Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji 3g Audio Kmix Series

System 3g Audio Kmix Series jest elastycznym systemem audio, który może być zainstalowany w różnych środowiskach. Obejmuje on wzmacniacze, aktywne głośniki, mikrofony i wiele innych komponentów. System jest łatwy w instalacji, a jego konfiguracja jest prosta. Po zainstalowaniu systemu należy go regularnie konserwować, aby zapewnić jego niezawodność w dłuższym okresie czasu. Należy również regularnie sprawdzać wszystkie komponenty systemu, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie. W przypadku jakichkolwiek usterek należy je szybko naprawić, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji 3g Audio Kmix Series

W książce w sposób zwięzły i przystępny zebrano wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawarto również niezbędne wiadomości dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Przedstawione podstawy programowania obejmują zakres niezbędny dla operatora obrabiarki CNC.

Książka przewidziana jest zarówno jako podręcznik dla operatorów obrabiarek CNC, jak również osób pragnących zdobyć taki zawód. Ponadto może być ona wykorzystana jako literatura podstawowa i uzupełniająca dla uczniów szkół średnich i wyższych o kierunku technicznym.

Układ podręcznika umożliwia również wykorzystanie go na kursach z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC (kurs: operator obrabiarek CNC) oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach z zakresu obróbki skrawaniem.

Spis treści:Wprowadzenie 1. Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 1. 1. Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie 1. 2. Struktura sterowania numerycznego obrabiarek 1. 3. Osie sterowane numerycznie 1. 4. Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie 1. Tokarki NC 1. Frezarki NC 1. Centra obróbkowe 1. Szlifierki NC 1. 5. Rekonfigurowalność obrabiarek 1. 6. Inne obrabiarki sterowane numerycznie 1. Punkty charakterystyczne obrabiarki 1. Układy sterowania numerycznego CNC 1. 7. Korpusy i prowadnice 1. 8. Zespoły napędowe 1. 9. Układy pomiaru położenia i przemieszczenia 1. 10. Urządzenia do wymiany narzędzi 1. 11. Elementy oceny jakości obrabiarki 1. Elementy bezpośrednio związane z konstrukcją obrabiarki 1. Zintegrowane systemy wspomagające wytwarzania 2. Podstawy technologii obróbki 2. Podstawy rysunku technicznego 2. Rzutowanie 2. Zasady wymiarowania 2. Tolerancje wymiarów 2. Oznaczanie chropowatości 2. Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia 2. Matematyczne podstawy opisu geometrycznego 2. Dokumentacja techniczna 2. Ustalanie baz obróbkowych 2. Podstawowe metody obróbki skrawaniem 2. Toczenie 2. Frezowanie 2. Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie 2. Narzędzia skrawające 2. Budowa narzędzi skrawających 2. Fizykalne podstawy skrawania 2. Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę 2. Materiały narzędziowe 2. Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO 2. Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania z wykorzystaniem programu CoroGuide 2. 0 2. Inne programy do doboru narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania 3. Podstawy programowania obrabiarek CNC 3. Komputerowe sterowanie numeryczne 3. Czynności składające się na tworzenie programu sterującego 3. Metody programowania obrabiarek CNC 3. Programowanie ręczne (bezpośrednie) 3. Programowanie automatyczne 3. Programowanie dialogowe 3. Podstawy programowania ręcznego układów CNC Sinumerik na bazie kodu ISO 3. Struktura programu sterującego 3. Podprogramy 3. Deklaracja sposobu wymiarowania 3. Programowanie funkcji ruchu 3. Programowanie obróbki gwintów 3. Programowanie funkcji związanych z układami współrzędnych i ich transformacjami 3. Inne funkcje przygotowawcze 3. Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami 3. Programowanie parametryczne 3. Programowanie funkcji technologicznych 3. Programowanie funkcji pomocniczych 3. 12. Programowanie cykli obróbkowych 3. 13. Cykle obróbki wiertarskiej 3. 14. Cykle obróbki frezarskiej 3. 15. Cykle obróbki tokarskiej 3. 16. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC FANUC (seria 16i/18i/160i/180i-MB) 3. 17. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC HEIDENHAIN (iTNC 530) 3. 18. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC PRONUM (630T, 640FC) 4. Przygotowanie do obróbki oraz diagnostyka procesu skrawania 4. Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania 4. Charakterystyka pulpitu układu sterowania 4. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC 4. Symulacja obróbki 4. Uzbrojenie obrabiarki 4. Uchwyty narzędziowe 4. Uchwyty przedmiotowe 4. Stoły obrotowe i urządzenia podziałowe sterowane numerycznie 4. Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego 4. Metody określania wymiarów narzędzia 4. Zużycie i uszkodzenie narzędzi 4. Diagnostyka obrabiarki 4. Metody pomiaru przedmiotu obrabianego 4. Pomiary w trakcie obróbki 4. Pomiary z wykorzystaniem sondy pomiarowej 4. Pomiary z wykorzystaniem czujnika krawędziowego 4. Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego Symbole stosowane w sterowaniu numerycznym obrabiarekTłumaczenia podstawowych zwrotów i pojęćSzybkie wyszukiwanie funkcji dla układów CNC SINUMERIK Funkcje przygotowawcze Funkcje technologiczne Funkcje pomocnicze

W książce w sposób zwięzły i przystępny zebrano wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawarto również niezbędne wiadomości dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Przedstawione podstawy programowania obejmują zakres niezbędny dla operatora obrabiarki CNC.

Książka przewidziana jest zarówno jako podręcznik dla operatorów obrabiarek CNC, jak również osób pragnących zdobyć taki zawód. Ponadto może być ona wykorzystana jako literatura podstawowa i uzupełniająca dla uczniów szkół średnich i wyższych o kierunku technicznym.

Układ podręcznika umożliwia również wykorzystanie go na kursach z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC (kurs: operator obrabiarek CNC) oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach z zakresu obróbki skrawaniem.

Spis treści:Wprowadzenie 1. Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 1. 1. Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie 1. 2. Struktura sterowania numerycznego obrabiarek 1. 3. Osie sterowane numerycznie 1. 4. Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie 1. Tokarki NC 1. Frezarki NC 1. Centra obróbkowe 1. Szlifierki NC 1. 5. Rekonfigurowalność obrabiarek 1. 6. Inne obrabiarki sterowane numerycznie 1. Punkty charakterystyczne obrabiarki 1. Układy sterowania numerycznego CNC 1. 7. Korpusy i prowadnice 1. 8. Zespoły napędowe 1. 9. Układy pomiaru położenia i przemieszczenia 1. 10. Urządzenia do wymiany narzędzi 1. 11. Elementy oceny jakości obrabiarki 1. Elementy bezpośrednio związane z konstrukcją obrabiarki 1. Zintegrowane systemy wspomagające wytwarzania 2. Podstawy technologii obróbki 2. Podstawy rysunku technicznego 2. Rzutowanie 2. Zasady wymiarowania 2. Tolerancje wymiarów 2. Oznaczanie chropowatości 2. Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia 2. Matematyczne podstawy opisu geometrycznego 2. Dokumentacja techniczna 2. Ustalanie baz obróbkowych 2. Podstawowe metody obróbki skrawaniem 2. Toczenie 2. Frezowanie 2. Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie 2. Narzędzia skrawające 2. Budowa narzędzi skrawających 2. Fizykalne podstawy skrawania 2. Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę 2. Materiały narzędziowe 2. Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO 2. Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania z wykorzystaniem programu CoroGuide 2. 0 2. Inne programy do doboru narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania 3. Podstawy programowania obrabiarek CNC 3. Komputerowe sterowanie numeryczne 3. Czynności składające się na tworzenie programu sterującego 3. Metody programowania obrabiarek CNC 3. Programowanie ręczne (bezpośrednie) 3. Programowanie automatyczne 3. Programowanie dialogowe 3. Podstawy programowania ręcznego układów CNC Sinumerik na bazie kodu ISO 3. Struktura programu sterującego 3. Podprogramy 3. Deklaracja sposobu wymiarowania 3. Programowanie funkcji ruchu 3. Programowanie obróbki gwintów 3. Programowanie funkcji związanych z układami współrzędnych i ich transformacjami 3. Inne funkcje przygotowawcze 3. Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami 3. Programowanie parametryczne 3. Programowanie funkcji technologicznych 3. Programowanie funkcji pomocniczych 3. 12. Programowanie cykli obróbkowych 3. 13. Cykle obróbki wiertarskiej 3. 14. Cykle obróbki frezarskiej 3. 15. Cykle obróbki tokarskiej 3. 16. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC FANUC (seria 16i/18i/160i/180i-MB) 3. 17. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC HEIDENHAIN (iTNC 530) 3. 18. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC PRONUM (630T, 640FC) 4. Przygotowanie do obróbki oraz diagnostyka procesu skrawania 4. Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania 4. Charakterystyka pulpitu układu sterowania 4. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC 4. Symulacja obróbki 4. Uzbrojenie obrabiarki 4. Uchwyty narzędziowe 4. Uchwyty przedmiotowe 4. Stoły obrotowe i urządzenia podziałowe sterowane numerycznie 4. Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego 4. Metody określania wymiarów narzędzia 4. Zużycie i uszkodzenie narzędzi 4. Diagnostyka obrabiarki 4. Metody pomiaru przedmiotu obrabianego 4. Pomiary w trakcie obróbki 4. Pomiary z wykorzystaniem sondy pomiarowej 4. Pomiary z wykorzystaniem czujnika krawędziowego 4. Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego Symbole stosowane w sterowaniu numerycznym obrabiarekTłumaczenia podstawowych zwrotów i pojęćSzybkie wyszukiwanie funkcji dla układów CNC SINUMERIK Funkcje przygotowawcze Funkcje technologiczne Funkcje pomocnicze 

Ustawienia plików cookies

W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.

Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Copyright 2003-2013 MIGhosting audiobooki i darmowe ebooki

Wybierając modele, znajdź instrukcje pdf lub filmy instruktażowe do Twojego pilota BEKO

 • Programowanie pilota BEKO z przełącznikami

 • Programowanie pilota BEKO przez automatyczne uczenie

 • Programowanie pilota BEKO w odbiorniku

 • Wystarczy ustawić przełączniki nowego pilota w taki sam sposób jak w poprzednim pilocie.

   Film instruktażowy:

  1. sposób

  : Inicjalizacja za pomocą pilota BEKO już zaprogramowanego.

   Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i zainicjowany pilot oryginalny.
   Otwórz nowy pilot i pilot już zaprogramowany.
   Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w starym pilocie.
   Twój nadajnik jest zaprogramowany do napędu bramy lub bramy garażowej.

  2. sposób

  : Inicjalizacja za pomocą odbiornika.

   Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i odbiornik znajdujący się w pobliżu napędu bramy.
   Otwórz nowy pilot i odbiornik
   Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w odbiorniku.

   Brawo! Programowanie Twojego pilota do bramy jest zakończone!

  Zaprogramowany pilot przesyła swój kod do nowego pilota poprzez naciskanie przycisków na obu pilotach.

   Film instruktażowy:

   Sprzęt konieczny do programowania: pilot zainicjowany i sprawny, identyczny z modelem oryginalnym.
  Programowanie pilota odbywa się poprzez naciskanie kolejnych przycisków.
   Naciskaj równocześnie przyciski nowego pilota do momentu, aż dioda zacznie migać szybciej.
   Następnie zwolnij przyciski.
   Naciśnij pierwszy przycisk nowego pilota BEKO.
   Dioda zaczyna świecić ciągle.
   W ciągu kliku kolejnych sekund przyłóż przód starego pilota do dolnej części nowego i naciśnij pierwszy przycisk starego pilota BEKO.
   Nowy nadajnik do bramy mignie trzy razy. Programowanie zakończyło się powodzeniem.
   Pierwszy przycisk został zakodowany.
   Wykonaj te same czynności w celu zakodowania drugiego przycisku pilota.

   Doskonale! Teraz możesz zdalnie sterować napędem BEKO za pomocą nowego pilota!

  Należy nacisnąć przycisk na odbiorniku (nieruchomy sterownik instalacji), a następnie przycisk kodowanego pilota BEKO.

   Film instruktażowy:

   Programowanie pilota w odbiorniku
   Sprzęt potrzebny do programowania: odbiornik!
   Otwórz odbiornik bramy lub bramy garażowej.
   Naciśnij przycisk programowania, który zazwyczaj nosi nazwę: ENR, MEMO lub PROG.
   W niektórych odbiornikach BEKO należy przytrzymać naciśnięty przycisk programowania.
   Dioda odbiornika sygnalizuje przełączenie w tryb programowania.
   Naciśnij na sekundę przycisk nowego pilota, a następnie zwolnij go.
   Dioda odbiornika zmienia sposób działania w celu zasygnalizowania powodzenia programowania.
   Przed wyjściem z trybu programowania odczekaj kilka sekund.

   Brawo! Twój nowy pilot BEKO jest zaprogramowany!

  Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji 3g Audio Kmix Series

Bezpośredni link do pobrania Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji 3g Audio Kmix Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji 3g Audio Kmix Series