Instrukcja obsługi faksu sieciowego Cago Mobi 3

Instrukcja obsługi Cago Mobi 3 jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących szybkiego i łatwego sposobu na wysyłanie i odbieranie faksów sieciowych. Użytkownicy mogą wygodnie wysyłać faksy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także skanować i wysyłać dokumenty. Instrukcja obsługi Cago Mobi 3 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia, przygotowywania i wysyłania faksów, a także przeglądania i drukowania dokumentów odebranych za pośrednictwem sieci. Ponadto, instrukcja zawiera informacje o funkcjach zarządzania i monitorowania, które pozwalają na zarządzanie zasobami faksowymi i sprawdzanie stanu sieci.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi faksu sieciowego Cago Mobi 3

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

ayala 10 Jan 2005 11:37 1299

  • #1Level 11  

    #1

    Witam, jestem nowym uzytkownikiem Fakso-drukarki w. w. firmy dostalem ja w prezencie, prosze instrukcje obslugi, jesli ktos taka posiada. Dzieki za zainteresowanie.

  • #2#2

    Dodac chce ze w Windowsie XP jaki mam ten Faks prawdopodobnie nie bedzie pracowal. Do drukarki zaistalowalem stery od BJC-240 pracuje bez zarzutu. Teraz prosze o pomoc jak powinienem obslugiwac Faks.
    Mój e-mail tadeko58(malpa)o2. pl

FoxESS Polska Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Telefon:Biuro: +48 727 012 921
Serwis: +48 727 012 923

Email:info@fox-ess. pro

Zobacz poniższy poradnik dla Olivetti d-Color MF2604en. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

d-COLORMF2603en/MF2604enCode: 568700plPodręcznik obsługi

Strona: 2

PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ:Olivetti S. p. A.Gruppo Telecom ItaliaVia Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)www. olivetti. comCopyright © 2011, OlivettiProducent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu opisanego w niniejszych instrukcjach w każdymmomencie i bez uprzedzenia.ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w U. S. A.Program ENERGY STAR jest to plan redukcji zużycia energii wprowadzony przez Amerykańską Agencję OchronyŚrodowiska w odpowiedzi na konieczność ochrony środowiska oraz w celu promocji projektowania I użytkowaniaurządzeń biurowych o lepszej wydajności watogodzinowej.Zwraca się szczególną uwagę na następujące elementy, które mogą skompromitować wyżej potwierdzoną zgodność, jak również źle wpływać na osiągi produktu:• nieprawidłowe zasilanie elektryczne;• nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe lub niewłaściwe stosowanie, lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń podanych w Instrukcjach Obsługi załączonych do produktu;• wymiana oryginalnych komponentów lub akcesoriów na inne, nie zatwierdzone przez producenta, lub wymianadokonana przez nieupoważniony personel.Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, lub przesłana wjakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, włącznie z kopiowaniemkserograficznym, wpisywaniem do pamięci lub do innych systemów do przechowywania i zapisu danych, bezuprzedniej pisemnej zgody edytora.Znak umieszczony na produkcie potwierdza że produkt ten spełnia podstawowe wymaganiajakościowe.Wszelkie prawa zastrzezone

Strona: 3

WstępDziękujemy za zakup urządzenia d-Color MF2603en/MF2604en.Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Wten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem obsługi.Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności zauszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.Dostarczane podręcznikiWraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.Quick Installation GuideZawiera procedury instalacji urządzenia, opisy często wykonywanych operacji, rutynowej konserwacji irozwiązywania problemów.Safety GuideZawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas instalacji i użytkowaniaurządzenia. Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.Safety Guide (d-Color MF2603en/MF2604en)Zawiera informacje dotyczące miejsca instalacji, etykiet ostrzegawczych i inne. Należy przeczytać tenpodręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.Dysk DVD (Product Library)Podręcznik obsługi (ten podręcznik)Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowaniaoraz rozwiązywania problemów.Podręcznik obsługi faksuEmbedded Web Server Operation GuidePrinter Driver Operation GuideNetwork FAX Driver Operation GuideNetwork Tool for Direct Printing Operation GuideNetwork Print Monitor User Guide

Strona: 4

iKonwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręcznikuSekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające nacelu ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznegoużytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń możespowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń możespowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mechaniczne.SymboleSymbol  oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzajuwagi.Symbol wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzajezabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tychczynności są określone wewnątrz symbolu.Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku sąnieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna).NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostaćskopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom..... [Ostrzeżenie ogólne].... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze].... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami].... [Demontaż zabroniony].... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej].... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]....[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowegoz uziemieniem]

Strona: 5

WstępiiWstępMapa menu................................................................... ivOtoczenie.................................................................. xviiBezpieczeństwo laserowe (Europa)............................................... xxOgraniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania.............................. xxiInformacje prawne i zasady bezpieczeństwa....................................... xxii1 Nazwy częściPanel operacyjny............................................................ 1-2Urządzenie................................................................. 1-42 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaSprawdzanie dostarczonych elementów.......................................... 2-2Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli................................ 2-3Kable podłączeniowe......................................................... 2-5Włączanie/wyłączanie........................................................ 2-7Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie....................................... 2-9Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])......................... 2-10Ustawianie daty i czasu...................................................... 2-12Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)...................................... 2-15Instalacja oprogramowania.................................................... 2-23Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)................................. 2-24Wysyłanie wiadomości e-mail.................................................. 2-25Ładowanie papieru.......................................................... 2-27Ładowanie oryginałów....................................................... 2-45Instalowanie sterownika drukarki............................................... 2-483 Podstawowa obsługaLogowanie/wylogowanie....................................................... 3-2Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania.............................. 3-3Obszar wyświetlania komunikatów............................................... 3-6Kopiowanie................................................................. 3-7Drukowanie – drukowanie z aplikacji............................................ 3-22Wysyłanie................................................................. 3-24Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera............................ 3-32Ekran Potwierdź miejsce docelowe............................................. 3-43Określanie miejsca docelowego................................................ 3-44Skanowanie TWAIN......................................................... 3-47Anulowanie zadań.......................................................... 3-49Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru................................... 3-504 KonserwacjaCzyszczenie................................................................ 4-2Wymiana pojemnika z tonerem................................................. 4-4Wymiana pojemnika na zużyty toner............................................. 4-65 Rozwiązywanie problemówUsuwanie awarii............................................................. 5-2Reagowanie na komunikaty o błędach........................................... 5-10Usuwanie zaciętego papieru................................................... 5-19

Strona: 6

WstępiiiDodatekFunkcje opcjonalne...................................................... Dodatek-2Sposób wpisywania znaków............................................... Dodatek-5Dane techniczne........................................................ Dodatek-6EN ISO 7779......................................................... Dodatek-10EK1-ITB 2000......................................................... Dodatek-10Indeks................................................................. Indeks-1

Strona: 7

ivMapa menuKlawisz Copy Klawisz Function Menu Wybór papieruSortuj (strona 3-20)Tryb dwustronny (strona 3-16)Powiększenie (strona 3-13)PołączRozmiar oryginałuOrient. oryg.Obraz oryginału (strona 3-11)Intensywność (strona 3-9)EcoPrintSkanowanie ciągłeWpis nazwy plikuInf. o koń. zad.Zastąp priorytetWybór kolorówBalans kolorówOstrośćGęstość tłaNasycenieKlawisz Send Klawisz Function Menu Wybór kolorówObraz oryginałuRozdzielczośćskanowaniaRozmiar wysyłaniaPowiększenieFormat pliku

Strona: 8

vWpis tematuRozdz. FAKSU (PODRĘCZNIKOBSŁUGI FAKSU)Opóźn. trans. F. (PODRĘCZNIKBezp. (PODRĘCZNIKOdpyt. odb. FAK. (PODRĘCZNIKIntensywnośćTryb dwustronnyFTP przek. szyfr.Porządk. plikówKlawisz Document Box Skrzynka adresupomocniczego(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)Skrz. odpyt. (PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)Skrzynka zadańPamięć USBKlawisz Document Box Klawisz Function MenuDrukowanie z USBWybór papieruSzyfr. PDFDrukowanie JPEG/TIFF

Strona: 9

viXPS dop do strKlawisz Function MenuDrukowanie inne niż zUSBUsuń po wydruk.Skanuj do skrzynkiodpytywaniaRozmiar oryginału (PODRĘCZNIKObraz oryginału (PODRĘCZNIKOrient. oryg. (PODRĘCZNIKSkanowanie ciągłe (PODRĘCZNIKWpis nazwy pliku (PODRĘCZNIKInf. zad. (PODRĘCZNIKIntensywność (PODRĘCZNIKTryb dwustronny (PODRĘCZNIKSkanuj do pamięci USBRozmiar zapisywania

Strona: 10

viiKlawisz Status/JobCancelStan zad. druk.Stan zad. wys.Stan zad. zapis.Zaplan. zadanieDzien. druk.Dzien. wys.Dzienn. zapisSkanerDrukarkaFAKSStatus tonera (strona 3-50)Stan papieru (strona 3-50)Klawiatura USBKlawisz SystemMenu/CounterRaport Raportujdruk.Strona stanuListaczcionekUst. rap.admin.Rap. FAK.wych.(PODRĘCZNIKRap. F.przych.Ustaw. rap.wyn.Wyślij wynik E-mail/Folder

Strona: 11

viiiAnul. przedwys.Wynik odb.faksuInf. o koń.zad.Nie dołączajDołącz wys.obr.His. dzien.Wysyłanieautom.Wyślij historięMiejscedoceloweTematTemat dzie.SSFCLicznik Drukowanestronywg FunkcjiwedługrozmiarupapieruPełny kolorMonochromatycznySkanowaneSystem UstawieniesiecioweUstawieniaTCP/IPUstaw. IPv4Ustaw. IPv6Szczeg.protok.NetWareAppleTalkSkan WSDDruk WSDIPSecBezp.protokółSSL

Strona: 12

ixZabezp. IPPZabezp.HTTPLDAPNazwa hostaInterfejs LANUstaw. blok.I/FHost USBUrządzenieOpcj. interf. 1Opcj. 2Poziomzabezp.UruchomponownieFunk.opcjonalnaLog. uż. /roz. zad.Ust. logow.uży.LogowanieużytkownikaLista użyt.lok.karty ICLog. zklawiat.Logow. zhasłemAutoryz.grupowaWł. użytk.siec.Ust. rozl.zadańRozliczanieRaport kontaRozl. wsz.Drukowane

Strona: 13

xStr. trans.FAK.Godz. trans.F.Reset.licznikaKonto wsz.Lista kontaUstaw.domyślneZastosuj limitLicz. kopii/wydr.Limit licznikaNieznany IDwspólneJęzykEkrandomyślnyDźwięk Alarm Potw.klawiszaKonieczadaniaGotoweOstrzeżenieKlawiaturaGłośnik faksu (PODRĘCZNIKWyśw. faksu (PODRĘCZNIKJasnośćwyśw.Ust. /pap.Niest. roz.ory.Dom. rozm.oryg.

Strona: 14

xiRozmiarkasety 1Typ kasety 1Ust. szuflady2kasety 2Typ kasety 23kasety 3Typ kasety 3Ust. tacy MP Rozmiar tacyWFTyp tacy WFUst. typunośn.Nośnik dlaautoPełny kol.Dom. źr.Czyn. zw. zPapSpecWst. ust. limitMiaraObsługabłędówBłądPapPodwBłądNiedopasPapUstawieniedatyData/czasFormat datyStrefaczasowaCzas letniUst. czas. Ocz. pobłędzie

Strona: 15

xiiCzas uśp.uśpieniaWznowieniepracyOszcz.energiiCzasreset. panelAut. kas.błęduAut. resetpanelNiewykorz.czasUst. dom.fun.WybórkolorówRozdzielczość skanowaniaRozdz.FAKSUObrazoryginałuPowiększenieSortujWpis nazwyplikuTemat/treśćSkanowanieciągłePorządk.plikówDrukowanieJPEG/TIFF

Strona: 16

xiiiXPS dop dostrUst.szczegółuUkład 2 w 1Układ 4 w 1Linia kraw.Oprawianiewyk.JakośćobrazuKompr. kol.TIFFPDF/AOperacjalogow.Pamięćopcjon.NormalnyPrioryt.drukar.kopiow.Ust. dyskuRAMKopia Przetwarz.zdjęćAuto wyb.Auto%priorytetAkcjaodczytu DPUst. klaw.wyb.Z lew.Z pr.

Strona: 17

xivDrukarka Ustaw.emulacjiPCL6KPDLKPDL(Auto)Tryb koloruZastąp A4/LTRTrybdwustronnyKopieOrientacjaTryb błyszcz.Wide A4OgrWysuwuStronyCz. z w.wi.Cz. z p.zn.Przesun.drukuTryb podaw.Wyślij Ust. klaw.SprawdzanieSpr. przedwysł.Spr. nowe m.do.FAKS (PODRĘCZNIKSkrzynkadokumentówadresupomocniczego

Strona: 18

xvSkrz. (PODRĘCZNIKDrukuj Z lew.Zapisz Z lew.Edytuj m.docel.KsiążkaadresowaDruk. listyDopas. /konserw.Dop. gęst.kopiiAutomatycznRęczneDo. g. wy. /skrz.AutoKolorPrawidłowoKalibracjakoloruRejestr.Normalny ArkuszwydrukuUstawmagentaUstaw cyjanUstaw żółtySzczegół ArkuszKor. czar. liniiserwisoweStan usługi

Strona: 19

xviStan sieciStronatestowawywoływaczaOdświeżenieCzyszcz.laseraOdśwież.bębnaAltitude Adj.MCKod krajuUst. poł. faks.Ust. zdal. diag.Ident. diag.zd.

Strona: 20

xviiOtoczenieUrządzenie może pracować w następujących warunkach:• Temperatura: 10–32, 5°C• Wilgotność: 15–80%Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracyurządzenia unikać:• Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.• Miejsc narażonych na drgania.• Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.• Lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.• Lokalizacji ze słabą wentylacją.Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jegoinstalacji.Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednakw przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniubardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunkówkopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.

Strona: 21

xviiiOstrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnychUWAGANie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczasiskry mogą spowodować oparzenia.Pojemnik z tonerem i zbiornik zużytego toneru należy przechowywać w miejscach niedostępnych dladzieci.W przypadku wysypania się toneru z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykaniaoraz kontaktu z oczami i skórą.• W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżympowietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel, skontaktować się z lekarzem.• W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyćzawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.• W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadkuutrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.• W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika nazużyty toner.

Strona: 22

xixInne środki ostrożnościPusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lubprzedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny byćprzetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikającgwałtownych zmian temperatury i wilgotności.Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyćgo z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.Jeżeli w produkcie jest zainstalowana funkcja faksu i wyłączony jest główny wyłącznik zasilania, funkcjaprzesyłania/odbioru faksów jest nieaktywna. Nie należy wyłączać głównego wyłącznika zasilania, lecz nacisnąćklawisz Power na panelu operacyjnym, aby przejść do trybu czuwania.

Strona: 23

xxBezpieczeństwo laserowe (Europa)Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie laseraemitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przynormalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC 60825-1:2007.Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenialaserem.Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dlaużytkownika.Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana do urządzenia z tylnej strony.

Strona: 24

xxiOgraniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania• Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela prawautorskich może być zabronione.• Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomiekopiować/skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.Pieniądze papieroweBanknotyPapiery wartościoweZnaczkiPaszportyŚwiadectwa i certyfikaty• Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niżwymienione powyżej.

Strona: 25

xxiiInformacje prawne i zasadybezpieczeństwaPrzed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Tenrozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.• Informacje prawne............................................................................ xxiii• Kwestia nazw handlowych................................................................ xxiii• Funkcja sterowania oszczędnością energii..................................... xxvii• Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego...................... xxvii• Odzyskiwanie papieru..................................................................... xxvii• Program Energy Star (ENERGY STAR®)....................................... xxvii• Informacje o podręczniku obsługi.................................................... xxviii• Oznaczenia stosowane w tym podręczniku...................................... xxix

Strona: 26

xxiiiInformacje prawneKopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgodyfirmy Olivetti jest zabronione.Kwestia nazw handlowych• PRESCRIBE i ECOSYS są znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation.• KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.• Microsoft, MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation wStanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.• PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.• Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.• Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.• Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.• IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.• Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.• AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymiw Stanach Zjednoczonych i innych krajach.• TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.• TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank®.• Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocyporozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.• Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG.• ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymiznakami towarowymi firmy International Type-face Corporation.• W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.• To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.• ThinPrint jest znakiem towarowym firmy ThinPrint GmbH w Niemczech i innych krajach.Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.

Strona: 27

xxviiFunkcja sterowania oszczędnością energiiTo urządzenie wyposażone jest w funkcję czuwania, utrzymującą funkcje kopiarki, drukarki i faksu w stanieoczekiwania przy zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określonyczas.Tryb czuwaniaUrządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po upływie 1 minuty od ostatniego użycia.W trybie czuwania lub oszczędzania energii nie jest wykonywane automatyczne uwierzytelnianie. Abykontynuować instalację, naciśnij klawisz Power. Tryb czuwania lub oszczędzania energii w urządzeniuzostanie wyłączony. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie nastronie 2-9.Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnegoTo urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, możnazmniejszyć ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jakokopię dwustronną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kopiowanie dwustronne na stronie 3-16.Odzyskiwanie papieruTo urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego.Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typówpapieru.Program Energy Star (ENERGY STAR®)Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star zdecydowaliśmy, żeurządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowegoprogramu Energy Star.

Strona: 28

xxviiiInformacje o podręczniku obsługiNiniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.Rozdział 1– Nazwy częściOpisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.Rozdział 2– Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaOpisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędnąkonfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem.Rozdział 3– Podstawowa obsługaZawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.Rozdział 4– KonserwacjaOpisuje procedury konserwacji i wymiany tonera oraz pojemnika na zużyty toner.Rozdział 5– Rozwiązywanie problemówWyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lubinnych problemów.Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzeniaZawiera opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia.Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru. Zawiera także słowniczek terminów.

Strona: 29

xxixOznaczenia stosowane w tym podręcznikuW podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.Oznaczenie Opis PrzykładPogrubienie Oznacza klawisze paneluoperacyjnego lub ekranwyświetlany na komputerze.Naciśnij klawisz Start.[Zwykły] Oznacza pozycję wybieraną nawyświetlaczu.Wybierz opcję [System].Kursywa Oznacza komunikat pojawiającysię na wyświetlaczu.Wyświetlany jest komunikat Gotowa dokopiowania.Służy również do podkreśleniakluczowego terminu, frazy luboznacza odwołanie dododatkowych informacji.Szczegółowe informacje dotyczącekorzystania z FAKSU sieciowego, patrzPodręcznik obsługi faksu.Uwaga Oznacza dodatkową informacjęlub operację. NOTATKA:Ważne Wskazuje czynności, które sąwymagane lub zabronione wcelu uniknięcia problemów.WAŻNE:Przestroga Oznacza zasady, których należyprzestrzegać, aby uniknąćobrażeń ciała lub uszkodzeniaurządzenia, oraz objaśnia, jakpostępować w takim przypadku.UWAGA:Podkreślenie Funkcja odnośnika pozwala naprzejście do powiązanej strony.Umieść kursor nadpodkreślonym tekstem ipoczekaj, aż wskaźnik zmienisię na rękę z wysuniętympalcem wskazującym ().Następnie kliknij ten tekst.(W części Spis treści, Indeks iMapa menu odnośniki nie sąpodkreślane).Patrz Wstęp.

Strona: 30

1-1Niniejszy rozdział opisuje części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego.• Panel operacyjny.......................................................... 1-2• Urządzenie................................................................... 1-4

Strona: 31

Nazwy części1-2Panel operacyjnySłuży do wyświetlania ekranu menu System/Licznik, na którym można sprawdzić ustawieniasystemowe i stan liczników.Służy do wyświetlania ekranu Skrzynka dok., naktórym można obsługiwać skrzynkę dokumentówi pamięć USB.Służy do wyświetlania ekranu Stan, naktórym można sprawdzić stan urządzenia,wydrukować raport stanu oraz wstrzymaćlub anulować przetwarzane w danymmomencie zadanie.Służy do wyświetlaniaekranu Kopiowanie, naktórym możnawprowadzić ustawieniawymagane przykopiowaniu.ekranu FAKS, na którymmożna wysłać faks. *Służy do wyświetlania ekranuWyślij, na którym można wysłaćwiadomość e-mail, folder (SMB/FTP) lub faks. *Służy do przypisywania,wybierania i usuwania miejscdocelowych z klawiszy szybkiegodostępu (1–22).Klawisz modyfikatora doprzełączania między dwomazestawami klawiszy szybkiegodostępu (1–11 i 12–22).Wskaźnik świeci się, gdywłączony jest drugi zestawklawiszy (12–22).Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać,edytować i usuwać miejsca docelowe.Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca docelowego. Służyrównież do wprowadzania pauzy przy wpisywaniu numeru faksu. *Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którymmożna dodawać miejsca docelowe.Służy do przełączania stanu słuchawki międzypodniesioną a odłożoną przy ręcznym wysyłaniu faksu. *Obszar wyświetlania komunikatów.Podczas pracy z urządzeniem należysprawdzać wyświetlane w tymobszarze komunikaty.Służy do wybierania menuwyświetlanego w prawymdolnym rogu obszaruwyświetlania komunikatów.* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.wyświetlanego w lewymMiga w trakcieodbierania lubwysyłania danych.Miga, gdy urządzeniepobiera dane zpamięci.Wybiera automatyczny tryb kolorowy.Wybiera pełny tryb kolorowy.Wybiera tryb monochromatyczny.

Strona: 32

Nazwy części1-31Służą do wybierania elementu menu, przesuwaniakursora przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartościitd.Służy do wybierania zaznaczonego elementulub zatwierdzania wprowadzonej wartości.Służy do wyświetlania menu funkcji służących dokopiowania, drukowania, przesyłania i obsługi skrzynkidokumentów.Klawisze numeryczne. Służą dowprowadzania liczb i symboli.Powoduje przejście do poprzedniego ekranuw obszarze wyświetlania komunikatów.Świeci się lub miga w przypadku wystąpienia błędu.Usuwa wprowadzone liczby i znaki.Powoduje wyzerowanie ustawień iwyświetlenie ekranu głównego.Powoduje przejście urządzenia w stanczuwania lub wyjście z niego.Świeci się, gdywłączone jest zasilanieurządzenia.Powoduje zakończenie pracy(wylogowanie) na ekranieAdministrator.Służy do przypisywania lub przywoływaniaprogramów.Służy do anulowania bieżącegozadania drukowania.Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania orazwykonywanie operacji ustawień.

Strona: 33

Nazwy części1-41 Procesor2 Panel operacyjny3 Taca wewnętrzna4 Blokada papieru5 Taca uniwersalna(MP)6 Prowadniceszerokości papieru7 Podpórka tacyuniwersalnej8 Gniazdo pamięci9 Kaseta papieru10 Wskaźnik papieru11 Główny wyłącznikzasilania12 Dolna pokrywaoryginałów13 Pojemnik z tonerem (K)14 Pojemnik z tonerem (M)15 Pojemnik z tonerem (C)16 Pojemnik z tonerem (Y)17 Górna pokrywa18 Pokrywa pojemnika na zużyty toner19 Pojemnik na zużyty toner84761159101213141516181917

Strona: 34

Nazwy części1-520 Pokrywa utrwalacza21 Jednostka przenoszenia22 Pochylnia na papier23 Jednostka drukowaniadwustronnego24 Złącze LINE*25 Złącze TEL*26 Złącze interfejsu USB27 Złącze/wskaźniki interfejsu sieciowego28 Gniazdo pamięci USB29 Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 230 Prawa pokrywa31 Złącze kabla zasilania32 Pokrywa tylna33 Dźwignia pokrywy tylnej* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu (Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 1)2221232024252627283032333129

Strona: 35

Nazwy części1-634 Prowadnica szerokości oryginałów35 Pokrywa procesora dokumentów36 Uchwyt do otwierania/zamykania procesora dokumentów*37 Płyta oryginałów38 Blokada oryginałów39 Płyta wydawania oryginałów40 Dźwignia pokrywy górnej*41 Uchwyty do przenoszenia42 Płyta43 Wąska szyba skanera* Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy orazprocesora dokumentów.44 Kaseta 145 Prowadnice szerokości papieru46 Regulowane prowadnice szerokości papieru47 Prowadnica długości papieru48 Pokrętło rozmiaru papieru373839403435364143424844464745

Strona: 36

2-12 Przygotowanie przed rozpoczęciemużytkowaniaNiniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszymużyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.• Sprawdzanie dostarczonych elementów............................................. 2-2• Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli........................ 2-3• Kable podłączeniowe........................................................................... 2-5• Włączanie/wyłączanie......................................................................... 2-7• Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie...................................... 2-9• Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]).......... 2-10• Ustawianie daty i czasu..................................................................... 2-12• Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN).................................... 2-15• Instalacja oprogramowania................................................................ 2-23• Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)........................... 2-24• Wysyłanie wiadomości e-mail............................................................ 2-25• Ładowanie papieru............................................................................ 2-27• Ładowanie oryginałów....................................................................... 2-45• Instalowanie sterownika drukarki....................................................... 2-48

Strona: 37

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-2Sprawdzanie dostarczonych elementówSprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.• Quick Installation Guide• Safety Guide• Safety Guide (d-Color MF2603en/MF2604en)• Dysk DVD (Product Library)Dokumenty zawarte na dostarczonej płycie DVDNiniejsze dokumenty są zawarte na dostarczonej płycie DVD (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy tokonieczne.DokumentyPrinter Driver User Guide

Strona: 38

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-3Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabliSprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia.Przykład podłączeniaKorzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lubsieci.Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocąkabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T)Wyślij FTPWysyła zeskanowanyobraz jako plik naserwer FTP.Wyślij e-mailWysyła do wybranegoodbiorcy plikzeskanowanegooryginału jakozałącznik dowiadomości.Wyślij SMBZachowujezeskanowany obrazjako plik nakomputerze.MFPKomputeradministratoraEmbedded Web ServerUstawienia sieciowe,ustawienia domyślneskanera, rejestracjaużytkownika oraz miejscadocelowegosieciowySkanowanie TWAINSkanowanie WIATWAIN i WIA tostandardowe interfejsykomunikacji międzyoprogramowaniema urządzeniamipozyskiwania obrazów.SiećPołączenie* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu

Strona: 39

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-4Przygotowanie niezbędnych kabliUrządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodniez wybranym interfejsem.Standardowo dostępne interfejsyFunkcja Interfejs Wymagane kableDrukarka/Skaner/SkanowanieTWAIN/WIA/FAKSsieciowy** Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego są dostępne tylko wproduktach z zainstalowaną funkcją faksu. Szczegółowe informacjedotyczące korzystania z FAKSU sieciowego, patrz: Podręcznikobsługi faksu.Interfejs sieciowy LAN (10Base-T lub100Base-TX, ekranowany)Drukarka/WIAInterfejs USB Kabel kompatybilny USB2. 0 (Hi-Speed USB,elastyczny, maks. 5 m,ekranowany)

Strona: 40

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-5Kable podłączeniowePrzy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij klawiszPower na panelu operacyjnym i upewnij się, żeekran komunikatów i wskaźnik pamięci sąwyłączone. Następnie, aby wyłączyć zasilanie,naciśnij główny wyłącznik zasilania.2 Podłącz urządzenie do komputera PC luburządzenia sieciowego. Jeśli korzystaszz interfejsu sieciowego, zdejmij zaślepkę.3 Zdejmij pokrywę złącza kabla zasilania.OnOff1 2

Strona: 41

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-64 Podłącz jeden koniec kabla zasilania dourządzenia, a drugi do źródła zasilania.WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie zapomocą kabla dołączonego do zestawu.5 Nałóż pokrywę złącza kabla zasilania.6 Włącz główny wyłącznik zasilania. Urządzeniezacznie się rozgrzewać.7 Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć.Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrzKonfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) nastronie 2-15.

Strona: 42

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-7Włączanie/wyłączanieWłączanieGdy wskaźnik zasilania świeci się...Naciśnij klawisz Power.Gdy wskaźnik zasilania nie świeci się...Włącz główny wyłącznik zasilania.WAŻNE: Po wyłączeniu głównego wyłącznikazasilania nie należy natychmiast ponownie włączaćzasilania. Przed włączeniem głównego wyłącznikanależy odczekać co najmniej 5 sekund.Wyłączanie zasilaniaPrzed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnymw celu wyłączenia go. Przed wyłączeniem głównego wyłącznika memory upewnij się, że wskaźnik pamięci nieświeci.Upewnij się, żenie świeci się tenwskaźnik.

Strona: 43

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-8Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czasUWAGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należywyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przezdłuższy okres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa.W przypadku korzystania z urządzenia wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenieurządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania skutkuje brakiem możliwości wysyłania iodbierania faksów.WAŻNE: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Strona: 44

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-9Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanieCzuwanieW celu uaktywnienia funkcji czuwania naciśnij klawiszPower. Obszar wyświetlania komunikatów i wszystkiewskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiemzasilania) przestają świecić, co pozwala namaksymalne obniżenie poboru energii. Jest tonazywane stanem czuwania.Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostanąprzesłane dane do wydrukowania, wydruk zostaniewykonany, jednak obszar wyświetlania komunikatówpozostanie wyłączony.W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonychw funkcję faksu otrzymane dane zostanąwydrukowane, jednak i w tym przypadku paneloperacyjny pozostanie wyłączony.W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnijklawisz Power. Urządzenie będzie gotowe do pracyw ciągu 20 sekund.Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja,mogą powodować, że urządzenie będzie wolniejreagować.Automatyczne czuwanieFunkcja automatycznego czuwania powodujeautomatyczne przełączenie urządzenia do stanuczuwania, jeśli nie jest ono używane przez 1 minutę.Oszczędzanie energii (urządzenia bez funkcji faksu)W tym trybie zużycie energii jest nawet niższe niżw trybie czuwania. Pozwala to na oddzielne ustawianietrybu czuwania dla każdej funkcji. Można wprowadzićtakie ustawienia, aby w trybie czuwania nie był możliwydostęp do urządzenia z komputera, np. w celudrukowania lub zastosowania narzędziaEmbedded Web Server.Aby móc skorzystać z urządzenia, naciśnij klawiszPower. Czas uruchamiania urządzenia i wznawianianormalnej pracy z trybu oszczędzania energii będziedłuższy niż w przypadku trybu czuwania.

Strona: 45

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-10Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter napanelu operacyjnym jednostki głównej.Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, powywołaniu funkcji zarządzania użytkownikamiwyświetlony zostanie ekran logowania. W celuzalogowania się wprowadź nazwę i hasłologowania.NOTATKA: Ustawieniem domyślnym nazwy i hasłalogowania jest „2600”.Jeśli w opcji [Ust. sieciowe] zostało wybranezarządzanie użytkownikiem, wykonaj uwierzytelnianie,naciskając przycisk [Menu] (lewy klawisz Select).Aby uzyskać informacje na temat wprowadzaniaznaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5.2 W Menu sys. /licz. naciśnij klawisz  lub , abywybrać opcję [Ustaw. wspólne].3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menuUstaw. wspólne.4 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję[Język].5 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranJęzyk.6 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądanyjęzyk, a następnie naciśnij klawisz OK.Nazwa logowania: L b********************Hasło logowania:[ Menu] [Zaloguj]Menu sys. : a b5 Właściw. użytk.*********************7 Kopiowanie[ Wyjdź]6 Ustaw. wspólneUstaw. wspólne: a b2 Ekran domyślny3 Dźwięk1 JęzykJęzyk: a b2 Deutsch3 Français1 *English

Strona: 46

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-11Na ekranie zostanie wyświetlony napisUkończone., po czym nastąpi powrót do menu

Strona: 47

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-12Ustawianie daty i czasuUstawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tejwiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy,w której urządzenie jest używane.NOTATKA: Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.1 Włącz główny wyłącznik zasilania.2 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na3 W Menu sys. naciśnij klawisz  lub , aby4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu5 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję[Ustawienie daty].[ Logow. ]

Strona: 48

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-136 Zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu7 Naciśnij [Logow. ] (prawy klawisz Select). Zostaniewyświetlone menu Ustawienie daty.8 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Strefaczasowa].9 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranStrefa czasowa.10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać swój region,a następnie naciśnij klawisz OK.Ustawienie daty.11 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Czasletni].12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranCzas letni.13 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł. ]lub [Wył. ], a następnie naciśnij klawisz OK.Ustawienie daty: a b2 Format daty3 Strefa czasowa1 Data/czasStrefa czasowa: a b2 -11:00 W. Midway3 -10:00 Hawaje1 -12:00 mię. f. dat4 Czas letniCzas letni: a b2 Wł.1 *Wył.

Strona: 49

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-1414 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Data/czas].15 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranData/czas.16 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor,i klawisz  lub , aby wprowadzić rok, miesiąc idzień. Następnie naciśnij klawisz OK.17 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor,i klawisz  lub , aby wprowadzić godziny, minutyi sekundy. Następnie naciśnij klawisz OK.18 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję[Format daty].19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranFormat daty.20 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądanyformat wyświetlania daty, a następnie naciśnijklawisz OK.Data/czas: a bRok Miesiąc Dzień2010 01 01(Strefaczasowa:Tokio)Godz. Min. Sek.11: 45: 50Format daty: a b2 DD/MM/YYYY3 YYYY/MM/DD1 *MM/DD/YYYY

Strona: 50

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania2-15Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP(IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocąplatform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych.W tym rozdziale wyjaśniono procedury konfiguracji protokołu TCP/IP (IPv4).NOTATKA: Po wprowadzeniu wszystkich ustawień związanych z sieciąwyłącz urządzenie, ustawiającprzełącznik zasilania w pozycji OFF (wyłącz), a następnie włącz je ponownie, ustawiając przełącznik zasilaniaw pozycji ON (włącz). Ten krok jest wymagany w celu aktywowania wprowadzonych ustawień!• Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP)... 2-18• Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP)... 2-18Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP)Jeśli adres IP jest przydzielany automatycznie, skonfiguruj poniższe ustawienia.NOTATKA: Ustawienia [DHCP] i [Auto-IP] są domyślnie włączone.Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.NOTATKA: Aby uzyskać informacje na tematwprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywaniaznaków, Dodatek-5.2 W menu Menu sys. naciśnij klawisz  lub ,aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnijWAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy sięzalogować za pomocą nazwy logowania użytkownikaz uprawnieniami administratora.Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest„2600”.W przypadku zalogowania się za pomocą nazwylogowania użytkownika nieposiadającego uprawnieńadministratora na ekranie zostanie wyświetlony napis1 Raport2 Licznik3 SystemTylko administrator.

Instrukcja obsługi faksu sieciowego Cago Mobi 3

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi faksu sieciowego Cago Mobi 3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi faksu sieciowego Cago Mobi 3