Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww

Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww jest przydatnym narzędziem dla właścicieli i użytkowników tego sprzętu. Podręcznik zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania tego sprzętu, instrukcje dotyczące jego użycia, a także wskazówki dotyczące konserwacji i napraw. Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej i papierowej, dzięki czemu można go łatwo przeglądać i szybko wyszukiwać informacje. Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww to przydatne narzędzie, które pozwala użytkownikom w pełni korzystać z tego sprzętu i zapewnia bezpieczną i skuteczną obsługę.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww

Wprowadzenie
Autorzy: Stanisław Kłęk, Katarzyna Matysiak-Luśnia

Książka, którą trzymają Państwo w rękach ma wprowadzić Was w świat domowego żywienia pozajelitowego (DŻP). Została napisana dla pacjentów i ich opiekunów przez osoby, które na co dzień zajmują się prowadzeniem leczenia tym sposobem lub same są pacjentami. Nie jest to kolejna książka o żywieniu pozajelitowym przygotowana przez specjalistów dla specjalistów, ale mamy nadzieję, źródło wiedzy oraz wsparcia dla chorych i ich opiekunów. Dowiecie się z niej, na czym polega ten skomplikowany sposób leczenia, jaka jest jego organizacja w Polsce i jak bezpiecznie stosować żywienie pozajelitowe (ŻP) w domu.

Termin żywienie pozajelitowe oznacza dostarczanie substancji odżywczych drogą dożylną. ŻP zastępuje więc w pewnych przypadkach odżywianie drogą doustną, czyli normalną dietę. Sytuacje te zostaną omówione w kolejnym rozdziale podręcznika. Ogólnie mówiąc są to takie choroby ostre lub przewlekłe, w których funkcja przewodu pokarmowego jest niewystarczająca do utrzymania człowieka przy życiu. Niektórzy pacjenci nie przyjmują nic lub przyjmują bardzo niewiele drogą doustną, u większej części jednak funkcja przewodu pokarmowego, choć znacznie upośledzona, umożliwia częściowe odżywianie i przyjmowanie płynów drogą naturalną. Oznacza to możliwość połączenia żywienia drogą przez przewód pokarmowy oraz ŻP. W przypadku żywienia łączonego pacjent musi zwykle ściśle przestrzegać zaleceń dietetycznych.

ŻP prowadzone jest przez specjalne dostępy dożylne – cewniki lub porty – zakładane w warunkach jałowej sali operacyjnej do żył dochodzących do serca. Tą drogą dostarczane są następujące składniki:
1. Białka: podstawowy budulec wszystkich tkanek, niezbędny do gojenia ran operacyjnych i odleżyn.
2. Węglowodany (cukry): podstawowe źródło energii.
3. Tłuszcze: podstawowy sposób magazynowania energii przez organizm.
4. Witaminy i pierwiastki śladowe, które są niezbędne na poziomie komórki do prawidłowego użycia białek, cukrów oraz tłuszczów oraz funkcji tkanek,
np. : mięśni, kości czy krzepnięcia krwi.
5. Woda i elektrolity.

Celem DŻP jest dostarczenie tych wszystkich składników w sposób bezpieczny oraz umożliwiający życie jak najbardziej zbliżone do normalnego, w tym powrót
do aktywności zawodowej. Takie leczenie jest korzystniejsze ekonomicznie (prowadzenie terapii w domu jest tańsze niż prowadzenie tej samej terapii w szpitalu), jak również bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko infekcji niebezpiecznymi bakteriami szpitalnymi, a co za tym idzie rzadsze ponowne hospitalizacje). Poprawia także jakość życia.

DŻP prowadzone jest w Polsce przez specjalistyczne ośrodki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Oznacza to, że pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z leczeniem. Wszystkie leki oraz sprzęt medyczny dostarczane są do domu chorego zgodnie z harmonogramem, zwykle raz na miesiąc, specjalistycznym transportem.

DŻP to sposób leczenia, które, jak sama nazwa wskazuje, prowadzone jest w domu przez pacjenta i/lub jego opiekuna. Muszą oni w wyspecjalizowanym ośrodku, prowadzącym leczenie przejść przeszkolenie, przeprowadzone przez zespół leczący. W razie potrzeby szkolenie lub poszczególne jego elementy są powtarzane, aby nie dopuścić do wzrostu ryzyka powikłań. Mamy nadzieję, że poszczególne rozdziały tego podręcznika pomogą wszystkim w teoretycznym i praktycznym zrozumieniu zasad prowadzenia DŻP. Mimo różnic pomiędzy ośrodkami, ogólne założenia są takie same: zapewnienie bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Sukces w DŻP możliwy jest tylko pod warunkiem zaistnienia pełnego zrozumienia celu i pełnej współpracy pomiędzy pacjentem/opiekunem i zespołem leczącym
(lekarz, pielęgniarka, dietetyk, farmaceuta). Bardzo ważne jest również uzyskanie wsparcia od rodziny i przyjaciół. Należy jednak podkreślić, że największą i najważniejszą rolę w tym wieloelementowym zespole pełni sam pacjent: to on musi podjąć odpowiedzialność za leczenie, zrozumieć dlaczego, jak i jak długo będzie prowadzone DŻP oraz zaakceptować pewne nieuniknione ograniczenia wynikające z choroby, ale także z samej terapii. Celem jest wszakże umożliwienie życia, jego przedłużenie, a w niektórych przypadkach wyleczenie.

W sytuacji, kiedy przewód pokarmowy nie funkcjonuje prawidłowo, tzn. nie wchłania wystarczającej do zdrowego życia ilości składników pokarmowych albo
traci je w zbyt dużej ilości, aby mogła być zachowana równowaga, niebezpieczeństwem, które grozi pacjentowi jest rozwój lub pogłębienie niedożywienia. Związane jest to z zaburzeniem funkcji fizycznych oraz mentalnych oraz stopniowym wyczerpaniem zapasów energetycznych organizmu. Należy podkreślić, że równie istotne są niedobory witamin i pierwiastków śladowych: do niektórych z nich może dojść już po 5-7 dniach głodzenia. Również osoby z nadwagą/otyłe narażone są na rozwój niedożywienia. Szczególnie szybko dochodzi do niedożywienia, jeśli zmniejszeniu dowozu składników odżywczych i/lub zwiększonej ich utracie towarzyszy ciężka choroba i tzw. stres metaboliczny. Szczególnie narażeni na wystąpienie niedożywienia są pacjenci z przewlekłymi chorobami krążenia, oddychania, nerek, chorzy z chorobą nowotworową oraz w wieku podeszłym. Po wyrównaniu stanu chorego, jeśli funkcja przewodu pokarmowego jest niewystarczająca, pacjent może być zakwalifikowany do DŻP.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszej książki rozwieje Państwa wątpliwości, odpowie na pytania oraz umocni w przekonaniu, że DŻP jest metodą skuteczną i bezpieczną oraz że wcale nie musi pogarszać jakości życia pacjenta.

Autorzy:

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik
Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Elżbieta Gabrowska
Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego, Wydział Zdrowia
i Nauk Medycznych, Oddział Leczenia Żywieniowego, Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy w Krakowie

mgr farmacji Alina Górecka
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Stanisław Kłęk
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny
im. Stanleya Dudricka w Skawinie

dr n. Marek Kunecki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,
Centrum Leczenia Żywieniowego

mgr pielęgniarstwa Monika Kupiec

Marek Lichota
Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo
“Apetyt na Życie” (www. ApetytNaZycie. org)

lek. Klemens Lubieniecki
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. o zdr. Krystyna Majewska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa,
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet
Medyczny WUM, Poradnia Dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo
w Warunkach Domowych

dr n. Katarzyna Matysiak-Luśnia
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu, Poradnia Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

mgr farmacji Magdalena Piętka
Apteka Szpitalna, Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie

dr hab. Jacek Sobocki
Medyczny WUM

mgr pielęgniarstwa Magdalena Sumlet
im. Stanleya Dudricka w Skawini

lek. Kinga Szczepanek

mgr pielęgniarstwa Joanna Tokarczyk

dr n. Krystyna Urbanowicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Ośrodek Żywienia Klinicznego

dr n. Anna Zmarzły
Poradnia Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

SPIS TREŚCI:

Autorzy 5
Wstęp 7
Rozdział 1 Budowa i czynność przewodu pokarmowego.
Zespół krótkiego jelita 9
Rozdział 2 Domowe żywienie pozajelitowe (DŻP) 15
Rozdział 3 Życie na domowym żywieniu pozajelitowym 20
Rozdział 4 Dieta doustna pacjenta żywionego pozajelitowo w domu:
pokarmy stałe i płyny 31
Rozdział 5 Leki stosowane podczas domowego żywienia pozajelitowego 36
Rozdział 6 Centralny naczyniowy dostęp permanentny: rodzaje, wytwarzanie, powikłania 46
Rozdział 7 Opieka nad centralnym naczyniowym dostępem permanentnym. Podstawowe zasady: aseptyka i antyseptyka, nabieranie leków, podłączanie/odłączanie kroplówek, przepłukiwanie centralnego dostępu naczyniowego oraz zabezpieczanie na czas przerwy, rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie powikłaniom,
szkolenie pacjenta/opiekuna 49
Rozdział 8 Rodzaje mieszanin stosowanych w domowym żywieniu pozajelitowym 70
Rozdział 9 Bezpieczeństwo podczas transportu, przechowywania i stosowania mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz innych leków dożylnych. Gospodarka odpadami 84
Rozdział 10 Monitorowanie domowego żywienia pozajelitowego 89
Rozdział 11 Powikłania domowego żywienia pozajelitowego 92
Dodatek 1 Kiedy zadzwonić natychmiast? Jak prowadzić dzienniczek? Jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach? 109
Dodatek 2 Najczęstsze pytania 114
Słowniczek terminów i pojęć 118
Ośrodki prowadzące domowe żywienie pozajelitowe w Polsce 120
Piśmiennictwo 121

Gdy chorują nerki, niedomaga cały organizm – zwłaszcza kości, mięśnie i mózg. Jedna nerka bez wyraźnych konsekwencji może pracować za dwie. Jeśli jednak chorują obie, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

RDm6A2SBjMQgs1

Źródło: Tomorrow Sp.

Już wiesz

 • podczas rozkładu białek w organizmie powstają toksyczne substancje;

 • jedną z funkcji układu krwionośnego jest odbieranie produktów przemiany materii z komórek.

Nauczysz się

 • opisywać stan organizmu na podstawie badania ogólnego moczu;

 • wykazywać, że badanie ogólne moczu należy do podstawowych badań diagnostycznych;

 • wymieniać przyczyny chorób układu moczowego;

 • wyjaśniać, na czym polega profilaktyka chorób układu moczowego;

 • omawiać przebieg i znaczenie dializy.

iAQb7BFMwh_d5e153

Analiza składu moczu jest jednym z podstawowych nieinwazyjnych badań diagnostycznych. Dostarcza istotnych informacji na temat stanu zdrowia człowieka, umożliwia wykrycie wielu chorób. Główne parametry moczu poddawane analizie to:

 • dobowa ilość wydalanego moczu – zmniejszone wydalanie może mieć wiele przyczyn, np. małą ilość spożywanych płynów, gorączkę, biegunkę; zwiększone wydalanie moczu może się pojawić przy pobieraniu dużych ilości płynów, substancji moczopędnych, diecie wysokobiałkowej albo niewydolności nerek;

 • barwa – zmiana zabarwienia następuje na przykład pod wpływem barwników zawartych w pokarmach (np. w burakach) i w przebiegu chorób wątroby;

 • odczyn – prawidłowy mieści się między 4, 5 -7, 5 pH; niższy niż 4, 5 jest przy diecie zawierającej dużo białka, a wyższy niż 7, 5 gdy spożywamy produkty pochodzenia roślinnego; nieprawidłowe wartości odczynu mogą świadczyć o zakażeniu bakteryjnym czy obecności kamieni nerkowych.

RuqIACm5kcLIy1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

W moczu zdrowego człowieka nie powinny znajdować się:

 • bakterie – dopuszczalna jest jedynie ich śladowa ilość; większa może być sygnałem infekcji bakteryjnej, niewłaściwego pobrania próbki moczu lub jej nieprawidłowego przechowywania;

 • glukoza – jej obecność w moczu może świadczyć o niezdolności nerek do odzyskiwania cukru z moczu pierwotnego albo o podwyższonym poziomie cukru we krwi (cukrzycy);

 • czerwone ciałka krwi – pojawiają się w moczu w przypadku uszkodzenia nerek, zapalenia cewki moczowej lub innych narządów wyprowadzających;

 • białka – ich obecność może być spowodowana dużym wysiłkiem fizycznym, gorączką lub uszkodzeniem kłębuszków nerkowych.

Ciekawostka

Od dawna wiedziano, że skład moczu niesie różne informacje o zdrowiu pacjenta, dlatego już w starożytności poddawano go badaniu. Pierwsze analizy były bardzo prymitywne. Polegały na określeniu koloru, zapachu i... smaku moczu.

Polecenie 1

Wyjaśnij, dlaczego próbkę moczu należy zbadać w krótkim czasie po pobraniu, a naczynie, do którego jest pobierana, powinno być jałowe.

Wskazówka

Jakie parametry moczu mogą ulec zmianie podczas przechowywania w temperaturze pokojowej? Jak bakterie mogą zmienić skład moczu?

iAQb7BFMwh_d5e235

Bakteryjne zakażenia układu moczowego (zapalenie nerek, pęcherza, cewki moczowej) mogą być skutkiem przewlekłych, niedoleczonych infekcji gardła, zatok, migdałów i zębów. Zakażeniom cewki i pęcherza moczowego wywołanym bakteriami kałowymi sprzyjają złe nawyki higieniczne. Częściej dotyczą one kobiet niż mężczyzn, ponieważ ich cewka moczowa jest krótsza i położona blisko odbytu. Z kolei na kamicę nerkową częściej zapadają mężczyźni. W nerkach tworzą się różnej wielkości kamienie moczowe, nierozpuszczalne osady soli, blokujące drogi moczowe, które przesuwając się w kierunku pęcherza moczowego wywołują silny ból. Leczenie polega na ich usunięciu. Kamienie mogą zostać na przykład rozkruszone za pomocą ultradźwięków i wraz z moczem wydalone na zewnątrz.

R1KMQoyj78Gl01
Ilustracja przedstawia sylwetkę kobiety z wrysowanym układem moczowym. Po najechaniu kursorem na narząd wyświetlają się informacje o jego możliwych schorzeniach.

Źródło: Tomorrow Sp.

W przypadku trwałego uszkodzenia nerek dochodzi do nagromadzenia we krwi mocznika, nadmiaru wody i soli mineralnych oraz szkodliwych produktów przemiany materii, co prowadzi do zatrucia organizmu. Konieczne jest wówczas oczyszczenie organizmu za pomocą zabiegu zwanego dializądializą. Polega on na przepuszczaniu krwi pacjenta przez dializatordializator (sztuczną nerkę), który zastępuje nefron. Zabieg trwa od 4 do 8 godzin i musi być powtarzany 2‑3 razy w tygodniu.

RAdhnW6QlmwNU1
Pacjent podłączony do dializatora, widać jak krew pacjenta wpływa do dializatora, zbliżenie na dializator. Pokazany ruch cząsteczek przez błonę dializatora. Widać, jak krew z dializatora spływa do pacjenta.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

Pacjent podłączony do dializatora, widać jak krew pacjenta wpływa do dializatora, zbliżenie na dializator.

Polecenie 2

Zastanów się, jaki proces fizyczny wykorzystywany jest w dializatorze do usuwania nadmiaru wody z krwi.

iAQb7BFMwh_d5e285

Aby zapobiec zakażeniom bakteryjnym układu moczowego, należy:

 • dbać o codzienną higienę i często zmieniać bieliznę; ogranicza to ryzyko wniknięcia bakterii do dróg moczowych;

 • nosić luźną, oddychającą bieliznę, co zapobiega otarciom naskórka i zmniejsza ryzyko infekcji;

 • chronić organizm, szczególnie nerki, przed wychłodzeniem, co zapobiega obniżeniu odporności;

 • w razie infekcji gardła, zatok, migdałków doprowadzić do wyleczenia choroby i zlikwidowania źródła bakterii;

 • dbać o regularne opróżnianie pęcherza; zapobiega to gromadzeniu się i rozwojowi bakterii w pęcherzu moczowym.

RZ01fAsugPr501
Ilustracja przedstawia chłopca, siedzącego przy biurku. Z lewej butelka z czerwoną zawartością, wyżej znak minus. Z prawej butelka z wodą i znak plus.

Na prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego wpływa również dieta. Należy ograniczyć spożycie soli, produktów zawierających dużo szczawianów (szczawiu, rabarbaru) oraz wapnia, który jest bardzo niebezpieczny dla osób cierpiących na przewlekłą niewydolność nerek. Wspomniane związki utrudniają zwrotne wchłanianie wody oraz sprzyjają powstawaniu osadów i kamieni. Ważne jest, aby pić 2‑2, 5 l płynów dziennie. W ten sposób wypłukane zostaną osady soli mineralnych i bakterii. Niedobór wody prowadzi do wytwarzania zagęszczonego moczu i może być przyczyną uszkodzenia nerek.

RDm6A2SBjMQgs1

Polecenie 3

Panuje przekonanie, że picie piwa dobroczynnie wpływa na pracę nerek. Podaj argumenty za tym twierdzeniem i przeciw niemu.

Wskazówka

Czy tylko piwo umożliwia płukanie nerek i dróg moczowych? Jakie mogą być uboczne skutki takiej kuracji?

iAQb7BFMwh_d5e358
 • Analiza składu moczu należy do podstawowych badań diagnostycznych.

 • Uszkodzenie nerek może prowadzić do zatrucia i śmierci organizmu.

 • Krew pacjenta z trwałym uszkodzeniem nerek poddawana jest dializie.

 • Do czynników wywołujących choroby nerek należą m. in. drobnoustroje chorobotwórcze oraz nieprawidłowa dieta.

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Wyjaśnij, jak wymienione czynności mogą wpływać na stan nerek i dróg wyprowadzających mocz:

 1. kąpiel w ogólnodostępnym basenie,

 2. jedzenie dużej ilości słonego pożywienia,

 3. wędrówka w upale bez uzupełniania płynów.

Polecenie 4. 2

Wyjaśnij, w jaki sposób bakterie odpowiedzialne za zapalenie gardła mogą dostać się do dróg moczowych i wywołać tam infekcję.

iAQb7BFMwh_d5e425
dializa

dializa

zabieg oczyszczania krwi, podczas którego krew pacjenta z niewydolnością nerek jest przepuszczana przez dializator (sztuczną nerkę) i oczyszczana ze wszystkich zbędnych oraz szkodliwych produktów przemiany materii

dializator

dializator

sztuczna nerka; urządzenie, które oczyszcza krew z produktów przemiany materii u chorych cierpiących na niewydolność nerek

iAQb7BFMwh_d5e484

Ćwiczenie 1

RDOddKIvazfVa1
zadanie interaktywne

Wskaż działania, które mogą przyczynić się do powstania kamicy nerkowej.

 • długotrwałe ograniczenie przyjmowania płynów (2 szklanki wody na dzień)
 • częste spożywanie potraw z dodatkiem dużych ilości soliniedoleczona anginaniewłaściwa higiena osobista

Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R1LAHUxhzQTa41
zadanie interaktywne

Wskaż składniki, które nie powinny znaleźć się w moczu ostatecznym osoby zdrowej.

białkoglukozaduża ilość bakteriiduża ilość erytrocytówduża ilość chlorku soduduża ilość witaminy Cmocznik

Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RXFuc4XrH5gqX1
zadanie interaktywne

Wskaż czynniki, które pomagają zapobiegać schorzeniom układu moczowego.

PrawdaFałszpodmywanie się po oddaniu moczu lub po defekacji□ codzienna zmiana bieliznyleczenie stanów zapalnych, także w obrębie innych narządówcałkowita rezygnacja ze spożywania soli kuchennej

Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.

Tanie książki - Twoja księgarnia internetowa.

 • Strona główna
 • Nauki humanistycznePsychologia
 • Zaburzenia dysocjacyjne po traumie
  OpisRecenzje (0)Szczegóły
 • Podobne produkty
 • Opis

  "Zaburzenia dysocjacyjne po traumie" to świetny podręcznik do pracy psychoterapeuty z klientem. Znajdują się w nim niezbędne ćwiczenia i treningi, które wynoszą relację psychoterapeutyczną na wyższy poziom i pozwalają pacjentowi pracować samodzielnie nad swoimi problemami i niedogodnościami.

  "Zaburzenia dysocjacyjne po traumie" autorstwa Kathy Steele, Onno van der Harta oraz Suzette Boon to genialny trening i przewodnik dla osób mierzących się z zaburzeniami dysocjacyjnymi na skutek traumy. Książka zawiera praktyczne zadania i ćwiczenia umiejętności, które pomogą poradzić sobie z zaburzeniem. Między innymi są to: panowanie nad emocjami, rozważania nad nieprawidłowymi schematami myślowymi czy nauka kontrolowania potrzeby samookaleczania.

  "Zaburzenia dysocjacyjne po traumie" to również ciekawa propozycja do nauki dla studentów psychologii czy osób w trakcie szkół psychoterapeutycznych. W tomie znajdują się rozdziały dotyczące definicji i pojmowania dysocjacji, sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz ćwiczenia i liczne przykłady.


  O autorach

  Kathy Steele to amerykańska pielęgniarka i autorka, laureatka wielu nagród za swoją działalność na rzecz leczenia zespołu stresu pourazowego.

  Onno van der Hart to holenderski profesor honorowy, psycholog oraz psychoterapeuta w Sinai Center for Mental Health w Amstelveen w Holandii.

  Suzette Boon to holenderska autorka książek i doktor psychologii, specjalizuje się w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych.

  Warto zwrócić uwagę na...

  Złożony zespół stresu pourazowego

  Niezastąpiona pozycja dla wszystkich osób dotkniętych złożonym zespołem stresu pourazowego chcących aktywnie i świadomie uczestniczyć w procesie terapeutycznym. Nieprzepracowana trauma z dzieciństwa odbija się na zdrowiu psychicznym i emocjonalnym, niejednokrotnie uniemożliwiając funkcjonowanie w...

  najniższa cena z 30 dni:38, 50 zł

  Podstawy terapii traumy

  Nieocenione źródło wiedzy dla klinicystów i terapeutów zajmujących się terapią traumy. W rozszerzonym wydaniu przełomowego poradnika na temat leczenia traumy młodzieży i dorosłych zgodnego z klasyfikacją DSM-5* John N. Briere i Catherine Scott łączą różne metody leczenia ostrych i przewlekłych...

  76, 49 zł40, 99 zł

  Terapia poznawcza uzależnień

  Podręcznik proponuje dobrze udokumentowany psychospołeczny model leczenia zaburzeń związanych z uzależnieniami. Książka w wyczerpujący i przystępny sposób wyjaśnia model poznawczy uzależnienia, specyfikę studium przypadku, kierowanie relacją terapeutyczną i strukturę sesji terapeutycznych....

  46, 50 zł

  Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty

  "Umysł ponad nastrojem. Poradnik terapeuty" to nie jest zwykła książka o rozwoju osobistym. To podręcznik napisany przez dwoje doświadczonych terapeutów klinicznych, którzy na bazie swojej wieloletniej pracy zawodowej oraz wiedzy z tematu psychologii poznawczej oraz psychologii behawioralnej...

  38, 94 zł

  Wprowadzenie do terapii poznawczo - behawioralnej

  W języku polskim opublikowano kilka tłumaczeń uznanych podręczników tej szybko rozwijającej się dziedziny psychoterapii. (? ) Książka Andrzeja Kokoszki, będąc dobrym podręcznikiem terapii-behawioralnej, nie usiłuje z nimi konkurować, wydaje się ich naturalnym uzupełnieniem. (.. ) Mimo stosunkowo...

  37, 53 zł

  Straty uboczne

  Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji między ludźmi i rosnącej skali ich cierpienia, dewaluowanego jako "uboczne", wyrasta na jeden z najdramatyczniejszych problemów naszych czasów. Klasa polityczna zwyczajowo postrzega ubóstwo w kategoriach prawno-dyscyplinarnych - jako kwestię tego,...

  40, 95 zł

  Anatomia prawidłowa człowieka. Ośrodkowy układ nerwowy

  Anatomia Prawidłowa Człowieka jest kontynuacją serii podręczników wydawanych pod redakcją prof. Andrzeja Skawiny. Autorzy, korzystając z wieloletnich tradycji dydaktycznych krakowskiej szkoły anatomicznej i opierając się na własnych przemyśleniach oraz doświadczeniu, starali się ująć...

  24, 10 zł40, 13 zł36, 80 zł39, 92 zł

  Fizjologia ogólna, krew i mięśnie. Tom 1

  Tom I Fizjologii człowieka pt. Fizjologia ogólna ukazał się ostatnio jako VI wydanie w 1995 r. I obejmował, poza fizjologią ogólną, także podstawy elektrofizjologii i fizjologii mięśni. Obecne, VII wydanie Fizjologii ogólnej, obejmuje ponadto przygotowaną przez Prof. T. Brzozowskiego fizjologię...

  43, 12 zł
 • Autorzy: Kathy Steele, van der Hart Onno, Suzette Boon
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Seria Psychiatria I Psychoterapia
 • Oprawa: Miękka
 • Rok wydania: 2019
 • Ilość stron: 528
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 9788323346258
 • Język: polski
 • Podtytuł: Trening umiejętności Podręcznik pacjenta i terapeuty
 • Oryginalny tytuł: Coping with Trauma-Related Dissociation: Skills Training for Patients and Therapists
 • Tłumacz: Kasprzyk Agnieszka
 • Nr wydania: 1
 • ISBN: 9788323346258
 • EAN: 9788323346258
 • Wymiary: 17. 0x24. 0x2. 6 cm

 • Poprzednie
 • Następne
  • Nie zaczęło się od ciebie

   Depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny ból czy obsesje nie zawsze muszą być efektem wydarzeń, których doświadczyliśmy osobiście. Ich korzenie czasem sięgają czasu naszych rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. Badania dowodzą, że traumatyczne doświadczenia mogą być przekazywane z pokolenia na...

   Ocena: 4/5

   Książka, op. miękka

   Oprawa:miękka

   Cena detaliczna39, 99 zł25, 37 zł

   48 praw władzy. Jak wykorzystać manipulację do osiągnięcia przewagi

   NIEMORALNA, POUCZAJĄCA LEKTURA! Trzy tysiące lat historii władzy skondensowanych w surowej esencji czterdziestu ośmiu praw. Synteza filozofii Machiavelliego, Sun-Tsu, Carla von Clausewitza i innych wielkich myślicieli. Czy nam się to podoba, czy nie, każde z tych praw znajduje zastosowanie w życiu....

   Ocena: 5/5

   Książka, op. twarda

   Oprawa:twarda

   44, 99 zł28, 73 zł

   Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu

   "Człowiek w poszukiwaniu sensu" Viktora E. Frankla to jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i jego...

   Ocena: 0/5

   30, 38 zł

   54, 00 zł36, 65 zł

   Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu

   Czy można dosłownie umrzeć z samotności? Czy istnieje połączenie między zdolnością wyrażania emocji a chorobą Alzheimera? Czy można zdefiniować „, osobowość nowotworową“,? Opierając się na dogłębnych badaniach naukowych, doktor Gabor Maté udziela odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia...

   54, 99 zł38, 00 zł

   Ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków (ś, ź, ć, dź, ń, j) Outlet

   Ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków zawierają materiały przeznaczone dla rodziców przygotowane przez doświadczoną logopedkę Magdalenę Bielenin, która dzieli się wiedzą o rozwoju mowy dziecka od pierwszych miesięcy do sześciu lat. Oprócz cennych porad dotyczących rozpoznawania wad wymowy...

   4, 99 zł4, 97 zł

   Człowiek w poszukiwaniu sensu

   Człowiek w poszukiwaniu sensu Viktora E.

   27, 34 zł

   Radykalne wybaczanie

   Niemal każdy nosi jakąś ukrytą w sercu ranę, zadaną kiedyś przez kogoś lub przez coś. Od czasu do czasu otwiera się ona na nowo i znów zaczyn a krwawić, a my nie możemy zaznać w życiu spokoju. Poczucie krzywdy nie tylko zakłóca nasze szczęście, ale też stanowi przyczynę wielu poważnych chorób. A...

   39, 90 zł25, 34 zł

   Nowa Ziemia

   Bestseller nr 1 New York Timesa i Amazon. com. Książka z Klubu Oprah Winfrey "Nowa Ziemia" została uznana za najprostszy i najskuteczniejszy przewodnik wewnętrznej przemiany i odnowy. W dyskusjach, które Oprah prowadziła z udziałem autora na swoim portalu internetowym, uczestniczyło kilkanaście...

   38, 00 zł25, 79 zł

   48, 90 zł41, 57 zł

   Siła nawyku.

   Nawyki mają potężną moc, a przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka! Nałogowo palimy, bezustannie sprawdzamy wiadomości na Facebooku, chronicznie wybieramy nieodpowiednich partnerów, zawsze ścielimy łóżka lub nie robimy tego nigdy. Charles Duhigg udowadnia, że odpowiednie pokierowanie...

   42, 18 zł

   Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

   Jak nakłonić kogoś do zmiany sposobu postępowania? Jak zachęcić innych ludzi do zmiany decyzji? Jak sprawić, by takiej zmiany zapragnęli? Jak obronić się przed ich wpływem na nasze decyzje? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, sięgnij po bestseller światowej sławy psychologa społecznego....

   79, 90 zł69, 35 zł

   Najczęściej kupowane razem

   53, 99 zł45, 89 zł

   Rewolucja w terapii traumy. Tom 2

   Kontynuacja bestsellerowej książki Ciało pamięta Bolesne doświadczenia odciskają piętno nie tylko na psychice, ale również pozostawiają ślad w ciele: powracające koszmary, flashbacki, blokady mięśniowe czy zachowania dysocjacyjne to znamiona przebytej traumy. Babette Rotschild uczy, jak dzięki...

   52, 50 zł44, 63 zł

   Podstawy terapii traumy

   Nieocenione źródło wiedzy dla klinicystów i terapeutów zajmujących się terapią traumy.

   89, 99 zł76, 49 zł

   Terapia osób, które przetrwały traumy złożone

   Skuteczny sposób pracy z osobami dotkniętymi traumą Książka Janiny Fisher, napisana na podstawie poczynionych przez autorkę obserwacji klinicznych, łączy teorię traumy, dysocjacji i przywiązania przedstawioną z perspektywy neurobiologicznej z praktyką podejścia terapeutycznego. Autorka prezentuje...

   Akademickie podręczniki

   Oprawa:miękka

   Terapia chronicznego wstydu.

   Skuteczna metoda pracy z pacjentami doświadczającymi paraliżującego i wyniszczającego wstydu. Chroniczny wstyd jest bolesny, destrukcyjny i przyjmuje rozmaite postaci. Trudno samodzielnie się z nim uporać, ponieważ jest odporny nawet na intensywną terapię analityczną. W swojej książce Patricia A....

   69, 90 zł59, 42 zł

   Złożony zespół stresu pourazowego

   Niezastąpiona pozycja dla wszystkich osób dotkniętych złożonym zespołem stresu pourazowego chcących aktywnie i świadomie uczestniczyć w procesie terapeutycznym.

   46, 00 zł39, 10 zł

   Życie po traumie. Zeszyt ćwiczeń terapeutycznych

   Trauma może wywrócić świat do góry nogami i sprawić, że wszystko wydaje nam się niebezpieczne lub obce. Jeśli doświadczyłeś przemocy fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej, byłeś jej świadkiem w domu lub w sąsiedztwie, przeżyłeś katastrofę naturalną lub wypadek samochodowy czy samolotowy,...

   44, 90 zł28, 80 zł

   Uważność i psychoterapia

   Ten praktyczny podręcznik napisany przez znakomitych znawców tematu zawiera klarowne opisy procedur, które można stosować w pracy z pacjentami. Autorzy łączą doświadczenie kliniczne z danymi empirycznymi i refleksją nad zawodem terapeuty. Omawiają podstawy medytacji uważności i psychologii...

   Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży

   Książka niniejsza, przejrzyście ułożona i przystępnie napisana, przedstawia wszechstronną koncepcję rozpoznawania zespołu stresu pourazowego (PTSD), depresji, lęku i innych objawów związanych z urazem psychicznym oraz wskazówki do opracowania elastycznego planu terapii przystosowanego do...

   Wybrane bestsellery

   Cztery po północy

   Cztery krótkie powieści mistrza grozy, w których rzeczywistość przeplata się z surrealistycznymi koszmarami, jakie mogą się zdarzyć tylko w najstraszniejszych godzinach: między północą a czwartą nad ranem. Jedna z nich, ukryte okno, ukryty ogród, doczekała się ekranizacji pod tytułem sekretne okno,...

   45, 60 zł

   Siedmiu mężów Evelyn Hugo

   Jeden z największych bestsellerów naszych czasów, którego ekranizacja wkrótce pojawi się w serwisie Netflix! Ta historia wciąga od pierwszej. Poznaj jej nową odsłonę! To spotkanie zmieni życie Monique. Młoda dziennikarka dostaje propozycję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką, która ma...

   34, 53 zł

   LEGO Minecraft Arena Endu 21242

   Epickie walki z LEGO® Minecraft® na Arenie Endu Bitwy Minecraft® jeszcze nigdy nie były tak emocjonujące jak w zestawie LEGO® Minecraft Arena Endu (21242). Gracze od ośmiu lat potrzebują umiejętności z gry, aby przetrwać podczas zabawy. Bitwy między graczami Gracze w Minecrafta zmierzą się ze sobą...

   95, 14 zł

   Pas Ilmarinena

   W chwili, gdy mroźną ciszę nad fińskimi lasami zburzył łoskot radzieckich dział, rozpoczęła się inna, równie okrutna wojna. Ambitny oficer NKWD Siergiej Muchalew podąża za jednostkami Armii Czerwonej, by odkrywać i zagarniać prastare tajemnice puszczy. Pech chce, że strażniczką największej z nich...

   32, 76 zł

   Księga zaginionych opowieści. Tom 1

   Księga zaginionych opowieści. Część 1 to tom pierwszy Historii Śródziemia, najbardziej oczekiwanego przez fanów na całym świecie (w całości ukazała się tylko po angielsku, wybrane tomy natomiast opublikowano po francusku, niemiecku, szwedzku, hiszpańsku, węgiersku i rosyjsku) dwunastotomowego cyklu...

   55, 71 zł

   Jesteś moją zagadką. Honey

   Nicholas McKinley przyjeżdża do Miami, aby pomóc choremu ojcu i beztroskiemu bratu w prowadzeniu firmy. Zanim jednak mężczyzna odda się obowiązkom, spędza gorącą noc w objęciach pięknej blondynki, która rano znika bez słowa. Nick jest w szoku, gdy następnego dnia widzi namiętną nieznajomą w biurze....

   29, 20 zł

   Heartstopper. Książka pełna twoich kolorów

   Zapraszamy do współtworzenia świata, który powstał dzięki wyjątkowej kresce Alice Oseman. Rozgość się w nim na dłużej! Książka wprowadzi cię w przytulne i ciepłe kadry kultowego cyklu Heartstopper – nadaj barwę emocjom, które na co dzień towarzyszą Nickowi i Charliemu, a gdzieniegdzie napisz w...

   22, 32 zł

   LEGO City Remiza strażacka i wóz strażacki 60375

   Zestaw strażacki dla dzieci w wieku od czterech lat Rozpal dziecięcą wyobraźnię dzięki zestawowi LEGO® City Remiza strażacka i wóz strażacki (60375) z zabawkową remizą z częścią sypialną, garażem i rurą do zjeżdżania. Jest w nim też wóz strażacki z elastycznym wężem i drabiną na dachu. Dodaj wózek...

   118, 21 zł

   LEGO City Motocykl policyjny - pościg za samochodem 60392

   Zestaw z policyjnym pościgiem LEGO City Rozbudź wyobraźnię dzieci dając im ten pełen akcji zestaw. LEGO® City Motocykl policyjny – pościg za samochodem (60392) zawiera policyjny motocykl pościgowy i samochód sportowy złodziejaszka. Wystarczy dodać minifigurki policjanta i opryszka, zabawkowe...

   35, 13 zł

   Czyste serce. Tom 2

   Istnieją pragnienia, ale istnieje też przeznaczenie? Przepowiednia mówi, że Alex stworzona jest do wielkich rzeczy, co wcale nie jest fajne, zwłaszcza, że Seth, z którym jest w dziwny sposób połączona, pojawia się wszędzie tam, gdzie ona. Na sali treningowej, przed klasą, a także notorycznie w jej...

   27, 45 zł

   LEGO Marvel Quinjet Avengersów 76248

   Avengersi w akcji na pokładzie Quinjeta z pięcioma minifigurkami LEGO® Marvel Quinjet Avengersów (76248) wiernie odwzorowuje słynny statek powietrzny superbohaterów. Dzieci w wieku od dziewięciu lat mogą go budować, ustawić na półce i bawić się nim w loty po galaktyce podczas niezliczonych przygód...

   389, 83 zł

   LEGO Minecraft Ośnieżone szczyty 21243

   Pełna emocji przygoda z Minecrafta® na ośnieżonych szczytach Zestaw LEGO® Minecraft® Ośnieżone szczyty (21243) jest pełen praktycznych elementów i funkcji, które urozmaicają zabawę graczom w wieku od ośmiu lat i starszym. Wiele rzeczy do zbudowania, walczenia, odkrywania i wysadzania! Gracze w...

   124, 42 zł

   Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pacjenta Ge Egd4500d0ww