Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Vg202

Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Vg202 jest niezwykle ważna dla utrzymania urządzenia w dobrym stanie. Regularne wykonywanie czynności konserwacyjnych i czyszczenie sprzętu jest niezbędne, aby zapobiec awariom i zapewnić sprawne działanie. Na przykład użytkownicy powinni usuwać niesprawdzone lub nieaktualne oprogramowanie, czyścić wszystkie porty i wszelkie połączenia zewnętrzne, a także regularnie sprawdzać stan samego sprzętu i wszystkie zainstalowane aplikacje. Również przed każdą modernizacją, użytkownicy powinni skontrolować wszystkie połączenia i wszystkie ustawienia, aby upewnić się, że sprzęt jest w pełni przygotowany do aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Vg202

Wszystkie treści na stronie ir. migra. pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z treścią tematu A1 i A2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”.

Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) projektuje rozbudowę i zakup nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania;

Spis treści

 1. Sprawdzanie zajętości dysku
 2. Odinstalowywanie niepotrzebnych programów
 3. Narzędzia oczyszczania i optymalizacji dysku
 4. Aktualizacja i przywracanie systemu operacyjnego
 5. Przyspieszanie pracy komputera
 6. Konserwacja sprzętu komputerowego

1. Sprawdzanie zajętości dysku

Aby komputer działał prawidłowo, trzeba systematycznie wykonywać podstawowe czynności profilaktyczne – podobnie jak wykonuje się okresowe przeglądy samochodu, dokonuje regulacji i konserwacji jego mechanizmów, wymienia zużywające się części. Niewykonanie tych czynności może powodować, że komputer zaczyna działać wadliwie, częściej zawodzi.

Przed rozpoczęciem wykonywania innych czynności porządkowych warto sprawdzić, ile mamy miejsca na dysku i rozpocząć porządki od opróżnienia kosza ze śmieci.

Rys. 1. Opróżnianie folderu Kosz
Rys. 2. Widoczny obszar zajętości dwóch dysków (C: i F:)

Ćwiczenie 1. Sprawdzamy zajętość dysku twardego
Sprawdź zajętość dysku (dysków) komputera, z którego korzystasz.

2. Odinstalowywanie niepotrzebnych programów

Często na dysku sązainstalowane programy, z których od dawna się nie korzysta, np. stare gry.Zajmują one niepotrzebnie miejsce na dysku. Warto przejrzeć jego zawartość iusunąć zbędne programy.

Usunięcieprogramu polega na jego odinstalowaniu. Skasowanie ikony programu z pulpitu niejest równoznaczne z usunięciem programu (ikony napulpicie są najczęściej tylko skrótami do programów). Usunięcie plikówprogramu również nie powoduje całkowitego skasowania programu i nie powinno siętego robić.

Abyodinstalować program,należy wybrać w Panelu sterowania (otwieranym np. z menu Start)opcję Dodaj lub usuń programy (lub Odinstaluj program).


Rys. 3. W oknie Panel sterowania/Programy i funkcje są widoczne zainstalowane programy

Programysą instalowane zwykle w folderze Program Files lub Program Files (x86) albo w folderach własnych. W trakcieodinstalowywania mogą nie zostać usunięte wszystkie pliki danego programu. Wtakim przypadku należy odszukać odpowiedni folder i skasować je ręcznie. Zwyklewystępują pod nazwą programu lub zbliżoną. Należy jednak bardzo uważać, aby nie skasować innych ważnych elementów.

W razie potrzeby należy,korzystając z menu kontekstowego, usunąć skróty do tego programu znajdujące siębezpośrednio na pulpicie.

3. Narzędzia oczyszczania i optymalizacji dysku

Wśród Narzędzi administracyjnych systemu Windows (dostępnych z menu Start) możemy znaleźć różne przydatne narzędzia zwiększające wydajność komputera i poprawiające jakość pracy. Omówimy kilka wybranych.

3. Oczyszczanie dysku

Program Oczyszczanie dysku(w starszych wersjach Porządkowanie dysku) przeszukuje dysk twardy iwyświetla liczbę i sumaryczną wielkość znalezionychplików tymczasowych, w tym internetowych, oraz nieużywanych plików programów.Wszystkie te pliki można bezpiecznie usunąć.

Plikitymczasowe są tworzone w trakcie działania różnych programów, np. edytoratekstu czy arkusza kalkulacyjnego. Ich nazwy są np. poprzedzone są znakiemtyldy (~), mają rozszerzenia tmp, bak, doc, old, dl_,ex_. Zazwyczaj są usuwane po zakończeniu programu, ale bywa, żepozostają na dysku.

internetowe to ślady odwiedzin konkretnych stron WWW, najczęściej są to zapisanefragmenty wcześniej odwiedzanych serwisów. Są one przechowywane, aby wprzypadku ponownego odwiedzenia danej witryny nie było konieczne przesyłanieplików z Internetu. Przeglądarka może wykorzystać właśnie te, zapamiętanekopie. Program informuje o wielkości możliwego do odzyskania miejsca na dysku.

Dodatkowemiejsce na dysku możemy jeszcze uzyskać, klikając przycisk Oczyść plikisystemowe (rys. 5. ).

Oczyszczaniedysku jest prostym programem. Istnieją bardziej złożone aplikacje pełniące takąsamą funkcję, np. program CCleaner. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4. jpg" alt="" width="515" height="182" srcset="https://ir. jpg 1011w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4-300x106. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4-768x272. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys4-660x234. jpg 660w" sizes="(max-width: 515px) 100vw, 515px"/>

Rys. 4. Pliki tymczasowe widoczne oknie Eksploratora Plików w folderze Windows/Temp

Uwaga: Zasadniczo nie powinno się samodzielnie modyfikować folderu Windows. Aby móc modyfikować ten folder, trzeba mieć uprawnienia administratora. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys5. jpg" alt="" width="279" height="347" srcset="https://ir. jpg 382w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys5-241x300. jpg 241w" sizes="(max-width: 279px) 100vw, 279px"/>


Rys. 5. Okno Oczyszczanie dysku. Po uruchomieniu programu wybieramy w tym oknie dysk do uporządkowania, a następnie zaznaczamy rodzaje plików do usunięcia

Ćwiczenie 2. Szukamy informacji o programie do oczyszczania dysku
Poszukaj w Internecie informacji na temat programu CCleaner.

Wustawieniach systemu Windows 10 możemy włączyć automatyczne zwalnianie miejscana dyskach twardych i określić m. in. co ile dni system ma usuwać pliki zfolderu Kosz czy z folderu Pobrane. Możemy również zdecydować,czy chcemy usuwać pliki tymczasowe nieużywane przez aplikacje.

Rys. 6. Ustawienia pamięci dyskowej (Windows 10)

Ćwiczenie 3. Sprawdzamy ustawienia pamięci dyskowej
Sprawdź ustawienia pamięci dyskowej komputera, z którego korzystasz.
Wskazówka: Aby otworzyć okno Pamięć (rys. ), należy z menu Start wybrać aplikację Ustawienia, i w otwartym oknie wybrać opcję System/Pamięć lub w polu wyszukiwania systemu Windows wpisać hasło „Pamięć”.

3. Defragmentacja i optymalizacja dysku

Gdyby można było graficznie zobrazować powierzchniędysku, okazałoby się, że panuje tam niemały bałagan. Dane na dyskurozmieszczone są chaotycznie, miejsca zapisane przeplatają się z pustymi. Topowoduje, że odczytanie lub zapisanie danych wymaga wielu przesunięć głowicydysku twardego i jest wolniejsze.

Do porządkowania danych zapisanychna dysku służy program Defragmentacja i optymalizacja dysku (w starszychwersjach Defragmentator dysku). Przed jego uruchomieniem wskazane jestoczyszczenie dysku ze zbędnych plików oraz zatrzymanie programów intensywniezapisujących dane na dysku.

Defragmentator dysku przesuwa i układa dane na dysku tak, aby zapisane obszary dysku były zwarte, a kolejno czytane dane jednego programu znajdowały się w sąsiadujących sektorach.

Po defragmentacjisystem nie traci już czasu na poszukiwanie kolejnych fragmentów potrzebnychinformacji. W rezultacie programy uruchamiane są szybciej, a następne odwołaniado dysku zajmują mniej czasu.

Proces defragmentacji dla dużych dysków może trwać nawet kilkagodzin. Najlepiej więc uruchomić go na noc. Nie należy obawiać siępozostawienia komputera na kilka godzin bez nadzoru. Awarie komputerów najczęściejwystępują podczas włączania i wyłączania, rzadko w trakcie pracy.

Uwaga: Defragmentacja dysku jestskuteczna tylko w przypadku dysków mechanicznych (HDD). W przypadku dysków SSDjej wykonanie nie będzie miało żadnych pozytywnych efektów a nawet może sięprzyczynić do skrócenia żywotności dysku SSD.

4. Aktualizacja i przywracanie systemu operacyjnego

4. Aktualizacja systemu operacyjnego

System operacyjny komputera nie jest pozbawionybłędów. Twórcy systemu wciąż znajdują w nim błędy, które następnie sąpoprawiane. Błędy te często dotyczą bezpieczeństwa systemu, aby więc mieć pewność,że nie grożą nam ataki cybernetyczne, koniecznie należy aktualizować system.

W systemie Windows służy do tegocelu komponent systemu Windows Update(rys. 7. ), dostępny w ustawieniach systemu (w starszych wersjach – w Panelu sterowania). pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7. jpg" alt="" width="470" height="308" srcset="https://ir. jpg 989w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7-300x197. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7-768x504. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys7-660x433. jpg 660w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px"/>

Rys. Okno Windows Update (Windows10)

Po kliknięciu Sprawdźaktualizację (w starszych wersjach Zmieńustawienia (rys. ) można włączyć automatyczną aktualizację systemu orazokreślić, jak często ma ona być wykonywana.

Zalecane jest, aby włączyćautomatyczne aktualizacje systemu.

4. Przywracanie i resetowanie systemu

Niekiedy zdarza się, że systemoperacyjny przestaje prawidłowo funkcjonować. Może to być wynikiem awariioprogramowania lub wadliwej instalacji komponentu systemu operacyjnego lubaplikacji. W takim przypadku można skorzystać z narzędzia Przywracanie systemu(rys. 8. ), dostępnego w oknie Właściwości systemu, które z koleiotwieramy w oknie Panelu sterowania po wybraniu opcji System (wWindows 10) lub w menu Start w Narzędziach systemowych (w Windows 7).Po uruchomieniu narzędzia należy wybrać datę, do której chcemy się cofnąć.Wszystkie zmiany dokonane w systemie po tej dacie (instalacja programów, zmianaustawień systemu, nawet zmiana położenia ikon na pulpicie) zostaną anulowane. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys8. jpg" alt="" width="361" height="412" srcset="https://ir. jpg 414w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys8-263x300. jpg 263w" sizes="(max-width: 361px) 100vw, 361px"/>

Rys. Okno Właściwości system (Windows10)
ustawieniach systemu Windows 10 (opcja Odzyskiwanie) możemy zresetowaćsystem, przywracając jego ustawienia domyślne – zostaną zrobione porządki, alebez usuwania zainstalowanych programów. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-1024x582. jpg" alt="" width="467" height="265" srcset="https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-300x170. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-768x436. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9-660x375. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys9. jpg 1206w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px"/>
Rys. 9. Okno resetowania ustawień komputera (Windows 10)

Ćwiczenie 4. Sprawdzamy możliwości resetowania ustawień komputera
Sprawdź, jakie są dostępne opcje resetowania ustawień komputera oraz jakie są dodatkowe opcje odzyskiwania (w Windows 10).

5. Przyspieszanie pracy komputera

5. Sprawdzanie aktualnie działających programów

W wielu nowych komputerach,zwłaszcza przenośnych, są już zainstalowane programy dostarczone przezproducenta sprzętu. Mogą to być programy do zarządzania sprzętem, użytkowe albonp. wersje demonstracyjne aplikacji komercyjnych. Tego typu, na ogół zbędne, programynoszą nieco żartobliwą nazwę bloatware(z ang. bloat – rozdęty, napuchnięty,ware – oprogramowanie). Jeżeli niezamierzamy z nich korzystać, warto je odinstalować.

Przykład 1. Sprawdzenie, jakie programy są aktualnie uruchomione w systemie Windows

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Esc – zostanie wywołany Menedżer zadań Windows (rys. 10.
 2. Kliknij zakładkę Procesy – zobaczysz wszystkie aktualnie uruchomione dla danego użytkownika programy, w tym działające tle (niepokazane na Pasku zadań).
  W kolumnie Procesor CPU jest pokazane procentowe zużycie czasu procesora przez dany program, a w kolumnie Pamięć – procentowa zajętość pamięci komputera przez dany program.
 3. Teraz możesz zlokalizować program, który zajmuje czas procesora lub pamięć i „spowalnia” komputer.
  Uwaga: W zakładce Użytkownicy można sprawdzić sumaryczną zajętość procesora i pamięci.
Rys. Okno Menedżera zadań (Windows 10)

Ćwiczenie 5. Sprawdzamy aktualnie działające programy
Sprawdź na używanym przez ciebie komputerze, który program zajmuje najwięcej procentowo czasu procesora lub pamięci.

5. Wyłączanie programów, których na bieżąco nie potrzebujemy

Niektóre działające w komputerzeprogramy nie otwierają swojego własnego okna. O ich uruchomieniu świadczyć możejedynie ikonka w Obszarze powiadomieńsystemu Windows lub w ogóle brak graficznej informacji o aktywności programu.Mówimy wtedy o programie pracującym wtle. Programy tego typu najczęściej uruchamiają się automatycznie podczasstartu systemu operacyjnego.

Aby sprawdzić, jakie programydziałają w komputerze, należy skorzystać z Narzędzi konfiguracji systemu (Windows 7) lub zakładki Uruchamianiew Menedżerze zadań (Windows 10). Znaleźć tam można listęprogramów uruchamianych podczas startu systemu operacyjnego. W menukontekstowym można wyłączyć automatyczne uruchamianie danego programu. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11. jpg" alt="" width="433" height="292" srcset="https://ir. jpg 984w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11-300x203. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11-768x520. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys11-660x447. jpg 660w" sizes="(max-width: 433px) 100vw, 433px"/>

Rys. 11. Przeglądanie programów uruchomionych w komputerze i wyłączanie niepotrzebnych

Okno Konfiguracjisystemu (rys. 12. ) otwieramy z Narzędzi administracyjnych systemuWindows. Można je również otworzyć, wpisującw linii poleceń: msconfig.

zakładce Usługi Narzędzi konfiguracji systemu (Windows 7) lub Menedżera zadań (Windows 10) można znaleźć listę usług, czyli programówpomocniczych wchodzących w skład systemu operacyjnego. Jeżeli dokładnie znamyprzeznaczenie programu lub usługi i wiemy, że nie będzie nam potrzebna, możnago lub ją wyłączyć. Na przykład, jeżeli nie planujemy udostępniać innym osobomodtwarzanych przez nas filmów i muzyki, możemy wyłączyć usługę o nazwie Usługa udostępniania w sieci programuWindows Media Player (Windows 7). Zkolei, jeżeli nie korzystamy z ekranu dotykowego, możemy wyłączyć usługę onazwie Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet (Windows 7) lub Usługa klawiatury dotykowej i panelu pismaodręcznego (Windows 10).

Usługa – część składowa systemu operacyjnego, wyodrębniony program realizujący jedną z funkcji systemu. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys12. jpg" alt="" width="371" height="253" srcset="https://ir. jpg 580w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys12-300x204. jpg 300w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px"/>

Rys. Okno Konfiguracji systemu (Windows 10)

Ćwiczenie 6. Sprawdzamy, jakie programy są uruchamiane podczas startu systemu
Sprawdź na używanym przez ciebie komputerze, jakie programy są uruchamiane podczas startu systemu operacyjnego.

6. Konserwacja sprzętu komputerowego

Konserwacjinależy dokonywać nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również sprzętukomputerowego. Proste zabiegi konserwacyjne mogą znacząco poprawić wydajnośćpracy komputera.

Nowoczesne procesory zużywająstosunkowo dużo energii elektrycznej, którą w części przetwarzają na energięcieplną. Specjalny parametr o nazwie TDP (ang. Thermal DesignPower) określa maksymalną ilość ciepła wydzielanego w ciągu sekundy,którą trzeba odebrać z procesora (jednostki centralnej) komputera. Ciepło tojest odbierane z procesora za pomocą radiatora, a następnie rozpraszane zapomocą wentylatora (rys. 13. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-635x1024. jpg" alt="" width="248" height="400" srcset="https://ir. jpg 635w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-186x300. jpg 186w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-768x1238. pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_8356-660x1064. jpg 660w" sizes="(max-width: 248px) 100vw, 248px"/>

Rys. Wentylatory w komputerze po kilku latach użytkowania

Z upływem czasu, kurz osiadającywewnątrz radiatora blokuje kanały wentylacyjne, co w konsekwencji możeprowadzić do przegrzewania się procesora. W takiej sytuacji procesor, aby nieulec uszkodzeniu, zmniejsza częstotliwość pracy swoje zegara wewnętrznego a wefekcie – spada jego wydajność.

Aby zapobiec takiej sytuacji, cojakiś czas (zależnie od warunków – co rok, dwa lata), należy przedmuchaćradiator i wentylator (lub radiatory i wentylatory – mogą znajdować się takżenp. na karcie graficznej) za pomocą sprężonego powietrza (pojemniki zesprężonym powietrzem można nabyć w sklepach z elektroniką).

Aktualną temperaturę procesora sprawdzićmożna za pomocą jednego z dostępnych w Internecie programów, np. HWMonitor lubSpeedFan.

Ćwiczenie 7. Sprawdzamy aktualne parametry fizyczne pracy systemu komputerowego
Pobierz jeden z programów do monitorowania pracy komputera i sprawdź aktualne parametry fizyczne elementów systemu komputerowego, którego używasz. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys14. jpg" alt="" width="375" height="447" srcset="https://ir. jpg 589w, https://ir. pl/wp-content/uploads/2019/08/TA1_rys14-252x300. jpg 252w" sizes="(max-width: 375px) 100vw, 375px"/>

Rys 14. Ekran programu HWMonitor, pokazujący aktualne parametry elementów systemu komputerowego

Sprzęt komputerowy (ang.  hardware) – materialna część komputera. Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania.

Podział ten jest nieostry, gdyż współcześnie wiele elementów sprzętu komputerowego ma „wszyte” na stałe oprogramowanie nazywane oprogramowaniem układowym (ang. firmware), stanowiące jego integralną część, bez którego elementy te nie mogłyby funkcjonować. Przykładowo większość drukarek komputerowych ma w swojej pamięci zestaw komend, przy pomocy których realizuje proces drukowania i których odpowiednik znajduje się w pamięci komputera stanowiąc programowy sterownik tego urządzenia.

Wiele urządzeń – typu karty graficzne, płyty główne – ma własne oprogramowanie nazywane BIOS. W stosunku do oprogramowania innych urządzeń, najczęściej systemów wbudowanych, używa się słowa firmware.

Przykłady sprzętu komputerowego[edytuj | edytuj kod]

Sprzętem komputerowym jest np. :

 • procesor,
 • płyta główna,
 • pamięć komputerowa,
 • urządzenia peryferyjne:
  • dysk twardy,
  • monitor,
  • klawiatura,
  • mysz komputerowa,
 • dołączony do komputera sprzęt multimedialny:
  • drukarka,
  • skaner,
  • kamera internetowa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Open Hardware

Znajdź firmę

śląskie Bielsko-Biała Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego

Liczba firm: 75

 • APOLLO SP. Z O. O.

  Michała Grażyńskiego 14
  43-300 Bielsko-Biała, śląskieKategoria:Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego •Sklepy ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym •Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe

  ARAC SP.

  Partyzantów 44/BUD. 5A
  Rozrywka i rekreacja, niesklasyfikowana

  BIELBIT SERWIS Józef Alaszewicz

  Zygmunta Drobniewicza 24
  43-316 Bielsko-Biała, śląskieOprogramowanie komputerowe •Oprogramowanie komputerowe

  BIELBIT SP.

  Komorowicka 45
  Pisanie programów komputerowych na zamówienie •Programy komputerowe oraz wyposażenie •Usługi konsultacyjne związane z komputerami

  COGITO-ITC Regina Puchała

  Pieczarkowa 24
  Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego

  "COMPUTER SERVICE SUPPORT - BESKIDY" SP.

  Filarowa 47
  Usługi systemów komputerowego wspomagania projektowania •Usługi związane ze sprzętem komputerowym •

  ENKOMP ŁUKASZ WIĘCEK

  Pomorska 7/2

  EVATRONIX S. A.

  Wiktora Przybyły 2
  Artykuły komputerowe i xerograficzne •Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe •Usługi doradcze związane z zarządzaniem

  FHU KONCEPT Artur Kesner

  Storczyków 6/1
  43-382 Bielsko-Biała, śląskie

  FIRMA TUKAN Mariusz Woźniak

  Józefa Piłsudskiego 27

Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Vg202

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Vg202

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja sprzętu komputerowego Cisco Vg202