wysyłania za pomocą funkcji Skanowanie do folderu w Poradniku skanera i sprawdzić dane komputera docelowego. Należy także zapoznać się z sekcją poświęconą rejestrownaiu folderów w Podręczniku łączenia z urządzeniem/ ustawień systemu oraz zarejestrować adres komputera docelowego w książce adresowej. Wyświetl ekran początkowy skanera. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] z lewej górnej strony panelu operacyjnego, a następnie ikonę [Skaner] na ekranie [głównym]. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Skaner] na Ekranie głównym Upewnij się, że zostały usunięte wszelkie wcześniejsze ustawienia. Jeśli wcześniejesze ustawienia pozostały, naciśnij przycisk [Resetowanie]. 121

124 6. Scan 3. Naciśnij kartę [Folder]. W razie potrzeby określ ustawienia skanowania odpowiadające skanowanemu oryginałowi. Przykład: Kolorowe skanowanie dokumentu w trybie dupleks i zapisanie w postaci pliku PDF. Naciśnij przycisk [Ustaw. skanowania], a następnie przycisk [Pełnokolor. : Tekst / Foto] na karcie [Typ oryginału]. Naciśnij przycisk [Typ podaw. ], a następnie przycisk [Oryginał 2-str. Naciśnij przycisk [PDF] w polu [Nazwa/typ pliku wysył. Teraz można wprowadzić wielu odbiorców. Tworzenie folderu udostępnionego na komputerze z systemem Windows/ potwierdzanie danych komputera Poniższa procedura wyjaśnia sposób tworzenia udostępnionego folderu na komputerze z systemem Windows oraz sposób sprawdzania danych komputera. W tych przykładach użyto systemu Windows 7 Ultimate na komputerze pracującym w domenie sieciowej. Zapisz potwierdzone informacje. 122

125 Podstawowe czynności wykonywane podczas skanowania do folderu Krok 1: Sprawdzanie nazwy użytkownika i nazwy komputera Należy sprawdzić nazwę użytkownika oraz nazwę komputera, na który będą przesyłane zeskanowane dokumenty. W menu [Start] wybierz opcję [Wszystkie programy], [Akcesoria], a następnie [Wiersz polecenia]. Wprowadź polecenie ipconfig/all, a następnie naciśnij przycisk [Enter]. Kliknij nazwę komputera Nazwa komputera wyświetlana jest obok opcji [Nazwa hosta]. Można także sprawdzić adres IPv4. Adres wyświetlany obok opcji [Adres IPv4] to adres IPv4 komputera. Następnie wprowadź polecenie set user i naciśnij przycisk [Enter]. (Między wyrazami set i user musi znajdować się jedna spacja). Sprawdź nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika wyświetlana jest obok opcji [USERNAME]. Krok 2: Tworzenie udostępnionego folderu na komputerze z systemem Microsoft Windows Utwórz udostępniony folder docelowy w systemie Windows i włącz udostępnianie. W poniższym przykładzie użyto komputera pracującego w systemie operacyjnym Windows 7 Professional i należącego do domeny. Aby utworzyć udostępniony folder, należy zalogować się jako członek grupy Administratorzy. Jeżeli w kroku 6 zostanie wybrana opcja Każdy, utworzony folder udostępniony będzie dostępny dla wszystkich użytkowników. Nie jest to rozwiązanie bezpieczne, dlatego zalecamy nadanie praw dostępu tylko wybranym użytkowniom. Wykonaj następujące czynności, aby usunąć opcję Każdy i określić uprawnienia dostępu użytkowników. W dowolnej lokalizacji na komputerze utwórz zwykły folder. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder, a następnie kliknij pozycję [Właściwości]. Korzystając z systemu Windows XP, prawym przyciskiem myszy kliknij folder, a następnie kliknij pozycję [Udostępnianie i zabezpieczenia]. Na karcie [Udostępnianie] wybierz opcję [Udostępnianie zaawansowane]. Korzystając z systemu Windows XP, na karcie [Udostępnianie] wybierz opcję [Udostępnij ten folder]. Należy przejść wówczas do etapu Wybierz pole wyboru [Udostępnij ten folder]. Kliknij [Uprawnienia]. 123

126 6. Scan 6. Na liście [Grupa lub nazwy użytkowników:] wybierz Każdy, a następnie kliknij [Usuń]. Kliknij polecenie [Dodaj... W oknie [Wybierz użytkowników lub grupy] kliknij przycisk [Zaawansowane... Określ jeden lub kilka typów obiektów, wybierz lokalizację, a następnie kliknij [Znajdź teraz]. Korzystając z systemu Windows XP, kliknij [Znajdź teraz]. Z listy wyników wybierz grupy i użytkowników, dla których chcesz przypisać prawa dostępu do folderu i kliknij [OK]. W oknie [Wybierz użytkowników i grupy] kliknij [OK]. Na liście [Grupy lub nazwy użytkowników:] wybierz grupę lub użytkownika, a następnie w kolumnie [Zezwalaj] listy uprawnień wybierz pole wyboru [Pełna kontrola] lub [Zmień]. Skonfiguruj uprawnienia dostępu do dla każdej grupy i użytkownika. Krok 3: Określanie uprawnień dostępu do utworzonego folderu udostępnianego Jeśli mają być określone uprawnienia dostępu do utworzonego folderu dla innych użytkowników lub grup, folder należy skonfigurować w następujący sposób: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder utworzony w kroku 2, a następnie kliknij pozycję [Właściwości]. Na karcie [Zabezpieczenia] kliknij opcję [Edytuj... Korzystając z systemu Windows XP, na karcie [Zabezpieczenia] kliknij [Dodaj... ], po czym przejdź do etapu Kliknij polecenie [Dodaj... Korzystając z systemu Windows XP, określ jeden lub kilka typów obiektów, wybierz lokalizację, a następnie kliknij [Znajdź teraz]. 124

127 Podstawowe czynności wykonywane podczas skanowania do folderu 9. Rejestrowanie folderu SMB 1. 125

128 6. Scan 9. Naciśnij przycisk [Inf. autoryzacji], a następnie naciśnij przycisk [ Następny]. Naciśnij przycisk [Określ inne inf. autoryzacji] po prawej stronie opcji Autoryzacja folderu. Jeśli wybrane jest ustawienie [Nie określaj], obowiązuje Nazwa użytkownika SMB i Hasło SMB wprowadzone w polu Domyślna nazwa użytkownika/hasło (Wyślij) w ustawieniach Przesyłanie pliku. Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze Nazwa logowania użytk Wprowadź nazwę logowania użytkownika komputera docelowego i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze Hasło logowania. Wprowadź hasło komputera docelowego, a następnie naciśnij przycisk [OK]. W celu potwierdzenia wpisz hasło ponownie i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [Folder]. 17. Sprawdź, czy wybrano opcję [SMB]. Naciśnij przycisk [Zmień] lub [Przeglądaj sieć], a następnie określ folder. Aby określić folder, można wprowadzić ścieżkę ręcznie lub odnaleźć folder, przeszukując sieć. Naciśnij przycisk [Test połączenia], aby sprawdzić poprawność wpisanej ścieżki. Jeżeli test połączenia nie powiedzie się, sprawdź ustawienia, a następnie spróbuj ponownie. 126

129 Podstawowe czynności wykonywane podczas skanowania do folderu 21. 23. Ręczne odszukiwanie folderu SMB 1. Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze Ścieżka. Wprowadź ścieżkę lokalizacji folderu. Na przykład: jeśli komputer docelowy nazywa się Użytkownik, a folder nazywa się Udział, wówczas ścieżka będzie następująca: \\Użytkownik\Udział. Jeśli sieć nie pozwala na automatyczne uzyskiwanie adresów IP, w ścieżce należy podać adres IP komputera docelowego. Na przykład: jeśli adres IP komputera docelowego to, a folder nazywa się Udzial, wówczas ścieżka będzie miała następującą postać: \ \ \Udzial. Jeżeli ścieżka zostanie wprowadzona w niewłaściwym formacie, wyświetlany jest komunikat. Naciśnij przycisk [Wyjście] i wprowadź ścieżkę ponownie. Odszukiwanie folderu SMB za pomocą polecenia Przeglądaj sieć 1. Naciśnij przycisk [Przeglądaj sieć]. Zostanie wyświetlona lista komputerów klienckich korzystających z tej samej sieci co urządzenie. Wyświetlane są tylko komputery, do których użytkownik ma uprawnienia dostępu. Wybierz grupę zawierającą komputer docelowy. 127

130 6. Wybierz nazwę komputera docelowego. Zostaną wyświetlone udostępnione foldery. Aby przełączać się między poziomami, naciśnij przycisk [Jeden poziom wyżej]. Wybierz folder, który ma zostać zarejestrowany. Usuwanie zarejestrowanego folderu SMB 1. Wybierz nazwę folderu, który ma zostać usunięty. Wybierz ten protokół, który nie jest aktualnie wybrany. Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem. 128

131 Podstawowe czynności wykonywane podczas skanowania do folderu 10. Ręczne wprowadzanie ścieżki do lokalizacji docelowej 1. Naciśnij przycisk [Ręczny wpis]. Naciśnij przycisk [SMB]. Naciśnij przycisk [Ręczny wpis] znajdujący się po prawej stronie pola ścieżki. Wprowadź ścieżkę do folderu. W poniższej przykładowej ścieżce nazwa folderu udostępnionego to user a nazwa komputera to desk01: \\desk01\user 5. W zależności od ustawień odbiorcy, wprowadź nazwę użytkownika w celu zalogowania się na komputerze użytkownika. Naciśnij przycisk [Ręczny wpis] z prawej strony pola nazwy użytkownika, aby wyświetlić klawiaturę. W zależności od ustawień odbiorcy, wprowadź hasło w celu zalogowania się na komputerze użytkownika. Naciśnij przycisk [Ręczny wpis], w celu wprowadzenia hasła do wyświetlenia klawiatury ekranowej. Naciśnij przycisk [Test połączenia]. Przeprowadzony zostanie test połączenia w celu sprawdzenia, czy istnieje podany udostępniony folder. 129

132 6. Sprawdź wynik testu połączenia, a następnie naciśnij przycisk [Wyjście]. 130

133 Podstawowe czynności wykonywane podczas wysyłania skanowanych plików pocztą elektroniczną Podstawowe czynności wykonywane podczas wysyłania skanowanych plików pocztą elektroniczną 1. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Ekran główny] w górnym lewym rogu na panelu operacyjnym i naciśnij ikonę [Skaner] na ekranie [głównym]. Wybierz kartę []. 131

134 6. Scan 5. Naciśnij przycisk [Nazwa nadawcy], wybierz adres nadawcy, a następnie naciśnij [OK]. Aby korzystać ze standardu Message Disposition Notification, naciśnij przycisk [Potwierdz. odbioru]. Jeśli wybrałeś [Potwierdz. odbioru], wybrany nadawca wiadomości otrzyma powiadomienie po otwarciu wiadomości przez odbiorcę. Rejestrowanie odbiorcy wiadomości 1. 132

135 Podstawowe czynności wykonywane podczas wysyłania skanowanych plików pocztą elektroniczną 4. Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze Adres a. 133

136 6. Scan 11. Wprowadź adres Naciśnij przycisk [OK]. Wybierz [Odbiorca / faksu internet. ] lub [Odbiorca faksu internetowego]. Jeśli wybrano opcję [Odbiorca / faksu internet. ], zarejestrowane adresy wyświetlane są w polach adresu faksu internetowego i adresu na ekranie funkcji faksu oraz w obszarze adresu na ekranie funkcji skanera. Jeśli wybrano opcję [Odbiorca faksu internetowego], zarejestrowane adresy wyświetlane są tylko w polach adresu faksu internetowego na ekranie funkcji faksu. Aby korzystać z faksów internetowych należy określić, czy ma być używana funkcja "Wyślij przez serwer SMTP". Usuwanie odbiorcy wiadomości 1. 134

137 Podstawowe czynności wykonywane podczas wysyłania skanowanych plików pocztą elektroniczną 3. Wybierz nazwę odbiorcy poczty, którego chcesz usunąć. Naciśnij przycisk [Usuń wsz. ], po czym naciśnij przycisk [OK]. Ręczne wprowadzanie adresu 1. 135

138 6. Scan Podstawowe czynności wykonywane podczas zapisywania skanowanych plików Dla każdego zapisanego pliku można określić hasło. Pliki, które nie są chronione hasłem są dostępne dla innych użytkowników w tej samej sieci lokalnej przy użyciu programu DeskTopBinder. Zaleca się, aby chronić zapisane pliki przed dostępem bez autoryzacji przez określenie haseł. Zapisany w urządzeniu skanowany plik może zostać utracony w przypadku wystąpienia awarii. Zaleca się przechowywanie ważnych plików na dysku twardym. Dostawca nie jest odpowiedzialny za zniszczenia wynikające z utraty plików. 136

139 Podstawowe czynności wykonywane podczas zapisywania skanowanych plików 4. Należy nacisnąć [Zapisz na HDD]. W razie potrzeby określ informacje o zapisywanym pliku takie, jak [Nazwa użytkownika], [Nazwa pliku], [Hasło] i [Wybierz folder]. Hasło Naciśnij przycisk [Hasło], wprowadź hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wybierz folder Naciśnij przycisk [Wybierz folder], wskaż folder, w którym chcesz zapisać pliki, po czym naciśnij [OK]. W razie potrzeby naciśnij [Ustaw. skanowania], aby określić ustawienia skanera, takie jak rozdzielczość i rozmiar skanu. Sprawdzanie zapisanego pliku wybranego z listy W tej sekcji opisano sposób podglądu pliku wybranego z listy zapisanych plików. 137

140 6. Scan 1. Wskaż folder zapisu pliku. Na liście zapisanych plików wybierz plik do sprawdzenia. Możesz wybrać więcej niż jeden plik. Naciśnij przycisk [Podgląd]. 138

141 Określanie typu pliku Określanie typu pliku Ta sekcja wyjaśnia procedurę określania typu pliku przeznaczonego do wysłania. Typy plików można określać przy wysyłaniu ich pocztą lub za pomocą funkcji skanowania do folderu, a także podczas wysyłania zapisanych plików pocztą lub za pomocą funkcji skanowania do folderu i zapisywaniu plików na przenośnym urządzeniu pamięci. Można wybrać jeden z następujących typów pliku: Jednostronnicowy: [TIFF / JPEG], [PDF] Jeśli do skanowania wielostronicowych oryginałów wybierzesz jednostronicowy typ pliku, dla każdej strony zostanie utworzony jeden plik, a liczba wysłanych plików będzie taka sama, jak liczba zeskanowanych stron. Wielostronicowy: [TIFF], [PDF] Jeśli do skanowania wielu stron oryginałów wybierzesz wielostronicowy typ pliku, skanowane strony zostaną połączone i wysłane jako jeden plik. Typy plików, które można wybrać, są różne, w zależności od ustawień skanowania i innych warunków. Szczegółowe informacje dotyczące typów pliku, patrz Scan. Naciśnij przycisk [Nazwa / typ pliku wysył. Wybierz typ pliku. Jeśli ustawiono [PDF] jako Typ pliku, skonfiguruj Ustawienie pliku PDF zgodnie z wymaganiami. 139

142 6. Scan Określenie ustawień skanowania 1. Naciśnij przycisk [Ustawienia skanowania]. Określ rozdzielczość, rozmiar obszaru skanowania oraz inne ustawienia, zgodnie z wymaganiami. 140

143 7. Serwer dokumentów W tym rozdziale przedstawiono często używane funkcje serwera dokumentów i sposób jego działania. Zapisywanie danych Poniżej opisano czynności wykonywane podczas zapisywania dokumentów na serwerze dokumentów. Dokument dostępny przy użyciu poprawnego hasła pozostaje wybrany nawet po zakończeniu pracy, a dostęp do niego mogą uzyskać inni użytkownicy. Po wykonaniu operacji naciśnij klawisz [Resetowanie], aby anulować wybór dokumentów. Nazwy użytkowników zarejestrowane w zapisanych dokumentach na Serwerze dokumentów są używane do identyfikowania autorów dokumentów oraz typu dokumentów. Nie służą one do chronienia dokumentów poufnych przed osobami postronnymi. Podczas włączania transmisji faksowej lub skanowania upewnij się, że wszystkie inne operacje zostały zakończone. Nazwa pliku Plik skanowanego dokumentu automatycznie uzyskuje nazwę, np. COPY0001 lub COPY0002. Tę nazwę można zmienić. Nazwa użytkownika Hasło Można zarejestrować nazwę użytkownika, aby identyfikować użytkownika lub grupę użytkownika, który zapisuje dokumenty. Aby ją zarejestrować, wybierz zarejestrowaną w Książce adresowej nazwę użytkownika lub wprowadź ją bezpośrednio. W zależności od ustawień zabezpieczeń, zamiast [Nazwy użytkow. ] mogą pokazać się [Prawa dostępu]. Szczegółowe informacje na temat książki adresowej patrz, Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu. Aby zapobiec nieupoważnionemu drukowaniu, można ustawić hasło dla każdego zapisanego dokumentu. Dostęp do chronionego pliku można uzyskać tylko po wprowadzeniu hasła. Jeśli dla dokumentów ustawione jest hasło, po lewej stronie nazwy pliku pojawi się ikona blokady. 141

144 7. Serwer dokumentów 1. Naciśnij przycisk [Home] po lewej stronie panelu operacyjnego, po czym na ekranie naciśnij ikonę [Serwer dokum. PL CXX Naciśnij przycisk [Do ekranu skanow. ] 3. Naciśnij przycisk [Folder docel. do zapisywania]. Określ folder, w którym zapisać dokument, po czym naciśnij przycisk [OK]. Określ nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetlone nazwy są nazwami użytkowników zarejestrowanych w Książce adresowej. Aby wybrać nazwę niewyświetloną na ekranie, naciśnij przycisk [Ręczny wpis], a następnie wprowadź nazwę użytkownika. Naciśnij przycisk [Nazwa pliku]. Wprowadź nazwę pliku i naciśnij przycisk [OK]. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Hasło może składać się z 4 do 8 cyfr. W celu dodatkowego sprawdzenia wprowadź ponownie hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Umieść oryginał. Określ warunki skanowania oryginału. Oryginał jest skanowany. Dokument zostanie zapisany na Serwerze dokumentów. Po skanowaniu zostanie wyświetlona lista folderów. Jeśli lista nie pojawi się, należy nacisnąć przycisk [Skanowanie zakoń. 142

145 Drukowanie zapisanych dokumentów Drukowanie zapisanych dokumentów Umożliwia drukowanie dokumentów zapisanych na serwerze dokumentów. Na ekranie drukowania można podać następujące informacje: Kaseta na papier Liczba wydruków [Obróbka końcowa] ([Sortowanie], [Sort. Zobrotem], [Układanie], [Zszywanie], [Dziurkowanie], [Skład. na pół: wydr. zew. ]) [Okładka/Paragon] ([Okładka przednia], [Okładka przednia/tylna], [Określ/Rozdział], [Przekładka]) [Edycja / Stempel] ([Dostos. marg. ], [Stempel]) [Kopia 2-stron. góra do góry], [Kopia 2-stron. góra do dołu], [Broszura], [Magazyn] Szczegółowe informacje na temat każdej funkcji, patrz Copy/ Document Server. Wybierz folder. Wybierz dokument, który ma zostać wydrukowany. W przypadku jednoczesnego wydruku dwóch lub większej liczby dokumentów, należy powtórzyć krok 2. Można wydrukować maksymalnie 30 dokumentów. Podczas określania warunków drukowania naciśnij przycisk [Na ekran druk. ], a następnie skonfiguruj ustawienia drukowania. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź liczbę drukowanych kopii. Maksymalna ilość kopii wynosi Naciśnij przycisk [Start]. 143

146 Serwer dokumentów

147 8. Web Image Monitor W tym rozdziale przedstawiono często używane funkcje programu Web Image Monitor oraz sposób jego działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale znajdują się w Poradniku łączenia z urządzeniem/ ustawień systemu na dołączonej płycie CD-ROM lub Web Image Monitor w Pomocy. Wyświetlanie strony głównej Ta sekcja opisuje stronę główną oraz sposób wyświetlania programu Web Image Monitor. Podczas wprowadzania adresu IPv4 nie należy rozpoczynać segmentów od cyfry zero. Na przykład: Jeśli dany adres to należy wprowadzić go jako Uruchom przeglądarkę internetową. Wpisz " IP lub nazwa hosta urządzenia)/" na pasku adresu przeglądarki internetowej. Pojawi się główna strona programu Web Image Monitor. Jeśli nazwa hosta urządzenia została zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS, można ją wprowadzić. Podczas konfigurowania protokołu SSL szyfrowania połączeń w środowisku, w którym wydano autoryzację serwera, należy wprowadzić adres IP lub nazwa hosta urządzenia)/. Program Web Image Monitor jest podzielony na następujące części: PL CYH Pole menu Po wybraniu pozycji menu wyświetlona zostanie jej zawartość. Nagłówek Wyświetlane jest pole dialogowe, służące do przełączania pomiędzy trybem użytkownika i trybem administratora oraz menu aktualnie wybranego trybu. 145

148 8. Web Image Monitor Wyświetlane jest łącze pomocy i okno dialogowe do wyszukiwania słów kluczowych. Odświeżanie/pomoc (Odśwież): Kliknij ikonę z prawej górnej strony obszaru roboczego w celu zaktualizowania informacji o urządzeniu. Aby odświeżyć całe okno przeglądarki, kliknij przycisk [Odśwież] przeglądarki internetowej. (Pomoc): Użyj ikony Pomoc, aby wyświetlić lub pobrać zawartość plików pomocy. Obszar Podstawowe informacje Służy do wyświetlania podstawowych informacji dotyczących urządzenia. Obszar roboczy Wyświetlana jest treść odpowiadająca elementowi wybranemu w obszarze menu. 146

149 9. Uzupełnianie papieru i tonera W tym rozdziale opisano zalecane rozmiary i typy papieru oraz sposób, w jaki należy ładować papier do kasety. Ładowanie papieru Uwagi dotyczące ładowania papieru Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę. Aby uniknąć podawania kilku arkuszy na raz, należy przekartkować papier przed umieszczeniem go na tacy. Jeżeli użytkownik ładuje papier, gdy w kasecie pozostało tylko parę arkuszy papieru, może dojść do jednoczesnego pobierania kilku arkuszy. W takiej sytuacji, przed załadowaniem papieru do kasety, papier pozostający w kasecie należy wyciągnąć, dołączyć go do nowego papieru, a następnie go przekartkować. Rozprostuj zwinięty i zdeformowany papier przed załadowaniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów i typów papieru, których można używać, patrz str. Co jakiś czas możesz usłyszeć szelest papieru poruszającego się w urządzeniu. Ten dźwięk nie sygnalizuje awarii. Ładowanie papieru do kaset Każdy rodzaj papier jest ładowany w ten sam sposób. W podanym poniżej przykładzie papier jest ładowany do kasety 2. Sprawdź wyrównanie krawędzi papieru z prawej strony. Jeżeli kaseta na papier jest poruszana energicznie podczas wsuwania jej na miejsce, położenie ograniczników bocznych może ulec zmianie. 147

150 9. Uzupełnianie papieru i tonera Gdy ładowana jest mała liczba arkuszy, należy uważać, aby nie dociskać ograniczników bocznych zbyt mocno. Jeśli ograniczniki zostaną zbyt mocno dociśnięte do papieru, brzegi mogą się zaginać lub cały papier może się marszczyć bądź będzie nieprawidłowo podawany. Sprawdź, czy papier w kasecie nie jest używany, a następnie wysuń ostrożnie kasetę aż się zatrzyma. CXV Wyrównaj brzegi papieru i załaduj go stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Ostrożnie napełniaj papierem kasetę. CXV015 Przez dopasowanie ograniczników bocznych i ogranicznika tylnego możliwe jest załadowanie do kasety na papier różnych rozmiarów papieru. Szczegółowe informacje patrz Paper Specifications and Adding Paper. Koperty można ładować do kasety 1. Podczas ładowania kopert, należy umieścić je w odpowiedniej orientacji. Ładowanie papieru do tacy ręcznej Tacę ręczną należy stosować do folii przezroczystych, etykiet do naklejania, papieru półprzezroczystego oraz typów papieru, których nie można włożyć do kaset. 148

151 Ładowanie papieru Maksymalna liczba arkuszy, którą można załadować jednocześnie, zależy od typu papieru. Liczba arkuszy możliwych do załadowania patrz str. Otwórz tacę ręczną. CXV Wkładaj papier zadrukowaną stroną do dołu aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Wyrównaj prowadnice do rozmiaru papieru. Jeśli prowadnice nie są wyrównane do papieru, obraz może być przechylony lub może wystąpić złe podawanie papieru. CXV020 Podczas korzystania z tacy ręcznej zalecane jest ustawienie papieru w orientacji. Przy umieszczaniu papieru na tacy ręcznej poszczególne typy papieru mogą nie zostać odpowiednio rozpoznane. W takiej sytuacji należy usunąć papier, po czym ponownie umieścić go na tacy ręcznej. Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4, 8 1 / 2 11 do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia. Używając grubego lub cienkiego papieru bądź folii przezroczystych, należy ustawić rozmiar i typ papieru. 149

152 9. Uzupełnianie papieru i tonera Papier listowy musi być ładowany w określonej orientacji. 156 "Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego". Koperty można ładować do tacy ręcznej. Należy przy tym zachować określoną orientację. Określ rozmiary papieru, które nie są wykrywane automatycznie. Aby uzyskać informacje na temat rozmiarów papieru, które mogą zostać wykryte automatycznie, patrz str. Aby znaleźć informacje o tym, jak definiować rozmiary, patrz str. 150 "Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki" lub Copy/ Document Server. Przy kopiowaniu z tacy ręcznej patrz Copy/ Document Server. Drukowanie z komputera, patrz str. 150 "Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki". Jeśli [Sygnał dźwiękowy przycisków panelu] jest wyłączony, przy wkładaniu papieru do tacy ręcznej nie zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat [Sygnał dźwiękowy przycisków panelu], patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu. Drukowanie z tacy ręcznej przy użyciu funkcji drukarki Po wybraniu przycisku [Ustaw. urządzenia] w opcji [Taca ręczna] w polu [Priorytet ustawienia kasety] dla pozycji [System] w menu Funkcje drukarki ustawienia wprowadzone za pomocą panela operacyjnego mają pierwszeństwo przed ustawieniami ze sterownika drukarki. Szczegółowe informacje patrz Print. Domyślnym ustawieniem opcji [Taca ręczna] jest [Ustawienia urządzenia: Dowolny typ]. Ustawienia będą obowiązywać do momentu ich zmiany. Szczegółowe informacje na temat ustawień sterowników drukarki, patrz Print. Ustawieniem domyślnym dla opcji [Rozmiar papieru na tacy ręcznej drukarki] w [Ustaw. kasety na papier] jest [Auto wykrywanie]. Określanie standardowych rozmiarów przy użyciu panela operacyjnego 1. 150

153 Ładowanie papieru CXX005 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Naciśnij przycisk [Rozmiar pap. na tacy ręcznej drukarki]. Określanie niestandardowych rozmiarów papieru za pomocą panela operacyjnego 1. 151

154 9. Uzupełnianie papieru i tonera CXX005 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Po ustawieniu rozmiaru niestandardowego należy nacisnąć przycisk [Zmień rozmiar]. Naciśnij przycisk [Pionowo]. Naciśnij przycisk [Poziomo]. Naciśnij dwukrotnie przycisk [OK] 10. Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego 152

155 Ładowanie papieru Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik] () w górnej prawej części ekranu. Ustawienia dla grubego papieru, cienkiego papieru lub folii przezroczystej dla rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego Użyj folii przezroczystych o formacie A4 lub 8 1 / 2 11 i podaj ich rozmiar. Zazwyczaj można zadrukować tylko jedną stronę folii przezroczystej. Upewnij się, że podczas wkładania folii strona do zadrukowania będzie zwrócona do dołu. Podczas drukowania na foliach przezroczystych należy skopiowane arkusze wyjmować pojedynczo. CUP009 Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Naciśnij przycisk [Roz. pap. na tacy ręcznej drukarki], a następnie określ rozmiar papieru. Naciśnij przycisk [Typ papieru: Taca ręczna]. Wybierz odpowiednie pozycje, w zależności od typu papieru jaki chcesz ustawić. Podczas ładowania folii wciśnij [Folia przezroczysta] w obszarze [Typ papieru]. Aby załadować cienki lub gruby papier, naciśnij przycisk [Nie wyświetlaj] w obszarze [Typ papieru], a następnie wybierz odpowiednią grubość papieru w obszarze [Grubość papieru]. 153

156 9. Uzupełnianie papieru i tonera 8. Zaleca się, aby używać określonych przez producenta folii przezroczystych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat grubości papieru, patrz Podłączanie urządzenia/ ustawienia systemu. Ładowanie papieru do kasety dużej pojemności (LCT) (głównie Europa i Azja) Do kasety LCT można ładować jedynie papier w formacie A4. Jeśli wydruk ma być wykonany na papierze o rozmiarze 8 1 / 2 11 przy użyciu LCT, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. (głównie Ameryka Północna) Kaseta LCD może pomieścić jedynie papier o rozmiarze 8 1 / Jeśli wydruk ma być wykonany na papierze o rozmiarze A4 przy użyciu LCT, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Jeśli wyczerpie się papier załadowany po prawej stronie LCT, papier po lewej stronie automatycznie przesunie się na prawą stronę. Nie wyjmuj LCT w trakcie przesuwania papieru; poczekaj aż dźwięk w kasecie ucichnie. W celu układania w stos z prawej strony, należy dosunąć prawą krawędź papieru do prawej krawędzi kasety. W celu układania w stos z lewej strony, należy dosunąć lewą krawędź papieru do lewej krawędzi kasety. 154

157 Ładowanie papieru 1. Ostrożnie wyciągaj kasetę dużej pojemności, aż do wyczucia oporu. Wyciągnij kasetę do końca. Zapełnij lewą część kasety CXV017 CXV Ostrożnie wsuń kasetę dużej pojemności do końca. 155

158 9. Uzupełnianie papieru i tonera Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego Papier o stałej orientacji (od góry do dołu) lub papier dwustronny (na przykład papier z nagłówkiem, papier dziurkowany lub papier kopiowany) mogą nie zostać zadrukowanie poprawnie, w zależności od ułożenia oryginałów oraz papieru. Ustawienia dla Narzędzia użytk. Tryb kopiarki Wybierz [Tak] dla [Nagłówek] w menu [Wejście/Wyjście] w obszarze menu Funkcje kopiarki/serwera dok., a następnie umieścić oryginał i papier w sposób pokazany poniżej. Tryb drukarki Wybierz opcję [Auto wykrywanie] lub [Włączone (zawsze)] dla [Nagłówek] w [System] w obszarze menu Funkcje drukarki, a następnie umieść papier w sposób pokazany poniżej. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawień nagłówka, patrz Drukarka. Orientacja oryginału i orientacja papieru Poniżej przedstawiono znaczenie ikon: Ikona Znaczenie Umieść lub załaduj papier stroną zeskanowaną lub wydrukowaną do góry. Umieść lub załaduj papier zeskanowaną lub wydrukowaną stroną do dołu. Orientacja oryginału Orientacja oryginału Szyba ekspozycyjna ADF Orientacja czytelna 156

159 Ładowanie papieru Orientacja oryginału Szyba ekspozycyjna ADF Orientacja nieczytelna Kopiarka Skaner Położenie papieru Tryb kopiarki Strona kopii Kasety na papier LCT Taca ręczna Jednostronnie Dwustronnie Tryb drukarki Strona wydruku Kasety na papier LCT Taca ręczna Jednostronnie Dwustronnie 157

160 9. Uzupełnianie papieru i tonera W trybie kopiarki: Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat tworzenia kopii dwustronnych, patrz str. 75 "Dwustronne kopiowanie". W trybie drukarki: Aby drukować na papierze z nagłówkiem jeśli [Auto wykrywanie] ustawione jest na [Nagłówek], należy określić [Pap. z nagłów. ] jako typ papieru w ustawieniach sterownika drukarki. Jeżeli w trakcie zadania drukowanie zostanie zmienione ustawienie z druku jednostronnego na dwustronny, po pierwszej kopii drukowanie może odbywać się w innej orientacji. Aby cały papier został wydrukowany w jednej orientacji, określ różne kasety dla drukowania jedno- i dwustronnego. Należy także pamiętać, że dla kasety przeznaczonej do drukowania jednostronnego drukowanie dwustronne musi być wyłączone. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia wydruków dwustronnych, patrz str. 113 "Drukowanie po obu stronach arkuszy" 158

161 Zalecany papier Zalecany papier Zalecane rozmiary i typy papieru Ta sekcja opisuje zalecane rozmiary i typy papieru. Jeśli używasz papieru, który się zawija, który jest za suchy lub zbyt wilgotny, może on spowodować zapchanie stępla lub zacięcie papieru. Nie należy używać papieru przeznaczonego dla drukarek atramentowych, ponieważ może przykleić się on do zespołu grzejnego, powodując nieprawidłowe podawanie papieru. Podczas ładowania folii przezroczystych należy odpowiednio określić przód i tył arkuszy, a następnie umieść je we właściwy sposób, aby uniknąć zacięcia. Papier o szerokości 432 mm lub większej może mieć załamania, które będą powodować błędy podawania lub zacięcia. Kaseta 1 Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / arkuszy A4, A5, A6, B5 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2 159

162 9. Uzupełnianie papieru i tonera Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby Wybierz rozmiar papieru w menu Ustaw. : B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / 2, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 11 14, 10 15, arkuszy A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / 2, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 11 14, 10 15, g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby Rozmiar niestandardowy *1: Pionowo: 100, 0-297, 0 mm Poziomo: mm 500 arkuszy Pionowo: 3, 94-11, 69 cali Poziomo: 5, 83 17 cali Papier półprzezroczysty (kalka techniczna) A3, B4 JIS, A4, B5 JIS *2 Folia (przezroczysta) A4 *2 8 1 / 2 11 Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne) B4 JIS, A4 *2 160

163 Zalecany papier Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru Koperty Wybierz rozmiar papieru w menu Ustaw. : 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, Kop. C5, Kop. C6, Kop. DL: 50 arkuszy: Z podwójnymi skrzydełkami: 15 arkuszy Z pojedynczym skrzydełkiem: 25 arkuszy Kasety 2 4 *1 Gdy do kasety 1 ładujesz papier o długości 279 mm (11 cali) lub większej, użyj papieru który ma szerokość 420 mm (16, 6 cali) lub mniejszą. *2 Liczba arkuszy, jaką można umieścić w kasecie, różni się w zależności od gramatury i jakości papieru. Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / arkuszy A4, A5, B5 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2 161

164 9. : 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / 2, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 11 14, 10 15, arkuszy g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / 2, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 11 14, 10 15, Rozmiar niestandardowy *1: Pionowo: 182, 0 297, 0 mm Poziomo: mm 550 arkuszy Pionowo: 7, 17-11, 69 cali Poziomo: 5, 83 17 cali *1 Gdy do kaset 2-4 ładujesz papier o długości 279 mm (11 cali) lub więcej, użyj papieru który ma szerokość 420 mm (16, 6 cali) lub mniej. 162

165 Zalecany papier Taca ręczna Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS Papier cienki Pap. śred. -gruby: 100 arkuszy Papier gruby: 40 arkuszy g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby 11 17, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2 *1 A6, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / 2, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 8K, 16K, 12 18, 11 15, 11 14, 10 15, Papier cienki Pap. -gruby: 100 arkuszy Papier gruby: 40 arkuszy A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / 2, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 12 18, 11 15, 11 14, 10 14,

166 9. Uzupełnianie papieru i tonera Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby Rozmiar niestandardowy *2: Pionowo: mm Poziomo: 148, 0-600, 0 mm *3 Papier cienki Pap. -gruby: 100 arkuszy Papier gruby: 40 arkuszy Pionowo: 3, 55-12, 00 cali Poziomo: 5, 83-23, 62 cali *3 Papier półprzezroczysty (kalka techniczna) A3, B4 JIS, A4, B5 JIS 1 arkusz Folia (przezroczysta) A4 50 arkuszy 8 1 / 2 11 Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne) B4 JIS, A4 30 arkuszy Koperty *1 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, Kop. DL *4 *1 Wybierz rozmiar papieru. Dla trybu kopiarki, patrz Copy/ Document Server. Dla trybu drukarki, patrz str. 150 "Określanie standardowych rozmiarów przy użyciu panela operacyjnego". *2 Wprowadź rozmiar papieru. Dla trybu drukarki patrz strona str. 151 "Określanie niestandardowych rozmiarów papieru za pomocą panela operacyjnego". *3 Gdy ładujesz papier o szerokości 433 mm (17, 1 cali) lub większej do tacy ręcznej, użyj papieru o długości 297 mm (11, 7 cali) lub mniejszej. *4 Nie naciskaj na stos kopert, ustalając, czy stos przekracza dopuszczalną wysokość. 164

167 Zalecany papier Kaseta dużej pojemności (LCT) Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby g/m 2 (14 42 funtów dokumentowych) Papier cienki Papier gruby A4 8 1 / 2 11 *1 8 1 / arkuszy arkuszy 2 A4 *1 Aby załadować papier o dowolnym rozmiarze wskazanym powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Grubość papieru Grubość papieru *1 Papier cienki *2 Papier zwykły 1 Papier zwykły 2 Średnio - gruby Papier gruby Gramatura papieru g/m 2 (14-15 lb. dokumentowy) g/m 2 (16-20 lb. dokumentowy) g/m 2 (20 funtów dokumentowy) g/m 2 (21 28 funtów dokumentowych) g/m 2 (28 42 funtów dokumentowych) *1 Jakość wydruku ulegnie pogorszeniu, jeśli gramatura papieru będzie zbliżona do minimalnej lub maksymalnej wartości. Należy zmienić ustawienie gramatury papieru na papier cieńszy lub grubszy. *2 W zależności od typu mogą się zaginać brzegi papieru lub będzie on nieprawidłowo podawany. Niektóre typy papieru, takie jak papier przezroczysty lub folia, podczas działania, mogą wytwarzać hałas. Hałas ten nie wskazuje na problem i nie ma wpływu na jakość wydruku. Pojemność papieru wskazana w tabelach powyżej stanowi przykład. Rzeczywista pojemność papieru może być niższa w zależności od typu papieru. 165

168 9. Uzupełnianie papieru i tonera Podczas ładowania papieru należy upewnić się, że wysokość stosu nie wystaje ponad znak ograniczenia w kasecie na papier. W razie podawania wielu stron jednocześnie arkusze należy osuszyć lub ładować pojedynczo z kasety ręcznej. Wyprostuj zrolowane arkusze przed ich załadowaniem. W zależności od rozmiarów i typów papieru, kopiowanie/drukowanie może trwać dłużej niż zwykle. Ładowanie papieru grubego o gramaturze g/m 2 (28 42 funtów dokumentowych), patrz str. 167 "Papier gruby". Ładowanie kopert, patrz str. W przypadku kopiowania lub drukowania na papierze z nagłówkiem, orientacja papieru zależy od używanych funkcji. Jeżeli papier tego samego rozmiaru i typu zostanie załadowany do przynajmniej dwóch kaset, urządzenie będzie automatycznie podawać papier z kasety, dla której wybrane zostanie ustawienie [Tak] dla opcji [Zastosuj automatyczny wybór papieru] po tym, jak w pierwszej kasecie zabraknie papieru. Funkcja ta nosi nazwę Automatyczna zmiana kaset. To pozwala na kontynuowanie kopiowania w trakcie uzupełnienia papieru przy wykonywaniu dużej liczby kopii. Typ papieru dla kasety na papier można określić za pomocą opcji [Typ papieru]. Aby zapoznać się z procedurą ustawienia funkcji Automatyczna zmiana kaset, patrz Kopiarka/serwer dokumentów. Podczas ładowania papieru etykietowego: Zaleca się stosowanie papieru etykietowego określonego przez producenta. Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz. Po naciśnięciu [Taca ręczna], naciśnij [Typ papieru], a następnie naciśnij [Pap. na etykiety]. W przypadku umieszczania folii przezroczystych: Zaleca się, aby używać określonych przez producenta folii przezroczystych. Przy kopiowaniu na folie OHP, patrz Copy/ Document Server. Drukowanie na foliach przezroczystych z komputera, patrz str. 153 "Ustawienia dla grubego papieru, cienkiego papieru lub folii przezroczystej dla rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego". Przy każdym użyciu folii należy ją osuszyć. W ten sposób zapobiega się sklejaniu folii i nieprawidłowemu ich podawaniu. Skopiowane i zadrukowane arkusze należy wyjmować pojedynczo. Podczas ładowania półprzezroczystego papieru: Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz. 166

169 Zalecany papier Zaleca się używanie półprzezroczystego papieru o długich włóknach, a podczas ładowania kierunek papieru musi być zgodny z ułożeniem włókien. Półprzezroczysty papier łatwo wchłania wilgoć i ulega zwijaniu. Przed załadowaniem papier należy rozprostować. Papier gruby Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące używania papieru grubego. Podczas ładowania grubego papieru g/m 2 (28 42 funtów dokumentowych), należy stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć nieprawidłowego podawania i obniżonej jakości wydruku. Cały papier należy przechowywać w takich samych warunkach w pomieszczeniu o temperaturze C (68 77 F) i wilgotności 30 65%. Używając papieru grubego pobieranego z kaset 1-4, należy ładować co najmniej 20 arkuszy. Należy się również upewnić, że ograniczniki boczne są umieszczone równo wzdłuż stosu papieru. Zacięcia oraz błędy podczas podawania papieru mogą występować podczas drukowania na grubym, gładkim papierze. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, należy dokładnie przekartkować gładki papier przed jego załadowaniem. Jeżeli mimo to występują zacięcia lub arkusze są podawane razem, należy ładować je pojedynczo z tacy ręcznej. W przypadku ładowania papieru grubego należy ustawić kierunek papieru zgodnie kierunkiem jego włókien, jak pokazano na poniższej ilustracji. Kierunek ziarnistości papieru Kasety na papier Kaseta dużej pojemności (LCT) Taca ręczna Nie zaleca się Wybierz [Papier gruby] w [Ustawieniach kasety na papier] jako grubość papieru dla tacy. Nawet jeśli papier gruby został załadowany zgodnie z podanym opisem, uzyskanie normalnego działania urządzenia i typowej jakości wydruku może być niemożliwe z powodu używanego typu papieru. 167

170 9. Uzupełnianie papieru i tonera Wydruki mogą mieć widoczne pionowe zagięcia. Wydruki mogą być znacznie zwinięte. Zgniecione lub zwinięte wydruki należy wyrównać. Koperty Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące kopert. Nie należy używać kopert z okienkami. W zależności od długości i kształtu skrzydełek mogą wystąpić problemy z podawaniem kopert. W orientacji można ładować jedynie koperty o szerokości co najmniej 148 mm (5, 9 cala) z otwartymi skrzydełkami. Gdy ładujesz koperty w orientacji, załaduj je z otwartymi skrzydełkami. W przeciwnym razie mogą one nie zostać pobrane przez urządzenie. Przed załadowywaniem kopert, naciśnij na nie by usunąć jakiekolwiek powietrze ze środka, wyrównaj wszystkie cztery brzegi. Przed załadowaniem kopert przy pomocy ołówka lub wałka należy przygnieść ich czołowe brzegi (brzeg, który jest wprowadzany do urządzenia). Niektóre typy kopert mogą powodować błędne podawanie lub zagniecenia. Jeśli tak się stanie, należy otworzyć prawą osłonę i opuścić dźwignię do kopert zespołu grzejnego. W trybie kopiarki CXV027 Sposób ładowania kopert zależy od orientacji. Podczas kopiowania na koperty należy je ładować zgodnie z odpowiednią orientacją przedstawioną poniżej: 168

171 Zalecany papier Ładowanie kopert (Kaseta 1) Orientacja kopert Szyba ekspozycyjna Kaseta 1 Koperty otwierane z boku Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku lewej stronie urządzenia Strona do skanowania: skierowana do dołu Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku prawej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry Koperty otwierane z boku Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do skanowania: skierowana do dołu Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry Ładowanie kopert (Taca ręczna) Orientacja kopert Szyba ekspozycyjna Taca ręczna Koperty otwierane z boku Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku lewej stronie urządzenia Strona do skanowania: skierowana do dołu Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku lewej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu 169

172 9. Uzupełnianie papieru i tonera Orientacja kopert Szyba ekspozycyjna Taca ręczna Koperty otwierane z boku Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do przodu urządzenia Strona do skanowania: skierowana do dołu Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do przodu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu W wypadku ładowania kopert należy określić rozmiar koperty i jej grubość. 86 "Kopiowanie na koperty". W trybie drukarki Sposób ładowania kopert zależy od orientacji. Drukując na kopertach, należy ładować je zgodnie z odpowiednią orientacją przedstawioną poniżej: Sposób ładowania kopert Typy kopert Kaseta 1 Taca ręczna Koperty otwierane z boku Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku prawej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku lewej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu 170

173 Zalecany papier Typy kopert Kaseta 1 Taca ręczna Koperty otwierane z boku Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do przodu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu W wypadku ładowania kopert wybierz opcję "Koperta" jako typ papieru z użyciem opcji [Ustawienia kasety na papier] i sterownika drukarki oraz podaj grubość kopert. 116 "Drukowanie na kopertach". Aby drukować na kopertach umieszczonych krótszymi brzegami przeciwnie do urządzenia, należy obrócić drukowany obraz o 180 stopni za pomocą sterownika drukarki. Zalecane koperty W sprawie informacji dotyczących zalecanych kopert należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów kopert, które można załadować, patrz str. Można wkładać tylko jeden rozmiar i typ kopert jednocześnie. Aby uzyskać lepszą jakość wydruku, zaleca się ustawienie marginsesu prawego, lewego, górnego i dolnego na wartość przynajmniej 15 mm (0, 6 cala). Jeżeli część kopert ma inną grubość, to jakość wydruku może nie być jednakowa. Aby sprawdzić jakość druku, zadrukuj jedną lub dwie koperty. Kopiowane i drukowane arkusze są podawane do tacy wewnętrznej nawet, jeśli określono inną kasetę. Sprawdź, czy koperty nie są wilgotne. Wysoka temperatura oraz duża wilgotność mogą wpłynąć negatywnie na jakość drukowania i spowodować pomarszczenie kopert. 171

174 9. Uzupełnianie papieru i tonera W zależności warunków kopiowanie lub drukowanie na kopertach może spowodować ich pomarszczenie nawet, jeśli stosowany jest zalecany typ. Niektóre typy kopert mogą wychodzić zgniecione, brudne lub z błędami. Jeśli na kopercie drukowane są jednolite kolory lub obrazy, w miejscach, gdzie zachodzące na siebie krawędzie koperty powodują, że jest ona grubsza, mogą pojawić się linie. 172

175 Uzupełnianie tonera Uzupełnianie tonera W tym rozdziale wyjaśniono, jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć podczas uzupełniania tonera. Opisano także sposób wysyłania faksów lub skanowanych dokumentów w razie wyczerpania się tonera, a także postępowania ze zużytym tonerem. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. 173

176 9. Uzupełnianie papieru i tonera Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Zawsze wymieniaj pojemnik z tonerem po wyświetleniu powiadomienia na wyświetlaczu urządzenia. W przypadku użycia tonera innego typu niż zalecany mogą wystąpić błędy. Uzupełniając toner, nie wyłączaj głównego zasilania. W przeciwnym razie ustawienia zostaną utracone. Toner należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, gdzie temperatura nie przekracza 35 C (95 F), a wilgotność jest niska. Toner należy przechowywać na płaskiej powierzchni. Po wyjęciu nie należy potrząsać pojemnikiem z tonerem, gdy jego otwór skierowany jest do dołu. Resztki tonera mogą się rozsypać. Nie należy często wyciągać i wkładać pojemnik z tonerem. Spowoduje to wysypywanie się tonera. 174

177 Uzupełnianie tonera Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące wymiany pojemnika z tonerem. Jeśli wyświetlony zostaje komunikat "Pojemnik z tonerem jest prawie pusty. ", toner jest na wyczerpaniu. Należy mieć pod ręką nowy pojemnik z tonerem. Jeżeli wyświetlany jest znak, gdy występuje dużo toneru, należy wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie. Wyciągnij kasetę z tonerem, a następnie ponownie ją zainstaluj. Na ekranie [ Uzupełnij toner] można sprawdzić symbol wymaganego tonera oraz zapoznać się ze sposobem jego wymiany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sprawdzania numeru kontaktowego, pod którym można zamówić materiały eksploatacyjne, patrz Konserwacja i specyfikacja. Wysyłanie faksów lub skanowanych dokumentów w razie braku tonera Jeżeli w urządzeniu zabraknie tonera, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik. Należy pamiętać, że nawet jeżeli nie ma już tonera, nadal można wysyłać faksy lub skanowane dokumenty. Jeżeli po wyczerpaniu się tonera liczba połączeń, które nie są automatycznie wyświetlane w dzienniku, przekroczy 200, dalsza łączność nie jest możliwa. Wyświetl ekran początkowy faksu lub skanera. Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego Naciśnij przycisk [Home] z lewej górnej strony panelu operacyjnego, po czym na ekranie [głównym] naciśnij ikonę [Faks] lub [Skaner]. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Faks] lub [Skaner] na Ekranie głównym Naciśnij [Wyjście], a następnie wykonaj operacje transmisji. Komunikat błędu zniknie. 175

178 9. Uzupełnianie papieru i tonera Żadne raporty nie są drukowane. Sposób postępowania ze zużytym tonerem Ta sekcja opisuje, co należy zrobić ze zużytym tonerem. Toner nie może być powtórnie użyty. Zapakuj pojemnik ze zużytym tonerem w pudełko od pojemnika lub torbę, aby zapobiec wyciekaniu tonera z pojemnika w momencie jego likwidacji. (głównie Europa i Azja) W sprawie sposobu pozbycia się zużytego tonera należy się skontaktować z lokalnym działem sprzedaży. W razie samodzielnego pozbywania się tonera należy potraktować pojemniki jako odpady plastikowe. (głównie Ameryka Północna) Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej naszej lokalnej firmy w celu zapoznania się z informacjami na temat recyklingu materiałów eksploatacyjnych. W tym przypadku można także kierować się wymaganiami lokalnej gminy lub prywatnych firm recyklingowych. 176

179 10. Troubleshooting Ten rozdział opisuje podstawowe procedury rozwiązywania problemów. Kiedy wyświetlana jest ikona stanu Ta sekcja opisuje ikony stanu, gdy zachodzi potrzeba usunięcia zaciętego papieru, uzupełnienia papieru lub wykonania innych operacji. Ikona stanu Status: Ikona zacięcia papieru Pojawia się przy zacięciu papieru. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania zaciętego papieru, patrz Troubleshooting. : Ikona zacięcia oryginału Pojawia się przy zacięciu oryginału. : Ikona Załaduj papier Pojawia się, gdy skończy się papier. Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru, patrz Poradnik specyfikacji i uzupełniania papieru. : Ikona Dodaj toner. Pojawia się, gdy toner zostanie zużyty. Szczegółowe informacje na temat uzupełniania tonera, patrz Poradnik konserwacji i specyfikacji. : Ikona Uzupełnij zszywki Pojawia się, gdy zszywki zostaną zużyte. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uzupełniania zszywek, patrz Konserwacja i specyfikacja. : Ikona zapełnienia pojemnika na konfetti Pojawia się, gdy pojemnik na konfetti jest pełny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania odpadów po dziurkowaniu, patrz Troubleshooting. : Ikona wezwania serwisu Pojawia się, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wymaga konserwacji. : Ikona otwartej pokrywy Pojawia się, gdy w urządzeniu otwarta jest jedna lub wiele pokryw. 177

180 10. Troubleshooting Podświetlony lub migający wskaźnik przycisku [Sprawdź stan] Gdy świeci się lub miga wskaźnik przycisku [Sprawdź stan], naciśnij przycisk [Sprawdź stan], aby wyświetlić ekran [Sprawdź stan]. Na ekranie [Sprawdź stan] można sprawdzić stan wszystkich funkcji. Ekran [Sprawdź stan] PL CYG Karta [Stan urządz. /aplik. ] Wskazuje stan urządzenia i wszystkich funkcji. [Spr. ] Jeśli w urządzeniu lub funkcji wystąpi błąd, przycisk [Spr. ] umożliwi wyświetlenie informacji szczegółowych. Naciśnięcie przycisku [Spr. ] powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie lub odpowiedniego ekranu funkcji. Należy sprawdzić treść komunikatu o błędzie wyświetlonego na ekranie funkcji i podjąć odpowiednie działania. Aby uzyskać szczegółowe na temat rozwiązywania problemów opisanych w komunikatach błędów, patrz Rozwiązywanie problemów. Komunikaty Wyświetlany jest komunikat, który wskazuje stan maszyny i wszystkich funkcji. Ikony stanu Poniżej opisano ikony stanu, które mogą się wyświetlić:: Funkcja wykonuje zadanie. : W urządzeniu wystąpił błąd. : Nie można użyć tej funkcji, ponieważ wystąpił błąd funkcji lub urządzenia. Ta ikona może się również pojawić, gdy poziom tonera będzie niski. Poniższa tabela opisuje problemy, które powodują, że wskaźnik przycisku [Sprawdź stan] świeci się lub miga. 178

Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie

13. 09. 2022

Wraz z systemem EZD RP opracowano zestaw materiałów edukacyjnych, które obejmują podręcznik użytkownika w wersji online oraz filmy instruktażowe pokazujące realizację najważniejszych czynności w systemie. Materiały te są dostępne publicznie na stronie podrecznik. ezdrp. gov. pl.

Treści edukacyjne, udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem EZD RP, umożliwiają samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania systemu i administrowania nim. Ta szczegółowo opracowana i przystępnie napisana instrukcja obsługi została przygotowana z wykorzystaniem Biura EZD RP, czyli wirtualnego podmiotu, w którym odzwierciedlono strukturę urzędu i najważniejsze role pracowników.

Podręcznik użytkownika EZD RP został podzielony na dziewięć działów (kategorii): Podstawy użytkowania, Zaawansowane opcje, Obsługa kancelarii i sekretariatu, Prowadzenie spraw, Praca z dokumentami, Administracja systemem, Archiwizacja dokumentacji, Integracja i tematy techniczne, O systemie EZD RP. Przygotowane teksty krok po kroku przedstawiają wykonywanie czynności w środowisku EZD RP oraz sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów. Wszystkie opisy zostały zilustrowane zrzutami ekranu, aby każdy mógł zrozumieć, na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją i mógł szybko zacząć wykorzystywać możliwości systemu. Link do podręcznika znajduje się też na stronie głównej EZD RP w sekcji Przydatne linki – wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się z systemu na stronę podręcznika.

Podręcznik użytkownika EZD RP – widok strony głównej.

Szczególny charakter ma dział pn. Integracja i tematy techniczne. Zawarte w nim artykuły zostały poświęcone API EZD RP, czyli interfejsowi programistycznemu, dzięki któremu dostawcy i wytwórcy oprogramowania dziedzinowego mogą integrować swoje produkty z EZD RP. W tym dziale znaleźć można także instrukcję instalacji EZD RP dla instancji testowej/pilotażowej, rekomendowane wymagania sprzętowe i programowe, scenariusze implementacji oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu do usługi SaaS EZD RP.

Dodatkowo na głównej stronie podręcznika użytkownika EZD RP umieszczono zakładki pozwalające na szybki dostęp do innych ważnych informacji dotyczących ekosystemu EZD RP: Portalu EZD RP, środowiska Piaskownicy API, podstrony ze wzorami i szablonami dokumentów oraz filmów instruktażowych, które w zwięzły sposób przedstawiają sposób realizacji najważniejszych czynności w systemie. Można się z nich dowiedzieć, jak założyć sprawę w systemie EZD RP, dodać do systemu dane podmiotów i osób, wystawić i zrealizować zadanie dekretacji, wypożyczać i wyrejestrowywać pisma ze składów chronologicznych itp.

Materiały edukacyjne EZD RP zostaną w przyszłości uzupełnione szkoleniami e-learningowymi. Przygotowywane kursy zostały podzielone na cztery poziomy zaawansowania. Można je będzie realizować kolejno, w zależności od potrzeb wynikających z pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Podręcznik użytkownika EZD RP. Instrukcja obsługi systemu oraz dokumentacja techniczna: podrecznik. pl

Podręcznik użytkownika funkcji Caleffi Sepcoll 559121

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika funkcji Caleffi Sepcoll 559121

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika funkcji Caleffi Sepcoll 559121