Książeczka referencyjna Frigidaire 058465822255

Książeczka referencyjna Frigidaire 058465822255 to instrukcja obsługi i gwarancja dla urządzeń Frigidaire. Zawiera ona istotne informacje, takie jak instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje dotyczące użytkowania, konserwacji i naprawy, a także informacje dotyczące gwarancji. Książeczka referencyjna jest ważnym źródłem informacji, które pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać i zrozumieć produkt Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Książeczka referencyjna Frigidaire 058465822255

Spis treści

 1. Książeczka sanepidowska czy książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych? A może jeszcze inaczej?
 2. Kiedy wymagane jest orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne?
 3. Do czego służy książeczka sanepidu?
 4. Wyrobienie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych
 5. Ile kosztuje książeczka sanepidowska? Gdzie ją kupić?
 6. Koszt wyrobienia książeczki sanepidowskiej

Przeszukując ogłoszenia o pracę możesz zauważyć, że w niektórych ofertach wśród wymagań znajduje się wymóg posiadania książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia w najbliższym czasie. Ten dokument jest warunkiem wykonywania pracy na niektórych stanowiskach, np. w gastronomii, produkcji, logistyce czy w sektorze handlowym.

W artykule odpowiadamy na pytania:

 • jak wyrobić książeczkę sanepidowską?
 • ile kosztuje jej wyrobienie i ile trwa?
 • kto musi wyrobić książeczkę sanepidowską?
 • gdzie wyrabia się książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Przeczytaj także: Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Książeczka sanepidowska czy książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych? A może jeszcze inaczej?

Książeczka sanepidowska jest nazwą potoczną, wynikającą z historii tego dokumentu. W 2008 roku zmieniono przepisy i dotychczasowa nazwa została zastąpiona orzeczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jednak określenie „książeczka sanepidowska” jest bardzo zakorzenione w powszechnej świadomości zarówno pracodawców i pracowników, dlatego oba pojęcia są stosowane zamiennie.

Kiedy wymagane jest orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne?

Podstawa prawna

Przepis mówi, że badania sanitarno-epidemiologiczne muszą wykonać „osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby”.

Kto musi posiadać książeczkę sanepidowską?

W głównej mierze badaniami są objęte osoby, które mają w pracy kontakt z niepakowaną żywnością, pojemnikami na żywność lub stały i bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. Są to np. pracownicy branży kosmetycznej, gastronomicznej, pracownicy produkcyjni z branży spożywczej i farmakologicznej, a także lekarze czy przedszkolanki.

Czy na swoim stanowisku będziesz potrzebować książeczki sanepidowskiej? Nie musisz tego wiedzieć. To pracodawca ma obowiązek poinformowania Cię, kiedy potrzebujesz tego orzeczenia do wykonywania pracy. Najczęściej informację o wymogu posiadania książeczki sanepidowskiej można znaleźć już na pierwszym etapie rekrutacji – w ogłoszeniu o pracę.

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o wynagrodzeniu w czasie zwolnienia lekarskiego.

Do czego służy książeczka sanepidu?

Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne jest wydawane jako dokument potwierdzający, że badana osoba nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B, C, salmonellą i pałeczkami Shigella. Badania mogą też sprawdzić nosicielstwo prątków gruźlicy lub innych czynników chorobotwórczych, których obecność wyklucza możliwość pracy przy żywności.

Wyrobienie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

Na czym polegają badania sanitarno-epidemiologiczne?

Na początek należy udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej (oddziału sanepidu) i zgłosić się na badania. Można to zrobić na podstawie skierowania od przyszłego pracodawcy lub na własne życzenie. W stacji sanitarno-epidemiologicznej otrzymasz kilka pojemników przeznaczonych do pobrania próbek (niektóre oddziały sanepidu dopuszczają użycie pojemników kupionych w aptece). Następnie należy oddać materiał do badań (próbki kału z trzech kolejnych dni). Próbki do czasu dostarczenia do laboratorium trzeba przechowywać w lodówce. Po oddaniu materiału oczekuj na wyniki laboratoryjne – zwykle 1-2 tygodnie, jednak okres ten może się wydłużyć w czasie zwiększonego zapotrzebowania na badania (np. w okresie wakacyjnym lub w czasie epidemii).

Wyrobienie książeczki sanepidowskiej – badanie lekarskie

Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych musisz udać się do lekarza medycyny pracy. Lekarz przeprowadzi wywiad, zapozna się z wynikami badań i na tej podstawie wyda orzeczenie lekarskie. Zawiera ono przeciwwskazanie lub brak przeciwwskazań do podjęcia pracy i ma charakter czasowy lub trwały.

Jak długo jest ważna książeczka sanepidowska?

Przepisy nie określają czasu, po jakim konieczne jest ponowne wykonanie badań. Decyzję o terminie ważności badań sanitarno-epidemiologicznych podejmuje lekarz. Takie orzeczenie lekarskie może być wydane bezterminowo lub czasowo, np. na rok lub dwa.

Czy książeczka sanepidowska jest ważna również za granicą?

Badania sanitarno-epidemiologiczne są ważne tylko na terenie Polski. Jeśli wyjeżdżasz do pracy za granicę, twoja książeczka nie będzie ważna. Trzeba liczyć się z tym, że zostaniesz skierowany przez przyszłego pracodawcę na inne badania, które wykluczą u ciebie czynniki chorób zakaźnych.

Ile kosztuje książeczka sanepidowska? Gdzie ją kupić?

Ustawodawca nie określił jednoznacznie formy, w jakiej orzeczenie ma być wydawane i przechowywane w dokumentacji. Niektórzy lekarze medycyny pracy i pracodawcy preferują formę książeczki. Można ją kupić w sklepach internetowych i w niektórych sklepach papierniczych. Koszt książeczki to kilka złotych.

Procedura jest więc nadal taka sama jak przed 2008 rokiem, z tym samym zakresem badań, a w praktyce orzeczenie często nadal ma formę książeczki. Co się więc zmieniło? Nazwa formalna.

Jesteś rodzicem? Poznaj swoje przywileje w pracy!

Koszt wyrobienia książeczki sanepidowskiej

Ile kosztują badania sanepidowskie? Koszty badań nie są ujednolicone, mogą się wahać w zależności od regionu i lekarza medycyny pracy. Jednak orientacyjne koszty wahają się między 150-230 zł. W tej kwocie zawiera się:

 • cena badań materiału na nosicielstwo,
 • wizyta u lekarza medycyny pracy,
 • pojemniki na próbki,
 • ewentualna książeczka.
 • Jeśli wyrobisz orzeczenie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, nie poniesiesz kosztów badań. Jednak większość pracodawców oczekuje, że podejmując pracę będziesz mieć już badania potrzebne do wykonywania pracy. Dzięki temu skraca się czas potrzebny do podjęcia pracy – w czasie wzmożonego zapotrzebowania wyrobienie książeczki może trwać nawet ponad 4 tygodnie.

  Jak wyrobić książeczkę sanepidowską – podsumowanie

  Czy warto wyrobić książeczkę sanepidowską? Zdecydowanie tak, pomimo czasochłonności badań oraz konieczności wizyt w stacji sanitarno-epidemiologicznej i u lekarza. Z książeczką sanepidowską możesz łatwiej i szybciej znaleźć pracę. A jeśli interesuje Cię praca w gastronomii czy w branży spożywczej – wyrobienie takich badań jest koniecznością.

  Książeczka sanepidowska to powszechnie stosowana nazwa dokumentu, który jest niezbędny do rozpoczęcia pracy na stanowiskach, na których pracownik ma kontakt z żywnością, czy wodą. Choć formalnie obowiązek posiadania samej książeczki zniesiono w 2008 roku, to kandydaci do pracy w niektórych branżach muszą uzyskać orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  Książeczka sanepidowska – po co jest potrzebna? 

  Książeczka sanitarno-epidemiologiczna, potocznie nazywana książeczką sanepidowską, jest dokumentem uprawniającym do pracy w takich branżach, jak gastronomia, handel czy turystyka. Stanowi ona potwierdzenie, że dany pracownik nie jest nosicielem pałeczek bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella. Wówczas pracodawca może mieć pewność, że w miejscu pracy nie dojdzie do epidemii, a pozostałe osoby zatrudnione oraz osoby trzecie – nie zostaną zakażone. Mimo że sama książeczka sanepidowska nie jest obowiązkowa już od 2008 roku, orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wciąż nazywane jest w ten sposób.  

  Kto musi mieć książeczkę sanepidowską? 

  Książeczka sanitarno-epidemiologiczna to dokument, który w pewnym momencie życia może przydać się każdemu z nas. Istnieją jednak branże, których pracownicy są bezwzględnie zobowiązani do jej posiadania. Książeczkę sanepidowską muszą posiadać: 

  • osoby zatrudnione w gastronomii; 
  • pracownicy zakładów produkcyjnych związanych z branżą spożywczą; 
  • pracownicy punktów dystrybucji i uzdatniania wody pitnej; 
  • wytwórcy i producenci leków; 
  • pracownicy placówek medycznych i ratownicy na basenach; 
  • osoby pracujące w transporcie
  • pracownicy gabinetów kosmetycznych, gabinetów masażu czy saun; 
  • osoby pracujące z dziećmi w wieku do lat 6. 

  Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?  

  Aby wyrobić książeczkę sanepidowską, po otrzymaniu od pracodawcy skierowania na badania musisz udać się do najbliższej stacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych możesz uzyskać również bez skierowania. W tym celu powinieneś sam odwiedzić punkt przyjmowania próbek w swoim mieście lub powiecie. W obydwu przypadkach do pojemniczków otrzymanych w punkcie będziesz musiał oddać materiał do badania – później pozostaje już tylko czekać na wyniki. Jeżeli wyrobisz książeczkę sanepidowską przed aplikowaniem do danego miejsca pracy, wzmianka w CV o jej posiadaniu może zadziałać na Twoją korzyść podczas rekrutacji!  

  Ile trwa wyrobienie książeczki sanepidowskiej? 

  Wyrobienie książeczki sanepidu nie zajmuje wiele czasu. Od dnia oddania próbek do dnia otrzymania dokumentu mija maksymalnie tydzień lub dwa. Po tym czasie należy udać się do lekarza medycyny pracy po zaświadczenie o stanie zdrowia. Dokument ten to właśnie wspomniane wcześniej orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne, informujące o braku przeciwskazań do wykonywania danej pracy. To wszystko – książeczka sanepidowska wyrobiona! Jeżeli jednak badania wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości, lekarz wydaje orzeczenie o trwałym bądź czasowym przeciwskazaniu do wykonywania konkretnej pracy. Wówczas nie jest możliwe zatrudnienie w branży, w której pracownik ma stały kontakt z żywnością czy wodą. Warto także pamiętać o tym, że w okresie letnim czas oczekiwania na książeczkę sanepidowską może być nieco dłuższy niż w pozostałych częściach roku.  

  Ile jest ważna książeczka sanepidowska? 

  Książeczka sanitarno-epidemiologiczna oraz same badania na nosicielstwo ważne są do końca życia. Kandydat do pracy lub pracownik wyrabia ją więc tylko jeden raz. Termin wygaśnięcia ważności orzeczenia nie jest określony. Jeżeli jednak istnieją przesłanki na zakażenie czynnikami, które nie pozwalają na wykonywanie danej pracy, lekarz może poprosić daną osobę o ponowne wykonanie badań.  

  Książeczka sanepidowska – cena 

  Wyrobienie książeczki sanepidowskiej to jednorazowy koszt maksymalnie 200 złotych. Kwota ta obejmuje badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wizytę u lekarza medycyny pracy. Niektórzy pracodawcy opłacają książeczkę sanepidowską nowo zatrudnionym osobom. Według prawa to właśnie oni powinni zapewnić pracownikom możliwość jej wyrobienia. Wielu z nich jednak już na etapie tworzenia ogłoszeń rekrutacyjnych zaznacza, że książeczka sanepidowska jest warunkiem zatrudnienia. Wówczas kandydat sam musi ponieść koszty jej wyrobienia.  

  Zgubiona książeczka sanepidowska – co robić? 

  Jeżeli w różnych przyczyn zgubiłeś swoją książeczkę sanepidowską, w terminie do 5 lat od jej wystawienia z łatwością otrzymasz jej duplikat. Wystarczy, że udasz się do lekarza medycyny pracy z samymi wynikami badań na nosicielstwo bakterii. Bez przeszkód wystawi on orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych raz jeszcze. Warto zatem pamiętać o tym, aby nie zgubić samych wyników badań.  

  Jeżeli książeczka sanitarno-epidemiologiczna od dawna znajduje się na Twojej liście rzeczy do zrobienia, z całą pewnością warto wyrobić ją jeszcze przed aplikacją do konkretnego miejsca pracy. To wyjątkowo przydatny dokument – nawet jeżeli w danym momencie pracujemy w branży, w której książeczka sanepidowska nie jest wymagana.  

  Przeczytaj inne artykuły przygotowane przez naszych ekspertów:

  • Widok:
  • Lista
  • Galeria