Dodatkowa instrukcja montażu Black And Decker Bt2500

Montaż Black And Decker BT2500 może być łatwy i szybki, jeśli użyjesz dodatkowego instrukcja montażu. Instrukcja zawiera szczegółowe kroki, które pomogą Ci w pełni zmontować narzędzie. W instrukcji znajdziesz informacje na temat uruchamiania narzędzia, wymiany akcesoriów, wymiany części i konserwacji narzędzia. Dodatkowa instrukcja montażu jest ważna dla użytkowników, ponieważ dostarcza szczegółowych informacji o wszystkich częściach narzędzia oraz o tym, jak je połączyć i jak działać w celu poprawnego działania narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Dodatkowa instrukcja montażu Black And Decker Bt2500

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Black & Decker

  • Piła JS615BBlack & Decker JS615B Instrukcja Użytkownika
  • Żelazko F54Black & Decker F54 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaNiszczarki Do Papieru CC2000 CC2001Black & Decker CC2000 CC2001 Instrukcja UżytkownikaTrymery LST1018Black & Decker LST1018 InstrukcjaSzlifierka Linea Pro QS800Black & Decker Linea Pro QS800 InstrukcjaPiekarniki OvenBlack & Decker Oven Instrukcja UżytkownikaPiła KS629-638SEBlack & Decker KS629-638SE InstrukcjaZszywacz 9701Black & Decker 9701 InstrukcjaKlimatyzatory Powietrza MUZ-FD12NABlack & Decker MUZ-FD12NA Instrukcja UżytkownikaChainsaw ostrzenia Saw BDCDMT120Black & Decker Saw BDCDMT120 Instrukcja UżytkownikaBlendery BLP6600MBlack & Decker BLP6600M Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaRobot Do Gotowania Ryżu RC600Black & Decker RC600 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaBlack & Decker RC600 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie Robocze BSL302Black & Decker BSL302 InstrukcjaCzęści Samochodowe BD168FBlack & Decker BD168F InstrukcjaOpiekacze TO1303SBBlack & Decker TO1303SB Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOdkurzacze CHV1610Black & Decker CHV1610 Instrukcja UżytkownikaBlendery CYCLONE BLC12600BUCBlack & Decker CYCLONE BLC12600BUC Instrukcja PosiadaczaZaparzacze Do Kawy BREW 'N GO DCM18Black & Decker BREW 'N GO DCM18 Instrukcja UżytkownikaPiła Akumulatorowa KS600EBlack & Decker KS600E Instrukcja UżytkownikaPiekarniki Perfect Broil CTO4300BBlack & Decker Perfect Broil CTO4300B Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaTrymery Hedge Trimmer LHT2220RBlack & Decker Hedge Trimmer LHT2220R Instrukcja UżytkownikaŚrubokręt Mechaniczny VP810Black & Decker VP810 Instrukcja UżytkownikaŻelazko X750Black & Decker X750 InstrukcjaTrymery GL650Black & Decker GL650 Instrukcja UżytkownikaŁadowarka Do Baterii VP100CBlack & Decker VP100C Instrukcja UżytkownikaTrymery HS1022Black & Decker HS1022 InstrukcjaŻelazko S600 SeriesBlack & Decker S600 Series Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOczyszczacz Do Dywanów FSM1620Black & Decker FSM1620 Instrukcja UżytkownikaŻelazko AS75Black & Decker AS75 Jak UżywaćBlack & Decker AS75 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaWieża Fan BDTF1012WBlack & Decker BDTF1012W Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaŻelazko LIGHT N EASY F920CBlack & Decker LIGHT N EASY F920C Instrukcja UżytkownikaKosiarki Lawn Mower mm275Black & Decker Lawn Mower mm275 Instrukcja UżytkownikaWiertarka DW222Black & Decker DW222 InstrukcjaPiła Akumulatorowa LPS7000Black & Decker LPS7000 InstrukcjaEdger GH1100Black & Decker GH1100 Instrukcja UżytkownikaOdkurzacze FHV1080Black & Decker FHV1080 InstrukcjaBlack & Decker FHV1080 Instrukcja Użytkownika

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker GLC2500. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker GLC2500, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker GLC2500. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker GLC2500 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker GLC2500

Strona: 1

555222-12 PLwww. blackanddecker. euElektronarzędzieprzeznaczonedo lekkich pracogrodowychINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL GLC2500

Strona: 2

5POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemKosiarka żyłkowa Black & Decker jest przeznaczonado koszenia trawy na brzegach trawników i w trudnodostępnych miejscach.Elektronarzędzie to nie nadaje się do celów przemy-słowych.Ładowarka Black & Decker służy jedynie do ładowaniaakumulatora dostarczonego wraz z kosiarką.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwaOgólnieUwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędziakumulatorowych dokładnie przestrzegajwskazówek bezpieczeństwa zawartych w tejinstrukcji i podstawowych przepisów bhp, by nienarazić się na pożar, wyciek elektrolitu, czy teżna doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.• Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie przeczytajniniejszą instrukcję.• Przed użyciem kosiarki zapoznaj się też, jak się jąwyłącza w razie niebezpieczeństwa.• W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodnez przeznaczeniem. Używanie innych przystaweki akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lubwykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniemnarzędzia może doprowadzić do wypadku.• Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzebymóc z niej ponownie skorzystać.Obszar pracy• Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu.• Nie używaj kosiarki w wilgotnym ani mokrym oto-czeniu.• Koś tylko przy świetle dziennym lub bardzo dobrymsztucznym oświetleniu.Ochrona osób• Dla ochrony stóp zakładaj solidne buty na szorstkiejpodeszwie.• Nigdy nie pracuj boso ani w ażurowych sandałach.• Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.Zastosowanie kosiarki• Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na swojejpracy. Postępuj rozsądnie.• Nie używaj kosiarki, gdy jesteś zmęczony.• Gdyby kosiarka zaczęła silnie wibrować, natychmiastją wyłącz ją. Pozwól, by ruchome części samoczyn-nie się zatrzymały, a następnie sprawdź elektrona-rzędzie pod względem uszkodzeń i poluzowanychelementów.Bezpieczeństwo innych osób• Zabraniaj używania kosiarki dzieciom ani osobom,które nie zapoznały się z tą instrukcją.• Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do miejsca pracyi pilnuj, by nikt nie dotykał kosiarki.• Pamiętaj, że za wypadki i szkody jest odpowiedzial-ny użytkownik.Kosiarka ta nie może być używana przez osoby (w tymtakże dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,sensorycznej lub umysłowej. Dotyczy to także osób nie-obeznanych z tym urządzeniem, chyba że pod nadzoremdoświadczonego użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiłysię elektronarzędziem.Po użyciu• Zanim pozostawisz kosiarkę bez nadzoru, zacznieszwymieniać jakieś elementy, czyścić je lub spraw-dzać, wyłącz elektronarzędzie i upewnij się, czyobracające się części już się zatrzymały.• Nieużywaną kosiarkę przechowuj w suchym, niedo-stępnym dla dzieci miejscu.Kontrola i naprawy• Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie jestuszkodzona, czy wszystkie ruchome elementy sąprawidłowo zamontowane, czy jakieś elementynie są pęknięte, czy urządzenia zabezpieczającei wyłączniki nie są uszkodzone i czy jakieś inneusterki nie zakłócają prawidłowej pracy narzędzia.• Nie używaj kosiarki, gdy jakaś jej część jestniesprawna. To samo dotyczy nieprawidłowegofunkcjonowania wyłącznika.• W żadnym wypadku nie używaj kosiarki, gdy jakieśjej urządzenie zabezpieczające lub osłona są uszko-dzone bądź niezamontowane.• Upewnij się, czy kosiarka prawidłowo funkcjonuje.• Naprawy lub wymiany wadliwych części zlecaj tylkojednemu z naszych warsztatów serwisowych.• Nigdy nie próbuj wyjmować ani wymieniać jakichkol-wiek elementów, jeżeli nie przewiduje tego niniejszainstrukcja obsługi.Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy akumu-latorów i ładowarekAkumulatory• W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumula-tora.• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokichtemperatur.• Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym tem-peratura może przekroczyć 40 °C.• Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczeniamiędzy 10 °C i 40 °C.• Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonejładowarki.• Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazó-wek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowi-ska”.Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku pota-sowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest szkodliwydla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął się ze skórą,natychmiast obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwórłagodnym kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet. Gdybyroztwór prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością czystejwody przez przynajmniej 10 minut. Niezwłocznie zgłośsię do lekarza.

Strona: 3

6Ładowarki• Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowa-nia akumulatorów dostarczonych wraz z kosiarką.Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnieprowadzi do szkód rzeczowych i osobowych.• Nigdy nie próbuj ładować baterii.• Uszkodzone kable natychmiast wymieniaj nanowy.• Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.• Nie otwieraj ładowarki.• Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów doŁadowarka ta jest oznaczona następującymi symbo-lami:Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dla-tego żyła uziemiająca nie jest konieczna.Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadzasię z wartością podaną na tabliczce znamiono-wej ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednioprzyłączać elektronarzędzia do sieci.Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy nawolnym powietrzu!Przed uruchomieniem urządzenia dokładnieprzeczytaj instrukcję obsługi.Akumulator ładuj tylko w temperaturze otocze-nia między 10 i 40 °CDodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy kosiarekżyłkowychKosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami:Na czas pracy zakładaj okulary ochronne!Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki żyłka tnącajeszcze przez kilka sekund się obraca. Nigdynie próbuj jej zatrzymać.Osoby postronne i zwierzęta trzymaj przynaj-mniej w odległości 6m od miejsca pracy.Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczuani wilgoci.• Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadamiprawidłowego użytkowania kosiarki.• Używaj kosiarki tylko przy świetle dziennym lubdobrym sztucznym oświetleniu.• Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na szorst-kiej podeszwie lub buty z cholewami.• Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na tereniekoszenia nie ma patyków, kamieni, drutów i innychobcych przedmiotów.• Używaj kosiarki, zachowując wyprostowaną pozycjęi prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu ziemi. Nigdy niezałączaj kosiarki, gdy znajduje się w jakimś innympołożeniu.• Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę.Pamiętaj, że świeżo ścięta trawa jest wilgotnai śliska.• Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś wzdłużzbocza, a nigdy z góry na dół.• Nie przechodź przez ścieżki ani drogi żwirowe, gdykosiarka jest załączona.• Nigdy nie dotykaj żyłki tnącej podczas pracy kosiar-ki.• Nie odkładaj kosiarki, dopóki żyłka tnąca całkowiciesię nie zatrzyma.• Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdynie używaj żyłek metalowych ani rybackich.• Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.• Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki tnącej, zwłaszczaprzy załączaniu silnika.Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłkąjeszcze przez jakiś czas się obraca.• Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lub nie-założonymi osłonami.• Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne niesą zatkane jakimiś zanieczyszczeniami.Bezpieczeństwo elektryczneElementy kosiarki1. Wyłącznik2. Przycisk blokujący3. Rękojeść główna4. Rękojeść dodatkowa5. Pokrętło mocujące6. Pierścień nastawczy wysokości kosiarki7. Pierścień nastawczy trybu pracy8. Obudowa silnika9. Osłona10. Nóż do odcinania końca żyłki11. Prowadnica do krawędzi12. Obudowa szpuli13. Żyłka tnąca14. AkumulatorRys. A15. Ładowarka16. Wskaźnik ładowania17. Wskaźnik stanuMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulatorz kosiarki.

Strona: 4

7Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. B)• By włożyć akumulator (14), ustaw go odpowiedniowzględem obsady w kosiarce. Wsuń akumulatorw obsadę i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.• By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (18)i jednocześnie wysuń akumulator z obsady.Montaż osłony (rys. C)• Włóż kołek osłony (19) w otwór (20).• Włóż języczek (21) w szczelinę (22) aż do zatrzaś-nięcia.• Włóż i wkręć wkręt (23).Mocowanie osłony (rys. D)Uwaga! Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lubniezałożonymi osłonami.• Zgodnie z rysunkiem przyłóż osłonę (9) do głowicykosiarki. Zgraj otwory (24) z występami (25) nagłowicy kosiarki.• Nasadź osłonę na głowicę kosiarki aż do zatrzaś-nięcia (A).• Naciśnij osłonę do przodu (B).• Mocno dokręć wkręty (26).Uwaga! Używaj kosiarki tylko z prawidłowo założonąosłoną.Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. E)Nową szpulę z żyłką tnącą można nabyć w sklepiez narzędziami firmy Black & Decker (numer zamówie-niowy A6481).• Ściśnij języczki (27) i zdejmij pokrywę szpuli (28)z obudowy (12).• Wyjmij pustą szpulę (29) z obudowy.• Usuń brud i resztki trawy z obudowy.• Weź nową szpulę i odwiń żyłkę tnącą na długośćok. 12cm.• Przeprowadź żyłkę przez oczko (30).• Osadź szpulę na wałku napędowym (31) i lekkoobróć, aż znajdzie się we właściwej pozycji.Sprawdź, czy żyłka wystaje z obudowy szpuli nadługość 10 - 12cm i nie zaplątała się pod szpulą.• Języczki pokrywy szpuli zgraj z odpowiednimi wy-cięciami w obudowie.• Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.Uwaga! Gdy wystająca część żyłki jest dłuższa niż od-ległość szpuli od noża (10), przytnij ją na odpowiedniądługość.Nawijanie nowej żyłki tnącej na pustą szpulę (rys.rys. F – H)Nową żyłkę tnącą można nawinąć na pustą szpulę. Samażyłka tnąca jest do nabycia u dilera firmy Black & Decker(numer zamówieniowy A6170 (25m) i A6171 (40 m)).• Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem w poprzednimpunkcie.• Usuń ze szpuli (32) ewentualne resztki żyłki(rys. F).• Tak jak pokazano na rysunku G, wprowadź koniecżyłki tnącej długości 2cm w jeden z otworów (33)w szpuli.• Zagnij żyłkę i zamocuj ją w szczelinie w kształcielitery L (34).• Nawiń żyłkę na szpulę w kierunku strzałki. Żyłkęnawijaj równo i warstwami, uważając, by się niekrzyżowała (rys. H).• Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami (35),odetnij ją. Odwiń ok. 12cm odcinek żyłki ze szpulii przytrzymaj żyłkę palcem, by utrzymać ją na miej-scu (rys. F).• Zamocuj szpulę zgodnie z powyższym opisem.Uwaga! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju żyłektnących Black & Decker.ZastosowanieUwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przecią-żania elektronarzędzia.Ładowanie akumulatora (rys. A)Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciemnarzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub podłuższym okresie składowania, jego ładunek osiągatylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje sięnaładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowaniai rozładowania. Podczas ładowania akumulator może sięnagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczeniaponiżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperaturaładowania wynosi około 24°C.• By naładować akumulator (14), wyjmij go z kosiarkii włóż do ładowarki (15). Akumulator daje się włożyćdo ładowarki tylko w jednym położeniu. Nie używajsiły, Sprawdź, czy akumulator został prawidłowowłożony do ładowarki.• Przyłącz ładowarkę do sieci.Ładowarka 8-godzinnaAkumulator uzyskuje pełny ładunek w ciągu około8 godzin. Nie pozostawiaj go w ładowarce dłużej niż24 godziny. Regularnie podładowuj go, gdy nie jestużywany w dłuższym okresie czasu. Pozostawionena dłużej rozładowane akumulatory tracą pojemnośći sprawność.Porada: Ładuj akumulator nocą. By osiągnąć maksy-malną sprawność, całkowicie rozładuj nowy akumulator(podczas pracy) i naładuj go sześć kolejnych razy.Regulacja pozycji rękojeści dodatkowej (rys. I)Rękojeść dodatkową (4) można ustawić w najwygodniej-szej dla siebie pozycji.• Kosiarkę oprzyj osłoną (9) o ziemię.• Poluzuj pokrętło mocujące (5).• Ustaw rękojeść w żądanym położeniu.• Mocno dokręć pokrętło mocujące.Regulacja wysokości kosiarki (rys. J)Teleskopowy trzonek (36) umożliwia ustalenie najwygod-niejszej dla siebie wysokości kosiarki.• Poluzuj pierścień (6).• By zwiększyć wysokość, wysuń trzonek.• By zmniejszyć wysokość, wsuń trzonek.• Dokręć pierścień.

Strona: 5

8Załączanie i wyłączanie (rys. K)Ze względów bezpieczeństwa kosiarka ta zawiera zabez-pieczenie przed niezamierzonym załączeniem.Załączanie• Przycisk blokujący (2) naciśnij kciukiem i jednocześ-nie wciśnij wyłącznik (1).• Zwolnij przycisk blokujący.Wyłączanie• Zwolnij wyłącznik (1).Uwaga! Nigdy nie próbuj blokować włączonego wy-łącznika.Nastawianie kosiarki na dokaszanie lub koszeniewyrównujące (rys. rys. L - N)Kosiarka ta może być używana zarówno do dokaszania(tak jak pokazano na rysunku L), jak i do koszenia wyrów-nującego (przycinanie wystającej trawy wzdłuż krawędzitrawników i grządek) tak, jak pokazano na rysunku M.Dokaszanie (rys. L i N)Przy dokaszaniu głowica kosiarki powinna się znajdowaćw pozycji przedstawionej na rysunku L. W przeciwnymrazie:• Jedną ręką trzymając rękojeść dodatkową, drugąręką chwyć pierścień (7) (rys. L).• Naciśnij pierścień w kierunku głowicy kosiarki i obróćgo w lewo aż do zatrzaśnięcia głowicy w pozycjidokaszania (rys. M).• Zwolnij pierścień.• Schowaj prowadnicę do krawędzi (11).Koszenie wyrównujące (rys. M i N)Przy koszeniu wyrównującym głowica kosiarki powinnasię znajdować w pozycji pokazanej na rysunku M.W przeciwnym razie:ręką chwyć pierścień (7) (rys. M).go w prawo aż do zatrzaśnięcia głowicy w pozycjidokaszania (rys. N).• Odchyl prowadnicę do krawędzi (11).Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy (rys. L)Dokaszanie• Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku L.• Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią rów-nomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo(rys. L).• Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry dodołu.• Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotachi wrażliwych roślinach.• Gdy kosiarka zacznie zwalniać, zmniejsz obciąże-nie.Koszenie wyrównująceOptymalne wyniki cięcia uzyskuje się, gdy rowki na brze-gach trawnika mają głębokość przynajmniej 50 mm.• Nie używaj kosiarki do tworzenia rowków. Do tegocelu najlepiej nadaje się szpadel.• Prowadź kosiarkę tak, jak pokazano na rysunkuL. Prowadnicę do krawędzi utrzymuj jak najbliżejkrawędzi trawnika.• By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.Ogólne zalecenie• By osiągnąć najlepsze wyniki pracy, koś tylko suchątrawę.• Gdy kosiarka nie jest używana, w miarę możliwościzawsze pozostawiaj akumulator w ładowarce przy-łączonej do sieci.KonserwacjaKosiarka firmy Black & Decker odznacza się dużątrwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracyniezbędne jest jej regularne czyszczenie.Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiemregularnego czyszczenia.Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiekprac konserwacyjnych wyjmij akumulator z kosiarki.Przed oczyszczeniem ładowarki wyjmij wtyczkę kablaz gniazda sieciowego.• Po użyciu odłącz akumulator i sprawdź kosiarkę,czy nie uległa uszkodzeniu.• Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub su-chej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w kosiarcei ładowarce.• Regularnie czyść obudowę silnika za pomocąwilgotnej szmaty. Nie używaj do tego celu żadnychściernych środków czyszczących ani takich, którezawierają rozpuszczalniki.• Regularnie czyść żyłkę tnącą i jej szpulę, używającdo tego celu miękkiej szczoteczki lub suchej szma-ty.• Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwaniatrawy i brudu ze spodu osłony.PrzechowywanieNawet gdy kosiarka nie jest używana przez kilka mie-sięcy, najlepiej jest pozostawić akumulator w ładowarceprzyłączonej do sieci. Jeżeli to niemożliwe, wykonajnastępujące operacje:• Całkowicie naładuj akumulator.• Wyjmij akumulator z kosiarki.• Pozostaw kosiarkę i akumulator w bezpiecznymi suchym miejscu o temperaturze w zakresie od+5 °C do +40 °C. Umieść akumulator na płaskiejpowierzchni.• Przed ponownym użyciem kosiarki po dłuższymokresie składowania całkowicie naładuj akumula-tor.Wykrywanie i usuwanie usterekGdyby kosiarka przestała prawidłowo działać, przeczytajponiższe wskazówki. Jeżeli nie uda się usunąć usterki,zwróć się do serwisu firmy Black & Decker.Uwaga! Przed wykonaniem opisanych poniżej czynnościwyjmij akumulator z kosiarki.

Strona: 6

9Kosiarka wolno pracuje• Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnieobracać. W razie potrzeby dokładnie ją oczyść.• Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystającyz obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 10 - 12 cm.W razie potrzeby utnij żyłkę tak, by akurat dosięgałado noża.Nie działa automatyczny mechanizm podającyżyłkę• Ściśnij języczki i zdejmij pokrywę szpuli z obudo-wy.• Wyciągnij żyłkę tnącą tak, by wystawała z obudowyna 10 - 12cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie jestwystarczająca, nawiń nową zgodnie z powyższymopisem.• Ponownie wciśnij szpulę na swoje miejsce i lekko• Języczki pokrywy ustaw odpowiednio względemwycięć w obudowie.• Gdy wystająca część żyłki tnącej jest dłuższa niżodległość obudowy szpuli od noża, przytnij żyłkętak, by akurat do niego dosięgała.Gdy automatyczny mechanizm podający nadal nie działa,spróbuj wykonać następujące operacje:• Starannie oczyść obudowę szpuli.• Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia w obudowieszpuli daje się swobodnie poruszać.• Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równonawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Ponownie włóższpulę w obudowę zgodnie z powyższym opisem.Szpula zablokowała się• Dokładnie oczyść obudowę szpuli.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić pro-dukt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będzieszgo już potrzebować, w trosce o ochronę środowiskanie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacjiodpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktówi opakowań niektóre materiały mogą być odzy-skane i ponownie wykorzystane. W ten sposóbchroni się środowisko naturalne i zmniejszapopyt na surowce.Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają oneoddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszech-nego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lubzobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przyzakupie nowego produktu.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wypro-dukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodniez obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu na-prawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielają infor-macji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesztakże w Internecie pod adresem: www. 2helpU. com.Akumulatory firmy Black & Decker dają sięwielokrotnie ładować, ale po ostatecznymzużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgod-nie z obowiązującymi przepisami o ochronieśrodowiska.• Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go odurządzenia.• Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowei litowo-jonowe podlegają recyklingowi. W tym celuoddaj je swojemu dilerowi lub do komunalnegozakładu utylizacji odpadów.Dane techniczneGLC2500Napięcie VDC18Prędkość obrotowabiegu jałowego obr/min 6800Masa kg 3, 2AkumulatorPojemność Ah 1, 5Masa kg 0, 8ŁadowarkaNapięcie VAC230Przybliżony czas ładowania h 8Masa kg 0, 5Deklaracja zgodności z normami UEFirma Black & Decker deklaruje niniejszym, że akumu-latorowa kosiarka żyłkowa nr kat. GLC2500 została wy-konana zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:2006/95/EG, EN 603352000/14/EC, kosiarka żyłkowa, L = 25cm,Aneks VI, nr 499 SNCH, L-5230 Sandweiler, Luksem-burgCiśnienie akustyczne zostało zmierzone zgodnie z normąEN ISO 3744:poziom ciśnienia akustycznego A 78, 6 dB(A)poziom mocy akustycznej A 89, 6 dB(A)gwarantowany poziom mocy akustycznej A 90 dB(A).

Strona: 7

10Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań narękojeści (suma wektorowa w trzech osiach) zmierzonawedług normy EN 786 = 4 m/s2, niepewność pomiaru= 1, 5 m/s2Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodnośćdanych technicznych i składa to oświadczenie w imieniufirmy Black & Decker.Kevin HewittDyrektor ds. TechnologiiUżytkowejBlack & DeckerSpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania01-09-2008

Strona: 8

117. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżelia) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianychwypadków, korozji, normalnego zużycia weksploatacji czy też innych czynników ze-wnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związku zuszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikają-cych z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09Warunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgod-nie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwa-rancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,jeżeli nie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powy-żej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypad-ku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;zst00084167- 13-10-2008

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Podkaszarki do trawy
Model/nazwa:
GLC2500
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker GLC2500

Dodatkowa instrukcja montażu Black And Decker Bt2500

Bezpośredni link do pobrania Dodatkowa instrukcja montażu Black And Decker Bt2500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatkowa instrukcja montażu Black And Decker Bt2500