Podręcznik komunikacji szeregowej 3com X506

Podręcznik komunikacji szeregowej 3Com X506 to narzędzie stworzone przez firmę 3Com, które umożliwia połączenie komputerów i urządzeń używających portu szeregowego. Podręcznik zapewnia szczegółowe wyjaśnienie protokołu komunikacji szeregowej, który jest używany do wymiany danych między komputerami i urządzeniami. Podręcznik ten zawiera również informacje na temat konfigurowania i monitorowania połączeń i korzystania z portu szeregowego. Ponadto, Podręcznik komunikacji szeregowej X506 zawiera wskazówki dotyczące zabezpieczeń, zarządzania połączeniami i optymalizacji wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji szeregowej 3com X506

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest protokół Modbus TCP?
 • Jak wygląda komunikacja po protokole Modbus TCP?
 • Jak wykorzystać protokół Modbus TCP do komunikacji sterownika PLC z układami I/O?
 • Jak skonfigurować układ I/O Modbus TCP?

W tym artykule poznasz podstawowe informacje dotyczącekomunikacji po protokole Modbus TCP.

Modbus TCP jest protokołem z rodziny Modbus z interfejsemTCP, który działa w sieci Ethernetowej. Protokół komunikacji definiuje strukturęprzesyłanych danych, natomiast TCP zapewnia dla niego medium transportuinformacji. Dzięki wykorzystaniu tego protokołu, w łatwy sposób można umieścićdane na serwerze sieciowym oraz wykorzystać je w aplikacjach internetowych.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Protokół TCP zapewnia prawidłowy przesył danych, a adres IPodpowiada za przekazanie informacji do właściwego adresata. Protokół TCPodpowiedzialny jest wyłącznie za transport informacji, a Modbus – za ichinterpretację.

  Prostota i niezawodność oraz otwarty standard protokołuModbus TCP sprawiły, że stał się standardem wykorzystywanym w automatyce i jestobecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów w urządzeniachautomatyki przemysłowej.

  Protokół Modbus TCP należy do rodziny klient – serwer. Możebyć wykorzystywany w systemach czasu rzeczywistego do wymiany informacjipomiędzy urządzeniami a ekranami operatorskimi.

  Klient Modbus TCP wspiera następujące sposoby adresowania:

  • Generic Decimal Addressing,
  • General Hexadecimal Addressing,
  • Native Addressing,
  • Modicon PLC 5-Digit Addressing,
  • Modicon PLC 6-Digit Addressing.

  Funkcja generowania adresów umożliwia podłączenie urządzeńinnych firm, które nie obsługują standardowych sposobów adresowania. Wszystkiekonieczne do konfiguracji informacje można uzyskać z plików HELP.

  Konfiguracjaw akcji!

  Aby skonfigurować protokół Modbus TCP Slave, w oknie Hardware Configuration wybierz jeden zportów LAN, np. port LAN2, który będzie używany do komunikacji z modułem I/O.

  W części Resident Protocols wybierz Modbus Slave.

  W celu konfiguracji urządzenia Modbus TCP Master, w części Downloadable Protocols, z rozwijalnejlisty wybierz Modbus Client. Klikającprzycisk Network, przejdź do konfiguracji.

  Ustaw wartość minimalną i maksymalną numeru ID portu. Wartościpowinny zawierać się w przedziale pomiędzy 1024 a 4096.

  Parametr Retriesoznacza ilość prób, jakie urządzenie Master wykona w celu nawiązaniakomunikacji z urządzeniem Slave. W tym przypadku ustaw 2.

  Timeout oznaczaczas, po jakim urządzenie Master zgłosi błąd, jeżeli nie otrzyma odpowiedzi nawysłane zapytanie. W tym przypadku ustaw Timeout na 10000 ms (lub mniejszy, np.3000).

  W sekcji Update Scan konfiguruje się sposób, w jakimaster będzie dokonywał odpytywania. Opcja Automaticpowoduje, że Master samodzielnie, tak często jak to możliwe, będzie wysyłałzapytania do urządzeń Slave. Jeśli nie chcesz generować zbyt dużego ruchu nasieci, zmniejsz parametr Update Interval, aby obniżyć częstotliwośćodpytywania.

  Opcja Manualpozwala skonfigurować zmienną, której zmiana stanu na wysoki będzie powodowaławysyłanie zapytań z urządzenia Master do urządzeń Slave.

  Sekcja Status pozwalana opcjonalne skonfigurowanie rejestru statusowego dla komunikacji Modbus TCP.W polu Register wpisz%R411.

  Po uzupełnieniu pól, zatwierdź przyciskiem OK.

  Wybierz przycisk Devices, aby skonfigurować urządzenia Slave (maksymalnie 64). pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave-840x647. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave-768x592. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave. png 867w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

  Aby dodać nowe urządzenie, wybierz Add. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-05. png" alt="" width="516" height="358"/>

  Wpisz nazwę urządzenia, jego adres IP oraz Port ID.Konfigurowanie adresu IP/ ID portu z rejestru pozwala użytkownikom modyfikowaćadres IP/ ID portu podczas wykonywania programu. Aby to zrobić, użytkownikpowinien zmienić tryb pracy sterownika na Idle,a po modyfikacji powrócić do trybu RUN.

  Gdy zaznaczona jest opcja Swap Words on 32-bit data, przenoszone pomiędzy Targetem a OCSemdane, zamieniane są z 16-bitowych na 32-bitowe.

  Device Type pozwala skonfigurować typ adresowania zmiennych.Ustaw adresowanie Modicon na 5 znakach – ModiconPLC 5-Digit Addressing.

  Możesz opcjonalnie uaktywnić rejestr statusowy oraz zaznaczyć opcję Stop on Error lub Retry on Error, w zależności od wymagań procesu. Dla potrzeb tego ćwiczenia rejestr statusowy ustaw jako%R416.

  Ostatnim elementem do skonfigurowania jest zmapowanie zmiennych pochodzących z modułu I/O. Aby to zrobić, przejdź do okna Scan List. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave-840x647. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave-768x592. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave. png 867w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

  W oknie Scan List (Modbus Client) wybierz Add. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-08. png" alt="" width="686" height="423"/>

  Dokładny sposób adresowania zmiennych został wyjaśniony wartykule o protokole Modbus RTU.

  Z listy Device Name wskaż urządzenie Slave, z którego będąpochodziły zmienne. Skonfiguruj Device Register, podając adres 00072, a długośćustaw na cztery.

  W sekcji Localpodaj rejestr sterownika, pod którym będą przechowywane odczytane stany wejść.

  W sekcji Update Type, sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read. Oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan zmiennych, w interwale czasowym ustawionym w oknie Update Interval. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-09. png" alt="" width="472" height="427"/>

  Analogicznie skonfiguruj mapowanie zmiennych wyjściowych.Wybierz Add i skonfiguruj Device Register na 00086, a długość ustaw na 4.

  podaj rejestr sterownika, z którego będą wystawiane sygnały wyjściowe.

  Sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read/Write – oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan wyjść w chwili jego zmiany. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-10. png" alt="" width="472" height="427"/>

  Kabel używany do połączenia Modbus TCP to ekranowana lub nieekranowana skrętka Ethernetowa ze złączem RJ-45.


  W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Wysyłanie wiadomości email w sterowniku PLC

  • Do czego służą wiadomości email w sterownikach PLC
  • Jak skonfigurować wysyłanie wiadomości email w sterowniku PLC

  Najlepsze instrukcje obsługi do smartfonów Xiaomi

  • 1

   Xiaomi Redmi Note 7 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 7. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do podstawowych...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 14 092

   Pobierz »

  • 2

   Xiaomi Redmi Note 8 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Podręcznik użytkowania w języku polskim pozwala zapoznać się ze...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 11 534

   Pobierz »

  • 3

   Xiaomi Redmi Note 8T - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Redmi Note 8T. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do podstawowych informacji...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 8 874

   Pobierz »

  • 4

   Xiaomi Redmi 5A - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 5A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 5A, smartfona dual sim z ekranem 5 cala, którego...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 8 155

   Pobierz »

  • 5

   Xiaomi Redmi Note 9 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Uniwersalny manual po polsku zapewnia dostęp do...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 7 563

   Pobierz »

  • 6

   Xiaomi Redmi 6 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi 6.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 5 033

   Pobierz »

  • 7

   Xiaomi Redmi Note 5A - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi Note 5A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi Note 5A, budżetowego smartfona dual sim z ekranem...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 4 772

   Pobierz »

  • 8

   Xiaomi Mi 9 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 4 767

   Pobierz »

  • 9

   Xiaomi Redmi 4A - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 4A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 4A (sprawdź najniższą cenę), smartfona dual sim z...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 4 534

   Pobierz »

  • 10

   Xiaomi Mi A1 - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi A1 instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi A1, smartfona dual sim z ekranem IPS 5, 5 cala Full HD....

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 3 528

   Pobierz »

  • 11

   Xiaomi Mi 9T - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9T. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do ogólnych informacji...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 2 982

   Pobierz »

  • 12

   POCO X3 NFC - instrukcja obsługi (Manual)

   POCO X3 NFC - instrukcja obsługi w formacie PDF to plik, który możemy pobrać za darmo. Manual do smartfona Xiaomi pozwoli nam...

   manual - instrukcja obsługi, Instrukcje, Instrukcja obsługi

   Liczba pobrań: 2 667

   Pobierz »

  • 13

   Xiaomi Mi Note 10 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi Note 10.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 2 398

   Pobierz »

  • 14

   Xiaomi Redmi Note 10 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi Note 10 Pro - instrukcja obsługi to dokument, który musi mieć każdy użytkownik tego modelu smartfona. Plik zawiera...

   manual - instrukcja obsługi, dodatkowe funkcje w smartfonie

   Liczba pobrań: 1 912

   Pobierz »

  • 15

   Xiaomi Mi 5s Plus - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi 5s Plus instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi 5s Plus, smartfona z ekranem 5, 7 cala. Elektroniczna...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 1 828

   Pobierz »

  • 16

   Xiaomi Mi 9T Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo manual do smartfon Xiaomi Mi 9T Pro. Instrukcja obsługi pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi funkcjami...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 1 397

   Pobierz »

  • 17

   Xiaomi Mi 10 – instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Mi 10. Darmowa instrukcja obsługi do Xiaomi Mi 10 w języku polskim pozwala...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 1 350

   Pobierz »

  • 18

   Xiaomi Redmi Note 10 5G - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi Note 10 5G - instrukcja obsługi to plik w formie PDF do pobrania za darmo, który pozwoli nam zapoznać się ze...

   manual - instrukcja obsługi, manual do Xiaomi

   Liczba pobrań: 1 348

   Pobierz »

  • 19

   Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo uniwersalny podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. Manual po polsku zapewnia dostęp do...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 1 250

   Pobierz »

  • 20

   Xiaomi Mi 9 SE - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9 SE. pl/ksiazki/instrukcje/smartfony/xiaomi/manual-do-xiaomi-mi-a3" title="Xiaomi Mi A3 - instrukcja obsługi (Manual)">

   21

   Xiaomi Mi A3 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz w pełni za darmo instrukcję obsługi do smartfona Xiaomi Mi A3. Manual po polsku zapewnia dostęp do podstawowych...

   manual - instrukcja obsługi

   Liczba pobrań: 1 090

   Pobierz »

  • 22

   Xiaomi Mi Max - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi Max instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi Max, smartfona dual sim z ekranem 6, 44 cala.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 889

   Pobierz »

  • 23

   Xiaomi Mi Air Purifier 2 - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi Air Purifier 2 (SM-A310F) instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi Air Purifier 2 (SM-A310F),...

   manual - instrukcja obsługi

   Liczba pobrań: 877

   Pobierz »

  • 24

   Xiaomi Mi 9 Lite - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Mi 9 Lite.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 806

   Pobierz »

  • 25

   Xiaomi Redmi Note 9S - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo uniwersalny podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9S.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 440

   Pobierz »

  • 26

   POCO F2 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   POCO F2 Pro - instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania za darmo to wszystkie informacje o telefonie Xiaomi w jednym...

   Instrukcja obsługi, Instrukcja

   Liczba pobrań: 309

   Pobierz »

  • 27

   Xiaomi Redmi 2 - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 2 instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 2 (model 2014817, 2014818 i 2014817), smartfona dual...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 268

   Pobierz »

  • 28

   Xiaomi Redmi 3s Prime - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 3s Prime instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 3s Prime, smartfona dual sim z ekranem IPS 5, 0...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 134

   Pobierz »

  • 29

   Xiaomi Mi 4i - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi 4i instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi 4i (model 2015015), smartfona z ekranem IPS 5, 0 cala....

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 71

   Pobierz »

  W dziale instrukcje obsługi Xiaomi znajdziemy i pobierzemy za darmo podręczniki użytkownika określane mianem manuale do smartfonów, oczyszczaczy powietrza chińskiej marki Xiaomi, której produkty nad Wisłą są na tyle popularne, że 24 marca 2018 roku w Krakowie otworzono salon firmowy. Warto przy okazji zaznaczyć, że smartfony Xiaomi można często kupić w przystępnej cenie w marketach Biedronki.

  Komunikacja szeregowa to metoda transmisji danych, która przesyła informacje jeden bit na raz z urządzenia do urządzenia. Przez lata opracowano wiele różnych standardów szeregowych zarówno dla pasma urządzeń o niskiej, jak i wysokiej prędkości. Dane można zazwyczaj wymieniać na znacznie większe odległości przy użyciu komunikacji szeregowej niż równoległej. Komunikacja szeregowa jest zwykle używana do łączenia drukarek, terminali i kamer z komputerami. Służy również do łączenia z zewnętrznymi dyskami twardymi, napędami cyfrowych dysków wideo (DVD) i urządzeniami pamięci flash.

  Ponieważ w komunikacji szeregowej przesyłany jest jednocześnie tylko jeden bit danych, potrzeba mniej przewodów w porównaniu do interfejsu równoległego. Bardzo minimalne połączenie może obejmować tylko jeden przewód do danych, a drugi do uziemienia. W praktyce wiele łączy szeregowych zawiera również kilka sygnałów uzgadniania, a także linię danych w każdym kierunku. Uniwersalna magistrala szeregowa (USB), powszechnie stosowana do łączenia komputerów i urządzeń peryferyjnych, wykorzystuje tylko cztery lub pięć sygnałów, z których dwa służą do zasilania. Zalecane standardowe połączenia szeregowe (RS) 232 mogą wykorzystywać do 20 sygnałów, w zależności od implementacji.

  Mniej sygnałów ogólnie pozwala na szybsze taktowanie szeregowego łącza komunikacyjnego i bardziej niezawodne działanie na duże odległości. Równoległa komunikacja może powodować pochylenie lub interferencję między bitami danych, gdy przemieszczają się one razem długim łączem. Połączenia szeregowe RS 232 o długości 1000 stóp (300 metrów) lub dłuższych zwykle mogą być obsługiwane z prędkością powyżej 115 200 bitów na sekundę. Natomiast łącza USB 2. 0 są często używane do łączenia urządzeń pamięci masowej o dużej przepustowości z systemami komputerowymi. Zasadniczo mogą wymieniać dane z prędkością do 480 megabitów na sekundę, ale kable są ograniczone do 5 metrów między hubami.

  Kiedy dane są przesyłane przez łącze szeregowe, odbiornik musi mieć sposób na określenie, kiedy kończy się każdy bajt, a zaczyna następny. W asynchronicznej komunikacji szeregowej nadawca wstawia bit „startowy” przed wysłaniem bitów każdego bajtu. Bit startowy synchronizuje również wewnętrzny zegar, aby pomóc rozbić resztę odebranej ramki na poszczególne bity. Jest to najczęściej stosowana metoda synchronizacji RS 232. W synchronicznej komunikacji szeregowej oddzielny sygnał zegarowy jest używany do wskazania, kiedy każdy bit i bajt jest kompletny.

  Przed rozpoczęciem wymiany danych RS 232 należy ustawić urządzenia po obu stronach, aby używały tej samej liczby danych i bitów stopu, a także tego samego typu parzystości. Osiem bitów danych, jeden bit stopu i brak parzystości to częsta konfiguracja, często wyrażana jako 8N1. Jeśli używany jest parzystość znacznika lub spacji, bit parzystości jest odpowiednio ustawiany na jeden lub zero przez nadawcę. Jeśli stosowana jest parzystość parzysta lub nieparzysta, bit parzystości jest ustawiany na wartość, która spowoduje, że całkowita liczba bitów parzystych lub nieparzystych. Odbiornik sprawdza wartość odebranego bitu parzystości, jeśli taki istnieje, i wskazuje błąd, jeśli nie jest on zgodny z oczekiwaną wartością.

  Oprócz kontroli parzystości można zastosować jeden lub więcej programowych protokołów komunikacji szeregowej w celu zabezpieczenia przed błędami transmisji danych. Na przykład protokół XMODEM lub ZMODEM jest często używany do przesyłania plików między komputerami przez łącze szeregowe RS 232. Protokoły te zostały pierwotnie zaprojektowane do użytku z modemem telefonicznym na każdym końcu łącza, ale również działają bez nich. Każdy protokół obejmuje sprawdzanie poprawności sumy kontrolnej cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC) obliczonej dla wysyłanych danych. Jeśli modemy są obecne, wykonują one również podobne kontrole CRC sprzętowo podczas transmisji.

  Podręcznik komunikacji szeregowej 3com X506

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji szeregowej 3com X506

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji szeregowej 3com X506