Podręcznik funkcji sterowania Cafe C2s900p

Cafe C2s900p to profesjonalny podręcznik funkcji sterowania, który stanowi nieocenioną pomoc dla użytkowników systemów automatycznego sterowania systemami. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje o konfiguracji i działaniu systemu sterowania. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i uruchamiania systemów sterowania, a także listy systemów sterowania, komponentów i narzędzi niezbędnych do jego działania. Podręcznik zawiera także wytyczne dotyczące optymalizacji systemu i bezpiecznego działania. Podręcznik funkcji sterowania Cafe C2s900p stanowi najlepszy sposób na zapoznanie się z systemami automatycznego sterowania i w pełni wykorzystanie możliwości, jakie oferują.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji sterowania Cafe C2s900p

Dzięki funkcji Sterowanie przełącznikami możesz zaznaczać rzeczy na ekranie, używając następujących metod:

 • Skanowanie rzeczy: Fokus jest przenoszony (ręcznie lub automatycznie) między rzeczami do momentu zaznaczenia jednej z nich. Jest do domyślna metoda skanowania.

 • Skanowanie punktów: Możesz wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 • Śledzenie głowy: (na iPadach z Face ID) Możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową. Możesz także wykonywać czynności, używając mimiki.

Po zaznaczeniu rzeczy możesz wybrać czynność (na przykład stuknięcie, przeciągnięcie lub zsunięcie palców) w menu skanera.

Korzystanie ze skanowania rzeczy

W przypadku skanowania rzeczy fokus jest przenoszony między rzeczami wyświetlanymi na ekranie.

 1. W trybie Automatyczne możesz obserwować zmiany fokusu lub ich słuchać. W trybie Ręczne przeniesienie fokusu wymaga aktywowania czynności Przejdź do następnej rzeczy.

 2. Gdy fokus znajduje się na żądanej rzeczy, aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz.

 3. Wybierz w menu skanera czynność, na przykład:

  • Stuknij

  • Gesty

  • Przewiń

  • Narzędzia multimediów

  • Więcej (kropki na dole menu; aby wyświetlić więcej opcji)

  • Początek (aby wrócić do ekranu początkowego)

  • Urządzenie (aby użyć innych czynności dotyczących sprzętu)

  • Ustawienia (aby zmienić zachowanie sterowania przełącznikami)

  Czynności dostępne w menu skanera zależą od zaznaczonej rzeczy.

Aby zamknąć menu skanera bez wybierania czynności, aktywuj przełącznik, gdy oryginalna czynność jest wyróżniona, a wszystkie ikony w menu skanera są wyszarzone.

Korzystanie ze skanowania punktów

Skanowanie punktów pozwala wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 1. Zaznacz rzecz, używając skanowania rzeczy.

 2. W menu skanera wybierz Kursor sunący.

 3. Aby ustawić pionowy „celownik”, wykonaj następujące czynności:

  • Aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz, gdy żądana rzecz znajdzie się w szerokim pionowym pasie skanowania.

  • Aktywuj przełącznik ponownie, gdy żądana rzecz znajdzie się na wąskiej pionowej linii.

 4. Powtórz te czynności dla „celownika” poziomego.

 5. Wybierz czynność w menu skanera.

Aby powrócić do skanowania rzeczy, wybierz w menu skanera Tryb rzeczy.

Korzystanie ze śledzenia głowy

Na iPadach z Face ID możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową.

 1. Przejdź do Ustawień  i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Śledzenie głowy.

 2. Włącz Śledzenie głowy, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Przypisywanie czynności do mimiki: Wybierz czynności, które mają być wykonywane, gdy się uśmiechniesz, otworzysz usta, wystawisz język lub uniesiesz brwi.

  • Wybieranie trybu śledzenia ruchów głowy: Stuknij w Tryb śledzenia, a następnie wybierz Zgodnie z kierunkiem twarzy, Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi lub Względem głowy.

  • Zmienianie szybkości wskaźnika: Stuknij w  lub w .

Na Macu ustawienia w panelu Sterowanie wskaźnikiem sprawiają, że korzystanie z myszy i gładzika będzie łatwiejsze, można włączyć funkcję Klawisze myszy, wykonywać określone czynności myszy przy użyciu skrótów klawiszowych, przełączników lub mimiki twarzy, a także sterować wskaźnikiem przy użyciu ruchów głowy. Dostępne opcje zależą od używanego modelu Maca.

Aby zmienić te ustawienia, wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknij w Dostępność  na pasku bocznym, a następnie kliknij w Sterowanie wskaźnikiem po prawej. Konieczne może okazać się przewinięcie w dół.

Otwórz ustawienia sterowania wskaźnikiem

Mysz i gładzik

Opcja

Opis

Dwukrotne kliknięcie

Ustawianie czasu reakcji gładzika lub myszy na dwukrotne kliknięcie.

Samootwieranie

Podczas przeciągania i upuszczania przeciągnij rzecz do folderu i przytrzymaj, aby otworzyć folder.

Szybkość samootwierania

Po włączeniu funkcji Samootwieranie możesz dostosować czas, jaki minie od przeciągnięcia rzeczy do folderu i przytrzymania, do otwarcia folderu.

Ignoruj wbudowany gładzik, gdy obecna jest mysz lub gładzik bezprzewodowy

Wyłączanie gładzika wbudowanego do Maca, gdy używasz myszy lub gładzika bezprzewodowego.

Jeśli używasz myszy, która nie została wyprodukowana przez Apple, sterownik myszy może zakłócać działanie tej funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do instrukcji obsługi dołączonej do myszy.

Opcje gładzika

Ustawianie opcji dotyczących gładzika:

Używaj gładzika do przewijania: Włączanie lub wyłączanie przewijania.

Używaj przewijania z inercją: Pozwala kontrolować, co się stanie, gdy uniesiesz palec znad gładzika. Gdy ta opcja jest włączona, przewijanie zatrzymuje się stopniowo. W przeciwnym razie przewijanie zatrzymuje się natychmiast.

Szybkość przewijania: Szybkość przewijania dokumentów i zawartości okien przy użyciu gładzika.

Używaj gładzika do przeciągania: Włączanie lub wyłączanie przeciągania.

Styl przeciągania: Wybierz opcję dotyczącą sposobu przewijania.

 • Bez blokady: Stuknij dwukrotnie w daną rzecz, a następnie przeciągnij ją bez odrywania palca po drugim stuknięciu. Rzecz zmienia położenie do momentu uniesienia palca.

  Tryb przenoszenie pozostaje aktywny jeszcze przez ułamek sekundy (dzięki czemu możesz zmienić położenie palca, jeśli znajduje się na krawędzi gładzika). Aby natychmiast zakończyć przeciąganie, stuknij w gładzik jeden raz.

 • Z blokadą: Stuknij dwukrotnie w daną rzecz, a następnie przeciągnij ją bez odrywania palca po drugim stuknięciu. Gdy oderwiesz palec od gładzika, przeciąganie trwa nadal — przerywane jest dopiero po jednokrotnym stuknięciu w gładzik.

 • Przeciąganie trzema palcami: Przeciągnij rzecz trzema palcami. Przeciąganie zatrzymuje się po uniesieniu palców.

Opcje myszy

Kliknij, aby ustawić opcje myszy:

Używaj myszy do przewijania: Włączanie lub wyłączanie przewijania (dotyczy myszy takiej jak Magic Mouse).

Używaj przewijania z inercją: Pozwala kontrolować, co się stanie, gdy uniesiesz palec znad myszy.

Szybkość przewijania: Szybkość przewijania dokumentów i zawartości okien przy użyciu myszy.

Alternatywne metody sterowania

Opcja

Opis

Klawisze myszy

Możesz przesuwać wskaźnik oraz naciskać przycisk myszy przy użyciu klawiszy na klawiaturze zwykłej lub klawiszy na klawiaturze numerycznej. Zobacz: Sterowanie wskaźnikiem przy użyciu funkcji Klawisze myszy.

Uwaga: Gdy funkcja Klawisze myszy jest włączona, nie można używać klawiatury ani klawiszy numerycznych do wprowadzania tekstu.

Aby dostosować, kliknij w przycisk Informacje :

 • Pięć naciśnięć klawisza Option przełącza opcję Klawisze myszy: Włączanie i wyłączanie funkcji Klawisze myszy przy użyciu klawiatury.

 • Ignoruj wbudowany gładzik, gdy włączone są Klawisze myszy: Wyłączanie gładzika wbudowanego do Maca, gdy używasz Przycisków myszy.

 • Opóźnienie początkowe: Ustawianie szybkości rozpoczynania przesuwania wskaźnika po naciśnięciu klawisza.

 • Maksymalna szybkość: Ustawianie maksymalnej szybkości przesuwania wskaźnika.

Zamienne czynności wskaźnika

Wykonywanie lewego kliknięcia, prawego kliknięcia, dwukrotnego kliknięcia, trzykrotnego kliknięcia lub przeciągnięcia i upuszczenia przy użyciu skrótów klawiszowych, przełączników lub mimiki (na przykład uśmiechu lub otwarcia ust).

Aby wybrać klawisze, przełączniki oraz wyraz twarzy (lub wyświetlić aktualne wybory), kliknij w przycisk Informacje :

 • Aby zmienić nazwę lub czynność przypisaną do klawisza, przełącznika lub wyrazu twarzy, kliknij dwukrotnie w daną rzecz na liście (lub zaznacz ją i kliknij w przycisk edycji ), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

 • Aby dodać do listy nowy klawisz, przełącznik lub wyraz twarzy, kliknij w przycisk dodawania , a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

 • Aby usunąć z listy klawisz, przełącznik lub wyraz twarzy, zaznacz go, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

 • Aby słyszeć potwierdzenie rozpoznania przełącznika, zaznacz pole wyboru Odtwarzaj dźwięki.

 • Aby widzieć na ekranie potwierdzenie rozpoznania przełącznika, zaznacz pole wyboru Pokazuj czynności wizualnie.

 • Aby wybrać kamerę używaną do wykrywania mimiki, kliknij w Opcje kamery, a następnie kliknij w Kamera. Ta opcja jest dostępna tylko po dodaniu mimiki do listy przełączników.

  Aby skonfigurować poziom ekspresywności wymagany do wykrycia wyrazu twarzy przez kamerę i wykonania danej czynności, kliknij w Mimika, a następnie wybierz Lekkie, Domyślne lub Przesadne.

  Ta sama kamera i ten sam poziom szczegółowości są używane przez funkcję Zamienne czynności wskaźnika oraz przez funkcję Sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy.

Uwaga: Czynność kliknięcia lewym przyciskiem, kliknięcia prawym przyciskiem, dwukrotnego kliknięcia lub trzykrotnego kliknięcia wykonywana jest od razu po użyciu wybranego przełącznika. Na przykład, jeśli skonfigurujesz przełącznik wykonujący czynność Kliknij lewym, przypisując go do mimiki Wysuń język, kliknięcie lewym przyciskiem będzie wykonywane od razu po wysunięciu przez Ciebie języka.

Czynność przeciągania i upuszczania wymaga dwukrotnego użycia przełącznika: raz w celu rozpoczęcia przeciągania i drugi raz w celu upuszczenia. Na przykład, gdy wysuwasz język, aktywowana jest czynność przeciągania. Aby upuścić przeciąganą rzecz, musisz ponownie wysunąć język.

Ruchy głowy

Poruszanie wskaźnikiem przy użyciu ruchów twarzy lub głowy wykrywanych przez kamerę wbudowaną lub podłączoną do Maca. com/pl-pl/guide/mac-help/mchlb2d4782b/13. 0">Przesuwanie wskaźnika ruchami głowy. png"/>:

 • Ruch wskaźnika: Wybierz sposób przesuwania wskaźnika zgodnie z ruchami Twojej twarzy lub głowy:

  Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi: Wskaźnik przesuwany jest w kierunku, w którym zwracasz twarz względem środka ekranu — podobnie jak podczas używania joysticka. Aby zatrzymać ruch wskaźnika, obróć twarz ponownie w stronę środka ekranu. Na przykład, jeśli obrócisz twarz w stronę prawego dolnego rogu ekranu, wskaźnik przesuwany jest w tym kierunku Docka.

  Względem głowy: Wskaźnik przesuwany jest w kierunku, w którym poruszasz głowę (niezależnie od kierunku, w jakim zwrócona jest twarz) — podobnie jak podczas używania myszy. Aby zatrzymać ruch wskaźnika, przestań poruszać głową. Na przykład, jeśli przesuniesz głowę w lewo (choć Twoja twarz skierowana jest w prawo), wskaźnik przesunie się w lewo.

 • Szybkość wskaźnika: Szybkość przesuwania wskaźnika po obróceniu twarzy lub przy poruszaniu głową. Im mniejsza liczba, tym wolniejszy ruch wskaźnika. Im większa liczba, tym szybszy ruch wskaźnika.

 • Odległość od krawędzi: Gdy opcja ruchu głowy jest ustawiona na „Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi”, wybierz, jak bardzo Twoja twarz musi być odwrócona od środka ekranu, aby wskaźnik zaczął się poruszać. Wprowadź wyższą wartość, aby zwiększyć dokładność rozróżniania przez kamerę intencjonalnych i przypadkowych ruchów.

 • Opcje kamery: Aby wybrać kamerę używaną do wykrywania mimiki lub ruchów głowy, kliknij w Opcje kamery, a następnie kliknij w Kamera.

  Ta sama kamera i ten sam poziom szczegółowości są używane przez funkcję Sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy oraz przez funkcję Zamienne czynności wskaźnika.

 • Wstrzymuj lub wznawiaj, używając przełącznika lub mimiki: Aby wybrać klawisz, przełącznik lub mimikę do wstrzymywania lub wznawiania sterowania wskaźnikiem ruchami głowy, kliknij w przycisk Informacje 

 • Kalibruj ponownie, używając przełącznika lub mimiki: Aby wybrać klawisz, przełącznik lub mimikę do ponownego kalibrowania sterowania wskaźnikiem ruchami głowy, kliknij w przycisk Informacje Ponowne kalibrowanie poruszania wskaźnikiem ruchami głowy.

Aby szybko włączyć lub wyłączyć funkcje Sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy lub Klawisze myszy przy użyciu panelu Skróty dostępności, naciśnij klawisze Option-Command-F5 (jeśli Twój Mac lub klawiatura Magic Keyboard posiada Touch ID, możesz nacisnąć szybko trzykrotnie Touch ID).

Aby określić, które opcje są dostępne w tym panelu (lub, które funkcje są włączane lub wyłączane trzykrotnym naciśnięciem Touch ID), wybierz polecenie menu Apple  na pasku bocznym, a następnie kliknij w Skrót po prawej. extension? Seeing_Zoom">Otwórz ustawienia dotyczących funkcji dostępności w panelu Skróty

Drukowanie

HL‑L5000D / HL‑L5100DN / HL‑L5100DNT / HL‑L5200DW / HL‑L5200DWT / HL‑L6250DN / HL‑L6300DW / HL‑L6300DWT / HL‑L6400DW / HL‑L6400DWT

 • Przed użyciem urządzenia Brother
 • Modele, których dotyczy podręcznik
 • Definicje dotyczące oznaczeń
 • Znaki handlowe
 • Ważna informacja
 • Wprowadzenie do urządzenia Brother
 • Przed użyciem urządzenia
 • Widok z przodu i z tyłu
 • Panel sterowania – informacje ogólne
 • Przegląd ekranu dotykowego LCD
 • Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD
 • Dostęp do programu Brother Utilities (Windows®)
  • Odinstalowanie oprogramowania i sterowników Brother (Windows®)
 • Obsługa papieru
 • Wkładanie papieru
  • Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu papieru zwykłego, papieru firmowego, papieru kolorowego, papieru cienkiego oraz papieru z recyklingu przy użyciu tacy papieru
   • Wkładanie i drukowanie na grubym papierze z tacy papieru
  • Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego
   • Włóż do podajnika wielofunkcyjnego papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier cienki, papier z recyklingu i papier typu bond i wykonaj wydruk
   • Wkładanie i drukowanie na grubym papierze i etykietach w podajniku wielofunkcyjnym
   • Wkładanie kopert i drukowanie z użyciem podajnika wielofunkcyjnego
 • Ustawienia papieru
  • Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru
  • Zmiana ustawienia sprawdzania rozmiaru papieru
 • Obszar niezadrukowywany
 • Zalecane nośniki druku
 • Używanie papieru specjalnego
 • Drukowanie
 • Drukowanie z komputera (Windows®)
  • Drukowanie dokumentu (Windows®)
  • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
  • Drukowanie plakatu (Windows®)
  • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
  • Drukowanie broszur (Windows®)
  • Bezpieczne drukowanie (Windows®)
  • Używanie makra z komputera (Windows®)
  • Korzystanie z wstępnie zdefiniowanego profilu druku (Windows®)
   • Utwórz lub usuń swój profil druku (Windows®)
  • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
   • Konfiguracja ustawień Opcjonalnej tacy (Windows®)
  • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
  • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Ustawienia wydruku (Windows®)
 • Drukowanie z komputera (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
  • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
  • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
  • Bezpieczne drukowanie (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Macintosh)
  • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Opcje wydruku (Macintosh)
 • Drukowanie jednostronicowych kopii na różnych typach papieru
 • Anulowanie zadania drukowania
 • Wydruk testowy
 • Sieć
 • Rozpoczęcie użytkowania
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
 • Oprogramowanie i narzędzia do zarządzania siecią
  • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
 • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Konfiguracja urządzenia w sieci bezprzewodowej
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu istniejącego identyfikatora SSID
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
  • Konfigurowanie urządzenia do pracy w firmowej sieci bezprzewodowej
  • Korzystanie z Wi-Fi Direct®
   • Drukowanie z urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci Wi-Fi Direct
   • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct — informacje ogólne
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej i trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Konfigurowanie sieci Wi-Fi Direct przy pomocy metody z kodem PIN
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
 • Zaawansowane funkcje sieciowe
  • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
  • Wydrukuj Raport WLAN
   • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
  • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
 • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
  • Gigabit Ethernet (tylko sieć przewodowa)
   • Skonfiguruj ustawienia Gigabit Ethernet za pomocą funkcji Zarządzania przez Internet
  • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
 • Bezpieczeństwo
 • Blokada ustawień urządzenia
  • Stosowanie blokady ustawień
   • Ustawianie hasła blokady ustawień
   • Zmiana hasła blokady ustawień
   • Włączanie blokady ustawień
 • Funkcje zabezpieczeń sieci
  • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
  • Secure Function Lock 3. 0
   • Przed użyciem opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Konfigurowanie opcji Secure Function Lock 3. 0 przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfigurowanie trybu publicznego opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Dodatkowe funkcje opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Zarejestruj nową kartę identyfikacyjną przez panel sterowania urządzenia
  • Użycie uwierzytelniania Active Directory®
   • Wprowadzenie do uwierzytelniania Active Directory®
   • Konfigurowanie uwierzytelniania Active Directory® za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Logowanie w celu zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania urządzenia (uwierzytelnienie Active Directory®)
  • Użyj uwierzytelniania LDAP
   • Wstęp do uwierzytelniania LDAP
   • Konfigurowanie uwierzytelniania LDAP za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Logowanie w celu zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania urządzenia (Uwierzytelnianie LDAP)
  • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS
   • Wprowadzenie do protokołu SSL/TLS
    • Krótka historia protokołu SSL/TLS
    • Korzyści z używania protokołu SSL/TLS
   • Certyfikaty i funkcja Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Obsługiwane funkcje certyfikatu zabezpieczającego
    • Tworzenie i instalowanie certyfikatu
     • Przewodnik instalacji certyfikatu krok po kroku
     • Tworzenie i instalowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
      • Tworzenie certyfikatu podpisanego samodzielnie
      • Instalowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu dla użytkowników systemu Windows® z uprawnieniami Administratora
      • Importowanie i eksportowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu z urządzenia Brother
       • Importowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Eksportowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
     • Tworzenie i instalacja certyfikatu pochodzącego od Urzędu certyfikacji (CA)
      • Tworzenie żądania podpisania certyfikatu (Certificate Signing Request, CSR)
      • Instalowanie certyfikatu w urządzeniu Brother
      • Importowanie i eksportowanie certyfikatu oraz klucza prywatnego
       • Importowanie certyfikatu i klucza prywatnego
       • Eksportowanie certyfikatu i klucza prywatnego
     • Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA
      • Importowanie certyfikatu CA
      • Eksportowanie certyfikatu CA
    • Zarządzanie wieloma certyfikatami
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
   • Bezpieczne drukowanie dokumentów przy użyciu protokołu SSL/TLS
  • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu IPsec
   • Wprowadzenie do protokołu IPsec
   • Konfigurowanie protokołu IPsec przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfigurowanie szablonu adresu protokołu IPsec z użyciem funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Konfigurowanie szablonu protokołu IPsec przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Ustawienia IKEv1 dla szablonu protokołu IPsec
    • Ustawienia IKEv2 dla szablonu protokołu IPsec
    • Ustawienia ręczne dla szablonu protokołu IPsec
  • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail
   • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika
   • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail z użyciem protokołu SSL/TLS
  • Użycie uwierzytelniania IEEE 802. 1x dla sieci przewodowej i bezprzewodowej
   • Czym jest uwierzytelnianie IEEE 802. 1x?
   • Konfigurowanie uwierzytelniania IEEE 802. 1x dla sieci przewodowej lub bezprzewodowej przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarkę internetową)
   • Metody uwierzytelniania IEEE 802. 1x
  • Zapisywanie dziennika druku w sieci
   • Omówienie zapisywania dziennika w sieci
   • Konfigurowanie funkcji zapisywania dziennika druku w sieci za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Użycie ustawienia funkcji wykrywania błędów dla funkcji zapisywania dziennika druku w sieci
 • Mobile/Web Connect
 • Korzystanie z usług internetowych w urządzeniu Brother
 • Drukowanie z wykorzystaniem usługi Google Cloud Print
 • Drukowanie przy użyciu aplikacji AirPrint
 • Drukowanie przy użyciu aplikacji Mopria™
 • Drukowanie z urządzenia mobilnego
 • Drukowanie za pomocą funkcji NFC
 • Rozwiązywanie problemów
 • Komunikaty o błędach i konserwacji
 • Zacięcia papieru
  • Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym
  • Papier zaciął się w tacy papieru
  • Papier zaciął się w tylnej części urządzenia
  • Papier zaciął się wewnątrz urządzenia
  • Papier zaciął się w tacy dwustronnej
  • Papier zaciął się w sorterze
 • Problemy z drukowaniem
 • Poprawa jakości wydruku
 • Problemy z siecią
  • Komunikaty o błędach
  • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
  • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
  • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej
  • Urządzenie Brother nie drukuje dokumentów w sieci
  • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo
 • Inne problemy
 • Sprawdzanie informacji o urządzeniu
 • Funkcje resetowania
  • Resetowanie sieci
  • Przywracanie ustawień fabrycznych
 • Rutynowa konserwacja
 • Wymiana materiałów eksploatacyjnych
  • Wymiana toneru
  • Wymiana zespołu bębna
 • Czyszczenie urządzenia
  • Czyszczenie ekranu dotykowego
  • Czyszczenie drutu koronowego
  • Czyszczenie zespołu bębna
  • Czyszczenie rolek pobierających papier
 • Sprawdzanie pozostałej żywotności części
 • Pakowanie i wysyłanie urządzenia
  • Spakuj urządzenie i kasetę z tonerem razem
  • Spakuj urządzenie i kasetę z tonerem oddzielnie
 • Okresowa wymiana części eksploatacyjnych
 • Ustawienia urządzenia
 • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania
  • Ustawienia ogólne
   • Regulacja głośności urządzenia
   • Ustawianie odliczania trybu spoczynku
   • Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku
   • Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia
   • Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza LCD
   • Zmiana czasu podświetlenia wyświetlacza LCD
   • Zmniejsz zużycie toneru
   • Zmniejszanie głośności drukowania
   • Zmiana języka ekranu LCD
  • Tabele ustawień i funkcji
   • Dostęp do menu i modyfikacja ustawień urządzenia
   • Tabele ustawień (Modele z 1-wierszowym wyświetlaczem LCD)
   • Tabela ustawień (modele z 1, 8-calowym ekranem dotykowym)
   • Tabela funkcji (modele z 1, 8-calowym ekranem dotykowym)
 • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
  • Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
   • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
 • Załącznik
 • Specyfikacje
 • Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother
 • Materiały eksploatacyjne
 • Akcesoria
  • Moduł sortera
   • Po zapełnieniu użyj tacy standardowej
   • Sorter - kontynuacja
   • Przypisanie tacy sortera do użytkownika lub grupy
 • Informacje dotyczące papieru z recyklingu

Podręcznik funkcji sterowania Cafe C2s900p

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji sterowania Cafe C2s900p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji sterowania Cafe C2s900p