Instrukcja konserwacji Aeg Edw3510

Instrukcja konserwacji Aeg Edw3510 to najlepsza droga do utrzymania długotrwałego, bezproblemowego użytkowania tego urządzenia. Instrukcja zawiera dokładne informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia. Instrukcja zaleca regularne sprawdzanie stanu urządzenia w celu wykrycia wszelkich uszkodzeń lub przestarzałych części, które mogą wymagać naprawy lub wymiany. Instrukcja zaleca także regularne czyszczenie urządzenia, aby zredukować ryzyko nieprawidłowego działania. Dzięki regularnej konserwacji i czyszczeniu Aeg Edw3510 można cieszyć się długotrwałym, bezproblemowym użytkowaniem tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji Aeg Edw3510

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

• Jeśli nie można uniknąć suszenia tkanin za‐

wierających olej roślinny lub do smażenia albo

produktów zabrudzonych środkami do pielęg‐

nacji włosów, w pierwszej kolejności należy

wyprać je w gorącej wodzie ze zwiększoną

ilością detergentu. Dzięki temu niebezpie‐

czeństwo zostanie częściowo ograniczone

(ale nie wyeliminowane całkowicie).
Ostatnia część programu suszenia jest prze‐

prowadzana bez nagrzewania (cykl studze‐

nia), aby rzeczy były schłodzone do tempera‐

tury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których

zawiasy umieszczone są po przeciwnej stro‐

nie zawiasów urządzenia, co uniemożliwia

całkowite otwarcie urządzenia.

• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne

produkty należy stosować zgodnie z zalece‐

niami ich producentów.

• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, na‐

leży przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

• Przedmioty z tworzywa sztucznego nie są od‐

porne na wysoką temperaturę.
– Stosując zasobnik z detergentem należy

wyjąć go przed ustawieniem programu su‐

szenia.

– Nie używać zasobnika z detergentem po

ustawianiu programu ciągłego.

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem lub wy‐

buchem.

• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub

przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐

duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐

bliżu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy

dobrze wypłukać rzeczy czyszczone przy uży‐

ciu łatwopalnych produktów.

• Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia samoza‐

płonu, nie należy zatrzymywać programu su‐

szenia przed zakończeniem cyklu suszenia,

jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej

wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu schło‐

dzenia.

Występuje zagrożenie poparzeniem!

• Po przerwaniu programu suszenia pranie i bę‐

ben mogą być gorące. Wyjąć ostrożnie pranie.

• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania pro‐

gramu. Szyba może być gorąca.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐

rażeń i uszkodzenia urządzenia.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐

du zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać

wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki

do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐

nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników

ani metalowych przedmiotów.

INSTALACJA

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w

miejscach, w których temperatura wynosi po‐

niżej 0°C.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐

lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

• Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo‐

wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor‐

na na działanie wysokiej temperatury i czysta.

• Nie instalować urządzenia w miejscach, które

uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

pomiędzy urządzeniem i podłogą.

• Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied‐

nią przestrzeń między urządzeniem a dywa‐

nem.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

węży wodnych.

• Do podłączenia urządzenia do sieci wodocią‐

gowej używać wyłącznie nowych węży. Nie

korzystać z wcześniej używanych węży.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych

rur lub do rur, które nie były używane przez

dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,

aż będzie ona czysta.

POLSKI

5

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF810. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF810 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF810

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWF810 (486 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF810

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] 132991140 copertina20-08-200315:45Pagina 1W A S H I N G M AC H I N E P R A L K A AU TO M AT Y C Z N A AU TO M AT I C K Á P R A C K A AU TO M AT I C K Á P R Á C K A AU TO M ATA M O S Ó G É PINSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSLUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓEWF 810 EWF 1010GB PL CZ SK132 991 140H132991140·PL15:37Pagina 22Spis treciWane informacje Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony rodowiska Dane techniczne InstalacjaRozpakowanie Ustawienie i poziomowanie Podlczenie wa doplywowego wody Podlczenie wa odplywowego wody Podlczenie do zasilania elektrycznego23 24 24 24 2525 25 26 26 26rodki piorce i zmikczajce Dozowanie rodków piorcych Midzynarodowe symbole konserwacji odziey Kolejno czynnoci Tabela programów31 31 32 33-34 35-37KonserwacjaObudowa Drzwi Pojemnik na rodki piorce Maly filtr wa doplywowego wody Pompa odplywowa wody Awaryjne odprowadzenie wody Wskazówki dotyczce przechowywania w niskich temperaturach3838 38 38 38 38 39 39Pastwa nowa pralka automatyczna Opis urzdzeniaPojemnik na rodki piorce27 2727Co zrobi, jeli urzdzenie nie pracuje? Punkty Serwisowe40-41 42-43EksploatacjaPanel sterowania Praktyczne wskazówki dotyczce prania Sortowanie odziey Temperatury Przed wloeniem bielizny Maksymalne iloci bielizny Ciar bielizny Usuwanie plam28-2928-29 30 30 30 30 30 30 30-31Symbole pojawiajce si w niniejszej instrukcji obslugi maj nastpujce znaczenie: Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Upomnienie! ) maja na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego uqywania urzadzenia. [... ] Wykorzystywanie pojemnoci bbna pozwoli Pastwu na oszczdnoci wody i energii elektrycznej. W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych naley zmniejszy wielko wsadu.Temperatury 95°Cdo rednio zabrudzonej bialej bawelny i lnu (np. obrusy, serwety, przecieradla, powloczki, rczniki, cierki lub inne tkaniny). do rednio zabrudzonych tkanin kolorowych (koszulki, pidamy) z bawelny, lnu lub tkanin syntetycznych oraz lekko zabrudzonej bialej bawelny (np. do tkanin delikatnych, syntetycznych, jedwabiu, akrylu i welny o ile na etykietach wyrobów welnianych jest informacja: "Czysta ywa welna, mona pra w pralkach automatycznych, wyrób nie filcuje si" ("Pure new wool, machineCiar bieliznyPodajemy orientacyjn wag niektórych sztuk bielizny: Szlafrok kpielowy 1200 g Poszwa 1000 g Przecieradlo 700 g Obrus 500 g Poszewka 200 g Serweta 250 g Rcznik frotte (maly) 200 g Serwetka 100 g Koszula nocna 200 g Figi damskie 100 g Koszula mska 600 g Koszulka mska 200 g Piama mska 500 g Bluzka 100 g Slipy mskie 100 g60°C(pranie na zimno)30°C-40°Cwashable, non-shrink").Przed wloeniem bieliznyOddziela ciemne tkaniny od jasnych tkanin wlóknistych oraz rczników, gdy resztki wlókien mog osi na ubraniach, a tkaniny biale mog przybra szary kolor. Nowe, kolorowe ubrania naley przed wloeniem wraz z innymi do pralki upra oddzielnie (wczeniej). Naley opróni kieszenie z wszelkich metalowych przedmiotów (spinki do wlosów, pinezki itp. ) Przed wloeniem bielizny do pralki naley pozapina guziki, zatrzaski, zamki blyskawiczne i przyszy "lune" guziki. Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyci specjalnym rodkiem do usuwania plam. Pra z zachowaniem szczególnej ostronoci.Usuwanie plamDo usunicia niektórych plam nie wystarczy tylko woda i detergent. Stare plamy odmoczy w zimnej wodzie, a nastpnie czyci enzymatycznym rodkiem piorcym lub wod z sol. Plamy z wosku: usun moliwie jak najwicej wosku przy uyciu tpego ostrza. Umieci tkanin pomidzy dwoma arkuszami bibuly i przeprasowa gorcym elazkiem. Plamy z atramentu i dlugopisu: przyloy latwo nasczaln szmatk bawelnian nawilon alkoholem metylowym (*). Plamy z wilgoci i pleni: w przypadku tkanin o trwalych kolorach mona zmoczy je w roztworze wody z wybielaczem lub zmoczy w roztworze zawierajcym jedn cz wody utlenionej na dziesi czci wody i pozostawi w roztworze na 10-15 minut.30Pagina 31Plamy z rdzy: zastosowa rodek do usuwania rdzy wedlug zalece podanych na opakowaniu tego rodka. Natychmiast przetrze rozpuszczalnikiem do tej farby, namydli, a nastpnie spluka. Plamy ze szminki: przetrze tri (trójchloroetylen) w przypadku tkanin jedwabnych lub eterem w przypadku tkanin welnianych. Plamy z olejów i smoly: poloy na zaplamionym miejscu kawaleczek masla. Plamy z trawy: starannie namydli, a nastpnie czyci wod i wybielaczem (jeli nie ma przeciwwskaza). Plamy z wina: zamoczy w wodzie z dodatkiem mydla lub rodków piorcych. Jeeli plamy nie zostaly usunite, mona uy wybielacza dla danego rodzaju tkaniny. (*) nie uywa acetonu do plam na tkaninach ze sztucznego jedwabiu.Dozowanie rodków piorcychRodzaj i ilo detergentu zaley od rodzaju, iloci, i stopnia zabrudzenia bielizny oraz twardoci wody. Informacje o stopniu twardoci wody mona uzyska w Miejskich Zakladach Wodocigowych. ] · Zbyt mala iloß© lub niewlaßciwa jakoß© ßrodków pioracych. Zbyt mala doza ßrodku pioracego powoduje, qe bielizna przybiera szary odcien. · Nóqki urzadzenia nie sa wypoziomowane (sprawdzi© poziomowanie po przekatnej). · W bebnie znajduje sie zbyt mala iloß© odzieqy.· Niezadowalajace wyniki prania:· Pralka wibruje w czasie wirowania:40Pagina 41Problem· Drzwiczki pralki nie otwieraja sie:Przypuszczalny powód· Program nie dobiegl konca. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF810

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF810.

Instrukcja konserwacji Aeg Edw3510

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji Aeg Edw3510

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji Aeg Edw3510