Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322

Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322 zapewnia wytyczne dotyczące utrzymywania wydajności systemu przez długi czas. Instrukcja zawiera informacje dotyczące czyszczenia, przeglądów oraz napraw, które należy wykonać, aby utrzymać wydajność systemu. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące konserwacji różnych części systemu, w tym elementów optycznych, części mechanicznych, elementów elektronicznych oraz części sterujących. Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322 zawiera również informacje na temat części zamiennych i ich instalacji, a także wytyczne dotyczące wymiany części. Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322 zapewnia również wytyczne dotyczące regularnych czynności konserwacyjnych i często stosowanych procedur naprawczych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322

Zaawansowana instrukcja obsługi

Niniejsze instrukcje dotyczą EOS R3 z zainstalowanym oprogramowaniem w wersji 1. 2. 0 lub nowszej.

Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub występowania poziomych białych smug na wydrukowanym deseniu testu dysz. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy drukującej wiąże się ze zużywaniem atramentu. Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

 2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).

  Ikona (Ustawienia (Setup)) oraz „1” pojawiają się na ekranie LCD.

  Naciskaj przycisk + do momentu wyświetlenia liczby „2” na ekranie LCD.

  Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolor (Color).

  Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

  Czyszczenie zostanie zakończone, gdy kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać i zacznie świecić się światłem ciągłym.

  Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.

  Sprawdź pozycję głowicy drukującej.

  Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.

Uwaga

 • Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

W tym rozdziale opisano sposób bieżącej konserwacji urządzenia, w tym czyszczenia oraz drukowania list ustawień.

Podstawowa konserwacja Czyszczenie urządzenia

Urządzenie jest zabrudzone Obudowa

Na wydrukach widoczne są smugi Moduł utrwalania

Wymiana pojemników z tonerem Wymiana pojemników z tonerem

Używanie całego toneru Używanie całego toneru

Sposób wymiany zasobników z tonerem Sposób wymiany zasobników z tonerem

Drukowanie list ustawień

Drukowanie listy ustawień urządzenia Drukowanie list ustawień

Sprawdzanie łącznej liczby stron wydrukowanych przez urządzenie

Sprawdzanie całkowitej liczby stron wydrukowanych za pomocą urządzenia Wyświetlanie wartości licznika stron

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych urządzenia Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych

Inicjowanie ustawień

Przywracanie ustawień do wartości domyślnych Inicjowanie ustawień

Przenoszenie urządzenia

Przenoszenie urządzenia z powodu konserwacji lub zmiany lokalizacji biura Przenoszenie urządzenia

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji systemu Canon D78 5322