Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Aeg X66453md10

Aeg X66453md10 to wielofunkcyjny zestaw do montażu i uruchamiania. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy, w tym mocowanie, przewody elektryczne, instrukcje montażu i uruchamiania. Dzięki temu można go szybko i łatwo zainstalować. Zestaw można wykorzystać do instalacji wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym oświetlenia, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych i innych. Zestaw zawiera również wszystkie niezbędne dane, w tym schematy, diagramy i instrukcje. Wszystkie elementy są zgodne z normami bezpieczeństwa i są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje wydajną i niezawodną instalację.

Ostatnia aktualizacja: Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Aeg X66453md10

Połączenie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym umożliwia zapisanie obrazu zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.

Ponadto, jeśli połączysz skaner ScanSnap z serwerem ScanSnap Cloud, będziesz mógł zapisać obraz zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap w żądanej usłudze w chmurze przy pomocy serwera ScanSnap Cloud. Zapisany obraz można wyświetlić na swoim urządzeniu przenośnym.

 • Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów bezpośrednio w urządzeniu przenośnym

 • Podczas zapisywania obrazów w usłudze w chmurze

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów bezpośrednio w urządzeniu przenośnym

Użyj aplikacji ScanSnap Connect Application, aby połączyć skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym i zapisywać zeskanowane obrazy bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.

Zainstaluj aplikację ScanSnap Connect Application w następujący sposób.

UWAGA

 • Aby połączyć skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym, musisz połączyć skaner i urządzenie przenośne z tym samym bezprzewodowym punktem dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Łączenie skanera ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu, musisz skonfigurować ScanSnap po to, by można go było używać z wyprzedzeniem z aplikacją ScanSnap Home. Aby skonfigurować ScanSnap, zapoznaj się z Zaczynamy i połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu. com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/pl/help/webhelp/topic/ix100_setup_top.

  Jeśli już zainstalowano aplikację ScanSnap Home, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień Wi-Fi, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  1. Zainstaluj aplikację ScanSnap Connect Application na urządzeniu przenośnym.

   Zainstaluj aplikację ScanSnap Connect Application z tutaj.

  2. Uruchom aplikację ScanSnap Connect Application.

   Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

  Aby poznać szczegóły jak obsługiwać aplikację ScanSnap Connect Application, zapoznaj się z Podręcznikiem podstawowej obsługi (Połączenie komórkowe).

  Aby wyświetlić Podręcznik podstawowej obsługi (Połączenie komórkowe) na swoim urządzeniu przenośnym, uruchom aplikację ScanSnap Connect Application na urządzeniu i stuknij przycisk [] (iOS)/ (Android) przycisk [Pomoc] na ekranie [Lista plików] aplikacji ScanSnap Connect Application.

  Podczas zapisywania obrazów w usłudze w chmurze

  Używaj aplikacji ScanSnap Cloud, gdy zapisujesz zeskanowane obrazy do usługi w chmurze przy pomocy urządzenia przenośnego.

  Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

  Zainstaluj aplikację ScanSnap Cloud w następujący sposób.

 • Zainstaluj aplikację ScanSnap Cloud na urządzeniu przenośnym.

  Zainstaluj aplikację ScanSnap Cloud w

 • Uruchom aplikację ScanSnap Cloud.

  Szczegóły dotyczące sposobu konfiguracji i obsługi oprogramowania ScanSnap Cloud znajdziesz w Pomocy ScanSnap Cloud.

  Podręczniki użytkownika, instrukcje i przewodniki dotyczące produktów Frigidaire.

  Szukaj

  FRIGIDAIRE GRMC2273C Multi-Door Refrigerator Before You Start Set up your refrigerator Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Choose a place near a grounded electrical outlet, allowing for clearances for ease of installation, proper circulation, and plumbing and electrical connections. Before operating for the first time After you remove all …

  Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE GRMC2273C Multi-Door Refrigerator User Guide”

  FRIGIDAIRE GRMC2273BF Multi-Door Refrigerator Before you start Set up your refrigerator Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. plus/frigidaire/grmc2273bf-multi-door-refrigerator-manual">Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE GRMC2273BF Multi-Door Refrigerator User Guide”

  FRIGIDAIRE FPHT2097SS Top Freezer Refrigerator Before you start Set up your refrigerator Remove the tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Before operating for the first time After you …

  Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE FPHT2097SS Top Freezer Refrigerator User Guide”

  FRIGIDAIRE PCWM3080AF Professional 30 Inch Microwave Combination Oven BEFORE YOU START Set up your oven Remove all packaging material and tape. Make sure your turntable, and microwave and oven racks are in place prior to operating. Check out your Use & Care Manual for tips to help care for your single wall oven / microwave …

  Kontynuuj czytanie “FRIGIDAIRE PCWM3080AF Professional 30 Inch Microwave Combination Oven User Guide”

  FRIGIDAIRE GCWS2767AF 27 Inch Single Electric Wall Oven Introduction Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together. This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. …

  Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GCWS2767AF 27-calowy pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny — instrukcja obsługi”

  Instrukcja obsługi płyty elektrycznej FRIGIDAIRE FFEC3025US Usuń opakowanie Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę. Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania i konserwacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące pielęgnacji płyty kuchennej. Użyj środka do czyszczenia płyt kuchennych Nałóż na płytę krem ​​do czyszczenia płyt ceramicznych i wypoleruj czystym ręcznikiem papierowym, aby zapobiec zadrapaniom. Dopasuj naczynia…

  Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FFEC3025US Podręcznik użytkownika płyty elektrycznej”

  FRIGIDAIRE GCCE3049AS Płyta elektryczna PRZED URUCHOMIENIEM Usuń opakowanie Usuń wszystkie materiały opakowania i taśmę. Mecz …

  Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE GCCE3049AS Podręcznik użytkownika płyty elektrycznej”

  FRIGIDAIRE 30-calowy samoczyszczący pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny ELEKTRYCZNY PIEKARNIK ŚCIENNY INSTRUKCJE INSTALACJI INSTALACJA I SERWIS MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA. WAŻNE: ZACHOWAJ DO UŻYTKU LOKALNEGO INSPEKTORA ELEKTRYCZNEGO. PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. OSTRZEŻENIE: DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA: Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w…

  Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE 30-calowy samoczyszczący pojedynczy elektryczny piekarnik ścienny — instrukcja obsługi”

  FRIGIDAIRE FCWD3027AS Piekarnik elektryczny z podwójnymi ściankami PRZED ROZPOCZĘCIEM Ustawianie piekarnika Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i taśmę oraz upewnij się, że ruszty piekarnika są na swoim miejscu przed uruchomieniem piekarnika ściennego. Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania i konserwacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące pielęgnacji piekarnika ściennego. Ustaw swój zegar To proste! …

  Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE FCWD3027AS Przewodnik użytkownika elektrycznego piekarnika z podwójnymi ściankami”

  INSTRUKCJA INSTALACJI AUTOMATYCZNEJ KOMPUTERKI DO LODU A23224101 Automatyczna kostkarka do lodu Instalację zestawu kostkarki do lodu zaleca się powierzyć autoryzowanemu serwisantowi. OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, należy odłączyć lodówkę od zasilania elektrycznego przed podłączeniem do niej przewodu doprowadzającego wodę. Podłącz kostkarkę do…

  Kontynuuj czytanie „FRIGIDAIRE A23224101 Instrukcja obsługi automatycznej kostkarki do lodu”

  KIOCERA MITA KM1650 instrukcja obsługi POLSKIProducent: KIOCERA MITAModel: KM1650Jezyk: POLSKI

  KM-1650
  KM-2050
  KM-2550

  Podręcznik podstawowej obsługi

  Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji

  1

  Automatyczne wybieranie
  papieru do kopiowania o tym
  samym rozmiarze co oryginał:
  Tryb automatycznego wyboru
  papieru (Patrz strona 3-2)

  2

  Zmniejszanie/powiększanie dla
  określonego rozmiaru kasety:
  Tryb automatycznego
  powiększania (Patrz strona 3-5)
  11 × 17 ": 129%
  A3: 141%
  8 1/2 × 11 "
  A4

  3

  Zmniejszanie/powiększanie w
  zakresie od 25 do 200%: Tryb
  powiększania (Patrz strona 3-7)
  25%

  200%
  5 1/2 × 8 1/2 ": 64%
  A5: 70%

  4

  Kopiowanie z wcześniej
  zapisanym współczynnikiem
  powiększenia: Tryb
  predefiniowanego
  powiększenia (Patrz strona 3-8)

  5

  Wykonywanie kopii
  dwustronnych z różnych typów
  oryginałów: Tryb kopiowania
  dwustronnego
  (Patrz strona 3-9)

  6

  Kopiowanie oryginałów
  dwustronnych na oddzielnych
  arkuszach: tryb rozdzielania
  (Patrz strona 3-12)
  7

  Automatyczne sortowanie
  zestawów kopii: tryb sortowania
  (Patrz strona 3-14)
  !
  !

  !
  !

  Zmiana orientacji kopii według
  zestawu: tryb przesuwania
  (Patrz rozdział 1, Podręcznik
  zaawansowanej obsługi)

  

  kopiach: tryb marginesu
  (patrz rozdział 1, Podręcznik
  Połączenie dwóch lub czterech
  oryginałów w jedną stronę kopii:
  tryb łączenia (zapoznaj się
  z rozdziałem 1, Podręcznik
  3
  2
  10 Tworzenie marginesu na

  9

  8

  11 Wykonywanie kopii o czystych 12 Używany do kopiowania wielu
  brzegach: tryb czyszczenia
  brzegów (patrz rozdział 1,
  Podręcznik zaawansowanej
  obsługi)

  PODRĘCZNIK PODSTAWOWEJ OBSŁUGI

  oryginałów w ciągu jednej
  operacji: kopiowanie ciągłe
  i

  13 Zapamiętywanie ustawień

  kopiowania: funkcja
  programowania (zapoznaj się z
  rozdziałem 1, Podręcznik
  16 Pełen zakres opcjonalnego

  14 Wybór języka używanego w

  15 Korzystanie z kodów

  komunikatach: ustawienie
  Język (Patrz strona 2-18)

  English

  identyfikacyjnych do kontrolowania
  liczby wykonywanych kopii:
  tryb rozliczania zadań
  (zapoznaj się z rozdziałem 4,
  Kaseta podawania papieru
  (Patrz strona 4-7)

  Moduł druku dwustronnego
  (Patrz strona 4-8)

  Moduł wykańczania
  Separator zadań
  (Patrz strona 4-12)

  Licznik kluczy
  (Patrz strona 4-13)

  Zestaw faksu
  (Patrz strona 4-14)

  Zestaw skanera
  sieciowego
  Karta pamięci
  (CompactFlash)
  Dysk twardy
  (Patrz strona 4-15)

  Dodatkowa pamięć
  sprzętu: Moduł przetwarzania
  dokumentów
  (Patrz strona 4-3)

  ii

  Informacje o regulacjach
  prawnych i bezpieczeństwie
  Przeczytaj te informacje przed rozpoczęciem eksploatacji
  urządzenia. Ten rozdział zawiera omówienie następujących
  tematów:
  o
  o

  Zastrzeżenia prawne....................................................... iv
  Program Energy Star........................................................ v
  Konwencje dotyczące bezpieczeństwa........................... vi
  Etykiety ostrzegawcze................................................... viii
  Ostrzeżenia dotyczące instalacji..................................... ix
  Zasilanie/uziemienie urządzenia...................................... x
  Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji................................ xi
  Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera................. xiv

  Odłączanie zasilania...................................................... xv
  Deklaracja zgodności z normami UE............................. xv

  iii

  Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie

  Zastrzeżenia prawne
  Ostrzeżenie: Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody
  spowodowane niewłaściwą instalacją.
  Uwaga
  Informacje podane w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
  uprzedzenia. W przyszłych wydaniach mogą zostać dodane strony.
  Prosimy o wyrozumiałość w przypadku niedokładności lub błędów
  typograficznych w bieżącej wersji.
  Firma nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków podczas
  wykonywania czynności podanych w podręczniku. Firma również nie
  ponosi odpowiedzialności za usterki w oprogramowaniu systemowym
  drukarki (zawartym w jej pamięci ROM).

  Prawa autorskie
  Ten podręcznik obsługi przeznaczony jest dla modeli 1650, 2050 i 2550.
  W tym podręczniku model 1650 określany jest jako model drukujący z
  szybkością 16 ppm (stron na minutę), 2050 jako drukujący z prędkością
  20 ppm (stron na minutę), a 2550 z prędkością 25 ppm (stron na minutę).
  Niniejszy podręcznik oraz wszelkie materiały sprzedawane i dostarczane
  przy sprzedaży urządzenia lub związane z nią chronione są prawem
  autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopie całości lub części
  tego podręcznika oraz dowolne jego elementy podlegające prawu
  autorskiemu muszą zawierać takie samo zastrzeżenie praw autorskich,
  jak materiał, z którego została zrobiona kopia.

  Znaki handlowe
  PRESCRIBE to zastrzeżony znak handlowy firmy Kyocera Corporation.
  KPDL i KIR (Kyocera Image Refinement) to znaki handlowe firmy Kyocera
  Corporation.
  Diablo 630 to produkt firmy Xerox Corporation. IBM Proprinter X24E to
  produkt firmy International Business Machines Corporation. Epson LQ-850
  to produkt firmy Seiko Epson Corporation. Hewlett-Packard, PCL i PJL to
  zastrzeżone znaki handlowe firmy Hewlett-Packard Company. Centronics
  to znak handlowy firmy Centronics Data Computer Corp. PostScript to
  zastrzeżony znak handlowy firmy Adobe Systems Incorporated. Macintosh
  to zastrzeżony znak handlowy firmy Apple computer, Inc. Microsoft,
  Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki handlowe firmy Microsoft
  Corporation. PowerPC to znak handlowy firmy International Business
  Machines Corporation. ENERGY STAR to znak zastrzeżony w USA.
  Wszelkie inne nazwy handlowe i produktów to znaki handlowe lub
  zastrzeżone znaki handlowe odpowiednich firm.
  CompactFlash i CF to znaki handlowe firmy SanDisk Corporation w
  Ameryce.

  iv

  Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania
  Kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim może być
  niedozwolone bez zgody właściciela praw autorskich.

  W żadnych okolicznościach nie można kopiować walut krajowych lub
  zagranicznych.

  Zabronione może również być kopiowanie innych dokumentów.

  Program Energy Star
  Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie
  ENERGY STAR stwierdzamy, że produkt ten jest zgodny ze standardami
  przedstawionymi w programie International Energy Star.
  Głównym celem programu International Energy Star jest zachęcanie do
  oszczędnego zużycia energii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
  środowiska związanego ze zużywaniem energii przez promowanie
  wytwarzania i sprzedaży produktów spełniających standardy tego
  programu.
  Standardy programu International Energy Star wymagają, aby urządzenia
  wielofunkcyjne były wyposażone w tryb niskiego zużycia energii i
  automatyczny tryb energooszczędny. Po określonym czasie od ostatniej
  operacji urządzenie pozostaje w trybie oczekiwania lub przechodzi do
  trybu trybu niskiego zużycia energii lub automatycznego trybu
  energooszczędnego i zmniejsza pobór energii. Niniejszy produkt
  wyposażono w następujące funkcje, tak aby był zgodny ze standardami
  programu International Energy Star:

  Tryb niskiego zużycia energii
  Urządzenie automatycznie przechodzi do trybu niskiego zużycia energii po
  15 minutach bezczynności. Okres trybu oczekiwania urządzenia przed
  przejściem do trybu niskiego zużycia energii można wydłużyć. Aby
  uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Tryb niskiego zużycia
  energii na stronie 3-18.

  Automatyczny tryb energooszczędny
  Urządzenie wchodzi w automatyczny tryb energooszczędny po
  30 minutach (dla modeli 16 i 20 ppm) lub 45 minutach (model 25 ppm)
  nieaktywności. Okres trybu oczekiwania urządzenia przed przejściem do
  automatycznego trybu energooszczędnego można wydłużyć. Aby
  uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Automatyczny tryb
  energooszczędny na stronie 3-19.

  Tryb dwustronny
  Program Energy Star zaleca korzystanie z kopiowania dwustronnego, co
  zmniejsza wpływ na środowisko. Aby uzyskać informacje dotyczące
  dodawania funkcji kopiowania dwustronnego do tego urządzenia,
  skontaktuj się ze sprzedawcą lub pracownikiem serwisu. Aby uzyskać
  więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Moduł druku dwustronnego na
  stronie 4-8.
  v

  Wtórne przetwarzanie papieru
  W ramach programu Energy Star Program zachęca się także do
  wykorzystywania papieru wtórnie przetworzonego. Aby uzyskać
  informacje dotyczące zalecanych typów papieru, skontaktuj się ze
  sprzedawcą lub pracownikiem serwisu.

  Konwencje dotyczące bezpieczeństwa
  Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia proszę przeczytać ten
  Podręcznik podstawowej obsługi. Należy go przechowywać w
  pobliżu urządzenia, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji.
  Elementy tego podręcznika i części maszyny oznaczone są symbolami z
  ostrzeżeniami, których celem jest ochrona użytkownika, innych osób oraz
  otoczenia. Ponadto zapewnienie poprawnego i bezpiecznego stosowania
  urządzenia.
  Symbole i ich znaczenia przedstawione są poniżej.

  Niebezpieczeństwo: Oznacza, że brak uwagi lub
  niestosowanie się do podanych zaleceń może z dużym
  prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia, a nawet
  śmierć.

  UWAGA: Oznacza, że brak uwagi lub niestosowanie się do
  podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet
  Ostrzeżenie: Oznacza, że brak uwagi lub niestosowanie się do
  podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia
  mechaniczne.
  Symbole
  Podane symbole wskazują, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia.
  Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.

  .... [Ogólne ostrzeżenie]

  .... [Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym]

  .... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]

  vi

  Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie
  Podane symbole wskazują, że dana sekcja zawiera informacje o
  czynnościach zabronionych. Rodzaje zabronionych czynności wskazane
  są wewnątrz symbolu. [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]

  .... [Zabronione rozkładanie]

  czynnościach, które muszą być wykonane. Rodzaje wymaganych
  czynności wskazane są wewnątrz symbolu. [Alarm dotyczący wymaganej czynności]

  .... [Usuń wtyczkę z gniazdka]

  .... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda z uziemieniem]

  Proszę skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby zamówić
  wymianę (wymagana opłata), jeżeli ostrzeżenia w tym Podręczniku
  podstawowej obsługi są nieczytelne lub jeżeli brakuje podręcznika.

  vii

  Etykiety ostrzegawcze
  Etykiety ostrzegawcze zostały dołączone do tego urządzenia w
  następujących miejscach, ze względów bezpieczeństwa. Należy uważać,
  aby nie spowodować pożaru lub porażenia prądem podczas usuwania
  zablokowania papieru lub przy wymianie toneru.

  Etykieta 2

  Etykieta 3

  Wysoka temperatura wewnątrz. Nie
  dotykaj części w tym obszarze,
  ponieważ może to spowodować
  poparzenia.

  Wysokie napięcie wewnątrz. Nigdy
  nie dotykaj części w tym obszarze,
  porażenie prądem.

  Etykieta 4

  Etykieta 1
  dotykaj części w tym obszarze, ponieważ
  może to spowodować poparzenia.

  Wysoka temperatura wewnątrz.
  Nie dotykaj części w tym obszarze,
  Notatka: Nie usuwaj tych etykiet.

  viii

  Ostrzeżenia dotyczące instalacji
  Otoczenie

  Ostrzeżenie: Nie umieszczaj urządzenia na
  powierzchniach niestabilnych lub pochyłych. Może to
  spowodować spadnięcie lub zsunięcie się urządzenia. W takich
  przypadkach istnieje ryzyko obrażeń osób lub uszkodzenia
  Należy unikać miejsc o dużej wilgotności, zapyleniu lub
  zanieczyszczonych. Jeżeli pył lub brud osadzą się na wtyczce,
  należy oczyścić wtyczkę w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub
  porażenia elektrycznego.
  Unikaj miejsc przy kaloryferach, grzejnikach lub innych źródłach
  ciepła lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, aby uniknąć
  ryzyka pożaru.
  Aby zapewnić właściwe chłodzenie i ułatwić wymianę części i
  konserwację, należy zapewnić odpowiedni dostęp do
  urządzenia, jak pokazano niżej. O odpowiednią przestrzeń
  należy szczególnie zadbać przy otworach wentylacyjnych, co
  zapewni właściwą wentylację urządzenia.
  Tył:
  3 15/16 "
  10 cm
  Str. lewa:
  11 13/16 "
  30 cm
  Przód:
  39 3/8 "
  100 cm

  Str. prawa:
  30 cm

  Inne ostrzeżenia
  Negatywne warunki środowiskowe mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
  działania i wydajność urządzenia. Urządzenie należy umieścić w
  pomieszczeniu z klimatyzacją (zalecana temperatura pomieszczenia:
  około 23°C (73, 4 °F), wilgotność: około 50%) i unikać podanych miejsc
  przy wyborze miejsca postawienia maszyny.
  Blisko okien lub miejsc narażonych na bezpośrednie promienie
  słoneczne.

  Narażonych na drgania.

  Narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.

  ix

  Narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego
  powietrza.

  Ze słabym przepływem powietrza.

  Jeśli podłoga jest delikatna, przesuwanie produktu po jego instalacji może
  spowodować jej uszkodzenie.
  Podczas kopiowania wydzielany jest ozon w ilościach nie mających
  wpływu na zdrowie użytkowników. Jednak w przypadku stosowania
  urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy
  wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii, zapach może stać się
  nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania
  zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.

  Zasilanie/uziemienie urządzenia
  UWAGA: Nie stosuj zasilania o napięciu innym niż podane
  w danych technicznych. Unikaj podłączania wielu urządzeń do
  tego samego gniazda. Powoduje to zwiększenie ryzyka pożaru
  lub porażenia elektrycznego.

  UWAGA: Należy starannie podłączyć przewód zasilania do
  gniazda. Zetknięcie metalowych przedmiotów z wtykami wtyczki
  może doprowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego.
  UWAGA: Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda z
  uziemieniem w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia
  elektrycznego w przypadku zwarcia. Jeżeli połączenie z
  uziemieniem nie jest możliwe, proszę się skontaktować z
  pracownikiem serwisu.
  Podłączaj wtyczkę do gniazda elektrycznego położonego możliwie
  najbliżej urządzenia.
  Przewód zasilania stosowany jest jako główny sposób odłączenia
  urządzenia. Należy upewnić się, że gniazdo jest umieszczone/
  zainstalowane blisko urządzenia i że jest łatwo dostępne.

  Postępowanie z plastykowymi workami

  UWAGA: Plastykowe worki stosowane z urządzeniem
  należy przechowywać z dala od dzieci. Folia może przywrzeć do
  nosa i ust, powodując uduszenie.

  x

  Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji
  Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji urządzenia

  UWAGA: Nie stawiać metalowych przedmiotów lub
  pojemników z wodą (wazonów na kwiaty, doniczek, kubków itd. )
  na urządzeniu lub w pobliżu niego. Stwarza to ryzyko pożaru lub
  porażenia elektrycznego w przypadku ich upadku do wnętrza
  urządzenia.

  UWAGA: Nie zdejmuj pokryw maszyny -- stwarza to ryzyko
  porażenia elektrycznego przy dotknięciu części pod wysokim
  napięciem wewnątrz urządzenia.
  UWAGA: Nie należy niszczyć, rozrywać przewodu zasilania,
  ani też nie naprawiać do samodzielnie. Nie należy też stawiać na
  nim ciężkich przedmiotów, nie ciągnąć, lub bez potrzeby nie
  zginać, ani też nie powodować żadnych innych uszkodzeń.
  Powoduje to zwiększenie ryzyka pożaru lub porażenia
  elektrycznego.

  UWAGA: Nie próbować naprawiania lub rozkładania
  urządzenia lub jego części -- występuje ryzyko pożaru,
  porażenia elektrycznego lub uszkodzenia lasera. W przypadku
  uwolnienia wiązki lasera istnieje ryzyko spowodowania utraty
  wzroku.

  UWAGA: Jeżeli urządzenie stanie się nadmiernie gorące,
  wydziela się z niego dym, występuje dziwny zapach lub inne
  nienormalne objawy, oznacza to ryzyko pożaru lub porażenia
  elektrycznego. Natychmiast wyłącz włącznik zasilania (),
  dokładnie upewnij się, że przewód zasilania jest odłączony od
  gniazda i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
  UWAGA: W przypadku dostania się do urządzenia
  przedmiotów (spinacza, wody i innych płynów itd. ) należy
  natychmiast wyłączyć włącznik zasilania (). Następnie trzeba
  dokładnie upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od
  gniazda, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
  elektrycznego. W dalszej kolejności należy skontaktować się z
  pracownikiem serwisu.

  UWAGA: Nie wyciągaj ani nie podłączaj wtyczki mokrymi
  rękami -- stwarza to ryzyko porażenia elektrycznego.
  UWAGA: W celu konserwacji lub naprawy części
  wewnętrznych zawsze należy się kontaktować z pracownikiem
  serwisu.

  xi

  Ostrzeżenie: Nie ciągnij za przewód przy odłączaniu go z gniazda.
  Przy ciągnięciu za przewód może dojść do przerwania go, co może
  spowodować pożar lub porażenie elektryczne. (Odłączając przewód
  zasilania, zawsze należy chwytać za wtyczkę).
  Ostrzeżenie: Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda przed
  przenoszeniem urządzenia. Uszkodzenie przewodu może
  spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
  Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez krótki czas (przez
  noc itd. ), wyłącz wyłącznik zasilania (). Jeśli urządzenie nie
  będzie używane przez dłuższy okres czasu (urlop itp. ), ze
  względów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę zasilania z
  gniazdka na czas przerwy w używaniu.
  Przy podnoszeniu lub przenoszeniu urządzenia zawsze chwytać
  tylko za przeznaczone do tego części.
  Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjąć wtyczkę
  zasilania z gniazdka przed czyszczeniem.
  W przypadku nagromadzenia kurzu wewnątrz urządzenia,
  występuje ryzyko pożaru lub innych problemów. Dlatego zaleca
  się kontaktowanie z pracownikami serwisu w celu czyszczenia
  wewnętrznych części. Czyszczenie jest zalecane szczególnie
  przed okresami zwiększonej wilgotności. Aby uzyskać
  informacje dotyczące kosztu czyszczenia wewnętrznych części
  urządzenia, należy się skontaktować z pracownikiem serwisu.

  Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów; mogą one spowodować
  uszkodzenie urządzenia.
  Nie otwierać górnej, przedniej pokrywy, nie wyłączać wyłącznika ani nie
  wyciągać wtyczki przewodu zasilania podczas kopiowania.
  Przed podnoszeniem lub przenoszeniem urządzenia należy się
  skontaktować z pracownikiem serwisu.
  Nie dotykać części elektrycznych, takich jak złącza lub płytki drukowane
  układów. Może to spowodować ich uszkodzenie prądem
  elektrostatycznym.
  Nie należy próbować wykonywać żadnych czynności nie wyjaśnionych w
  tym podręczniku.

  Ostrzeżenie: Wszelkie regulacje i czynności inne niż wymienione w
  tej instrukcji mogą spowodować ryzyko naświetlania laserem.
  Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło lampy skanera -- może to
  powodować zmęczenie lub ból oczu.

  xii

  Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych

  Ostrzeżenie: Nie należy próbować palić zbiornika toneru
  lub pojemnika na zużyty toner. Niebezpieczne iskry mogą
  spowodować poparzenia.
  Należy przechowywać zbiornik toneru i pojemnik na zużyty toner
  z dala od dzieci.
  W przypadku wysypania toneru ze zbiornika toneru lub
  pojemnika na zużyty toner należy unikać jego wdychania i
  jedzenia, a także kontaktu z oczami i skórą.
  W przypadku wdechu toneru należy przejść do pomieszczenia
  ze świeżym powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli
  wystąpi kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
  W przypadku zjedzenia toneru należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub
  2 szklanki wody, aby rozcieńczyć zawartość żołądka. W razie
  konieczności skontaktuj się z lekarzem.
  W przypadku dostania się toneru do oczu przepłukaj je dokładnie wodą. W
  przypadku utrzymywania się podrażnienia skontaktuj się z lekarzem.
  W przypadku zetknięcia toneru ze skórą należy przemyć ją mydłem i wodą.
  Nie należy próbować otwierać na siłę lub niszczyć zbiornika toneru lub
  pojemnika na zużyty toner.

  Po zużyciu zawsze pozbywaj się zbiornika toneru i pojemnika na zużyty
  toner zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Wszystkie materiały eksploatacyjne należy przechowywać w chłodnym,
  ciemnym pomieszczeniu.
  Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij
  papier z kasety i wielofunkcyjnego podajnika bocznego, umieść go z
  powrotem w oryginalnym opakowaniu i szczelnie je zamknij.

  xiii

  Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera
  Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.
  Dlatego promieniowanie lasera emitowane wewnątrz tego urządzenia jest
  szczelnie odizolowane za pomocą obudowy ochronnej i zewnętrznej
  pokrywy. Przy normalnej eksploatacji, promieniowanie nie może się
  wydostawać z urządzenia.
  Urządzenie zostało zaklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 normy
  IEC 60825.

  Ostrzeżenie: Wykonywanie czynności innych niż podane w tym
  podręczniku może powodować ryzyko naświetlenia laserem.
  Te etykiety naklejone są na moduł skanera laserowego, wewnątrz
  urządzenia i nie występują w obszarach dostępnych dla użytkownika.
  Modele 16 i 20 ppm

  Model 25 ppm

  Etykieta przedstawiona niżej naklejona jest z tyłu urządzenia.

  xiv

  Odłączanie zasilania
  Ostrzeżenie: Głównym sposobem odizolowania jest przewód
  zasilania! Pozostałe włączniki na urządzeniu pełnią jedynie rolę
  funkcjonalną i nie są odpowiednie do odcięcia urządzenia od źródła
  zasilania.
  VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die
  anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können
  nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

  Deklaracja zgodności z normami UE

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI
  Z NORMAMI
  89/336/EEC, 73/23/EEC i 93/68/EEC
  Oświadczamy na naszą własną odpowiedzialność, że produkt, którego
  dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia podane niżej normy.
  Urządzenia informatyczne. Charakterystyki
  odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne
  poziomy.

  EN55024

  zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy
  dopuszczalne i metody pomiaru.

  EN55022 Class B

  Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych
  prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika
  EN61000-3-2
  mniejszy lub równy 16 A)
  Ograniczanie wahań napięcia i migotania
  światła powodowanych przez odbiorniki o
  prądzie znamionowym ub 16 A w sieciach
  zasilających niskiego napięcia
  Bezpieczeństwo urządzeń techniki
  informatycznej, z uwzględnieniem urządzeń
  elektrycznych

  EN61000-3-3

  EN60950

  Bezpieczeństwo urządzeń laserowych --
  Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik EN60825-1
  użytkownika

  xv

  xvi

  Wprowadzenie
  Niniejszy Podręcznik podstawowej obsługi zawiera
  następujące rozdziały:
  Części urządzenia

  Opisuje nazwy i funkcje urządzenia i główne funkcje.

  Przygotowanie

  Zawiera informacje na temat ładowania papieru i
  podłączania urządzenia.

  Podstawowa obsługa

  Przedstawia, jak wykonywać proste kopie i wydruki.

  Urządzenia opcjonalne

  Opisuje dostępne urządzenia opcjonalne.

  Konserwacja

  Przedstawia procedury konserwacyjne i wymiany
  toneru.

  Rozwiązywanie problemów

  Wyjaśnia, jak postępować w przypadku wyświetlenia
  komunikatów o błędach lub zablokowania papieru.

  Dodatek
  Zawiera dane techniczne urządzenia.

  xvii

  Wprowadzenie

  Załączone podręczniki
  Do urządzenia dołączone są następujące podręczniki. W celu znalezienia
  odpowiedniej informacji, wybierz właściwy podręcznik.

  Podręcznik podstawowej obsługi (ten podręcznik)
  Ten Podręcznik podstawowej obsług zawiera opis procedur początkowej
  instalacji i konfiguracji urządzenia oraz podłączenia do komputera.
  Zawiera także podstawowe procedury stosowania urządzenia jako
  kopiarki, drukarki, a także sekcję Rozwiązywanie problemów.

  Podręcznik zaawansowanej obsługi
  Podręcznik zaawansowanej obsługi zawiera informacje o funkcjach
  kopiowania i drukowania oraz zmiany ustawień domyślnych urządzenia.

  Podręcznik funkcjonowania sterownika drukarki KX
  Opisuje, jak należy zainstalować i skonfigurować sterownik drukarki.

  Techniczne informacje PRESCRIBE
  PRESCRIBE to język rodzimy tych drukarek. W tej dokumentacji
  technicznej podano informacje o tym, jak przebiega drukowanie sterowane
  poleceniami języka PRESCRIBE, a także opis fontów i emulacji.

  Podręcznik komend PRESCRIBE
  Przedstawia dokładne wyjaśnienie składni i parametrów języka
  PRESCRIBE wraz z przykładami. Ten podręcznik znajduje się na dysku
  CD-ROM w postaci pliku PDF.

  xviii

  Konwencje
  W tym podręczniku obowiązują następujące konwencje.
  Konwencja

  Opis

  Przykład

  Kursywa

  Stosowany do podkreślania
  słów kluczowych, fraz lub
  komunikatów. Ponadto kursywą
  zapisane są odwołania do
  innych publikacji.

  Otwórz Wielofunkcyjny podajnik boczny.

  Stosowany do podkreślenia
  trybu lub klawisza funkcji.

  Naciśnij [Enter].

  Nawias kwadratowy
  i pogrubiona
  czcionka
  Notatki

  Stosowane do podawania
  dodatkowych lub przydatnych
  informacji o funkcjach.

  Ważne

  Do podawania ważnych
  informacji.

  Ważne: Nie używaj wody,
  rozcieńczalnika ani innych organicznych
  rozpuszczalników do czyszczenia szkła
  szczeliny.

  Ostrzeżenie

  Ostrzeżenia to uwagi
  sugerujące, że w przypadku
  wykonywania czynności może
  dojść do mechanicznego
  uszkodzenia.

  Ostrzeżenie: Ze względów
  bezpieczeństwa należy zawsze wyjąć
  wtyczkę zasilania z gniazdka przed
  czyszczeniem urządzenia.

  UWAGA

  Przedstawia informacje o
  możliwości doznania obrażeń.

  UWAGA: W części modułu

  Notatka: Aby zapewnić najlepszą
  jakość kopiowania, zaleca się wykonanie
  tego zadania czyszczenia przynajmniej
  raz w miesiącu.

  ładowania występuje wysokie napięcie.

  Metody pomiaru
  Ten przewodnik zawiera informacje odpowiadające korzystaniu zarówno z
  wersji calowej jak i metrycznej urządzenia. Przedstawione w podręczniku
  ekrany i komunikaty dotyczą wersji calowej urządzenia. W przypadku
  korzystania z wersji metrycznej, należy zapoznać się z komunikatami
  wyświetlanymi przez urządzenie.

  xix

  xx

  Spis treści
  Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji..................................... i

  Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie
  Zastrzeżenia prawne........................................................... iv
  Program Energy Star........................................................... v
  Konwencje dotyczące bezpieczeństwa............................................. vi
  Etykiety ostrzegawcze......................................................... viii
  Ostrzeżenia dotyczące instalacji.................................................. ix
  Zasilanie/uziemienie urządzenia.................................................. x
  Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji................................................ xi
  Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera........................................ xiv
  Odłączanie zasilania.......................................................... xv
  Deklaracja zgodności z normami UE.............................................. xv

  Wprowadzenie
  Załączone podręczniki........................................................ xviii
  Konwencje.................................................................. xix

  Części urządzenia
  Część główna............................................................... 1-2
  Panel operacyjny............................................................. 1-5
  Wyświetlacz komunikatów..................................................... 1-7

  Przygotowanie
  Ładowanie papieru........................................................... 2-2
  Połączenie................................................................. 2-10
  Włączanie zasilania.......................................................... 2-12
  Ustawienia sieciowe......................................................... 2-13
  Ustawianie daty i czasu....................................................... 2-16
  Ustawianie języka........................................................... 2-18
  Inne ustawienia............................................................. 2-18

  Podstawowa obsługa
  Podstawowa procedura kopiowania.............................................. 3-2
  Wykonywanie powiększonych kopii.............................................. 3-5
  Tryb dwustronny............................................................. 3-9
  Tryb rozdzielania............................................................ 3-12
  Tryb sortowania............................................................. 3-14
  Tryb przerwania............................................................ 3-15
  Tryb niskiego zużycia energii.................................................. 3-18
  Automatyczny tryb energooszczędny............................................ 3-19
  Podstawowa procedura drukowania............................................. 3-20

  xxi

  Spis treści

  Urządzenia opcjonalne
  Urządzenia opcjonalne -- omówienie............................................. 4-2
  Moduł przetwarzania dokumentów............................................... 4-3
  Kaseta podawania papieru..................................................... 4-7
  Moduł druku dwustronnego..................................................... 4-8
  Moduł wykańczania........................................................... 4-8
  Separator zadań............................................................ 4-12
  Licznik kluczy.............................................................. 4-13
  Zestaw faksu............................................................... 4-14
  Zestaw skanera sieciowego................................................... 4-14
  Karta pamięci (CompactFlash)................................................. 4-14
  Dysk twardy................................................................ 4-15
  Dodatkowa pamięć.......................................................... 4-15

  Konserwacja
  Czyszczenie urządzenia....................................................... 5-2
  Wymiana zbiornika toneru i pojemnika na zużyty toner............................... 5-5

  Rozwiązywanie problemów
  Rozwiązywanie problemów..................................................... 6-2
  Komunikaty o błędach i naprawa................................................ 6-6
  Blokowanie papieru.......................................................... 6-12

  Dane techniczne........................................................ Dodatek-2

  xxii

  1 Części urządzenia
  Ten rozdział zawiera omówienie następujących tematów:
  Panel operacyjny.......................................................... 1-5
  Wyświetlacz komunikatów............................................ 1-7

  PODRĘCZNIK PODSTAWOWEJ ODSŁUGI

  1-1

  Części urządzenia

  Część główna
  9
  10

  11

  7
  Pokrywa oryginałów

  Taca wyjściowa

  Panel operacyjny

  Kaseta 1

  Kaseta 2 (tylko modele 20 i 25 ppm)

  Ogranicznik dopasowania szerokości papieru

  Ogranicznik dopasowania długości papieru

  Uchwyt lewej pokrywy

  Wielofunkcyjny podajnik boczny

  10 Rozszerzenie wielofunkcyjnego podajnika bocznego
  11 Prowadnice wejściowe

  1-2

  12

  13
  16

  17

  15

  14

  18

  19

  12 Płyta
  13 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
  14 Lewa pokrywa
  15 Pojemnik na zużyty toner
  16 Dźwignia zwalniania zbiornika toneru
  17 Zbiornik toneru
  18 Drążek czyszczenia modułu ładowania
  19 Pokrywa przednia

  1-3

  23
  24
  25
  26

  22

  20

  21

  20 Główny włącznik zasilania
  21 Główny włącznik zasilania
  22 Uchwyty transportowe
  23 Złącze interfejsu sieciowego
  24 Złącze interfejsu USB
  25 Złącze interfejsu równoległego
  26 Gniazdo karty pamięci

  1-4

  12 13

  25

  28 27

  29

  30

  31 32

  37

  34 36

  35

  Gotowe do kopiowania.

  Auto

  9 10 15 16 14 17 18

  19
  20
  23

  33
  24

  Klawisz i wskaźnik System Menu/Counter

  Klawisz i wskaźnik Copy

  Klawisz i wskaźnik Printer

  Klawisz i wskaźnik Scanner

  Klawisz i wskaźnik Fax

  Klawisz i wskaźnik Combine

  Klawisz i wskaźnik Border Erase

  Klawisz i wskaźnik Duplex/Split Page

  Klawisz i wskaźnik Offset

  10 Klawisz Function
  11 Klawisz Scanner Function
  12 Klawisz i wskaźnik Auto Selection
  13 Klawisz i wskaźnik Margin
  14 Klawisz i wskaźnik Sort
  15 Klawisz i wskaźnik Staple
  16 Klawisz Program
  17 Klawisz Zoom Key/ & lt;
  18 Klawisz Auto%/100%/
  19 Klawisz Original Size/
  20 Klawisz Paper Select/ & gt;
  21 Klawisz Enter

  1-5

  22 Klawisz Image Quality Mode Select
  23 Klawisz Auto Exposure
  24 Klawisz Lighter / Klawisz Darker / Wyświetlacz ekspozycji
  25 Wyświetlacz komunikatów
  26 Wskaźnik gotowości (zielona lampka)
  27 Wskaźnik danych (zielona lampka)
  28 Wskaźnik uwagi (czerwona lampka)
  29 Klawisz Job Accounting
  30 Klawisz i wskaźnik Interrupt
  31 Klawisz i wskaźnik Energy Saver
  32 Klawisz i wskaźnik Power
  33 Klawisze numeryczne
  34 Klawisz Reset
  35 Klawisz Stop/clear
  36 Klawisz i wskaźnik Start
  37 Wskaźnik główny zasilania

  1-6

  Wyświetlacz komunikatów
  Wyświetlacz komunikatów wskazuje stan operacji wykonywanej przez
  urządzenie.

  Ekran podstawowy kopiowania
  Następujący ekran jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku Copier.

  Gotowe do kopiowania.
  1
  Numer
  elementu

  Znaczenie

  Określa bieżący stan urządzenia.

  Wyświetlane w przypadku automatycznego wyboru rozmiaru
  oryginału.

  Wyświetla współczynnik powiększenia kopii.

  Wyświetlane gdy wybrany jest tryb automatycznego wyboru
  papieru.

  Wyświetla rozmiar oryginału, rozmiar papieru oraz wybraną
  kasetę.

  Liczba wybranych kopii.

  1-7

  Ekran podstawowy drukarki
  Następujący ekran jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku Printer:

  Gotowa
  PRZEJDŹ
  ANULUJ
  MENU
  Wybierz w celu przełączenia z trybu online w offline,
  drukowania/wznowienia drukowania, usuwania określonego
  błędu oraz anulowania bieżącej strony przetwarzania w celu
  wydrukowania nowej strony.

  Wybierz w celu zatrzymania drukowania w toku.

  1-8

  Wybierz w celu dostosowania ustawień sieci. Aby uzyskać
  więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia sieciowe
  na stronie 2-13.
  Używane również do zmiany różnych ustawień i funkcji
  drukarki. Patrz Rozdział 2, Podręcznik zaawansowanej
  obsługi.

  2 Przygotowanie
  Ładowanie papieru....................................................... 2-2
  Połączenie.................................................................. 2-10
  Włączanie zasilania.................................................... 2-12
  Ustawienia sieciowe................................................... 2-13
  Ustawianie daty i czasu.............................................. 2-16
  Ustawianie języka....................................................... 2-18
  Inne ustawienia.......................................................... 2-18

  2-1

  Przygotowanie

  Ładowanie papieru
  Papier i inne nośniki można załadować do kasety lub wielofunkcyjnego
  podajnika bocznego.

  Notatka: Aby uzyskać informacje na temat typów papierów, których
  można użyć, patrz Dodatek, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  Przygotowanie papieru
  Po wyjęciu papieru z opakowania
  należy -- przed jego
  załadowaniem -- rozwachlować
  arkusze, aby je rozdzielić.
  W przypadku użycia papieru,
  który jest zgięty lub wygięty,
  należy go rozprostować przed
  załadowaniem. Niewykonanie tej
  czynności może doprowadzić do
  zablokowania się papieru.
  Ważne: Upewnij się, że papier nie jest zszyty i że wszelkie spinacze
  zostały usunięte.
  Załaduj papier tą stroną do góry, która była skierowana do góry w
  opakowaniu w przypadku kasety, lub w dół, w przypadku wielofunkcyjnego
  podajnika bocznego.
  Pozostawienie papieru poza opakowaniem w warunkach wysokiej
  temperatury i wilgotności może powodować problemy wywołane przez
  wilgotność otoczenia. Po załadowaniu papieru do kasety lub
  wielofunkcyjnego podajnika bocznego, resztę papieru należy zamknąć w
  oryginalnym opakowaniu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez
  dłuższy czas, wyciągnij papier z kaset i wielofunkcyjnego podajnika
  bocznego i szczelnie zamknij go z powrotem w oryginalnym opakowaniu.

  Ładowanie papieru do kasety
  Załadować można papier standardowy (od 60 do 90 g/m2), papier
  gruby (od 90 do 105 g/m2), papier ekologiczny lub papier kolorowy. Do
  kasety można jednorazowo załadować do 300 arkuszy standardowego
  papieru (80 g/m2).
  Rozmiary papieru, który można załadować, są następujące: A3, B4, A4,
  A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal), 11 ×
  8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement), 8 1/2 × 13 " (Oficio II).
  Ważne: Należy określić typ papieru załadowany do kasety (standardowy,
  ekologiczny itp. ). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozdział 3,
  Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  2-2

  Wyciągnij całkowicie kasetę z
  Ważne: Podczas wyciągania
  kasety z urządzenia należy
  upewnić się, że jest ona
  podtrzymywana i nie upadnie.

  Notatka: Należy wkładać jedną kasetę na raz.

  Naciśnij płytę podstawy kasety.

  Za pomocą ogranicznika
  dopasowania szerokości papieru
  dopasuj prowadnice szerokości
  do wymaganego rozmiaru
  Notatka: Rozmiary papieru są zaznaczone na kasecie.

  dopasowania długości papieru
  dopasuj prowadnice długości do
  wymaganego rozmiaru papieru.

  2-3

  Przygotowanie
  Podczas ładowania papieru A3
  lub 11 × 17 " (Ledger) przesuń
  prowadnice długości papieru w
  prawo i naciśnij w dół, jak to
  pokazano na rysunku.

  Załaduj papier do kasety,
  wyrównując krawędź przednią z
  prowadnicami długości papieru.
  Ważne: Przed załadowaniem
  papieru zawsze należy
  dostosować prowadnice długości
  i szerokości papieru, aby uniknąć
  wygięcia papieru i/lub
  zablokowania go.
  Upewnij się, że papier jest przysunięty do prowadnic długości i szerokości
  papieru. Na wyświetlaczu może być pokazany niewłaściwy rozmiar
  papieru, jeśli prowadnice nie zostaną ustawione prawidłowo.
  Nie należy ładować papieru
  powyżej linii wypełnienia,
  znajdujących się na
  prowadnicach szerokości
  Linie
  wypełnienia

  Upewnij się, że strona, na której
  ma nastąpić drukowanie, jest
  skierowana w górę i że papier nie
  jest zgięty, wygięty lub
  uszkodzony.

  2-4

  Umieść arkusz rozmiaru papieru
  w gnieździe, aby pokazać rozmiar
  papieru znajdującego się w
  środku.

  Wepchnij kasetę z powrotem do
  urządzenia, aż się zatrzyma.

  Ładowanie papieru do wielofunkcyjnego podajnika bocznego
  Oprócz standardowego i ekologicznego papieru, do wielofunkcyjnego
  podajnika bocznego można załadować papier specjalny (od 45 do
  160 g/m2).
  Rozmiary papierów, które można użyć to: od A3 do A6R, kartka pocztowa,
  Folio, od 11 × 17 " (Ledger) do 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement).
  Typy i rozmiary papieru oraz ilość arkuszy danego typu, które można
  załadować, są następujące:
  Typ lub rozmiar

  Pojemność

  Papier standardowy

  50 arkuszy (80 g/m2)

  Cienki i gruby papier

  od 50 do 5 arkuszy (od 45 do 160 g/m2)
  (w zależności od rozmiaru papieru i grubości)

  Kartka pocztowa
  Folie
  A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger),
  8 1/2 × 14 " (Legal), 8 1/2 × 13 "
  (Oficio II)

  10 arkuszy
  1 arkusz
  25 arkuszy

  Ważne: Po załadowaniu wielofunkcyjnego podajnika bocznego należy
  określić rozmiar papieru i typ. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się
  z sekcją Rozmiary i typy dla wielofunkcyjnego podajnika bocznego na
  stronie 2-7.

  Otwórz Wielofunkcyjny podajnik
  boczny.

  2-5

  W przypadku ładowania długiego
  papieru, wyciągnij rozszerzenie
  wielofunkcyjnego podajnika
  bocznego i je otwórz.

  Dostosuj prowadnice wejściowe
  do szerokości załadowanego
  Wsuń papier wzdłuż prowadnic
  wejściowych do tacy tak daleko,
  jak to możliwe.
  Upewnij się, że prowadnice
  wejściowe są dosunięte do
  krawędzi papieru.
  Ważne: Przed załadowaniem,
  wyprostuj kartki pocztowe i inne
  typy grubego papieru, które mogły
  się zwinąć. Papier może nie być podawany w zależności od jego jakości.
  Podajnik należy ładować tylko wtedy, gdy zamierza się z niego korzystać i
  nie należy pozostawiać papieru w podajniku przez dłuższy okres czasu.
  Podczas ładowania wielofunkcyjnego podajnika bocznego upewnij się, że
  strona, na której ma nastąpić kopiowanie lub drukowanie, jest skierowana
  w dół.

  2-6

  Rozmiary i typy dla wielofunkcyjnego podajnika bocznego
  Przed użyciem wielofunkcyjnego podajnika bocznego należy użyć
  następujących instrukcji w celu ustawienia rozmiaru i typu papieru.
  Rozmiar papieru
  Następujące opcje rozmiaru papieru są dostępne dla wielofunkcyjnego
  podajnika bocznego:
  Papier o standardowym rozmiarze -- rozmiary papieru o
  standardowym rozmiarze można wybrać z menu Rozmiar papieru w
  bocznej.

  Inny rozmiar standardowy -- tej opcji należy użyć w przypadku
  dodatkowych standardowych rozmiarów papieru.

  Rozmiar wejściowy -- tej opcji należy użyć do wprowadzenia
  niestandardowego rozmiaru papieru, jeśli rozmiar papieru nie jest
  wyświetlany.

  Rozmiar uniwersalny -- tej opcji należy użyć, jeśli rozmiar papieru jest
  nieznany lub jeśli ustawienie rozmiaru papieru nie jest wymagane.

  Papier o standardowym rozmiarze:
  Dostępne są następujące standardowe rozmiary papierów:
  Specyfikacja wersji calowej -- 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal),
  8 1/2 × 13 " (Oficio II), 8 1/2 × 11 " (Letter), 11 × 8 1/2 ", 5 1/2 × 8 1/2 "
  (Statement), A4R, A4

  Specyfikacja wersji metrycznej -- A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R,
  B6R, A6R, 8 1/2 × 11 " (Letter), 11 × 8 1/2 ", Folio.

  Naciśnij klawisz [System Menu /
  Counter].

  Naciśnij
  lub, aby wybrać
  opcję Ustawienie bocznej, a
  następnie naciśnij [Enter].

  Menu systemowe / licznik:
  Koniec
  Język
  Ustawienie bocznej

  żądany rozmiar papieru, a
  Rozmiar papieru w bocznej:
  Rozmiar wejściowy

  Zostanie wyświetlany ekran
  Rozmiar papieru w bocznej. Wybierz wymagany Typ papieru za pomocą
  instrukcji przedstawionych na strona 2-9.

  2-7

  Inny rozmiar standardowy:
  Dostępne są następujące inne standardowe rozmiary papierów:
  Specyfikacja wersji metrycznej -- A3, B4, B5R, B5, A5R, B6R, A6R,
  HAGAKI, Folio, Executive, ISO B5, Envelope DL, Envelope C5,
  Envelope C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch

  8 1/2 × 13 " (Oficio II), 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement), Executive, ISO B5,
  Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Comm. #9,
  Comm. #6-3/4, Monarch

  opcję Inny zwykły rozmiar, a
  Inny zwykły rozmiar

  Inny zwykły rozmiar:

  Zostanie wyświetlony ekran
  2-8

  Rozmiar wejściowy:

  opcję Rozmiar wejściowy, a
  * Rozmiar uniwersalny
  Naciśnij & lt; lub & gt; aby wybrać
  Rozmiar wejściowy:
  wymagany rozmiar pionowy, od
  98mm
  3 7/8 " do 11 5/8 " w krokach co 1/8 "
  297mm
  (od 98 do 297 mm w krokach
  co 1 mm).
  Naciśnij

  5

  , aby wybrać rozmiar poziomy.

  5 7/8 " do 17 " w krokach co 1/8 "
  (od 148 do 432 mm w krokach
  co 1 mm).

  297mm

  Naciśnij [Enter]. Zostanie wyświetlony ekran Rozmiar papieru w bocznej.
  Wybierz wymagany Typ papieru za pomocą instrukcji, strona 2-9.
  Typ papieru
  Dostępne są następujące typy papieru:
  Zwykły, folia, zadrukowany, etykiety, czerpany, ekologiczny,
  pergaminowy, szorstki, z nagłówkiem, kolorowy, dziurkowany, koperta,
  karton, gruby, wysokiej jakości, niestandardowy 1 (do 8)

  Po wybraniu wymaganego
  rozmiaru papieru naciśnij
  lub, aby wybrać wymagany
  typ papieru.

  Typ papieru w bocznej:
  * Zwykły
  Folia
  Zadrukowany

  Naciśnij [Enter]. Zostanie wyświetlony ekran podstawowy kopiowania.

  2-9

  Połączenie
  Urządzenie można podłączyć do komputera przez sieć, interfejs
  równoległy oraz USB.

  Podłączanie do sieci
  Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy użyć kabla sieciowego
  (10Base-T lub 100Base-TX).

  Podłącz kabel sieciowy do
  złącza interfejsu sieciowego,
  znajdującego się po prawej
  stronie urządzenia.

  Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do urządzenia sieciowego
  (koncentratora).

  2-10

  Otwórz pokrywę głównego
  włącznika zasilania po prawej
  stronie urządzenia i przełącz
  włącznik zasilania w pozycję Wył.
  (), a następnie wyjmij przewód
  zasilania z gniazdka.

  Wprowadź wymagane ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej
  informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia sieciowe na stronie 2-13.

  Podłączanie interfejsu równoległego lub USB
  Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, należy użyć kabla
  równoległego lub USB.
  Ważne: Przed podłączeniem kabla drukarki zawsze należy wyłączać
  urządzenie () i wyjmować przewód zasilania.
  Upewnij się, że komputer jest również wyłączony.

  włącznik zasilania w pozycję
  Wył. (), a następnie wyjmij
  przewód zasilania z gniazdka.

  Podłącz kabel drukarki (nie
  wchodzi w skład wyposażenia) do
  złącza interfejsu równoległego
  lub złącza interfejsu USB,
  umieszczonego po prawej stronie
  Notatka: Należy użyć kabla USB zgodnego ze standardem USB w
  wersji 2. 0 (kwadratowa wtyczka typu A i prostokątna typu B). Kabel USB
  powinien być ekranowany i nie być dłuższy niż 5 metrów (16 stóp).

  Podłącz drugi koniec kabla drukarki do złącza interfejsu równoległego lub
  złącza interfejsu USB w komputerze.

  2-11

  Podłączanie zasilania

  Podłącz kabel zasilający do
  złącza kabla zasilającego po
  prawej stronie urządzenia.

  Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.

  Włączanie zasilania
  włącznik zasilania po prawej
  stronie urządzenia i przestaw
  Wł. ( |).
  Urządzenie zacznie się
  nagrzewać.
  Po zakończeniu nagrzewania
  zostanie wyświetlony zielony
  wskaźnik Start.

  2-12

  Ustawienia sieciowe
  Ustawienie adresu IP
  Użyj poniższej procedury, aby zarejestrować adres IP w urządzeniu. Przed
  wykonaniem tej procedury należy skonsultować się z administratorem
  systemu.
  Następującą procedurę należy wykonać gdy opcja DHCP ustawiona jest
  na Wył., a opcja TCP/IP ustawiona jest na Wł. Szczegółowe informacje
  zawiera Rozdział 2, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  Notatka: Wszelkie zmiany wykonane w ustawieniach sieciowych
  zostaną użyte po wyłączeniu i włączeniu urządzenia.

  Naciśnij [Printer].

  opcję MENU, a następnie
  naciśnij [Enter].

  MENU

  opcję Interfejs, a następnie
  Menu
  Wstecz
  Drukuj stronę stanu
  Interfejs

  opcję Sieć, a następnie
  Interfejs
  Równoległy
  Sieć

  opcję TCP/IP, a następnie
  Ustawienie sieci
  NetWare
  TCP/IP

  opcję Zmień nr, a następnie
  TCP/IP
  Wł.
  Wył.
  Zmień nr

  2-13

  opcję Adres IP, a następnie
  Użyj klawiatury do wprowadzenia
  Adres IP
  adresu. Wpisz pierwszy segment
  adresu IP w podświetlonym
  0.
  obszarze i naciśnij [#].

  Wprowadź kolejny segment i
  naciśnij [#].

  Ustawienie TCP/IP
  DHCP
  Adres IP

  0.

  0

  10.

  Wprowadź pozostałe segmenty,
  wykonując tę samą procedurę.

  Naciśnij [Enter] po wprowadzeniu całego adresu.

  Ustawianie maski podsieci
  Kontynuuj poprzedni krok 9, aby zarejestrować adres maski podsieci.

  Notatka: Jeśli nie wiadomo, jaka jest odpowiednia maska podsieci,
  należy skontaktować się z administratorem sieci.

  Przejdź do ekranu Ustawień. TCP/IP.

  opcję Maska podsieci, a
  Wprowadź adres maski podsieci,
  Maska podsieci
  korzystając z procedury użytej w
  przypadku adresu IP w krokach
  od 8 do 9 sekcji Ustawienie
  adresu IP.

  Maska podsieci

  2-14

  Rejestrowanie bramy domyślnej
  Kontynuuj poprzedni krok 3, aby zarejestrować adres bramy domyślnej.

  Notatka: Jeśli nie wiadomo, jaka jest odpowiednia brama domyślna,
  opcję Brama, a następnie
  Brama

  Wprowadź adres bramy,
  Brama
  Po wprowadzeniu wszystkich
  ustawień sieciowych
  naciśnij [Reset].
  podstawowy drukarki.

  2-15

  Ustawianie daty i czasu
  Poniższych instrukcji należy użyć w celu zarejestrowania dany i czasu,
  różnicy w stosunku do czasu GMT (Greenwich Mean Time) oraz
  ustawienia czasu letniego.

  opcję Domyślne ustawienia
  urządzenia, a następnie
  Rozliczanie zadań
  Domyślne ust. kopii
  Domyślne ust. maszyny

  Użyj klawiatury numerycznej do
  wprowadzenia 4-cyfrowego kodu
  sterującego.

  Wprowadź kod PIN z klaw. n.

  Notatka: Ustawienie domyślne kodu sterującego jest inne dla każdego
  modelu:
  Model 16 ppm = 1600, model 20 ppm = 2000 oraz model 25 ppm = 2500.
  4-cyfrowy kod sterujący można zmienić. Aby uzyskać szczegółowe
  informacje, patrz Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.
  Jeśli kod zostanie przyjęty,
  wyświetlony zostanie ekran
  Domyślne ustawienia maszyny.

  Domyślne ust. maszyny:
  Aut. wyb. kasety
  : Wł.
  Rozm. pap. (1. )
  : Auto W

  opcję Data/czas, a następnie
  Czas n. p. mocy
  : 15Min.
  Wł/wył dź. klaw.
  : Wł.
  : 06:33
  Data/Godzina

  lub
  aby wybrać
  strefę czasową.

  Data/Godzina:
  Czas
  Czas letni
  Str. czas.

  Naciśnij klawisz & lt; lub & gt; aby
  ustawić różnicę czasu w stosunku
  do czasu GMT (Greenwich Mean Time).

  2-16

  : 06:33
  : Wył.
  : GMT+ 00:00

  czas.

  lub

  aby wybrać

  Naciśnij klawisz & lt; lub & gt;, aby
  ustawić bieżący czas.

  End
  Naciśnij & lt; lub & gt; aby ustawić opcję
  Wł. lub Wył.

  aby wybrać rok.

  miesiąc.

  Naciśnij & lt; lub & gt; aby ustawić
  bieżący miesiąc.

  dzień.

  bieżący dzień.

  11
  12

  :
  :

  06:33
  Wył.

  czas letni (DST).

  bieżący rok.

  Czas letni

  Gdy ustawienie daty i czasu
  zostanie wprowadzone, naciśnij
  aby wybrać Koniec i
  naciśnij [Enter].

  : 06:33
  : Wył.

  Str.
  Rok

  : Wył.
  : GMT+ 00:00
  : 7

  Rok
  Miesiąc

  : GMT+00:00
  : 7
  : 11

  Miesiąc
  Dzień

  : 7
  : 11
  : 28

  Czas letni

  : 06:33
  : Wył.

  Naciśnij [Reset].
  podstawowy kopiowania.

  2-17

  Ustawianie języka
  Istnieje możliwość wyboru języka, który będzie używany w wyświetlanych
  komunikatach.
  Do wyboru dostępne są następujące języki:
  Specyfikacja wersji calowej -- angielski, francuski (Français),
  hiszpański (Espańol) oraz japoński (
  )

  Specyfikacja wersji metrycznej -- angielski, niemiecki (Deutsch),
  francuski (Français), hiszpański (Espańol) oraz włoski (Italiano)

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozdział 3, Podręcznik
  zaawansowanej obsługi.

  Inne ustawienia
  Wiele spośród domyślnych ustawień urządzenia można dostosować
  według potrzeb. Informacje na temat domyślnych pozycji, które można
  dostosować, zawiera Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  2-18

  3 Podstawowa obsługa
  Podstawowa procedura kopiowania............................. 3-2
  Wykonywanie powiększonych kopii............................. 3-5
  Tryb dwustronny........................................................... 3-9
  Tryb rozdzielania........................................................ 3-12
  Tryb sortowania.......................................................... 3-14
  Tryb przerwania.......................................................... 3-15
  Tryb niskiego zużycia energii..................................... 3-18
  Automatyczny tryb energooszczędny......................... 3-19

  Podstawowa procedura drukowania.......................... 3-20

  Szczegółowe informacje na temat dodatkowych funkcji
  zawiera Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  3-1

  Podstawowa obsługa

  Podstawowa procedura kopiowania

  zapali się lampka Start.

  Otwórz pokrywę oryginałów i
  umieść oryginał stroną
  zadrukowaną skierowaną w dół
  na płycie. Wyrównaj oryginały
  wzdłuż lewego dolnego
  rogu płyty.

  Notatka: Jeśli opcjonalny moduł przetwarzania dokumentów jest
  zainstalowany w urządzeniu, patrz Moduł przetwarzania dokumentów na
  stronie 4-3.

  Wybierz żądany papier.
  Jeśli zostanie wyświetlony napis
  Auto, zostanie automatycznie
  wybrany rozmiar papieru o takim
  samym rozmiarze jak oryginał.

  Naciśnij [Paper Select] aby
  zmienić wybór papieru.

  Notatka: Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyboru papieru:
  Patrz Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.
  Można określić, które kasety zostaną automatycznie wybrane. Aby
  uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozdział 3, Podręcznik
  3-2

  Naciśnij [Image Quality], aby
  wybrać żądany tryb jakości
  obrazu.
  Zostanie wyświetlona kontrolka
  wybranego trybu.

  Tryb jakości obrazu

  Tekst+Zdjęcia

  Wybierz ten tryb, gdy oryginały zawierają teksty i
  zdjęcia.

  Zdjęcie

  Wybierz w przypadku oryginałów zawierających
  głównie zdjęcia.

  Tekst

  głównie tekst.

  Notatka: Informacje na temat dostosowania ekspozycji kopii w każdym z
  trybów jakości obrazu zawiera Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej
  obsługi.
  Można również wybrać, który tryb jakości obrazu będzie ustawiany
  domyślnie w trybie początkowym. Szczegółowe informacje zawiera
  Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  Ustawienie Ekspozycji kopii może
  być dostosowane automatycznie
  lub ręcznie.
  Naciśnij [Auto Exposure], aby
  umożliwić urządzeniu wybranie
  optymalnego ustawienia
  ekspozycji oryginału.
  Naciśnij [Lighter] lub [Darker],
  aby dostosować ręcznie
  ekspozycję kopii. Dostępnych jest 7 poziomów ekspozycji.
  Wyświetlacz wskazuje bieżący poziom ekspozycji.

  Notatka: Jeśli zostanie wybrane Zdjęcie, tryb automatycznego
  dopasowania ekspozycji nie może być użyty.

  3-3

  Wprowadź liczbę potrzebnych
  kopii.
  Można wpisać maksymalnie 999.

  Naciśnij [Start]. Kopiowanie
  rozpocznie się zaraz po zapaleniu
  wskaźnika Start.

  Ukończone kopie wysuwane są
  do tacy wyjściowej.

  Notatka: Pojemność tacy wyjściowej to 250 arkuszy papieru

  standardowego (80 g/m2). Pojemność różni się w zależności od użytego
  Ostrzeżenie: Jeśli
  zainstalowany jest opcjonalny
  zestaw faksu i urządzenie nie
  będzie używane przez krótki
  okres czasu (noc itp. ), należy
  wyłączyć zasilanie główne ().
  Jeśli urządzenie nie będzie
  używane przez dłuższy okres
  czasu (urlop itp. ), ze względów
  bezpieczeństwa należy wyjąć
  wtyczkę zasilania z gniazdka.
  Notatka: Jeśli opcjonalny zestaw faksu jest zainstalowany, po
  wyłączeniu zasilania lub wyciągnięciu wtyczki z gniazdka, nadawanie i
  odbiór faksu nie będzie mogło być wykonywane.

  3-4

  Wykonywanie powiększonych kopii
  Istnieje możliwość zmiany współczynnika powiększenia w celu wykonania
  powiększonych lub zmniejszonych kopii.
  Przy wyborze odpowiedniego współczynnika powiększenia dostępne są
  następujące tryby.
  Tryb

  Automatyczne
  powiększanie

  Dostosuj współczynnik powiększenia do obrazu
  kopiowanego na wybrany rozmiar papieru.

  Tryb
  powiększenia

  Może być ustawiony dowolny współczynnik
  powiększenia, ze skokiem co 1%, pomiędzy 25%
  a 200%.

  Wykonuje kopie w jednym z współczynników
  predefiniowanego predefiniowanego powiększenia. Dostępne są
  powiększenia
  następujące współczynniki:
  Specyfikacja wersji calowej:
  200% (5, 5 × 8, 5
  11 × 17),
  154% (5, 5 × 8, 5
  8, 5 × 14),
  129% (8, 5 × 11
  121% (8, 5 × 14
  78% (8, 5 × 14
  8, 5 × 11),
  77% (11 × 17
  64% (11 × 17
  50% (11 × 17
  5, 5 × 8, 5)

  Specyfikacja wersji metrycznej:
  200% (A5
  A3), 141% (A4
  A3, A5 A4),
  127% (Folio
  A3), 106% (11 × 15 "
  A3),
  90% (Folio
  A4), 75% (11 × 15 "
  A4),
  70% (A3
  A4, A4
  A5), 50% (A3
  A5)

  Automatyczne powiększanie
  Dostosuj współczynnik
  powiększenia do obrazu
  kopiowanego na wybrany rozmiar
  Notatka: Aby ustawić tryb automatycznego powiększenia jako tryb
  domyślny po wybraniu kasety, należy zapoznać się z Rozdziałem 3,
  3-5

  Umieść oryginał i naciśnij
  [Auto% / 100%].
  Na ekranie zostanie wyświetlone
  Auto%.

  Naciśnij [Paper Select], aby
  wybrać żądany papier do
  kopiowania.
  Współczynnik powiększenia jest
  wyświetlany na ekranie.
  Oryginał zostanie skopiowany i
  automatycznie dopasowany do
  wybranego papieru.

  3-6

  Tryb powiększenia
  W tym trybie współczynnik
  powiększenia można ustawić
  pomiędzy 25% a 200% w
  krokach co 1%.

  200%

  Ustaw oryginał i naciśnij [Zoom].

  Powiększ:
  współczynnika powiększenia.
  Zostanie wyświetlony
  współczynnik powiększenia.

  118%

  106%: 11x15
  100%:
  90%:Folio

  Kopie wysuwane są do tacy
  wyjściowej.

  3-7

  Tryb predefiniowanego powiększenia
  Należy go użyć w celu wykonania
  kopii z jednym ze współczynników
  predefiniowanych powiększenia.

  żądany współczynnik
  powiększenia, a następnie
  Powiększ:

  100%

  115%

  11x17

  3-8

  Jeśli zainstalowany jest
  opcjonalny Moduł druku
  dwustronnego, dwustronne kopie
  można wykonać z jedno lub
  dwustronnych oryginałów.

  Oryginał

  Kopie

  Dostępne są następujące tryby dwustronne:
  Jednostronne
  Dwustronne

  Opis
  Dwustronne kopie są tworzone z jednostronnych oryginałów. Jeśli
  liczba oryginałów jest nieparzysta, tył ostatniej strony jest pusty.

  Oryginały

  Dostępne są następujące opcje kierunku szwu siodełkowego:
  Oprawa po lewej stronie
  kopii: Obrazy na drugiej stronie są
  kopiowane bez obrotu. Kopie można oprawiać po lewej stronie, a
  obrazy będą miały prawidłową orientację... A

  Oprawa na górze
  kopii: Obrazy na drugiej stronie są obracane o
  180 stopni. Kopie można oprawiać na górze, a obrazy będą miały
  prawidłową orientację... B

  abc

  A

  ghi

  B
  def

  ghi
  3-9

  Dwustronne
  Dwustronne wydruki są tworzone z jednostronnych oryginałów.

  Notatka: Rozmiary papieru, które można użyć to od A3 do A5R,
  Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal), 8 1/2 × 11 " (Letter),
  11 × 8 1/2 ", 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement) oraz 8 1/2 × 13 " (Oficio II).
  Książka

  Dwustronna

  Wydruk dwustronny jest tworzony z dwukartkowego oryginału, na
  przykład z czasopisma lub książki.

  Notatka: Rozmiary oryginałów, które można użyć to A3, B4, A4R,
  B5R, A5R, 11 × 17 " (Ledger) oraz 8 1/2 × 11 " (Letter). Rozmiary
  papieru są ograniczone do 11 × 8 1/2 " dla wersji calowej oraz A4 i B5
  dla wersji metrycznej.
  Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik powiększenia
  dopasowany do rozmiaru papieru.

  3-10

  Ustaw oryginał i naciśnij
  [Duplex/Split Page].

  opcję Dwustronny, a następnie
  Dwustron. /podział strony:
  1-str.
  2-str.
  Książka 2-str.

  Podstawowa obsługa
  Jeśli wybrany został przycisk
  [1 sided
  2 sided], naciśnij
  aby wybrać żądany
  Kierunek grzbietu i naciśnij
  [Enter].

  Kierunek grzbietu:
  Lewa strona
  Górna strona

  W przypadku użycia
  opcjonalnego Modułu
  przetwarzania dokumentów,
  kopiowanie kończy się
  automatycznie.
  W przypadku użycia płyty,
  komunikat zostanie wyświetlony
  gdy wymagany będzie kolejny
  oryginał. Ustaw kolejny oryginał i naciśnij [Zoom].
  Gdy wszystkie oryginały zostaną zeskanowane, naciśnij [Enter].

  3-11

  Tryb rozdzielania
  Użyj tego trybu w celu wykonania
  kopii jednostronnych z
  dwustronnych lub dwukartkowych
  oryginałów, na przykład z
  czasopisma lub książki.

  Dostępne są następujące tryby rozdzielania:
  Jednostronne

  Jednostronne kopie są tworzone z dwustronnych oryginałów.
  Kopiowanie

  Dostępne są następujące opcje strony zszywania oryginału:
  Książka
  Jednostronna

  oryginałów: Obrazy znajdujące
  się na drugiej stronie oryginałów są kopiowane bez
  obracania w celu zapewnienia prawidłowej orientacji
  oryginału na wydrukowanych kopiach.
  Oprawa na górze strony
  się na drugiej stronie oryginałów są obracane o 180 stopni
  w celu zapewnienia prawidłowej orientacji oryginału na
  wydrukowanych kopiach.

  Wydruk jednostronny jest tworzony z dwukartkowego
  oryginału, na przykład z czasopisma lub książki.
  Notatka: Rozmiary oryginałów, które można użyć to A3, B4,
  A4R, B5R, A5R, 11 × 17 " (Ledger) oraz 8 1/2 × 11 " (Letter).
  Rozmiary papieru są ograniczone do 11 × 8 1/2 " dla wersji
  calowej oraz A4 i B5 dla wersji metrycznej.
  Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik
  powiększenia dopasowany do rozmiaru papieru.

  3-12

  [Duplex/Split Page].
  W przypadku kopiowania
  oryginału dwukartkowego, należy
  go umieścić na płycie stroną do
  kopiowania w dół. Wyrównaj
  oryginały wzdłuż lewego dolnego
  Notatka: Użyj płyt wskaźnika rozmiaru oryginału znajdujących się na
  górnej i lewej krawędzi płyty w celu zapewnienia, że oryginał zostanie
  umieszczony prawidłowo.

  Książka 2-str.
  Książka 1-str.

  [2 sided
  1 sided], naciśnij
  lub, aby wybrać wymaganą
  opcję Strona zszycia oryginału i
  opcję Trybu rozdzielania, a
  Strona zszycia oryginału:
  3-13

  Tryb sortowania
  W ramach pojedynczej operacji
  można zeskanować do pamięci
  wiele oryginałów i utworzyć
  żądaną liczbę zestawów kopii.

  !
  !

  !

  Maksymalna liczba oryginałów,
  które mogą być zeskanowane,
  zależy od dostępnej w urządzeniu
  pamięci.

  !

  Notatka: Jeśli zainstalowany jest opcjonalny moduł przetwarzania
  dokumentów, tryb sortowania może być ustawiony jako domyślny. Aby
  Ustaw oryginał i naciśnij [Sort].

  Użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia żądanej liczby kopii.

  komunikat zostanie wyświetlony,
  kiedy wymagany będzie kolejny
  3-14

  Tryb przerwania
  Tryb przerwania może być
  użyty w celu tymczasowego
  zatrzymania kopiowania lub
  drukowania w celu uruchomienia
  bardziej pilnego zadania.
  Po zakończeniu pilnego zadania,
  przerwane zadanie można
  wznowić.
  Dostępne są następujące tryby przerwania:
  Przerwanie kopiowania

  Ten tryb może być użyty do przerwania zadania
  kopiowania, które jest obecnie skanowane, w celu
  wykonania kopii innego oryginału z użyciem innych
  ustawień. Po zakończeniu tymczasowego zadania,
  ustawienia poprzedniego zadania zostaną
  przywrócone i przerwane zadanie zostanie wznowione.

  Wydruk priorytetowy

  Ten tryb może być również użyty do przerwania
  wydruku kopii w celu skopiowania innego zadania.
  Po utworzeniu tymczasowego zadania, przerwane
  zadanie zostanie wznowione.

  Ten tryb może być użyty do przerwania wydruku zadania w
  celu wydrukowania pilnego zadania lub odebrania zadania
  faksu. Po zakończeniu pilnego zadania przerwane zadanie
  jest wznawiane.

  Notatka: Aby użyć funkcji faksowania, musi być
  zainstalowany opcjonalny zestaw faksu.

  Naciśnij [Interrupt].
  Zostanie wyświetlony komunikat
  Tryb przerwania OK.

  Wyjmij i odłóż oryginał bieżącego zadania kopiowania.

  3-15

  Umieść oryginał zadania
  przerywającego.

  Wybierz funkcje wymagane dla
  zadania przerywającego i
  naciśnij [Start].

  Gdy zadanie przerywające zostanie zakończone, wyjmij oryginał i naciśnij
  [Interrupt].
  Ustawienia zadania przerwanego zostaną przywrócone.

  Ustaw poprzedni oryginał i naciśnij [Start] w celu wznowienia kopiowania.

  Przerwanie drukowania lub faksu

  Naciśnij [Interrupt], gdy
  urządzenie drukuje.
  Wyświetlony zostanie komunikat
  Wybierz tryb przerwania.

  opcję Trybu przerwania, a
  Wybierz tryb przerwania.
  Przerwij kopiowanie
  Priorytet:drukarka
  Priorytet:faks

  Dostępne opcje zależą od danych
  odebranych przez urządzenie. Jeśli dane drukowane zostaną odebrane,
  zostanie wyświetlona opcja Priorytet:drukarka. Jeśli dane faksu zostaną
  odebrane, zostanie wyświetlona opcja Priorytet:faks.

  Notatka: Jeżeli żadne dane nie zostaną odebrane, żadne opcje nie będą
  dostępne i urządzenie przyjmie, że wykonywane jest zadanie kopiowania.

  3-16

  Jeśli wybrana zostanie opcja Priorytet:drukarka lub Priorytet:faks, wydruk
  zostanie wykonany automatycznie.
  Aby wykonać zadanie
  kopiowania, umieść oryginał,
  wybierz żądane funkcje i
  Gdy zadanie przerywające zakończy się, naciśnij [Interrupt].
  Przerwane zadanie zostanie wznowione.

  3-17

  Energy Saver

  Naciśnij [Energy Saver], aby
  przełączyć urządzenie w tryb
  oszczędzania energii.
  Na panelu operacyjnym świecić
  się będzie jedynie wskaźnik
  Energy Saver, zasilania oraz
  głównego zasilania.

  Naciśnij ponownie [Energy Saver], aby wznowić operację kopiowania.
  Czas przejścia do stanu gotowości w którym można wykonać kopie
  wynosi 10 sekund.

  Notatka: Jeśli urządzenie odbierze dane wydruku lub faksu w trybie
  niskiego zużycia energii, dane zostaną automatycznie wydrukowane.

  Automatyczny tryb niskiego zużycia energii
  Funkcja Automatycznego trybu niskiego zużycia energii umieszcza
  urządzenie w tryb niskiego zużycia energii, jeśli żadna operacja nie będzie
  wykonana w urządzeniu przez określony okres czasu. Domyślne
  ustawienie fabryczne to 15 minut.
  W trybie niskiego zużycia energii urządzenie jest automatycznie
  przełączane w stan oszczędzania energii, jeśli przez podany okres czasu
  nie będzie wykonana żadna operacja. Domyślne ustawienie fabryczne
  to 15 minut. Czas, który może być ustawiony:
  Specyfikacja wersji calowej -- od 1 do 240 minut (w krokach
  co 1 minutę)

  Specyfikacja wersji metrycznej -- od 1 do 240 minut (w krokach
  Notatka: Można określić czas, jaki musi upłynąć, zanim włączony
  zostanie tryb niskiego zużycia energii.

  3-18

  W trybie automatycznym niskiego zużycia energii urządzenie jest
  przełączane w stan uśpienia, jeśli przez podany okres czasu nie będzie
  wykonana żadna operacja. Fabryczne ustawienie domyślne to 30 minut
  (modele 16 i 20 ppm) oraz 45 minut (model 25 ppm).
  Czas, który może być ustawiony:
  zostanie automatyczny tryb energooszczędny. Aby uzyskać szczegółowe
  Tryb automatyczny energooszczędny można włączyć ręcznie:

  Naciśnij [Power]. Tryb
  automatyczny energooszczędny
  zostanie włączony
  Jedynie wskaźnik głównego
  zasilania świeci się, inne są
  wyłączone.
  Zużyta energia w tym trybie jest
  mniejsza niż w trybie niskiego
  zużycia energii.

  Aby włączyć ponownie kopiowanie, naciśnij klawisz [Power]. Zasilanie
  jest przywracane w ciągu około 20 sekund.

  automatycznym energooszczędnym, dane zostaną automatycznie
  wydrukowane.

  3-19

  Podstawowa procedura drukowania
  Upewnij się, że kable drukarki i sieciowy oraz przewód zasilania są
  poprawnie podłączone do urządzenia.

  Instalowanie sterownika drukarki
  Aby użyć funkcji drukarki w urządzeniu, oprogramowanie sterownika
  drukarki musi być zainstalowane w komputerze. Informacje na temat
  instalowania oprogramowania sterownika drukarki zawiera KX Printer
  Drivers Operation Guide.

  Drukowanie z aplikacji
  Kroki wymagane do drukowania dokumentu utworzonego w aplikacji są
  wyjaśnione poniżej. Można wybrać rozmiar papieru i lokalizację wydruków.

  Notatka: Poniższa procedura wyjaśnia, jak drukuje się na przykład z
  programu Microsoft Word. Kroki mogą się różnić w zależności od
  aplikacji.

  Z menu Plik aplikacji wybierz [Drukuj]. Zostanie wyświetlony ekran
  Drukuj.

  Kliknij listę rozwijaną z nazwami drukarek. Wymienione są wszystkie
  drukarki zainstalowane w systemie Windows. Kliknij nazwę urządzenia.

  3-20

  Załaduj wymagany papier do kasety papieru.

  Użyj opcji [Liczba kopii] do wprowadzenia liczby wymaganych wydruków.
  Można wpisać do 999 kopii. W przypadku drukowania dwóch lub większej
  liczby kopii, kliknij w celu dodania znaku wyboru () w polu [Sortuj],
  pozwalającym na sortowanie zestawów.

  W przypadku programu Microsoft Word zaleca się kliknięcie przycisku
  [Opcje] i wybranie opcji [Użyj ustawień drukarki] dla ustawienia
  [Domyślny zasobnik].
  Aby rozpocząć drukowanie, kliknij [OK].

  Notatka: Informacje na temat użycia oprogramowania sterownika
  drukarki zawiera KX Printer Drivers Operation Guide.

  3-21

  3-22

  4 Urządzenia opcjonalne
  Dostępne są następujące urządzenia opcjonalne:
  Urządzenia opcjonalne -- omówienie.......................... 4-2
  Moduł przetwarzania dokumentów............................... 4-3
  Kaseta podawania papieru........................................... 4-7
  Moduł druku dwustronnego.......................................... 4-8
  Moduł wykańczania...................................................... 4-8
  Separator zadań......................................................... 4-12
  Licznik kluczy............................................................. 4-13
  Zestaw faksu.............................................................. 4-14

  Zestaw skanera sieciowego....................................... 4-14
  Karta pamięci (CompactFlash)................................... 4-14
  Dodatkowa pamięć..................................................... 4-15

  4-1

  Urządzenia opcjonalne

  Urządzenia opcjonalne -- omówienie
  Dostępne są następujące urządzenia opcjonalne:

  Moduł przetwarzania
  strona 4-3

  strona 4-15

  strona 4-13

  strona 4-8

  strona 4-14

  strona 4-12

  4-2

  Zestaw skanera sieciowego
  strona 4-7

  Karta pamięci (CompactFlash)
  Moduł przetwarzania dokumentów
  Służy do automatycznego
  podawania i skanowania wielu
  oryginałów.
  Oryginały dwustronne są
  automatycznie obracane, aby
  umożliwić zeskanowanie obu
  stron.

  Akceptowane oryginały
  Należy używać tylko oryginałów na oddzielnych arkuszach.

  Gramatura papieru:
  -

  Oryginały jednostronne: od 45 do 160 g/m2
  Oryginały dwustronne: od 50 do 120 g/m2

  Rozmiary papieru: od A3 do A5R, Folio, od 11 × 17 " (Ledger) do
  5 1/2 × 8 1/2 " (Statement).

  Maksymalna pojemność: 50 arkuszy (od 50 do 80 g/m2) za jednym
  razem. 30 arkuszy dla trybu automatycznego wyboru.

  Uwagi dotyczące akceptowanych oryginałów
  Do modułu przetwarzania dokumentów nie należy podawać
  następujących typów oryginałów. Ponadto oryginały dziurkowane lub
  perforowane powinny być ładowane tak, aby krawędź z dziurkami lub
  perforacją znajdowała się po przeciwnej stronie kierunku wkładania
  dokumentów do modułu przetwarzania dokumentów.
  Folie do rzutników oraz inne.

  Miękkie oryginały, na przykład kalka, papier winylowy lub inne
  oryginały, które zwijają się, marszczą lub fałdują.

  Oryginały o nieregularnych kształtach, wilgotne lub zawierające klej
  albo taśmę klejącą.

  Oryginały oprawione ze spinaczami lub zszywkami. W przypadku
  konieczności użycia takich oryginałów należy -- w celu uniknięcia
  blokowania się papieru -- usunąć spinacze lub zszywki oraz
  wyrównać podwinięcia, zmarszczki lub fałdy przed załadowaniem
  oryginałów do modułu przetwarzania dokumentów.

  Oryginały z wyciętymi sekcjami lub oryginały o śliskiej powierzchni po
  jednej ze stron.

  Oryginały, na których znajduje się wilgotny płyn do korekty.

  Oryginały o mocnych zgięciach. W przypadku konieczności użycia
  takich oryginałów należy wyprostować zgięcia przed załadowaniem
  oryginałów do modułu przetwarzania dokumentów. Niewykonanie tej
  czynności może doprowadzić do zacięcia się oryginałów.

  Oryginały pozwijane. W przypadku użycia takich oryginałów należy
  wyprostować zgięcia przed załadowaniem oryginałów do modułu
  przetwarzania dokumentów.

  4-3

  Nazwy części
  5
  6
  Płyta oryginałów --
  4
  Umieść na niej
  kopiowane oryginały.
  Prowadnice
  wstawiania oryginałów
  -- ustaw tak, aby
  pasowały do szerokości
  kopiowanych oryginałów.
  Lewa pokrywa --
  otwórz, jeżeli dojdzie do
  zacięcia się oryginałów.
  Płyta wydawania
  oryginałów -- tutaj
  podawane są
  skopiowane oryginały.
  Przedłużenie płyty wydawania oryginałów -- otwórz je, gdy
  stosowane są oryginały o większych formatach, np. A3, B4, 11 × 17 "
  (Ledger) oraz 8 1/2 × 14 " (Legal).
  Uchwyt zwalniania modułu przetwarzania dokumentów -- chwyć
  za ten uchwyt, aby otworzyć lub zamknąć moduł przetwarzania
  dokumentów.
  Taca wydawania oryginałów -- oryginały dwustronne będą tu
  tymczasowo wysuwane.

  Ważne: Podczas przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że moduł
  przetwarzania dokumentów jest zamknięty.

  Ładowanie oryginałów do modułu przetwarzania dokumentów

  do szerokości załadowanych
  oryginałów.

  Ważne: Aby uniknąć
  zakleszczenia, należy usunąć
  oryginały pozostałe na płycie
  wydawania oryginałów i przed
  załadowaniem rozwachlować
  kartki oryginałów w celu
  rozdzielenia arkuszy.
  Podczas ustawiania wielu
  oryginałów jednocześnie należy
  używać oryginałów tego samego
  rozmiaru. Można jednocześnie użyć oryginałów o różnych rozmiarach o tej
  samej szerokości (na przykład 11 × 17 " (Ledger) oraz 11 × 8 1/2 " lub A4
  oraz A3) w trybie automatycznego wyboru. Patrz Rozdział 1, Podręcznik
  zaawansowanej obsługi.
  4-4

  Ułóż oryginały w odpowiedniej
  kolejności i załaduj na płytę
  oryginałów stroną zadrukowaną
  do góry. Wsuń przednią krawędź
  oryginałów do modułu
  przetwarzania dokumentów, aż
  poczujesz opór.

  zakleszczenia, należy się
  upewnić, że oryginały nie wystają
  poza wskaźnik poziomu wewnątrz
  tylnego ogranicznika wstawiania.

  Aby oryginały dostarczane do
  płyty wydawania nie wypadały,
  otwórz przedłużenie płyty
  wydawania oryginałów, gdy
  stosowane są oryginały o
  większych formatach, np. A3, B4,
  11 × 17 " (Ledger) oraz 8 1/2 × 14 "
  (Legal).
  Ważne: Podczas kopiowania
  oryginałów dwustronnych, oryginały są tymczasowo wysuwane do tacy
  wydawania oryginałów w celu ich obrócenia. Nie należy ich wtedy dotykać.
  Każda próba ich usunięcia może spowodować zakleszczenie się
  4-5

  Umieszczanie oryginałów na płycie
  Przy kopiowaniu oryginałów,
  których nie można załadować do
  modułu przetwarzania
  dokumentów (np. książek,
  czasopism, przedmiotów itd. ),
  podnieś moduł przetwarzania
  dokumentów i umieść oryginał
  bezpośrednio na płycie.

  Notatka: Przed podniesieniem modułu przetwarzania dokumentów
  należy upewnić się, że nie pozostawiono na nim oryginałów. Mogą one
  wypaść po otwarciu modułu przetwarzania dokumentów.
  W przypadku kopiowania oryginałów takich, jak książki, na krawędziach
  lub na środku kopii mogą się pojawiać cienie.
  Ważne: Nie należy naciskać na płytę podczas zamykania modułu
  UWAGA: Nie pozostawiaj otwartego modułu przetwarzania
  dokumentów, aby uniknąć obrażeń ciała.

  4-6

  Kaseta podawania papieru z
  dodatkowymi kasetami może
  zostać dołączona poniżej
  standardowych kaset.
  Pojemność kasety:
  300 arkuszy papieru
  standardowego (od 64
  do 105 g/m2).

  Rozmiary papieru: A3, B4, A4,
  A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal),
  11 × 8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement) oraz
  8 1/2 × 13 " (Oficio II).

  Notatka: Do modelu 16 ppm można dodać do trzech kaset, a w
  modelach 20 ppm i 25 ppm można dodać do dwóch kaset.
  Procedura ładowania papieru jest taka sama jak w przypadku kaset
  standardowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją
  Ładowanie papieru na stronie 2-2.
  Pokrywy po lewej stronie umożliwiają wyjęcie papieru po wystąpieniu
  zakleszczenia papieru.
  Ważne: W przypadku zamontowania kasety podawania dokumentów
  należy ją zawsze odłączyć przed podnoszeniem lub transportem
  4-7

  Jeśli zainstalowany jest moduł
  dwustronny, można wykonywać
  kopie dwustronne. Można
  wykonać kopie dwustronne o
  rozmiarach od A3 do A5R, Folio,
  11 × 17 " (Ledger) to 5 1/2 × 8 1/2 "
  (Statement).

  Moduł wykańczania mieści duże ilości kopii i może sortować wiele
  zestawów kopii, przesuwając każdy zestaw. Może on również zszywać
  sortowane zestawy kopii.
  Dane techniczne modułu wykańczania są następujące:
  Pojemność tacy i rozmiary papieru
  Bez zszywania

  500 arkuszy (A4, 11 × 8 1/2 ", B5)
  250 arkuszy (A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 "
  (Legal), 8 1/2 × 13 " (Oficio II))

  Zszywanie
  (80 g/m2 lub mniej)

  W przypadku zszywania od 2 do 4 arkuszy: 130 arkuszy
  W przypadku zszywania 5 arkuszy +: 250 arkuszy

  Pojemność
  zszywania

  30 arkuszy (A4, 11 × 8 1/2 ", B5)
  20 arkuszy (A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 "
  Taca przetwarzania

  Rozszerzenie tacy
  przetwarzania

  modułu wykańczania

  Prowadnica wyjścia
  papieru 1

  4-8

  Taca wykańczania

  Prowadnica wyjścia papieru 2

  Korzystanie z modułu wykańczania
  Posortowane kopie są
  dostarczane do tacy modułu
  wykańczania.

  Dostosuj Rozszerzenie tacy
  modułu wykańczania do rozmiaru
  Rozmiary papieru są oznaczone
  na rozszerzeniu tacy modułu
  wykańczania. Otwórz Prowadnicę
  wyjścia papieru 1 lub 2, w
  zależności od rozmiaru papieru.

  Podczas zszywania papieru o
  dużym rozmiarze, jak A3, B4,
  (Legal), otwórz Rozszerzenie tacy
  przetwarzania.

  4-9

  Dodawanie zszywek

  Otwórz pokrywę przednią
  zszywacza.

  Wyciągnij uchwyt zszywek.

  Wyjmij pustą kasetę na zszywki z
  uchwytu zszywek.

  Włóż nową kasetę ze zszywkami
  do uchwytu.
  Strzałka na kasecie zszywek
  wskazuje ma bieżący kierunek
  wstawiania.

  Włóż kasetę ze zszywkami do
  uchwytu i pociągnij taśmę
  papierową wokół kasety ze
  zszywkami, aby ją usunąć.

  4-10

  Włóż uchwyt zszywek z powrotem
  do modułu zszywek. Jeśli uchwyt
  został włożony poprawnie,
  powinien wskoczyć na swoje
  miejsce.

  Zamknij pokrywę przednią zszywacza.

  Usuwanie zakleszczenia zszywek

  Wyjmij uchwyt zszywek, patrz
  Dodawanie zszywek na
  stronie 4-10.

  Za pomocą uchwytu A na płycie
  przedniej uchwytu zszywek
  podnieś płytę.

  Usuń zakleszczone zszywki z
  końca, w którym podawane są
  zszywki.

  Opuść płytę przednią uchwytu
  zszywek z powrotem na swoje
  4-11

  do modułu zszywacza i zamknij
  przednią pokrywę zszywacza.

  Ten moduł jest używany do
  rozdzielania wydruków w celu ich
  łatwej dystrybucji. Kopie są
  dostarczane do tacy wyjściowej, a
  wydruki są dostarczane do tacy
  separatora zadań. Miejsce
  przeznaczenia wydruków może
  być określane przez
  użytkowników.
  Wskaźnik papieru znajdujący się z
  przodu urządzenia pokazuje, kiedy papier znajduje się w tacy separatora
  zadań.
  Aby dostarczyć wydruk do tacy
  separatora zadań, zmień
  domyślne ustawienia urządzenia
  dla kopii i ustawienia papieru dla
  wydruków. Aby uzyskać
  szczegółowe informacje, patrz
  Rozdział 2 i 3, Podręcznik
  zaawansowanej obsługi,
  Wyjmij papier z tacy separatora
  zadań pod takim kątem, aby nie
  uszkodzić wydruku.

  Notatka: Nadmierne wygięcie papieru może spowodować jego zacięcie
  w obszarach wyjścia. Jeśli wydruk jest zwinięty lub ułożony nierówno,
  przewróć papier w kasecie.

  4-12

  Opcja Licznik kluczy jest używana
  do monitorowania ilości użycia
  kopiarki. Można śledzić użycie
  kopiarki pod kątem każdego
  departamentu, działu oraz całej
  firmy.

  Wstawianie licznika kluczy
  Wyświetlony zostanie komunikat Wstaw licznik kluczy, jeśli opcja Licznik
  kluczy jest zainstalowana, a licznik kluczy nie jest włożony.
  Włóż licznik kluczy do gniazda
  licznika kluczy upewniając się że
  jest zabezpieczony.

  Notatka: Jeśli funkcja licznika kluczy jest zainstalowana, kopie można
  wykonać tylko po zabezpieczeniu licznika kluczy w gnieździe.

  4-13

  Zainstalowanie zestawu faksu w
  urządzeniu umożliwia użycie
  funkcji faksu. Jeśli opcjonalny
  zestaw skanera sieciowego jest
  również zainstalowany,
  urządzenie można użyć jako
  faksu sieciowego, który umożliwia
  transmisję i odbieranie danych
  poprzez komputer.
  Aby uzyskać szczegółowe
  informacje, zapoznaj się z podręcznikiem obsługi zestawu faksu.

  Jeśli zestaw skanera sieciowego
  jest zainstalowany, urządzenie
  może być używane do
  skanowania sieciowego,
  informacje zapoznaj się z
  podręcznikiem obsługi zestawu
  skanera sieciowego.

  Karta pamięci to karta
  mikroukładu, na której mogą
  zostać zainstalowane opcjonalne
  czcionki, makra oraz formularze.
  Włóż kartę pamięci do gniazda
  karty pamięci znajdującego się po
  4-14

  Dysk twardy jest używany do
  przechowywania drukowanych
  danych. Aby użyć wszystkich
  funkcji e-MPS, musi być
  zainstalowany dysk twardy.
  Pojemność: 340 MB, 512 MB,
  1 GB
  informacje na temat funkcji
  e-MPS, zapoznaj się z Rozdziałem 2, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  W urządzeniu można
  zamontować dodatkową pamięć.
  Dodatkowa pamięć pozwoli
  zwiększyć liczbę oryginałów, które
  będzie można zeskanować za
  jednym razem. Dodatkowa
  pamięć o rozmiarze 64 MB lub
  128 MB jest przydatna przy
  kopiowaniu oryginałów ze zdjęć z
  powodu ich niewielkiego
  współczynnika kompresji.
  Dostępna pamięć:
  W przypadku kopiarki: 16 MB, 32 MB, 64 MB oraz 128 MB

  W przypadku drukarki: 32 MB, 64 MB, 128 MB oraz 256 MB

  Liczba oryginałów które mogą być zeskanowane (oryginały A4 z
  pokryciem 6%, tekst + zdjęcia):
  16 MB

  32 MB

  64 MB

  128 MB

  289 arkuszy
  (179 arkuszy)

  392 arkuszy
  (282 arkuszy)

  597 arkuszy
  (487 arkuszy)

  1006 arkuszy
  (896 arkuszy)

  Wartości nawiasach są wartościami dla urządzenia z zainstalowanym opcjonalnym
  zestawem skanera sieciowego.
  Ważne: Pamięć rozszerzona powinna być instalowana tylko przez
  sprzedawcę. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody
  spowodowane niewłaściwą instalacją rozszerzonej pamięci.

  4-15

  4-16

  5 Konserwacja
  Czyszczenie urządzenia............................................... 5-2
  Wymiana zbiornika toneru i pojemnika na
  zużyty toner.................................................................. 5-5

  5-1

  Konserwacja

  Czyszczenie urządzenia
  Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjąć
  wtyczkę zasilania z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia.
  Regularne czyszczenie urządzenia zapewni optymalną jakość
  kopiowania.

  Czyszczenie płyty, pokrywy oryginałów i modułu przetwarzania
  dokumentów

  Przetrzyj miękką ściereczką
  zwilżoną alkoholem lub łagodnym
  środkiem czyszczącym płytę,
  pokrywę oryginałów lub moduł
  przetwarzania dokumentów.
  Ważne: Nie używaj
  rozcieńczalnika ani innych
  organicznych rozpuszczalników
  do czyszczenia pokrywy
  oryginałów lub modułu przetwarzania dokumentów.

  Jeżeli przy stosowaniu
  opcjonalnego modułu
  przetwarzania dokumentów kopie
  wyglądają na zabrudzone, np.
  występują na nich czarne linie,
  oznacza to, że zabrudzone jest
  szkło szczeliny. Szkło szczeliny
  należy czyścić suchą, miękką lub
  zwilżoną alkoholem ściereczką.

  Ważne: Nie używaj wody, rozcieńczalnika ani innych organicznych
  rozpuszczalników do czyszczenia szkła szczeliny.

  5-2

  Czyszczenie iglic separacyjnych

  Otwórz pokrywę przednią i wyjmij
  szczotkę czyszczącą.

  Pociągnij za uchwyt lewej
  pokrywy i otwórz pokrywę.

  Usuń brud i kurz z iglic
  separacyjnych, przeciągając
  szczotką od lewej do prawej iglic
  igieł, jak to pokazano na ilustracji.

  Zamknij pokrywę górną.

  5-3

  Czyszczenie wałka transferowego
  To zadanie należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu.

  Przekręcając lewym pokrętłem
  paska transportowego, tak jak
  pokazano na ilustracji, przesuń
  pędzel od lewej do prawej wzdłuż
  rolki i usuń brud lub kurz.

  5-4

  Zamknij lewą pokrywę.

  Wymiana zbiornika toneru i pojemnika na zużyty toner
  Jeśli wyświetlony zostanie
  Włóż pojemnik z tonerem.
  komunikat Nie można kopiować.
  Dodaj toner
  Dodaj toner, wymień zbiornik
  Auto
  toneru i pojemnik na zużyty toner. 1

  Toner należy dodawać tylko po wyświetleniu tego komunikatu.
  Przy wymianie zbiornika toneru i pojemnika na zużyty toner należy także
  wykonać odpowiednie czynności czyszczenia.

  Ostrzeżenie: Nie należy palić zbiornika toneru. Niebezpieczne iskry
  mogą spowodować poparzenia.
  Nie należy próbować otwierania zbiornika toneru ani niszczenia go.

  Otwórz przednią pokrywę.

  Naciskając uchwyt pojemnika na
  zużyty toner po lewej, wyjmij
  pojemnik na zużyty toner.
  Ważne: Nie należy odwracać
  starego pojemnika na zużyty
  toner.

  UWAGA: W sekcji modułu
  ładowania występuje wysokie
  napięcie. Dokonując manipulacji
  w tym obszarze, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ
  istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Użyj pokrywki dołączonej na
  środku zużytego pojemnika na
  zużyty toner, aby przykryć otwór i
  zapobiec wysypywaniu toneru.

  5-5

  Przesuń Dźwignię zwalniania
  zbiornika toneru (A) na lewo i
  pociągnij za zbiornik toneru.

  Umieść zużyty zbiornik toneru i
  zużyty pojemnik na zużyty toner w
  plastykowych workach służących
  do ich wyrzucania.

  Złap drążek czyszczenia modułu
  ładowania i delikatnie wyciągnij ją
  do oporu, a następnie wciśnij ją z
  powrotem.

  Powtórz tę operację dwa lub trzy
  razy.
  Ważne: Nie należy używać
  nadmiernej siły podczas
  wyciągania drążka oraz nie należy
  próbować wyciągać go całkowicie.

  Notatka: Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania, zaleca się
  wykonanie tego zadania czyszczenia przynajmniej raz w miesiącu.

  5-6

  Wyjmij siatkę czyszczącą z
  opakowania i zdejmij pokrywkę.

  Umieść siatkę czyszczącą w
  wycięciach i zainstaluj ją w
  urządzeniu.

  Wyciągnij moduł ładowania
  elektrycznego do oporu, a
  następnie popchnij go z powrotem
  i potwórz tę procedurę
  kilkakrotnie.

  Wyjmij siatkę czyszczącą i
  zamknij pokrywę.
  Ważne: Po użyciu siatki
  czyszczącej do wyczyszczenia
  modułu ładowania elektrycznego,
  poczekaj 5 minut przed użyciem
  Stuknij kilkakrotnie w górną cześć
  nowego zbiornika toneru, a
  następnie potrząśnij poziomo
  zbiornikiem około 10 razy w celu
  równego rozprowadzenia toneru.

  Zainstaluj nowy zbiornik toneru i
  przestaw dźwignię zwalniania
  zbiornika toneru (A) w prawo.

  5-7

  13

  Zainstaluj nowy pojemnik na
  zużyty toner.

  Zamknij przednią pokrywę.

  Notatka: Po zużyciu zawsze pozbywaj się zbiornika toneru i pojemnika
  na zużyty toner zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5-8

  6 Rozwiązywanie
  problemów
  Rozwiązywanie problemów.......................................... 6-2
  Komunikaty o błędach i naprawa................................. 6-6
  Blokowanie papieru.................................................... 6-12

  6-1

  Rozwiązywanie problemów

  Poniższa tabela przedstawia ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania
  problemów.
  Jeśli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj
  procedury opisane na kolejnych stronach. Jeśli problem nie zostanie
  rozwiązany, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu lub z
  autoryzowanym centrum serwisowym.
  Problem

  Punkt kontrolny

  Strona
  odniesienia

  Podłącz wtyczkę do gniazdka
  zasilania.

  strona 2-10

  Po naciśnięciu przycisku Czy na panelu
  [Start], kopie nie są
  operacyjnym wskazana
  jest przyczyna?
  drukowane.

  Sprawdź, jak należy zareagować na
  wskazaną przyczynę i wykonaj
  odpowiednią procedurę.

  strona 6-6

  Kopie są puste.

  Podczas układania oryginałów na
  płycie, należy je ułożyć stroną
  zadrukowaną skierowaną w dół.

  strona 3-2

  Podczas układania oryginałów w
  opcjonalnym module przetwarzania
  dokumentów, należy je ustawić stroną
  zadrukowaną skierowaną do góry.

  Nic się nie świeci na
  panelu operacyjnym,
  gdy włącznik zasilania
  jest włączony.

  6-2

  Czy wtyczka zasilania
  podłączona jest do
  gniazdka?

  Procedura

  Czy oryginały zostały
  ułożone prawidłowo?

  Problem
  Kopie są zbyt jasne.

  odniesienia
  Rozdział 3,
  Podręcznik
  zaawansowanej
  obsługi

  Czy kopiarka znajduje
  się w trybie Dop. eksp.
  kop.?

  Aby dostosować ogólny poziom
  ekspozycji, należy wykonać
  procedurę automatycznego
  dopasowania ekspozycji.

  Czy tryb ręcznej
  ekspozycji jest
  ustawiony?

  Użyj przycisku Jakość obrazu w celu
  dostosowania prawidłowego poziomu
  ekspozycji.

  strona 3-3

  Aby dostosować ogólną ekspozycję,
  należy wykonać odpowiednią
  procedurę dopasowania ekspozycji w
  każdym trybie jakości obrazu.

  Czy toner jest równo
  rozprowadzony w
  pojemniku toneru?

  Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
  poziomo około 10 razy.

  się w trybie EcoPrint?

  Wybierz tryb jakości obrazu inny niż
  EcoPrint.

  strona 5-7

  Rozdział 1,
  Czy wyświetlony został Wymień zbiornik toneru.
  komunikat Dodaj toner?
  Czy papier kopii jest
  wilgotny?

  Wymień papier kopii na nowy.

  strona 2-2

  Czy moduł ładowania
  elektrycznego jest
  brudny?

  Otwórz pokrywę przednią i użyj
  drążka czyszczenia modułu w celu
  wyczyszczenia modułu ładowania
  strona 5-6

  Użyj klucza Jakość obrazu w celu
  Kopie są zbyt ciemne.

  strona 5-5

  Efekt mory widoczny
  jest na kopiach (mora
  występuje wtedy, gdy
  kropki są zgrupowane
  we wzory).

  Czy oryginał to
  wydrukowana
  fotografia?

  Ustaw Tryb obrazu na Zdjęcie.

  Kopie nie są czyste.

  Czy tryb jakości obrazu
  został prawidłowo
  wybrany zgodnie z
  typem oryginału?

  Wybierz odpowiedni tryb jakości
  obrazu.

  6-3

  Kopie są brudne.

  Czy płyta lub opcjonalny Wyczyść płytę i (lub) opcjonalny
  moduł przetwarzania dokumentów.
  moduł przetwarzania
  dokumentów są
  zabrudzone?

  strona 5-2

  Obraz kopii jest
  przechylony.

  załadowane
  prawidłowo?

  płycie, wyrównaj je względem lewego
  górnego rogu.

  dokumentów, wyrównaj prowadnice
  wejściowe dokumentów przed
  ułożeniem oryginałów.

  Czy papier był
  ustawiony prawidłowo?

  Sprawdź pozycję płyty prowadnicy
  szerokości w kasecie.

  Czy papier jest
  poprawnie załadowany
  do kasety?

  Załaduj papier poprawnie.

  Jeśli wykończone kopie są pozwijane,
  przełóż papier w kasecie na drugą
  stronę.

  Czy papier jest wygięty,
  zgięty lub
  pomarszczony?

  Wymień papier na nowy.

  Czy w urządzeniu
  znajdują się
  zablokowane lub
  swobodne kawałki
  papieru?

  Wykonaj odpowiednią procedurę, aby
  usunąć papier.

  strona 6-12

  Czy rozmiar papieru
  w wielofunkcyjnym
  podajniku bocznym
  odpowiada
  zarejestrowanemu
  rozmiarowi?

  Upewnij się, że papier załadowany do
  bocznego odpowiada
  zarejestrowanemu rozmiarowi.

  strona 2-7

  Na kopiach widoczne są Czy szkło szczeliny jest
  zabrudzone?
  czarne linie podczas
  kopiowania z
  przetwarzania
  dokumentów.

  Wyczyść szybę.

  Kopie są pomarszczone. Czy iglica separacyjna
  jest brudna?

  Wyczyść iglicę separacyjną.

  strona 5-3

  Na kopiach pojawiają się Czy moduł ładowania
  czarne lub białe linie.
  Na kopiach pojawiają się Czy wałek transferowy
  białe punkty.
  jest brudny?

  Wyczyść wałek transferowy szczotką
  czyszczącą.

  strona 5-4

  Papier często się
  blokuje.

  6-4

  Można również użyć funkcji korekcji
  czarnych linii, aby czarne linie na
  kopiach były mniej widoczne.

  Kopie są rozmazane.
  (tylko model 25 ppm)

  Czy urządzenie jest
  używane w warunkach
  dużej wilgotności?

  Wykonaj procedurę odświeżania
  bębna.

  Nie można wykonać
  drukowania.

  obsługi
  Czy główny włącznik
  Włącz główny włącznik zasilania ( |).
  zasilania jest włączony?

  strona 2-12

  Czy właściwy kabel
  drukarki jest dobrze
  podłączony?

  Podłącz dobrze kabel drukarki

  Czy kabel drukarki był
  podłączany po
  włączeniu urządzenia?

  Po podłączeniu kabla drukarki włącz
  zasilanie główne ( |).

  Czy urządzenie znajduje o
  się w trybie offline? Czy
  wskaźnik Ready jest
  wyłączony?

  Naciśnij [Printer], aby wyświetlić
  ekran podstawowy drukarki.
  [GO], a następnie naciśnij [Enter].
  Wyświetlony zostanie wskaźnik
  Ready.

  Drukowane są
  niepoprawne znaki.

  drukarki jest
  Podłącz ekranowany kabel drukarki.

  Drukowanie nie jest
  wykonane prawidłowo.

  Czy ustawienia
  w komputerze są
  prawidłowe?

  Sprawdź ustawienia w sterowniku
  drukarki lub w aplikacji.

  --

  6-5

  Komunikaty o błędach i naprawa
  Jeśli zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów, wykonaj
  poniższe procedury.
  Komunikat

  Zamknij pokrywę ##.

  Wskazana pokrywa jest otwarta.
  Zamknij dobrze wszystkie pokrywy.

  Dodaj papier do kasety.
  Umieść papier w
  kasecie P.

  Skończył się papier.
  Dodaj papier.

  ## rozmiar (###)

  Drukowane dane nie mają rozmiaru lub typu papieru w kasecie.
  Wymień papier.

  --
  Aby zmienić źródło papieru naciśnij [Paper Select] w celu
  wybrania żądanego źródła papieru i naciśnij [Enter].

  Po naciśnięciu przycisku [Printer] wyświetlony zostanie
  następujący komunikat:
  PRZEJDZ: Drukuje obecnie wybrany papier.
  ANULUJ: Zatrzymuje drukowanie.

  lub, aby wybrać żądaną opcję, a następnie
  Kaseta nie została prawidłowo zamknięta.
  Włóż kasetę
  Wyciągnij kasetę i włóż ją z powrotem.
  Zamknij kasetę papieru.

  Sprawdź rozmiar
  Nie załadowano papieru o rozmiarze, którego można by użyć w
  bieżąco wybranym trybie.
  Sprawdź papier.

  Umieść ponownie
  oryginał lub
  zmień kasetę.
  wybierz inną kasetę z
  papierem.

  Orientacja oryginału różni się od wybranego papieru.
  Zmień orientację oryginału. Po naciśnięciu przycisku [Start] bez
  zmiany orientacji, kopiowanie będzie wykonane przy
  współczynniku powiększenia 100% (1:1).

  Przekroczono limit kopii. Liczba kopii wykonana za pomocą kodu sterującego osiągnęła
  Rozdział 4,
  Kopiowanie niemożliwe. ustawiony limit i kopiowanie nie może być wykonane za pomocą
  tego kodu.
  Użyj trybu sterowania departamentem aby zresetować liczbę
  Ustaw zbiornik toneru.

  Zbiornik toneru nie jest prawidłowo zainstalowany.
  Zainstaluj prawidłowo zbiornik toneru.

  Dodaj toner

  W urządzeniu znajduje się mało toneru. Można kopiować
  jednocześnie tylko jeden oryginał.
  Wymień zbiornik toneru.

  6-6

  Nie można kopiować.
  Dodaj toner, wznów
  kopiowanie

  Zbiornik toneru jest pusty.
  Wymień pojemnik na
  zużyty toner

  Pojemnik na zużyty toner jest pusty.
  Wymień pojemnik na zużyty toner.

  Wyczyść szkło szczeliny Szkło szczeliny jest brudne.
  Wyczyść szkło szczeliny, ponieważ czarne linie mogą pojawić
  dla
  oryginału podawanego się po użyciu opcjonalnego modułu przetwarzania dokumentów.
  z DP.
  Wyczyść szkło szczeliny
  oryginału podawanego
  z DP.

  Wezwij serwis.

  Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
  Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, naciśnij
  [Stop/Clear] i sprawdź liczbę.
  Wyłącz zasilanie główne () i skontaktuj się z przedstawicielem
  serwisu lub autoryzowanym centrum serwisu.

  Czas na konserwację

  Okresowa konserwacja jest wymagana w celu zapewnienia
  dobrego stanu urządzenia.
  Natychmiast skontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub
  autoryzowanym centrum serwisu.

  6-7

  Pamięć jest zapełniona. Kopiowanie nie może być przetwarzane, ponieważ pamięć
  kopiowania jest pełna lub liczba oryginałów osiągnęła limit 999
  stron.
  Wybierz [Copy Scanned Image], aby wydrukować
  zeskanowane strony lub wybierz [Cancel], aby usunąć
  zeskanowane dane. Nie można wykonać innego zadania
  kopiowania lub skanowania, jeśli jedna z tych opcji nie
  zostanie wybrana.
  W zależności od ustawień kopiowania po wyświetleniu
  tego komunikatu błędu może być wydrukowany jeden
  zestaw kopii nawet, jeśli wybrano większą liczbę kopii.
  W takim przypadku nie można kontynuować
  Naciśnij [Enter] i wykonaj operację kopiowania ponownie.

  Jeśli ten błąd występuje regularnie, zaleca się zainstalowanie
  dodatkowej pamięci.
  Drukowanie nie może być przetwarzane, ponieważ pamięć
  drukowania jest pełna.
  Naciśnij [Printer], aby wyświetlić następujące komunikaty.
  PRZEJD: Kontynuuje drukowanie. Przetworzone dane
  zostaną wydrukowane, a pozostałe dane zostaną
  wydrukowane na kolejnej stronie.
  ANULUJ: Anuluje drukowanie.
  RESETUJ: Resetuje płytę drukarki. W takim przypadku
  jedynie funkcje drukarki zostaną zresetowane.

  Notatka: W przypadku użycia funkcji dysku RAM należy
  zmniejszyć rozmiar dysku RAM. Jeśli ten błąd występuje
  regularnie, zaleca się zainstalowanie dodatkowej pamięci w
  drukarce. Aby zainstalować dodatkową pamięć w drukarce,
  należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu lub z
  autoryzowanym centrum serwisu. Aby uzyskać szczegółowe
  informacje, patrz Rozdział 2, Podręcznik zaawansowanej
  Jeśli ustawienie Autom. kontynuacja zostało włączone,
  drukowanie zostanie automatycznie wznowione po zadanym
  okresie czasu.
  Niewłaściwe podawanie Wystąpiło zablokowanie papieru.
  papieru.
  Lokalizacja zakleszczenia zostanie pokazana w komunikacje, a
  urządzenie zatrzyma pracę. Pozostaw główny włącznik
  zasilania włączony ( |) i wykonaj odpowiednią procedurę w celu
  usunięcia zaciętego papieru.

  6-8

  Komunikat
  Ustaw ponownie
  wszystkie oryginały w
  DP.

  Procedura
  Usuń oryginały z opcjonalnego modułu przetwarzania
  dokumentów, załaduj je ponownie i uruchom ponownie
  kopiowanie.

  Niewłaściwe podawanie Oryginały zablokowały się w opcjonalnym module przetwarzania
  w DP. Usuń oryginały.
  Pozostaw główny włącznik zasilania włączony ( |) i wykonaj
  odpowiednią procedurę w celu usunięcia zaciętych oryginałów.

  strona 6-19

  Wyjmij papier z tacy
  górnej. Naciśnij klawisz
  START.

  Pojemność tacy wyjściowej została przekroczona podczas
  W tacy wyjściowej znajduje się 250 arkuszy.
  W tacy wyjściowej znajduje się 150 arkuszy i zainstalowany jest
  opcjonalny separator zadań.
  W tacy wyjściowej znajduje się 100 arkuszy i zainstalowany jest
  opcjonalny moduł wykańczania.
  Wyjmij wydruk.

  górnej.
  Naciśnij PRZEJD

  drukowania.
  Naciśnij [Printer] a następnie
  [PRZEJD]. Drukowanie zostanie wznowione.

  Aby anulować drukowanie wybierz [ANULUJ] i
  Wyjmij papier z modułu
  wykańczania. Naciśnij
  klawisz START.

  W opcjonalnym module wykańczania podczas kopiowania
  znajduje się 250 arkuszy.
  wykańczania.
  W opcjonalnym module wykańczania podczas drukowania
  Przekroczono
  pojemność papieru.
  Wyjmij papier z
  separatora zadań.

  W opcjonalnym separatorze zadań znajduje się już 100 arkuszy
  6-9

  Niewłaściwe podawanie Papier zaciął się w opcjonalnym module przetwarzania.
  papieru w module
  wykańczania, obniż tacę
  przetwarzania i wyjmij
  papier.

  strona 6-20

  Zabrakło zszywek
  Proszę dodać zszywki
  Zszywacz pusty.
  Dodaj zszywki.

  Nie ma zszywek w opcjonalnym module wykańczania.
  Rozmiar nie do
  zszywan.
  Nie można zszywać
  tego papieru. Rozmiar

  Nie można zszywać małego papieru, takiego jak 5 1/2 × 8 1/2 "
  (Statement), A5R oraz B5R.

  Błąd systemu.
  Włącznik główny
  Wył. /Wł.

  Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku awarii lub błędu
  komunikacyjnego podczas przetwarzania wydruku.

  Błąd karty pamięci;
  Naciśnij PRZEJDZ

  Wyłącz główny włącznik zasilania (). Jeśli urządzenie
  drukuje, anuluj zadanie w komputerze.

  Błąd dysku RAM;
  Poczekaj ponad pięć sekund, a następnie włącz główne
  zasilanie ( |). Błąd zostanie usunięty. Jeśli to konieczne,
  wyślij ponownie zadanie drukowania.

  Wystąpił błąd podczas pisania do lub czytania z dysku RAM.
  [PRZEJDZ], a następnie naciśnij [Enter]. Błąd zostanie
  usunięty.

  Wystąpił błąd podczas pisania do lub czytania z karty pamięci.
  Błąd karty pamięci; Włóż Karta pamięci została usunięta podczas instalacji drukarki.
  kartę ponownie.
  Włóż kartę pamięci.

  Notatka: Po włożeniu karty pamięci wyłącz zasilanie
  główne (
  Włącz tę samą kartę
  pamięci

  ).

  Urządzenie próbowało odczytać dane z karty pamięci i nie
  rozpoznało karty pamięci.
  Włóż kartę pamięci ponownie.

  główne (

  ).

  Błąd formatowania karty Karta pamięci włożona do urządzenia musi zostać
  pamięci
  sformatowana.
  6-10

  Przepełnienie bufora
  drukowania; naciśnij
  PRZEJDZ.

  Drukowanie nie zostało wykonane prawidłowo z powodu braku
  pamięci.
  Naciśnij [Printer] aby wyświetlić następujące komunikaty.
  PRZEJDZ: Kontynuuje drukowanie. Przetworzone dane
  Po wyświetleniu tego komunikatu błędu tryb ochrony strony
  włączany jest automatycznie.
  Interfejs zajęty

  Wybrany interfejs jest obecnie używany. Poczekaj chwilę i
  spróbuj ponownie.

  Błąd sumy kontrolnej

  Urządzenie wykryło błąd podczas uruchomienia.
  Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie. Jeśli
  wyświetlony zostanie ten sam komunikat, należy skontaktować
  się z przedstawicielem serwisu lub z autoryzowanym centrum
  6-11

  Blokowanie papieru
  Jeśli dojdzie do zakleszczenia
  papieru, zostanie wyświetlony
  komunikat i kopiowanie lub
  drukowanie zostanie zatrzymane.

  Błąd podawania pap.
  w kasecie 1.
  Wyjmij papier.

  JAM11

  Wyświetlony zostanie komunikat wskazujący na obszar zakleszczenia
  oraz instrukcje na temat jego usuwania. Wskaźnik lokalizacji
  zakleszczenia również zostanie wyświetlony.
  Pozostaw główny włącznik zasilania włączony ( |) i wykonaj odpowiednie
  instrukcje w celu usunięcia zaciętego papieru.

  Wskaźniki lokalizacji zakleszczenia
  F

  E
  D
  C
  A
  B

  Lokalizacja zakleszczenia
  papieru

  Lokalizacja
  wskaźnika

  Numer zakleszczenia papieru

  JAM11, JAM21

  strona 6-13

  Zakleszczenie papieru wewnątrz
  kaset od 2 do 4+

  JAM12, JAM13, JAM14, JAM15,
  JAM16, JAM22, JAM23, JAM24

  strona 6-14

  C

  Ładowanie papieru do
  bocznego

  JAM10, JAM20

  strona 6-16

  D

  Zakleszczenie papieru w lewej
  pokrywie

  JAM30, JAM40, JAM41, JAM42,
  JAM43, JAM44, JAM45, JAM60,
  JAM61

  strona 6-17

  E

  Zakleszczenie papieru w Gnieździe JAM50, JAM52, JAM53, JAM54,
  wyjścia papieru
  JAM55, JAM56

  strona 6-18

  Papier zaciął się w opcjonalnym
  module przetwarzania

  JAM80, JAM81, JAM83, JAM84

  separatorze zadań

  6-12

  kasety 1

  JAM51

  strona 6-22

  wskaźnika
  Papier zablokował się w
  JAM70, JAM71, JAM72, JAM73,
  opcjonalnym module przetwarzania JAM74, JAM75
  + W przypadku modelu 16 ppm, kasety od 2 do 4 znajdują się w
  opcjonalnej kasecie podawania papieru. Dla modelu 20 ppm i 25 ppm,
  kasety 3 i 4 znajdują się w opcjonalnej kasecie podawania papieru.

  UWAGA: W sekcji modułu ładowania występuje wysokie napięcie.
  Wykonując czynności w tym obszarze, należy zachować szczególną
  ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Ostrzeżenie: Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Wykonując
  czynności w tym obszarze, należy zachować szczególną ostrożność,
  ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.
  Ważne: Nie należy ponownie używać zablokowanego papieru.
  Jeśli papier podrze się podczas usuwania, należy upewnić się, że usunięto
  wszystkie jego kawałki z wnętrza urządzenia. Niewykonanie tej czynności
  może doprowadzić do kolejnego zablokowania się papieru.
  Po usunięciu całego zablokowanego papieru rozpocznie się nagrzewanie.
  Wskaźniki zablokowania znikną, a urządzenie powróci do tych samych
  ustawień, które obowiązywały przed zablokowaniem papieru.

  Kaseta 1
  Jeśli zablokowanie wystąpi w
  kasecie 1, należy wykonać
  następującą procedurę w celu
  usunięcia zablokowanego
  Wyciągnij kasetę.

  6-13

  Wyjmij zablokowany papier.
  Sprawdź, czy papier został
  załadowany prawidłowo. Jeśli nie,
  załaduj ponownie papier.

  Notatka: Jeśli papier rozedrze się podczas wyjmowania, usuń wszystkie
  szczątki z wnętrza urządzenia.

  Wepchnij kasetę na miejsce.

  Notatka: Jeśli wyświetlony zostanie komunikat JAM21, wyjmij
  zablokowany papier. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją
  Lewa pokrywa na stronie 6-17.

  Kasety od 2 do 4
  kasetach od 2 do 4 lub w
  opcjonalnej kasecie podawania
  papieru, wykonaj poniższą
  procedurę w celu usunięcia
  zablokowanego papieru.

  Błąd podawania
  w kasecie 2.
  JAM12

  Bład podaw. papieru.
  Otwórz lewą pokrywę 3
  i wyjmij papier.
  JAM15

  Notatka: W przypadku modelu 16 ppm, kasety od 2 do 4 znajdują się w
  6-14

  Otwórz lewą pokrywę używanej
  kasety.

  Wyjmij zablokowany papier.

  Zamknij lewą pokrywę kasety.

  Wyciągnij używaną kasetę.

  6-15

  Wielofunkcyjny podajnik boczny
  Jeśli wystąpi zablokowanie w
  wielofunkcyjnym podajniku
  bocznym i wyświetlony zostanie
  komunikat JAM10, wykonaj
  następującą procedurę aby
  usunąć zablokowany papier.

  w tacy bocznej.
  JAM10

  Ważne: Jeśli wyświetlony zostanie komunikat JAM20 lub JAM40, patrz
  Lewa pokrywa na stronie 6-17.
  Podczas usuwania zablokowanego papieru nie należy go ciągnąć od
  strony wielofunkcyjnego podajnika bocznego.

  Wyjmij papier z wielofunkcyjnego
  Załaduj ponownie papier do
  bocznego.
  Komunikat błędu zostanie
  6-16

  Lewa pokrywa
  lewej pokrywie, należy wykonać
  Otwórz lewą pokrywę
  i wyjmij papier.

  JAM30

  Ważne: Sekcja bębna jest wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. Podczas
  wyjmowania papieru należy uważać, aby go nie porysować zegarkiem,
  biżuterią itp.

  pokrywy i otwórz lewą pokrywę.

  Ostrzeżenie: Moduł
  utrwalania jest bardzo gorący.
  Wykonując czynności w tym
  obszarze, należy zachować
  szczególną ostrożność, ponieważ
  istnieje ryzyko poparzenia.

  Notatka: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza
  druku dwustronnego, podnieś
  moduł druku dwustronnego i
  wyjmij papier.

  6-17

  Gniazdo wyjścia papieru
  gnieździe wyjścia papieru, należy
  wykonać następującą procedurę
  w celu usunięcia zablokowanego
  Błąd podawania pap. w
  sekcji wysuwania
  JAM50

  Jeśli zablokowany papier
  widoczny jest przez gniazdo
  wyjścia papieru, wyciągnij go.

  6-18

  Opcjonalny moduł przetwarzania dokumentów
  Jeśli zablokowanie papieru
  wystąpi w opcjonalnym module
  wykonaj następującą procedurę,
  aby usunąć zablokowane
  oryginały.

  JAM70

  Wyjmij oryginały znajdujące się
  na płycie oryginałów.

  Błąd podawania w PD.
  Wyjmij oryginał(y).

  Otwórz lewą pokrywę modułu
  6-19

  Wyjmij zablokowany oryginał.

  Notatka: Jeśli oryginał się rozedrze, usuń wszystkie szczątki z wnętrza
  modułu przetwarzania dokumentów. Niewykonanie tej czynności może
  doprowadzić do kolejnego zablokowania się papieru.

  Podnieś moduł podawania
  papieru (A) i wyjmij zacięte
  Przekręć pokrętłem w sposób
  pokazany na ilustracji aby usunąć
  zablokowany oryginał.

  Załaduj ponownie wszystkie oryginały i rozpocznij kopiowanie na nowo.

  Opcjonalny moduł wykańczania
  Jeśli zablokowanie wystąpi
  w opcjonalnym module
  wykańczania, należy wykonać
  finiszerze, opuść tacę
  przetw. i wyjmij pap.
  JAM80

  6-20

  Przekręć dźwignię aby obniżyć
  tacę przetwarzania.

  Podnieś tacę przetwarzania.

  Wyjmij tacę wykańczania.

  6-21

  Podłącz ponownie tacę
  Podnieś tacę przetwarzania. Komunikat błędu zostanie usunięty.

  Opcjonalny separator zadań
  opcjonalnym separatorze zadań,
  należy wykonać następującą
  Błąd podawania papieru
  w separatorze zadań.
  wyjmowania papieru należy uważać aby go nie porysować zegarkiem,
  6-22

  wyjścia papieru separatora
  zadań, wyciągnij go.

  6-23

  6-24

  Dodatek
  Dodatek zawiera następujące dane techniczne:
  Urządzenie........................................................ Dodatek-2
  Kopiarka............................................................ Dodatek-4
  Drukarka............................................................ Dodatek-5
  Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)........ Dodatek-5
  Kaseta podawania dokumentów (opcja)........... Dodatek-5
  Moduł druku dwustronnego (opcja)................... Dodatek-6
  Moduł wykańczania (opcjonalny)...................... Dodatek-6
  Separator zadań (opcja).................................... Dodatek-6

  Dane dotyczące ochrony środowiska................ Dodatek-7

  Dodatek-1

  Dodatek

  Dane techniczne
  Notatka: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego
  powiadomienia.

  Urządzenie
  System kopiowania

  Pośredni system elektrostatyczny

  Dostosowywane typy
  oryginałów

  Arkusze, książki, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar
  oryginału: A3/11 × 17 ")

  Formaty kopii
  Kaseta

  A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 " (Ledger),
  8 1/2 × 14 " (Legal), 11 × 8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 "
  (Statement), 8 1/2 × 13 " (Oficio II)

  Wielofunkcyjny
  podajnik boczny

  od A3 do A6R, Postcard, Folio, od 11 × 17 " (Ledger) do
  5 1/2 × 8 1/2 " (Statement)

  Szerokości, których
  nie można kopiować

  od 0, 5 do 5, 5mm

  Papier

  Patrz Dodatek, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

  Pojemność źródła podawania
  papieru
  300 arkuszy (80 g/m2), 100 arkuszy (od 90 do 105 g/m2)

  50 arkuszy (80 g/m2)
  (25 arkuszy formatu A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger),
  8 1/2 × 14 " (Legal), 8 1/2 × 13 " (Oficio II)

  Pojemność tacy wyjściowej

  250 arkuszy (80 g/m2)

  Czas nagrzewania

  Mniej niż 20 sekund
  Czas przejścia do stanu gotowości z trybu niskiego zużycia
  energii: 10 sekund
  Czas przejścia do stanu gotowości z trybu
  energooszczędnego: 20 sekund
  (Przy temperaturze pomieszczenia około 73, 4 °F (23 °C) i
  wilgotności około 50%)

  Pamięć
  W przypadku kopiarki

  W przypadku drukarki

  Dodatkowa pamięć

  W przypadku kopiarki: 16 MB, 32 MB, 64 MB oraz 128 MB
  Warunki pracy
  od 10 do 32, 5°C

  Wilgotność względna

  od 15 do 80%

  Wysokość

  2, 000 m maks.

  Dodatek-2

  Temperatura

  Oświetlenie

  1, 500 luksów maks.

  Zasilanie

  120 V prąd zmienny, 60 Hz, 9, 0 A
  od 220 do V prąd zmienny, 50/60 Hz, 5, 0 A

  Wymiary
  (dł. ) × (szer. ) × (wys. )

  Model 16 ppm:
  22 5/8 × 23 3/8 × 21 7/16 "
  574 × 593 × 545 mm
  Model 20/25 ppm:
  22 5/8 x 23 3/8 x 25 9/16 "
  574 × 593 × 650 mm

  Waga

  okolo 42 kg
  okolo 49 kg

  Emisja akustyczna
  Wymagana powierzchnia
  (dł. )

  70 dB(A)
  32 9/16 ×23 3/8 "
  827 × 593 mm

  Dodatek-3

  Kopiarka
  Prędkość kopiowania:
  A3/11 × 17 " (Ledger): 10 arkuszy/minutę
  B4/8 1/2 × 14 " (Legal): 11 arkuszy/minutę
  A4/11 × 8 1/2 ": 20 arkuszy/minutę
  A4R/8 1/2 × 11 " (Letter): 13 arkuszy/minutę
  B5: 20 arkuszy/minutę
  B5R: 13 arkuszy/minutę
  A5R: 10 arkuszy/minutę
  A6R: 10 arkuszy/minutę
  A3/11 × 17 " (Ledger): 13 arkuszy/minutę
  B4/8 1/2 × 14 " (Legal): 13 arkuszy/minutę
  A4/11 × 8 1/2 ": 25 arkuszy/minutę
  A4R/8 1/2 × 11 " (Letter): 15 arkuszy/minutę
  B5: 25 arkuszy/minutę
  B5R: 15 arkuszy/minutę
  A5R: 12 arkuszy/minutę
  A6R: 11 arkuszy/minutę

  Model 16 ppm

  A4/11 × 8 1/2 ": 16 arkuszy/minutę

  Model 20 ppm

  A4/11 × 8 1/2 ": 20 arkuszy/minutę

  Model 25 ppm
  Czas pierwszej kopii

  A3/11 × 17 " (Ledger): 8 arkuszy/minutę
  B4/8 1/2 × 14 " (Legal): 8 arkuszy/minutę
  A4/11 × 8 1/2 ": 16 arkuszy/minutę
  B5: 16 arkuszy/minutę
  A6R: 10 arkuszy/minutę

  dokumentów (1:1)

  Płyta (1:1)

  A4/11 × 8 1/2 ": 25 arkuszy/minutę

  Model 16/20
  ppm
  5, 9 sekundy lub mniej (1:1, A4/11 × 8 1/2 ")
  5, 0 sekund lub mniej (1:1, A4/11 × 8 1/2 ")

  Rozdzielczość
  Kopiowanie ciągle

  od 1 do 999 arkuszy

  Powiększenie kopiowania

  Dodatek-4

  Skanowania: 600 × 600 dpi
  Drukowania: 600 × 600 dpi
  Każdy współczynnik od 25 do 200% (w krokach co 1%) oraz
  stałe powiększenia.

  Drukarka
  Prędkość drukowania

  Taka sama jak prędkość kopiowania.

  Czas pierwszego wydruku

  Model 16/20 ppm

  Około 5, 5 sekundy
  (1:1, A4/11 × 8 1/2 ")

  Około 4, 9 sekundy
  Rozdzielczość

  300 dpi, 600 dpi i Fast 1200

  Obsługiwane systemy
  operacyjne

  Microsoft Windows 95/98/Me
  Microsoft Windows NT4. x/2000/XP
  Apple Macintosh OS 9. x/OS X 10. x
  UNIX/Linux

  Interfejs równoległy: 1 (bazujący na IEEE1284)
  Interfejs sieciowy: 1
  USB 2. 0: 1 (USB Hi-Speed)
  Karta sieciowa (opcjonalna): 1

  Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)
  Układ podawania oryginałów

  Podawanie automatyczne

  Akceptowane oryginały

  Arkusze papieru

  Formaty oryginałów

  Maks. : A3/11 × 17 "
  Min. : A5R/5 1/2 × 8 1/2 "

  Gramatura papieru
  Oryginały jednostronne:45 g/m2 to 160 g/m2
  Oryginały dwustronne: 50 g/m2 to 120 g/m2

  Dopuszczalna liczba
  50 arkuszy (50 g/m2 to 80 g/m2)

  21 3/4 × 19 1/8 × 4 11/16 "
  552 × 483 × 120 mm

  Około 13, 2 funtów/6 kg

  Kaseta podawania dokumentów (opcja)
  System podawania papieru

  Automatyczne podawanie z kaset (pojemność 300 arkuszy
  [80 g/m2])

  Formaty papieru

  Dopuszczalny papier

  Gramatura: od 64 do 105 g/m2
  Typy: papier standardowy, papier ekologiczny oraz papier
  kolorowy

  22 7/16 × 21 3/16 × 5 5/16 "
  570 × 538 × 135 mm

  Około 15, 4 funtów/7 kg

  Dodatek-5

  Moduł druku dwustronnego (opcja)
  System

  Typ wewnętrzny

  Gramatura: od 64 do 90 g/m2
  14 1/2 × 2 1/16 × 7 1/16 "
  368 × 53 × 180 mm

  Około 1, 4 funtów/0, 65 kg

  Moduł wykańczania (opcjonalny)
  Liczba tac

  A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 "
  (Legal), 11 × 8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 8 1/2 × 13 " (Oficio II)

  Gramatura: od 60 do 105 g/m2
  Typy: papier standardowy, papier ekologiczny, papier
  kolorowy, papier cienki, papier gruby oraz papier listowy

  12 13/16 × 17 11/16 × 6 1/2 "
  325 × 450 × 165 mm

  Około 17, 6 funtów/8 kg

  Separator zadań (opcja)
  Liczba tac
  Pojemność tacy

  100 arkuszy (80 g/m2)

  Gramatura: od 45 do 160 g/m2
  kolorowy, papier cienki, papier gruby, papier listowy oraz kalka

  21 7/16 × 17 11/16 × 2 3/4 "
  545 × 450 × 70 mm

  Dodatek-6

  Około 3, 3 funtów/1, 5 kg

  Dane dotyczące ochrony środowiska
  niskiego zużycia energii

  10 sekund

  Czas przejścia do trybu niskiego zużycia
  energii (w chwili zakupu)

  15 minut

  Czas przejścia do automatycznego trybu
  energooszczędnego (w chwili zakupu)

  30 minut (modele 16 i 20 ppm)
  45 minut (model 25 ppm)

  Kopiowanie dwustronne

  Opcjonalne

  Kaseta podawania papieru

  W tym produkcie można stosować papier
  uzyskany w 100% z wtórnie przetworzonego
  Notatka: Należy skonsultować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem
  serwisu w celi określenia, czy wymagane są dodatkowe specyfikacje.

  Dodatek-7

  Dodatek-8

  Indeks
  Automatyczny tryb energooszczędny v, 3-19
  Automatyczny tryb niskiego
  zużycia energii 3-18

  Bezpieczeństwo
  Etykiety ostrzegawcze viii
  Konwencje vi
  Laser xiv
  Odłączanie zasilania xv
  Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji xi
  Ostrzeżenia dotyczące instalacji ix
  Symbole vi
  Zasilanie x
  Zastrzeżenia prawne iv
  Bezpieczeństwo związane z użyciem
  lasera xiv
  Blokowanie papieru 6-12
  Gniazdo wyjścia papieru 6-18
  Kaseta 1 6-13
  Kasety od 2 do 4 6-14
  Lewa pokrywa 6-17
  Moduł przetwarzania dokumentów 6-19
  Moduł wykańczania 6-20
  Separator zadań 6-22
  Wielofunkcyjny podajnik boczny 6-16
  Brama domyślna 2-15

  Czas letni 2-17
  Czas pierwszego wydruku Dodatek-5
  Czas pierwszej kopii Dodatek-4
  Części modułu przetwarzania
  dokumentów 4-4
  Części modułu wykańczania 4-8
  Części urządzenia 1-1
  Część główna 1-2
  Czyszczenie
  Iglice separacyjne 5-3
  Płyta 5-2
  Urządzenie 5-2
  Wałek transferowy 5-4
  Czyszczenie iglic separacyjnych 5-3
  Czyszczenie płyty 5-2
  Czyszczenie urządzenia 5-2
  Czyszczenie wałka transferowego 5-4

  Dane dotyczące ochrony
  środowiska Dodatek-7
  Dane techniczne Dodatek-2
  Drukarka Dodatek-5
  Kaseta podawania papieru Dodatek-5
  Kopiarka Dodatek-4
  Moduł druku dwustronnego Dodatek-6
  dokumentów Dodatek-5
  Moduł wykańczania Dodatek-6
  Ochrona środowiska Dodatek-7
  Separator zadań Dodatek-6
  Urządzenie Dodatek-2
  Dane techniczne drukarki Dodatek-5
  Dane techniczne kopiarki Dodatek-4
  Dane techniczne modułu druku
  dwustronnego Dodatek-6
  Dane techniczne modułu przetwarzania
  Dane techniczne modułu
  wykańczania Dodatek-6
  Dane techniczne separatora
  zadań Dodatek-6
  Dane techniczne urządzenia Dodatek-2
  Data i czas 2-16
  Deklaracja CE xv
  Dodatkowa pamięć 4-15
  Dodawanie zszywek 4-10
  Drążek czyszczenia modułu
  ładowania 1-3, 5-6
  Drukowanie 3-20
  Aplikacja 3-20
  Sterownik drukarki 3-20
  Tryb przerwania 3-15
  Indeks-1

  Indeks

  Drukowanie podstawowe 3-20
  Drukowanie z aplikacji 3-20
  Dysk twardy 4-15
  Dźwignia zwalniania zbiornika toneru 1-3

  Ekran podstawowy drukarki 1-8
  Ekran podstawowy kopiowania 1-7
  Ekspozycja kopii 3-3
  Energy Saver 3-18
  Etykiety ostrzegawcze viii

  F
  Funkcja programowania ii
  Funkcje drukarki Dodatek-5
  Funkcje kopiarki Dodatek-4

  G
  Główny włącznik zasilania 1-4, 3-2
  Gniazdo karty pamięci 1-4
  Gniazdo wyjścia papieru 6-18

  I

  Kaseta podawania papieru 4-7, Dodatek-5
  Kod sterujący 2-16
  Komunikaty o błędach 6-6
  Konserwacja 5-1
  Kopiowanie 3-2
  Dwustronny 3-9
  Powiększanie kopii 3-5
  Tryb automatycznego powiększania 3-5
  Tryb jakości obrazu 3-3
  Tryb powiększenia 3-5, 3-7
  Tryb predefiniowanego
  powiększenia 3-5, 3-8
  Tryb rozdzielania 3-12
  Tryb sortowania 3-14
  Tryb Tekst 3-3
  Tryb Tekst+Zdjęcia 3-3
  Tryb Zdjęcie 3-3
  Kopiowanie ciągłe i
  Kopiowanie dwustronne v, 3-9

  L
  Lewa pokrywa 1-3, 6-17
  Licznik kluczy 4-13

  Instalowanie sterownika drukarki 3-20

  Ł
  J
  Jakość obrazu 3-3
  Tryb Zdjęcie 3-3

  K
  Kabel drukarki 2-11
  Kabel równoległy 2-11
  Kabel sieciowy 2-10
  Kabel USB 2-11
  Karta pamięci (CompactFlash) 4-14
  Kaseta 2-2
  Kaseta 1 1-2, 6-13
  Kaseta 2 1-2

  Indeks-2

  Ładowanie oryginałów
  (opcja) 4-4
  Płyta 3-2
  Ładowanie oryginałów do modułu
  przetwarzania dokumentów 4-4
  Ładowanie papieru 2-2
  Ładowanie papieru do kasety 2-2
  Ładowanie papieru do wielofunkcyjnego
  podajnika bocznego 2-5

  M
  Moduł druku dwustronnego 4-8, Dodatek-6
  Moduł dwustronny 4-8
  dokumentów 4-3, 6-19, Dodatek-5

  Moduł wykańczania 4-8, 6-20, Dodatek-6
  Blokowanie papieru 6-20
  Zakleszczenie zszywek 4-11
  Zszywanie 4-10

  N
  Nagrzewanie 3-2
  Naprawianie błędów 6-6
  Moduł przetwarzania dokumentów 4-4
  Moduł wykańczania 4-8

  O
  Ogranicznik dopasowania długości
  papieru 1-2, 2-3
  Ogranicznik dopasowania szerokości
  Opcje 4-2
  Ostrzeżenia dotyczące instalacji ix

  P
  Panel operacyjny 1-2, 1-5
  Papier
  Ładowanie 2-2
  Przygotowanie 2-2
  Rozmiary i typy dla wielofunkcyjnego
  podajnika bocznego 2-7
  Typy 2-9
  Wielofunkcyjny podajnik boczny 2-5
  Pilne kopiowanie 3-15
  Płyta 1-3, 3-2
  Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 1-3
  Podłączanie do sieci 2-10
  Podłączanie interfejsu równoległego lub
  USB 2-11
  Podłączanie zasilania 2-12
  Podstawowe kopiowanie 3-2
  Pojemnik na zużyty toner 1-3, 5-5
  Pokrywa głównego włącznika zasilania 1-4
  Pokrywa oryginałów 1-2
  Pokrywa przednia 1-3

  Połączenie 2-10
  Powiększenie
  Prędkość drukowania Dodatek-5
  Prędkość kopiowania Dodatek-4
  Program Energy Star v
  Prowadnice wejściowe 1-2, 2-6
  Przewód zasilający 2-12
  Pusty zbiornik toneru 5-5

  R
  Rozdzielczość Dodatek-4, Dodatek-5
  Rozszerzenie wielofunkcyjnego podajnika
  bocznego 1-2
  Rozwiązywanie problemów 6-2
  Wskaźniki lokalizacji
  zakleszczenia 6-12

  S
  Separator zadań 4-12, 6-22, Dodatek-6
  Specyfikacje podawania
  papieru Dodatek-5
  Strefa czasowa 2-16
  Symbole vi

  T
  Taca wyjściowa 1-2, 3-4

  Indeks-3

  Tryb czyszczenia brzegów i
  Tryb dwustronny v, 3-9
  Tryb energooszczędny v, 3-19
  Tryb łączenia i
  Tryb marginesu i
  Tryb niskiego zużycia energii v
  Automatyczny tryb niskiego zużycia
  energii 3-18
  Tryb powiększenia 3-7
  Tryb przesuwania i
  Tryb rozliczania zadań ii
  Ustawienie
  Czas letni (DST) 2-17
  Język 2-18
  Ustawienie adresu IP 2-13
  Ustawienie języka 2-18
  Usuwanie blokowania 6-12
  Usuwanie blokowania papieru
  Usuwanie zakleszczenia zszywek 4-11
  Uziemienie urządzenia x

  U

  Wielofunkcyjny podajnik boczny 1-2, 2-5,

  Uchwyt lewej pokrywy 1-2
  Uchwyty transportowe 1-4
  Uruchamianie 2-12
  Urządzenia opcjonalne 4-1
  Karta pamięci 4-14
  Kaseta podawania papieru 4-7
  Licznik kluczy 4-13
  Moduł druku dwustronnego 4-8
  Moduł przetwarzania dokumentów 4-3
  Moduł wykańczania 4-8
  Przegląd 4-2
  Separator zadań 4-12
  Zestaw faksu 4-14
  Zestaw skanera sieciowego 4-14
  Urządzenie izolujące xv
  Ustawianie maski podsieci 2-14
  Ustawienia sieciowe 2-13
  Adres IP 2-13
  Brama domyślna 2-15
  Maska podsieci 2-14

  Włączanie 2-12
  Włącznik zasilania 3-2
  Włączony 2-12
  Wskaźniki lokalizacji zakleszczenia 6-12
  Wskaźniki zakleszczenia papieru 6-12
  Współczynnik powiększenia 3-5
  Wymiana pojemnika na zużyty toner 5-5
  Wymiana zbiornika toneru 5-5
  Wyświetlacz komunikatów 1-7

  Indeks-4

  W
  Z
  Zaawansowane funkcje i
  Zbiornik toneru 1-3, 5-5
  Złącze interfejsu równoległego 1-4
  Złącze interfejsu sieciowego 1-4
  Złącze interfejsu USB 1-4
  Zmiana zbiornika toneru 5-5
  Zszywanie 4-10, 4-11
  Uwaga

  Aby można było uzyskać najlepsze rezultaty drukowania i maksymalną wydajność urządzenia, zalecamy
  stosowanie tylko oryginalnych materiałów firmy KYOCERA MITA z urządzeniami KYOCERA MITA.

  E19

  (C)2004
  to znak handlowy firmy Kyocera Corporation

  2004. 7

 • Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Aeg X66453md10

  Bezpośredni link do pobrania Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Aeg X66453md10

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Aeg X66453md10