Podręcznik administrowania systemem Cab Mach4 600p

Podręcznik administracji systemu Cab Mach4 600p to oficjalny dokument, który zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi systemu Cab Mach4 600p. Zawiera podstawowe informacje dotyczące architektury systemu, obsługi interfejsu użytkownika oraz ogólnych zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania systemu. Podręcznik zawiera informacje dotyczące zainstalowania i konfiguracji systemu oraz instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu. Zawiera również informacje dotyczące zabezpieczeń systemu i bezpiecznego użytkowania. Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników systemu Cab Mach4 600p, którzy chcą w pełni wykorzystać funkcjonalność tego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administrowania systemem Cab Mach4 600p

Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie

13. 09. 2022

Wraz z systemem EZD RP opracowano zestaw materiałów edukacyjnych, które obejmują podręcznik użytkownika w wersji online oraz filmy instruktażowe pokazujące realizację najważniejszych czynności w systemie. Materiały te są dostępne publicznie na stronie podrecznik. ezdrp. gov. pl.

Treści edukacyjne, udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem EZD RP, umożliwiają samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania systemu i administrowania nim. Ta szczegółowo opracowana i przystępnie napisana instrukcja obsługi została przygotowana z wykorzystaniem Biura EZD RP, czyli wirtualnego podmiotu, w którym odzwierciedlono strukturę urzędu i najważniejsze role pracowników.

Podręcznik użytkownika EZD RP został podzielony na dziewięć działów (kategorii): Podstawy użytkowania, Zaawansowane opcje, Obsługa kancelarii i sekretariatu, Prowadzenie spraw, Praca z dokumentami, Administracja systemem, Archiwizacja dokumentacji, Integracja i tematy techniczne, O systemie EZD RP. Przygotowane teksty krok po kroku przedstawiają wykonywanie czynności w środowisku EZD RP oraz sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów. Wszystkie opisy zostały zilustrowane zrzutami ekranu, aby każdy mógł zrozumieć, na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją i mógł szybko zacząć wykorzystywać możliwości systemu. Link do podręcznika znajduje się też na stronie głównej EZD RP w sekcji Przydatne linki – wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się z systemu na stronę podręcznika.

Podręcznik użytkownika EZD RP – widok strony głównej.

Szczególny charakter ma dział pn. Integracja i tematy techniczne. Zawarte w nim artykuły zostały poświęcone API EZD RP, czyli interfejsowi programistycznemu, dzięki któremu dostawcy i wytwórcy oprogramowania dziedzinowego mogą integrować swoje produkty z EZD RP. W tym dziale znaleźć można także instrukcję instalacji EZD RP dla instancji testowej/pilotażowej, rekomendowane wymagania sprzętowe i programowe, scenariusze implementacji oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu do usługi SaaS EZD RP.

Dodatkowo na głównej stronie podręcznika użytkownika EZD RP umieszczono zakładki pozwalające na szybki dostęp do innych ważnych informacji dotyczących ekosystemu EZD RP: Portalu EZD RP, środowiska Piaskownicy API, podstrony ze wzorami i szablonami dokumentów oraz filmów instruktażowych, które w zwięzły sposób przedstawiają sposób realizacji najważniejszych czynności w systemie. Można się z nich dowiedzieć, jak założyć sprawę w systemie EZD RP, dodać do systemu dane podmiotów i osób, wystawić i zrealizować zadanie dekretacji, wypożyczać i wyrejestrowywać pisma ze składów chronologicznych itp.

Materiały edukacyjne EZD RP zostaną w przyszłości uzupełnione szkoleniami e-learningowymi. Przygotowywane kursy zostały podzielone na cztery poziomy zaawansowania. Można je będzie realizować kolejno, w zależności od potrzeb wynikających z pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Podręcznik użytkownika EZD RP. Instrukcja obsługi systemu oraz dokumentacja techniczna: podrecznik. pl

Ten dział zawiera przegląd typów modeli zdefiniowanych w Bibliotece Aplikacji ADONIS BPMS orazobszary ich zastosowania.

Model produktów

W modelu produktów można stworzyć przegląd produktów oraz ich komponentów. Modele produktów mogą byćbudowane hierarchicznie, np. w celu przedstawienia szczegółowej struktury produktów.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Mapa procesów

Mapa procesów oferuje przegląd aktualnej struktury procesów oraz ich najważniejszych atrybutów. Mapaprocesów wykorzystywana jest jako instrument nawigacji po architekturze procesów.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Diagram procesów biznesowych

Diagram procesów biznesowych służy do modelowania procesów biznesowych.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Diagram konwersacji

Diagram konwersacji w ADONIS pokazuje przegląd komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Diagram choreografii

Diagram choreografii w ADONIS pozwala modelować wymianę komunikatów pomiędzy uczestnikami, co jesttypowe w scenariuszach B2B.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model środowiska pracy

Model środowiska pracy przedstawia strukturę organizacyjną (schemat organizacyjny). Model środowiskapracy może być przedstawiony hierarchicznie np. poprzez zilustrowanie wielopoziomowej strukturyśrodowiska pracy.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model systemów IT

Do modelowania systemów IT, aplikacji i elementów infrastruktury służy Model systemów IT. Modelsystemów IT może być także tworzony hierarchicznie w celu przedstawienia szczegółowej infrastrukturyIT.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia opisuje interakcje pomiędzy systemem a użytkownikami. Użytkownicy mająwymagania względem systemu wynikające z założonych przez nich celów. Prowadzi to do wielu interakcjiz systemem. W rezultacie system wykonuje szereg działań, aby zrealizować te wymagania.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model dokumentów

Model dokumentów zawiera dokumenty oraz formularze, które są wykorzystywane w procesie (wejścia,wyjścia itd. ). Model dokumentów może mieć hierarchiczną strukturę zawierającą także podporządkowanemodele dokumentów.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model danych

Model danych pozwala w łatwy sposób definiować i opisywać dane oraz ich właściwości. Jest toszczególnie przydatne do przedstawiania w ustrukturyzowany sposób obiektów i danych, które sąprzetwarzane podczas obiegu informacji. Wszystkie dane oraz ich wzajemne powiązania mogą byćnastępnie przypisane do procesów biznesowych oraz innych elementów opisujących organizację.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model kontroli

Model kontroli opisuje czynności, które muszą być przeprowadzone, by uniknąć lub zapobiecwystąpieniu różnego rodzaju ryzyk. Wszelkie kontrole występujące w procesach mogą być zebrane iudokumentowane w centralnym repozytorium za pomocą Modelu kontroli.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model ryzyk

Model ryzyk pozwala na stworzenie wspólnego katalogu ryzyk wraz z określeniem szczegółów danegoryzyka. Ryzyko jest potencjalnym niebezpieczeństwem i może prowadzić do opóźnień, awarii lubcałkowitego przerwania procesu.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model celów kontroli

Model celów kontroli daje możliwość modelowania, opisu, oceny oraz uporządkowania celów kontroli.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Model analizy

Model analizy zawiera wszystkie typy obiektów i relacji. Służy także do zapisania w postaci modelugraficznego różnych widoków i analiz graficznych oraz tabelarycznych przeprowadzanych na zawartościbazy danych.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemieADONIS:

Witamy w pomocy systemu ADONIS.

Co nowego

Odkryj wszystkie nowe funkcje dostępne w najnowszej wersji systemu ADONIS.

Podręcznik użytkownika

Dowiedz się, jak wykorzystać system ADONIS do modelowania, analizowania, udostępniania informacji o procesach i nie tylko. com/adonis/pl/modules/" target="_self">

Moduły i rozszerzenia

Zapoznaj się z przydatnymi materiałami, które pomogą Ci w jak najlepszym wykorzystaniu rozszerzeń i dodatków systemu ADONIS. Zawartość w języku angielskim. com/adonis/pl/adminBooks/" target="_self">

Instrukcje administrowania

Dowiedz się jak zainstalować i zarządzać systemem ADONIS. com/adonis/pl/academy/" target="_self">

Akademia BOC

Przewodnik dla studentów i wykładowców.

Portal dla deweloperów

Portal dla deweloperów zapewnia zaawansowane interfejsy API i możliwości integracji, aby zapewnić bezproblemową współpracę z innymi narzędziami. 0/sample-models/" target="_self">

Treść przykładowa

Zapoznaj się z treścią, którą przygotowaliśmy, aby pomóc Ci odkryć system ADONIS.

Podręcznik administrowania systemem Cab Mach4 600p

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administrowania systemem Cab Mach4 600p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administrowania systemem Cab Mach4 600p