Instalacja, montaż Epson Equity Lt

Instalacja i montaż Epson Equity Lt to szybki i łatwy proces, który umożliwia szybkie i łatwe instalowanie tego systemu. Urządzenie jest szybko i łatwo dostępne, dzięki czemu można szybko i wygodnie zainstalować go w swoim biurze. Proces instalacji jest prosty i intuicyjny, a proces montażu jest szybki i bezproblemowy. System można zainstalować w ciągu zaledwie kilku minut i jest wyposażony w wygodne narzędzia do zarządzania i monitorowania.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, montaż Epson Equity LtLastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HITACHI ED-X15EF. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HITACHI ED-X15EF będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HITACHI ED-X15EF

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HITACHI ED-X15EF (9505 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HITACHI ED-X15EF

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ProjektorED-X15Podrcznik uytkownika ­ Poradnik eksploatacjiDzikujemy za nabycie projektora. ZAGROENIE Przed uyciem projektora przeczytaj ze zrozumieniem,, Podrcznik uytkownika ­ Poradnik bezpieczestwa" oraz niniejszy podrcznik, aby zapewni prawidlowe uytkowanie urzdzenia. Po przeczytaniu zachowaj niniejsze materialy w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszloci.O podrcznikuW tym podrczniku zastosowano rozmaite symbole. ZAGROENIE Zlekcewaenie informacji opatrzonych tym symbolem moe spowodowa wypadek lub nawet mier w wyniku nieprawidlowej obslugi urzdzenia. [... ] Przycinicie przycisku RESET na pilocie lub przycisku na projektorze powoduje pojawienie si na 3 sekundy okna dialogowego na ekranie. RESETUJ ANULUJ · Resetuj licznik filtra tylko po jego wymianie, pozwoli to uzyska prawidlowe dane na temat filtra powietrza. · Na temat konserwacji filtra zobacz rozdzial,, Filtr powietrza" (55, 56). Konfiguruje wyznaczone funkcje dla MÓJ PRZYCISK1 oraz 2 przycisków na zalczonym pilocie. · e-SHOT: wywietla menu e-SHOT · INFORMACJA: wywietla si INFORMACJA WEJCIOWA (43). · WYKONAJ AUTO KEYST. : dokonuje automatycznej korekty KEYSTONE (35). · RESETUJ FILTR: wywietla si okno dialogowe potwierdzenia resetowania czasu filtra (41). 4Menu OPCJEMenu OPCJE (cd. )Pozycja OpisPo wybraniu tej funkcji na ekranie ukazuje si Menu SERWIS. Wybierz odpowiedni pozycj poslugujc si przyciskami kursora / na pilocie oraz nacinij przycisk lub przycisk ENTER na pilocie w celu kontynuowania czynnoci. WENTYLAT Regulacja prdkoci obrotu wentylatorów chlodzcych za pomoc przycisków /. Wybór opcji WYSOKA powoduje zwikszenie glonoci pracy projektora, opcja WYSOKA powinna by stosowana podczas uycia projektora na terenach wyynnych. AUTOMAT Korzystajc z przycisków / mona wlczy/wylczy automatyczn regulacj. Jesli wybrano WYLCZ, funkcja automatycznej regulacji jest wylczona, jednak nadal dokonywana jest automatycznie ogólna regulacja bazujca na ustawieniu podstawowym. WLCZ ó WYLCZ · W zalenoci od uwarunkowa takich jak obraz wejciowy, przekaz sygnalu do urzdzenia, otoczenie urzdzenia itd. W takim wypadku, wybierz pozycj WYLCZ, aby wylczy automatyczn regulacj i wyreguluj rcznie. Za pomoc przycisków / wybierz kolorowy element widma optycznego. Wyreguluj wybrany element go za pomoc przycisków / a do zniknicia widma optycznego. CZY FILTR Uyj przycisku /w celu ustawienia licznika przedzialu czasowego, po którym pojawia si komunikat dotyczcy koniecznoci czyszczenia filtra. 50h ó 100h ó 200h ó 300h ó WYLCZ Wybranie wartoci "50h", "100h", "200h" lub "300h", spowoduje, e komunikat "UPOMNIENIE *** GODZ. MINLO OD OSTATNIEJ KONTROLI FILTRA" pojawi si, gdy timer osignie koniec przedzialu czasowego ustalonego w niniejszej operacji (59). Jeli wybrano "WYLCZ" komunikat na temat czyszczenia filtra nie pojawi si. · Systematycznie sprawdzaj stan filtra i czy go niezalenie od pojawiania si komunikatu. ] (2) The projector changes the setting based on the above setting code. (3) The projector returns the response code `06H' to the computer. Using the projector default settings (Reset Command) () The computer sends the default setting code Header + Command data (`06H'+ `00H' + type (2 bytes) +`00H'+`00H') to the projector. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HITACHI ED-X15EF

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HITACHI ED-X15EF.

Instrukcja obsługi jest zbiorem wyjaśnień i zasad oraz różnych przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie lub sytuacji. Im prostsza instrukcja tym bardziej zrozumiała dla użytkownika. Najlepsze instrukcje obsługi to takie, które prócz odpowiedniej treści merytorycznej związanej z danym zagadnieniem zawierają dołączony rysunek, schemat lub zdjecie ułatwiajace zrozumieć omawiany w niej temat. Najpopularniejsze instrukcje obsługi sa w formacie pliku pdf, coraz popularniejsze jednak staja sie instrukcje w formie video. Na naszej stronie dodasz lub znajdziesz instrukcje obsługi produktów, towarów oraz rozwiązań często spotykanych w życiu codziennym. Schematy i pomoc jaka zawieraja nasze instrukcje oraz mozliwośc ich oceny z pewnością pomogą przy odpowiednim jej wyborze.

Instalacja, montaż Epson Equity Lt

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, montaż Epson Equity Lt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, montaż Epson Equity Lt