Podręcznik administrowania systemem Haier Hcr17bg

Podręcznik administracyjny systemu Haier HCR17BG jest przeznaczony dla administratorów, aby mogli oni zarządzać systemem HCR17BG. Podręcznik zawiera wszystkie informacje, jakie potrzebują administratorzy, aby móc monitorować i konfigurować system. W podręczniku zawarto informacje na temat zarządzania interfejsem użytkownika, zarządzania użytkownikami, tworzenia i edycji konta, zarządzania sieciami oraz konfigurowania usług i aplikacji. Podręcznik również zawiera informacje na temat wykorzystywania narzędzi diagnostycznych do monitorowania i uzyskiwania informacji o stanie systemu. Przedstawia również instrukcje dotyczące tworzenia i wdrażania polityki bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące tworzenia i wdrażania planu awaryjnego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administrowania systemem Haier Hcr17bg

 • Autor: Osetek Sylwia, Pytel Krzysztof
 • Wydawnictwo: WSiP
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: miękka
 • Liczba stron: 368
 • Format: 17. 0x24. 0cm
 • Numer ISBN: 9788302203725
 • Kod paskowy (EAN): 9788302203725

Nowy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF. 02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych).

Podręcznik przedstawia sieciowy system operacyjny Linux? w tym konfigurację interfejsu sieciowego i poczty elektronicznej, a także sposoby korzystania z programów klient FTP i wget. Szczegółowo opisuje zasady administrowania systemem Linux, a mianowicie: zarządzanie użytkownikami i grupami, konfigurowanie drukarki sieciowej, instalowanie pakietów. Publikacja zapoznaje również z usługami sieciowymi w systemie Linux, takimi jak: przygotowanie do pracy serwerów telnet, SSH, DHCP, DNS, konfiguracja serwera poczty elektronicznej, uruchamianie usługi WWW, zarządzanie logiczną strukturą dysku, przydziały dyskowe użytkowników i grupy użytkowników, udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows. Oprócz systemu operacyjnego Linux podręcznik przedstawia również sieciowy system operacyjny Windows Server, w tym zagadnienia takie jak: konfiguracja systemu Windows po instalacji, zarządzanie kontami komputerów i użytkowników, uprawnienia w systemie Windows, profile użytkowników Windows, instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP, konfigurowanie serwera DNS, konfigurowanie usługi RRAS i WDS, usługi serwera aktualizacji Windows oraz zasad sieciowych i dostępu sieciowego. Publikacja zawiera osobny dział poświęcony bezpieczeństwu danych, m. in.. Cyberbezpieczeństwu, tworzeniu kopii bezpieczeństwa, monitorowaniu pracy serwera i jego wydajności, metodom ataków sieciowych i sposobów zabezpieczania zasobów sieciowych, a także potrzebie archiwizacji zasobów sieciowych i konfiguracji firewalla.

Naukę ułatwia zawarty w książce bogaty materiał ilustracyjny prezentujący omawiane zagadnienia oraz podział tematyczny na działy edukacyjne wskazany w podstawie programowej. Wyróżnienia kolorystyczne kluczowych pojęć, rysunki, zdjęcia i zrzuty ekranowe ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionej wiedzy teoretycznej.

Wprowadzone kody QR pozwalają na skorzystanie z dodatkowych materiałów, np.. Kodów źródłowych podanych w przykładach.

TESTY EGZAMINACYJNA ON-LINE ORAZ INNE PRZYDATNE LINKI:

............................................................................................................................................................ http://kwalifikacjewzawodzie. pl/kwalifikacje/kwalifikacja-e12/http://egzamin-informatyk. pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowyhttp://technikinformatyk. net/
............................................................................................................................................................

1. Zasady BHP i ochrony środowiska:Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskachwyposażonych w monitory ekranowe

praca-przy-monitorze-ekranowym. pdf

Adobe Acrobat Document266. 3 KB2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie ppoż:

Ustawa-z-dnia-24-sierpnia-1991r. -o-ochro

265. 9 KB3. PODRĘCZNIK Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska:

Technik_informatyk_31201_O1_01_u. pdf

712. 6 KB4. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych. Rodzaje licencji oprogramowania. Przestępstwakomputerowe:

normy prawne. pdf

325. 4 KB

5. Certyfikowanie komputerów:LINK: Oznaczenie CE

DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszącychsię do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG:

DYREKTYWA. pdf

1. 4 MBPODRĘCZNIKI z zakresu przygotowania do zawodu: 

Organizowanie procesu pracy

organizowanie procesu pracy. pdf

489. 3 KB

Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej

prawo ekonomia. pdf

467. 9 KB

E. pdf

4. 6 MB

JPG Image495. 9 KB

930. 2 KB

3. 6 MB

test_UTK. pdf

967. 1 KB

Test-Urzadzenia Techniki Komputerowej. pd

100. 9 KBPODRĘCZNIK: "Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostkicentralnej": 

Technik_informatyk_312[01]_Z1_01_u. pdf

2. 1 MBPODRĘCZNIK: "Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeńzewnętrznych komputera":

URZ. 1 MBPODRĘCZNIK: "Utrzymanie i konserwacjastanowiska komputerowego": 

stanowisko komputerowe. pdf

831. 5 KBPODRĘCZNIK: "Diagnoza komputera osobistego na podstawie komunikatówBIOS-u": 

KODY BIOSU. 3 MBPODRĘCZNIKI administrowania systemami komputerowymi:

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT

WINDOWS. 2 MB

Administrowanie systemem operacyjnym Unix

LINUX_UNIX. pdf

546. 7 KB

Administrowanie systemem operacyjnym Novell

NOVELL. 9 MB

UTK_Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

UTK_Czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucią

319. 7 KB

UTK_Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy

UTK_Organizacja pierwszej pomocy w wypad

122. 7 KB

WIERSZ POLECEŃ - KOMENDY

wiersz poleceń komendy - Notatnik. pdf

60. 1 KB

Witaj w pomocy systemu ADONIS. ADONIS to wielojęzyczny system służący do zarządzania procesamibiznesowymi, który należy do pakietu produktów Grupy BOC.

System ADONIS oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności wspierający różne obszary zarządzania, takiejak: optymalizacja procesów biznesowych z elementami reinżynierii procesów biznesowych (BPR),doskonalenie i zarządzanie jakością, controlling, zarządzanie personelem, zarządzanie organizacjąoraz zarządzanie informacją.

System dostępny jest w konfiguracji standardowej (out of the box), ale może być też dostosowany doTwoich indywidualnych potrzeb.

Niniejszy podręcznik składa się z następujących części:

 • Wprowadzenie do systemu ADONIS

  W tej części znajdziesz przegląd metamodelu, typy modeli oraz tutorial o podstawach modelowaniaprocesów.

 • Scenariusze pracy w systemie ADONIS

  Ta część podręcznika zawiera informacje o scenariuszach pracy w systemie ADONIS, któreuwzględniają potrzeby różnych interesariuszy. 1/user_manual/wcuser-4000000/">Modelowanie

  Ten rozdział zawiera przegląd najważniejszych funkcji gromadzenia informacji o procesachbiznesowych. 1/user_manual/wcuser-6000000/">Analizy

  Ta część podręcznika zawiera informacje o funkcjach analiz w systemie ADONIS. 1/user_manual/wcuser-2000000/">Współpraca i udostępnianie treści

  Ta część podręcznika zawiera przegląd najważniejszych funkcji współpracy i udostępniania treści. 1/user_manual/wcuser-3000000/">Sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie

  Ta część podręcznika zawiera przegląd funkcji walidacji i zatwierdzania procesów w systemieADONIS. 1/user_manual/wcuser-7000000/">Pomoc i ustawienia

  Ta część podręcznika zawiera przegląd funkcji pomocy oraz funkcji służących do zmiany ustawień wsystemie ADONIS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj na:

 • ADONIS Marketplace

 • Centrum wiedzy

W przypadku pytań dotyczących administrowania systemem ADONIS, zapoznaj się z AdministrationManual.

W przypadku pytań dotyczących instalacji systemu ADONIS zapoznaj się z InstallationManual.

Podręcznik administrowania systemem Haier Hcr17bg

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administrowania systemem Haier Hcr17bg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administrowania systemem Haier Hcr17bg