Podręcznik szybkiego startu i instalacji Cadel Master

Podręcznik szybkiego startu i instalacji Cadel Master jest idealny dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie nauczyć się instalacji i konfiguracji oprogramowania Cadel Master. Podręcznik zawiera informacje na temat składników systemu, konfiguracji, bezpieczeństwa, monitorowania i zarządzania. Oprogramowanie jest łatwe w instalacji i konfiguracji dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i prostym wytycznym. Podręcznik oferuje szczegółowe instrukcje instalacji i konfiguracji dla systemów Windows, Linux i MacOS. Dodatkowo, zawiera informacje na temat zalet i wad oprogramowania Cadel Master, a także zalecane przypadki użycia, aby ułatwić wykorzystanie go w sposób najbardziej odpowiedni dla użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu i instalacji Cadel Master

Identyfikator artykułu: 00107053 / Ostatnia modyfikacja: 05. 05. 2017

Drukowanie

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?


Odpowiedzi

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

 • Są w opakowaniu, w wypełniaczach zabezpieczających. W sekcji „Zawartość opakowania” w Podręczniku szybkiego startu zamieszczono listę części, które powinny znajdować się w kartonie.

Uwaga: Podręcznik szybkiego startu jest dostarczany z produktem; można go też pobrać ze strony pomocy technicznej Sony.
Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?

 • Zalecamy zabezpieczyć telewizor przed zarysowaniami i uszkodzeniami za pomocą miękkiego materiału, np. ręcznika lub koca. Można też przeprowadzić montaż na miękkim dywanie.
 • Ważne: Nie należy używać worka ochronnego, w który telewizor jest zapakowany na czas transportu.

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  1 INSTRUKCJA SIMPLE. ERP Podręcznik Administratora

  2 SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE. ERP Wymagane ustawienia Zalecane ustawienia Sprawdzanie instalacji Opcje baz INSTALACJA SYSTEMU SIMPLE. ERP Instalator baz - informacje ogólne Parametry instalacji MS SQL Server Rodzaje baz w SIMPLE. ERP Szybka konfiguracja Tworzenie nowych baz w Instalatorze baz Instalacja bazy simple_master Instalacja bazy firmy ze skryptu Instalacja bazy analizatora ze skryptu Odtwarzanie bazy firmy Odtwarzanie bazy analizatora Upgrade baz Aktualizacje baz Zarządzanie zawartością bazy aktualizacji Eksport plików aktualizacji Wgrywanie aktualizacji do bazy aktualizacji Ogólna idea Działania prowadzące do wgrania aktualizacji Kojarzenie użytkowników bazy z użytkownikami serwera Uzupełnianie parametrów bazy firmy Dane SuperUżytkownika Ustawienie ścisłej integracji z ActiveDirectory Licencje Ręczne wprowadzanie licencji Import licencji z pliku Tryb użytkowania systemu SIMPLE. ERP Informacje o wersji Instalacja SIMPLE. ERP na stacjach roboczych Aktualizacja aplikacji klienckiej SIMPLE. ERP Instalacja programów dodatkowych na stacjach roboczych Informacje o wersji SIMPLE. ERP ZASADY DIALOGU Standardowe okienka Okno główne aplikacji Okno typu lista obiektów Okno typu lista obiektów szczegóły obiektu Okno typu nagłówek pozycje Okno złożonych elementów Obiekty dialogowe Podpowiedzi Serwis wyszukiwania ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI Podręcznik Administratora 1 SIMPLE. ERP

  3 4. 1. Użytkownicy i grupy użytkowników Uprawnienia użytkowników Integracja z Active Directory WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI I SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI Czytniki kodów paskowych Drukarki Drukarki fiskalne Drukarki oraz drukarki fiskalne na terminalu Procedury API MODYFIKOWANIE RAPORTÓW, WGRYWANIE SKRYPTÓW VBS Tworzenie raportów na podstawie raportów wbudowanych Dodawanie kolumn do raportów Połączenie ODBC Profile połączenia InfoMaker Wywoływanie skryptów VBS w SIMPLE. ERP DEBUGGOWANIE APLIKACJI I ZGŁASZANIE BŁĘDÓW Tryb debuggowania Log błędów aplikacji ss0error. log Zgłaszanie błędów w isyrop Zgłaszanie bezpośrednio z aplikacji PROGRAMY NARZĘDZIOWE ERPAdmin Podłączenia do bazy Blokady w bazie Sprawdzenie poprawności raportów SQL Server Management Studio (SSMS) MICROSOFT SQL SERVER informacje dodatkowe Struktura danych, działanie loga transakcji Systemowe bazy danych Rozmieszczanie baz na dyskach Typy obiektów Sposoby odwoływania się do danych: Pomocne procedury Strategie backupu danych Rodzaje backupów Przenoszenie baz pomiędzy serwerami... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Backup baz... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Przeniesienie loginów SQL... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Odtworzenie baz... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Przywrócenie ustawień i praw loginom i użytkownikombłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Podręcznik Administratora 2 SIMPLE. ERP

  4 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER Platformą bazodanową dla systemu SIMPLE. ERP jest Microsoft SQL Server 2008/2008R2/2012 (wkrótce 2014). Aplikacja na stacji roboczej zgłasza żądania do serwera za pośrednictwem komponentów SQL-DMO. Serwer odbiera żądania stacji i przekazuje do wykonania silnikowi SQL. Ten z kolei, zależnie od rodzaju zapytania, warunków ograniczających i budowy tabeli tworzy plan wykonania zapytania lub bezpośrednio wykonuje zlecone zapytanie. Otrzymane wyniki przesyłane są do zgłaszającej żądanie stacji. Aby uzyskać najlepszą wydajność zalecane jest aby serwer obsługujący MS SQL był serwerem dedykowanym, czyli wolnostojącym nieobsługującym: domen (PDC, BDC), zarządzania kontami użytkowników, zarządzania adresami IP, poczty elektronicznej, itp. W Panelu sterowania, w Ustawieniach regionalnych należy wybrać Polskie i zaznaczyć jako domyślne Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE. ERP Instalacja serwera MSSQL dostosowana do obsługi systemu SIMPLE. ERP MUSI: być zainstalowana z prawidłowym sposobem sortowania (SQL Collation), mieć zainstalowane najnowsze uaktualnienia, być zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, być zabezpieczona przed utratą danych POWINNA: mieć ustawione hasło dla loginu sa, być zainstalowania na serwerze dedykowanym, mieć możliwość zdalnego podłączenia (WAN, modem), spełniać optymalne wymagania sprzętowe, być zabezpieczona przed awarią (UPS, RAID itp. ) Wymagane ustawienia Do poprawnego działania systemu SIMPLE. ERP wymagane jest: MS SQL Server w wersji 2008R2, SQL2012 (wkrótce 2014) Podręcznik Administratora 3 SIMPLE. ERP

  5 Tryb uwierzytelniania: mixed mode Ustawienie Collation: SQL_Polish_CP1250_CS_AS domyślnie dla całej instancji serwera MSSQL Domyślny język dla loginów SQL: English Globalne ustawienie flagi T4616 Praca baz danych w trybie Compatibility level = 100 konto użytkownika sa zabezpieczone silnym hasłem Zalecane ustawienia Do poprawnego działania systemu SIMPLE. ERP zalecane jest: Ustawienie maksymalnej wielkości pamięci distępnej dla serwera mssql. (pozwoli to na uniknięcie zjawiska memory pressure). Ustawienie: Lock Pages in memory Inicjację i przyrost pliku loga baz danych na poziomie 2048MB baz użytkowników Inicjację i przyrost bazy tempdb na poziomie 2048MB Opcja baz danych recovery model ustawiona w tryb: SIMPLE Sprawdzanie instalacji W celu sprawdzenia poprawności instalacji można posłużyć się w MSSMS poleceniami: xp_msver - zwraca informacje o wersji SQL i Windows Wersje serwera: SQL SQL 2005 SP2 Builds SQL 2005 SP3 Builds -- Build Description Build Description SP2 RTM SP3 RTM SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU SP3 CU SP2 CU16 Podręcznik Administratora 4 SIMPLE. ERP

  6 SP2 CU17 SQL 2005 SP4 -- Build Description ---> SP4 RTM ---> SP4 CU1 12/22/ > SP4 CU2 2/21/ > SP4 CU3 3/21/2011 SQL Każda wersja starsza niż nie jest wspierana. SQL Server 2008 RTM Build Description Gold RTM RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU10 SQL Server 2008 SP1 Build Description SP1 RTM SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU15 Podręcznik Administratora 5 SIMPLE. ERP

  7 SP1 CU16 SQL Server 2008 SP2 Build Description SP2 RTM SP2 CU SP2 CU SP2 CU SP2 CU SP2 CU SP2 CU6 10. 0, 4323 SP2 CU SP2 CU SP2 CU SP2 CU SP2 CU11 SQL Server 2008 SP3 Builds Build Description SP3 RTM SP3 CU1 10/17/ SP3 CU2 11/21/ SP3 CU3 1/16/ SP3 CU4 3/19/ SP3 CU5 5/21/ SP3 CU6 7/16/ SP3 CU7 9/17/ SP3 CU8 11/19/ SP3 CU9 1/21/ SP3 CU10 3/19/ SP3 CU11 5/20/ SP3 CU12 7/15/ SP3 CU13 9/16/ SP3 CU14 11/18/ SP3 CU15 1/20/ SP3 CU16 3/17/ SP3 CU17 5/19/2014 SQL Server 2008 SP SP4 RTM 9/30/2014 SQL2008R2 -- Każda wersja starsza niż nie jest wspierana. SQL Server 2008 R2 Builds Podręcznik Administratora 6 SIMPLE. ERP

  8 Build Description August 2009 CTP November 2009 CTP Release Candidate RTM RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU RTM CU14 SQL Server 2008 R2 SP1 Build Description SP1 RTM SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU SP1 CU14 SQL Server 2008 R2 SP2 Build Description SP2 RTM SP2 CU1 7/24/ SP2 CU2 8/31/ SP2 CU3 10/15/ SP2 CU4 12/17/2012 Podręcznik Administratora 7 SIMPLE. ERP

  9 SP2 CU5 2/18/ SP2 CU6 4/15/ SP2 CU7 6/17/ SP2 CU8 8/22/ SP2 CU9 10/28/ SP2 CU10 12/16/ SP2 CU11 2/17/ SP2 CU12 4/21/ SP2 CU13 6/30/2014 SQL Server 2008 R2 SP SP3 RTM 9/26/2014 SQL2012 SQL Server 2012 RTM Branch Builds Build Description Release Date RTM 3/6/ RTM CU1 4/12/ RTM CU2 6/18/ RTM CU3 8/31/ RTM CU3+QFE 10/9/ RTM CU4 10/15/ RTM CU5 12/17/ RTM CU6 2/18/ RTM CU7 4/15/ RTM CU8 6/17/ RTM CU9 8/20/ RTM CU10 10/21/ RTM CU11 12/16/2003 SQL Server 2012 SP1 Build Description Release Date SP1 RTM 11/7/ SP1 CU1 11/20/ SP1 CU2 1/21/ SP1 CU3 3/18/ SP1 CU4 5/30/ SP1 CU5 7/15/ SP1 CU6 9/16/ SP1 CU7 11/18/ SP1 CU8 1/20/ SP1 CU9 3/17/ SP1 CU10 5/19/ SP1 CU11 7/21/ SP1 CU12 9/15/2014 Podręcznik Administratora 8 SIMPLE. ERP

  10 -- SQL Server 2012 SP2 Branch Builds Build Description Release Date SP2 RTM 6/10/ SP2 CU1 7/23/ SP2 CU2 9/15/2014 SQL SQL Server 2014 RTM -- Build Description Release Date CTP1 6/2/ CTP2 10/15/ RTM 4/1/ CU1 4/21/ CU2 6/27/ CU3 8/18/ CU4 10/20/2014 sp_server_info - zwraca informacje o konfiguracji SQL sp_helpsort - zwraca informacje o sortowaniu na serwerze SQL Prawidłowa konfiguracja: Polish, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 87 on Code Page 1250 for non-unicode Data Przedstawione powyżej parametry sortowania to jedyne, pozwalające uzyskać prawidłowy sposób działania i sortowania w aplikacjach SIMPLE. charset=cp1250 sort_order=plkdic charset_num=4 sort_order_num=87 SQL Collations zapewnia zgodność z wersją MSSQL 7. 0 Podręcznik Administratora 9 SIMPLE. ERP

  11 Opcje baz Widoczne tu opcje należy uznać za najwłaściwsze dla baz SIMPLE Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia opcji można w MSSMS wywołać: sp_dboption Korzystanie z backupów różnicowych wymaga ustawienia Recovery Model: Full Zaznaczenie opcji Auto shrink spowalnia działanie bazy. Compatibility level = 100 jest wymagany do poprawnego działania funkcji API systemu SIMPLE. ERP 2. INSTALACJA SYSTEMU SIMPLE. Instalator baz - informacje ogólne Aplikacja Instalator baz służy do: instalacji i podnoszeniu wersji baz firm systemu SIMPLE. ERP; sprawdzania okresu ważności oraz wprowadzania licencji; wspomagania centralnej instalacji aplikacji klienckiej SIMPLE. ERP, Podręcznik Administratora 10 SIMPLE. ERP

  12 sprawdzania stanu aktualizacji istniejących baz firm systemu SIMPLE. ERP oraz instalacji nowych; sprawdzania stanu kopii zapasowych istniejących baz firm systemu SIMPLE. ERP; sprawdzania stanu oraz uzupełniania danych superużytkownika na poszczególnych bazach firm; Uruchomienie Instalatora baz wymaga zaakceptowania zastrzeżeń o wymaganiach systemowo-sprzętowych wyświetlonych przez aplikację. UWAGA! Szczegółowe informacje na temat wymagań znajdują się w dokumencie SIMPLE. ERP 6. 00C minimalne wymagania. pdf Instalator baz pracuje na platformie MS SQL Server w wersji 2008, 2008R2, 2012 i 2014 w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012R2. Na dysku instalacyjnym plik ssinst. exe służący do uruchomienia aplikacji znajduje się w katalogu dbinstal. Najwygodniej jest uruchamiać tą aplikację bezpośrednio na serwerze, ale nie jest to warunek konieczny można uruchamiać także na komputerach-klientach mających połączenie z serwerem. Do pracy z Instalatorem baz niezbędne jest zalogowanie się do serwera MS SQL Server z podaniem identyfikatora, hasła użytkownika i nazwy lub adresu serwera. Konto serwerowe użytkownika (tzw. login), na które dokonuje się autoryzacji, musi mieć pełne prawa administratorskie. Na serwerze MS SQL Server oznacza to posiadanie przez użytkownika roli sysadmin. Podręcznik Administratora 11 SIMPLE. ERP

  13 Parametry instalacji MS SQL Server Aplikacja SIMPLE. ERP do poprawnej pracy wymaga konkretnych parametrów instalacji serwera MS SQL Server. Są to: język serwera (language): Polish strona kodowa (code page): 1250 sortowanie (sort order): Polish dictionary order, case-sensitive ustawienia unicode: case sensitive, kana type insensitive, width insensitive Poniżej przedstawiony jest wynik polecenia sp_helpsort w MSSMS (wersja serwera: Microsoft SQL Server Build 3790: Dodatek Service Pack 2) na poprawnie zainstalowanym serwerze: Polish case sensitive accent sensitive kanatype insensitive width insensitive for Unicode data SQL Server Sort Order 87 on Code Page 1250 for non-unicode Data Dodatkowo do poprawnej pracy aplikacji SIMPLE. ERP MS SQL Server musi być zainstalowany w systemie operacyjnym Windows, na którym są zainstalowane i skonfigurowane, jako domyślne, ustawienia międzynarodowe polskie. W przeciwnym wypadku Instalator baz po zalogowaniu się poinformuje o nie spełnieniu tego warunku. W takim wypadku odradza się przeprowadzanie operacji instalatorem baz do czasu zainstalowania polskich ustawień międzynarodowych i reinstalację wszystkich baz firm SIMPLE. ERP, o ile takie już zainstalowano Rodzaje baz w SIMPLE. ERP Instalator baz tworzy i wykorzystuje trzy rodzaje baz: baza simple_master jest to baza zawierająca informacje o konfiguracji SIMPLE. ERP i innych bazach tego systemu w związku z tym baza ta jest instalowana w pierwszej kolejności i jest niezbędna do wykorzystywania pozostałych baz. Na serwerze może znajdować się tylko jedna baza simple_master. baza firmy główna baza zawierająca wszystkie dane firmy obsługiwanej przez SIMPLE. ERP. Jedna baza odpowiada dokładnie jednej firmie. Na serwerze może być dowolnie wiele baz firm. baza analizatora zawiera dane analityczne związane z daną firmą dla funkcjonalności analizatora. Z jedną firmą może być związany, co najwyżej jeden analizator. Baza SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE - zawiera komponenty aktualizacyjne systemu Podręcznik Administratora 12 SIMPLE. ERP

  14 Dodatkowo na serwerze mogą występować bazy Simple-System. Ewentualne informacje o integracji baz firm SIMPLE. ERP z nimi są zapisane w bazie simple_master. Każda z baz SIMPLE. ERP posiada oznaczenie wersji, w której występuje. Proces aktualizacji bazy do wyższej wersji nazywa się upgrade. Każda nowa wersja systemu SIMPLE. ERP wymaga podniesienia wersji bazy simple_master i bazy firmy (możliwe są takie wersje, gdzie podnoszenie bazy firmy nie będzie konieczne). Wraz z wersją instalacyjną 6. 10 systemu SIMPLE. ERP dostarczany jest nowy instalator v8. 05. Starsze wersje instalatora nie będą współpracowały z systemem 6. 10 i nowszymi Szybka konfiguracja Po zaakceptowaniu zastrzeżeń aplikacja wyświetla okno służące do szybkiego podglądu i zarządzania ustawieniami. Okno to udostępnia cztery obszary parametrów baz: Licencja simple_master (szczegóły) - można tu uzyskać szczegółową informację o wgranej licencji oraz dokonać jej importu poprzez wciśnięcie przycisku Importuj. Wciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie akcji importu licencji według zasad opisanych w rozdziale 2. 11 Licencje Rysunek Okno Szybka konfiguracja licencja Wymagające aktualizacji - lista baz firm wymagających zaktualizowania, tworzona na podstawie porównania aktualizacji danej bazy z bieżącą aktualizacja wgraną do bazy aktualizacji. Można tu dokonać automatycznej aktualizacji baz widocznych na liście zaznaczając pole wyboru Czy aktualizować (domyślnie zaznaczone dla baz nieaktualnych, odznaczone dla uszkodzonych) i wciskając przycisk Wykonaj. Aby umożliwić przerwanie wykonywania aktualizacji dla kolejnych wybranych baz po napotkaniu błędu aktualizacji należy wcześniej zaznaczyć pole wyboru Przerwij wykonywanie wielobazowe po pierwszym błędzie znajdujące się nad lista baz. Podręcznik Administratora 13 SIMPLE. ERP

  15 Rysunek Okno Szybka konfiguracja lista baz wymagających aktualizacji Bez backupu od - lista baz, które nie miały stworzonej kopii zapasowej od dnia wskazanego w polu wyboru daty (domyślnie jest to data wsteczna o miesiąc od daty bieżącej). Jest to tylko opcja informacyjna, kopie bezpieczeństwa należy wykonać za pomocą narzędzia MS SQL Server Management Studio lub uruchomienia odpowiedniego skryptu *. sql. Rysunek Okno Szybka konfiguracja lista baz bez backupu od dnia Bez SuperUser a lista baz, które nie mają określonego SuperUżytkownika. Można określić bazy, które mają mieć przypisanego nowego SuperUżytkownika poprzez zaznaczenie pola wyboru Czy aktualizować i wciśnięcie przycisku Wykonaj. Spowoduje to wywołanie akcji przypisywania loginu dla wybranych baz zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 2. 9 Dane SuperUżytkownika. Rysunek Okno Szybka konfiguracja lista baz bez SuperUżytkownika Za pomocą przycisku [Przejdź do listy baz] można zamknąć okno szybkiej konfiguracji i przejść do okna głównego aplikacji. Podręcznik Administratora 14 SIMPLE. ERP

  16 Rysunek Główne okno aplikacji - lista baz Dla łatwiejszego wyszukiwania informacji na liście baz wprowadzono kolorowanie wierszy w zależności od typu i stanu danej bazy: kolor czarny prawidłowe bazy firmy kolor niebieski bazy systemowe (w tym także baza simple_master oraz baza aktualizacji SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE), bazy istniejące na serwerze, ale nie będące bazami firm kolor czerwony uszkodzone instalacje baz firm brak uzupełnionego SuperUżytkownika 2. 2. Tworzenie nowych baz w Instalatorze baz Nowe bazy można zakładać dwoma sposobami: zakładanie ze skryptu - baza zostaje założona na podstawie opisu struktury i danych zawartym w skrypcie. Zaletą tej metody jest fakt, że powiedzie się ona niezależnie od konfiguracji serwera MS SQL Server. odtworzenie bazy (tzw. restore) z postaci skompresowanej (tzw. backup). Zaletami metody odtwarzania są: baza do odtworzenia może być napełniona danymi, a więc po podłączeniu odpowiedniej bazy wprowadzanie pewnej części danych może być już pominięte; zysk czasowy wynikający z punktu powyższego jak i z faktu, że sama operacja odtworzenia dużej bazy (np. bazy firmy) trwa krócej od operacji założenia nowej bazy ze skryptu. Wadą odtwarzania jest jednak to, że odtwarzana baza (backup) musi być całkowicie kompatybilna z serwerem MS SQL, na którym będzie odtwarzana. Podręcznik Administratora 15 SIMPLE. ERP

  17 Instalacja bazy simple_master Baza simple_master zawiera informacje o wszystkich bazach SIMPLE. ERP, dlatego koniecznym jest instalowanie jej w pierwszej kolejności. Na danym serwerze może istnieć tylko jedna baza simple_master. Bazę simple_master zakłada się tylko przez utworzenie ze skryptu nie ma możliwości odtworzenia jej z backupu. Aby zainstalować bazę należy uruchomić w menu okna listy baz opcję Dane Dodaj Bazę master. Pojawia się poniższe okno, w którym należy podać parametry bazy: Rysunek Instalacja bazy simple_master Znaczenie pól jest następujące: plik źródłowy bazy ścieżka do skryptu służącego do założenia bazy. Plik ten standardowo znajduje się na dysku instalacyjnym w katalogu database i posiada nazwę s_mxx. mdf, gdzie XX jest numerem wersji bazy simple_master. plik bazy ścieżka z nazwą pliku, w którym będzie przechowywana baza danych. Dysk, na którym umieszczamy ten plik powinien być dyskiem lokalnym komputera z zainstalowanym serwerem MS SQL. Uwaga: w przypadku, gdy Instalator baz jest uruchomiony na komputerze kliencie i łączy się do serwera na innym komputerze, musi to być ścieżka rozpoznawalna przez serwer, a nie komputer-końcówkę, na której jest uruchomiony Instalator baz. Po wypełnieniu wszystkich pól i wciśnięciu przycisku [OK] program założy bazę danych. Patrz także: Rodzaje baz w SIMPLE. ERP Instalacja bazy firmy ze skryptu Bazę firmy można zainstalować na podstawie skryptu poprzez opcję menu okna listy Dane Dodaj Bazę firmy. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowej bazy firmy po uprzednim podaniu jej parametrów. Podręcznik Administratora 16 SIMPLE. ERP

  18 Rysunek Instalacja bazy firmy ze skryptu Znaczenie pól jest następujące: Identyfikator bazy nazwa bazy danych na serwerze SQL. Nazwa firmy nazwa firmy, pod którą baza będzie widziana przez użytkowników systemu SIMPLE. Skrypt do tworzenia bazy firmy ścieżka do skryptu służącego do założenia bazy. Plik ten standardowo znajduje się na dysku instalacyjnym w katalogu database i posiada nazwę s_fxx. sql, gdzie XX jest numerem wersji bazy firmy. Plik bazy ścieżka z nazwą pliku docelowego bazy (*. mdf), tzn. pliku, w którym przechowywana będzie baza firmy. Uwaga: w przypadku, gdy Instalator baz jest uruchomiony na komputerze kliencie i łączy się do serwera na innym komputerze, musi to być ścieżka rozpoznawalna przez serwer, a nie komputer-klient, na której jest uruchomiony Instalator baz. Plik loga ścieżka z nazwą pliku docelowego loga bazy (*. ldf), tzn. pliku, w którym przechowywany będzie log transakcji bazy. Zgodna z wersją 2000 Baza zostanie założona z opcją Compatibility Level (80), Zaleca się ustawienie tej opcji przy instalacji bazy SIMPLE. ERP w wersji 6. 00b i wcześniejszych. Użytkownik - Identyfikator Pole z identyfikatorem użytkownika-administratora, który będzie założony w bazie firmy przy instalacji. Użytkownik - Hasło, Potwierdzenie hasła hasło użytkownika-administratora systemu SIMPLE. Wpisać predefiniowane dane opcja pozwalająca na napełnienie bazy predefiniowanymi danymi dla modułu personel. Po wypełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku [OK] program założy bazę firmy. Po poprawnym wykonaniu tej operacji nazwa nowej bazy pojawi się na liście dostępnych firm. ERP, Tworzenie nowych baz w Instalatorze baz. Podręcznik Administratora 17 SIMPLE. ERP

  19 Instalacja bazy analizatora ze skryptu Bazę analizatora można zainstalować na podstawie skryptu poprzez ustawienie kursora na bazie firmy, do której zamierza się podłączyć analizatora, po czym należy wybrać opcję menu okna listy Dane Dodaj Bazę analiz. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego analizatora po uprzednim podaniu jego parametrów Rysunek Instalacja bazy analizatora ze skryptu Znaczenie poszczególnych pól jest następujące: Identyfikator bazy firmy pole informacyjne z identyfikatorem bazy firmy, do której podłączany jest analizator. Identyfikator bazy analizy nazwa bazy danych na serwerze SQL Nazwa bazy analizy nazwa, pod którą analizator będzie widziany przez użytkowników systemu SIMPLE. Skrypt do tworzenia bazy ścieżka do skryptu służącego do założenia bazy. Plik ten standardowo znajduje się na dysku instalacyjnym w katalogu database i posiada nazwę s_axx. sql, gdzie XX jest numerem wersji bazy analizatora. Plik bazy analizy ścieżka z nazwą pliku docelowego (*. pliku, w którym przechowywana będzie baza analizy. Naciśnięcie przycisku [Ok] uruchamia akcję. Patrz także Rodzaje baz w SIMPLE. ERP, Tworzenie nowych baz w Instalatorze baz Odtwarzanie bazy firmy Aby wywołać akcję odtwarzania bazy firmy należy wybrać z menu okna baz opcję Dane > Odtwórz> Bazę firmy lub z menu wywoływanego za pomocą prawego przycisku myszy opcję Odtwórz > Bazę firmy. Pojawia się wtedy poniższe okno. Podręcznik Administratora 18 SIMPLE. ERP

  20 Rysunek Odtwarzanie bazy firmy Znaczenie poszczególnych pól: Identyfikator bazy nazwa bazy na serwerze MS SQL. Nazwa firmy nazwa, pod którą widoczna jest baza w systemie SIMPLE. Plik z backupem nazwa i pełna ścieżka do pliku zawierającego skompresowaną bazę firmy. Na jej podstawie nastąpi odtworzenie. Uwaga: w przypadku, gdy Instalator baz jest uruchomiony na komputerze kliencie i łączy się do serwera na innym komputerze, musi to być ścieżka rozpoznawalna przez serwer, a nie komputerklient, na której jest uruchomiony Instalator baz. Katalog docelowy (dane) ścieżka z nazwą pliku docelowego bazy (*. Uwaga: w przypadku, gdy Instalator baz jest uruchomiony na komputerze kliencie i łączy się do serwera na innym komputerze, musi to być ścieżka rozpoznawalna przez serwer, a nie komputer-klient, na której jest uruchomiony Instalator baz, przy czym w ścieżce powinny znaleźć się tylko dyski lokalne, a nie sieciowe. Katalog docelowy (log) ścieżka z nazwą pliku docelowego loga bazy (*. Użytkownik Identyfikator, hasło, potwierdzenie hasła po odtworzeniu bazy w nowej firmie zostanie założony użytkownik - administrator o identyfikatorze i haśle podanych w tych polach. Na dysku instalacyjnym gotowe bazy firm do odtwarzania znajdują się w katalogu: Database\Backup. Ich nazwy nie rozpoczynają się od litery a (w odróżnieniu od baz analizatora). ERP, Tworzenie nowych baz w Instalatorze baz Podręcznik Administratora 19 SIMPLE. ERP

  21 Odtwarzanie bazy analizatora Odtwarzanie bazy analizatora dokonuje się przez ustawienie kursora w oknie z listą baz firm na firmie, do której zamierza się podłączyć analizatora, po czym wybranie z menu okna baz opcji Dane > Odtwórz > Bazę analiz lub z menu, wywoływanego przez naciśnięcie prawego przycisku myszy, opcji Odtwórz-Bazę analiz. Pojawia się wtedy poniższe okno: Rysunek Odtwarzanie bazy analizatora Znaczenie poszczególnych pól: Identyfikator bazy firmy pole informacyjne z identyfikatorem bazy firmy, do której podłączany jest analizator. Na podstawie tej bazy nastąpi odtworzenie. Katalog docelowy katalog, w którym zostanie utworzona baza (*. mdf). Tu również należy podawać ścieżki w postaci rozpoznawalnej przez serwer, a nie klienta, przy czym powinny być to tylko dyski lokalne, a nie sieciowe. Na dysku instalacyjnym gotowe bazy analizatorów do odtwarzania znajdują się w katalogu: Database\Backup. Ich nazwy rozpoczynają się od litery a. ERP, Tworzenie nowych baz w Instalatorze baz Upgrade baz Aby wykonać upgrade bazy danych należy w oknie z listą baz uczynić bieżącą żądaną bazę, (poprzez wybór na liście za pomocą myszy lub klawiatury), a następnie z menu głównego Podręcznik Administratora 20 SIMPLE. ERP

  22 należy wybrać opcję Dane > Upgrade. Pojawi się przypomnienie o konieczności wykonania kopii aktualizowanej bazy danych, a następnie poniższe okno Rysunek Upgrade baz Znaczenie poszczególnych pól: Katalog z plikami do konwersji nieedytowalne pole, wartość należy wybrać poprzez przycisk znajdujący się z jego prawej strony. Po otwarciu okna dialogowego należy wskazać katalog zawierający skrypty wykonujące upgrade bazy. Standardowo katalogi te znajdują się na dysku instalacyjnym w katalogach: dla bazy simple_master: dbinstal\upgrade_master dla bazy firmy: dbinstal\upgrade dla bazy analizatora: dbinstal\upgrade_analizator W instalatorze 8. 05 od wersji 6. 10 SIMPLE. ERP pliki do konwersji przechowywane są w bazie aktualizacji SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE Konwersja na wersję - po wyborze katalogu w polu Katalog z plikami do konwersji należy wybrać z listy numer wersji, do której ma być podniesiona dana baza. Brak jakiegokolwiek numeru na liście wyboru oznacza wybranie katalogu, w którym w ogóle nie ma plików do konwersji z wersji aktualnej do jakiejkolwiek wyższej, lub nie wybranie go w ogóle. ERP Aktualizacje baz Czasem zdarza się, że modyfikacje i uzupełnienia funkcjonalności dystrybuowane są jako aktualizacje. Jest to zmiana istniejącej wersji a nie nowa wersja programu. Aktualizacja zwykle składa się z dwóch części: zmian w bazie danych i zmian w oprogramowaniu części klienckiej aplikacji. Zarówno jeden jak i drugi element powinien być instalowany przy pomocy instalatora. Wywołuje się tę akcję z menu DaneAktualizacje albo prawym przyciskiem myszy na aktualizowanej bazie. Podręcznik Administratora 21 SIMPLE. ERP

  23 Rysunek Aktualizacje baz firm Lista wyboru może być pusta, jeżeli baza aktualizacji nie zawiera wersji późniejszej niż jest wgrana do bazy firmy. Po wgraniu danej aktualizacji do bazy aktualizacji (patrz Wgrywanie aktualizacji do bazy aktualizacji) można wykonać aktualizację bazy firmy. Dokonuje się jej poprzez wybranie bazy firmy na liście dostępnych baz, a następnie wybór opcji w menu lub poprzez wskazanie opcji Aktualizacja z menu prawego przycisku myszy. Uruchomiony zostanie proces aktualizacji bazy firmy. Rysunek Aktualizacje baz firm 2. 5. Zarządzanie zawartością bazy aktualizacji Eksport plików aktualizacji Opcja dostępna z menu. Po wybraniu pojawia się okno zarządzania, pozwalające na zapisanie do wybranego folderu: wszystkich lub wybranych plików wgranych do bazy aktualizacji eksportu pliku skryptu *. sql tworzącego daną aktualizację Podręcznik Administratora 22 SIMPLE. ERP

  24 Rysunek Eksport plików aktualizacji Można także wydrukować wyświetloną listę obiektów aplikacji Wgrywanie aktualizacji do bazy aktualizacji Ogólna idea Wszystkie pliki składające się na aktualizację są w bazie aktualizacji SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE - zarówno te modyfikujące bazę jak i te zawierające kod wykonywalny Działania prowadzące do wgrania aktualizacji Uruchomienie samo-rozpakowującego pliku wyświetli okienko z pytaniem o login hasło i serwer. Jeżeli na serwerze nie będzie bazy SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE to program zapyta o to, w którym folderze ma bazę założyć. Rysunek Zakładanie bazy aktualizacji Po założeniu bazy aktualizacji kolejne aktualizacje będą w niej umieszczane. Podręcznik Administratora 23 SIMPLE. ERP

  25 Po uruchomieniu pliku exe z aktualizacją zadane zostaje pytanie o wgranie nowej aktualizacji. Po zalogowaniu do serwera bazodanowego zawierającego bazę aktualizacji następuje jej zaktualizowanie. Po wgraniu aktualizacji do bazy program wyświetla poniższy komunikat i kończy działanie. Podnoszenie wersji/aktualizacja baz systemu wykonywana jest z programu Instalator baz. Instalator baz od wersji 5. 83 może wykonać upgrade bazy firmy na podstawie zawartości bazy aktualizacji SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE (patrz rozdziały 2. 3 Upgrade baz i 2. 4 "Aktualizacje baz). Wgrywanie nowych aktualizacji do bazy aktualizacji następuje poprzez uruchomienie pliku exe z aktualizacją Kojarzenie użytkowników bazy z użytkownikami serwera. Po odtworzeniu na serwerze MS SQL Server (docelowym) bazy stworzonej na innym serwerze (źródłowym), może zajść potrzeba skojarzenia użytkowników bazy z użytkownikami serwera. Dokonuje się tego za pomocą wyboru bazy w głównym oknie aplikacji i wybranie opcji DaneLinkuj loginy serwera z użytkownikami bazy z menu górnego lub z menu wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy. Po potwierdzeniu chęci Podręcznik Administratora 24 SIMPLE. ERP

  26 wykonania akcji uruchamiana jest procedura kojarząca użytkowników. Wynikiem działania procedury może być lista użytkowników bazy, którzy nie posiadają loginów na serwerze docelowym. Operator zostanie wtedy poproszony o wybór loginów, które mają być stworzone. Domyślnie zaznaczone są wszystkie pozycje. Za pomocą pola wyboru Wszystkie można szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkich użytkowników na liście. Rysunek Kojarzenie użytkowników bazy z użytkownikami serwera Po potwierdzeniu wyboru za pomocą przycisku [Ok], procedura tworzy loginy na serwerze docelowym i kojarzy je z odpowiednimi użytkownikami bazy firmy Uzupełnianie parametrów bazy firmy Aplikacja pozwala na łatwe przeglądanie i modyfikację parametrów baz firm. Aby otworzyć okno parametrów należy wybrać żądaną bazę na liście baz i z menu głównego lub z menu wywoływanego za pomocą prawego przycisku myszy wybrać opcję Dane Uzupełnij parametry bazy firmy. Rysunek Uzupełnianie parametrów bazy firmy Okno umożliwia modyfikację następujących parametrów: Nazwa nazwa bazy firmy Czy Baza Rozproszona funkcjonalność informacyjna Podręcznik Administratora 25 SIMPLE. ERP

  27 Czy Baza Centrali - funkcjonalność informacyjna Czy był kreator - funkcjonalność informacyjna Centrala Idn identyfikator znakowy Centrali firmy Oddział Idn - identyfikator znakowy Oddziału firmy SuperUżytkownik użytkownik administracyjny bazy firmy. To nieedytowalne pole jest uzupełniane za pomocą przycisku [] uruchamiającego funkcjonalność opisaną w rozdziale 2. 9 Dane SuperUżytkownika Hasło hasło SuperUżytkownika. To nieedytowalne pole również jest uzupełniane za pomocą przycisku [] uruchamiającego funkcjonalność opisaną w rozdziale 2. 9 Dane SuperUżytkownika 2. 9. Dane SuperUżytkownika Funkcjonalność pozwala na zapisanie konta, na którym będzie się łączyć SIMPLE. ERP dla wskazanej bazy. Dostęp do niej można uzyskać: za pomocą opcji menu Dane > Ustaw dane superusera. za pomocą opcji menu wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy Uzupełnij parametry bazy firmy i naciśnięcie przycisku [] w polu SuperUżytkownik za pomocą okna szybkiej konfiguracji uruchamianego za pomocą opcji menu Akcje > Szybka konfiguracja i wybór opcji Bez SuperUser a. Jeżeli MS SQL Server nie ma wprowadzonego takiego loginu, to zostanie on założony, natomiast jeśli ma, to zostanie dla niego zmienione hasło. Rysunek Dane SuperUżytkownika Ustawienie ścisłej integracji z ActiveDirectory Aplikacja instalator pozwala na ustawienie trybu integracji z ActiveDirectory. Podręcznik Administratora 26 SIMPLE. ERP

  28 Wybranie opcji w menu wyświetli okienko: Rysunek Ustawienie integracji z AD Tryb integracji można zmienić w dowolnym momencie. Ustawiona integracja z AD umożliwia: automatyczne zakładanie użytkowników w SIMPLE. ERP przy pierwszym logowaniu do systemu przypisywanie użytkowników SIMPLE. ERP do tych grup użytkowników w systemie ERP, które są tożsame z grupami AD oraz przejmowanie uprawnień z tych grup możliwość zakładania grup użytkowników w SIMPLE. ERP poprzez wybór grup AD logowanie/autoryzacja użytkownika w systemie SIMPLE. ERP poprzez konto AD Podręcznik Administratora 27 SIMPLE. ERP

  29 2. 11. Licencje Aplikacja Instalator baz pozwala na wprowadzanie licencji na oprogramowanie SIMPLE. Operację tę można przeprowadzać w dowolnym momencie, pod warunkiem zainstalowania wcześniej bazy simple_master. Aby uruchomić funkcjonalność edycji licencji należy w oknie listy baz wybrać bazę simple_master i wybrać opcję menu Akcje > Licencje. Pojawi się okno edycji licencji Ręczne wprowadzanie licencji Należy wprowadzić wszystkie parametry firmy i zakupionych funkcjonalności na zakładkach Firma SIMPLE. ERP i Funkcjonalność SIMPLE. ERP, po czym zapisać dane do bazy. Po podaniu wszystkich poprawnych danych i właściwego klucza przy danej funkcjonalności powinien pojawić się napis Wersja pełna. Rysunek Licencja zakładka Firma SIMPLE. ERP Dodawanie nowych funkcjonalności podlegających licencjonowaniu - będąc na zakładce Funkcjonalności SIMPLE. ERP, używając prawego przycisku myszy i wywołując opcję Dodaj uzyskuje się możliwość dodania nowego wpisu licencyjnego. Następnie można przystąpić do wypełniania pól danymi licencyjnymi. Rysunek Licencja zakładka Funkcjonalności SIMPLE. ERP Pozostałe zakładki służą do licencjonowania wersji zintegrowanej z systemem SIMPLE- System. Podręcznik Administratora 28 SIMPLE. ERP

  30 Import licencji z pliku Istnieje możliwość ominięcia ręcznego wprowadzania kluczy poprzez szybki import licencji z pliku tekstowego otrzymanego od firmy SIMPLE S. A. Można tego dokonać poprzez opcję menu Akcje > Import licencji dostępną w na głównym oknie aplikacji z listą baz lub naciśnięcie przycisku [Importuj] w oknie Szybka konfiguracja. Aplikacja wyświetli komunikat ostrzegawczy, a następnie okno dialogowe wyboru pliku Rysunek - Licencje - ostrzeżenie Rysunek - Licencje - wybór pliku Następnie pojawi się okno podsumowujące istniejące oraz docelowe wpisy licencyjne. Po potwierdzeniu poprzez naciśnięcie przycisku [Ok], następuje akcja importu wprowadzonych licencji. Podręcznik Administratora 29 SIMPLE. ERP

  31 Rysunek - Licencje - Import z pliku Tryb użytkowania systemu SIMPLE. ERP System SIMPLE. ERP wymaga do poprawnej pracy ustawienia pewnych danych konfiguracyjnych, zwanych trybem użytkowania, w bazie simple_master. Dane te dotyczą aktywowania niektórych funkcjonalności dotyczących obszarów finansowo-księgowych, majątku trwałego i kadro-płac. Konfiguracji tej dokonuje się poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w polu tryb użytkowania na zakładce Funkcjonalność dla rekordu GRFK99. Wartość tego pola składa się z 4 cyfr, przy czym kolejne cyfry oznaczają: pierwsza cyfra: 1 dekretacja do systemu FKV, 0 dekretacja do innego (zewnętrznego systemu FK); druga cyfra: 1 generacja należności i zobowiązań do systemu FKV, 0 brak generacji; trzecia cyfra: Pole mające znaczenie tylko w przypadku systemu współdziałającego z modułem środków trwałych. 1 oznacza plan kont pochodzący z systemu SS FK, Plan kont lokalny w systemie SS ST; czwarta cyfra: Pole mające znaczenie w przypadku współpracy SIMPLE. ERP z modułem SS KA/PL. Jeśli wpisana jest funkcjonalność GRKP i jednocześnie jest wpisana funkcjonalność GRFK99 to możliwe jest przenoszenie danych o pracownikach zapisanych w module SS KA/PL do SIMPLE. ERP, a ponadto możliwe jest kopiowanie dekretów z SS KA/PL do SIMPLE. O sposobie działania decyduje wartość czwartej flagi dla funkcjonalności GRFK99: 1 dekrety numeryczne (tabela PLDK), 0 dekrety alfanumeryczne (tabela PLDO). Podręcznik Administratora 30 SIMPLE. ERP

  32 2. 12. Informacje o wersji Dane dotyczące zainstalowanego środowiska możemy odczytać z opcji menu Dane > Informacje o wersji. Wybranie tej opcji wyświetli okienko z danymi Rysunek - Informacje o wersji Można te informacje zapisać do pliku *. xml i następnie zaimportować do systemu isyrop. Pozwoli to na automatyczne wypełnianie pól systemu (o wersji, aktualizacji, datach instalacji, systemie operacyjnym serwera i wersji SQL) przy wprowadzaniu zgłoszeń. Można je także wysłać mailem na adres serwis@simple. com. pl, aby zachować aktualność danych serwisowych. Podręcznik Administratora 31 SIMPLE. ERP

  33 2. 13. Instalacja SIMPLE. ERP na stacjach roboczych Do prawidłowej pracy SIMPLE. ERP wymagane jest: Uprawnienia dla użytkowników do: modyfikacja, zapis i wykonanie, wyświetlanie zawartości folderu, odczyt, zapis do katalogów: C:\<INSTALL>\SIMPLE SA C:\Users\Default C:\Users\<user>\AppData\Local Uprawnienia do modyfikacji ustawień drukarek. UWAGA! Instalacja w katalogu Program Files jest niezalecana ze względu na mechanizm Virtual Store Aby zainstalować SIMPLE. ERP na stacjach roboczych należy zainstalować tam: sterowniki 32/64bit ODBC zgodne z wersją MSSQL. NET Framework 3. 5+ aplikację kliencką SIMPLE. ERP (wraz z dodatkowym oprogramowaniem: obsługą skryptów VBS, parserem języka XML oraz Windows Installer em). UWAGA! Wszelkie aktualne wymagania systemu zawiera plik zastrzeżenia!. txt, dostępny w katalogu głównym płyty instalacyjnej. Jego treść jest również wyświetlana przez Instalator Baz Instalacja klienta SIMPLE. ERP uruchomienie instalacji oprogramowania klienta polega na uruchomieniu programu setup. exe umieszczonego w katalogu ssystem na dysku instalacyjnym. Podręcznik Administratora 32 SIMPLE. ERP

  34 Domyślnie program proponuje folder C:\SIMPLE_SA\SIMPLE. ERP Podręcznik Administratora 33 SIMPLE. ERP

  35 Po zainstalowaniu klienta SIMPLE. ERP i ponownym uruchomieniu instalatora dostępne będą inne opcje: Podręcznik Administratora 34 SIMPLE. ERP

  36 Aktualizacja aplikacji klienckiej SIMPLE. ERP Wgranie aktualizacji (lub nowej wersji) do bazy SIMPLE_ERP_AKTUALIZACJE i podniesienie baz simple_master oraz firmowej umożliwia automatyczne podniesienie aplikacji klienckiej SIMPLE. ERP na wszystkich stacjach roboczych, z których użytkownicy będą próbować zalogować się do systemu. Przy takiej próbie logowania wyświetli powiadomienie i z propozycją automatycznego zaktualizowania składników. Rysunek Aktualizacja aplikacji klienckiej Po zaakceptowaniu nastąpi skopiowanie na stację roboczą zaktualizowanych komponentów oraz ponowne uruchomienie systemu SIMPLE. ERP Instalacja programów dodatkowych na stacjach roboczych Narzędzia dodatkowe dostępne są w katalogu <INSTAL>\SIMPLE. ERP\ExtTools: GPL Ghost Script PDFCreator Informacje o wersji SIMPLE. ERP Po zalogowaniu do systemu w menu PomocInformacje można odczytać parametry zainstalowanej wersji SIMPLE. ERP: Podręcznik Administratora 35 SIMPLE. ERP

  37 3. ZASADY DIALOGU SIMPLE. ERP został napisany zgodnie z zasadami zwartymi w opracowaniu The Windows Interface Guidelines for Software Design. Jego wygląd i zachowanie w związku z tym jest podobne do aplikacji firmy Microsoft. Zastosowanie tego standardu powoduje, że używanie naszego programu jest intuicyjne i wdrożenie jest łatwiejsze i szybsze Standardowe okienka Cały dialog systemu odbywa się w oknach. Każde okno musi być określonego typu. Typ okna określa zachowanie się okna oraz atrybuty występujące na oknach. Poza standardowymi typami okien występującymi w aplikacjach działających w środowisku Windows dołożyliśmy kilka specjalizowanych związanych ze specyfiką definiowania obiektów w SIMPLE. ERP Okno główne aplikacji Uruchomienie aplikacji otwiera okno główne aplikacji tak zwaną ramkę aplikacji. Jest to okno typowe dla zasad dialogu MDI z pewnymi uzupełnieniami charakterystycznymi dla naszej aplikacji: Jego wygląd jest przedstawiony poniżej: Podręcznik Administratora 36 SIMPLE. ERP

  38 Rysunek - Ramka aplikacji Menu wyświetlone poniżej tytułu jest zależne od aktualnie otwartego okna. Jednak wiele elementów dotyczących całej aplikacji jest wspólnych i stałych. Poniżej wyświetlony jest pasek przycisków. Każdemu przyciskowi odpowiada opcja w menu. Pasek ten może mieć różne położenie definiowalne przez użytkownika. Poniżej wyświetlany jest pasek przycisków wspólnych dla wszystkich kartek. Przyciski nieaktywne zostały wyszarzone. Cały obszar roboczy zawiera pulpit użytkownika. Sposób posługiwania się pulpitem opisany został w rozdziale Pulpit użytkownika. Dolny ostatni element okienka zawiera pasek statusu. Wyświetla on informacje o statusie aktualnie wykonywanej operacji (lub oczekiwaniu na polecenia) ilości wolnej pamięci i dane o dacie i czasie systemowym Okno typu lista obiektów Ten typ dialogu zastosowaliśmy do edycji prostych obiektów, których atrybuty zmieszczą się w jednej linii. Zasady zachowanie się takich okienek wyjaśnimy na przykładzie walut. Okienko służące do definiowania walut przedstawiamy poniżej: Rysunek Okno typu lista obiektów Składa się ono z kilku elementów: Podręcznik Administratora 37 SIMPLE. ERP

  39 Tytułu zawierającego nazwę obiektu oraz przyciski dotyczące całego okna ( w tym przypadku: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij) Paska z tytułami kolumn. Jeżeli tytuł kolumny jest wypukły, to kliknięcie lewym przyciskiem myszy na tytule sortuje rosnąco, kliknięcie prawym sortuje malejąco wiersze okna. Jeżeli podczas kliknięcia będzie naciśnięty przycisk Ctrl dotychczasowy sposób sortowania będzie uzupełniony o sortowanie na wskazanej kolumnie. W ten sposób można sortować po kilku kolumnach jednocześnie. Przycisków filtrowania służących do wywołania filtrów dla kolumn. Pasek przewijania pojawia jedynie wtedy jeżeli obiekty nie mieszczą się w okienku. Jego szerokość i położenie informują jaki procent elementów jest widocznych, oraz który fragment całości jest widoczny. Pól zawierających dane. Dodawać lub kasować wiersze można po naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybraniu odpowiedniego elementu menu, lub przez wybranie odpowiednich opcji z menu ramki aplikacji ( pole Dane). Zapis jest wykonywany przy zamykaniu okienka lub po wybraniu opcji z menu ( pole Dane Zapisz) 3. 4. Okno typu lista obiektów szczegóły obiektu Dla obiektów trochę bardziej złożonych niż waluty zastosowaliśmy dialog oparty na oknie składającym się zasadniczo z dwóch części. Listy obiektów z podstawowymi informacjami i opisu wybranego obiektu z wszystkimi danymi o obiektach. Przykładem takiego obiektu są magazyny. Okienko do ich edycji przedstawione zostało poniżej: Rysunek Okienko lista obiektów opis obiektu Lista obiektów służy jedynie do wyświetlania informacji, nie można na niej edytować (wskazuje na to szary kolor pól). Zachowanie przycisków i filtrowania na tytułach pól jest identyczne jak w okienku lista obiektów (patrz Okno typu lista obiektów). Szczegółowy opis służy do edycji danych. Zachowanie tej części jest typowe i nie wymaga szerszego opisu. Zapis jeżeli jest konieczny, jest wykonywany w momencie zmiany wiersza, zamykania okna lub po wybraniu opcji z menu (pole Dane Zapisz) Podręcznik Administratora 38 SIMPLE. ERP

  40 3. Okno typu nagłówek pozycje Do edycji obiektów zawierających listę atrybutów na przykład dokumenty lub typy jednostek miar zastosowaliśmy okno typu nagłówek pozycje. Przykładem takiego okienka może być okno służące do edycji jednostek miary. Rysunek Edycja typu nagłówek pozycje Okno takie składa się zasadniczo z dwóch części. W górnej zawarty jest opis obiektu, w naszym przypadku typu jednostki miary, w dolnej wyświetlana jest lista atrybutów nagłówka, w naszym przykładzie lista jednostek miary określonego typu. Edycja części dolnej jest identyczna jak w przypadku listy prostej lub listy ze szczegółami. W górnej części okna jest zawsze tylko jeden obiekt. Edycja tego obiektu jest standardowa i nie wymaga szczegółowego opisu z jedną różnicą. Zapis całego okna, a więc części górnej i dolnej okna wykonywany jest przy zmianie aktualnego obiektu górnego Okno złożonych elementów Rysunek Edycja z klasyfikatorem Podręcznik Administratora 39 SIMPLE. ERP

  41 Okno składa się zasadniczo z trzech części. Pierwsza z nich zawiera drzewiastą strukturę klasyfikatora z jednym elementem wyróżnionym. Jest to aktualny symbol klasyfikacyjny. Po prawej stronie na górze wyświetlona jest lista obiektów zawartych w aktualnym symbolu. Jest to lista obiektów niejednorodnych, występują na niej zarówno klasy niższego rzędu jak i klasyfikowane obiekty. W dolnej części okna, na zakładkach, wyświetlone są wszystkie atrybuty wybranej pozycji listy. Dodawanie i kasowanie jest możliwe po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu głównego okna aplikacji lub menu wywołanego prawym przyciskiem myszy Obiekty dialogowe W oknach użyto wielu obiektów dialogowych różnych wyglądem i zachowaniem. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich: Przyciski poleceń służą do wykonywania instrukcji (na przykład Zatwierdź fakturę, Ustaw tryb pracy bez klasyfikacji) reagują na kliknięcie myszą lub naciśnięcie spacji gdy przycisk zaznaczony jest jako aktywny. Przyciski rysunkowe są identyczne z przyciskami poleceń jeśli chodzi o ich funkcjonowanie, ale zamiast tekstu mają wyświetlony rysunek. Mogą mieć inny rysunek jeżeli przycisk jest włączony a inny jeżeli jest wyłączony. Przyciski opcji to okrągłe przyciski przedstawiające wykluczające się opcje Listy rozwijalne mogą być edytowalne lub nieedytowalne. Listy nieedytowalne służą do wyboru elementu z ustalonego zbioru opcji. Listy edytowalne są stosowane gdy chcemy umożliwić wybranie elementy z listy, a także dodanie elementu którego na niej nie ma. Podręcznik Administratora 40 SIMPLE. ERP

  42 Karty z zakładkami służą do grupowania obiektów dialogowych w oknie. Zwykle wszystkie obiekty na jednej zakładce tworzą spójną logiczną całość Podpowiedzi Jeżeli w jakimś polu system oczekuje wpisania danych definiowanych w innym miejscu, to zawsze pozwala korzystać z podpowiedzi. Podpowiedzi te dzielą się na dwa rodzaje. Podpowiedzi obiektów z klasyfikatorem i zwykłe podpowiedzi. Przykład podpowiedzi zwykłej zamieszczamy poniżej: Rysunek Podpowiedź zwykła Okienko z podpowiedzią składa się z trzech części. Nagłówka z polem szukaj do wpisania szukanego ciągu znaków. Nagłówków kolumn opisujących wyświetlaną zawartość i przycisku edycji umożliwiającego przejście do edycji podpowiadanego obiektu. Wierszy z podpowiadanymi obiektami. Pole przenoszone z podpowiedzi umieszczane jest po lewej stronie. Podpowiedź z klasyfikatorem jest bardziej złożona. Zostanie ona opisana na przykładzie podpowiedzi produktu: Podręcznik Administratora 41 SIMPLE. ERP

  43 Rysunek Podpowiedź z klasyfikatorem Okienko podpowiedzi obiektów klasyfikowanych składa się z kilku części. Nagłówek zawiera klasyfikator i przyciski. Przycisk pinezka służy do przypięcia do okna głównego okna podpowiedzi. Włączenie pinezki powoduje, że wybranie obiektu nie zamyka okna podpowiedzi. Pozostałe przyciski rozwinięcia klasyfikatora i ustawienia filtrowania przez klasyfikator mają działanie standardowe. Niektóre podpowiedzi mogą mieć w dolnej części zawarte informacje o wskazanym obiekcie z listy Serwis wyszukiwania Serwis służy do szybkiego wyszukiwania pozycji z wykazu. Rysunek Serwis wyszukiwania 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI 4. Użytkownicy i grupy użytkowników Każda osoba pracująca w systemie SIMPLE. ERP powinien posiadać swój własny login i hasło dostępu do systemu. Użytkowników można zakładać w systemie poprzez ręczne wprowadzenie danych lub automatyczne założenie dzięki integracji z ActiveDirectory. Podręcznik Administratora 42 SIMPLE. ERP

  44 Użytkownik może być przypisany do wielu grup. Prawa użytkownika są sumą uprawnień grup do których ten użytkownik należy oraz uprawnień indywidualnych. Prawo indywidualne jest nadrzędne względem prawa grupy a prawo odebrane nadrzędne względem prawa przydzielonego. Taka konstrukcja umożliwia budowanie różnorodnych struktur uprawnień i sprawne zarządzanie. UWAGA! Szczegółowe informacje o zarządzaniu użytkownikami i grupami znaleźć można w kontekstowym systemie pomocy 4. Uprawnienia użytkowników W systemie, prawa nie tworzą płaskiego zbioru lecz strukturę drzewiastą. Pojedyncze prawa na najniższym poziomie struktury są grupowane w zbiory, które tworzą prawa wyższego rzędu, te z kolei można grupować w prawa jeszcze wyższego rzędu itd. Prawa mogą dotyczyć możliwości wykonania opcji w systemie (opcja z menu) lub możliwości wykonania funkcji. Funkcje są związane z poszczególnymi obiektami występującymi w systemie. Cechą takiej hierarchii jest fakt, iż można zmienić status prawa na wyższym poziomie, a zmiana będzie propagować się do wszystkich praw podrzędnych Prawa efektywne w systemie określa się na podstawie praw przyznanych, które mogą znajdować się w trzech stanach: Podręcznik Administratora 43 SIMPLE. ERP

  45 Nadane Odebrane Nieokreślone. Dodanie lub odebranie danego prawa konkretnemu użytkownikowi bezwarunkowo nadpisuje ustawienia tego prawa w grupach, do których on należy (ignoruje je). Prawo wyznaczone na podstawie ustawień w grupach zostanie przeniesione na użytkownika tylko wtedy, gdy dla użytkownika dane prawo ma status nieokreślony. Odebranie prawa przyznanego ma wyższy priorytet niż jego nadanie. Jeśli dane prawo zostanie przyznane w jednej grupie, do której należy użytkownik, a w innej odebrane, wynikiem jest odebranie prawa. Stan nieokreślony nie zmienia statusu praw nadanych w innych miejscach. Np. jeśli w jednej grupie, do której należy użytkownik jest nieokreślone, a w drugiej grupie nadane lub odebrane, wynikiem jest odpowiednio nadanie lub odebranie. 3. Integracja z Active Directory Po ustawieniu integracji systemu SIMPLE. ERP z ActiveDirectory uzyskujemy automatyczne zakładanie użytkowników w SIMPLE. ERP przy pierwszym logowaniu do systemu. Warunkiem koniecznym poprawnego działania jest wcześniejsze założenie grupy użytkowników SIMPLE. ERP skojarzonej z grupą ActiveDirectory oraz nadanie tej grupie odpowiednich uprawnień w systemie. Prawa tej grupy będą spływały na użytkowników do niej należących. Podręcznik Administratora 44 SIMPLE. ERP

  46 Możliwość wyboru grupy AD na podstawie której założona zostanie grupa ERP Po integracji z ActiveDirectory użytkownicy mogą się logować/autoryzować w systemie SIMPE. ERP na konto domenowe bez potrzeby ponownego podawania loginu i hasła W przypadku instalacji systemu, która wykorzystywała wcześniej logowanie standardowe i została przełączona w tryb logowania zintegrowanego zachodzi potrzeba dostosowania loginów użytkowników ERP do zgodności z kontami ActiveDirectory. Operację taką można wykonać ręcznie poprzez wpisanie odpowiedniego identyfikatora w pole Identyfikator długi ID, bądź wygenerowanie takiego identyfikatora na podstawie pól Imię, Nazwisko i wybranego separatora przy użyciu funkcji Generuj ID. WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI I SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI 5. Czytniki kodów paskowych SIMPLE. ERP obsługuje wszystkie czytniki kodów paskowych podpinane do komputera poprzez port klawiatury. Maksymalna długość obsługiwanego kodu to 13 znaków (EAN13). Podręcznik Administratora 45 SIMPLE. ERP

  47 5. Drukarki Wszystkie drukarki obsługiwane przez systemy operacyjne Microsoft (z zainstalowanymi sterownikami) są także obsługiwane przez SIMPLE. Problem może stanowić wydruk dwustronny, który na niektórych typach drukarek działa dopiero po zaznaczeniu opcji: Rozpocznij wydruk po przesłaniu wszystkich stron Drukarki fiskalne Drukarki fiskalne to obiekt służący do ustawiania parametrów drukarek fiskalnych podłączonych do systemu Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych drukarek umożliwiającą szybką nawigację po zdefiniowanych już drukarkach oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję parametrów poszczególnych drukarek. Rysunek Drukarki fiskalne Drukarki posiadają następujące parametry: Nazwa drukarki; Czy bezpośredni sterownik jeżeli jest wybrane to współpraca ERP-a z drukarką będzie oparta o bezpośrednie wykorzystanie sterowników producenta. Możliwość drukowania pośredniego dalej jest możliwa i działa tak jak przed wprowadzeniem tej funkcjonalności; Biblioteka Dll - nazwa biblioteki dll do współpracy z drukarką fiskalną. Jeżeli będzie wybrane drukowanie przy pomocy bezpośredniego sterownika to pole tekstowe na nazwę biblioteki dll Podręcznik Administratora 46 SIMPLE. ERP

  48 zostanie zamienione na pole wyboru w którym musimy wskazać jeden ze sterowników obsłużony w aplikacji; Interfejs dla wydruku pośredniego nie widać dej opcji bo drukarki zawsze były obsługiwane przez port komunikacyjny COM. Dla wydruku bezpośredniego w zależności od wybranego sterownika może być dostępny port COM/Wirtualny COM oraz port komunikacyjny USB; Port numer portu COM lub wirtualnego COM do którego podłączona jest drukarka; Szybkość prędkość transmisji (bitów na sekundę) z jaką przebiega komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką fiskalną; USB serial numer seryjny w systemie operacyjnym urządzenia podłączonego do portu USB, jeżeli nie znamy tego numeru to podczas próby połączenia z drukarką zostaną wyświetlone wszystkie numery podłączonych urządzeń i trzeba wybrać jeden z nich; Nagłówek - cztery linie nagłówka paragonu (dla wydruku bezpośredniego ilość linii zależna jest od możliwości sterownika); Stopka cztery linie stopki paragonu (dla wydruku bezpośredniego ilość linii zależna jest od możliwości sterownika); Domyślna - pole oznaczające, że dana drukarka jest ustawiona jako domyślna dla systemu (tylko jedna może być domyślna); Nazwa towaru na paragonie - określa czy na paragonie ma być drukowana nazwy, czy identyfikator towaru; Czy potwierdzenie wydruku - czy po wysłaniu paragonu na drukarkę użytkownik ma potwierdzać poprawność wydrukowania paragonu. Czy po wydrukowaniu otworzyć szufladę jeżeli będzie wybrany to po zakończeniu drukowania paragonu będzie otwierana szuflada podłączona do drukarki fiskalnej; Czy do raportu dobowego przekazujemy datę podczas drukowania raportów dobowych z poziomu aplikacji można do drukarki wysyłać datę, jeżeli jej nie będziemy wysyłać to drukarka wyświetli aktualną datę na wyświetlaczu i poprosi o jej zatwierdzenie. W przypadku wysłania daty podczas żądania raportu dobowego drukarka ni będzie się o nic pytać tylko od razu wydrukuje raport; Widoczność rabatu W przypadku Pozycje są pomniejszone o wartość rabatu na paragonie nie będzie osobnego wiersza z kwotą rabatu o jaką ewentualnie została pomniejszona pozycja. Dla Na paragonie widać wartość rabatu pozycji będzie osobny wiersz ze słowem rabat oraz kwota rabatu dla danej pozycji; Czy weryfikacja stawek VAT drukarki z konfiguracją jeżeli jest wybrane to podczas drukowania paragonu dla każdej pozycji będzie sprawdzane czy stawka VAT pozycji paragonu w ERP-ie jest zgodna z zaprogramowaną stawką VAT w drukarce fiskalnej, przykładowo jeżeli pozycja ma 23% i w konfiguracji zaznaczyliśmy że to będzie stawka A to będzie sprawdzane czy na drukarce dla stawki A jest ustawione 23%. W momencie pojawienia się niezgodności pojawi się komunikat i paragon zostanie anulowany; Czy logujemy do pliku jeżeli będzie zaznaczone to pojawi się pole do wyboru pliku gdzie będzie zapisywany log. W logu zapisywane są wszystkie wewnętrzne wywołania funkcji merytorycznych mechanizmu drukowania paragonów oraz wszystkie wywołania funkcji z konkretnego sterownika producenta. Na zakładce Stawki VAT definiowane są powiązania pomiędzy stawkami VAT występującymi w systemie a stawkami VAT z drukarki fiskalnej. Podręcznik Administratora 47 SIMPLE. ERP

  49 Linie nagłówka i linie stopki mogą zawierać dane pobierane z dokumentu sprzedaży w tym celu należy wpisać nazwę zmiennej oznaczającą daną o którą chodzi: ^DOK_IDM identyfikator dokumentu sprzedaży ^STF_IDN identyfikator stanowiska sprzedaży ^KON_IDN identyfikator odbiorcy ^KON_NUM konto analityczne odbiorcy Teraz możliwy jest wydruk na drukarkach fiskalnych przy pomocy: Wydruku pośredniego (sposób był dostępny od początku) Wydruku bezpośredniego (nowa możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi) Dla wydruku bezpośredniego dostępne jest parę opcji więcej w stosunku do wydruku pośredniego (opcje zostały opisane dokładnie powyżej): Biblioteka dll jest wybierana z listy a nie wpisywana tekstem, Interfejs, USB Serial, Czy po wydrukowaniu otworzyć szufladę, Czy do raportu dobowego przekazujemy datę, Widoczność rabatu, Czy weryfikacja stawek VAT drukarki z konfiguracją, Czy logujemy do pliku. Dodatkowo dla wydruku bezpośredniego z poziomu paska narzędzi i menu można wykonać: Raport dobowy po potwierdzeni żądania na drukarce zostanie wydrukowany raport dobowy, Raport okresowy po wprowadzeniu zakresu dat oraz określeniu czy ma być to forma skrócona czy nie na drukarce zostanie wydrukowany raport okresowy, Wywołać okno Informacje zostanie otwarte okno z dostępnymi informacjami jakie dzięki sterownikowi producenta ERP był wstanie odczytać z drukarki (np. stawki VAT przyporządkowane do konkretnych liter). Dla łatwiejszego poruszania się w oknie poniżej przedstawione jest kilka przykładów konfiguracji podłączenia drukarek fiskalnych: Przykład 1: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez port COM 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port COM, 2. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port COM, protokół posnet 3. W oknie drukarek fiskalnych: a) Dodajemy nową drukarkę, b) Wpisujemy nazwę, c) Zaznaczamy Czy bezpośredni sterownik, Podręcznik Administratora 48 SIMPLE. ERP

  50 d) Wybieramy bibliotekę dll: libposcmbth, e) Wybieramy interfejs COM, wirtualny COM, f) Wybieramy numer portu COM do jakiego została podłączona drukarka, g) Szybkość można zostawić domyślnie na poziomie 9600, h) Zaznaczamy Czy potwierdzenie wydruku, i) Zaznaczamy Czy po wydruku otworzyć szufladę, j) Zaznaczamy Czy dla raportu dobowego przekazujemy datę k) Widoczność rabatu zaznaczamy w ten sposób jak chcemy aby były one wyświetlane na paragonach (mogą być widoczne lub nie), l) Zaznaczamy Czy weryfikacja stawek VAT drukarki z konfiguracją m) Możemy wprowadzić do dostępnych linii nagłówka i stopki dowolne teksty lub predefiniowane stałe. n) Zaznaczamy Czy logujemy do pliku oraz wybieramy gdzie na dysku będzie plik z logiem. Uruchamiamy okno Informacje z paka narzędzie lub menu i odczytane stawki VAT z konfiguracji drukarki fiskalnej wpisujemy w drugiej zakładce okna dla naszej nowej drukarki. Przykład 2: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez wirtualny port COM 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez post USB, w tym momencie po zainstalowaniu sterowników od producenta drukarki w systemie powstanie wirtualny port COM, jego numer można zobaczy w Menadżerze urządzeń. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port USB, protokół posnet 3. Tak jak w przykładzie 1 4. Tak jak w przykładzie 1 Przykład 3: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez port USB 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port USB, podczas podłączania należy zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta. W oknie drukarek fiskalnych: punkty a-d oraz h-n tak jak w przykładzie 1. a) Wybieramy interfejs USB, b) USB Serial zostawiamy puste. Zapisujemy dane. Otwieramy okno Informacje. Nastąpi próba połączenia z drukarką, jedna k nie powiedzie się ona ponieważ nie wprowadziliśmy wartości USB Serial. Erp w tym momencie wyświetli listę wartości USB serial dla wszystkich podłączonych drukarek do komputera. Należy wybrać jedną z nich odpowiadającą naszej drukarce i wpisać ja do pola USB Serial, Podręcznik Administratora 49 SIMPLE. ERP

  51 4. Tak jak w przykładzie 1 Przykład 4: Drukarka Posnet Thermal FV EJ poprzez protokół Thermal 1. Drukarkę podłączamy do komputera poprzez port COM lub USB. Jeżeli podłączaliśmy przez USB należało zainstalować przy tej okazji sterowniki producenta. W menu drukarki wybieramy sposób komunikacji z komputerem: port USB jeżeli użyliśmy kabla USB, port COM jeżeli użyliśmy kabla COM. Protokół komunikacyjny Thermal 3. W oknie drukarek fiskalnych wszystkie punkty analogicznie jak w przykładach dla protokołu posnet. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać thermalservicelibrary. Sterownik thermal obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM (maksymalny numer portu to 9 numery wirtualnych portów można modyfikować w menadżerze urządzeń). Tak jak w przykładzie 1 Przykład 5: Drukarka Elzab Mera 1. Jedyną różnicą jest biblioteka DLL gdzie należy wybrać elzabdr. Sterownik elzabdr obsługuje jedynie komunikację przy pomocy portu COM lub wirtualnego portu COM. Reszta tak jak w przykładzie 1 Podręcznik Administratora 50 SIMPLE. ERP

  52 5. Drukarki oraz drukarki fiskalne na terminalu Wykorzystanie drukarek na terminalu wiąże się z koniecznością odpowiedniego skonfigurowania parametrów połączenia terminalowego. Jeśli dana drukarka posiada bardzo zaawansowane sterowniki, które nie są dostępne wraz z instalacją Windows, a niezbędne jest wykorzystanie ich funkcjonalności - należy takie sterowniki zainstalować zarówno na stacji jak i terminalu. Drukarki fiskalne mogą być obsłużone przez połączenie terminalowe po wykonaniu następujących czynności: 1. Biblioteki do obsługi drukarek fiskalnych należy skopiować do katalogu systemowego Windows na stacji roboczej 2. Zaimportować odpowiednie wpisy do rejestru na stacji roboczej 3. Nawiązać połączenie z terminalem ze stacji, uruchomić SIMPLE. ERP, w oknie definicji drukarek fiskalnych skojarzyć odpowiednią drukarkę ze stacją (ponowne użycie przycisku Skojarz powoduje odwołanie skojarzenia). Instrukcja oraz biblioteki dostępne są na ftp://ftp. simple. pl/serwis/terminal/drukfisk/ Podręcznik Administratora 51 SIMPLE. ERP

  53 SQL Terminal Drukarka PC Notebook Notebook Drukarka fiskalna Drukarka fiskalna 5. Procedury API W celu integracji z zewnętrznymi systemami został dodany zestaw procedur służący do pobierania danych lub zakładania oraz modyfikacji obiektów. Do użycia funkcji API niezbędne jest wykupienie dodatkowych licencji. Sposób ich użycia jest opisany w osobnej dokumentacji szczegółowo. Tu opisane zostaną tylko ogólne zasady. Wszystkie procedury nazywają się według schematu: [dbo]. [api_obiekt_akcja] Gdzie obiekt oznacza czego dotyczy dana procedura a akcja oznacza co zostanie wykonane na przykład utwórz lub skasuj. Tak więc procedura api_doksprzed_utworz służy do tworzenia dokumentów sprzedaży. Parametry bit = varchar(max) = null OUT, --xml int = null OUT, --xml wejściowy z obiektem do zapisania/zmiany --1 zwraca resultset, - <>1 nie zwraca resultset-a --kod błędu (0 gdy varchar(200) = null OUT --komunikat błędu <> 0) Wyniki działania procedur API zapisywane są w tabeli sys_log_obiektow. Lista procedur jest stale uzupełniania i rozwijana. Podręcznik Administratora 52 SIMPLE. ERP

  54 6. MODYFIKOWANIE RAPORTÓW, WGRYWANIE SKRYPTÓW VBS 6. Tworzenie raportów na podstawie raportów wbudowanych Przykład prawidłowego złożenia raportu wydruku, np. faktury, zawierającego nagłówek z szablonu Faktura 1 oraz pozycje z szablonu Faktura 4 Niedopuszczalne jest również: Użycie wyeksportowanych (zmodyfikowanych lub nie) raportów jako części składowych zupełnie nowego raportu bez jego ponownego skopiowania. klientowi spodobały się zmiany wprowadzone w Nagłówek k1* (po kroku 5) ale główną część faktury chce diametralnie zmienić, np. na podstawie szablonu Faktura 2. Wykonujemy więc kopię Faktura 2, eksportujemy z niej część z pozycjami Główny k2, modyfikujemy w InfoMaker i jako Glowny k2* zapisujemy do naszej Kopia Faktura 2. Jako nagłówka używamy sprawdzonego już wcześniej Nagłówek k1*. I nie można na tym poprzestać. Należy tak spreparowany raport skopiować pod nową nazwą aby Nagłówek k1* i Główny k2* otrzymały nową numerację i były niezależne od zmian podraportów w szablonie źródłowym Dodawanie kolumn do raportów Po eksporcie sprawdzamy jaką procedurę woła raport: Procedura to: sp_dsp_select_rap_poz1. Podręcznik Administratora 53 SIMPLE. ERP

  55 Na jej podstawie tworzymy nową: up_am_dsp_select_rap_poz1. [Check syntax] następnie [Apply] W nowej procedurze dodajemy kolumny do zapytania select zwracającego dane Następnie wprowadzamy nazwę nowej procedury do raportu: W oknie z danymi dopisujemy pola (ważne aby były prawidłowe formaty i odpowiednia kolejność): Podręcznik Administratora 54 SIMPLE. ERP

  56 Zapisać, Zamknąć, Otworzyć ponownie, odświeżyć i dodać pole w wybrane miejsce na raporcie Podobnie jest z raportami opartymi na zapytaniu a nie procedurze. Wtedy należy w źródle danych... Podręcznik Administratora 55 SIMPLE. ERP

  57 dodać nowe kolumny i wrócić do design przez Return Połączenie ODBC Aby wykonywać raporty w programie InfoMaker należy najpierw stworzyć połączenie ODBC do bazy danych. Dodajemy nowe źródło, jako sterownik wybieramy SQL SERVER. Następnie pojawiają się okna, w których wpisujemy dowolną nazwę dla połączenia i nazwę serwera. Aby połączenie było poprawne wybieramy opcję podłączenia poprzez MS SQL. Po sprawdzeniu poprawności połączenia pokaże się formatka, na której wybieramy bazę która ma być podłączana jako domyślna baza danych ( Change the default database to:). W następnej zakładce zakładania ODBC należy odznaczyć pole Perform translation for character data. Po zakończeniu ustawień połączenia mamy możliwość przetestowania połączenia. Jeżeli wszystko jest poprawnie to kończymy zakładanie połączenia. Podręcznik Administratora 56 SIMPLE. ERP

  58 Profile połączenia InfoMaker Po uruchomieniu InfoMakera należy uruchomić ikonę przedstawiającą cztery beczułki. Pojawi się okno z Database profiles. Ustawiamy się na ODBC, w tym momencie podświetla się klawisz NEW, który naciskamy uzyskując okno: Wypełiamy nazwę połączenia, wskazujemy na zdefiniowane wcześniej źródło danych, podajemy użytkownika, następnie przechodzimy na zakładkę Transaction, koniecznie zaznaczamy [V] Disable Bind. Ostatnią zakładką, w której zmieniamy jest Syntax. Odznaczamy tam [] Use Call Escape Syntax 6. Wywoływanie skryptów VBS w SIMPLE. ERP Metody wywoływania skryptów w SIMPLE. ERP: bezpośrednie z pulpitu Podręcznik Administratora 57 SIMPLE. ERP

  59 po uruchomieniu systemu po wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie Wywołania bezpośrednie Podstawowe rodzaje zdarzeń: Funkcja użytkownika Przed edycją dokumentu Przed usunięciem pozycji Przed zapisem dokumentu Przed zatwierdzeniem dokumentu Po dekretacji Po dodaniu pozycji Po zatwierdzeniu Przejście nagłówek pozycja Sprawdzenie dokumentu Sprawdzenie nagłówka Sprawdzenie pozycji Działanie zależne od kodu wyjścia (PB. SetReturnValue(n)) Otwarcie hook a Działanie ERP w przypadku zwrotu kodu >0 Procedury wstępne Wykonanie skryptu Procedura właściwa Zamknięcie hook a Otwarcie hook a Działanie ERP w przypadku zwrotu kodu <0 Procedury wstępne Wykonanie skryptu Procedura właściwa Zamknięcie hook a Przejście do edycji skryptów Podręcznik Administratora 58 SIMPLE. ERP

  60 Nowy skrypt Przeglądarka obiektów, funkcji i atrybutów Podręcznik Administratora 59 SIMPLE. ERP

  61 7. DEBUGGOWANIE APLIKACJI I ZGŁASZANIE BŁĘDÓW 7. Tryb debuggowania Włączenie trybu debuggowania aplikacji SIMPLE. ERP następuje po aktualizacji wpisu w pliku config. xml Tryb ten udostępnia wiele ukrytych opcji, m. in. SQL Spy, serwis okien, definicje zmiennych dekretacji, definicje segmentów masek itp. Również komunikaty o błędach zawierają znacznie bogatszy opis. SQL Spy pozwala śledzić komunikację aplikacji z bazą. Stanowi on alternatywę do SQL Profiler a. UWAGA! Po zakończeniu prac należy zawsze wyłączać tryb debuggowania, gdyż pozostawienie go włączonego naraża użytkownika na konieczność obsługi zwiększonej liczby komunikatów i ostrzeżeń a także daje mu do ręki potężne narzędzie, przez co może spowodować on wystąpienie nowych błędów i niezgodności Log błędów aplikacji ss0error. log W katalogu \APP będącym podkatalogiem ścieżki instalacji (domyślnie c:\simple_sa\simple. erp) oprócz komponentów klienta SIMPLE. ERP znajduje się także log błędów aplikacji: ss0error. log. Podręcznik Administratora 60 SIMPLE. ERP

  62 W logu zapisywane są wszystkie błędy jakie wystąpiły podczas pracy aplikacji na danej stacji klienckiej. Zapis jest chronologiczny, obok daty i godziny wystąpienia błędu zapisywana jest informacja o kontekście/oknie, numer i opis błędu, polecenie SQL będące jego przyczyną Zgłaszanie błędów w isyrop Pod adresem syrop. pl znajduje się System Rozwiązywania Problemów. Aby móc korzystać z niego należy najpierw założyć tam swojego użytkownika. isyrop pozwala na konfigurację swoich ustawień, wykonywanie zapytań, wyszukiwanie rozwiązań, wpisywanie zgłoszeń o błędach, potrzebach rozszerzeń, dodawanie załączników. Zapewnia również komunikację jak i zapis jej wątków pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozwiązaniu danego problemu. PRZYPOMNIENIE: isyrop stanowi JEDYNĄ i OBOWIĄZKOWĄ formę zgłaszania problemów z systemami SIMPLE dla pracowników SIMPLE S. Nowe zgłoszenie powinno zostać poprzedzone analizą wstępną problemu. W każdym powinien znaleźć się załączony log błędów ss0error. log (jeśli istnieje tam zapis dotyczący problemu). Jeśli opisywany błąd jest powtarzalny należy opisać kroki prowadzące do jego wystąpienia Zgłaszanie bezpośrednio z aplikacji Konfiguracja kont Konfigurację konta ustawia się w okienku użytkowników: Wypełniając grupę pól Syrop konto, hasło i czy w przypadku braku ustawień można skorzystać z konta ogólnego dla firmy. Konto ogólne dla firmy można ustawić w opcji Struktura organizacyjna - Dane firmy: Podręcznik Administratora 61 SIMPLE. ERP

  63 8. PROGRAMY NARZĘDZIOWE 8. ERPAdmin W katalogu z aplikacją kliencką SIMPLE. ERP znajduje się także narzędzie ERPAdmin, które służyć może administratorom systemu do: sprawdzania połączeń do bazy danych wraz z translacją superusera -> użytkownik aplikacji sprawdzania blokad SQL sprawdzenia poprawności raportów definiowania superusera Podłączenia do bazy Opcja w menu Dane > Podłączenia do bazy. Wyświetla listę połączeń wraz z informacjami o ich stanie. Podręcznik Administratora 62 SIMPLE. ERP

  64 Menu prawego przycisku myszy pozwala rozłączyć dane połączenie Blokady w bazie Opcja w menu Dane > Blokady w bazie. Pozwala sprawdzić jakie zostały podniesione semafory przy pesymistycznej strategii blokowania Sprawdzenie poprawności raportów Opcja w menu Dane > Sprawdzenie poprawności raportów. Podręcznik Administratora 63 SIMPLE. ERP

  65 Okienko służy do weryfikacji poprawności definicji raportów użytkowników, ich modyfikacji, importu i eksportu. Znaczenie przycisków: [Obiekty] lista obiektów elementu raportu: Podręcznik Administratora 64 SIMPLE. ERP

  66 [Zapisz] zapis zmian [PSR] - Eksport w formacie PowerSoft Report [SRD] - Eksport w formacie Datwindow Source [Podgląd] widok jak raport wygląda na ekranie [Syntaks] Wszystkie informacje o obiekcie 8. SQL Server Management Studio (SSMS) Jest to narządzie, które będzie używane najczęściej. SSMS jest zintegrowanym narzędziem dla programistów oraz administratorów baz danych. Rejestrowanie serwera i bazy danych w SSMS przebiega niemal identycznie jak w SQL Serwerze Jedyne zmiany dotyczą wyglądu interfejsu. Po zarejestrowaniu serwera można sprawdzić jego właściwości korzystając z narzędzia Object Explorer. Podręcznik Administratora 65 SIMPLE. ERP

  67 Pierwszą interesującą nas zakładką po zakładce Ogólne jest zakładka dotycząca pamięci i pozwala na włączenie API Address Window Extensions (AWE, opcja dotyczy systemów 32 bitowych). Funkcja ta udostępnia szereg opcji służących do zarządzania pamięcią. Na przykład, jeśli rozmiar pamięci fizycznej jest większy niż rozmiar pamięci wirtualnej i w przypadku, gdy ilość pamięci wirtualnej spadnie, SQL Server powinien korzystać z pamięci fizycznej wówczas AWE może dynamicznie zmienić ilość pamięci używanej przez SQL Server. Następnie warto spojrzeć na zakładkę Processors. Można wskazać, które procesory komputera wieloprocesorowego mogą być używane przez SQL Server albo pozwolić SQL Server owi na automatyczny wybór procesorów. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie SQL Server owi automatycznego wyboru procesorów. Chyba, że z jakiegoś istotnego powodu któryś z procesorów nie powinien być używany. Podręcznik Administratora 66 SIMPLE. ERP

  68 9. MICROSOFT SQL SERVER informacje dodatkowe 9. Struktura danych, działanie loga transakcji 9. Systemowe bazy danych Baza master model tempdb Opis Zawiera wpisy o bazach użytkownika, operacjach SQL Serwera, kontach, zmiennych środowiskowych, systemowych komunikatach o błędach Szablon dla nowych baz użytkownika Przestrzeń dla tabel/danych tymczasowych Podręcznik Administratora 67 SIMPLE. ERP

  69 msdb Baza distribution Opis Używana przez SQL Server Agenta, przechowuje m. informacje o zadaniach, historii, planowaniu Dane i historia używane przez replikację istnieje tylko po skonfigurowaniu serwera jako publikatora\dystrybutora 9. Rozmieszczanie baz na dyskach Z uwagi na systematyczne i jednoczesne korzystanie przez SQL z bazy użytkownika oraz baz tempdb i systemowych zaleca się aby znajdowały się one na innych dyskach fizycznych. Jeśli serwer ma tylko dyski logiczne (partycje) nie ma to większego wpływu na wydajność. Dla macierzy RAID nie ma potrzeby rozmieszczania baz na innych dyskach logicznych dyski fizyczne tworzą macierz nie mamy wpływu na lokalizację danych na konkretnym dysku. Jeśli do serwera podpięty jest jeszcze dodatkowo autonomiczny dysk można na nim umiejscowić log transakcji. Wymagany jest sprzętowy kontroler RAID (1, 0, 10, 5) z pamięcią podręczną min. 256MB. Zalecane konfiguracje macierzy RAID przedstawiają się następująco: rozdzielenie na odrębne fizyczne dyski (macierze) następujących funkcji systemu: oprogramowanie systemowe i plik wymiany (RAID1, RAID10) pliki danych SQL (mdf) (RAID1, RAID10, RAID5), logi transakcyjne (ldf) + tempdb (tylko RAID1 lub RAID10) 9. Typy obiektów Obiekt Table Data type Constraint Default Rule Index View Stored Opis Przechowuje dane jako zbiór kolumn i wierszy Definuje typ danych dla kolumny lub zmiennej Zapewnia integralność danych dane zapisane w kolumnie muszą spełniać ten warunek Wartość domyślna dla kolumny w przypadku braku jej określenia Definiuje warunek/wyrażenie używane do sprawdzania poprawności danych zapisanych w kolumnie lub zmiennej Obiekt pozwalający na szybki dostęp do wybranych wierszy lub zapewniający unikalność ich wartości Pozwala przeglądnąć dane z jednej lub wielu tabel czy innych view Zbiór poleceń Transact-SQL zapisanych w postaci wsadu Podręcznik Administratora 68 SIMPLE. ERP

  70 procedure Trigger Specyficzna forma procedury, która uruchamiana jest automatycznie podczas modyfikacji danych w tabeli 9. Sposoby odwoływania się do danych: server. database. owner. object server. database.. object server.. object server... object database. object database.. object owner. object object 9. 6. Pomocne procedury Procedura sp_help [object_name] sp_helpdb [database_name] sp_helpindex [table_name] sp_helptext [procedure_name] Opis Pokazuje informacje o obiekcie Pokazuje informacje o bazie Pokazuje informacje o indeksie w tabeli Pokazuje treść procedury 9. 7. Strategie backupu danych Aby zminimalizować możliwość bezpowrotnej utraty danych należy zdefiniować strategię backup owania baz. W ekstremalnych sytuacjach pozwoli to szybko odzyskać utracone dane. Dane mogą zostać uszkodzone nie tylko przez awarię sprzętu lub programu, należy brać pod uwagę także kradzież sprzętu lub niewłaściwe używanie niektórych poleceń T-SQL, np. delete czy update. Bazy systemów SIMPLE należą do grupy OLTP ( On Line Transaction Processing), dlatego też zalecane jest częste wykonywanie backupów Rodzaje backupów Kompletny (Complete Database Backup) backupowane są wszystkie dane, ich struktura i log transakcji. Backupowi nie podlegają nieaktywne strony (data pages) przez co plik backupu bywa mniejszy od oryginalnej bazy. Przydatny przy przenoszeniu baz na inne serwery. Podręcznik Administratora 69 SIMPLE. ERP

  71 Transakcyjny (Transaction Log Backup) tylko log transakcji podlega backupowi. W logu zapisywane są informacje wprowadzone po ostatnim backupie bazy. Różnicowy (Differential Backup) backupuje strony danych zmienione od czasu ostatniego backupu pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku z kopią. Aby odtworzyć bazę z kopii należy zrestorować najświeższy kompletny backup oraz najświeższy backup różnicowy. Aby zrestorować bazę z backupu różnicowego należy wykonać kolejno: 1. BACKUP LOG z opcja WITH NO_TRUNCATE Podręcznik Administratora 70 SIMPLE. ERP

  72 2. Zrestorować najświeższy pełny backup 3. Zrestorować najświeższy backup różnicowy 4. Zrestorować backupy logów transakcji powstałe po backupie różnicowym 5. Zrestorować log z backupu wykonanego w punkcie 1. Można wykonywać backup, podczas gdy baza pozostaje w użyciu. W trakcie takiego backupu nie mogą wystąpić operacje: dodawania/usuwania plików bazy, dodawania indeksów, operacje nierejestrowane (non-logged), zmniejszanie rozmiaru bazy (shinking). Zalecenia: regularne czyszczenie loga poprzez BACKUP LOG z opcją TRUNCATE_ONLY (UWAGA! Nie można wtedy odzyskać loga z backupu) bazy tempdb nie backupujemy należy backupować bazy systemowe: master (tylko kompletny) w razie utraty/awarii należy użyć rebuildm. exe aby odbudować strukturę baz SQL Server a; msdb (kompletny) aby zachować zadania, alarmy SQL Agenta Składnia BACKUP: BACKUP DATABASE TO <backup_device> [, n] [WITH [[, ] FORMAT] [[, ] {INIT NOINIT}] [[, ] RESTART] [, ] MEDIANAME = Składnia RESTORE: Podręcznik Administratora 71 SIMPLE. ERP

  73 RESTORE DATABASE database_name [FROM <backup_device> [,... n]] [WITH [[, ] FILE = file_number] [[, ] MOVE 'logical_file_name' TO operating_system_file_name'] [[, ] REPLACE] [[, ] {NORECOVERY RECOVERY STANDBY = undo_file_name}]] where <backup_device> is {DISK TAPE PIPE} =} Zmniejszanie rozmiaru bazy: zamknięcie/usunięcie nieużywanych transakcji CHECKPOINT obięcie loga BACKUP LOG nazwa_bazy WITH TRUNCATE_ONLY zmniejszenie rozmiaru bazy i loga DBCC SHRINKDATABASE ( nazwa_bazy) Opcje tą zalecamy jedynie w przypadkach gdy były usuwane duże kolekcje danych. Ta operacja powoduje zwiększenie frmagmentacji indeksów. Konto Administratora (Windows) na obu serwerach powinno mieć przypisane identyczne hasło. To samo dotyczy loginu sa (SQL). Można przenosić wszystkie bądź tylko wybrane loginy. Uruchomienie paczki rozpoczyna transfer loginów. Podręcznik Administratora 72 SIMPLE. ERP

  74 Po pomyślnym przeniesieniu loginów możemy przywrócić poprzedni sposób uruchamiania usługi MSSQLSERVER oraz hasła Administratora i sa. Podręcznik Administratora 73 SIMPLE. ERP

  75 Podręcznik Administratora 74 SIMPLE. ERP

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

Podręcznik szybkiego startu i instalacji Cadel Master

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu i instalacji Cadel Master

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu i instalacji Cadel Master