Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Electrolux Efc 639 X

Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Electrolux Efc 639 X zawiera instrukcje krok po kroku, aby pomóc Ci w instalacji, użytkowaniu i utrzymaniu urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat wszystkich części, instrukcji montażu i bezpiecznych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji. Zawiera również informacje na temat dostępnych opcji i dodatkowych akcesoriów. Instrukcja zawiera również informacje o wszelkich konserwacjach i naprawach. Instrukcja powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu, aby można ją było wykorzystać w razie potrzeby.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Electrolux Efc 639 X

Online

Online
Cena szkolenia: 95zł

Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu:349zł

Szczegółowe informacje

 • Opis szkolenia
 • Program szkolenia
 • Do pobrania

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10. 04. 1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Uprawnienia sepowskie do 1 kV – zdobądź nowe kompetencje!

Myślisz nad tym, aby podnieść swoje kwalifikacje lub zyskać bardzo atrakcyjny zawód, ale masz mało wolnego czasu, który możesz poświęcić na naukę? Nic straconego! Z myślą o takich osobach przygotowaliśmy kurs SEEP G1 do 1 kV. Ten kurselektryka znakomicie przygotowuje do egzaminu państwowego i tym samym zdobycia uprawnień energetycznych grupy G1.

Dla kogo jest szkolenie elektryka SEEP G1?

Prezentowany kurs SEEP szczególnie polecamy wszystkim kandydatom, którzy chcą realnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne kompetencje pożądane na rynku pracy w Polsce i za granicą. Uczestnikiem tego szkolenia SEEPmoże być osoba chcąca wykonywać zawód elektryka lub już wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Udział w kursie SEEP to doskonała inwestycja w siebie lub swojego pracownika. Bardzo polecamy tę metodę kształcenia przedsiębiorcom, którzy chcą szybko i skutecznie podnieść kwalifikacje członków zespołu. Nasze szkolenia SEEP G1adresujemy także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w branży energetycznej. Ludzie pracujący na własny rachunek bardzo cenią swój czas, a Krajowe Centrum Kształcenia oferuje im podniesienie kwalifikacji wprzystępnej formie i krótkim czasie.

Szkolenie SEEP jest organizowane dla osób starających się o uprawnienia G1 po raz pierwszy lub pragnących je odnowić. Państwowe uprawnienia ważne są przez 5 lat, po czym należy je odnowić – ponownie przejść przez kurs i podejść doegzaminu.

Kurs na uprawnienia elektryczne: wymagania wobec kandydatów

 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania nanaszej www).
 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022r. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • Szkolenie energetyczne G1: korzyści dla uczestnika

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV. Nasze kursy energetyczne dają szansę na zdobycie uprawnień w trzech grupach (elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowejG3) jednego dnia. Krótki czas trwania szkolenia idzie w parze z wysoką wartością merytoryczną, co doceniają sami pracownicy i pracodawcy. Po kursie można podejść do egzaminu państwowego i zdobyć uprawnienia. Podczas kursu energetycznegoSEEP G1 przygotowujemy kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D).

  Bardzo dbamy o to, aby nasze kursy elektryczne SEEP były wartościowe dla uczestników, a jednocześnie interesujące i nastawione na przekazywanie wiedzy, która z pewnością będzie przydatna już w trakcie wykonywania obowiązkówzawodowych. Przede wszystkim stawiamy na perfekcyjne przygotowanie kandydatów do egzaminu SEEP, o czym najlepiej świadczą znakomite wyniki zdawalności.

  Ile kosztuje szkolenie SEEP G1 do 1 kV?

  Na cenę szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum Kształcenia ma wpływ kilka czynników, np. miejsce organizacji szkolenia, czas trwania kursu SEEP, wynajęcie sali szkoleniowej czy język wykładowcy. Inne cenniki obowiązują wprzypadku szkoleń online, inne przy szkoleniach stacjonarnych, inne przy uczestnikach indywidualnych, inne w przypadku szkoleń grupowych.

  Szkolenie SEEP (pozwalające zdobyć uprawnienia elektryczne rodzaje G1, G2, G3) kosztuje 95 zł. Do tego należy doliczyć cenę egzaminu państwowego. To wydatek 301 zł za każdy zakres egzaminu. Dodatkowo odpłatne jest tłumaczeniecertyfikatu na język niemiecki lub język angielski. Dla przykładu, jeśli kursant zapisuje się na szkolenie elektryczne G1 (95 zł) i chce podejść do egzaminu w dwóch zakresach: eksploatacji i dozoru (301 zł + 301 zł) oraz przetłumaczyćdwa certyfikaty na język angielski (130 zł), za całość usługi szkoleniowej zapłaci: 827 zł brutto.

  Co muszę wiedzieć, by zdobyć certyfikat elektryka?

  Szkolenia energetyczne są skonstruowane w taki sposób, aby poruszyć wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne podczas egzaminu i spotykane w pracy zawodowej. Ten zakres obejmuje:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • maszyny do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz maszyny i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.
 • Jak zdać egzamin SEEP G1?

  Egzamin SEEP G1 z dozoru urządzeń wymaga od kursanta opanowania następujących kwestii:

 • norm dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci;
 • zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska;
 • norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
  Natomiast kursanci przystępujący do egzaminu SEEP G1 w zakresie eksploatacji urządzeń muszą opanować poniższe tematy:
 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasady i wymagania dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcje działania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • Szkolenia elektryczne – kto pyta, nie błądzi

  Kursy sepowskie organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia to marka sama w sobie! Z naszych usług szkoleniowych skorzystały już tysiące osób i wiele instytucji. Pomogliśmy im zyskać nowe kompetencje i wzmocnić swoją pozycję narynku pracy. Jeśli chcesz dołączyć do grona osób, którym kursy na uprawnienia elektryczne odmieniły życie zawodowe, sprawdź ofertę Krajowego Centrum Kształcenia i wybierz kurs adekwatny do swoich oczekiwań. W razie pytań zapraszamy dokontaktu. Służymy pomocą i chętnie wyjaśnimy wszelkie niejasności dotyczące kursów elektryczny SEEP, egzaminów i ważności uprawnień sepowskich.

  Sprawdź terminy szkoleń SEEP

  Płyta indukcyjna ELECTROLUX 949 596 832

  2364. 63

  976654, 7332543622580, 949 596 832

  ELECTROLUX

  • Zużycie energii przez płytę grzejną (Wh/kg): 181. 2
  • Średnica powierzchni użytkowej elektrycznej (cm): Lewa przednia - 21 cm, Prawa przednia - 14. 5 cm, Prawa tylna - 18 cm, Lewa tylna - 21 cm
  • Zużycie energii strefy (Wh/kg): Prawa przednia - 183. 2 Wh/kg, Lewa przednia - 178. 4 Wh/kg, Lewa tylna - 178. 4 Wh/kg, Prawa tylna - 184. 9 Wh/kg
  • Parametry pola 3: Średnica 145 mm, Moc 1400/2500 W
  • Parametry pola 1: Średnica 210 mm, Moc 2300/3200 W
  • Parametry pola 4: Średnica 180 mm, Moc 1800/2800 W
  • Parametry pola 5: nie
  • Technologia grzejna: Indukcja
  • Wskaźnik opadania ciepła: 3-stopniowy
  • Moc całkowita (W): 7350
  • Parametry pola 2: Średnica 210 mm, Moc 2300/3200 W
  • Zasilanie: 220 - 240 V
  • Ilość pól grzejnych: 4
  • Rodzaj: Płyta indukcyjna
  • Zabezpieczenia: Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, Przed dziećmi, Blokada ustawień, Wykrywanie obecności garnka
  • Ilość poziomów mocy: 14
  • Model współpracującego panelu/piekarnika: nie
  • Własne sterowanie: tak
  • Komunikacja: Sygnał akustyczny
  • Wygląd: Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie, Podświetlenie sterowania
  • Rodzaj sterowania: DirectAccess
  • Wyświetlacz: tak
  • Głębokość (cm): 52
  • Szerokość (cm): 59
  • Kolor płyty: Biały
  • Pozostałe parametry: Łatwa instalacja, Funkcja automatycznego szybkiego grzania, Funkcja odliczania czasu, Całkowita długość kabla: 1. 5 m
  • Certyfikaty i normy: CE
  • Technologie: Wskaźnik ciepła resztkowego, Funkcja Booster (płyty), Automatyczne rozpoznawanie naczyń, Eco Timer, Funkcja Bridge, Blokada przed dziećmi
  • Linia: Slim-fit
  • Ramka: Bezramkowa ze szlifem
  • Wyposażenie: Dokumentacja

  Oferta archiwalna. Zobacz aktualne oferty:

  • 3639, 00 

  • Płyta indukcyjna Electrolux EIV83443BW 949596831
  • darmowa dostawa

  • 4599, 00 

  • Płyta indukcyjna Electrolux EIV9467
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pon. 20 lut.

  • 4499, 00 

  • Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIS84486
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pt. 17 lut.

  • 4320, 00 

  • Płyta indukcyjna Electrolux EIV8457
  • darmowa dostawa

  • 1499, 00 

  • Płyta Electrolux EGH6343ROR 949640448
  • darmowa dostawa

  • 3099, 00 

  • Płyta indukcyjna Electrolux EIS82449
  • 3199 zł z dostawą

  • 2699, 00 

  • płyta indukcyjna Electrolux EIS62449
  • darmowa dostawa
  • dostawa pojutrze

  • 3647, 00 

  • Płyta indukcyjna Electrolux EIP8146
  • darmowa dostawa

  • 1899, 00 

  • płyta indukcyjna Electrolux EIV634
  • darmowa dostawa

  • 1399, 00 

  • Płyta indukcyjna ELECTROLUX LIV63431BK
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pt.

  • 2079, 99 

  • Płyta indukcyjna do zabudowy Electrolux EIV6340X
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pt.

  SUPERCENA

  • 1543, 82 

  • Płyta indukcyjna BOSCH PIE631FB1E Booster 7, 4 kW
  • 1556, 81 zł z dostawą
  • dostawa jutro

  SUPERCENA

  • 1190, 46 

  • CZARNA PŁYTA INDUKCYJNA ELECTROLUX LIR60433B 4POLA
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pt.

  • 1199, 00 

  • Płyta indukcyjna Bosch PUG 611AA5E PowerBoost 60cm
  • 1211, 99 zł z dostawą
  • dostawa jutro

  SUPERCENA

  • 1169, 00 

  • Płyta indukcyjna Beko HII64200FMTR Booster 60cm
  • 1181, 99 zł z dostawą
  • dostawa pojutrze

  SUPERCENA

  • 1999, 00 

  • BIAŁA PŁYTA INDUKCYJNA ELECTROLUX EIV63440BW SLIM
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pt.

  • 1195, 00 

  • Płyta indukcyjna do zabudowy Whirlpool WB B3960 BF
  • 1199 zł z dostawą
  • 9 osób kupiło

  • 2479, 00 

  • PŁYTA INDUKCYJNA BOSCH PUE612FF1J BIAŁA BOOSTER
  • 2484 zł z dostawą
  • dostawa jutro

  • 2339, 00 

  • Płyta indukcyjna BOSCH PVS851FB5E 80. 2 cm
  • darmowa dostawa
  • dostawa do pt.

  Oferta archiwalna

  Płyta indukcyjna ELECTROLUX 949 596 714 (12778886433)

  Zakończona o 15:03 dnia 31. 10. 2022 r.

  Nie było ofert kupna

  Wystawiono przez "Kup teraz" za 3454, 65 zł

  poleca 98, 90%

  |

  562

  Parametry

  Stan
  Nowy

  Marka
  Electrolux

  Model
  EIV835

  Kod producenta
  949 596 714

  Kolor dominujący
  czarny

  Wykonanie płyty
  szkło

  Obramowanie
  bezramkowa, szlif

  Szerokość produktu
  78

  Wysokość produktu
  4. 4

  Głębokość produktu
  52

  Waga produktu
  12. 2

  Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
  14

  Przyłącze
  trójfazowe (230/400 V)

  Moc
  7. 35

  Liczba pól grzewczych
  5

  Liczba stopni mocy
  14

  Funkcje
  podtrzymanie ciepła, rozpoznawanie obecności naczyń

  Komunikacja
  lampka kontrolna

  Sterowanie
  panel dotykowy

  Bezpieczeństwo
  blokada rodzicielska

  Cechy dodatkowe
  Brzęczyk, Wbudowany wyświetlacz, Zabezpieczenie przed dziećmi

  EAN (GTIN)
  7332543590438

  Opis

  Płyta indukcyjna ELECTROLUX 949 596 714

  • Zużycie energii przez płytę grzejną (Wh/kg): 177. 3
  • Zużycie energii strefy (Wh/kg): Lewa przednia - 177 Wh/kg, Lewa tylna - 177. 5 Wh/kg, Środkowa przednia - 177 Wh/kg, Prawa przednia - 180. 2 Wh/kg, Prawa tylna - 174. 6 Wh/kg
  • Parametry pola 3: Średnica 210 mm, Moc 2300/3200 W
  • Parametry pola 1: Średnica 210 mm, Moc 2300/3200 W
  • Parametry pola 4: Średnica 145 mm, Moc 1400/2500 W
  • Parametry pola 5: Moc 1800/2800 W, Średnica 180 mm
  • Technologia grzejna: Indukcja
  • Wskaźnik opadania ciepła: 3-stopniowy
  • Moc całkowita (W): 7350
  • Parametry pola 2: Średnica 210 mm, Moc 2300/3200 W
  • Zasilanie: 220 - 240 V
  • Ilość pól grzejnych: 5
  • Rodzaj: Płyta indukcyjna
  • Zabezpieczenia: Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, Przed dziećmi, Blokada ustawień
  • Model współpracującego panelu/piekarnika: nie
  • Własne sterowanie: tak
  • Komunikacja: Sygnał akustyczny
  • Wygląd: Podświetlenie sterowania
  • Rodzaj sterowania: Dotykowe, DirectAccess
  • Wyświetlacz: tak
  • Głębokość (cm): 52
  • Szerokość (cm): 78
  • Kolor płyty: Czarny
  • Pozostałe parametry: Łatwa instalacja, Funkcja automatycznego szybkiego grzania, Funkcja odliczania czasu, Całkowita długość kabla: 1. 5 m
  • Technologie: Automatyczne rozpoznawanie naczyń, Booster, Eco Timer
  • Wykonanie płyty: Szkło ceramiczne
  • Ramka: Szlif
  • Gwarancja: 2 lata

  Top produkty na Allegro

  od

  9, 99 

  od 1 sprzedawcy

  od

  155, 00 

  od 6 sprzedawców

  od

  384, 95 

  od 42 sprzedawców

  od

  426, 00 

  od 49 sprzedawców

  od

  29, 99 

  od 2 sprzedawców

  od

  52, 00 

  od 9 sprzedawców

  od

  29, 90 

  od 2 sprzedawców

  od

  1829, 00 

  od 29 sprzedawców

  od

  589, 00 

  od 14 sprzedawców

  od

  109, 00 

  od 37 sprzedawców

  od

  59, 90 

  od 1 sprzedawcy

  od

  1399, 05 

  od 1 sprzedawcy

  od

  117, 90 

  od 88 sprzedawców

  od

  869, 00 

  od 80 sprzedawców

  od

  44, 20 

  od 141 sprzedawców

  od

  269, 00 

  od 1 sprzedawcy

  od

  16, 12 

  od 37 sprzedawców

  od

  149, 00 

  od 2 sprzedawców

  od

  278, 88 

  od 96 sprzedawców

  Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Electrolux Efc 639 X

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Electrolux Efc 639 X

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Electrolux Efc 639 X