Podręcznik konfiguracji sieci Canon Imageclass Mf6580

Canon Imageclass MF6580 to nowoczesny podręcznik konfiguracji sieci, który umożliwia łatwą i szybką wymianę informacji sieciowej. Wyposażona jest w interfejs sieciowy Ethernet, który umożliwia podłączenie do sieci lokalnej lub przewodowej. Podręcznik konfiguracji sieci Canon Imageclass MF6580 zawiera wszystkie informacje, jakie są potrzebne do skonfigurowania sieci, w tym konfigurację DHCP, zabezpieczenia sieciowe i protokoły. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące konfiguracji drukarki oraz tworzenia i konfigurowania użytkowników. Oprócz tego podręcznik zawiera informacje o aktualizacjach firmware, które są dostępne do pobrania z bezpłatnego serwisu technicznego Canon.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Canon Imageclass Mf6580

Wi-Fi Connection Assistant (dawniej IJ Network Device Setup Utility) to narzędzie umożliwiające sprawdzenie i zdiagnozowania stanu drukarki i komputera, na którym jest zainstalowana aplikacja Wi-Fi Connection Assistant, a następnie naprawę ewentualnego problemu z połączeniem między komputerem a drukarką.

Za pomocą aplikacji Wi-Fi Connection Assistant dla systemu Windows można również wykonywać następujące czynności.

 • Wyszukiwanie drukarek w sieci i przeprowadzanie początkowej konfiguracji sieci dla wykrytych drukarek.
 • Łączenie drukarki i komputera przy użyciu kabla USB, a następnie przeprowadzanie początkowej konfiguracji sieci (tylko w niektórych modelach).

Uwaga

 • Modele zgodne z aplikacją Wi-Fi Connection Assistant — zob. Lista aplikacji i obsługiwanych modeli.

Rozpocznij konfigurację, korzystając z poniższego linku.

 • Rozpocznij konfigurację

Aby przełączyć drukarkę w tryb konfiguracji bez użycia kabla, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 • Połączenie w ramach konfiguracji bez użycia kabla
 • Połączenie z routerem bezprzewodowym (Connect via wireless router)/Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)

  Informacje o wymaganiach systemowych, procedurze wprowadzania ustawień, ograniczeniach itd. poszczególnych rodzajów połączenia można znaleźć poniżej. canon/ij/webmanual/Tutorial/iP110%20series/PL/TRL/trl-9300. html">Metody połączenia

  Ograniczenia

  Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie (np. smartfon), podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.
  Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

  Połączenia z użyciem sieci przewodowej nie można zastosować w przypadku drukarek, które nie obsługują połączeń przewodowych.

  Połączenie przez router bezprzewodowy

 • Z drukarki nie można korzystać jednocześnie za pośrednictwem połączenia Wi-Fi i przewodowej sieci LAN (kabel Ethernet).
 • Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
  W przypadku urządzenia podłączonego już do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego podłącz je ponownie, ale za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
 • Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń urządzeń sieciowych mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku urządzenia sieciowego lub uzyskać od jego producenta.
 • Sprawdź, czy urządzenie obsługuje standard IEEE802. 11n (2, 4 GHz/5 GHz), IEEE802. 11g, IEEE802. 11b lub IEEE802. 11a (5 GHz).
 • Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802. 11n”, nie można używać protokołu zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802. 11n”.
  Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona.
 • W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
 • Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.
 • Bezpośrednie połączenie (tryb punktu dostępu)

  Ważne

 • Jeśli podłączasz do drukarki, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, dotychczasowe połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych może powodować naliczanie opłat w zależności od umowy z operatorem.
 • Po podłączeniu urządzenia do drukarki działającej w trybie bezpośredniego połączenia informacje o połączeniu zostaną zapisane w ustawieniach sieci Wi-Fi. Urządzenie może automatycznie nawiązywać połączenie z drukarką nawet po odłączeniu go lub po podłączeniu do innego routera bezprzewodowego.
 • Urządzenie nie może mieć równocześnie nawiązanego połączenia z routerem bezprzewodowym i z drukarką działającą w trybie bezpośredniego połączenia. Jeśli masz router bezprzewodowy, zalecamy nawiązywanie połączenia z drukarką za jego pośrednictwem.
 • Aby zapobiec automatycznemu nawiązywaniu połączenia z drukarką, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, po zakończeniu korzystania z drukarki zmień tryb połączenia lub w ustawieniach sieci Wi-Fi w urządzeniu wyłącz automatyczne nawiązywanie połączeń.
  Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany ustawień urządzenia można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku lub uzyskać od jego producenta.
 • Jeśli podłączasz urządzenie do drukarki działającej w trybie bezpośredniego połączenia, w zależności od systemu operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
 • W trybie bezpośredniego połączenia możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie.
  W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz skonfiguruj ustawienia.
 • Urządzenia podłączone do drukarki działającej w trybie bezpośredniego połączenia nie mogą komunikować się ze sobą nawzajem.
 • Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki są niedostępne, gdy działa ona w trybie bezpośredniego połączenia.
 • Jeśli urządzenie zostało podłączone do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego i chcesz je ponownie skonfigurować, najpierw je odłącz. Przerwij połączenie między urządzeniem a drukarką na ekranie ustawień sieci Wi-Fi.
 • Połączenie z użyciem sieci przewodowej

 • W przypadku korzystania z routera należy podłączyć drukarkę i urządzenie po stronie sieci LAN (w tym samym segmencie sieci).
  • Glosariusz
  • (Pojawia się w nowym oknie)

  Podłączanie drukarki
  -Połączenie bezprzewodowe-

  Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Korzystanie z tego przewodnika
 • (Pojawia się w nowym oknie)

  Góra strony

  © Canon Inc. 2017

  Podręcznik konfiguracji sieci Canon Imageclass Mf6580

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Canon Imageclass Mf6580

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Canon Imageclass Mf6580