Dodatek Instrukcja instalacji Dell Z9100 On

Instalacja Dell Z9100 On jest procesem, który pozwala użytkownikom na instalowanie i konfigurowanie sprzętu Dell Z9100 On. Dodatek do instalacji instrukcji jest dostępny na stronie internetowej Dell, a jego celem jest ułatwienie procesu instalacji i konfiguracji. Składa się on z instrukcji konfiguracji, wskazówek dotyczących instalacji i użytkowania, a także informacji na temat funkcji i opcji sprzętu. Dodatek instrukcji instalacji Dell Z9100 On jest przydatnym narzędziem dla osób, które chcą zainstalować i skonfigurować sprzęt Dell Z9100 On w sposób właściwy.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek Instrukcja instalacji Dell Z9100 On

Przejdź do treści

Węzeł metra
Instrukcja instalacji sprzętu

Zanim zaczniesz
Review następujące dokumenty:
Specyfikacje techniczne i środowiskowe
- https://topics-cdn. pdf
Instrukcja instalacji szyny Dell EMC
- https://downloads. pdf
Instrukcja instalacji ramienia Dell EMC do zarządzania kablami (CMA)
– Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku dostępnym w witrynie pomocy technicznej online firmy Dell EMC (https://www. com/support).

 • Sprawdź, czy dostępne są następujące elementy:
  – serwery węzłowe metro–2
  – Zestaw ramienia do zarządzania kablami–1
 • Sprawdź, czy sprzęt jest w pełni przystosowany do środowiska centrum danych.

Zainstaluj serwery węzłów metropolitalnych

 1. Zainstaluj serwery w stelażu, korzystając z Przewodnika instalacji szyn Dell EMC:
  a. Usuń szyny ślizgowe z pudełek i zainstaluj je w dwóch kolejnych lokalizacjach 1U w docelowej szafie serwerowej.
  b. Usuń węzły serwerowe ze skrzynek i zamontuj je na zainstalowanych szynach ślizgowych.
  UWAGA: Zamontuj serwer z dolnym serwisem Dell Tag (czas letni) w górnej pozycji.
 2. Zainstaluj jedną ramkę LCD na każdym serwerze.
 3. Zachowaj optyczne transceivery 10 GbE SFP do instalacji w następnej sekcji.

Zainstaluj zestaw ramienia do zarządzania kablami

 1. Przymocuj wspornik mocujący CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1. jpg" sizes="(max-width: 439px) 100vw, 439px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 439w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1-300x260. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 1" width="439" height="381" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Przymocuj tacę CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2. jpg" sizes="(max-width: 507px) 100vw, 507px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 507w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2-300x223. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 2" width="507" height="377" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 3. Przymocuj wstępnie okablowany zestaw ramienia do zarządzania kablami do zespołu wysuwanej szyny serwera w każdym węźle serwera.
  a. Podłącz wewnętrzny zacisk CMA (1) do lewej wewnętrznej szyny ślizgowej. Podłącz zewnętrzny zacisk CMA (2) do lewej zewnętrznej szyny stałej.
  C. Powtórz dla każdego węzła serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3. jpg 707w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3-282x300. jpg 282w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 3" width="640" height="682" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 282w"/>D. Przymocuj pętlę kablową i czerwony kabel serwisowy z boku stelaża za pomocą rzepów. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-CAUTION. jpg" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="31" height="26" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>UWAGA: Upewnij się, że pętla kablowa jest bezpiecznie podparta na stelażu i nie ciągnie za kable w ramionach zarządzających.

Podłącz kable zestawu CMA do węzłów serwera

Poniższy obraz etykiety mapy portów przedstawia przypisanie portów dla następujących kroków:

 1. Zainstaluj moduły WAN SFP w dwóch portach WAN w każdym węźle. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN1 na mapie portów. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN2 na mapie portów. Aby upewnić się, że są one dobrze zatrzaśnięte, pociągnij delikatnie każdy z
  Moduły we/wy SFP. Jeśli SFP jest luźny:
  1. Zwolnij zatrzask sprężynowy.
  2. Wciśnij SFP do końca.
  3. Zamknij zatrzask sprężynowy. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1-300x74. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — Connect CMA 1" width="640" height="158" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>4. Powtórz dla każdego węzła. png" alt="symbol" width="46" height="44" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>UWAGA: W przypadku lokalnych konfiguracji systemu: a) Zainstaluj moduły SFP WAN w porcie WAN w celu zachowania bezpieczeństwa i/lub potencjalnego użycia w przyszłości, b) Upewnij się, że wtyczki kablowe są na miejscu, aby chronić moduł SFP, gdy nie jest używany.
 2. Podłącz kable LCOM Direct Attach Copper (DAC) do dwóch portów LCOM w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM1 do portu oznaczonego LCOM1 na mapie portów.
  Powtórz w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM2 do portu oznaczonego LCOM2 na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze osadzone, pociągając lekko za kabel przy każdym połączeniu węzła.
 3. Podłącz kable MGMT Ethernet do dwóch portów MGMT w każdym węźle. Podłącz zielony kabel oznaczony MGMT1 do portu MGMT1, jak pokazano na mapie portów. Powtórz w każdym węźle. Podłącz fioletowy kabel oznaczony MGMT2 do portu MGMT2, jak pokazano na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze zatrzaśnięte na każdym połączeniu węzła, pociągając lekko za kabel na każdym połączeniu węzła.
 4. Podłącz kable zasilające AC do zasilaczy w każdym węźle. Podłącz czarny kabel zasilający do zasilacza PSU1/czarnego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów. Podłącz szary kabel zasilający do PSU2 / szarego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów.
  D. Sprawdź, czy poprowadzenie kabla zasilającego umożliwia swobodne poruszanie się każdego węzła serwera na wysuwanych szynach. jpg"/>UWAGA: Zwiń kabel zasilający i przymocuj go do uchwytu zasilacza za pomocą dołączonego
  Paski na rzepy, jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się, że pasek podnosi moc
  kabel, aby zapobiec wiązaniu, gdy serwer jest rozszerzany podczas usługi.

Podłącz kable zasilające do nadmiarowych źródeł zasilania sieciowego

Podłącz czarny i szary kabel zasilający do oddzielnych źródeł zasilania. jpg"/>UWAGA: Do utrzymania wysokiej dostępności wymagane są nadmiarowe połączenia zasilania. Upewnij się, że szare i czarne przewody są podłączone do oddzielnych zasilaczy.

 1. Podłącz szare kable zasilające do jednostki dystrybucji zasilania A (PDU).
 2. Podłącz czarne kable zasilające do listwy zasilającej B PDU.

Sprawdź połączenia i zasilanie węzła metra

 1. Sprawdź, czy każdy węzeł otrzymuje zasilanie z OBU stref zasilania. Sprawdź, czy uchwyt zasilacza świeci na ZIELONO dla obu zasilaczy w każdym węźle. jpg"/>UWAGA: Jeśli dioda LED PSU nie świeci, sprawdź połączenia kabla zasilającego. Jeśli dioda LED nie świeci na ZIELONO, zapoznaj się z instrukcją instalacji i serwisu PowerEdge R640 () w celu uzyskania dalszych informacji o stanie diody LED zasilacza. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED. jpg" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 502w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED-300x155. jpg 300w" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="502" height="259" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Włącz oba serwery i sprawdź stan kondycji na przednim lewym panelu. Sprawdź, czy wskaźnik przełącznika zasilania jest ZIELONY (z prawej strony z przodu). Sprawdź, czy nie ma POMARAŃCZOWYCH diod LED stanu zdrowia (lewy przód). plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2. jpg 997w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-300x70. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-768x178. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 2" width="640" height="148" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>
 3. Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na ZIELONO dla portów MGMT1 i MGMT2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3. jpg" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 402w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3-300x154. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 3" width="402" height="206" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 4. Sprawdź, czy diody LED LINK świecą na ZIELONO dla portów LCOM1 i LCOM2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4. jpg 662w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4-300x62. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 4" width="640" height="132" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

  Nawiąż połączenia z lokalnymi klientami

  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. Zamocuj kable zarówno w CMA, jak i z boku szafki za pomocą rzepów. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą być kierowane przez zestaw CMA, aby zachować wysoką dostępność podczas operacji usługi. Zapewnij odpowiednią długość, aby utrzymać ruchy ramion i zdrowie kabla.

  1. Podłącz dostarczone przez klienta kable światłowodowe z sieci SAN typu front-end i back-end do odpowiednich portów węzłów metra na obu dyrektorach. jpg"/>UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia lub zanieczyszczenia, nie dotykaj końców jakiegokolwiek kabla światłowodowego. jpg"/>UWAGA: Użyj nadmiarowych fizycznych łączy Fibre Channel, aby połączyć każdy host z dyrektorami węzła metropolitalnego, a każdego dyrektora węzła metropolitalnego z pamięcią masową zaplecza. Aby zapobiec niedostępności danych, upewnij się, że każdy host w magazynie view ma ścieżki do obu katalogów w klastrze i że konfiguracja wielościeżkowa rozdziela ścieżki równomiernie między katalogami A i B. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links. jpg 1002w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-300x112. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-768x287. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — fizyczne łącza Fibre Channel" width="696" height="261" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>UWAGA: Połączenia światłowodowe na HBA2 są odwrócone w porównaniu z HBA1.
  2. Podłącz port „CUST” węzła metra do sieci IP klienta na obu dyrektorach:

  Nawiąż połączenia z klientami metra

  UWAGA: Ta sekcja dotyczy wyłącznie konfiguracji systemu „metro” z dwoma klastrami. Pomiń tę sekcję w przypadku „lokalnych” konfiguracji systemu.
  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą przechodzić przez CMA (ramię mechaniczne), aby utrzymać HA podczas operacji serwisowych.

  1. Połącz połączenia IP sieci WAN między klastrami. Upewnij się, że każdy węzeł lub dyrektor ma dwie niezależne ścieżki do każdego węzła lub dyrektora w innym klastrze. Węzeł Metro obsługuje tylko połączenia światłowodowe IP WAN. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2. jpg 994w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-300x104. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-768x267. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — połączenia klientów 2" width="640" height="223" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   Następne kroki

   • Aby skonfigurować węzeł metro, przejdź do pulpitu SolVe lub SolVe Online, a następnie postępuj zgodnie ze ścieżką Procedury administracyjne VPLEX → Konfiguracja → Skonfiguruj węzeł metro.
   • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług, konserwacji i rozwiązywania problemów, pobierz pulpit SolVe ze strony SupportZone lub przejdź do SolVe Online (https://solveonline. com/solve/home).

   Szybki lokalizator zasobów

   Aby uzyskać dostęp do dodatkowej dokumentacji i filmów dotyczących węzła metra, zeskanuj kod QRL firmy Dell EMC za pomocą smartfona.

   https://www. com/Storage/Metro_node

   Dell P/N: 6Y7M8 wer. A00
   2020 - 12
   Copyright © 2020 Dell Inc. lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Dokumenty / Zasoby

   Referencje

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Dell

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Dell.
Mamy 2, 028 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 212 produktów Dell w kategorii Laptopy.

 • 1
 • 23456789acdefgilmnpstvwxz

Dopłata do pelletu to jednorazowe świadczenie pieniężne do ogrzewania w wysokości 3 tys. zł. Wniosek o nią należy skierować do samorządu na przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Jak go wypełnić?

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu – instrukcja krok po kroku

Krok 1. Dane osobowe

W pierwszej kolejności wpisz informację do kogo kierujesz wniosek. Dopłatę do pelletu wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o tą dopłatę. I to do nich, wraz z nazwą urzędu, należy kierować ten formularz.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - organ

Instrukcja

INFOR

Krok 2. CZĘŚĆ I

Następnie uzupełnij swoje dane osobowe. Wpisz kolejno drukowanymi literami: swoje imię (jeśli posiadasz dwa uzupełnij dwa), nazwisko, obywatelstwo, a także numer PESEL.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dane wnioskodawcy

Pozycja numer 5 przeznaczona jest do wypełnienia przez obcokrajowców. Osoby, które mają nadany numer PESEL nie muszą podawać serii i numeru dokumentu tożsamości. Jeśli jesteś cudzoziemcem, któremu przysługuje ten dodatek i nie posiadasz numeru PESEL, wpisz serię i numer dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dokument tożsamości

Obcokrajowcom posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce i przebywającym na jej terenie również przysługuje dofinansowanie do pelletu.

Krok 3. Adres i miejsce zamieszkania

W kolej części zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych dotyczących twojego miejsca zamieszkania. Wpisz nazwę gminy, czy też dzielnicy miasta, którą zamieszkujesz, a następnie podaj dokładny adres. Nie ma znaczenia twój adres zameldowania ani to, czy jesteś właścicielem danej nieruchomości, czy ją zamieszkujesz na innej podstawie prawnej. Ważny jest adres zamieszkania na dzień złożenia wniosku.

Pozycja nr 06 i 07, czyli numer telefonu i adres poczty elektronicznej nie są obowiązkowe. Nie musisz ich wpisywać.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - adres wnioskodawcy

Jeśli chcesz zostać powiadomiony o przyznanym Ci dodatku do ogrzewania drogą elektroniczną podaj swój adres e_mail. Nie jest to część obowiązkowa, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od przekazania takiej decyzji.

Krok 4. Forma wypłaty [przelew na rachunek bankowy bądź gotówka]

Tą część wypełnij, jeśli chcesz otrzymać pieniądze na rachunek bankowy. Nie jest to jedyna forma. Możesz go otrzymać również w formie gotówki „do ręki”. Jeśli chcesz dostać świadczenie w gotówce, pozostaw to miejsce niewypełnione. Dla pewności możesz je również przekreślić poziomą kreską.

Jeśli wybierasz wypłatę dodatku na rachunek bankowy wpisz najpierw numer składający się z 26 cyfr, a poniżej imię i nazwisko jego posiadacza.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - sposób wypłaty pieniędzy

Krok 5. Dane członków gospodarstwa domowego

W drugiej części zostaniesz poproszony o zadeklarowanie liczby osób twojego gospodarstwa domowego. Jeśli prowadzisz je samodzielnie, zaznacz znakiem X bądź V „jednoosobowe”, jeśli liczy ono więcej niż jednego członka, wpisz X bądź V w drugim okienku i uzupełnij dokładną liczbę osób, uwzględniając w niej siebie.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dane członków gospodarstwa

W kolejnej części podaj dane wszystkich pozostałych członków twojego gospodarstwa domowego. Jeśli liczy ono więcej niż sześć osób, dane pozostałych wpisz na drugim formularzu. Serię i numer dokumentu tożsamości uzupełnij tylko, jeśli członek twojego gospodarstwa domowego nie posiada numeru PESEL.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dane członków

Pamiętaj, że dodatek do pelletu przysługuje w myśl zasady „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem wszystkie osoby zamieszkujące pod tym samym adresem otrzymają tylko jedno świadczenie, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy samodzielne gospodarstwo domowe.

W przypadku, gdy wniosek złoży kilka osób z tego samego gospodarstwa domowego dopłata zostanie przyznana pierwszej osobie, która złożyła wniosek. Pozostałe zostaną odrzucone.

.

Krok 6. Główne źródła ogrzewania domu

Następnie w formularzu zaznacz jedno – główne, źródło ogrzewania.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - główne źródło

Dodatek do pelletu przysługuje Ci tylko, jeśli do dnia 11 sierpnia 2022 roku została złożona deklaracja do CEEB o źródłach ogrzewania w twoim budynku – w przypadku starszych źródeł ciepła. Data graniczna nie ma znaczenia jeśli to źródło ciepła zgłoszone po raz pierwszy. Przy czym nie ma znaczenia kto składał deklarację – obowiązek ten spoczywał bowiem na właścicielu nieruchomości. Jeśli jesteś najemcą, bądź użytkownikiem i nie składałeś jej, a zrobił to właściciel, to ty masz prawo do dodatku do pelletu. Zweryfikuj jednak, czy została ona przekazana. Możesz to zrobić pod adresem:

https://www. pl/aktualnosc/sprawdz-swoja-deklaracje-ceeb-nowa-e-usluga

Krok 7. Rodzaj wykorzystywanego paliwa

W tej części przekaż informację o paliwie, którym zasilane jest główne źródło ciepła w twoim domostwie. W przypadku dodatku do pelletu zaznacz pierwszą pozycję – „pelet”.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - rodzaj wykorzystywanego paliwa

Krok 8. Oświadczenie o podaniu prawdziwych danych, po rygorem odpowiedzialności karnej

W ostatniej części znajdują się oświadczenia. Złożenie podpisu na wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń. Deklarujesz, że wszystkie wymienione w niniejszym wniosku osoby są członkami twojego gospodarstwa domowego, że nie wnioskowałeś o dodatek węglowy oraz, że wszystkie podane tu informacje są zgodne z prawdą.

Nie zapomnij złożyć odręcznego podpisu na formularzu. Możesz również każdą stronę opatrzeć parafą – nie jest to jednak warunek konieczny.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - oświadczenia

Ważne! Jeśli korzystasz z lokalnej sieci ciepłowniczej dołącz do wniosku oświadczenie właściciela lub zarządy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji budynków.

Jak złożyć wniosek o dodatek do pelletu?

Wypełniony wniosek o dopłatę do tego paliwa możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście, wysłać pocztą nadając list polecony, bądź wysłać przez Internet. Do tego ostatniego potrzebujesz konto ePUAP oraz profil zaufany

Jak wysłać wniosek o dodatek do pelletu przez Internet?

Możesz to zrobić tylko w jeden sposób. Mianowicie wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek załącz do pisma skierowanego do urzędu przez ePUAP. Zrobisz to pod adresem:
https://epuap. pl/

Nie ma do tego dedykowanej zakładki, przez którą możesz to zrobić bezpośrednio wypełniając tam aktywny wniosek. Może zostać przesłany tylko w formie załącznika do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego".

Tu znajdziesz pełną instrukcję wysyłki wniosku o dodatek do drewna przez ePUAP >>>>>>

Wzór wniosku o dodatek do pelletu do pobrania:

Dodatek Instrukcja instalacji Dell Z9100 On

Bezpośredni link do pobrania Dodatek Instrukcja instalacji Dell Z9100 On

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek Instrukcja instalacji Dell Z9100 On