Zarząd / płatności

Zarząd / płatności

  1. Marcin Narolski – prezes
  2. Paweł Syga – wiceprezes
  3. Sebastian Witkowski – sekretarz
  4. Tomasz Grabowski – skarbnik
  5. Ryszard Tobiasz

 

Opłaty

Informacja dotycząca płatności. Szanowni Państwo wpłat składek członkowskich dokonujemy na konto 62124010951111001072380829 w treści wpisujemy ” imię nazwisko członka (członków) klubu oraz miesiąc za jaki wpłacamy „.Wysokość składki to : 160 zł  drugi członek rodziny  80 zł .Opłaty składki członkowskiej dokonujemy do końca miesiąca. W przypadku problemów z możliwością opłat prosimy o kontakt z Zarządem.