Instrukcja połączenia Frigidaire Cfef355fca

Instrukcja połączenia Frigidaire CFEF355FCA jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów klimatyzacji i chłodnictwa, które są dostępne na rynku. System ten oferuje wiele funkcji, w tym wszystkie niezbędne do poprawnego działania, takie jak precyzyjne czujniki temperatury, sterowanie energią, technologię czyszczenia filtra powietrza i złącza do podłączenia urządzeń zewnętrznych. Instrukcja połączenia Frigidaire CFEF355FCA wyjaśnia, jak podłączyć system i uruchomić go do pracy i jak korzystać z jego funkcji. Instrukcja ta obejmuje również instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy systemu, aby zapewnić, że będzie on działał wydajnie i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja połączenia Frigidaire Cfef355fca

W przypadku większości drukarek HP, które zostały wprowadzone na rynek po 2014 r., Wi-Fi Direct to opcja połączenia, któranie wymaga połączenia internetowego do bezprzewodowego wysyłania zadań drukowania do drukarki.

Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Windows)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem z systemem Windows.

 1. Wybierz nazwę drukarki z Wi-Fi Direct (przykład: DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) i wyświetl hasło.

  • Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, aby wyświetlić nazwę i hasło Wi-Fi Direct. Lub w menu Raporty wydrukuj stronę Podsumowanie sieci lub Konfiguracja sieci zawierającą szczegółowe informacje.

  • Drukarki bez menu w panelu sterowania: Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy. Nazwa i hasło znajdują się wczęści Wi-Fi Direct.

   Drukując raport sieci, zastosuj metodę zgodną z przyciskami panelu sterowania na drukarce.

    Naciśnij przycisk informacji.

    Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

    Naciśnij równocześnie przyciski Wi-Fi Direct i Informacje .

    Naciśnij przycisk Wznów ( lub ) i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

    Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, Pro 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Anuluj.

   W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Drukarki i skanery.

   Kliknij polecenie Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie polecenie Pokaż drukarki Wi-Fi Direct.

   Wybierz drukarkę z nazwą zaczynającą się słowem DIRECT i zawierającą oznaczenie modelu.

   Uwaga:

   Komputer może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwę drukarkiz listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

   Kliknij Dodaj urządzenie i poczekaj, aż kod PIN zostanie wydrukowany lub wyświetlony na panelu sterowania drukarki.

   Wprowadź kod WPS PIN w ciągu 90 sekund, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć proces łączenia. W przypadku wygaśnięcia kodu PIN zamknij okno Drukarki i skanery, a następnie powtórz tesame czynności, aby dodać drukarkę obsługującą funkcję Wi-Fi Direct.

   Jeżeli po wpisaniu kodu PIN wyświetla się komunikat Sterownik jest niedostępny, przejdź do 123. com, pobierz i zainstaluj sterownik druku.

   Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

   Z listy wybierz drukarkę z funkcją Wi-Fi Direct, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Android)

Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a telefonem lub tabletem z systememAndroid za pomocą wtyczki HP Print Service. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

    Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

    Na urządzeniu przenośnym przejdź do aplikacji Wtyczka HP Print Service w sklepie Google, a następnie upewnij się, że jest ona zainstalowana i zaktualizowana.

    Otwórz element, który chcesz wydrukować, a następnie dotknij polecenia Drukuj.

    Na ekranie podglądu wydruku wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

    Uwaga:

    Urządzenie przenośne może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierznazwę drukarki z listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

    Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct.

    Aby potwierdzić połączenie, przejdź do drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK, migający przycisk Wi-Fi Direct lub migający przycisk Informacje.

    Poczekaj, aż zakończy się proces łączenia, a następnie dotknij polecenia Drukuj na podglądzie wydruku.

    Drukowanie poprzez Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

    Wyślij zadanie drukowania za pomocą połączenia drukarki poprzez funkcję Wi-Fi Direct. Wykonaj poniższe czynności, będąc obokdrukarki.

       Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściemdo dalszych kroków.

       Na urządzeniu mobilnym otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

       Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie dotknij pozycji Połącz.

       Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

       Po wyświetleniu monitu wybierz opcję AirPrint.

       Wybierz drukarkę, a następnie dotknij pozycji Drukuj.

       Jeśli wcześniej zostało nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi, wróć do menu sieci Wi-Fi, aby ponownie połączyć się z siecią.

       Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (macOS)

       Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką i komputerem Mac. Wykonaj podanedalej czynności, będąc obok drukarki.

          Otwórz element, który chcesz wydrukować, taki jak dokument, zdjęcie lub wiadomość e-mail.

          Kliknij ikonę Sieci bezprzewodowej i wybierz sieć o nazwie DIRECT + nazwa lub seria drukarki.

          Uwaga:

          Komputer Mac może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwę drukarki

          Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, kliknij opcję Dołącz i poczekaj na zakończenie połączenia.

          Otwórz element do wydrukowania, a następnie kliknij kolejno.

          Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

          Ponownie podłącz komputer Mac do swojej sieci Wi-Fi.

          Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Chromebook)

          Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem Chromebook. Wykonajponiższe czynności, będąc obok drukarki.

             do kolejnych czynności.

             Na komputerze kliknij ikonę Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

             Uwaga:

             Komputer Chromebook może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwędrukarki z listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

             Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct i kliknij polecenie Połącz.

             Wróć do menu ustawień głównych, a następnie kliknij ikonę Ustawienia.

             Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij pozycję Zaawansowane.

             W sekcji Drukowanie kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

             Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

             Otwórz element, który chcesz wydrukować, kliknij ikonę ustawień przeglądarki Chrome i wybierz polecenie Drukuj.

             Często zadawane pytania

             Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

             Co zrobić, jeżeli zadanie drukowania Wi-Fi Direct nie zostanie wykonane lub dojdzie do rozłączenia sieci?

             Funkcja Wi-Fi Direct może być wyłączona, przed wydrukowaniem wymagane jest potwierdzenie zabezpieczeń lub też połączenie jestsłabe lub wykazuje błąd. Sprawdź następujące ustawienia:

              Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona i gotowa do odbierania zadań drukowania.

               Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony Wi-Fi Direct. Jeżeli funkcja Wi-Fi Direct jest wyłączona, dotknij ikony Ustawienia, żeby ją włączyć.

               Drukarki bez menu w panelu sterowania: Otwórz Ustawienia zaawansowane (EWS) w aplikacji HP Smart lub w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki. Na serwerze EWS kliknij opcję. Jeśli funkcja Wi-Fi Direct jest wyłączona, kliknij Edytuj ustawienia, wybierz pozycję Status, a następnie kliknij Zastosuj.

               Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki pojawia się monit o potwierdzenie lub hasło funkcji Wi-Fi Direct, które mogą byćwymagane przed przetworzeniem zadania drukowania.

               Utwórz unikatową nazwę drukarki, aby łatwiej było ją odszukać na liście dostępnych urządzeń sieciowych. Otwórz

               Instrukcja połączenia Frigidaire Cfef355fca

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja połączenia Frigidaire Cfef355fca

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja połączenia Frigidaire Cfef355fca