Lista części zamiennych Podręcznik Ge Gdt535

Lista części zamiennych Podręcznika Ge Gdt535 to lista wszystkich części zamiennych, które są dostępne do użycia w urządzeniu. Lista zawiera nazwy, numery katalogowe, opisy i ilości części zamiennych, które są wymagane do naprawy urządzenia. Lista części zamiennych jest ważnym narzędziem dla serwisantów, ponieważ pozwala im na szybkie i dokładne określenie części, których potrzebują, i ułatwia ich zakup.

Ostatnia aktualizacja: Lista części zamiennych Podręcznik Ge Gdt535

Samsung podejmuje starania w celu wydłużenia żywotności eksploatacyjnej produktów i ograniczania ilości odpadów elektronicznych. Dlatego też wprowadzamy rozwiązania, które ułatwiają naprawę i recykling naszych produktów.

Europejska legislacja dotycząca ekoprojektu

Przepisy nowej legislacji Komisji Europejskiej wejdą w życie w 2021 r., a ich celem jest promowanie możliwość naprawy urządzeń i wydłużania żywotności eksploatacyjnej.

Powyższe ma zastosowanie dla lodówek, pralek i suszarek, pralko-suszarek oraz zmywarek, a także wyświetlaczy elektronicznych, na przykład: telewizorów i monitorów komputerowych.

Jaki ma to wpływ na Ciebie?

W Samsung stworzyliśmy zasady minimalizacji wpływu na środowisko — projektując produkty, które zużywają mniej energii — oraz wydajniejszego wykorzystania zasobów.

Stale dążymy do poprawy efektywności środowiskowej naszych produktów oraz wydłużenia żywotności eksploatacyjnej samych produktów i ich części.

Aby wspierać wydłużoną trwałość produktów, części zamienne będą dostępne przez dłuższy okres i będą dostarczane w krótszej perspektywie czasowej. Części będą także proste w demontażu i wymianie, aby promować możliwość napraw naszych produktów.

 • Chcę otrzymać instrukcję naprawy mojego produktu Samsung

  Instrukcje napraw są teraz dostępne dla wymienionych wyżej urządzeń gospodarstwa domowego i wyświetlaczy, które będą w sprzedaży na dzień 1 marca 2021 r.

  Pobierz najnowsze Sterowniki, Instrukcje, Oprogramowanie i Firmware.

  Pamiętaj: Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, obrażenia u ludzi ani jakiekolwiek inne problemy z bezpieczeństwem produktów, których przyczyną są naprawy przeprowadzane niezgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcjach napraw. Wszelkie uszkodzenia produktów wynikłe z próby przeprowadzenia naprawy (przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, inne niż Autoryzowane Centrum Serwisowe Samsung) także nie będą objęte ochroną gwarancyjną.

 • Jestem specjalistą w zakresie napraw urządzeń i chcę otrzymać instrukcje napraw

  Specjalista w zakresie napraw urządzeń to osoba, która potrafi potwierdzić posiadanie niezbędnych kompetencji technicznych oraz stosuje się do postanowień wszelkich oficjalnych przepisów obowiązujących specjalistów w zakresie napraw urządzeń w danym kraju.Specjaliści w zakresie napraw urządzeń muszą się zarejestrować lub zalogować, aby uzyskać dostęp do naszych szczegółowych instrukcji napraw powyższych urządzeń gospodarstwa domowego i wyświetlaczy, które będą w sprzedaży na dzień 1 marca 2021 r. i później.

 • Chcę zamówić części zamienne

  Wyszukiwanie i zakup części zamiennych zaaprobowanych przez Samsung jest bardzo proste.• Chcę zakupić części zamienne, które są powszechnie dostępne.Więcej szczegółowych informacji na temat określonych części zamiennych, dostępnych w sprzedaży dla każdego typu produktów, zamieszczono w pełnym wykazie.Pamiętaj: Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, obrażenia u ludzi ani jakiekolwiek inne problemy z bezpieczeństwem produktów, których przyczyną są naprawy przeprowadzane niezgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcjach napraw. Wszelkie uszkodzenia produktów wynikłe z próby przeprowadzenia naprawy (przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, inne niż certyfikowany przez Samsung dostawca usług serwisowych) także nie będą objęte ochroną gwarancyjną.

 • Chcę zarezerwować usługę serwisową Samsung

  Dla wszystkich zainteresowanych Samsung oferuje całą gamę usług serwisowych.

 • Chcę dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju

Znajdujesz się na stronie Husqvarna Las i Ogród Polska

Od 1689 roku firma Husqvarna oferuje profesjonalne produkty do prac w lasach, parkach i ogrodach. Nasze nowatorskie zrobotyzowane i akumulatorowe rozwiązania łączą w sobie wydajność, użyteczność, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

Awarie i przestoje nie są do końca przewidywalne, w związku z tym istnieje przekonanie, że na wszelki wypadek warto się przed nimi zabezpieczyć. Menedżerowie z obawą podchodzą więc do kwestii redukcji zatrudnienia czy zmniejszenia poziomu zapasów części zamiennych. Ciągły postęp technologiczny wymaga jednak zrewidowania tego podejścia i krytycznego spojrzenia na koszty generowane w działach UR.

Do redukcji kosztów w UR należy podejść metodycznie, po dokonaniu odpowiedniej analizy. Dzięki temu będzie wiadomo, z jakim ryzykiem wiąże się redukcja kosztów w tym obszarze i czy zakład jest gotowy na podjęcie tego ryzyka.

Lista części przechowywanych w magazynie

Redukcja kosztów związanych z częściami zamiennymi polega głównie na ograniczeniu ich ilości składowanych w magazynie. W tym celu należy przygotować listę znajdujących się tam części zamiennych. Następnie trzeba zebrać informacje o całkowitym rocznym koszcie każdej z tych części. W większości będą to koszty jednostkowe, jeśli jednak rocznie potrzebne jest dziesięć części danego typu, wówczas koszt jednostkowy należy odpowiednio przemnożyć.

Tabela 1. Waga (G) braku danej części zamiennej

Roczny koszt magazynowania

Kolejnym krokiem jest określenie rocznego kosztu magazynowania danej części. Najłatwiej wyliczyć roczny koszt utrzymania magazynu (obejmujący zatrudnienie personelu obsługującego magazyn, koszt regałów, ogrzania, oświetlenia, podatek od nieruchomości, amortyzację itp. ) i podzielić go przez powierzchnię użytkową magazynu. Po obliczeniu ceny utrzymania jednego metra kwadratowego magazynu łatwo będzie wycenić roczny koszt magazynowania części zamiennej zajmującej np. 3 metry kwadratowe. pl/wp-content/uploads/2018/07/RTEmagicP_zamienne_tab02. jpg" width="100%" title="Tabela 2. Częstotliwość (F) wymiany danej części zamiennej"/>
Tabela 2. Częstotliwość (F) wymiany danej części zamiennej

Krytyczność części zamiennej

Znając łączne koszty części zamiennej i koszty jej magazynowania, można skorelować te wartości ze współczynnikiem tzw. krytyczności części. Krytyczność części zamiennej to wskaźnik informujący o tym, jak bardzo potrzebna jest dana część zamienna lub jak bardzo kosztowny z punktu widzenia procesu produkcji będzie jej brak w magazynie.

Aby nie opierać się na subiektywnych ocenach podczas określania krytyczności części zamiennych, przyjęto, że współczynnik krytyczności będzie przyjmował wartości numeryczne od 1 do 28. Niska wartość wskaźnika krytyczności będzie oznaczać mały wpływ braku części na straty w produkcji, wysoka zaś – że brak części zamiennej będzie powodował bardzo poważne straty. Przy czym wskaźnik krytyczności jest iloczynem wagi i częstotliwości. Waga określa, jak dużych strat w produkcji można się spodziewać, gdy zabraknie danej części zamiennej. W zależności od skali problemu, jaki spowoduje brak części zamiennej, wadze nadaje się oceny od 1 do 7 (tabela 1).

Częstotliwość opisuje, jak często wymieniana jest dana część zamienna. W zależności od częstotliwości użycia nadaje się częściom zamiennym oceny od 1 do 4 (tabela 2).

Jako przykładowy element przyjmijmy drogi siłownik (o wartości 46 tys. zł) o dużych rozmiarach, który wymieniany jest raz na 6 lat, a jego nagła awaria spowoduje straty rzędu 6 tys. zł. Wskaźnik krytyczności wyniesie dla tego siłownika:

częstotliwość (F) × waga (G) = 1 × 3 = 3

Analiza opłacalności przechowywania części

Rys.

Po opracowaniu kompletnej listy części zamiennych, wraz z oceną ich kosztów i krytyczności, można podjąć decyzję o tym, czy dana część będzie przechowywana w magazynie, czy też nie. W decyzji tej pomogą dane przedstawione na rys. Po naniesieniu na nim punktu określającego daną część zamienną, którego współrzędnymi będą koszt i krytyczność, otrzymamy odpowiedź, czy należy magazynować daną część. W przypadku wspomnianego siłownika okaże się, że nie należy go magazynować w formie zapasu.

Na rys. znajduje się również obszar pośredni. Jeśli punkt odpowiadający analizowanej części zamiennej znajdzie się w tym obszarze, należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia jej krytyczności. Po przeprowadzeniu tych działań dana część zamienna przesunie się do grupy części, których nie należy magazynować w formie zapasu. Zmniejszenie krytyczności może nastąpić po wprowadzeniu odpowiednich zmian na maszynach, dzięki którym dana część będzie wymieniana rzadziej. Drugim podejściem jest zniwelowanie wpływu awarii na straty w produkcji.

Podsumowanie

Przedstawiona metoda może być również stosowana podczas wdrażania nowych linii produkcyjnych, na etapie decyzji o przygotowaniu zapasu części zamiennych dla nowych maszyn. Niezależnie od momentu, w którym będą redukowane zapasy części zamiennych, warto określić i mierzyć wskaźnik wartości zamrożonej w zapasach. Dzięki niemu będzie widoczny postęp bądź regres powodowany własnymi działaniami. Każde obniżenie wartości zapasów części zamiennych będzie oznaczać sukces w redukcji kosztów w UR, a w konsekwencji – poprawę kondycji całego przedsiębiorstwa. 

Autor: Michał Parda jest inżynierem produkcji zajmującym się optymalizacją kosztów w zakładzie produkcyjnym. Prowadzi webinaria oraz szkolenia organizowane przez redakcję magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Online

Więcej na temat zarządzania częściami zamiennymi mogą się Państwo dowiedzieć podczas webinarium, które odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 11. 00, a także podczas szkolenia odbywającego się w Warszawie 8 września 2016 r. Zapisy na oba wydarzenia na stronach: www. pl/webinaria oraz www. pl/szkolenia.

Lista części zamiennych Podręcznik Ge Gdt535

Bezpośredni link do pobrania Lista części zamiennych Podręcznik Ge Gdt535

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista części zamiennych Podręcznik Ge Gdt535