Opis funkcji Ge Jbp35

Ge JBP35 to jedna z najnowszych funkcji firmy General Electric. Jest to funkcja, która pozwala na łatwe zarządzanie zastrzeżonymi informacjami i danymi, a także umożliwia bezpieczne przechowywanie i współdzielenie tych danych. JBP35 umożliwia bezpieczne przechowywanie, współdzielenie i udostępnianie danych przy użyciu szyfrowanego połączenia, które jest chronione dzięki silnym protokołom sieciowym. Narzędzie umożliwia również tworzenie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa, które są wdrażane w całej sieci, a także umożliwiają monitorowanie i śledzenie zmian w danych. Ge JBP35 to bardzo przydatna funkcja, która zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych.

Ostatnia aktualizacja: Opis funkcji Ge Jbp35

Funkcje Date i Time w Power Apps - Power Platform | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Konwertuje datę i godzinę na składniki wartości daty/godziny.

Opis

Funkcja Date konwertuje poszczególne wartości roku, miesiąca i dnia na wartość daty/godziny. Część godzinowa to północ.

 • Jeśli wartość roku jest z zakresu od 0 do 1899 (włącznie), funkcja dodaje tę wartość do wartości 1900 w celu obliczenia roku.Ciąg 70 staje się ciągiem 1970.
 • W przypadku wartości miesiąca wynoszącej mniej niż 1 lub więcej niż 12 wynik jest tworzony przez odjęcie lub dodanie odpowiedniej liczby miesięcy względem początku danego roku.
 • Jeśli wartość dnia jest większa niż liczba dni w danym miesiącu, funkcja dodaje tę liczbę dni do pierwszego dnia miesiąca i zwraca odpowiednią datę z kolejnego miesiąca. Jeśli wartość dnia jest mniejsza niż 1, funkcja odejmuje tę liczbę dni powiększoną o 1 od pierwszego dnia określonego miesiąca.
 • Funkcja Time konwertuje poszczególne wartości godziny, minuty i sekundy na wartość daty/godziny. Z wynikiem tym nie jest skojarzona data.

  Aby uzyskać informacje na temat sposobu konwertowania ciągu na wartość, zobacz opisy funkcji DateValue, TimeValue, i DateTimeValue.

  Więcej informacji można także uzyskać w artykule na temat pracy z datami i godzinami.

  Składnia

  Date( Rok, Miesiąc, Dzień)

 • Rok – wymagane. Liczby większe niż 1899 są interpretowane jako bezwzględne (wartość 1980 jest interpretowana jako rok 1980); liczby z zakresu od 0 do 1899 są interpretowane względem roku 1900. (Na przykład wartość 80 jest interpretowany jako rok 1980).
 • Miesiąc – wymagane. Liczba z zakresu od 1 do 12.
 • Dzień – wymagane. Liczba z zakresu od 1 do 31.
 • Time( Godzina, Minuta, Sekunda)

 • Godzina – wymagane. Liczba z zakresu od 0 (00:00) do 23 (23:00).
 • Minuta – wymagane. Liczba z zakresu od 0 do 59.
 • Sekunda – wymagane.
 • Przykłady

  Date

  Jeśli użytkownik wpisze wartość 1979 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie HireYear, wartość 3 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie HireMonth i wartość 17 kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie HireDay, ta funkcja zwróci wartość 3/17/1979:

  Date(Value(HireYear. Text), Value(HireMonth. Text), Value(HireDay. Text))

  Time

  Jeśli użytkownik wpisze wartość 14 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie BirthHour, wartość 50 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie BirthMinute i wartość 24 w kontrolce wprowadzania tekstu o nazwie BirthSecond, ta funkcja zwróci wartość 02:50:24 p.

  Text(Time(Value(BirthHour. Text), Value(BirthMinute. Text), Value(BirthSecond. Text)), "hh:mm:ss a/p")

Dodatkowe zasoby

Opis funkcji Ge Jbp35

Bezpośredni link do pobrania Opis funkcji Ge Jbp35

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis funkcji Ge Jbp35