Działania zarządu TS FALENICA

Działania zarządu TS FALENICA

23 lutego, 2017 15:41
Zarząd TS FALENICA w ubiegłym tygodniu spotkał się z Komisją Sportu przy Radzie Osiedla Falenica.Rozmowy na temat współpracy 
i współdziałania  m.in. infrastruktury sportowej -ogólnodostępnej dla mieszkańców , organizacji wydarzeń sportowych , 
działaniu przy promocji Osiedla Falenica przebiegły bardzo sprawnie i co najważniejsze obopólną akceptacją.Bardzo dziękujemy za 
spotkanie oraz pozytywny odbiór naszych działań.Mamy nadzieję że wspólne działanie spowoduje popularyzację sportu wśród dzieci 
młodzieży oraz dorosłych w Falenicy ale także w Wawrze.

W niedługim czasie odbędziemy spotkania z  Członkami Komisji Sportu Dzielnicy Wawer oraz Rady Dzielnicy Wawer.Liczymy na równie 
pozytywne i wspólne działania oraz pomoc przy promowaniu sportu w naszej dzielnicy.

Nasza działalność została też pozytywnie zauważona przez inne kluby i organizacje sportowe z Warszawy która doprowadzi zapewne 
do podpisania umów partnerskich oraz wspólnego działania na rzecz sportu dzieci i młodzieży .

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu naszego działania nie spoczniemy na pochwałach i jesteśmy bardzo szczęśliwi z pozytywnego 
odbioru TSF .

Zarząd TS FALENICA