Arkusz informacyjny Emerson Rosemount 3900 01 12

Emerson Rosemount 3900 01 12 to wysokowydajny, wielokanałowy, wielofunkcyjny system arkuszy informacyjnych. System oferuje niezawodne środowisko danych i szeroki zakres funkcji sterowania, w tym werifikację danych, wykrywanie awarii, alarmy i wiele więcej. System może być łatwo podłączony do sieci Ethernet, dzięki czemu można szybko monitorować i sterować systemem w dowolnym miejscu. System może być również zintegrowany z systemami wizualizacji Emerson, aby ułatwić łatwy dostęp do danych. System jest zaprojektowany z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu w przemyśle, a jego wszechstronność i skalowalność pozwalają użytkownikom na łatwe dostosowanie go do powierzonych im zadań.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz informacyjny Emerson Rosemount 3900 01 12

Arkusz informacyjny Głowice termostatyczne serii RA 2000 10 VD. 32. C10. 49 © <strong>Danfoss</strong> 01/2010

Arkusz informacyjny Głowice termostatyczne typu RAW EN 215 -1 HD 1215-2 Zastosowanie RAW 5115 RAW 5012 RAW 5116 <strong>Termostaty</strong> <strong>grzejnikowe</strong> <strong>Danfoss</strong> obejmują sze ro ki asortyment głowic i zaworów termo statycz nych dla wszystkich typów wodnych instalacji central nego ogrzewania. <strong>Termostaty</strong> <strong>grzejnikowe</strong> <strong>Danfoss</strong> są regulato rami proporcjonalnymi o wąskim zakresie pro porcjonalności Xp. Głowice termostatyczne serii RAW współpra cują ze wszystkimi typami i figurami zaworów termostatycznych: • RA-N z nastawą wstępną, • RA-G - zawory o wysokiej przepustowości, • RA-K - zestawy przyłączeniowe do grzejni ków. Seria głowic termostatycznych RAW obejmuje: • RAW 5115: głowica z czujnikiem wbudowa nym, zakres nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. Możliwość odcięcia zaworu - pozycja "0". • RAW 5012: głowica z czujnikiem zdalnym, za kres nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. • Głowice RAW 5116 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W obudowie czujnika zdalnego znajduje się zwi nięta spiralnie, bardzo cienka rurka kapilar na o długości 2 m. Podczas montażu głowicy rurka kapilarna wyciągana jest z obudowy czujnika do pożądanej długości. Głowice termostatyczne serii RAW z zaworami termostatycznymi serii RA-N spełniają wyma gania normy europejskiej EN 215-1 oraz Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U) Zamawianie i dane techniczne Głowice termostatyczne RAW Typ Nr katalogowy Model Rurka kapilarna Zakres temp. 2) RAW 5115 013G5115 Standard, czujnik wbu do wany - 8 - 28°C RAW 5012 013G5012 Standard, czujnik zdalny 0 - 2 m 1) 8 - 28°C RAW 5116 013G5116 Ograniczony zakres temperatury, czujnik wbudowany - 16 - 28°C 1) Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurką kapilarną całą zwiniętą spiralnie wewnątrz obudowy czujnika. Podczas montażu rozwijany jest tylko niezbędny odcinek rurki kapilarnej. 2) Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2°C od temperatury ustawionej na skali zawór jest całkowicie zamknięty. VD. 49 © <strong>Danfoss</strong> 01/2010 11

 • Page 1 and 2: Arkusz informacyjny Termostaty grze
 • Page 3 and 4: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 5 and 6: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 7: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 11 and 12: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 13 and 14: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 15 and 16: Arkusz informacyjny Programowalne g
 • Page 17 and 18: Arkusz informacyjny Programowalne g
 • Page 19 and 20: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 21 and 22: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 23 and 24: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 25 and 26: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 27 and 28: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 29 and 30: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 31 and 32: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 33 and 34: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 35 and 36: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 37 and 38: Arkusz informacyjny Zawory RA-G o w
 • Page 39 and 40: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 41 and 42: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 43 and 44: Arkusz informacyjny Wkładki zaworo
 • Page 45 and 46: Arkusz informacyjny Wkładki zaworo
 • Page 47 and 48: Arkusz informacyjny Wkładki zaworo
 • Page 49 and 50: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 51 and 52: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 53 and 54: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 55 and 56: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 57 and 58: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 59 and 60:

  Arkusz informacyjny Zestawy przył

 • Page 61 and 62:

  Arkusz informacyjny Zestaw przyłą

 • Page 63 and 64:

  Arkusz informacyjny Zestaw przyłą

 • Page 65 and 66:

  Arkusz informacyjny Zawór odcinaj

 • Page 67 and 68:

  Arkusz informacyjny Zawór odcinaj

 • Page 69 and 70:

  Arkusz informacyjny Zawór odcinaj

 • Page 71 and 72:

  Arkusz informacyjny Zawór odcinaj

 • Page 73 and 74:

  Arkusz infomacyjny Zawór odcinają

 • Page 75 and 76:

  Arkusz infomacyjny Wyposażenie dod

 • Page 77 and 78:

  Arkusz informacyjny Wyposażenie do

 • Page 79 and 80:

  Arkusz infomacyjny Wyposażenie dod

Arkusz informacyjny Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX Budowa RA-NCX 1. Dławiczka 2. O-ring 3. Trzpień 4. Wrzeciono 5. Sprężyna powrotna 6. Przesłona nastawy wstępnej 7. Korpus zaworu 8. Dysza Materiały stykające się z wodą Korpus zaworu i inne części metalowe mosiądz, Mo 58 Trzpień mosiądz odporny na korozję Przesłona nastawy wstępnej PPS O-ring EPDM Grzybek zaworu NBR Trzpień w uszczelce dławicy stal chromowa Dysza PP RLV-CX 1. Ochronny kołpak 2. Prowadnica 3. Grzybek 4. Korpus zaworu 5. Nakrętka 6. Nypel • Korpus zaworu i inne metalowe cz• ci Ms 58 O-ring NBR 36 VD. 32. C10. 49 © <strong>Danfoss</strong> 01/2010

Arkusz informacyjny Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX Wymiary [mm] Głowica Przyłącze L RAX + zawór 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 S 1 S 2 DN D d 2 RA-NCX 15 R p 1/2 R 1/2 55 82 26 53 23 47 90 27 30 RA-NCX 15 R trójosiowe p 1/2 R 1/2 90 30 58 33 27 30 Typ D d 2 H 1 H 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 S 1 S 2 RLV-CX R p 1/2 R 1/2 63 41 53 80 30 57 27 27 30 VD. 49 © <strong>Danfoss</strong> 01/2010 37

 • Page 1 and 2: Arkusz informacyjny Termostaty grze
 • Page 3 and 4: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 5 and 6: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 7 and 8: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 9 and 10: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 11 and 12: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 13 and 14: Arkusz informacyjny Głowice termos
 • Page 15 and 16: Arkusz informacyjny Programowalne g
 • Page 17 and 18: Arkusz informacyjny Programowalne g
 • Page 19 and 20: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 21 and 22: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 23 and 24: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 25 and 26: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 27 and 28: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 29 and 30: Arkusz informacyjny Zawory typu RA-
 • Page 31 and 32: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 33: Arkusz informacyjny Zawory termosta
 • Page 37 and 38: Arkusz informacyjny Zawory RA-G o w
 • Page 39 and 40: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 41 and 42: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 43 and 44: Arkusz informacyjny Wkładki zaworo
 • Page 45 and 46: Arkusz informacyjny Wkładki zaworo
 • Page 47 and 48: Arkusz informacyjny Wkładki zaworo
 • Page 49 and 50: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 51 and 52: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 53 and 54: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 55 and 56: Arkusz informacyjny X-tra TM Collec
 • Page 57 and 58: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 59 and 60: Arkusz informacyjny Zestawy przył
 • Page 61 and 62: Arkusz informacyjny Zestaw przyłą
 • Page 63 and 64: Arkusz informacyjny Zestaw przyłą
 • Page 65 and 66: Arkusz informacyjny Zawór odcinaj
 • Page 67 and 68: Arkusz informacyjny Zawór odcinaj
 • Page 69 and 70: Arkusz informacyjny Zawór odcinaj
 • Page 71 and 72: Arkusz informacyjny Zawór odcinaj
 • Page 73 and 74: Arkusz infomacyjny Zawór odcinają
 • Page 75 and 76: Arkusz infomacyjny Wyposażenie dod
 • Page 77 and 78: Arkusz informacyjny Wyposażenie do
 • Page 79 and 80: Arkusz infomacyjny Wyposażenie dod

Arkusz informacyjny Emerson Rosemount 3900 01 12

Bezpośredni link do pobrania Arkusz informacyjny Emerson Rosemount 3900 01 12

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Arkusz informacyjny Emerson Rosemount 3900 01 12