Arkusz danych serwisowych Ge Jbp60

Ge Jbp60 Service Data Sheets są arkuszami danych, które są często wykorzystywanymi w instalacji urządzeń i systemów Ge. Mogą pomóc w określeniu specyfikacji technicznych, procesów instalacji i wskazówek dotyczących eksploatacji. Arkusze danych Ge Jbp60 zawierają również kody barów, wykresy i schematy. Arkusze danych służą do zapewnienia, że wszystkie zamontowane urządzenia lub systemy są zgodne z określonymi wymaganiami i specyfikacjami, a także, że wszystkie wymagane materiały są dostępne. Są one szczególnie przydatne w kompleksowych systemach, które mogą obejmować szeroki zakres produktów i oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz danych serwisowych Ge Jbp60

AUREUS Polska Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 10, 34-350 Węgierska Górka

Potrzebujesz pomocy? (+48) 338 631 405

Przechodzenie z programu Excel na Arkusze

Dalej: Eksportowanie arkuszy kalkulacyjnych

Informacje dostępne na tej stronie

 • Udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych
 • Dodawanie komentarzy i przypisywanie zadań
 • Wysyłanie e-maili do współpracowników
 • Przywracanie starszej wersji i podawanie nazwy wersji
 • Tworzenie filtrów i widoków filtra
 • Ochrona treści
 • Ograniczanie możliwości udostępniania, pobierania, drukowania i kopiowania
 • Ustawianie daty ważności udostępnienia
 • Sprawdzanie, kto wyświetlał arkusz kalkulacyjny

Udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych

Excel 2013

Excel 2010

Udostępnianie konkretnym osobom:

 1. Otwórz plik, który chcesz udostępnić (Twój lub taki, w przypadku którego masz uprawnienia do edycji).
 2. Kliknij Udostępnij.
 3. Wpisz adresy e-mail lub grupy, którym chcesz udostępnić plik.
 4. Wybierz rodzaj dostępu, który chcesz przyznać innym użytkownikom: Edytor, Komentujący lub Przeglądający.
 5. Kliknij Wyślij.


Udostępnianie przy użyciu linku:

 • Otwórz plik i kliknij Udostępnij.
 • W sekcji Pobierz link kliknij Kopiuj link.
 • (Opcjonalnie) Aby zmienić uprawnienia, kliknij Zmień, a potem wybierz opcję Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 • Skopiuj link i wklej go w e-mailu lub innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.
 • Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie plików na Dysku Google.

  Excel: 
  Udostępnianie skoroszytu

  Arkusze: 
  Udostępnianie konkretnym osobom lub przy użyciu linku

  Dodawanie komentarzy i przypisywanie zadań

  Excel:
  Komentowanie

  Arkusze:
  Dodawanie komentarzy i przypisywanie zadań

 • W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 • Kliknij Dodaj komentarz .
 • Wpisz swój komentarz w polu.
 • Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 • (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 • Kliknij Skomentuj lub Przypisz.
 • Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy. com/support-kms-prod/1AOgbzAEU957V5Wuyoi0RjgD9yHtbe6GAu4X" alt="Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie" data-mime-type="image/svg+xml"/>

  Wysyłanie e-maili do współpracowników

  Wyślij jako załącznik

  Sheets:
  Wysyłanie e-maili do współpracowników

  Excel 2013

  Aby kontynuować omawianie sprawy, której nie da się rozstrzygnąć w komentarzach, bezpośrednio z Arkuszy wyślij e-maila do współpracowników.

 • Kliknij Plik Wyślij e-maila do współpracowników.
 • (Opcjonalnie) Aby usunąć współpracownika z e-maila, odznacz pole obok jego nazwiska.
 • Dodaj temat i treść wiadomości.
 • (Opcjonalnie) Aby wysłać kopię e-maila do siebie, zaznacz pole Wyślij kopię.
 • Przywracanie starszej wersji i podawanie nazwy wersji

  Jeśli jesteś właścicielem arkusza kalkulacyjnego lub masz uprawnienia do jego edycji, możesz wyświetlać poprzednie wersje i je przywracać.

  Arkusze – wyświetlanie lub przywracanie wersji:

 • Wybierz Plik Historia zmian Wyświetl historię zmian.
 • (Opcjonalnie) Aby wyświetlić tylko wersje z nazwą znajdujące się na liście, kliknij Pokazuj tylko nazwane wersje.
 • Kliknij sygnaturę czasową, by wyświetlić poprzednią wersję pliku.

  Pod sygnaturą czasową zobaczysz:

 • Nazwiska osób, które edytowały dokument.
 • Kolor obok nazwiska każdej osoby. Kolorem tym oznaczone są zmiany wprowadzone przez daną osobę.
 • (Opcjonalnie) Aby ustawić daną wersję jako aktywną, kliknij Przywróć tę wersję.

 • Nazywanie wersji:

  Tworzenie filtrów i widoków filtra

  Filtrowanie danych

  Arkusze:
  Filtry i widoki filtra

  Aby filtrować dane w arkuszu kalkulacyjnym, utwórz filtr. Jeśli chcesz mieć filtry, które nie wpływają na widoki innych osób, utwórz widoki filtra.

  Tworzenie filtra:

 • Wybierz zakres komórek.
 • Kliknij Dane Utwórz filtr.
 • Przejdź do góry zakresu i kliknij Filtr , by wyświetlić opcje filtra.
 • Tworzenie widoku filtra:

 • Kliknij komórkę z danymi. com/support-kms-prod/Th2Tx0uwPMOhsMPn7nRXMUo3vs6J0pto2DTn" width="18" height="18" alt="a potem" data-mime-type="image/svg+xml"/> Widoki filtrów Utwórz nowy widok filtra.
 • W nagłówku kolumny kliknij listę i wybierz dane, które chcesz filtrować. Możesz też wyszukać te dane, wpisując tekst w polu wyszukiwania.
 • Kliknij OK.
 • W polu Nazwa wpisz nazwę widoku filtra. com/support-kms-prod/Th2Tx0uwPMOhsMPn7nRXMUo3vs6J0pto2DTn" width="18" height="18" alt="a potem" data-mime-type="image/svg+xml"/> Widoki filtra, by w dowolnym momencie otworzyć widok filtra.
 •  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sortowanie i filtrowanie danych oraz Tworzenie, nazywanie i zapisywanie widoku filtra. 

  Ochrona treści

  Chronienie arkusza lub skoroszytuChronione arkusze i zakresy

  Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym masz informacje poufne, możesz ograniczyć innym osobom możliwość ich aktualizowania.

 • Otwórz arkusz i kliknij Dane > Chronione arkusze i zakresy.
 • Kliknij +Dodaj arkusz lub zakres.
 • Kliknij Zakres, by chronić zakres treści, lub Arkusz, by chronić cały arkusz.
 • Kliknij Ustaw uprawnienia i wybierz, czy chcesz wyświetlać ostrzeżenie, czy ograniczyć możliwość edytowania treści.
 • Kliknij Gotowe. com/a/users/answer/9308980" rel="noopener">Chronienie treści w arkuszu kalkulacyjnym. com/support-kms-prod/EJXWaFC89TuFYpEdvvELciilqE8TAQ6OiE9Y" alt="Znajdowanie opcji ustawiania uprawnień przez kliknięcie „Dane” i wybranie „Chronione arkusze i zakresy”" data-mime-type="image/svg+xml"/>

  Ograniczanie możliwości udostępniania, pobierania, drukowania i kopiowania

  Szyfrowanie za pomocą hasłaOgraniczanie możliwości udostępniania

  Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym masz informacje poufne, możesz uniemożliwić innym osobom ich pobieranie, drukowanie lub kopiowanie.

 • U góry arkusza kalkulacyjnego kliknij Udostępnij.
 • U dołu kliknij Zaawansowane.
 • Zaznacz pole Wyłącz pobieranie, drukowanie i kopiowanie niektórych elementów dla komentatorów i przeglądających. com/support-kms-prod/qR7wGrMUYrHaHGkWMJkA0TOTyzzdz3Jd278C" alt="Arkusz z różnymi ustawieniami dla różnych osób" data-mime-type="image/svg+xml"/>

  Ustawianie daty ważności udostępnienia

  Arkusze: ustawianie daty ważności udostępnienia

  Jeśli współpracujesz z osobami spoza organizacji, na przykład klientami lub agencjami, możesz ograniczyć dostęp do określonych plików po zakończeniu projektów.

  Ustawianie daty ważności:

 • Jeśli plik nie jest jeszcze udostępniony, udostępnij go.
 • Kliknij Zaawansowane.
 • Najedź kursorem na imię i nazwisko osoby i kliknij Ustaw datę wygaśnięcia .
 • Zmień datę wygaśnięcia dostępu.
 • Kliknij Zapisz zmiany Gotowe.
 • Uwaga: jako daty wygaśnięcia nie można ustawić bieżącej daty. Jeśli musisz natychmiast zablokować dostęp, po prostu cofnij udostępnianie pliku.


  Sprawdzanie, kto wyświetlał arkusz kalkulacyjny

  Arkusze: sprawdzanie, kto wyświetlał arkusz kalkulacyjny

  Jeśli w Arkuszach masz uprawnienia do edycji arkusza kalkulacyjnego, możesz zobaczyć:

 • komu go udostępniono;
 • kto go wyświetlił;
 • wykres z informacjami o tym, jak wraz z upływem czasu zmieniała się liczba przeglądających.
 • Aby wyświetlić panel aktywności, w prawym górnym rogu kliknij Panel aktywności .

  Jeśli nie chcesz, aby historia wyświetlania pojawiała się w Panelu aktywności, możesz zmienić ustawienia prywatności. com/support-kms-prod/2ACu8FFsAZT8efWLSvx8Z01bb0KKm61yGqnD" alt="Wybieranie w menu Arkuszy opcji „Dane”, „Filtruj widoki” lub „Utwórz filtr”" data-mime-type="image/svg+xml"/>

  Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

  Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK:

  Formularz PP1 - mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna

  wersja edytowalna PP1

  Formularz PP2 - zbiór danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)

  wersja edytowalna PP2

  Formularz PP3 - zbiór danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)

  wersja edytowalna PP3

  Formularz PP4 - zbiór danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)

  wersja edytowalna PP4

  Formularz PP5 - Rejestr Cen Nieruchomości

  wersja edytowalna

  Formularz PP6 - raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB

  Formularz PP7 - inne materiały

  wersja edytowalna PP7

  Zgłoszenie prac geodezyjnych.

  wersja edytowalna.

  Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzupełniające.

   wersja edytowalna. eu/assets/files/informacja_o_skladaniu_operatu. pdf" target="_blank">Informacja o skladaniu operatu.

  Wniosek o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety

  Regulamin korzystania z portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety. eu/assets/files/zawiadomienie. pdf" target="_blank">Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

  Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis i wyrys).

  Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

  Udostępnienie danych dotyczące dłużników.

  Wniosek o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

  Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynków.

  Arkusz danych ewidencyjnych budynku.

  wersja doc

  Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego. eu/assets/files/decyzja_zatwierdzajaca_podzial. pdf" target="_blank">Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. eu/assets/files/Oswiadcznie_przedstawiajace_aktualny_stan_wpisow_w_KW. pdf" target="_blank">Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.

  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (podział).

  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (rozgraniczenie). eu/assets/files/oswiadczenie_o_odpowiedzialnosci_karnej. pdf" target="_blank">Oświadczenie o odpowiedzialości karnej. eu/assets/files/wszczecie_postepowania_rozgraniczeniowego. pdf" target="_blank">Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego. doc" target="_blank">doc

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego. eu/assets/files/wydanie_zaswiadczenia_o_zmianie_nazwy_ul. pdf" target="_blank">Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazwy ulicy. eu/assets/files/aktualizacja_ewidencji. pdf" target="_blank">Wniosek o dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków. eu/assets/files/wniosek_gleboznawcza_klasyfikacja_rodo. pdf" target="_blank">Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. eu/assets/files/dane_w_rejestrze_publicznym. pdf" target="_blank">Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. eu/assets/files/Programy/KatKonwerter. rar" target="_blank">Program KatKonwerter - program należy zapisać na dysk i rozpakować.

  Program ChKonwerter - program należy zapisać na dysk i rozpakować. eu/assets/files/Programy/702_cyferka. rar" target="_blank">Program Cyferka - program do obliczania sumy kontrolnej dla numeru nowej księgi wieczystej - należy go zapisać na dysk i rozpakować.

  Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

  Arkusz danych serwisowych Ge Jbp60

  Bezpośredni link do pobrania Arkusz danych serwisowych Ge Jbp60

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Arkusz danych serwisowych Ge Jbp60