17 maja, 2018 00:50

Uwaga, uwaga
Jest to bardzo wyjątkowy moment w historii naszego klubu. Z wielką radością i dumą informujemy że nasz projekt pod nazwą ” Sportowe uśmiechnięte szkoły w Falenicy 124 oraz 76″ numer projektu 1824 został finalnie dopuszczony do fazy finałowej budżetu partycypacyjnego czyli głosowania. Projekt jest ogolnodzielnicowy a w ramach projektu jest odnowienie pomieszczen przebieralni (4 pomieszczeń), zakup dodatkowego sprzętu sportowego, naprawa uszkodzeń na salach gimnastycznych. Łączna kwota to 200 000 zł.
Projekt złożony został imiennie przezemnie ale tylko współdziałanie i poświęcenie wielu godzin wspólnie z Wiceprezesem TS Falenica Pawłem Syga mogło przynieść zamierzony cel.
Głosowanie odbędzie się w dniach 15-30 czerwca 2018.
Mam cichą nadzieję że nasze działanie pokaże innym organizacjom non profit ( jakim jesteśmy) że można działać na różnych płaszczyznach z korzyścią dla ogółu a władzom dzielnicy że warto rozmawiać i wspólnie działać z różnymi organizacjami.
Z poważaniem
Prezes Towarzystwa Sportowego Falenica
Marcin Narolski