Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 Fd5000

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 FD5000 to kompletny przewodnik dotyczący instalacji i konfiguracji systemu do monitorowania i kontrolowania. Zawiera wyczerpujące informacje na temat funkcji i opcji, które oferuje system oraz wskazówki dotyczące wdrażania go w celu osiągnięcia optymalnych wyników. Przewodnik zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania urządzeń i konfiguracji systemu, a także informacje na temat najlepszych praktyk wdrażania w celu optymalizacji wydajności systemu. Przewodnik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 FD5000 jest doskonałym źródłem informacji dla osób zajmujących się instalacją i konfiguracją systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 Fd5000

W obecnych czasach, aby utrzymać wysoką pozycję na rynku niskonapięciowych napędów falownikowych, istnieje konieczność ciągłego przewidywania i dostosowywania przez producentów swoich produktów do zmieniających się potrzeb rynku. Do najnowszych trendów,które producent musi uwzględniać przy projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów należy między innymi zwiększenie wymagań rynku dotyczące podwyższonej sprawności silników indukcyjnych. Zgodnie z różnymi szacunkami, wykorzystywane w przemyśle silniki zużywająokoło 30-40% całości generowanej na świecie energii elektrycznej. Biorąc to pod uwagę nawet niewielkie zwiększenie sprawności energetycznej silników, powoduje znaczące oszczędności energii w wymiarze globalnym. Standardem staje się więc stosowanie silnikówo podwyższonej sprawności energetycznej IE3 (premium) lub nawet IE4 (super premium), na co odpowiedzią ze strony producentów falowników muszą być produkty, które będą z jednej strony same zużywały jak najmniejszą ilość energii, z drugiej, będą w stanie napędzaćwysokowydajne silniki nowej generacji (np. silniki z magnesami trwałymi PM). Innym ważnym trendem, wymuszanym również poprzez dyrektywy unijne, jest wzrost potrzeby zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej, co wiąże się z obniżeniem emisji zakłóceńelektromagnetycznych oraz emisji harmonicznych generowanych przez falownik.
Koncern Hitachi cały czas pracuje nad poprawą produktów i technologii ich wytwarzania, tak aby sprostać trendom rynkowym i utrzymać wysoką pozycję na rynku wśród rosnącej wciąż konkurencji. Stwarza to konieczność posiadania szerokiej gamy produktów dopasowanychdo indywidualnych wymagań poszczególnych aplikacji, od prostych ekonomicznych falowników służących do regulacji obrotów silnika, po zaawansowane technicznie jednostki posiadające wyszukane funkcje servo, czy sterownika PLC.
Modułowa konstrukcja i duża wszechstronność zapewniają optymalne i oszczędne rozwiązania techniczne, które mogą być indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania. Falowniki Hitachi mogą być łatwo skonfigurowane i są tak zaprojektowane, aby dostarczaćwysoką wydajność, niezawodność i elastyczność.
Produktem Hitachi w segmencie małych ekonomicznych falowników skalarnych, jest falownik serii NE-S1. Model łączy w sobie wysoką jakość wykonania, dużą funkcjonalność i bardzo konkurencyjną cenę. Obecnie falowniki NE-S1 są dostępne na napięcie klasy 200V dlamodeli z zakresu mocy 0, 2÷2, 2kW oraz na napięcie klasy 400V dla modeli z zakresu mocy 0, 4÷4kW. Z założenia NE-S1 zaprojektowano jako przemiennik częstotliwości do współpracy z mniej wymagającymi aplikacjami typu podajnik, wentylator, pompa, jednak nie wykluczato jego zastosowania w innego rodzaju aplikacjach.
Drugim niedawno wprowadzonym na rynek przez Hitachi modelem falownika skalarnego w segmencie małych falowników jest seria WL200. Falownik ten jest następcą znanego i cenionego za niezawodność modelu X200, mającego zastosowanie w aplikacjach pomp, wentylatoróworaz wielu innych układach napędowych niewymagających stosowania zaawansowanego sterowania wektorowego lub bezpośredniego sterowania momentem.
Główny nacisk projektanci HITACHI położyli na możliwość stosowania falownika WL200 w nowoczesnych układach automatyki i sterowania. W falownikach WL200 wprowadzono całą gamę udoskonaleń, a wśród nich: wbudowany ministerownik PLC(program EasySequence), zaawansowanyregulator PID, funkcje stopu bezpieczeństwa, udoskonaloną transmisję RS485 w standardzie Modbus RTU i wiele innych. Szczególnie wbudowane funkcje sterownika PLC - EasySaquence wyróżniają ten falownik na rynku. Dla programisty dostępne jest 6kB pamięci programu,który można podzielić na pięć równolegle pracujących, niezależnych zadań, co pozwala w wielu przypadkach skrócić do minimum czas odpowiedzi falownika na zdarzenie zewnętrzne. Wykorzystanie ministerownika PLC - EasySaquence w większości przypadków pozwoli wyeliminowaćzewnętrzne układy przekaźników programowalnych czy prostych sterowników PLC. Maksymalna prędkość transmisji 115, 2 kbit/s dla komunikacji Modbus RTU (RS485) oraz zwiększony zakres funkcji tego protokółu (np. funkcja Broadcastingu lub funkcja jednoczesnego zapisu/odczyturejestrów) pozwala zastosować WL200 w każdej sieci tego typu. Nowością jest również możliwość zbudowania sieci komunikacyjnej pomiędzy falownikami WL200 (i/lub WJ200) bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych – tzw. EzCOM. Jest to typowa sieć „Master/Slave"gdzie rolę urządzenia „Master" przejmuje jeden z falowników WL200 a pozostałe pracują jako urządzenia Slave. WL200 posiada także nową funkcję dwupoziomowego hasła pozwalającą zabezpieczyć falownik przed nieuprawnionym dostępem do nastaw. Jednym z najważniejszychudoskonaleń jest niewątpliwie wyposażenie falownika WL200 w bezpośredni port USB (standard złącza Mini-B) służący do współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ProDriveNext. Falowniki w całym zakresie mocy, posiadają wbudowaną jednostkę hamującą tzw. „brakingchopper", do której potrzebne jest tylko dołączenie odpowiedniego zewnętrznego opornika hamującego.
Falowniki WL200 dostępne są w wersji zasilania jednofazowego oraz trójfazowego. Napięciem 1x230VAC mogą być zasilane modele w przedziale mocy od 0, 2kW do 2, 2 kW. Zasilanie 3x400VAC natomiast jest dostępne dla modeli o mocach od 0, 4 kW do 18, 5 kW.
Dla małych mocy z zakresu 0, 4÷15kW dla klasy zasilania 400V i 0, 1÷2, 2kW dla klasy zasilania 200V, Hitachi oferuje wektorowy falownik serii WJ200. Różnica pomiędzy serią falowników WJ200 a WL200 sprowadza do paru elementów. Pierwszy z nich to funkcja sterowaniawektorowego, która w serii WL200 nie występuje. Drugi to możliwość pracy z wysoce wydajnymi silnikami synchronicznymi prądu przemiennego z magnesami stałymi na wirniku. Trzeci element, który różni obydwie serii, to podwójny zakres mocy. Działanie tej funkcjipolega na tym, że dla obciążeń mniej wymagających takich jak np. wentylatory czy pompy, falownik może pracować z obciążeniem o jeden rząd mocy większym. Wybierając takie rozwiązanie użytkownik za pomocą jednej funkcji dokonuje zmiany kilkunastu parametrówzwiązanych z charakterystyką obciążenia: standardowego lub ciężkiego. Falownik serii WJ200 z nastawą charakterystyki sterowania dla obciążenia standardowego, posiada zdolności napędowe i funkcjonalność jednostki WL200 o jeden stopień mocy większej.

Seria falowników Hitachi SJ700B będąca następcą, sprawdzonych już od wielu lat, falowników serii L300P w całym zakresie mocy (7, 5÷160 kW) ma takie same wymiary montażowe, co jego poprzednik. Możliwe jest również, bez przepinania kabli, przełożenie całejlistwy sterowniczej z falownika L300P do SJ700B mimo, że falowniki te różnią się między sobą, jeżeli chodzi o ilość i rodzaj wejść/wyjść. Użytkownik mając doświadczenie obsługi falownika L300P nie będzie miał problemu z jednostką SJ700B, gdyż łączy ona sprawdzonerozwiązania ze starszej serii z nowoczesnością zaawansowanej technicznie serii SJ700D. SJ700B podobnie jak SJ700D jest falownikiem wektorowym i posiada wszystkie zaawansowane funkcje serii SJ700D, takie jak chociażby wbudowany ministerownik PLC(512 kroków),funkcje servo (po dodaniu karty sprzężenia zwrotnego z enkoderem), obsługa protokołu Modus –RTU, funkcja stop-bezpieczeństwa, moduł hamowania prądnicowego (do 30kW), funkcję autostrojenia, kontrolę momentu na wale silnika w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego,czy wbudowany filtr RF kategorii C2. Główną różnicą pomiędzy falownikami serii SJ700D a SJ700B są przede wszystkim wyższe parametry napędowe (moment rozruchowy) oraz wyższe parametry przeciążeniowe serii SJ700D, przez co wybierana jest ona do bardzo wymagającychaplikacji takich jak dźwigi czy napędy wind.

Najnowszym produktem koncernu Hitachi jest nowa seria falowników SJ, typu P1, która należy do światowej czołówki falowników klasy premium. Nadzwyczajna elastyczność, pozwala na ich stosowanie w różnorodnych aplikacjach napędowych o najwyższych wymaganiach.SJ-P1 wyróżnia się charakterystykami odpowiednimi dla napędów najwyższej klasy, dzięki czemu reaguje natychmiast na zmiany obciążeń i jest wyjątkowo efektywny. Generalnie seria SJ-P1 ma za zadanie uzupełnić i z czasem zastąpić wektorowe falowniki SJ700B iSJ700D. W związku z powyższym nowa seria falowników Hitachi, mając wszystkie zaawansowane funkcje serii SJ700B i SJ700D, takie jak wbudowany mini sterownik PLC, funkcje servo, czy wbudowaną jednostkę hamowania prądnicowego do mocy 37kW, posiada nowe bardzoinnowacyjne i przydatne użytkownikowi rozwiązania, jak chociażby: funkcja symulatora pracy falownika, funkcja oscyloskopu, czy dwa szybkie wejścia 32kHz pozwalające na bezpośrednie podłączenie enkodera (bez potrzeby instalowania dodatkowej karty opcjonalnej)i pracę falownika ze sprzężeniem zwrotnym w trybie „pulse train". Modele nowej serii będą oferowane docelowo w zakresach mocy 0, 75÷132kW na napięcie zasilania 380÷500V(+10%, -15%) AC. Łatwa obsługa falownika przyjazna jego użytkownikom to jedna z wielu zaletnowego modelu SJ-P1.
Wraz z modelem SJ-P1 pojawia się zupełnie nowy panel operatorski- kolorowy wyświetlacz TFT z dostępnymi 12 językami (także z językiem polskim). Posiada on własny zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany baterią, oraz pozwala na przechowywanie i kopiowanie parametrówz falownika na falownik. Przed nieautoryzowanym dostępem do parametrów chroni funkcja zabezpieczenia hasłem.
Seria SJ-P1 posiada wbudowany portu RS485 z Modbusem RTU, a dzięki trzem kasetowym złączom umiejscowionym na płycie czołowej, możliwe jest jednoczesne podłączenie trzech kart opcyjnych spośród wymienionych poniżej:

• Ethernet (Modbus TCP)
• EtherCAT
• Profibus-DP
• ProfiNET
• płyta do podłączenia enkodera
• bezpieczeństwa
• analogowe WE/WY
• wyjścia przekaźnikowe

Kolejnym udoskonaleniem jest możliwość parametryzacji falownika bez konieczności podłączania głównego zasilania. Nowy model SJ-P1 będzie można parametryzować zasilając tylko obwody cyfrowe falownika z zewnętrznego zasilacza 24VDC. Ustawianie parametrów jestmożliwe, gdy główne zasilanie jest odłączone. Dzięki temu wzrasta wygoda użytkowania i ograniczony jest pobór prądu w trybie czuwania. Możliwe jest także połączenie z PLC i ustawianie parametrów z PC dzięki wykorzystaniu oprogramowania do konfiguracji.
Producent nowej serii nie pominął także zagadnienia bezpieczeństwa. Mając świadomość, iż nowoczesne systemy automatyki wymagają dostosowania do zmieniających się norm i wymagań bezpieczeństwa, Hitachi gwarantuje w falownikach SJ-P1 certyfikaty bezpieczeństwaoraz zgodność z następującymi normami:
• Certyfikowane bezpieczeństwo funkcjonalne
• Zewnętrzny certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego
• zgodność z EN61508, IEC / EN / UL61800-5-2 SIL3
• STO jako standard bezpieczeństwa
• IEC / EN60204-1 Stop Cat. 0
• EN / ISO13849-1 Cat. 3, Ple
• IEC61508, IEC / EN / UL61800-5-2, IEC / EN62061 SIL3 STO
• SS1, SLS i inne są dostępne jako karty opcyjne

Nowy model cechuje się również wszechstronnością zastosowań.
Poza wymienionymi funkcjami nowy falownik posiada zastosowanie w silnikach wysokoobrotowych. Maksymalna częstotliwość napięcia zasilania wynosi dla SJ-P1 590Hz, więc doskonale nadaję się on np. dla silników obrabiarek. SJ-P1 oprócz zwykłych silników indukcyjnychmoże napędzać silniki PM. Silniki z magnesami trwałymi posiadają znacznie większą sprawność od tradycyjnych silników asynchronicznych, ponadto silnik PM jest mniejszy niż tej samej mocy silnik asynchroniczny, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Falownik chronisilniki PM przed rozmagnesowaniem przez odpowiednie nastawy zabezpieczeń.
Innowacją dla nowej serii przetwornic częstotliwości jest możliwość wyboru za pomocą jednego parametru trzech trybów pracy falownika, odpowiadających trzem zakresom mocy silnika indukcyjnego IM, w zależności od rodzaju obciążenia. I tak:VLD (very light duty)bardzo niskie obciążenie będzie odpowiednie dla np. niektórych pomp, wentylatorów, LD (light duty)- niskie obciążenie) będzie odpowiednie dla przenośników, transporterów i ND (normal duty)- normalne obciążenie będzie odpowiednie dla najbardziej wymagającychobciążeń typu windy, podnośniki suwnice itp. Dla trybu pracy z silnikami z magnesami trwałymi PM dostępne są dwa tryby obciążenia LD i ND.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www. zeltech. pl oraz sklepu internetowego www. sklep. pl

Prędkość czytania można podwoić a nawet potroić! W zasięgu większości ludzi jest czytanie 1000 słów na minutę!

Dzięki kursowi przedstawionemu w tej książce można zwielokrotnić prędkość czytania, przy jednoczesnym zwiększeniu chłonności umysłu na zapamiętywanie istotnych informacji. Poznanie cudownych możliwości wzroku i zdumiewającej pojemności mózgu pozwala nie tylko zwiększyć prędkość czytania i zapamiętywania, ale także szybciej i bardziej kreatywnie myśleć, relatywnie łatwo zdawać egzaminy, a w efekcie oszczędzać dni, tygodnie, a nawet miesiące życia.

Tony Buzan jest światowej sławy autorytetem w dziedzinie metod twórczego wykorzystania umysłu.

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dołączonego dysku CD-ROM z kablem USB.

W tym FAQ wyjaśniono, jak tymczasowo skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej i kabla USB. (Komputer musi być podłączony do sieci).

Przed skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej:

Należy znać ustawienia sieci bezprzewodowej punktu dostępu/routera WLAN. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej poniżej.

 • Nazwa sieci (SSID: Identyfikator usługi, ESSID: ID zestawu usług rozszerzonych)
 • Klucz sieciowy (hasło, klucz zabezpieczeń lub klucz szyfrowania itp. )
Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Jeśli używasz routera, który używa więcej niż jednego KLUCZA WEP, wprowadź KLUCZ używany dla pierwszego klucza WEP.

Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej:

Wykonaj następujące czynności:
INFORMACJA: UWAGA: Ekran może wyglądać inaczej na różnych urządzeniach firmy Brother i zależnie od posiadanego systemu.

  Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie Brother.

  NIE podłączaj jeszcze kabla USB.

  Włącz komputer. Włóż dołączoną do zestawu płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

  Użytkownicy systemu Windows
  dla użytkowników komputerów Macintosh

  Jeśli nie masz dysku CD-ROM:
  (Windows)
  Przejdź do sekcji Downloads (Pobieranie) tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU C dla użytkowników systemu Windows poniżej.


  (Macintosh)
  Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU c dla użytkowników komputerów Macintosh.

  Użytkownicy systemu Windows:
  Ekran instalacji zostanie wyświetlony automatycznie. Jeśli pojawi się monit, wybierz model i język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik drukarki.
  INFORMACJA: Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Zezwalaj lub Tak.

  Gdy pojawi się okno Umowa licencyjna, kliknij przycisk Tak, jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na warunki Umowy licencyjnej. Wybierz opcję połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Drukarka sieciowa równorzędna Brother, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wyświetlony ekran wykryto zaporę/program antywirusowy, wybierz opcję Zmień ustawienia portu zapory, aby włączyć połączenie sieciowe i kontynuować instalację. (Zalecane), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź DO KROKU 5.

  Sprawdź, czy na liście na ekranie pojawi się posiadane urządzenie Brother.

  Jeśli nie możesz znaleźć komputera Brother na liście, kliknij opcję Konfiguracja sieci bezprzewodowej, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Przejdź do KROKU 5.

  Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego. Nawet jeśli drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.

Użytkownicy komputerów Macintosh:
Kliknij dwukrotnie ikonę BROTHER na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pobieranie sterownika.

Po kliknięciu ikony Pobieranie sterownika może zostać wyświetlony ekran pobierania. Wybierz system operacyjny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego komputera Brother na liście, kliknij kolejno (Konfiguracja)  > Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Nawet jeśli drukarka została wydrukowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.


Może zostać wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, można skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej bez użycia kabla USB.
Potwierdź komunikat na ekranie. Zaznacz pole wyboru zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej i zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Wybierz opcję Tak, mam kabel USB do instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk Zezwalaj, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie poufnych informacji przechowywanych w kluczu do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, sprawdź, czy masz informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zaznacz pole W zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Podłącz kabel USB do urządzenia Brother i komputera.

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostaną automatycznie wykryte. W zależności od używanego środowiska komputera zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.

Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”.
Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”:

Potwierdź wyświetlone informacje. Zaznacz pole wyboru Sprawdź i potwierdź, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zostanie wyświetlona nazwa sieci (SSID, ESSID). Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Przejdź do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”:

Zostanie wyświetlona lista aktualnie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do KROKU 10.

Jeśli Nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście, przejdź do KROKU 9.

Jeśli na liście znajduje się wiele podobnych nazw sieci (SSID, ESSID):
Niektóre punkty dostępu/routery WLAN mogą mieć więcej niż jedną nazwę sieciową (SSID, ESSID). Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z bezprzewodowym punktem dostępu/routerem.

Jeśli tak, wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID) używaną podczas podłączania komputera do punktu dostępu/routera WLAN.

Jeśli nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście sieci bezprzewodowych, sprawdź, czy:
Po potwierdzeniu kliknij przycisk Refresh (Odświeżaj).Jeśli punkt dostępu/router WLAN jest wyłączony, włącz go. Jeśli komputer Brother jest umieszczony zbyt daleko od punktu dostępu/routera sieci WLAN lub pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, umieść komputer Brother możliwie jak najbliżej punktu dostępu/routera sieci WLAN, z minimalnym przeszkodami. Urządzenie Brother obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g i IEEE 802. 11n. Sprawdź, czy punkt dostępu/router WLAN obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g lub IEEE 802. 11n oraz czy jeden z nich jest włączony. Jeśli punkt dostępu/router WLAN znajduje się w trybie ukrycia, komputer Brother nie może automatycznie wykryć nazwy sieci (SSID, ESSID). Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać nazwę sieci (SSID, ESSID).
Kliknij Zaawansowany.

Wprowadź nazwę sieci (SSID, ESSID), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadź informacje o sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejść do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wykonaj tę czynność.
Jeśli nie, przejdź do KROKU 11.

Ten ekran zostanie wyświetlony po wybraniu nazwy sieci (SSID, ESSID) niezabezpieczonego punktu dostępu/routera WLAN. Zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do sieci.Aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora. Po skonfigurowaniu spróbuj ponownie rozpocząć od początku. Jeśli nie, kliknij przycisk OK, a następnie przejdź do KROKU 12. Wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk Dalej. (W kluczu sieciowym rozróżniana jest wielkość liter).


Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej, aby wysłać ustawienia do komputera Brother.Jeśli chcesz zmienić adres IP, kliknij Zmień adres IP i ręcznie ustaw adres IP. Po kliknięciu przycisku Anuluj ustawienia zostaną wyłączone.

Jeśli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu połączenia. Potwierdź wyświetlone informacje, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby powrócić do ekranu w PUNKCIE 8. Spróbuj ponownie rozpocząć od KROKU 8.
[Przykład ekranu błędu]

Jeśli ekran błędu połączenia nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 14.
Jeśli po ponownej konfiguracji błąd połączenia nadal występuje, kliknij przycisk Ponów próbę ponownie, aby powrócić do ekranu w KROKU 8, a następnie kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę z kreatorem.

Zalecamy wydrukowanie raportu WLAN w celu określenia przyczyny błędu. Po usunięciu przyczyny błędu spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wydrukować raport WLAN.

Po wyświetleniu następującego ekranu odłącz kabel USB od komputera i urządzenia Brother.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, konfiguracja sieci bezprzewodowej została zakończona.

Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Jeśli sterownik drukarki dla połączenia sieciowego został już zainstalowany, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.

Powiązane modele

HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 Fd5000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 Fd5000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi C50 Fd5000