Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

13 listopada, 2020 08:53

Jednym z najważniejszych elementów powojennego ładu było utworzenie niepodległego państwa polskiego. W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Na czele państwa jako naczelnik stanął Józef Piłsudski. Dzięki temu Polska znowu była niepodległa – pamiętajmy o tych wydarzeniach ale też kim jesteśmy i czym jest dla na Polska.