Instalacja, konfiguracja i obsługa Canon Arizona 1340 Xt

Instalacja, konfiguracja i obsługa drukarki Canon Arizona 1340 XT jest łatwa i prosta. Należy najpierw pobrać i zainstalować najnowszy sterownik drukarki z oficjalnej strony internetowej firmy Canon. Następnie należy skonfigurować drukarkę i ustawić ją jako domyślną na komputerze. Na koniec należy wybrać odpowiedni tryb drukowania i wydrukować dokumenty. Zalecamy również regularne aktualizowanie sterownika, aby zapewnić poprawne działanie drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, konfiguracja i obsługa Canon Arizona 1340 Xt

QL-800

  • Skontaktuj się z nami
  • Rejestracja produktów
  • Odwiedź witrynę www. pl

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika

02/04/2020
(04)
Pobierz
(2. 49MB)

Podręcznik Szybkiej Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

05/04/2017
(03)
Pobierz
(1. 80MB)

Inne

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

09/09/2020
(03)
Pobierz
(0. 52MB)

Rastrowe Komendy Sterujące
(Angielski)

24/06/2022
(1. 01)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

09/06/2021
(03)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 801/2013
(Angielski)

09/04/2018
(01)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny


  • Zespół grzejny nagrzewa się do wysokiej temperatury. Podczas instalacji nowego zespołu grzejnego należy wyłączyć drukarkę i odczekać około godzinę. W przeciwnym razie może dojść do poparzenia.

Otwórz tylną pokrywę.

Opuść tylną pokrywę do pozycji poziomej, a następnie wyciągnij ją.

Jeśli jest podłączony opcjonalny zespół dupleksu, naciśnij dźwignię znajdującą się po prawej stronie zespołu () i wyciągnij go aż do momentu zatrzymania ().

Naciśnij dźwignie znajdujące się pod płytą () i wyciągnij zespół dupleksu z drukarki (

Podnieś dźwignie blokujące zespół grzejny, tak jak pokazano na ilustracji.

Wyciągnij zespół grzejny.

Wyciągnij bolce znajdujące się z obu stron nowego zespołu grzejnego.

Włóż nowy zespół grzejny do drukarki.

Wciśnij dźwignie blokujące zespół grzejny, aż usłyszysz kliknięcie.

Ustaw tylną pokrywę poziomo i wyrównaj ją z rowkami we wnętrzu drukarki.

Zamknij tylną pokrywę.

Jeśli odłączano zespół dupleksu, wsuń go wzdłuż szyn znajdujących się z tyłu drukarki.

Wsuń dokładnie zespół dupleksu do drukarki.

Wydrukuj stronę konfiguracyjną w celu sprawdzenia, czy drukarka pracuje prawidłowo.

  • Podręcznik szybkiej instalacji

Instalacja, konfiguracja i obsługa Canon Arizona 1340 Xt

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, konfiguracja i obsługa Canon Arizona 1340 Xt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, konfiguracja i obsługa Canon Arizona 1340 Xt