Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 580 676661

Aby mieć pewność, że Twój Craftsman 580 676661 będzie działać prawidłowo, należy dokładnie przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących obsługi i bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, przed użyciem urządzenia. Pamiętaj, aby zawsze nosić okulary ochronne i używać urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używaj urządzenia w złym stanie ani w nieodpowiednich warunkach. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jego części są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. Używaj tylko wymienionych w instrukcji akcesoriów do tego urządzenia. Pamiętaj, aby utrzymywać urządzenie w czystości i regularnie czyścić części, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną pracę.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 580 676661

9

PL

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Obsługa

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
Upewnić się,
czy żadna z części nie jest uszkodzona.
Uszkodzone części mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo i funkcje produktu.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
Należy pamię-
tać, aby nie pompować produktu zbyt mocno.
W przeciwnym razie można spowodować
jego pęknięcie.

Należy pamiętać o tym, że produkt może być
używany tylko przez osoby zapoznane z jego
funkcją i obsługą.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
W żadnym
przypadku nie używać produktu, jako pomocy
podczas pływania.

Powierzchnię flokowaną należy chronić przed
wilgocią.

Nie używać produktu w wodzie.

OSTROŻNIE! Produkt trzymać z dala od ognia.
W przeciwnym razie można spowodować jego
uszkodzenie.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZATRUCIA I PONIESIENIA SZKÓD RZE-
CZOWYCH!
W pobliżu produktu nie rozpa-
lać ognia, produkt trzymać z dala od źródeł
ciepła.

Należy pamiętać, że podłoże pod łóżkiem
powinno być równe i pozbawione ostrych
przedmiotów. W przeciwnym razie produkt
może ulec uszkodzeniu.

Nie prać produktu w pralce.

OSTROŻNIE! Należy przestrzegać, aby nie
obciążać produktu ciężarem większym, aniżeli
140 kg na każde pojedyncze łόżko. Obrażenia
oraz / lub uszkodzenia produktu mogą być tego
następstwem.

Zawόr

2

,

8

należy stosować jedynie razem

z odpowiednim dla niego adapterem pompy.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodze-
nia zaworu

.

Obsługa

Napompowanie łόżka nadmu-

chiwanego oraz poduszki

Wskazówka: Przed użyciem produktu po raz
pierwszy należy go gruntownie skontrolować pod
względem uszkodzeń w postaci ewentualnych
dziur, miejsc porowatych i nieszczelnych szwów.
Zalecenie: Produkt należy napompować i pozo-
stawić w tym stanie przez jeden dzień. Pozwolić,
żeby nowy produkt przewietrzył się przez kilka dni
na świeżym powietrzu.

OSTROŻNIE! Dmuchane produkty z tworzyw

sztucznych reagują w sposób wrażliwy na zimno
i gorąco. Dlatego produktu nie należy używać,
jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 15 °C
lub wyższa niż 40 °C. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia produktu.
Wskazówka: Napompowaniem produktu z
zasady powinny zajmować osoby dorosłe. Zwracaj
uwagę na to, żeby nie wpompować za dużo po-
wietrza do produktu. W żadnym wypadku nie
używaj sprężarki. Wstrzymaj pompowanie, gdy
podczas pompowania opór rośnie i szwy napinają
się. W przeciwnym razie materiał może ulec roze-
rwaniu. Używaj wyłącznie pompek ręcznych i / lub
pompek, które są przeznaczone specjalnie do na-
dmuchiwanych produktów plastykowych.

Najpierw rozwinąć produkt i sprawdzić, czy
nie występują w nim dziury, pęknięcia lub inne
uszkodzenia (patrz ilustracja A).
Wskazówka: Aby napompować produkt, do
zaworu powietrza

7

potrzebna jest pompka

ze złączem stożkowym (ø ok. 8, 5 mm). Do za-
woru śrubowego

należy użyć pompki ze

złączem stożkowym o średnicy ok. 17, 5 mm.

Odkręcić zamknięcie

1

z otworu zaworu

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara od zaworu powietrza, aby go otworzyć.

Ściągnąć zamknięcie

6

aby otworzyć zawór

Napompować produkt.

Przytrzymać miarkę kontrolną

14

obok paska

pomiarowego

13

. Jeśli długość paska pomia-

rowego odpowiada długości miarki kontrolnej,

102583_mer_Luftbett_Content_HU_CZ_SK. indd 9

16. 07. 14 12:30

Oprogramowanie SecureAnywhere firmy Webroot zapewnia zarówno ochronę antywirusową, jak i wykrywanie szkodliwego oprogramowania i wychwytuje określone rodzaje zagrożeń, najbardziej powszechne w dzisiejszym środowisku internetowym.

HSBC połączył siły z firmą Webroot, by zaoferować klientom bankowości internetowej HSBCnet tę nagradzaną, ulepszoną ochronę bez dodatkowych opłat. Zalecamy zainstalowanie aplikacji SecureAnywhere firmy Webroot na każdym komputerze wykorzystywanym do uzyskiwania dostępu do serwisu HSBCnet.

Najważniejsze korzyści

  • ochrona przed zagrożeniami, które adaptują się i rozwijają, nawet gdy użytkownik nie jest połączony z Internetem
  • platforma w chmurze jest kompatybilna z zabezpieczeniami już zainstalowanymi na komputerze i zapewnia zawsze aktualną ochronę — nie ma potrzeby pobierania uaktualnień
  • instalacja zajmuje kilka sekund, a program nie spowalnia działania komputera

Prosimy odwiedzić centrum pomocy HSBCnet (po zalogowaniu się), aby uzyskać informacje na temat aktywacji tej specjalnej oferty — znajdują się tam Często zadawane pytania, informacje na temat pakietu oprogramowania, wymagania systemowe i dodatkowe materiały, w tym instrukcje użytkownika i prezentacje filmowe.

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie iPhone'a lub innego sprzętu. Przed rozpoczęciem używania iPhone'a przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Obsługa iPhone'a należy obsługiwać, zachowując ostrożność. Urządzenie jest wykonane z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera czułe elementy elektroniczne. W przypadku upuszczenia, przypalenia, przebicia, zgniecenia lub kontaktu z płynami iPhone może ulec uszkodzeniu. Uszkodzonego iPhone'a (np. z rozbitym ekranem) nie należy używać, ponieważ może to skutkować obrażeniami. Aby uniknąć zarysowania iPhone'a, warto korzystać z etui lub pokrowca.

Naprawa iPhone'a nie należy otwierać ani próbować naprawiać samodzielnie. Rozbieranie iPhone'a może prowadzić do obrażeń użytkownika lub uszkodzenia iPhone'a. Jeśli iPhone został uszkodzony, działa nieprawidłowo lub został narażony na działanie płynu, skontaktuj się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisu, odwiedź stronę www. com/pl/support/iphone/service/faq.

Bateria Nie należy własnoręcznie wymieniać baterii w iPhonie. Działanie takie może spowodować uszkodzenie baterii, a to może prowadzić do przegrzania i obrażeń. Bateria litowo-jonowa w iPhonie powinna być wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis Apple i poddawana recyklingowi lub utylizacji osobno od odpadków domowych. Baterii nie należy spalać. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i wymiany baterii, odwiedź stronę www. com/pl/batteries.

Rozpraszanie uwagi Korzystanie z iPhone'a w niektórych okolicznościach może rozpraszać uwagę użytkownika i stwarzać niebezpieczne sytuacje. Należy przestrzegać przepisów o zakazie lub ograniczeniu korzystania z telefonów komórkowych i słuchawek (np. unikać pisania wiadomości podczas kierowania samochodem czy używania słuchawek podczas jazdy na rowerze).

Nawigacja Działanie mapy, wskazówek dojazdu, Flyover oraz programów uwzględniających bieżące położenie zależy od usług transmisji danych.

Ładowanie Do ładowania iPhone'a używaj dołączonego kabla USB i dołączonej ładowarki lub innego kabla i ładowarki, oznaczonych logo „Made for iPhone” i zgodnych ze standardem USB 2. 0. Możesz także używać ładowarek zgodnych z co najmniej jednym z następujących standardów: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L. 1000 lub innym odpowiednim standardem uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych. Do podłączenia iPhone'a do niektórych zgodnych ładowarek niezbędna może być przejściówka iPhone Micro USB Adapter (dostępna osobno w niektórych regionach). Korzystanie z uszkodzonych kabli lub ładowarek, jak również ładowanie baterii z narażeniem na działanie wilgoci, może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W przypadku ładowania baterii iPhone'a przy użyciu ładowarki Apple USB przed podłączeniem do gniazda sieciowego należy się upewnić, że wtyczka lub końcówka przewodu zasilającego jest prawidłowo włożona do ładowarki.

Uwaga: Zgodne są tylko ładowarki Micro USB w niektórych regionach, które spełniają odpowiednie normy zgodności ładowarek do telefonów komórkowych. Aby dowiedzieć się, czy ładowarka Micro USB jest zgodna z tymi normami, skontaktuj się z jej producentem.

Przedłużone działanie wysokiej temperatury iPhone i jego ładowarka spełniają odpowiednie standardy i ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni. Nawet jednak w ramach tych ograniczeń znacznie przedłużony kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, w których Twoja skóra ma kontakt z urządzeniem lub ładowarką podczas dłuższego ładowania baterii. Na przykład, nie umieszczaj urządzenia ani ładowarki pod kocem, poduszką lub w kontakcie ze swoim ciałem, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Ważne jest, aby podczas używania lub ładowania iPhone i jego ładowarka znajdowały się w miejscu o dobrej wentylacji. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą.

Utrata słuchu Słuchanie dźwięków na wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Szum tła oraz słuchanie głośnych dźwięków przez długi czas mogą sprawiać, że dźwięki wydają się cichsze niż są w rzeczywistości. Używaj tylko zgodnych odbiorników oraz słuchawek dousznych i nausznych. Przed włożeniem jakichkolwiek słuchawek do ucha należy włączyć dźwięk i sprawdzić poziom głośności. Aby uzyskać więcej informacji na temat utraty słuchu, odwiedź stronę www. com/pl/sound. Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności w iPhonie znajdziesz w części Ustawienia programu Muzyka.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy długo słuchać dźwięków na wysokim poziomie głośności.

Zestawy słuchawkowe Apple Zestawy słuchawkowe sprzedawane z iPhone'em 4s i nowszymi w Chinach (można je rozpoznać po czarnych pierścieniach izolacyjnych przy wtyczce) zostały zaprojektowane z uwzględnieniem chińskich norm i są zgodne z iPhone'em 4S lub nowszym, iPadem 2 lub nowszym oraz z iPodem touch 5. generacji. Z urządzeniem należy używać tylko zgodnych zestawów słuchawkowych.

Sygnały radiowe iPhone używa sygnałów radiowych do połączeń z sieciami bezprzewodowymi. Aby uzyskać informacje o energii zużywanej na przesyłanie tych sygnałów i wskazówki dotyczące minimalizowania narażenia na te sygnały, zobacz Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Zastrzeżenia prawne > Narażenie na FR.

Zakłócenia częstotliwości radiowych Należy stosować się do znaków i ostrzeżeń zabraniających lub ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych (np. w szpitalach czy w warunkach wybuchowych). iPhone został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany z uwzględnieniem, przepisów o emisji fal radiowych, ale emisje iPhone'a mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych i powodować ich nieprawidłowe działanie. iPhone'a należy wyłączyć lub przełączyć w tryb Samolot w celu wyłączenia nadajników bezprzewodowych, gdy użycie takie jest zabronione (np. w przypadku podróży samolotem lub na żądanie władz).

Urządzenia medyczne iPhone zawiera urządzenia radiowe, które emitują pola elektromagnetyczne. U dołu urządzenia znajdują się magnesy. Dołączane słuchawki także zawierają magnesy. Te pola i magnesy mogą zakłócać działanie elektrostymulatorów, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Między elektrostymulatorem lub defibrylatorem a iPhone'em lub jego słuchawkami należy zachować odległość co najmniej 15 cm (ok. 6 cali). Jeśli podejrzewasz, że iPhone zakłóca działanie Twojego elektrostymulatora lub innego urządzenia medycznego, przestań korzystać z iPhone'a, skontaktuj się z lekarzem i uzyskaj dokładne informacje o używanym modelu urządzenia medycznego.

Uwarunkowania zdrowotne W przypadku uwarunkowań zdrowotnych, na które iPhone może mieć według użytkownika wpływ (np. napady padaczkowe, omdlenia, astenopia czy bóle głowy), przed rozpoczęciem używania iPhone'a należy skonsultować się z lekarzem.

Atmosfera wybuchowa iPhone'a nie należy ładować w miejscach zagrożonych wybuchem, np. na stacjach paliw czy na obszarach, w których powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. kurz albo pyły ziarna czy metali). Należy zwracać uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze i przestrzegać instrukcji.

Ruchy powtarzane Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak pisanie czy korzystanie z gier na iPhonie, może pojawić się uczucie dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi i innych częściach ciała. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy przestać korzystać z iPhone'a i skonsultować się z lekarzem.

Zastosowania o potencjalnie krytycznych skutkach To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku, w którym awaria urządzenia mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

Ryzyko zadławienia Niektóre akcesoria iPhone'a mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Akcesoria te należy chronić przed dziećmi.

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 580 676661

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 580 676661

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 580 676661