Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell

Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell to kompletny zestaw informacji dotyczących tego modelu laptopa. Zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i konfiguracji, jak również przydatnych wskazówek i porad dotyczących codziennej obsługi i konserwacji. Podręcznik zawiera również ważne informacje na temat bezpieczeństwa, jak również szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, udostępniania plików i tworzenia kopii zapasowych. Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell to cenny zasób informacji, który pomoże Ci cieszyć się z Twojego nowego laptopa przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell

Dodatek

D-2

Deklaracje i oświadczenia dotyczące

bezpieczeństwa

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal

Communications Commission �FCC�

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega

następującym dwóm warunkom:

Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z

uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane

działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi

dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC.

Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed

szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to

wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal

radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie

z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie

ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej

instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego

lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego

urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z

poniższych metod:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten,

do którego podłączony jest odbiornik.

Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem

radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących

limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego

sprzętu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie

ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był

wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu

urządzeń I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable.

Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą

spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego

urządzenia.

Manual

Wersja T51635. 46 MB

Eee PC User’s Manual for Traditional Chinese Edition (T5163)

Wersja C51635. 53 MB

Eee PC User’s Manual for Simplified Chinese Edition (C5163)

Wersja V1. 0345. 8 KB

Windows®7 Self-upgrade Guide

Wersja TR50646. 05 MB

Eee PC User’s Manual for Turkish Edition (TR5064)
Eee PC User’s Manual for Turkish Edition for Win7 OS (TR5064)

Wersja TH50645. 99 MB

Eee PC User’s Manual for Thai Edition (TH5064)
Eee PC User’s Manual for Thai Edition for Win7 OS (TH5064)

Wersja T50646. 35 MB

Eee PC User’s Manual for Traditional Chinese Edition (T5064)
Eee PC User’s Manual for Traditional Chinese Edition for Win7 OS (T5064)

Wersja SK50646. 11 MB

Eee PC User’s Manual for Slovakian Edition (SK5064)
Eee PC User’s Manual for Slovakian Edition for Win7 OS (SK5064)

Wersja SB50646. 3 MB

Eee PC User’s Manual for Serbian Edition (SB5064)
Eee PC User’s Manual for Serbian Edition for Win7 OS (SB5064)

Wersja S50646. 36 MB

Eee PC User’s Manual for Spanish Edition (S5064)
Eee PC User’s Manual for Spanish Edition for Win7 OS (S5064)

Wersja RO50646. 12 MB

Eee PC User’s Manual for Romanian Edition (RO5064)
Eee PC User’s Manual for Romanian Edition for Win7 OS (RO5064)

Wersja R50647. 89 MB

Eee PC User’s Manual for Russian Edition (R5064)
Eee PC User’s Manual for Russian Edition for Win7 OS (R5064)

Wersja PL50646. 05 MB

Eee PC User's Manual for Polish Edition (PL5064)
Eee PC User's Manual for Polish Edition for Win7 OS (PL5064)

Wersja PG50646. 02 MB

Eee PC User's Manual for Portuguese Edition (PG5064)
Eee PC User's Manual for Portuguese Edition for Win7 OS (PG5064)

Wersja ND49923. 38 MB

Eee PC Quick User's Guide for North Europe Edition (R4992)
Eee PC Quick User's Guide for North Europe Edition for Win7 OS (R4992)

Wersja MK4992913. 23 KB

Eee PC Quick User's Guide for Macedonian Edition (R4992)
Eee PC Quick User's Guide for Macedonian Edition for Win7 OS (R4992)

Wersja K506410. 76 MB

Eee PC User’s Manual for Korean Edition (K5064)
Eee PC User’s Manual for Korean Edition for Win7 OS (K5064)

Wersja ID50645. 57 MB

Eee PC User’s Manual for Indonesian Edition (I5064)
Eee PC User’s Manual for Indonesian Edition for Win7 OS (I5064)

Wersja I50649 MB

Eee PC User’s Manual for Italian Edition (I5064)
Eee PC User’s Manual for Italian Edition for Win7 OS (I5064)

Wersja HUG50646. 07 MB

Eee PC User’s Manual for Hungarian Edition (Hug5064)
Eee PC User’s Manual for Hungarian Edition for Win7 OS (Hug5064)

Wersja HB49921. 13 MB

Eee PC Quick User's Guide for Hebrew Edition (HB4992)
Eee PC Quick User's Guide for Hebrew Edition for Win7 OS (HB4992)

Wersja GK50645. 87 MB

Eee PC User’s Manual for Greek Edition (GK5064)
Eee PC User’s Manual for Greekl Edition for Win7 OS (GK5064)

Wersja G50646. 95 MB

Eee PC User’s Manual for German Edition (G5064)
Eee PC User’s Manual for German Edition for Win7 OS (G5064)

Wersja F50646. 21 MB

Eee PC User’s Manual for French Edition (F5064)
Eee PC User’s Manual for French Edition for Win7 OS (F5064)

Wersja E50646. 27 MB

Eee PC User’s Manual for English Edition (E5064)
Eee PC User’s Manual for English Edition for Win7 OS (E5064)

Wersja E4992785. 07 KB

Eee PC Quick User's Guide for English Edition (E4992)
Eee PC Quick User's Guide for English Edition for Win7 OS (E4992)

Wersja DU50646. 16 MB

Eee PC User’s Manual for Dutch Edition (Du5064)
Eee PC User’s Manual for Dutch Edition for Win7 OS (Du5064)

Wersja CZ50645. 98 MB

Eee PC User's Manual for Czech Edition (CZ5604)
Eee PC User's Manual for Czech Edition for Win7 OS (CZ5604)

Wersja CR50646. 19 MB

Eee PC User's Manual for Croatian Edition (CR5064)
Eee PC User's Manual for Croatian Edition for Win7 OS(CR5064)

Wersja C50646. 48 MB

Eee PC User’s Manual for Simplified Chinese Edition (C5064)
Eee PC User’s Manual for Simplified Chinese Edition for Win7 OS (C45064)

Wersja BT49924. 2 MB

Eee PC Quick User's Guide
Eee PC Win7 OS Quick User's Guide for latvia, Lithuania, Estonia, Russian Edition

Wersja BP50646. 06 MB

Eee PC User’s Manual for Brazilian Portuguese Edition (BP5064)
Eee PC User’s Manual for Brazilian Portuguese Edition for Win7 OS (BP5064)

Wersja BG50646. 16 MB

Eee PC User’s Manual for Bulgarian Edition (BG5064)
Eee PC User’s Manual for Bulgarian Edition for Win7 OS (BG5064)

Wersja ARB506416. 17 MB

Eee PC User’s Manual for Arabic Edition (Arb5064)
Eee PC User’s Manual for Arabic Edition for Win7 OS (Arb5064)

Wersja J471510. 19 MB

Eee PC User’s Manual for Japanese Edition (J4715)
Eee PC User’s Manual for WinXP OS for Japanese Edition (J4715)

Wersja J49278. 49 MB

Eee PC User’s Manual for Japanese Edition (J4927)
Eee PC User’s Manual for Win 7 OS for Japanese Edition (J4927)

Wersja GK5601429. 35 KB

Eee PC insert page for Greek edition (Education Project)

Wersja TR49916. 6 MB

Eee PC User’s Manual for Turkish Edition (TR4991)
Eee PC User’s Manual for Turkish Edition for Win XP OS (TR4991)

Wersja TH49916. 7 MB

Eee PC User’s Manual for Thai Edition (TH4991)
Eee PC User’s Manual for Thai Edition for Win XP OS (TH4991)

Wersja T49917. 49 MB

Eee PC User’s Manual for Traditional Chinese Edition (T4991)
Eee PC User’s Manual for Traditional Chinese Edition for Win XP OS (T4991)

Wersja S49917. 05 MB

Eee PC User’s Manual for Spanish Edition (S4991)
Eee PC User’s Manual for Spanish Edition for Win XP OS (S4991)

Wersja RU49918. 59 MB

Eee PC User’s Manual for Russian Edition (R4991)
Eee PC User’s Manual for Russian Edition for Win XP OS (R4991)

Wersja RO49919. 05 MB

Eee PC User’s Manual for Romanian Edition (RO4991)
Eee PC User’s Manual for Romanian Edition for Win XP OS(RO4991)

Wersja PL49917. 02 MB

Eee PC User's Manual for Polish Edition (PL4991)
Eee PC User's Manual for Polish Edition for Win XP OS(PL4991)

Wersja PG49916. 71 MB

Eee PC User's Manual for Portuguese Edition (PG4991)
Eee PC User's Manual for Portuguese Edition for Win XP OS(PG4991)

Wersja K499111. 29 MB

Eee PC User’s Manual for Korean Edition (K4108)
Eee PC User’s Manual for Korean Edition for Win XP OS (K4991)

Wersja I49919. 25 MB

Eee PC User’s Manual for Italian Edition (I4991)
Eee PC User’s Manual for Italian Edition for Win XP OS(I4991)

Wersja HUG49916. 75 MB

Eee PC User’s Manual for Hungarian Edition (Hug4991)
Eee PC User’s Manual for Hungarian Edition for Win XP OS (Hug4991)

Wersja GK49916. 51 MB

Eee PC User’s Manual for Greek Edition (G4991)
Eee PC User’s Manual for Greek Edition for Win XP OS(G4991)

Wersja G49918. 45 MB

Eee PC User’s Manual for German Edition (G4991)
Eee PC User’s Manual for German Edition for Win XP OS(G4991)

Wersja E49917. 16 MB

Eee PC User’s Manual for English Edition (E4911)
Eee PC User’s Manual for English Edition for Win XP OS (E4911)

Wersja DU49916. 83 MB

Eee PC User’s Manual for Dutch Edition (Du4729)
Eee PC User’s Manual for Dutch Edition for Win XP OS(Du4729)

Wersja CZ49916. 63 MB

Eee PC User's Manual for Czech Edition (CZ4991)
Eee PC User's Manual for Czech Edition for Win XP OS (CZ4991)

Wersja C49917. 23 MB

Eee PC User’s Manual for Simplified Chinese Edition (C4991)
Eee PC User’s Manual for Simplified Chinese Edition for Win XP OS (C4991)

Wersja BG49917. 12 MB

Eee PC User’s Manual for Bulgarian Edition (BG4991)
Eee PC User’s Manual for Bulgarian Edition for Win XP OS (BG4991)

Wersja ARB499117. 38 MB

Eee PC User’s Manual for Arabic Edition (Arb4991)
Eee PC User’s Manual for Arabic Edition for Win XP OS (Arb4991)

Wersja F49916. 39 MB

Eee PC User’s Manual for French Edition (F4991)
Eee PC User’s Manual for French Edition for Win XP OS (F4991)

Wersja TR4823161. 82 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Turkish Edition

Wersja TH4823281. 05 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Thai Edition

Wersja SK4823162. 08 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Slovakian Edition

Wersja S4823168. 04 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Spanish Edition

Wersja RO4823160. 17 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Romanian Edition

Wersja PL4823161. 92 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Polish Edition

Wersja DU4823167. 44 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Dutch Edition

Wersja CZ4823161. 49 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Czech Edition

Wersja BP4823168. 74 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Brazilian Portuguese Edition

Wersja BG4823162. 17 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Bulgarian Version

Wersja I4823138. 28 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Italian Version

Wersja G4823149. 63 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide German Version

Wersja F4823116. 75 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide French Version

Wersja SW47162. 88 MB

Eee PC Quick User’s Guide for Swedish Edition (SW4716)
Eee PC Quick User’s Guide for Swedish Edition for Win XP OS (SW4716)

Wersja NW47162. 6 MB

Eee PC Quick User's Guide for Norwegian Edition (NW4716)
Eee PC Quick User's Guide for Norwegian Edition for Win XP OS (NW4716)

Wersja LV47161. 56 MB

Eee PC Quick User's Guide for Latvia Edition (LV4716)
Eee PC Quick User's Guide for Latvia Edition for WinXP OS (LV4716)

Wersja LT47161. 56 MB

Eee PC Quick User's Guide for Lithuania Edition (LT4716)
Eee PC Quick User's Guide for Lithuania Edition for WinXP OS (LT4716)

Wersja HB47162. 56 MB

Eee PC Quick User's Guide for Hebrew Edition (HB4716)
Eee PC Quick User's Guide for Hebrew Edition for Win XP OS (HB4716)

Wersja FI47162. 54 MB

Eee PC Quick User's Guide for Finnish Edition (FI4716)
Eee PC Quick User's Guide for Finnish Edition for Win XP OS(FI4716)

Wersja EE47161. 58 MB

Eee PC Quick User's Guide for Estonia Edition (EE4716)
Eee PC Quick User's Guide for Estonia Edition for Win XP OS (EE4716)

Wersja DA47162. 64 MB

Eee PC Quick User's Guide for Danish Edition (DA4716)
Eee PC Quick User's Guide for Danish Edition for Win XP OS (DA4716)

Wersja K477111. 06 MB

Eee PC User’s Manual for Korean Edition (K4771)
Eee PC User’s Manual for Korean Edition for Win XP OS (K4771)

Wersja E47947. 18 MB

Eee PC User’s Manual for English Edition (E4794)
Eee PC User’s Manual for English Edition for Win XP OS (E4794)

Wersja T4823218. 97 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Traditional Chinese Version

Wersja E482377. 54 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Enlish Version

Wersja C4823215. 03 KB

Eee PC 1005HA Insert Page
Eee@Vibe User's Guide Simple Chinese Version

Wersja E4716601. 86 KB

Eee PC Quick User's Guide for English Edition (E4716)
Eee PC Quick User's Guide for English Edition for WinXP OS (E4716)

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

radzeek 28 Apr 2011 01:34 1745 0

Reply | New topic

 • #1Level 10  

  #1

  Asus EeePC 1005HA - Podręcznik użytkownika

  Attachments:

  • Asus EeePC 1005HA Podrecznik uzytkownika. pdfDownload(6. 17 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Tuning PC Manuals computer hardware (motherboards, video cards, sound cards, etc. ) Asus EeePC 1005HA - instrukcja obsługi

Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i obsługi Asus 1005ha Eee Pc Seashell