Cli Podręcznik Caliber Hpg 427bt

Cli Podręcznik Caliber Hpg 427bt to wielokanałowy, wielopoziomowy system kontroli, który umożliwia wykonywanie nawet najbardziej złożonych zadań sterowania. System składa się z kontrolera sterującego, modułu komunikacji i modułu danych, który może wykonywać wszelkiego rodzaju operacje. System jest wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji, w tym automatyczny system wykrywania kontroli, zarządzanie częściami i dostępem do danych, a także szereg opcji konfiguracji. System jest również wyposażony w szereg algorytmów sterowania i wsparcia, które pomagają w realizacji wielu zadań sterowania. Dzięki temu system jest w stanie wykonywać wszelkiego rodzaju operacje sterowania, w tym sterowanie czasem, sterowanie mocą i sterowanie poziomem.

Ostatnia aktualizacja: Cli Podręcznik Caliber Hpg 427bt

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber HPG427BT. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber HPG427BT, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber HPG427BT. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber HPG427BT tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber HPG427BT

Strona: 1

RĘCZNYŚrodki ostrożnościWskazówki bezpiecznego użytkowaniaUważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciemkorzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktuw sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nieponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania siędo wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.W przypadku napotkania problemunależy natychmiast wyłączyć urządzenie.Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażeniaciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.Czyszczenie produktu.Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchejszmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkęnależy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodowaćrozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.Temperatura.Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przedwłączeniem urządzenia.Konserwacja.W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazaćautoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BVcelem wykonania prac serwisowych.Umieszczanie.Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającąprzestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.Ciepło.Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchnigrzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promienisłonecznych.Napięcie.Upewnić się, że napięcie w lokalnej sieci elektrycznej jest zgodnez napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej zasilacza/produktu. Jeżeli napięcia nie są zgodne, należy zwrócić produktw miejscu, w którym został zakupiony.Wtyczka.Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdy produkt nie jestużywany przez dłuższy czas oraz podczas burzy.Akcesoria.Używać tylko dostarczonych akcesoriów.Wymiana akumulatora.Wbudowany akumulator nie jest wymienny. Nie należy usuwaćlub wymienić akumulatora, nie wrzucać go do śmieci ani doognia. Używać wyłącznie dołączonego zasilacza.POLSKIPoniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HPG 427BT. Liczby w „(... )” odnoszą się doprzycisków i złączy na urządzeniu i/lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.Ostrzeżenie: Przed włączeniem zasilania głośnika upewnić się, że wszystkie potencjometrygłośności są ustawione na minimum.Zasilanie ON/OFF• Przełącznik [ q] (12) ustawić w pozycji ON, aby włączyć zasilanie.• Przełącznik [ q] (12) ustawić w pozycji OFF, aby wyłączyć zasilanie.Ładowanie bateriiUrządzenie posiada wbudowany akumulator. Urządzenie jest wyposażone w przewód micro-USBdo USB. Podłączyć przewód USB do portu USB 5V (11), a drugi koniec do wejścia DC urządzenia.Lampka sygnalizacyjna zasilania będzie świecić się podczas ładowania i zgaśnie po całkowitymnaładowaniu.Urządzenie będzie funkcjonować bez kabla ładującego, używając wewnętrznej baterii. Czasdziałania zależy od sposobu użytkowania. Np. : Mocna, głośna muzyka z dużą ilością basówbędzie zużywać więcej energii, niż słowa mówione.Połączenie Bluetooth• Włączyć głośnik.• Głośnik znajduje się automatycznie w trybie Bluetooth. W innym wypadku, należy użyć przy-cisku [ MODE] (1), aby wybrać tryb Bluetooth.Ustawić wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, korzystając z menu urządzenia Bluetooth.Wybierać ‘HPG427BT_CALIBER’ z listy. Jeśli jest to konieczne, potwierdzić parowanie kluczemdostępu „0000”.Po pomyślnym sparowaniu odtworzony zostanie dźwięk i w urządzeniu będzie możnauruchomićodtwarzanie muzyki. Jeśli urządzenie obsługuje standard AVRCP, odtwarzaniemmożna sterować również za pomocąprzycisków na głośniku HPG.Odtwarzanie z kart USB / Micro SDWłóż kartę USB / micro SD do gniazda, zapisane muzyka będzie odtwarzana automatycznie.W trybie odtwarzania, krótko nacisnąć przycisk [] lub [] (6/8), aby wybrać poprzedni lubnastępny utwór.Uwaga: Jeśli w trybie Bluetooth lub AUX-IN podłączona zostanie pamięć USB, odtwarzanie zost-anie uruchomione automatycznie.Aby wrócić do poprzedniego trybu, należy nacisnąć przycisk [MODE].Radio FM• Przyciskiem [MODE] wybrać tryb FM.Przytrzymać wciśnięty przycisk [12], aby automatycznie wyszukać i zachować stacje radioweFM.• Używać przycisków [7] / [8] do przełączania zapamiętanych stacji FM.Gniazdo [AUX IN]:W celu wykonania opcjonalnego połączenia przewodowego, np. odtwarzacza MP3, zewnętrzneurządzenie można podłączyć do wejścia [Aux IN] głośnika HPG427BT za pomocą dołączonegokabla JACK-JACK.• Jeśli podłączone będzie urządzenie zewnętrzne, przyciskiem [MODE] włączyć tryb Aux.• Uruchomić odtwarzanie muzyki w zewnętrznym urządzeniu.Uwaga: W tym trybie nie działają przyciski sterowania odtwarzaniem, znajdujące się naurządzeniu HPG427BT.Zestaw głośnomówiącyPo podłączeniu telefonu komórkowego dzięki funkcji Bluetooth urządzenie HPG może służyć jakozestaw głośnomówiący. Wbudowany mikrofon znajduje się z wierzchu urządzenia. Rozmawiającprzez telefon, należy mówić w tym kierunku.Odbieranie połączeń: W przypadku połączenia przychodzącego można nacisnąć przycisk[] (7), aby zatrzymać muzykę i odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy ponownienacisnąć przycisk [] (7), aby się rozłączyć. Urządzenie automatycznie ponownie zacznieodtwarzać muzykę.Odrzucanie połączeń: Jeśli ktoś zadzwoni na podłączony telefon, należy nacisnąć i przytrzymać[] (7) przez 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.Wybieranie numeru: Upewnić się, że telefon jest podłączony. W zwykły sposób wybrać numer wtelefonie, a następnie słuchać i mówić przez głośnik HPG. Po zakończeniu rozmowy ponownienacisnąć przycisk [] (7), abysię rozłączyć.

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber HPG 525DAB-BT. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber HPG 525DAB-BT, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber HPG 525DAB-BT. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber HPG 525DAB-BT tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber HPG 525DAB-BT

Marka:
Caliber
Produkt:
Radia
Model/nazwa:
HPG 525DAB-BT
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
-

Powiązane produkty Caliber HPG 525DAB-BT

Cli Podręcznik Caliber Hpg 427bt

Bezpośredni link do pobrania Cli Podręcznik Caliber Hpg 427bt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Cli Podręcznik Caliber Hpg 427bt