Podręcznik konfiguracji oprogramowania Aeg Oko Arctis Super 2773gs

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Aeg Oko Arctis Super 2773gs zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i używania tego oprogramowania do zarządzania urządzeniami zgodnymi z systemem Aeg Oko Arctis Super 2773gs. Podręcznik zawiera także informacje na temat instalacji i konfiguracji dodatkowych systemów, w tym systemów monitorowania, systemów alarmowych i systemów wizualizacji. Podręcznik oferuje także szczegółowe informacje na temat tworzenia i edytowania schematów, a także instrukcje dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami, takimi jak zasoby sprzętowe i programowe.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji oprogramowania Aeg Oko Arctis Super 2773gs

Problem

 • Jak ustawić program suszenia?
 • Dlaczego nie ma listy programów?
 • Jak znaleźć listę programów suszenia?
 • Nawigacja po menu ustawień na ekranach dotykowych

Dotyczy

 • Suszarki z ekranem dotykowym

Rozwiązanie

Gdy suszarka wyposażona w ekran dotykowy jest wyłączona to niewidoczna jest na niej lista programów.

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące użytkowania ekranu dotykowego i nawigacji po liście programów:

Przy pierwszym i każdym kolejnym włączeniu suszarki na ekranie dotykowym pojawia się ekran startowy (z logo AEG i wskazaniem czasu).

Po odtworzeniu animacji startowej na ekranie dotykowym pojawia się ekran z podsumowaniem parametrów programu. net/content/1509783/c7b88faa06bb4807a217ff0b6917bd96. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=W1FWQBo7tK09YOtr9kCT85GBZ1uhJKtr3uGKK3lSn%2FM%3D&spr=https&se=2023-02-07T23%3A58%3A53Z&sp=r"/>

Ekran posumowania jest podzielony na cztery obszary, w których można znaleźć:

 • Maksymalny ciężar dla danego cyklu, nazwę programu, stopień wysuszenia
 • Czas do zakończenia programu lub czas opóźnienia rozpoczęcia programu (jeśli wybrano)
 • Aktualnie wybrane opcje dla wybranego cyklu
 • Dodatkowe opcje

Program możesz wybrać i ustawić:

za pomocą pokrętła wyboru programów,

korzystając z ekranu dotykowego- jeśli widoczny jest ekran podsumowania, należy dotknąć go jednokrotnie, aby wyświetlić listę programów. net/content/1509783/df560c38d28f4603b250458d48632c21. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=iLMXW6YSSPrqpj6FfKpFXzcSe%2F5xJNRqHVdu05i0Qlw%3D&spr=https&se=2023-02-07T23%3A58%3A53Z&sp=r"/>

Menu różnych opcji/ustawień możesz przewijać:

• w górę i w dół 

• w prawo lub w lewo

Suszarki z łącznością Connectivity posiadają dodatkowe programy i opcje, które można ustawić jedynie za pomocą aplikacji.

Dokładne informacje o sterowaniu w Twoim modelu urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi, którą możesz również pobrać z naszej strony internetowej.

Problem

 • Jak ustawić program prania?
 • Dlaczego nie ma listy programów?
 • Jak znaleźć listę programów prania?
 • Nawigacja po menu ustawień na ekranach dotykowych.

Dotyczy

 • Pralki z ekranem dotykowym

Rozwiązanie

Gdy pralka wyposażona w ekran dotykowy jest wyłączona to niewidoczna na niej jest lista programów.  

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące użytkowania ekranu dotykowego i nawigacji po liście programów:

Przy każdym włączeniu urządzenia na ekranie dotykowym pojawia się ekran startowy.

Po kilku sekundach pojawi się lista programów z proponowanym jako domyślnym programem "Bawełniane". net/content/1509772/d8c3f1cbe005457cbf68085efdf5507d. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=YG0EuPqbTG14al6DNnsA2wfQOjvr4zAHJTsvke1iEVI%3D&spr=https&se=2023-02-07T21%3A30%3A18Z&sp=r"/>

Jeśli lista programów nie zostanie przewinięta w górę lub w dół, po kilku sekundach pojawi się ekran z podsumowaniem parametrów programu. net/content/1509772/c7f090290606468ba993ae0526eeb889. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=lSkAMwLQyLf0nveS55HNxDsBmXYyX%2BIRXXRU2gzoWK8%3D&spr=https&se=2023-02-07T21%3A30%3A18Z&sp=r"/>

Na ekranie z podsumowaniem parametrów programów widoczne są: maksymalny ciężar wsadu, nazwa programu, czas trwania programu

Zależnie od wyboru w tym obszarze może być również wyświetlana informacja o opóźnieniu rozpoczęcia programu lub symbol Oszczędność czasu.

Aby powrócić do ekranu z listą programów, należy dotknąć nazwy programu (np. Bawełniane).

Menu różnych opcji/ustawień można przewijać:

• w górę i w dół

• w prawo lub w lewo. net/content/1509772/70ed4d0bc60445b2a9dff0ee23f7a555. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=bIWyqm0TT2HfBH2G8OrwY7v36QmCvlI0UD5AQ48M8qw%3D&spr=https&se=2023-02-07T21%3A30%3A18Z&sp=r"/>

Pralki łącznością Connectivity mają dodatkowe programy i opcje, które można ustawić jedynie za pomocą aplikacji.

Dokładne informacje o sterowaniu w Twoim modelu urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi, którą możesz również pobrać z naszej strony internetowej.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Aeg Oko Arctis Super 2773gs

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji oprogramowania Aeg Oko Arctis Super 2773gs

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji oprogramowania Aeg Oko Arctis Super 2773gs